Deník Vladimíra Sýkory 1914 – 1921

Bzenecký rodák Vladimír Sýkora (* 16. 1. 1890 – † 25. 11. 1973) si vedl během let své válečné služby osobní deník, byť něco takového samozřejmě tehdejší vojenské úřady nepovolovaly. Na téměř 1000 stranách nás seznamuje nejen s tažením svého dragounského regimentu po frontách v Haliči, Bukovině i italských Alpách, ale také s životem v zajateckém táboře, vstupem do nově vznikajících legií i poválečnou službou v mladém Československu. Díky rodině Nevřivých, kteří nám umožnili tento deník zveřejnit, si můžete osudy tohoto Bzenčana a jeho postřehy ze světové války pročíst a seznámit se tak s útrapami, které prožívali naši dědové a pradědové v letech 1914 – 1918.

Všechny přiložené ilustrace jsou přímo dílem Vladimíra Sýkory, které spolu s fotografiemi vlepoval v průběhu služby do svého deníku.

Pro velkou obsáhlost jsme deník rozdělili po jednotlivých letech, které otevřete kliknutím na příslušný rok.