Matrika města Bzence

Matrikou rozumíme obecní nebo městský úřad, který je pověřen vedením matrik. Ale tímto pojmem také obecně označujeme všechny matriční knihy – knihu narození (rodnou matriku), knihu manželství (církevní, nebo civilní formou), knihu úmrtí apod. A právě těmto zmiňovaným knihám bychom se chtěli v této rubrice věnovat. Mezi vaše nejčastější dotazy, které nám zasíláte, totiž rozhodně patří otázky týkající se původu vašich předků ze Bzence. Proto bychom zde chtěli postupně zveřejnit všechny občany, kteří se v městě Bzenci narodili, zemřeli, nebo zde měli svatbu v průběhu 18. až počátku 20. století, jak nám to jen staré matriky dovolí. Tyto původní knihy jsou nyní uloženy v Moravském zemském archivu v Brně a k dispozici jsou v zdigitalizované formě na stránkách: http://actapublica.eu/, odkud při sestavování této rubriky převážně čerpáme. Na konci každého roku také naleznete odvolání na konkrétní knihu a její strany, které se inkriminovaných zápisů týkají pro bližší studium. Věříme, že zde uvedené informace budou pro vás užitečné a pomohou při pátrání po minulosti vaší rodiny.

Zabývate-li se myšlenkou sestavit vlastní rodokmen, jistě vám přijde vhod článek Milana Řihánka „Jak na rodokmen“ (otevřete kliknutím), kde naleznete množství cenných rad a užitečných odkazů.

Rada: Pro snadnější vyhledávání jakéhokoliv výrazu na zobrazené stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl + F.

 

 

Matrika Olšovce

Olšovec byl dříve samostatnou obcí a teprve v roce 1837 došlo k jeho spojení s městem Bzencem. Matriční knihy zde byly vedeny samostatně až do roku 1904.

Manželství

Úmrtí

 

 

Další zajímavé listiny a dokumenty