Knihy testamentů města Bzence

Testamentní knihy města Bzence spadají do knih zdejší městské správy a zachycují poslední vůli jednotlivců z řad bzeneckých obyvatel, jakož i údaje o jejím zveřejnění a případných námitkách či plnění dědiců.

Tyto testamenty mohou být dnes vynikajícím pramenem pro lepší pochopení a poznání tehdejších obyvatel, jejich osudů, majetkových poměrů a rodinných vazeb. Také pro ty, kteří si sestavují vlastní rodokmen je poslední vůle jejich předků neocenitelným zdrojem a často i vodítkem pro další bádání.

Testamentní knihy města Bzence byly v 18. století vedeny v českém jazyce německým kurentním písmem. Právě toto písmo je často největším problémem, proč nemohou tyto prameny využívat nadšení amatérští badatelé a genealogové, kteří tak zůstávají odkázáni na pomoc svých zkušenějších kolegů, popřípadě je toto písmo odradí od další práce nadobro.

 

Následující zápisy z testamentních bzeneckých knih budou provedeny ve stylizovaném přepisu, kde bude obsah testamentu převeden pokud možno co nejcitlivěji téměř do dnešní gramatické formy a opatřen poznámkami pro lepší pochopení textu. K tomuto kroku jsme se rozhodli v rámci lepší čtenářské srozumitelnosti, protože doslovný přepis by byl pro většinu čtenářů poněkud matoucí. V tehdejších dobách se totiž některá písmena četla jinak, než jak jsme nyní zvyklí. Například písmeno „g“ se běžně četlo jako „j“, „w“ jako „v“, „au“ jako „ou“, „ss“ jako „š“ atd. Příklad můžete nalézt v popisku fotografie přiloženého úryvku z testamentu, kde je doslovný přepis textu uveden.

Jednotlivé testamenty budou přidávány postupně, jak se je bude dařit zpracovávat.

 

První část obsahuje rejstřík jmen v úvodu knihy a testamenty uvedených Bzenčanů dle časové posloupnosti: Frantz Chmel (Chmela František), Martin Novosád, Barbora Skočovská, Martin Opravil, Pogoda Jura, Repíčka Juliana (Repíková Juliana), Jan Pres, Gazda Antonín, Antonín Sommer, Orlická Terezie, Polepina Trubanská, Jurečková Lucina, Kucžerka Alina (Kučerová Alena), Hermanka Alžbieta (Hermanová Alžběta), Hermann Josef, Kotková Juda, Tomass Nowosad,  (Novosad Tomáš), Batkowa Mařa (Baťková Marie), Fabián Zelinka, Josef Goldmann, Apolena ovdovělá Kučerová (Kučerová Apolena), Antonín Švrček u potůčka, Frantz Repik (Repík František), Václav Klučka, Jiřík Růčka, Karel Miehewald (Karel Mívalt, Mývalt), Čech Karel, Sowa Tomass (Sova Tomáš), Martin Shonia (Šoňa Martin), Kutný Martin, Městurková Běta, Ignatz Prohaska (Procházka Ignác).

 

Druhá část obsahuje testamenty uvedených Bzenčanů dle časové posloupnosti: Jaroš Antonín, Šebestka Veruna (Šebestová Veronika), Fabián Bernard, Hrb Petr, Berankova Catherina (Beránková Kateřina), Matuška František, Beata Stawinowská (Beáta Stavinovská – v prvním manželství Fabiánová), Zapletal Frantz (Zapletal František), Vojtěch Bartholomeus (Vojtěch Bartoloměj), Demaska Anna (Demasý Anna), Vicktora Engelmanka (Viktorie Engelmannová), Frantz Goltman (František Goldmann), Martin Gistr, Anna Jančí, Anna Kotková (roz. Schultzová), Ignatz Kazda (Ignác Gazda), Jiřík Klučka (Jiří Klučka), Josef Musil, Jan Walstin (Jan Valštýn), Marína Opravilka (Mariana Opravilová), Frantz Schebesta (František Šebesta), Balthasar Trubanský (Baltazar Trubanský), Johanes Ewardt Demasi (Jan Demasý), Martin Jurnikl, Frantz Lukša (František Lukeš).

 

Třetí závěrečná část obsahuje testamenty uvedených Bzenčanů dle časové posloupnosti: Barbora Goltmanka (Barbora Goldmannová), Apolena Trubanská, Brázdová Anna, Goltman Matiej (Goldmann Matěj), Joseph Skoczowsky (Josef Skočovský), Jiřík Sumr (Jiří Sumr, Somr), Martin Kutný, Václav Beránek.