Dokument pojednává o přečíslování domů v místní části Olšovec (do roku 1837 samostatná obec). K tomuto přečíslování muselo dojít vzhledem k zavedení jednotných matrik pro celý obvod města Bzence, aby nedocházelo ke zmatkům s duplicitními čísly popisnými. Přepis je ponechán v původní gramatické podobě.

Přečíslování domů v Olšovci v roce 1902

Důstojnému farnímu úřadu ve Bzenci

Za účelem zavedení jednotných matrik pro celý obvod obce města Bzence sdělujeme, že výnosem c. k. okresního hejtmanství v Uh. Hradišti, ze dne 10. července 1900 číslo 5043 nařízené přečíslování dřívější osady Olšovce, provedeno bylo v knize pozemkové právoplatným usnesením c. k. okresního soudu v Uh. Ostroze dne 25. února 1902 číslo 2649/1 dle připojeného seznamu.

Z představenstva města Bzence, dne 4. června 1904

Starosta města Bzence J. Orlický

 

staré číslo v Olšovci:

nové číslo ve Bzenci:

jméno majitele domu:

1

556

Skála Leopold a Anna

2 557 Ventrčová Josefa
3 558 Ventrča Antonín a Teresie
4 559 Novák Jan a Kateřina
5 560 Jakšová Josefa
6 561 Bendl Jan
7 zbořeno Bendl Jan
8 562 Indruch Tomáš a Jenovefa
9 577 Jelínek Filip
10 622 obec
11 563 Bukvaldová Josefa
12 566 Indruch Pavel
13 568 Jurečka Pavel
14 583 Indruch Karel a Teresie
15 585 Bukvald Josef
16 587 Repík Antonín
17 574 Ventrčová Teresie
18 576 Königsteina Markusa synové
19 578 Chmel František ml.
20 580 Sekánková Marie nezl.
21 582 Nováková Anna
22 623 Habanec Jan a Karel nezl.
23 584 Koutná Anna
24 586 Cvrček Jan
25 588 Koutná Marie
26 590 Toman Rudolf a Barbora
27 591 Repíková Marie
28 592 Jurečková Anna
29 593 Jurečka Pavel
30 594 Sigmund Melichar
31 595 Baubin František
32 596 Jureček František nezl.
33 604 Dobiáš František a Teresie
34 603 Repík Josef a Josefa
35 602 Rudlová Marie
36 601 Repík Jan a Josefa
37 600 Koutná Josefa
38 599 Obdržálková Josefa
39 598 Jurečková Kateřina
40 575 Ventrčová Teresie
41 573 Husarová Františka
42 621 Matuštíková Františka
43 589 Novák Pavel
44 571 Ventrča Pavel nezl.
45 569 Ručka Josef a Teresie
46 567 Richmachová Františka
47 565 Občansko – rolnická záložna v Záhlinicích
48 549 Hraběnka Reichenbach
49 550 Hraběnka Reichenbach
50 563 Novák Filip
51 610 Slavíková Josefa
52 608 Jelínková Eleonora
53 609 Bicková Karolina
54 606 Slavík František a Mariana
55 555 Eichler Antonín
56 607 Minaříková Teresie
57 605 Ventrča Jan

 

zdroj:

signatura: 5157; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy: Narození Olšovec 1810 – 1904; použité strany: 165-167.