Trestní zápisník města Bzence 1884 – 1924

Do této knihy byly zapisovány přestupky, které se udály na katastru města Bzence v letech 1884 -1924. Jedná se o přepis původní knihy, která je uložena ve Státním okresním archivu v Hodoníně ve fondu AM-Bz pod inventárním číslem 81.

Rok 1884

Běžné číslo: 1
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Josefa Daněček, hostinská
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Matouš Suček, obecní stráž
Udání přestupku: nedodržení policejní hodiny
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: výpověď svědka
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: pokutována
1 zl. r. č.
Nález byl ohlášen dne: 3/4  1884
Vykonání nálezu dne: 3/4  1884
Poznamenání:

 

Běžné číslo:  2
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Anna Juhn, hostinská
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Josef Andrýsek, c. k. četnický závodčí
Udání přestupku: nedodržení policejní hodiny
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: pokutována 1 zl. r. č.
Nález byl ohlášen dne: 7/8 1884
Vykonání nálezu dne: 7/8 1884
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 3
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Frant. Hromek, hostinský
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Josef Andrýsek, c. k. četnický závodčí
Udání přestupku: nedodržení policejní hodiny
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného:  doznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: pokutován 1 zl. 50 kr. r. č.
Nález byl ohlášen dne: 17/12 1884
Vykonání nálezu dne: 17/12 1884
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 4
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Frant. Rogoš, hostinský
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Josef Andrýsek, c. k. četnický závodčí
Udání přestupku: nedodržení policejní hodiny
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: pokutován 1 zl. r. č.
Nález byl ohlášen dne: 25/9 1884
Vykonání nálezu dne: 1/10 1884
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 5
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Josef Orlický, hostinský
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Josef Andrýsek, c. k. četnický závodčí
Udání přestupku:  nedodržení policejní hodiny
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: pokutován 2 zl. r. č.
Nález byl ohlášen dne: 16/10 1884
Vykonání nálezu dne: 1/11 1884
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 6
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Jakub Hirsch, obchodník
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Matěj Sýkora, tržní komisař (dohlížitel při vážení obilí)
Udání přestupku: nedodržení policejní hodiny (zřejmě se však jednalo o jiný přestupek – pozn. přepisovatele)
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: zapírá
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: výpověď svědků
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: rozhodnutí c. k. okr. hejtm. V Uh. Hradišti ze dne 16. 10. 1884
Náhrada, která se nálezem přiřkla: pokutován 2 zl. r. č.
Nález byl ohlášen dne: 10/4 1884
Vykonání nálezu dne: 5/1 1885
Poznamenání:

Rok 1885

Běžné číslo:  1
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Solomon Jokl, hostinský
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Josef Vogel, c. k. četnický závodčí
Udání přestupku: nedodržení policejní hodiny
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: pokutován 1 zl. r. č.
Nález byl ohlášen dne: 13/1 1885
Vykonání nálezu dne:  14/1 1885
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 2
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Alois Voleník, hostinský
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Josef Vogel, c. k. četnický závodčí
Udání přestupku: nedodržení policejní hodiny
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: pokutován 1 zl. r. č.
Nález byl ohlášen dne:  23/1 1885
Vykonání nálezu dne:  23/1 1885
Poznamenání:

 

Běžné číslo:  3
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného:  Josef Orlický
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Josef Vogel, c. k. četnický závodčí
Udání přestupku:  nedodržení policejní hodiny
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: výpověď svědků a doznáním se obviněného
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: odsouzen k pokutě 3 zl.
Nález byl ohlášen dne: 28/2 1885
Vykonání nálezu dne: 28/2 1885
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 4
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Josef Jelínek, 15 roků starý
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného:
Udání přestupku: krádež
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného:
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:  rozsudek c. k. Kraj. Soudu v Uh Hradišti ze dne 10. 11. 1884 č. 9 017
Náhrada, která se nálezem přiřkla: na 4 měsíce s jedním půstem
Nález byl ohlášen dne:
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 5
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Františka Pospěch, 55 roků, domkařka č. 35 Olšovec
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Leopold David, č. 1 Olšovec
Udání přestupku: polní pych
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: zapírá
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: výpověď svědka Filipa Růžice č. 140
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzena ku 3 zl. pro chudé
Náhrada, která se nálezem přiřkla: nežádal žádné
Nález byl ohlášen dne: 31/5 1885
Vykonání nálezu dne: 11/6 1885 – zaplacením pokuty
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 6
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Františka Buršík, 45 roků, domkařka č. 76; Veronika Skalík, 38 roků, domkařka č. 99
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Filip Valštýn, 35 roků měšťan č. 350 ve Bzenci
Udání přestupku: požatí rži
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: obviněné se doznaly
Výpověď znalců: pan Pavel Kutný udává škodu na 6 zl.
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: svědek hajný Alois Sahs dosvědčuje vinu obžalovaných
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: obě obviněné odsuzují se každá k pokutě 50 kr. ve prospěch chudých
Náhrada, která se nálezem přiřkla: Františka Buršík odsouzena k náhradě 4 zl. Veronika Skalík k náhradě 2 zl. do 14 dní
Nález byl ohlášen dne: 31/5 1885
Vykonání nálezu dne: 19/7 1887, zaplaceno
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 7
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Josefa Zapletal, 20 roků ze Bzence, nádenice; Josef Oráč, 21 roků stár z Písku, nádeník
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného:  obecní stráž
Udání přestupku: rušení nočního klidu
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznává, že nadávala, přiznává, že jí liskal
Výpověď znalců: svědectví obecního strážníka Matouše Součka
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: doznání obviněných
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: trestaná vězením 12 hod.; trestán vězením 24 hod.
Nález byl ohlášen dne: 21/6 1885
Vykonání nálezu dne: 21/6 1885  a 22/6 1885
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 8
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Karolina Lopreis z Vracova č. 325
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: tržní komisař
Udání přestupku: falšování másla s vodou
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: vymlouvá se, že dala vodu do másla, aby si sedlo
Výpověď znalců: máslo s vodou smíšené a proto špatné i co do míry
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: peněžitou pokutu 50 kr. ve prospěch chudého fondu
Nález byl ohlášen dne: 16/7 1885
Vykonání nálezu dne: 16/7 1885
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 9
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Leopold Stössler, Bzenec
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: obecní stráž
Udání přestupku: nedovolené odbývání taneční hudby
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: odsouzen k peněžité pokutě 5 zl. ve prospěch chudých
Nález byl ohlášen dne: 28/7 1885
Vykonání nálezu dne:  30/7 1885
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 10
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Tomáš Procházka, č. 168 Vracov
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: obecní stráž
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: odsouzen k pokutě 50 kr. dne 4. 4. 1885
Nález byl ohlášen dne: 4/4 1885
Vykonání nálezu dne: 4/4 1885
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 11
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Josef Novák, č. 8 Ostrovánky
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: obecní stráž
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: odsouzen k pokutě 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 10/4 1885
Vykonání nálezu dne: 10/4 1885
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 12
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Jakub Kozumplík, č. 220 Veselí
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: obecní stráž
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného:  doznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: odsouzen k pokutě 50 kr.
Nález byl ohlášen dne:  10/4 1885
Vykonání nálezu dne:  10/4 1885
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 13
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Augustýn Sukovitý, č. 118 Osvětimany
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: obecní stráž
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného:  doznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: odsouzen k pokutě 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 15/5 1885
Vykonání nálezu dne: 15/5 1885
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 14
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Štěpán Janča, č. 64 Kyjov
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: obecní stráž
Udání přestupku:  silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: odsouzen k pokutě 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 20/5 1885
Vykonání nálezu dne: 20/5 1885
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 15
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Vilhelm Pichler, č. 123 Ratíškovice
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: obecní stráž
Udání přestupku:  silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: odsouzen k pokutě 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 25/5 1885
Vykonání nálezu dne: 25/5 1885
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 16
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Josef Inger, č. 42 Skoronice
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného:  obecní stráž
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: odsouzen k pokutě 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 13/6 1885
Vykonání nálezu dne: 13/6 1885
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 17
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Jiří Kuřina, č. 173 Blatnice
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: obecní stráž
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: odsouzen k pokutě 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 30/6 1885
Vykonání nálezu dne: 30/6 1885
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 18
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Jan Inger, č. 157 Vlkoš
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: obecní stráž
Udání přestupku:  silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: odsouzen k pokutě 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 8/7 1885
Vykonání nálezu dne: 8/7 1885
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 19
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Ignác Horňák, č. 20 Ostrovánky
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: obecní stráž
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: odsouzen k pokutě 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 4/8 1885
Vykonání nálezu dne: 4/8 1885
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 20
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Jan Radla, č. 90 Veselí
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: obecní stráž
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: odsouzen k pokutě 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 18/8 1885
Vykonání nálezu dne: 18/8 1885
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 21
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Antonín Šťastný, č. 12 Milotice
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: policejní stráž
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznal se sám
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:  přistižen, předveden a doznal se
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: pokutován 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 11/9 1885
Vykonání nálezu dne: 11/9 1885
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 22
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: František Viktorýn, č. 49 Stavěšice
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: policejní stráž
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznal se sám
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přistižen, předveden a doznal se
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: pokutován 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 20/9 1885
Vykonání nálezu dne: 20/9 1885
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 23
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Tomáš Uhýrek, č. 100 Nechvalín
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: policejní stráž
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznal se sám
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přistižen, předveden a doznal se
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: pokutován 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 29/9 1885
Vykonání nálezu dne: 29/9 1885
Poznamenání:

 

Běžné číslo:  24
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Josef Hudec, Ježov
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: policejní stráž
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznal se sám
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přistižen, předveden a doznal se
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: pokutován 50 kr.
Nález byl ohlášen dne:  29/9 1885
Vykonání nálezu dne: 29/9 1885
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 25
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Leopold Teller, č. 39 Kněždub
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: policejní stráž
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznal se sám
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přistižen, předveden a doznal se
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: pokutován 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 29/9 1885
Vykonání nálezu dne: 29/9 1885
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 26
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Jakub Dobeš, č. 113 Dubňany
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: policejní stráž
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznal se sám
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přistižen, předveden a doznal se
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: pokutován 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 3/10 1885
Vykonání nálezu dne: 3/10 1885
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 27
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Jakub Zahnaš, č. 162 Rohatec
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: policejní stráž
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznal se sám
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přistižen, předveden a doznal se
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: pokutován 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 3/10 1885
Vykonání nálezu dne: 3/10 1885
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 28
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Anton Stoklásek, č. 6 Kloboučky
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: policejní stráž
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznal se sám
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přistižen, předveden a doznal se
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: pokutován 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 14/11 1885
Vykonání nálezu dne: 14/11 1885
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 29
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Josef Procházka z Polešovic
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: policejní stráž
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznal se sám
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přistižen, předveden a doznal se
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: pokutován 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 14/11 1885
Vykonání nálezu dne: 14/11 1885
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 30
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: František Ševčík, č. 48 Osvětimany
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: policejní stráž
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznal se sám
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přistižen, předveden a doznal se
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: pokutován 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 14/11 1885
Vykonání nálezu dne: 14/11 1885
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 31
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Jan Šrámek, č. 267 Strážnice
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: policejní stráž
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznal se sám
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přistižen, předveden a doznal se
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: pokutován 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 14/11 1885
Vykonání nálezu dne: 14/11 1885
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 32
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: František Zabloudil, č. 248 Polešovice
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: policejní stráž
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznal se sám
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přistižen, předveden a doznal se
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: pokutován 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 14/11 1885
Vykonání nálezu dne: 14/11 1885
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 33
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Jan Martínek, č. 93 Petrov
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: policejní stráž
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznal se sám
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přistižen, předveden a doznal se
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: pokutován 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 20/11 1885
Vykonání nálezu dne: 20/11 1885
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 34
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Frant. Rubecký, Svatobořice
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: policejní stráž
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznal se sám
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přistižen, předveden a doznal se
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: pokutován 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 20/11 1885
Vykonání nálezu dne: 20/11 1885
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 35
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Jakub Herman, Syrovín
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: policejní stráž
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznal se sám
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přistižen, předveden a doznal se
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: pokutován 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 20/11 1885
Vykonání nálezu dne: 20/11 1885
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 36
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Filip Grecman, č. 63 Osvětimany
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: policejní stráž
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznal se sám
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přistižen, předveden a doznal se
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: pokutován 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 30/11 1885
Vykonání nálezu dne: 30/11 1885
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 37
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Josef Podlucký, Osvětimany
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: policejní stráž
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznal se sám
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přistižen, předveden a doznal se
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: pokutován 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 30/11 1885
Vykonání nálezu dne: 30/11 1885
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 38
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: František Svolec, č. 59 Milotice
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: policejní stráž
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznal se sám
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přistižen, předveden a doznal se
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: pokutován 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 30/11 1885
Vykonání nálezu dne: 30/11 1885
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 39
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Jan Štípský, Tvarožná Lhota
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: policejní stráž
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznal se sám
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přistižen, předveden a doznal se
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: pokutován 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 3/12 1885
Vykonání nálezu dne: 3/12 1885
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 40
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Josef Panáček, č. 61 Dambořice
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: policejní stráž
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznal se sám
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přistižen, předveden a doznal se
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: pokutován 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 10/12 1885
Vykonání nálezu dne: 10/12 1885
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 41
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Štěpán Trlida, Domanín
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: policejní stráž
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznal se sám
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přistižen, předveden a doznal se
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: pokutován 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 20/12 1885
Vykonání nálezu dne: 20/12 1885
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 42
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: František Olešnický, Rajhrad
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: policejní stráž
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznal se sám
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přistižen, předveden a doznal se
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: pokutován 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 20/12 1885
Vykonání nálezu dne: 20/12 1885
Poznamenání:

Rok 1886

Běžné číslo: 1
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Jan Klučka, nájemník kořalny ve Bzenci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: policejní stráž
Udání přestupku: přestupek policejní hodiny
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznal se sám
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: na základě udání a doznání obviněného
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: odsouzen k peněžité pokutě 1 zl.
Nález byl ohlášen dne: 6/1 1886
Vykonání nálezu dne: 7/1 1886 – zaplaceno
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 2
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Matouš Řepka, ½ čtvrtník, č. 112 Suchov
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: policejní stráž
Udání přestupku: silniční přestupek §16 zákona ze dne 31/12 1874 č. 5 z. r. 1875
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: zapírá
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: obvodní strážník Alois Sahs dokázal, že vzdor vícekrátému napomenutí ze silnice při dobytčím trhu uhnouti nechtěl
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: odsouzen k peněžité pokutě 1 zl.
Nález byl ohlášen dne: 18/1 1886
Vykonání nálezu dne:  18/1 1886 – zaplaceno
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 3
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Jan Konečný, č. 160 Mutěnice
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: policejní stráž
Udání přestupku: zákon ze dne 23/8 1880 č.34
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznal
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznání obviněného a důkazy obecní stráže
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: odsouzen k peněžité pokutě 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 18/1 1886
Vykonání nálezu dne: 18/1 1886  – zaplaceno
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 4
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Matěj Uherek z Oujezdce č. 55
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: policejní stráž
Udání přestupku: zákon ze dne 23/8 1880 č.34
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznal
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznání obviněného a důkazy obecní stráže
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: odsouzen k peněžité pokutě 1 zl.
Nález byl ohlášen dne: 18/1 1886
Vykonání nálezu dne: 18/1 1886  – zaplaceno
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 5
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: František Schneider, č. 47 Skoronice
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: policejní stráž
Udání přestupku: zákon ze dne 23/8 1880 č.34
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznal
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznání obviněného a důkazy obecní stráže
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: odsouzen k peněžité pokutě 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 18/1 1886
Vykonání nálezu dne: 18/1 1886  – zaplaceno
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 6
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Jiří Frolka, Kněždub
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: policejní stráž
Udání přestupku: zákon ze dne 23/8 1880 č.34
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznal
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznání obviněného a důkazy obecní stráže
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: odsouzen k peněžité pokutě 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 18/1 1886
Vykonání nálezu dne: 18/1 1886 – zaplaceno
Poznamenání:

 

Běžné číslo:  7
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Frant. Soukop z Vřesovic
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: policejní stráž
Udání přestupku: zákon ze dne 23/8 1880 č.34
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznal
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznání obviněného a důkazy obecní stráže
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: odsouzen k peněžité pokutě 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 18/1 1886
Vykonání nálezu dne: 18/1 1886 – zaplaceno
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 8
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Marcelín Mrkvous z Vřesovic
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: policejní stráž
Udání přestupku: zákon ze dne 23/8 1880 č.34
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznal
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznání obviněného a důkazy obecní stráže
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: odsouzen k peněžité pokutě 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 18/1 1886
Vykonání nálezu dne: 18/1 1886 – zaplaceno
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 9
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Teodor Brhel ze Svatobořic
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: policejní stráž
Udání přestupku: zákon ze dne 23/8 1880 č.34
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznal
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznání obviněného a důkazy obecní stráže
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: odsouzen k peněžité pokutě 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 18/1 1886
Vykonání nálezu dne: 18/1 1886 – zaplaceno
Poznamenání: podpis: Pavel Goliáš

Č. 3 – 9 jedna třetina pokuty určena do ústavu pro chudé, dvě třetiny vyplaceny obecní stráži.

Běžné číslo: 10
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Marie Zimek bydlící ve Skalici
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Joachim Müller
Udání přestupku: přestupek služebního řádu
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznala
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznání obviněné a svědectví N. Müllerové
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: odsouzena k peněžité pokutě 1 zl. 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 2/6 1886
Vykonání nálezu dne: 3/6 1886
Poznamenání: podpis: Pavel Goliáš

 

Běžné číslo: 11
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Mar. Sonnenschein, majitel povozu ve Bzenci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného:
Udání přestupku: přestupek od úředního nařízení ohledně ohlášení služebných
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznal
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: odsouzen k peněžité pokutě 1 zl.
Nález byl ohlášen dne: 27/2 1886
Vykonání nálezu dne: 28/3 1886
Poznamenání: podpis: Pavel Goliáš

 

Běžné číslo: 12
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Leopold Körner, hostinský v Barákách
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného:
Udání přestupku:  přestupek policejní hodiny
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přesvědčení představenstva samotného 21/2 1886
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: rozsudkem ze dne 4/3 1886 č. 138 k pokutě 5 zl .
Nález byl ohlášen dne: 27/3 1886
Vykonání nálezu dne: 28/3 1886
Poznamenání: podpis: Pavel Goliáš

 

Běžné číslo: 13
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Markus Hirsch, z Tvrdonic – 5 roků ženatý u Břeclavi (Tvrdonice)
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného:
Udání přestupku: zákon ze dne 23/8 1880 č. 34
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: vlastní doznání, že na svých vozech tabulky nemá
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: odsouzen k peněžité pokutě 2 zl. 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 27/3 1886
Vykonání nálezu dne:  28/10 1886
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 14
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Janík Pavel z Vážan č. 61, 45 roků, ženatý, čtvrtláník
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného:
Udání přestupku: zákon ze dne 28/3 1880 č. 34
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: vlastní doznání, že na svých vozech tabulky nemá
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: odsouzen k peněžité pokutě 1 zl.
Nález byl ohlášen dne: 29/3 1886
Vykonání nálezu dne: 29/3 1886
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 15
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Jan Klučka, nájemník kořalny
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: z rozkazu c.k. okresního hejtmanství v Uh. Hradišti
Udání přestupku: dne 4/7 1886 měl otevřený nálev přes polední hodinu
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznáním obviněného a četnickým doznáním
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: odsouzen k peněžité pokutě 2 zl.
Nález byl ohlášen dne: 15/7 1886
Vykonání nálezu dne: 15/7 1886 – zaplaceno p. starostovi
Poznamenání:

 

Běžné číslo:  16
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: František Piskoř, č. 15 v Olšovci a Pavel Jurečka, č. 13 v Olšovci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Ludvík Zeller, nadlesní
Udání přestupku: lesní pych pastvou
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznávají se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: doznáním obviněných a svědectvím hajného Pavla Mezihoráka
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzený každý k peněžité pokutě 50 kr. ve prospěch chudého ústavu
Náhrada, která se nálezem přiřkla: 4 zl. rukou společnou lesnímu úřadu
Nález byl ohlášen dne: 25/7 1886
Vykonání nálezu dne: 25/7 1886
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 17
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Jan Růžica, č. 266 rolník
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: František Ventrča v Olšovci
Udání přestupku: přejíždění vozem po louce
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznání obžalovaného
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: 1 zl. ve prospěch chudého ústavu
Náhrada, která se nálezem přiřkla: poškozený nežádal
Nález byl ohlášen dne: 31/7 1886
Vykonání nálezu dne: 5/8 1886
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 18
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Vincenc Souček, hostinský
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: četnické oznámení
Udání přestupku: přestupek nedovoleného držení hudby
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznání obžalovaného
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: 1 zl. ve prospěch chudého ústavu a poplatek za taneční licenci
Nález byl ohlášen dne: 5/8 1886
Vykonání nálezu dne: 19/11 1886  – zaplatil
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 19
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Salomon Jokl, hostinský
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: četnické oznámení
Udání přestupku: přestoupení policejní hodiny
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznání obžalovaného
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: k pokutě 50 kr. ve prospěch chudých
Nález byl ohlášen dne: 5/8 1886
Vykonání nálezu dne: 5/8 1886
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 20
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Smištík Martin, č. 85 Dolněmčí (Dolní Němčí)
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: úředně
Udání přestupku: zákon ze dne 23/8 1880 č. 34
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:  přiznání obžalovaného
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: k pokutě 90 kr. ve prospěch chudého fondu
Nález byl ohlášen dne: 16/9 1886
Vykonání nálezu dne: 16/9 1886
Poznamenání:

Odvedeno za rok 1886 Důstojnému farnímu úřadu 19 zl. 74 kr. Ve Bzenci dne 4. ledna 1887. Podepsaný Pavel Goliáš

Rok 1887

Běžné číslo: 1
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Kašpar Vaďura z Ořechového (Ořechova), nádeník
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: obecní strážník Alois Sahs
Udání přestupku: proti mravopočestnosti odbýval malou potřebu na studni na náměstí před lidmi o 11 hodině dop. 10/2 1887
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznal se, že byl napitý
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: doznání obviněného, skutek, který způsobil veřejné pohoršení
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: k vězení na 6 hodin z ohledu, že nemá žádného majetku
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 10/2 1887
Vykonání nálezu dne: 10/2 1887
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 2
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Jan Juhn, řezník v Bzenci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: obecní strážmistr Josef Vogel
Udání přestupku: přestoupení nařízení týkající se nepouštění psů na město bez pána
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: obviněný udává, že pes byl u jeho stanoviska při sekání masa a že neběhal
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: pohodný Robert Škraňák udává, že psa honil již delší dobu okolo kaple a teprv pak u krámku jej chytil, a tedy pes nebyl u svého pána, nýbrž svobodně po městě se proháněl
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k peněžité pokutě 20 kr. ve prospěch chudého fondu města Bzence
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 10/3 1887
Vykonání nálezu dne: 10/3 1887
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 3
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: František Ryba z Vracova
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: obecní strážmistr Josef Vogel
Udání přestupku: přestupek popouzení lidu
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznal se, že on to tak nemínil
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k peněžité pokutě 1 zl.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 15/3 1887
Vykonání nálezu dne:  15/3 1887
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 4
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Františka Sluka ze Syrovína č. 37
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného:
Udání přestupku: podvodný prodej na trhu udáním, že má máslo na staré věrdunky vážené, které však vážily toliko ¼ kila
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: udává, že je nevinná, že není pravda, že by na starou váhu prodávala a žádala toliko 12 kr. za nový věrdunk (věrdunk = 0,5 kg)
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzena k pokutě 75 kr.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 28/5 1887
Vykonání nálezu dne: 28/5 1887
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 5
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Josef Vysloužil, pekař ve Bzenci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Josef Přerovský, měšťan ve Bzenci
Udání přestupku: polní pych -pasení koně na mezích
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného:  přiznal se k vině
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznání obviněného
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsuzuje se k pokutě 1 zl. dne 21/5 1887
Náhrada, která se nálezem přiřkla: postižený vzdal se náhrady
Nález byl ohlášen dne: 21/5 1887
Vykonání nálezu dne: 21/5 1887  – zaplatil
Poznamenání:

 

Běžné číslo:  6
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Anastazia Křížka z Vacenovic
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: policejní udání
Udání přestupku: malá váha v másle
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: vymlouvá se, že měla pokaženou váhu
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: důkaz, že ¼ kg vážilo o 4 dcg méně
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzena k pokutě 20 kr.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 22/5 1887
Vykonání nálezu dne: 22/5 1887
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 7
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Jan Klučka ze Bzence, pachtýř kořalny č. 358
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: četnické udání
Udání přestupku: přestupek policejní hodiny
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: udává, že jen o čtvrt hodiny měl déle otevřeno
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: důkaz c.k. četníkem K. Burianem a pol. Aloisem Sahsem
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsuzuje se k pokutě 3 zl. do chudé kasy
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 29/5 1887
Vykonání nálezu dne: 29/5 1887
Poznamenání: podpis: Pavel Goliáš, starosta

 

Běžné číslo: 8
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného:  Filip Repík,  domkař v Barákách č . 134
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Frant. Jurečka, domkař č. 26 v Bzenci
Udání přestupku: polní pych (krádež třešní)
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: doznáním
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsuzuje se k pokutě 1zl.
Náhrada, která se nálezem přiřkla: žádná, jelikož poškozený nežádal
Nález byl ohlášen dne: 29/6 1887
Vykonání nálezu dne: 29/6 1887
Poznamenání: podpis: Pavel Goliáš

 

Běžné číslo:  9
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Anastazie Polášek ze Žádovic č. 65
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Josef Sahs
Udání přestupku: podvod při váze třešní změnou cedulky
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: doznáním a svědectvím Sam. Königsteina
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzena k pokutě 50 kr.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 5/7 1887
Vykonání nálezu dne: 5/7 1887
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 10
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Samuel Juhn, ženatý, 27 roků starý, nakupovač
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: tržní komisař M. Kuchař
Udání přestupku: předčasné nakupování obilí
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: viděl druhé kupovat, a tedy sám kupoval
Výpověď znalců: tento poslední čtvrtek nekupoval
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: výpověď tržního komisaře M. Kuchaře, že již po více trhů nakupoval před hodinou
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k pokutě 50 kr. nebo vězením 12 hod.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 30/10 1887
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 11
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Salomon Klug, 21 roků stár, svobodný syn Julie Klug, nakupovač
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: tržní komisař M. Kuchař
Udání přestupku: předčasné nakupování obilí
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: udává, že nekupoval
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: že sám ho přistihl
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k pokutě 50 kr. nebo vězením 12 hod.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 30/10 1887
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 12
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného:  Josef Salomon Jokl
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: c. k. okresní hejtmanství, četnické udání
Udání přestupku: přestoupení policejní hodiny
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznává, že měl dne 13/10 1887 do 1 hod. otevřené
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznání
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k pokutě 2 zl. ve prospěch chudých
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 13/11 1887
Vykonání nálezu dne: 20/11 1887  – zaplatil
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 13
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Vincenc Suček, hostinský
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: c. k. okresní hejtmanství, četnické udání
Udání přestupku: přestoupení policejní hodiny
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznává, že měl dne 13/10 1887 do 1 hod. otevřené
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznání
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k pokutě 2 zl. ve prospěch chudých
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 13/11 1887
Vykonání nálezu dne: 16/11 1887 – zaplatil
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 14
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Filip Přerovský, měšťan
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: obecní strážník Josef Vogel
Udání přestupku: vylévání hnojůvky na náměstí
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznání
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznání
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k pokutě 1 zl.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 4/12 1887 – zaplatil
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání: podpis: Pavel Goliáš

 

Běžné číslo: 15
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného:  Adolf Brukner
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: obecní strážník Josef Vogel
Udání přestupku: vylévání krve na ulici
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznání
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: svědkem Jonas Fürst
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k pokutě 1 zl.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne:
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

Rok 1888

Běžné číslo: 1
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: František Karhan, hostinský ve zdejším pivovaru
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: c. k. četnická stanice zde
Udání přestupku: překročení policejní hodiny
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznání
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznáním obviněného
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k peněžité pokutě 1 zl. ve prospěch chudých
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 4/5 1888
Vykonání nálezu dne: 16/5 1888
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 2
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Mořic Köhn, kavárník
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: c. k. četnická stanice zde
Udání přestupku: překročení policejní hodiny
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznání
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznáním obviněného
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k peněžité pokutě 1 zl. ve prospěch chudých
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 18/5 1888
Vykonání nálezu dne: 22/5 1888
Poznamenání:

 

Běžné číslo:  3
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Solomon Klug, 22 roků, kramář ve Bzenci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: obecní strážník
Udání přestupku: kupování obilí (ječmene) před povolenou hodinou
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznává se, vymlouvá se, že druzí též kupovali
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznání a svědectví obecního strážníka
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k peněžité pokutě 50 kr.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 23/8 1888
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 4
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Betti Kohn, č. 82
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: obecní strážník
Udání přestupku: vylévání nečistoty na ulici
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznání
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznáním a policejním strážníkem
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzena k pokutě 2 zl. pro chudé
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 27/12 1888
Vykonání nálezu dne: 27/12 1888
Poznamenání:

Rok 1889

Běžné číslo: 1
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Františka Trlida, v Těmicích č. 90, 15 roků
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Štěpán Daněček
Udání přestupku: tržní obchod
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznání
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznáním a poškozeným Štěpánem Daněčkem
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzena k pokutě 1 zl. pro chudé
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 13/1 1889
Vykonání nálezu dne: 13/1 1889
Poznamenání:

 

Běžné číslo:  2
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Sigmund Kulka z Buchlovic
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: c. k. četnický závodčí
Udání přestupku: nemá vozní tabulky
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznává, že písmo na tabulce jest mazané
Výpověď znalců: dosvědčení c.k. závodčího
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznáním i dosvědčením
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k 1 zl. dle policejního řádu silničního  31/12 1874
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 14/1 1889
Vykonání nálezu dne: 14/1 1889
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 3
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Jan Hojač, Archlebov č. 252
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: c. k. četnický závodčí
Udání přestupku: nemá vozní tabulky, toliko na papíře cukrovém napsané křídou
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznává
Výpověď znalců: dosvědčení c.k. závodčího
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznáním i dosvědčením
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k 1 zl. dle policejního řádu silničního  31/12 1874
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 14/1 1889
Vykonání nálezu dne: 14/1 1889
Poznamenání:

 

Běžné číslo:  4
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Antonín Šemora z Násedlovic č. 22 (Ždánice)
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: c. k. četnický závodčí
Udání přestupku: nemá vozní tabulky, toliko na papíře cukrovém napsané křídou
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného:  doznává
Výpověď znalců: dosvědčení c.k. závodčího
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznáním i dosvědčením
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k 1 zl. dle policejního řádu silničního  31/12 1874
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 14/1 1889
Vykonání nálezu dne: 14/1 1889
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 5
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: František Dobeč, Vacenovice č. 14
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: c. k. četnický závodčí
Udání přestupku: nemá vozní tabulky, toliko napsané na papíře cukrovém křídou
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznává
Výpověď znalců: dosvědčení c.k. závodčího
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznáním i dosvědčením
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k 1 zl. dle policejního řádu silničního 31/12 74
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 24/1 1889
Vykonání nálezu dne: 24/1 1889
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 6
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Josef Kudláč, Vracov č. 135
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: c. k. četnický závodčí
Udání přestupku: nemá tabulky na voze
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného:  doznává
Výpověď znalců: dosvědčení c.k. závodčího
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznáním i dosvědčením
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k 1 zl. dle policejního řádu silničního 31/12 74
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 24/1 1889
Vykonání nálezu dne: 24/1 1889
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 7
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Jakub Jandásek, Těmice č. 3
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: c. k. četnický závodčí
Udání přestupku: nemá tabulky na voze
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznává
Výpověď znalců: dosvědčení c.k. závodčího
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznáním i dosvědčením
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k 1 zl. dle policejního řádu silničního 31/12 74
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 24/1 1889
Vykonání nálezu dne: 24/1 1889
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 8
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Jan Škarecký, Vracov č. 460
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: c. k. četnický závodčí
Udání přestupku: nemá tabulky na voze
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznává
Výpověď znalců: dosvědčení c.k. závodčího
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznáním i dosvědčením
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k 1 zl. dle policejního řádu silničního 31/12 74
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 24/1 1889
Vykonání nálezu dne: 24/1 1889
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 9
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: František Čech, Vracov č. 357
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného:  c. k. četnický závodčí
Udání přestupku: nemá tabulky na voze
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznává
Výpověď znalců: dosvědčení c.k. závodčího
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznáním i dosvědčením
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k 1 zl. dle policejního řádu silničního 31/12 74
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 24/1 1889
Vykonání nálezu dne: 24/1 1889
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 10
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Václav Poštolka, Těmice č. 11
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného:  c. k. četnický závodčí
Udání přestupku: nemá tabulky na voze
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: doznává
Výpověď znalců: dosvědčení c.k. závodčího
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznáním i dosvědčením
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k 1 zl. dle policejního řádu silničního 31/12 74
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 24/1 1889
Vykonání nálezu dne: 24/1 1889
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 11
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Ignác Beer z Veselí
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného:  c. k. četnický závodčí
Udání přestupku: nemá tabulky na voze
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: udává, že má poprvé nový vozík
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznání, důkazy a svědectví
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k pokutě 1 zl. ve prospěch obecního chudého fondu
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 24/1 1889
Vykonání nálezu dne: 24/1 1889
Poznamenání: polovice odvedena udavateli

 

Běžné číslo: 12
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Filomena Holas z Písku, služebná, 24 roků stará
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Moric Teller
Udání přestupku: uprchla ze služby
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: udává, že měla strach dále tam sloužit
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: doznání obviněné
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzena k pokutě 5 zl. nebo 24 hodin seděti
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 31/3 1889
Vykonání nálezu dne: 31/3 1889  – odseděla
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 13
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Josef Marčík, Domanín č. 12
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: c. k. četnický závodčí
Udání přestupku: neměl předepsané tabulky vozové
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: doznání obviněného
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k pokutě 50 kr.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 13/6 1889
Vykonání nálezu dne: 13/6 1889
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 14
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Martin Reiskup, Vracov č. 188
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: c. k. četnický závodčí
Udání přestupku: neměl předepsané tabulky vozové
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: doznání obviněného
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k pokutě 50 kr.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 13/6 1889
Vykonání nálezu dne: 13/6 1889
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 15
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Jan Hapla, Těmice č. 107
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: c. k. četnický závodčí
Udání přestupku: neměl předepsané tabulky vozové
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: doznání obviněného
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k pokutě 50 kr.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 13/6 1889
Vykonání nálezu dne: 13/6 1889
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 16
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: František Kolíbal, Domanín č. 54
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: c. k. četnický závodčí
Udání přestupku: neměl předepsané tabulky vozové
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: doznání obviněného
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k pokutě 50 kr.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 13/6 1889
Vykonání nálezu dne: 13/6 1889
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 17
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: František Ficek, Domanín č. 73
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: c. k. četnický závodčí
Udání přestupku: neměl předepsané tabulky vozové
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: doznání obviněného
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k pokutě 50 kr.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 13/6 1889
Vykonání nálezu dne: 13/6 1889
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 18
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: František Šimík, Syrovín č. 127
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: c. k. četnický závodčí
Udání přestupku: neměl předepsané tabulky vozové
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: doznání obviněného
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k pokutě 50 kr.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 13/6 1889
Vykonání nálezu dne: 13/6 1889
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 19
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Jan Hladký, Domanín č. 75
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: c. k. četnický závodčí
Udání přestupku: neměl předepsané tabulky vozové
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: doznání obviněného
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k pokutě 50 kr.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 1/8 1889
Vykonání nálezu dne: 1/8 1889
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 20
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného:  Pius Cvek z Újezdce č. 94
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: c. k. četnický závodčí
Udání přestupku: neměl předepsané tabulky vozové
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: doznání obviněného
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k pokutě 50 kr.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 1/8 1889
Vykonání nálezu dne: 1/8 1889
Poznamenání:

Z čísla 13 až 20 polovice odvedena p. c. k. závodčímu Marklovi.

Běžné číslo: 21
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Simon Žůrek, Žeravice č. 2
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: c. k. četnický závodčí
Udání přestupku: neměl předepsané tabulky vozové
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: doznání obviněného
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k pokutě 50 kr.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 23/8 1889
Vykonání nálezu dne: 23/8 1889
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 22
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Antonín Krakovec, Vracov č. 364
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: c. k. četnický závodčí
Udání přestupku: neměl předepsané tabulky vozové
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: doznání obviněného
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k pokutě 50 kr.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 23/8 1889
Vykonání nálezu dne: 23/8 1889
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 23
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: František Šacha, Syrovín
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: c. k. četnický závodčí
Udání přestupku: neměl předepsané tabulky vozové
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: doznání obviněného
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k pokutě 50 kr.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 23/8 1889
Vykonání nálezu dne: 23/8 1889
Poznamenání:

Z čísla 21 – 23 polovice pokuty obdržel závodčí Markl – celkem 75kr.

Běžné číslo: 24
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Cecilie Hirsch
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: c. k. četnický závodčí
Udání přestupku: přestupek policejní (nedovolené držení hudby a tanců)
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznává se
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: doznáním obviněné
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzena k pokutě 2 zl.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 8/9 1889
Vykonání nálezu dne: 12/9 1889
Poznamenání:

Rok 1890

Běžné číslo: 1
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného:  Štěpán Paulus z Myjavy
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: c. k. četnictvo
Udání přestupku: předpis silničního řádu
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznání
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznáním
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k pokutě 50 kr.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 4/4 1890
Vykonání nálezu dne: 4/4 1890
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 2
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného:  Antonín Hlobil z Pohořelic
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Pavel Kadlec
Udání přestupku: pro přestupek krádeže
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného:
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: následkem vyrovnání mezi stranami
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: dal dobrovolně 2 zl.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne:  11/9 1890
Vykonání nálezu dne:  11/9 1890
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 3
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Ambroš Zemek ze Žádovic
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: c. k. četnictvo
Udání přestupku: předpis řádu silničního
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznání
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznáním
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k pokutě 50 kr.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 11/9 1890
Vykonání nálezu dne: 11/9 1890
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 4
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného:  Mariana Vaculík, Syrovín č. 120
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: obecní stráž
Udání přestupku: přestupek tržního řádu
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznání
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznáním
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzena k pokutě 1 zl.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 2/10 1890
Vykonání nálezu dne: 2/10 1890
Poznamenání:

Rok 1891

Běžné číslo:  1
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Jan Němec, Domanín č. 84
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: c. k. četnictvo
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznání
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznáním
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: peněžitá pokuta 50 kr.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 5/2 1891
Vykonání nálezu dne: 5/2 1891
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 2
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Jan Dvouletý, Nedakonice č. 17
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: c. k. četnictvo
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznání
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznáním
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: peněžitá pokuta 50 kr.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 5/2 1891
Vykonání nálezu dne: 5/2 1891
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 3
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Václav Kovářík, Uh. Ostroh – Předměstí
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: c. k. četnictvo
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznání
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznáním
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: peněžitá pokuta 50 kr.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 5/2 1891
Vykonání nálezu dne: 5/2 1891
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 4
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Alžběta Martykán, Ořechov č. 89
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: c. k. četnictvo
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznání
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznáním
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: peněžitá pokuta 50 kr.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 5/2 1891
Vykonání nálezu dne: 5/2 1891
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 5
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Jan Šimek, Ořechov č. 17
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: c. k. četnictvo
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznání
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznáním
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: peněžitá pokuta 50 kr.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 5/2 1891
Vykonání nálezu dne: 5/2 1891
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 6
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Martin Jordán, Nedakonice č. 14
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: c. k. četnictvo
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznání
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznáním
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: peněžitá pokuta 30 kr.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 5/2 1891
Vykonání nálezu dne: 5/2 1891
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 7
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Michal Svoboda, Písek
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: c. k. četnictvo
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznání
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznáním
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: peněžitá pokuta 50 kr.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 12/2 1891
Vykonání nálezu dne: 12/2 1891
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 8
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Petr Pastorek, Těmice
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: c. k. četnictvo
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznání
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznáním
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: peněžitá pokuta 50 kr.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 12/2 1891
Vykonání nálezu dne: 12/2 1891
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 9
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Martin Kutálek, Polešovice
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: c. k. četnictvo
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznání
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznáním
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: peněžitá pokuta 50 kr.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 12/2 1891
Vykonání nálezu dne: 12/2 1891
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 10
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Matúš Domanský, Žeravice
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: c. k. četnictvo
Udání přestupku: silniční přestupek
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznání
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznáním
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: peněžitá pokuta 50 kr.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 12/2 1891
Vykonání nálezu dne: 12/2 1891
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 11
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Františka Inger, Vacenovice č. 46
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného:
Udání přestupku: podvod na trhu
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznání
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznáním
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: peněžitá pokuta 50 kr.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 22/3 1891
Vykonání nálezu dne: 22/3 1891
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 12
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Apollonia Chmela, 19 roků, svobodná, z Písku
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: c. k. četník
Udání přestupku: nemravný způsob žití
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: popírá, udávajíc, že si ve Bzenci hledá práci
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: nemá průkazů, c. k. četník dosvědčuje, že byla dopadena při toulce v noci a že bydlí u Fr. Slavíkové, známé přechovávačky nevěstek. Byla též pro ten samý pád již jednou ze Bzence zahnána.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: 24 hod. vězení
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 26/3 1891
Vykonání nálezu dne: 26/3 1891  až 27/3 1891
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 13
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: František Grufík, Vacenovice č. 57
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: M. Königstein a synové
Udání přestupku: podvod pokropení sena prodaného
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznání
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznáním a znalci
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k pokutě 2 zl.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 14/5 1891
Vykonání nálezu dne: 14/5 1891
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 14
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Samuel Juhn
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: tržní komisař
Udání přestupku: přestupek tržního řádu
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznání
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznáním a znalci
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k pokutě 50 kr.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 22/5 1891
Vykonání nálezu dne: 22/5 1891
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 15
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Matušek Ernest
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: František Adamec
Udání přestupku: polní pych, poškození husami
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: odsouzen k pokutě 1 zl.přiznání
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k pokutě 1 zl.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 30/5 1891
Vykonání nálezu dne: 30/5 1891
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 16
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Dominik Novák, panorama
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného:
Udání přestupku: nehlášení služebníka bez průkazu
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného:
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k pokutě 1 zl.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 1/7 1891
Vykonání nálezu dne: 1/7 1891
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 17
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Lakosilová
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Vincenc Souček, č. 260
Udání přestupku: krádež třešní
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: popírá a pak přiznává
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznáním
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: 2 zl.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 24/7 1891
Vykonání nálezu dne: 24/7 1891
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 18
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Vavřinec Trávníček
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: František Horký
Udání přestupku: krádež okurků
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznání
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznáním
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: 1 zl.
Náhrada, která se nálezem přiřkla: 50 kr. zaplatil
Nález byl ohlášen dne: 24/7 1891
Vykonání nálezu dne: 24/7 1891
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 19
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Pavel Rachvala
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: c.k. četnictvo učinilo u soudu oznámení, že posekl a odcizil z obecní pronajmuté louky trávu
Udání přestupku: krádež trávy
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznání u soudu
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen u soudu k pokutě 1 zl. pro chudé obce bzenecké
Náhrada, která se nálezem přiřkla: soudem přiřknuto poškozenému Strnadovi 2 zl.
Nález byl ohlášen dne: 1/8 1891
Vykonání nálezu dne: pokutu odvedl p. Pavel Kutný 1 zl.
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 20
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: František Očka
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: zástupce tržního komisaře Jan Šebesta
Udání přestupku: kupování ovoce před časem (ustanovenou hodinou)
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznání
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznáním
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen u soudu k pokutě 50 kr.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 9/8 1891
Vykonání nálezu dne: 9/8 1891
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 21
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Leonora Fryšták, roz. Žiha, ovocnářka
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: zástupce tržního komisaře Jan Šebesta
Udání přestupku: kupování ovoce před časem (ustanovenou hodinou)
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznání
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznáním
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzena u soudu k pokutě 50 kr.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 9/8 1891
Vykonání nálezu dne: 9/8 1891
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 22
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Martin Gistr
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: četník
Udání přestupku: přijmutí služebné bez poukazu
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznání
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznáním
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen u soudu k pokutě 50 kr.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 25/10 1891
Vykonání nálezu dne: 25/10 1891
Poznamenání: zaplaceno

 

Běžné číslo:  23
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Alexander Frankl
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného:
Udání přestupku: přijmutí služebné bez poukazu a nehlášení
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: přiznání
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: přiznáním obviněného a znalci
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: odsouzen k pokutě 5 zl.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 2/11 1891
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

Rok 1892

Běžné číslo: 1
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Salomon Müller, Bzenec, ženatý, obchodník
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Jan Rychman, policejní komisař
Udání přestupku: míchání se ve výkon veřejné policejní služby a neslušné chování před obecním úřadem
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: připouští, že dopustil se onoho přestupku, namítá, že to zaviněno bylo přítomným policejním komisařem
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: na základě výpovědi komisaře policejního a následkem dopuštění se činu samého před obecním představenstvem
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: nález ze dne 31/1 1892 představenstvem vynesený je: S. Müller je vinen přestupku míchání se ve výkon veřejné policejní služby a neslušné chování se před obecním představenstvem a odsuzuje se svědkem na polehčující okolnosti ku trestu pokuty 2 zl.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 31/1 1892  – zaplaceno
Vykonání nálezu dne: ohlásil námitky proti nálezu a žádá o výtah z trestního rejstříku
Poznamenání: výtah dodán obviněnému dne 18/2 1892

Rok 1893

Běžné číslo:  1
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Rosa Schlesingerová, vdova, 56 roků, nálevnice v Bzenci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného:  Představenstvo obce.
Udání přestupku: Neohlášení služky Rosalie Vincourové.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Tvrdí, že byla u ní jako nádenice.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Zjištěno, že má vždy služku.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Dle protokolu obecní rady Hradišťské ze dne 27/2 1893 a zjištěné okolnosti.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:  Neohlášení služky, přestupek čeledního řádu §35 (2/5 1886) – 1 zl. pokuty do fondu pro chudé.
Nález byl ohlášen dne:  25/3 1893
Vykonání nálezu dne: 27/3 1893 – zaplaceno
Poznamenání:

 

Běžné číslo:  2
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Rosa Schlesingerová, vdova, 56 roků, nálevnice v Bzenci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Představenstvo obce.
Udání přestupku: Neohlášení služky Antonie Hálkové a přijetí její do služby bez služební knížky.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznává se.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Protokol sepsaný s Antonií Hálkovou ze dne 25/3 1893 a vlastní přiznání.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Přestupek čeledního řádu – 2 zl. pokuty pro fond chudých.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 23/4 1893
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání: Nařizuje se exekuční vymáhání dne 18/9 1893.

 

Běžné číslo:  3
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Rosa Schlesingerová, vdova, 56 roků, nálevnice v Bzenci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Představenstvo obce.
Udání přestupku: Odbývání taneční zábavy bez dovolení.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Tvrdí, že dcera jen žertem tančila.
Výpověď znalců:  Starosta J. Orlický a J. Rychman se přesvědčili, že taneční zábava při hudbě se odbývala.
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Výpovědi svědků.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Pokuta 5 zl. nález 18/6 1893. Přestupek dle dvorního dekretu ze dne 12/5 1827 č. 13.112.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 18/6 1893
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání: Nařizuje se exekuční vymáhání dne 18/9 1893.

 

Běžné číslo: 4
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Vilém Weinberger, 64 roků, kupec, Bzenec
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: C. k. okresní hejtmanství, výnos 26/5 1893 č. 6796.
Udání přestupku: Překročení policejní hodiny.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Obviněný omlouvá se neznalostí dotyčných předpisů.
Výpověď znalců: Obecní strážníci Al. Sahs a Čapka dosvědčují, že nalévá kořalku do 10 hod. večer.
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:  Výpovědi svědků.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsuzuje se pro překročení policejní hodiny ve smyslu místodržitelského nařízení ze dne 12/2 1878 z. r. č. 4 k pokutě 5 zl.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 25/6 1893
Vykonání nálezu dne: 28/6 1893  – zaplaceno 5 zl.
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 5
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Joachim Müller, 70 roků starý, majitel domu č. 72 v Bzenci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Představenstvo.
Udání přestupku: Nedodržení předpisů zdravotních, následkem neodstranění hnilobných látek.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců: Obvodní lékař p. Dr. Polášek udává, že neodstraněním látek hnilobných ze dvora, dopustil se přestupku proti zdravotním opatřením.
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Výpovědí obvodního lékaře a místním ohledáním.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsouzen k pokutě 5 zl. pro přestupek proti zdravotním opatřením.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 18/8 1893
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 6
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Josef Kadlček, 48 roků starý, črvrtník z Dolněmčí
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Tržní komisař Jan Rychman.
Udání přestupku:
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného:
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:  Pokuta 1 zl.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 7/12 1893  – zaplaceno
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

Rok 1894

Běžné číslo: 1
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: František Ostrezi, 25 roků starý, syn domkáře z č. 290 ve Bzenci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Josef Somer, hotař obecní ve Bzenci
Udání přestupku: Viděl, jak obviněný v Prostředních horách z chodníku se nahnul a utrhl hrozen z vinohradu Václava Sekánka a jedl jej, načež hotař obviněného chytl a 2 hrozny mu vzal, načež jej obviněný žádal, aby nic neříkal.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Obviněný praví, že hrozny našel na cestě a popírá tvrzení hotařovo úplně.
Výpověď znalců: Majitel vinohradu Václav Sekánek dosvědčuje, že v onom místě, kde hotař obviněného viděl, skutečně mnoho hroznů jest otrháno a páčí si škodu v tom místě, kde obviněný trhal na 2 zl.
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Výpověď hotařova a shoda okolností.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Pokuta 2 zl. 50 kr. a prohlašuje se pokuta za nedobytnou.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne:
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

Rok 1895

Běžné číslo: 1
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Jan Urbánek, tesař, ženat, 29 roků
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného:
Udání přestupku: Pouliční výtržnost a opilství.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Strážník Čapka.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: 24 hodin vězení.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 27/5 1895
Vykonání nálezu dne: 27/5 1895
Poznamenání:

Rok 1898

Běžné číslo:  1
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Antonín Piskoř, domkař č. 74 v Olšovci, 34 roků stár
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Josef Adamčík, obecní hajný ve Bzenci
Udání přestupku: Polní pych, sečení trávy na Oběšených u potoka.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznává se.
Výpověď znalců: Odpadá.
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Výpovědí pod přísahu vzatého hajného a vlastním přiznáním obviněného.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsouzen pro přestupek polního pychu dle §19 zákona zemského ze dne 13/1 1874 k peněžité pokutě 3 zl.
Náhrada, která se nálezem přiřkla: Náhrada uznána 1 zl.
Nález byl ohlášen dne: 30/5 1898
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

Rok 1899

Běžné číslo:  1
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Jan Ulrych, čeledín ve dvoře p. Julia Maye na Velehradě, 37 roků stár
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Obec Bzenec.
Udání přestupku: Přestupek silničního řádu.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Obviněný udává: Já jsem nevěděl, že koně bez dohledu na ulici nesmím nechat státi a přiznávám se, že svým odchodem jsem chybil.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Strážník Alois Sahs a četnický závodčí.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Uznán vinným přestupkem silničního řádu a odsouzen ku trestu vězení trvání dvou dnů.
Náhrada, která se nálezem přiřkla: Náhrada přiřknuta obnosem 2 zl.
Nález byl ohlášen dne: 6/2 1899
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 2
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: František Luňák, pekařský učeň u pekaře Vysloužila, 17 roků starý
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Představenstvo.
Udání přestupku: Přestoupení policejního nařízení, sedání na psí vozík.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Popírá.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Pan starosta svým svědectvím podává důkaz.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Policejní nařízení ze dne 2. února 1899.
Náhrada, která se nálezem přiřkla: 24 hod. vězení.
Nález byl ohlášen dne: 31/5 1899
Vykonání nálezu dne: 31/5 1899  až 1/6 1899
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 3
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Josef Vysloužil, 40 roků starý, pekařský mistr ve Bzenci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Představenstvo.
Udání přestupku: Přestoupení policejního nařízení, sedání na psí vozík.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Používá slabého psa k tahu.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Policejní nařízení ze dne 2. února 1899.
Náhrada, která se nálezem přiřkla: 1 zl. pokuty.
Nález byl ohlášen dne: 31/5 1899
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 4
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Tomáš Junek, rolník č. 197, 65 roků starý
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Rachvala Pavel a Repík Josef
Udání přestupku: Pasení dobytka na místě zakázaném.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Omlouvá se, že dobytek asi jen 4x ukousl.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Svědectví poškozených.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Zákon ze dne 13/1 1874 č. 12.
Náhrada, která se nálezem přiřkla: Pokuta 3 zl.
Nález byl ohlášen dne: 4/6 1899
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 5
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: František Adamčík, domkař č. 111, 30 roků starý
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Rachvala Pavel a Repík Josef
Udání přestupku: Pasení dobytka na místě zakázaném.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Omlouvá se, že dobytek asi jen 4x ukousl.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Svědectví poškozených.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Zákon ze dne 13/1 1874 č. 12.
Náhrada, která se nálezem přiřkla: Pokuta 3 zl.
Nález byl ohlášen dne: 4/6 1899
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 6
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Johana Duschek ve Bzenci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Tržní komisař.
Udání přestupku: Kupování před ustanovenou hodinou.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Omlouvá se, že jí hodina nebyla známa.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Výpověď policejních četníků a tržního komisaře.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Policejní nařízení. Uložena pokuta 2 zl.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 12/7 1899
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 7
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Josef Jakša, 26 roků, nádeník ve Bzenci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Žalobce: František Dobrovský, hotař ve Bzenci. Poškozený: Josef Kučera, měšťan ve Bzenci.
Udání přestupku: Krádež hroznů ve vinohradě.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Přiznáním.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Pokuta 5 zl.
Náhrada, která se nálezem přiřkla: Náhradu poškozený nežádá.
Nález byl ohlášen dne: 14/9 1899
Vykonání nálezu dne: 17/9 1899
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 8
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Antonín Ventrča, 50 roků starý, rolník, Olšovec ve Bzenci č. 3
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Študent František
Udání přestupku: Rušení společné cesty.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Výpověď svědků.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Pokuta 2 zl. a cestu spravit.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 12/11 1899
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 9
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Františka Leibertová, 22 roků, služka u Jakšové ve Bzenci č. 216
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Matěj Kuchař měšťan ve Bzenci.
Udání přestupku: Krádež ječmene na poli Krefty.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Svědectví hotařovo – Josef Somr.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Zákon o polním pychu.
Náhrada, která se nálezem přiřkla: Pokuta 1 zl. 50 kr.
Nález byl ohlášen dne: 16/11 1899
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

Rok 1900

Běžné číslo: 1
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Antonín Fürst, obchodník ve Bzenci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Tržní komisař p. Cyril Repík, obecní radní
Udání přestupku: Přestoupení policejního zákazu (tržního).
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Udává, že mu místo nebylo vykázáno a že p. komisař se ukvapil.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Pan radní Cyril Repík a obecní strážníci.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Přestupek policejního nařízení.
Náhrada, která se nálezem přiřkla: Pokuta 10 K.
Nález byl ohlášen dne: 1/2 1900
Vykonání nálezu dne: 13/2 1900
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 2
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Antonín Terman, 30 roků, pekař v židovské obci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Strážník.
Udání přestupku: Policejní nařízení ze dne 30/8 1896.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Svědectví p. radního Ostreziho.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Ministerské nařízení ze dne 15/2 1855 a policejního 30/8 1896.
Náhrada, která se nálezem přiřkla: Pokuta 4 K
Nález byl ohlášen dne: 1/2 1900
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 3
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Mořic Redlich, obchodník ve Bzenci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Obecní radní Rachvala.
Udání přestupku: Policejní nařízení z 30/8 1896.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Svědectví radního.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Ministerské nařízení ze dne 15/2 1855 a policejního 30/8 1896.
Náhrada, která se nálezem přiřkla: Pokuta 4 K.
Nález byl ohlášen dne: 4/2 1900
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

 

Běžné číslo:  4
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Josef Novák, 25 roků, pekařský pomocník ve Bzenci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Cyril Repík,  obecní radní ve Bzenci.
Udání přestupku: Policejní nařízení z 30/8 1896.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Svědectví radního.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Ministerské nařízení ze dne 15/2 1885.
Náhrada, která se nálezem přiřkla: Pokuta 10 K, která se ihned za nedobytnou prohlašuje. Tudíž 1 den vězení.
Nález byl ohlášen dne: 18/3 1900
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 5
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Rosalie Čejková, 22 roků stará služka z Radějova
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Marie Voleníkova ve Bzenci
Udání přestupku: Přijetí dvou závdavků.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Ustanovení řádu čeledního.
Náhrada, která se nálezem přiřkla: Pokuta 2 K a vrácení závdavku.
Nález byl ohlášen dne: 29/2 1900
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 6
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Filoména Běhůnkova ve Bzenci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného:
Udání přestupku: Přijetí služky bez čelední knížky.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Ustanovení řádu čeledního.
Náhrada, která se nálezem přiřkla: Pokuta 3 zl.
Nález byl ohlášen dne:  29/2 1900
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

Rok 1901

Běžné číslo: 1
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Josef Hirsch Herbatschek, obchodník ve Bzenci, 67 roků stár
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Obecní představenstvo ve Bzenci. Pokus podán 22/10 91 k. č. 1376 a zaslán okres. hejtman. 29/10 1891. Nález trestní potvrzen rozh. okr. hejtm. 3/3 1902 č. 5093.
Udání přestupku: Stavěl na zemišti bzeneckém p. č. 7096/1 bez povolení zdejšího a bez vytýčení stavební čáry a neuposlechl zastavení stavby vzdor zákazu, čímž dopustil se přestupku §28 a 42 zem. zák. 16/6 1894.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Udává, že měl povolení stavební od israel. politické obce Bzenec.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Svědectví starosty J. Orlického a obec. radního Jana Goldmana. Přestupek §28 a 42 zem. zák. 16/6 1894.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Obviněný odsuzuje se pro přestupek §28 a 42 zem. zák. 16/61894 dle §132 ku 150 zl. čili 300 K pro chudobný fond zdejší.
Náhrada, která se nálezem přiřkla: Odvolání do 14 dnů k pol. úřadu. Potvrzeno též  místodržitelstvím, avšak pokuta úplně prominuta.
Nález byl ohlášen dne: 8/10 1891
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání: Obviněný zdráhal se protokol podepsati.

Rok 1902

Běžné číslo: 1
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Max Fürst, 46 roků starý, obchodník ve Bzenci, žid
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Pavel Rachvala, obecní radní ve Bzenci
Udání přestupku: Znečisťování náměstí vysypáváním smetí.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Výpověď obecního radního Pavla Rachvaly.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsuzuje se pro přestupek ku pokutě 5 K, popř. k vězení v trvání 12 hod.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 6/4 1902
Vykonání nálezu dne: 6/4 1902
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 2
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: František Spáčil, 32 roků, vdovec, pekařský pomocník ve Bzenci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Pan radní Repík.
Udání přestupku: Seděl na voze při jízdě se psem.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Obviněný udává: Neseděl jsem na voze, nýbrž jsem povoz jen zdržoval.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Výpovědí p. radního Repíka a Jana Linharta.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsuzuje se pro přestupek polic. nařízení 30/8 1896 ku pokutě 5 K, v případě nedobytnosti k vězení v trvání 12 hod.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 28/4 1902
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 3
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Jan Limberk, 15 roků stár, přísl. do Břesovic (od r. 1925 Vřesovice),pekařský učeň ve Bzenci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Pan radní Repík.
Udání přestupku: Seděl na voze při jízdě se psem.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Udává: Je to pravda, že jsem seděl na vozíku.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Výpovědí p. radního Repíka. 
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsuzuje se pro přestupek polic. nařízení 30/8 1896 ku pokutě 5 K, v případě nedobytnosti k vězení v trvání 12 hod.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne:  28/4 1902
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 4
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Filip Šebesta, 83 roků, zelinář č. 108 ve Bzenci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Rúčka Josef č. 375 ve Bzenci.
Udání přestupku: Trhal ořechy v trati Krefty na pozemku Josefa Rúčky.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Obviněný udává: Já jsem ořechy netrhal, neboť jel jsem jen okolo a viděl, že tam ořechy byly natrhány.
Výpověď znalců: Jan Jelínek udává: Byl jsem nedaleko místa, kde je dotyčný strom a viděl jsem, jak Filip Šebesta kamenem ořechy klátil a strom poškozoval.
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsuzuje se pro přestupek zákona ze dne 13/1 1874 k pokutě 5 K a náhradě škody 18 K Josefu Rúčkovi č. 375 ve Bzenci.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 28/9 1902
Vykonání nálezu dne: 1/10 1902
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 5
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Bohuslav Bednařík, pekařský pomocník z Přerova u Josefa Vysloužila
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Ostrezi Pavel, radní
Udání přestupku: Stál na vozíku tažený psem.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Obviněný zapírá čin.
Výpověď znalců: Svědek.
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsuzuje se pro přestupek pol. nařízení 30/8 1896 ku pokutě 10 K, v případě nedobytnosti k vězení v trvání 24 hod.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 2/11 1902
Vykonání nálezu dne: Nevykonán.
Poznamenání:

Rok 1903

Běžné číslo:  1
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Filip Šebesta, 84 roků, zelinář č. 108 ve Bzenci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Matěj Mareček
Udání přestupku: Porubal kře a odvazoval stromky.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Obviněný to popírá.
Výpověď znalců: Jan Jakša dosvědčuje pravdivost žaloby.
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsouzen ku pokutě 20 K pro polní pych, dle zák. 3/1 1874 z.z .č. 12.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 22/2 1903
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání: Vymoženo exekucí až ve dražbě 12/10 1903.

 

Běžné číslo: 2
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Filip Šebesta, 84 roků, zelinář, č. 108 ve Bzenci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Filip Růžica, obecní hotař
Udání přestupku: Trhal hrozny ve vinohradě Luňačky.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Popírá.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Učiněno trestní oznámení k soudu. Potrestán 3 dny vězení.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne:
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 3
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Ignác Staněk, nádeník
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného:
Udání přestupku: Vyhláška mor. místodržitelství 5/11 1901 č. 61 z. z. Tloukl psa.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Četnické udání ze dne 8/10 1903. Výnos okresního hejtmanství ze dne 13/10 1904 č. 20469.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Uznán vinným přestupkem v rub. IV. naznačeným a odsouzen dle čís. pat. 20/4 1854 ku pokutě 20 K, případně k vězení v trvání 2 dnů.
Náhrada, která se nálezem přiřkla: Pokuta tato považuje se za nedobytnou.
Nález byl ohlášen dne: 22/10 1903
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 4
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Josef Hofer, 62 roků starý, nádeník ve Bzenci č. 786
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Obecní hotař Tomáš Kaštalán.
Udání přestupku: Krádež cibule na polích Ig. Kučery a Jos. Slavíka.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Omlouvá se, že šel jen vedle.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Uznán vinným přestupkem dle zák. 13/1 1874 z.z. č. 12 a odsuzuje se k pokutě 10 K, v pádě nedobytnosti do vězení na dobu 24 hod.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 4/9 1904
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání: Odsouzený zdráhal se protokol podepsati.

 

Běžné číslo: 5
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Ctibor Klinkovský, 19 roků starý, řeznický pomocník ve Bzenci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Žalud Hubert, zvěrolékař a správce jatek ve Bzenci
Udání přestupku: Přestupek jatečního řádu místodržitelstvím schváleného, spáchaný tím, že porazil prase bez úředního vážení.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Obviněný udává: Jelikož prase kousalo a jateckého jsme se nemohli dočkati, zabil jsem prase bez vážení.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Obviněný odsuzuje se pro přestupek jatečního řádu 25/3 1902 schváleného c.k. mor. místodržitelstvím dne 3/7 1902 č.16143 obec řádu k pokutě 5 K, v případě nedobytnosti 12 hod. vězením. Odvolání do 3 dnů k okr. hejtm. V Uh. Hradišti.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 9//10 1904
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání: Obviněný prohlašuje, že trest přijímá.

 

Běžné číslo: 6
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Antonín Bezchleb, kovářský mistr
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Okr. hejtmanství v Uh. Hradišti výnosem 23/11 1904 č. 22118.
Udání přestupku: Přestupek §35 čeledního řádu, spáchaný tím, že neohlásil svou služku Marii Křížanovou v předepsané lhůtě u obecního úřadu.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného:
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Obviněný odsuzuje se pro přestupek §35 čeledního řádu k pokutě 2 K.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 27/11 1904
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání: Odvolání do 14 dnů k okr. hejtm. V Uh. Hradišti.

Rok 1905

Běžné číslo: 1
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Jan Limberk, 18 roků stár, příslušný do Břesovic, pekařský učeň ve Bzenci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Četnictvo.
Udání přestupku: Seděl na voze psy taženém.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznává se.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Přiznáním.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Uznán přestupkem policejního nařízení ze dne 30/8 1896 a ukládá se mu dle §57 ob. z. pokuta 5 K pro fond místních chudých, v pádu nedobytnosti vězením 12 hod. Odvolání do 3 dnů.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 12/3 1905
Vykonání nálezu dne: Výkon nebylo možno uskutečniti, následkem neznámého pobytu.
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 2
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného:  Karel Rosa, pomocník řeznický ve Bzenci, 31 roků
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Hubert Žalud, městský zvěrolékař
Udání přestupku:
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Proto jsem neočistil po zabíjení dlažbu a nářadí porážky, protože to druzí také nečiní. Nařízení zvěrolékaře jsem obdržel až druhého dne.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Svědek městský zvěrolékař Hubert Žalud dosvědčuje, že obviněný na přímý rozkaz předepsané čištění rozhodně odepřel.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsouzený odsuzuje se dle jatečního řádu ze dne 25/3 1902 §57 obec. řádu ku pokutě 2 K, v pádu nedobytnosti vězením 6 hod.  Odvolání do 3 dnů k c. k. hejtmanství v Uh. Hradišti.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 5/5 1905
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání: Obviněný podpis odepřel.

 

Běžné číslo: 3
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Josef Souček, majitel domu v Bzenci č. 345, 48 roků, ženatý
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Okresní hejtmanství v Uh. Hradišti výnosem 27/6 1905 č. 14681 §7 zák. 5/4 1873 z.z. č. 35
Udání přestupku:
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Přiznáním.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Obviněný nalezen vinným přestupkem §7 řádu policie požárové a odsuzuje se dle §57 obec. ř. k pokutě 2 K pro fond místních chudých  ve Bzenci.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 20/7 1905
Vykonání nálezu dne: Obviněný uložený trest přijímá.
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 4
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Terezie Kuchařová, dělnice u velkostatku ze Syrovína
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Obecní hotaři: Filip Růžica a Pavel Kaštalán
Udání přestupku: Krádež višní na Starém hradě 10/7 1905 v poledne.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Zasláno obcí k výslechu dne 22/7 1905.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne:
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

 

Běžné číslo:  5
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Filoména Friedrichová z Vracova
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Obecní hotaři: Filip Růžica a Pavel Kaštalán
Udání přestupku: Krádež višní na Starém hradě 10/7 1905 v poledne.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Zasláno obcí k výslechu dne 22/7 1905.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne:
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 6
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Augustýna Rusňáková z Vracova
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Obecní hotaři: Filip Růžica a Pavel Kaštalán
Udání přestupku: Krádež višní na Starém hradě 10/7 1905 v poledne.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Zasláno obcí k výslechu dne 22/7 1905.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne:
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 7
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Terezie Těšínská, zelinářka, 21 let, svobodná ve Bzenci č. 403
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Dobiáš Adolf ve Bzenci, č. 213 Písek
Udání přestupku: Trhala hrozny dne 4/9 1905 v Kněží hoře.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Obviněná přiznává, že trhala listí nikoliv hrozny.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Jan Tvarůžek dosvědčuje, že obviněnou ve vinohradě viděl. Pavel Ostrezi zjistil na místě samém, že byly potrhány i hrozny.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: 24 hodin vězení.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 10/9 1905
Vykonání nálezu dne:  10/9 1905
Poznamenání:

Rok 1906

Běžné číslo:  1
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Filip Šebesta, 88 roků starý, zelinář č. 108 ve Bzenci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Bukvald František ve Bzenci
Udání přestupku: Trhal na roli Bukvaldově cviklu a kvačku dne 31/8 1906.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Obviněný udává, že v dotyčnou dobu, když ho hotař přistihl, na roli Bukvaldově byl, botou cviklu vykopnul a očistil, uschová ji pod paží, aniž by ji chtěl ukrásti.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Obecní hotař Tomáš Kaštalán dosvědčuje.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Obviněný uznán vinen přestupkem §37 zem. zák ze dne 13/1 1875, ukládá se mu dle §14 téhož zákona peněžitá pokuta v obnosu 20 K ve prospěch obecního fondu místních chudých, v případě nedobytnosti vězení  trvání 48 hod. pak pak, ku náhradě škody v obnosu 10 K poškozenému Fr. Bukvaldovi. K odvolání k okr. hejt. V Uh. Hradišti lze do 8 dnů u představenstva města Bzenec podati.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 8/9 1906
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

Rok 1907

Běžné číslo:  1
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: František Mareček
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Okresní hejtmanství v Uh. Hradišti 26/10 1907 č. 19931.
Udání přestupku: Odbývání nedovolené taneční zábavy dne 15/10 1907 v krčmě.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců: Četnické udání 16/10 1907 č. 654.
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Přiznáním.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Pokuta 10 K. Guberniální dekret ze dne 20/7 1827 č. 30661 §57 zákona ze dne 15/3 1864 č. 4 z.z.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne:  14/11 1907
Vykonání nálezu dne: 14/11 1907
Poznamenání:

Rok 1908

Běžné číslo:  1
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného:  Mareček František, 34 letý, hostinský
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Okresní hejtmanství v Uh. Hradišti 11/11907 č. 610.
Udání přestupku: Konání taneční zábavy bez povolení.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Udává, že pouze jeden tovaryš se služkou se zatočili, což nelze za tančení považovati.
Výpověď znalců: Četnické udání 9/1 1908.
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Osvobozen, vzhledem k tomu, že tanec jednoho páru nelze kvalifikovati jako taneční zábavu z níž by se poplatek platiti musil a tudíž povolení třeba nebylo.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 23/1 1908
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 2
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Jan Sigmund, 44 roků starý, rolník ve Bzenci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Obec Bzenec.
Udání přestupku: Sežatá tráva na 7 pokosů délky (7 m) a 1 m široké.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců: Obecní hotař Tomáš Kaštalán udává, že ho přistihl při této krádeži. Trávu naložil Jan Sigmund na svůj vůz a odvezl domů.
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Obviněný uznán vinen přestupkem §37 zem zák. ze dne 13/1 1975 a ukládá se mu dle §14 téhož zákona peněžitá pokuta 4 K ve prospěch chudých ve Bzenci. V případě nedobytnosti vězení v trvání 48 hod. Odvolání k  c.k. hejtmanství v Uh. Hradišti lze do 8 dnů u před. města podati.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:  Náhrada škody stanovena na 1 K.
Nález byl ohlášen dne: 19/7 1908
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 3
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Antonín Piskoř, 45 letý, domkař ve Bzenci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Obecní hajný Tomáš Kaštalán.
Udání přestupku: Krádež sena z kopy Kláry Jelínkové.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Popírá.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Výpověď obecního hajného.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Obviněný uznán vinen přestupkem §37 zem zák. ze dne 13/1 1875 a ukládá se mu dle §14 téhož zákona peněžitá pokuta 2 K ve prospěch chudých ve Bzenci. V případě nedobytnosti vězení v trvání 12 hod. Odvolání k  c.k. hejtmanství v Uh. Hradišti lze do 8 dnů podati.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne:
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání: Náhrada se promíjí.

 

Běžné číslo: 4
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Apolena Pečírková, domkářka ve Bzenci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Obec.
Udání přestupku: Pouštění husí do obecních sadů.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Přiznáním.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsuzuje se k pokutě 2 K ve prospěch ústavu chudých.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 10/8 1908
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 5
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Josef Knotek, 16 letý, svobodný obuvnický učeň, Bzenec
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného:
Udání přestupku: Lezení na kostelní věž.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného:
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Přiznáním.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Obviněnému udělena důtka.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne:  10/8 1908
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 6
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Emílie Boudová, 25 letá, dcera pekaře v Bzenci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného:
Udání přestupku: Pouštění husí do obecních sadů.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného:
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Přiznáním.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsuzuje se k pokutě 1 K ve prospěch ústavu chudých.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 10/8 1908
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 7
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Josef Fürst, Bzenec č. 36
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného:
Udání přestupku: Vypouštění nečistých vod z domu na ulici.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného:
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Platební rozkaz na 20 K 8/8 1908 č. 1379. Podáno odvolání 10/8 1908, jež se k přísl. okr. hejtm. zaslalo dne 22/8 1908.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne:
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání: Zrušeno výnosem okr. hejtmanství 21/9 1908 č. 17890.

 

Běžné číslo: 8
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného:  Nathan Jokl, Bzenec č. 29
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného:
Udání přestupku: Vypouštění nečistých vod z domu na ulici.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného:
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Platební rozkaz na 20 K 8/8 1908 č. 1380. Žádáno hejtmanství o povolení polic. exekuce. 23/8 1908
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne:
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 9
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Františka Rybářová, Bzenec č. 81
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného:
Udání přestupku: Vypouštění nečistých vod z domu na ulici.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného:
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Platební rozkaz na 20 K 8/8 1908 č. 1380. Žádáno hejtmanství o povolení polic. exekuce. 23/8 1908
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne:
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 10
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Pankrác Hassa, 40 letý, zedník v Újezdci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného:
Udání přestupku: Rozdíl vzorku od ječmene ku prodeji nabízenému.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Přestupek tržního řádu. Odsuzuje se k pokutě 2 K ve prospěch chudých aneb 6 hod. vězení.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 3/9 1908
Vykonání nálezu dne:  3/9 1908
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 11
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Karel Königstein, obchodník ve Bzenci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Policejní stráž.
Udání přestupku: Přestoupení zákazu kupovati na trhu před ustanovenou hodinou.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsuzuje se k pokutě 2 K ve prospěch ústavu chudých.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 10/9 1908
Vykonání nálezu dne: 10/9 1908
Poznamenání: 13/10 1908 čl. 240 chud.

 

Běžné číslo: 12
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: František Mareček, 34 letý, hostinský ve Bzenci č. 556
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Uh. Hradiště (Okr. hejtm.) ve Bzenci, výnos 9/9 1908 č. 19196
Udání přestupku: Překročení policejní hodiny 7/9 1908 do 4 hod. ráno.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Popírá.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Četnickým udáním ze dne 9/9 1908 č. 604.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Obviněný uznán vinným překročení policejní hodiny (Gub. dekret ze dne 20/7 1827 č. 23661 a odsuzuje se dle §57 zák. ze dne 15/3 1864 č. 4 z.z. k pokutě 5 K, popř. vězení v trvání 12 hod.
Náhrada, která se nálezem přiřkla: Obviněný tento trest přijímá.
Nález byl ohlášen dne: 24/9 1908
Vykonání nálezu dne: 24/9 1908 důchodu pod čl. 208 chud.
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 13
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: František Jelínek, hostinský ve Bzenci č. 599
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Okr. hejt. v Uh. Hradišti výnos ze dne 21/9 1908 č. 19576.
Udání přestupku: Překročení policejní hodiny a odbývání taneční hudby bez povolení úředního
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznává se.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Četnickým udáním ze dne 14/9 1908 č. 621.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Obviněný uznán vinným překročením policejní hodiny (Gub. dekret ze dne 20/7 1827 č. 23661) a odsuzuje se k peněžité pokutě 5 K neb 12 hod vězení a k úhradě licenčních poplatků. Obviněný tento trest přijímá.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 28/9 1908
Vykonání nálezu dne: 28/9 1908 důchodu pod čl. 215 chud.
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 14
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Jan Jelínek, obchodník ve Bzenci č. 86
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Glaser Samuel, soused
Udání přestupku: Vypouštění smrdutých vod ze dvora č. 86 na ulici.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného:
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Přiznáním.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsuzuje se pro přestupek policejního zákona ze dne 21/4 1908 obec. výboru na základě §57 zákona ze dne 15/3 1864 č. 4 z.z. k pokutě 10 K neb 24 hod. vězení.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 4/10 1908
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání: Obviněný podpis odepřel.

 

Běžné číslo:  15
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: František Jelínek, hostinský ve Bzenci č. 599
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Obecní strážník Rudolf Zicháček
Udání přestupku: Překročení policejní hodiny a odbývání taneční hudby bez povolení úředního.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Výpověď obecního strážníka Rudolfa Zicháčka.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsuzuje se pro přestupek překročení policejní hodiny a konání taneční hudby bez povolení úředního k peněžité pokutě 16 K a dodatečnému zaplacení licence hudební.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 27/11 1908
Vykonání nálezu dne: 7/12 1908 pol. 294 chud.
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 16
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: František Mareček, hostinský na krčmě
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Obecní strážník Rudolf Zicháček
Udání přestupku: Konání taneční hudby sice s povolením, ale bez předepsané licence.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Výpověď strážníka.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Vzhledem k tomu, že obviněný ústní povolení starostovo k hudbě si vymohl, ale licenci zaplatiti opomenul, byla mu udělena důtka.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 27/11 1908
Vykonání nálezu dne: 27/11 1908
Poznamenání:

Rok 1909

Běžné číslo: 1
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Heřman Sabl, obchodník s dobytkem ve Bzenci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Četnický strážmistr Jindřich Klíma.
Udání přestupku: Dne 4/1 1909 vezl ze Znorov telata svázaná do kozelce a naházena jedny na druhá tak, že jim hlavy z vozu visely.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Četnické udání dle výnosu c. k. okr. hejtm. v Uh Hradišti ze dne 16/1 1909 č. 590.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Přestupek místodržitelské vyhlášky ze dne 5/11 1901 č. 61 z.z.
Náhrada, která se nálezem přiřkla: Peněžitá pokuta 5 K ve prospěch chudinského fondu města Bzenec.
Nález byl ohlášen dne: 20/1 1909
Vykonání nálezu dne: 20/1 1909 5 K přijato důchodem pod čl. 23 chud.
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 2
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Josef Jakša, 37 letý, rolník ve Bzenci č. 581
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Policie.
Udání přestupku: Vzal Alžbětu Fialovou, která není 14 let stará a dosud školou povinná bez knížky.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného:
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsuzuje se pro přestupek čeledního řádu k pokutě 2 K ve prospěch chudinské pokladny.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 9/3 1909
Vykonání nálezu dne: 14/3 1909
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 3
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Jan Pumperlík, 47 letý, kartáčník ve Bzenci č. 45
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Obecní strážník Rudolf Zicháček.
Udání přestupku: Znečisťování veřejného místa.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání odepřel.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Svědectví obecního strážníka.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsuzuje se pro přestupek policejního zákazu obecního výboru ze dne 21/4 1908 na základě §57 zák. ze dne 15/3 1864 č. 4 k pokutě 2 K, v pádě nedobytnosti k 6 hod vězení.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 28/5 1909
Vykonání nálezu dne: nedobytné
Poznamenání:

Rok 1910

Běžné číslo: 1
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Adolf Sommer, obchodník ve Bzenci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného:
Udání přestupku: Neohlášení služky.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného:
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Doznání.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsuzuje se pro přestupek §35 čeledního řádu k pokutě 5 K, v pádu nedobytnosti k 6 hod. vězení. Odvolání lze podati u představenstva obce.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 25/5 1910
Vykonání nálezu dne:  27/5 1910
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 2
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Hildegart Portsch, služka u Somra č. 48
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného:
Udání přestupku: Přijala službu u Löva a nechtěla ji nastoupit. Přestupek §9 čeledního řádu.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsuzuje se pro přestupek čeledního řádu §9 k pokutě 2 K aneb k vězení do 6 hod. Odvolání lze podati do 14 dnů u představenstva obce.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 25/5 1910
Vykonání nálezu dne: nedobytné
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 3
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Pavel Bukvald
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Obec.
Udání přestupku: Žal trávu na obecní louce.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců: Tom. Ostrézi
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Svědci.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Uznán vinným přestupkem §3 z. z. ze dne 13/1 1875 a ukládá se mu dle §14 téhož zákona peněžitá pokuta 20 K ve prospěch fondu chudinského ve Bzenci.  V případě nedobytnosti k vězení 48 hod. Odvolání k c. k. okr. hejtm. V Uh. Hradišti lze podat do 8 dnů.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 21/8 1910
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání: Náhrada škody se promíjí.

 

Běžné číslo: 4
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: František Ručka
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného:
Udání přestupku: Neohlášení služky Anny Skácelovy.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: K. č. 19202/10 c. k. okres. hejtmanství.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsuzuje se pro přestupek §35 čeledního řádu k pokutě 2 K, v pádu nedobytnosti k 6 hod. vězení.  Odvolání do 14 dnů u představenstva obce ve Bzenci.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 8/9 1910
Vykonání nálezu dne: 8/9 1910
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 5
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Rudolf Winter, Bzenec a Jan Holas, Písek
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného:
Udání přestupku: Stavba komory bez úředního povolení při domě 664, prováděná neoprávněným podnikatelem staveb Janem Holasem v Písku.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Nevěděl jsem, že nutno stavbu u obce ohlásiti a že ji nesmí neoprávněný provádět.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Následkem nezvěstnosti Jana Holasa ponechána záležitost tato in suspenso.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne:
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

Rok 1911

Běžné číslo: 1
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Žofie Sablová, č. 274
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Okres. hejtm. Četnické udání.
Udání přestupku: 19/1 1911 nesla kuřata hlavama dolů.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Přestupek místodržitelské vyhlášky ze dne 5/11  1901 z. z.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Peněžitá pokuta 2 K ve prospěch chudinské pokladny v Bzenci.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne:  26/1 1911
Vykonání nálezu dne: 1/6 1911
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 2
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Eduard Klobáska, čeledín u Jana Markese 
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Okres. hejtm. v Uh. Hradišti 18/2 1911 č. 4110.
Udání přestupku: Dne 11/2 1911 nechal do vozu zapřažené koně před hostincem státi a nepřikryl je pokrývkou, ač právě toho dne veliká zima.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Přestupek místodržitelské vyhlášky ze dne 5/11 1901 z.z.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Peněžitá pokuta 2 K ve prospěch chudinského fondu v Bzenci.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 23/2 1911
Vykonání nálezu dne: 23/2 1911
Poznamenání:

Rok 1912

Běžné číslo:  1
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Eduard Markes
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Policejní stráž.
Udání přestupku: Dne 2/6 1912 konala se v panském pivovaře po divadelním představení taneční  hudba do 4 hodin ráno bez příslušného úředního povolení.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání. Obviněný udává, že to byla věc pořádajícího spolku, aby si licenci obstaralo.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Předseda zábavního odboru Sokola Hynek Holas udává, že byla zábava pouze při stolech a mezi těmi sem tam si někdo zatančil, takže měl za to, že není třeba zvláštní licence.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Zavazuje se, že licenci zaplatí.
Náhrada, která se nálezem přiřkla: Uloženo zaplacení poplatku a udělena oběma důtka.
Nález byl ohlášen dne:  7/6 1912
Vykonání nálezu dne: 7/6 1912
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 2
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Pavel Bukvald, č. 401
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Obecní hajný dosvědčuje, že Bukvald Pavel skutečně sesekl trávu a pásl, čímž způsobil škodu asi za K 1.20.
Udání přestupku: Dne 5 a 10/6 1912 přistižen byl hajným Novákem při sečení obecní trávy na cestě u Kučovánek a Úkolek, kde též pásl krávy bez povolení.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Obviněný tvrdí, že trávu nesekl ani nepásl. Později připsáno: Bukvald Pavel dodatečně se přiznává, že tu trávu sesekl.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Obviněný uznán přestupkem §3 z. zem. zák. ze dne 12/1 1875 a ukládá se mu dle §13 téhož zákona peněžitá pokuta 25 K ve prospěch fondu míst. chud. ve Bzenci. V případě nedobytnosti k vězení trvání 3 dnů. Odvolání k c. k. okr. hejtm. V Uh. Hradišti lze podat do 8 dnů u představenstva obce ve Bzenci.
Náhrada, která se nálezem přiřkla: Současně odsouzen k náhradě K 1.20 obci bzenecké za užatou trávu.
Nález byl ohlášen dne: 27/6 1912
Vykonání nálezu dne:  Zaplaceno důchodu dne 9/11 1912.
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 3
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného:  Jan Zelinka, Skalka č. 7
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného:  Policejní stráž.
Udání přestupku: Nesprávné udání váhy při placení z místa.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsouzen k pokutě 2 K do chudinské pokladny.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 30/6 1912
Vykonání nálezu dne: 6/7 1912
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 4
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: František Měsíček, Hýsly č. 8
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Policejní stráž.
Udání přestupku: Nesprávné udání váhy při placení z místa.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného:  Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsouzen k pokutě 2 K do chudinské pokladny.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 30/6 1912
Vykonání nálezu dne: 6/7 1912
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 5
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Pinkus Guttmann
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Policejní stráž.
Udání přestupku: Kupování mimo trh a kupování před ustanovenou dobou.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného:
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Svědectví strážníka Zicháčka a svědkyně Rosové.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsouzen pro přestupek tržního řádu k peněžité pokutě 5 K ve prospěch chudinského fondu města Bzenec.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 18/9 1912
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

 

Běžné číslo:  6
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Samuel Juhn
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Policejní stráž.
Udání přestupku: Kupování mimo trhu. Vyhrožování obecní stráži.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného:
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Svědectví strážníka Zicháčka.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsouzen pro porušení tržního řádu k peněžité pokutě 10 K ve prospěch chudinského fondu v Bzenci. Na prosbu S. Juhna stanovena cena na 5 K.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 18/9 1912
Vykonání nálezu dne: 17/10 1912. Povolena lhůta 3 nedělní k zaplacení pokuty.
Poznamenání: Odvolává urážku stráži učiněnou, lituje svého přenáhlení a prosí za prominutí.

 

Běžné číslo:  7
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného:  Marie Novotná, 49 letá, majitelka domku č. 696
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Josef Rudl, Bzenec č. 563
Udání přestupku: Polní pych sbíráním hrušek na pozemku a pod hruškou p. Jos. Rudla, taktéž trnky.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného:
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Svědkyně Josefa Repíková, č. 603.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsuzuje se k pokutě 5 K ve prospěch chud. fondu ve Bzenci. V pádě nedobytnosti k vězení v trvání 12 hod. Lhůta pro poplatek do 1/11 1912.
Náhrada, která se nálezem přiřkla: Náhradu poškozený nežádá.
Nález byl ohlášen dne:  3/10 1912
Vykonání nálezu dne: 6/11 1912
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 8
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Theodora Zweigenthalová, špeditérka ve Bzenci č. 77
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Policejní stráž.
Udání přestupku: Nechala státi vůz bez osvětlení v noci na Horním náměstí.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Svědectví stráže a doznáním.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsouzena pro přestupek silničního řádu k pokutě 2 K ve prospěch chud. fondu ve Bzenci.
Náhrada, která se nálezem přiřkla: Žádná.
Nález byl ohlášen dne: 10/11 1912
Vykonání nálezu dne: Pokuta 2 K zaplacena důchodu dne 11/11 čl. 346 chud.
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 9
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Sigmund Klein, obchod s dřevem Uh. Ostroh Předměstí
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Pan radní Karnůfek.
Udání přestupku: Přestupek tržního řádu spáchaný nepravdivým udáním, že nejede do trhu, ač měl při sobě na koně pas.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného:
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Svědectvím p. radního a doznáním.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsouzen pro přestupek tržního řádu dobytčího k peněžité pokutě 5 K a náhradě z místa 80 hal. jež odsouzený ihned složil.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 18/11 1912
Vykonání nálezu dne: 18/11 1912
Poznamenání:

Rok 1913

Běžné číslo:  1
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Josef Protivánek, řeznický pomocník ve Bzenci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Karel Žalud, městský zvěrolékař
Udání přestupku: Přestupek jatečního řádu z 3/7 1902 spáchaný tím, že rozkazu zvěrolékařova k opláchnutí dlážky po zabíjení telat nevyhověl.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Doznáním a svědky.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsouzen k pokutě 2 K aneb 6 hod. vězení s výhružkou, že v případě opakování nebude připuštěn na porážku.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 16/1 1913
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 2
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Františka Repíková, č. 587
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: C.k. hejt. v Uh. Hradišti dle výnosu ze dne 31/1 1913 č. 2523.
Udání přestupku: Přestupek §35 čeledního řádu.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Obviněná udává: Dne 16/1 t.r. přišel ke mně po 4 hod večer mladý muž, nabízeje se jako nádeník do práce. Žádala jsem po něm knížku a tu mi slíbil, že mi ji v sobotu přinese. V pátek pracoval na zkoušku a v sobotu pak odešel do Znorov pro knížku, odciziv mi zároveň hotovost 5 K 20 h.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Osvobozena.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 6/3 1913
Vykonání nálezu dne: 6/3 1913
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 3
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Nathan Kuhner, obchodník ve Bzenci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Policejní stráž.
Udání přestupku: Přestupek tržního řádu kupováním před ustanovenou hodinou, mimo trh drůbežní.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsouzen k pokutě 2 K aneb 6 hod. vězení pro přestupek tržního řádu.  Proti nálezu tomu podati lze rekurs k c.k okr. hejt. v Uh. Hradišti.
Náhrada, která se nálezem přiřkla: Žádná náhrada.
Nález byl ohlášen dne: 3/7 1913
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 4
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Nathan Kuhner a Pinkus Guttmann
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Policejní stráž.
Udání přestupku: Přestupek policejního řádu tržního spáchaný výtržností na trhu o 6 hod ranní dne 16/11 1913.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Přiznáním a svědectvím.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsouzeni Nathan Kuhner a Pinkus Guttmann každý k pokutě 5 K pro chudinskou pokladnu v Bzenci.
Náhrada, která se nálezem přiřkla: Pokuty tyto oba odsouzení ihned složili.
Nález byl ohlášen dne:
Vykonání nálezu dne: Zaplaceno 30/11 1913
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 5
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Nathan Kuhner
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Obecní stráž.
Udání přestupku: Rvačka na trhu.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Přiznáním.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Přestupek tržního řádu, ukládá se pokuta 5 K ve prospěch chudinské pokladny.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne:  4/12 1913
Vykonání nálezu dne: 4/12 1913
Poznamenání:

 

Běžné číslo:  6
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Pinkus Guttmann
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Obecní stráž.
Udání přestupku: Rvačka na trhu.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Přiznáním.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Přestupek tržního řádu, ukládá se pokuta 5 K ve prospěch chudinské pokladny.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 4/12 1913
Vykonání nálezu dne: 4/12 1913
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 7
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Pinkus Guttmann
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Obecní stráž.
Udání přestupku: Neslušné chování na trhu vůči policejní stráži.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Přiznáním.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Přestupek tržního řádu, ukládá se pokuta 1 K ve prospěch chudinské pokladny.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 18/12 1913
Vykonání nálezu dne: 18/12 1913
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 8
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Jan Pilař
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Obecní stráž.
Udání přestupku: Způsobení veřejného pohoršení výtržností.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného:
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsouzen k trestu pokuty 10 K v případě nedobytnosti na 24 hod vězení. Zároveň prohlašuje se pokuta za nedobytnou.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 21/12 1913
Vykonání nálezu dne: 21/12 1913
Poznamenání:

Rok 1914

Běžné číslo:  1, 2
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Fabián Sláma, 16 letý, sklenářský učeň ve Bzenci č. 322 a Klement Šrámek, 15 letý, sklenářský učeň ve Bzenci č. 322
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Policie obecní.
Udání přestupku: Doznávají, že 17/5 1914 zabili gumovou frkačkou v sadech Komenského slavíka, dále že 21/5 1914 hodili na plovárně hnízdo i s mladými ptáky do rybníka. Přestupek místodržitelské vyhlášky ze dne 5/11 1901 z.z.č. 61.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Doznáním.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsuzují se pro přestupek v rubrice IV. naznačený dle místodržitelské vyhlášky ze dne 5/11  1901 z.z.č. 61. k vězení 48 hodin neb pokutě 20 K.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 29/5 1914
Vykonání nálezu dne: 31/5 1914 a 1/6 1914
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 3
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Bedřich Valštýn, 15 letý, obchodní učeň ve Bzenci č. 80
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Policie obecní.
Udání přestupku: Dne 21/5 1914 hodil mladé ptáky do vody. Přestupek místodržitelské vyhlášky ze dne 5/11 1901 z.z.č. 61.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Doznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsuzuje se pro přestupek v rubrice IV. Naznačený dle místodržitelské vyhlášky ze dne 5/11 1901 z.z.č. 61. Odsuzuje se přísnou důtkou.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 29/5 1914
Vykonání nálezu dne: 29/5 1914
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 4
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Antonín Přibyl, 16 letý, krejčovský učeň ve Bzenci č. 429
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Policie obecní.
Udání přestupku: Dne 21/5 1914 navrhl Šrámek k vybrání ptáků, které pak utopili. Přestupek místodržitelské vyhlášky ze dne 5/11 1901 z.z.č. 61.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Doznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsuzuje se pro přestupek v rubrice IV. Naznačený dle místodržitelské vyhlášky ze dne 5/11 1901 z.z.č. 61. k vězení 24 hodin neb pokutě 10 K.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 29/5 1914
Vykonání nálezu dne: 31/5 1914
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 5
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného:  Marie Rukavičková, obchodnice, Bzenec č. 81
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného:
Udání přestupku: Neoznámila obec. úřadu pronájem bytu haličským židům.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Policejní oznámení.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Policejní nařízení. Odsuzuje se k peněžité pokutě 5 K pro chudinský fond města Bzence.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 8/11 1914
Vykonání nálezu dne: 10/11 1914
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 6
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného:  Josef Ostrezi, 17 roků starý, dělník při hospodářství
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného:
Udání přestupku: Rušení nočního klidu a neuposlechnutí hlídky.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Částečné doznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Svědkem Antonínem Kašpárkem, stolař. mistrem.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsuzuje se k pokutě 5 K neb 6 hod. vězení.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 8/11 1914
Vykonání nálezu dne: Zaplatil 8/11 1914 2K 50h a 15/11 1914 2K 50h.
Poznamenání:

Rok 1915

Běžné číslo: 1
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Kateřina Chrástková, 30 letá, služka u Štěpána Hrabinského v Žeravicích č. 341
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Obecní strážník Jan Huber
Udání přestupku: Nedostatečná váha v trhu ku prodeji nabízeného tvarohu.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Policejní oznámení.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsouzena k pokutě 1 K ve prospěch chudinského města Bzenec.
Náhrada, která se nálezem přiřkla: 31/1 1915
Nález byl ohlášen dne: 1/2 1915
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 2
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Eva Pojzlová, 20 letá, služka u Ladislava Nábělka, č. 280
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: A. Franklová, choť obchodníka v č. 10
Udání přestupku: Přestupek čeled. řádu spáchaný přijetím závdavku od pí. Franklové aniž by byla dříve dala výpověď.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla: Odsuzuje se pro přestupek čel. řádu k pokutě 5 K pro chudinský fond města Bzence.
Nález byl ohlášen dne: 4/2 1915
Vykonání nálezu dne: 5/2 1915
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 3
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Antonie Jurečková, Ořechov č. 155
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Jan Huber, obecní strážník.
Udání přestupku: Přestupek tržního řádu, kupování másla před ustanovenou hodinou.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Pokuta 1 K.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 4/2 1915
Vykonání nálezu dne: 5/2 1915
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 4
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Marie Heilová z Veselí
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Jan Huber, obecní strážník.
Udání přestupku: Přestupek tržního řádu, kupování másla před ustanovenou hodinou.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Pokuta 1 K.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 4/2 1915
Vykonání nálezu dne: 5/2 1915
Poznamenání:

 

Běžné číslo:  5
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Marie Pospíšilová ze Znorov
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Jan Huber, obecní strážník.
Udání přestupku: Přestupek tržního řádu, kupování másla před ustanovenou hodinou.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Pokuta 1 K.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 4/2 1915
Vykonání nálezu dne: 5/2 1915
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 6
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: František Novák, 54 letý starý, nádeník v Bzenci č. 612
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Brázda Josef, č. 235 a Ostréziová Terezie, č. 226
Udání přestupku: Polní pych spáchaný pasením husí na obilí a zelenině.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsuzuje se k pokutě 5 K pro polní pych, popř. vězením v trvání 12 hod. Pokuta se prohlašuje za nedobytnou.
Náhrada, která se nálezem přiřkla: Náhrada 5 K je nedobytná.
Nález byl ohlášen dne: 25/3 1915
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

 

Běžné číslo:  7
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Antonie Morgenstern, manželka obchodníka Mikulince z Tarnopole v Haliči, 29 letá
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Jan Huber, obecní strážník
Udání přestupku: Kupování na trhu před ustanovenou hodinou.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Doznáním.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Uznána vinnou přestupkem tržního pořádku a odsuzuje se k pokutě 1 K, v příp. nedobytnosti k vězení 3 hodin. Proti tomuto nálezu lze podati odvolání do 14 dnů k c. k. okr. hejtm. V Uh. Hradišti.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 22/4 1915
Vykonání nálezu dne: 22/4 1915
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 8
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Marie Adamcová, č. 7
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Obecní hotař.
Udání přestupku: Krádež celeru Fr. Brázdovi č. 215
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Doznáním.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Pokuta 10 K.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 24/6 1915
Vykonání nálezu dne: 24/6 1915
Poznamenání:

 

Běžné číslo:  9
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Leopold Somer
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného:
Udání přestupku: Dobrovolnou pokutu v soukromé záležitosti.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného:
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Pokuta 2 K.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 24/6 1915
Vykonání nálezu dne: 24/6 1915
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 10
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Magdalena Staňková
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Obecní hotař.
Udání přestupku: Žala trávu.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Doznáním.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Pokuta 2 K.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne:  24/6 1915
Vykonání nálezu dne: 24/6 1915
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 11
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Weissová Johana
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Obecní strážník
Udání přestupku: Přestupek tržního řádu.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Doznáním.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Pokuta 2 K.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 24/6 1915
Vykonání nálezu dne: 24/6 1915
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 12
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Marie Junková
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Obecní strážník
Udání přestupku: Přestupek tržního řádu.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Doznáním.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Pokuta 1 K.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 24/6 1915
Vykonání nálezu dne: 24/6 1915
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 13
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Nathan Kuhner
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Obecní strážník
Udání přestupku: Přestupek tržního řádu.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Doznáním.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Pokuta 5 K.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 24/6 1915
Vykonání nálezu dne: 24/6 1915
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 14
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Tekla Škarecká
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Obecní strážník
Udání přestupku: Přestupek tržního řádu.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Doznáním.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Pokuta 60 hal.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 24/6 1915
Vykonání nálezu dne: 24/6 1915
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 15, 16
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Josef Janšta z Domanína, 31 roků stár, pekařský pomocník u p. Ant. Termana v Bzenci a František Jančařík z Veselí n/M, pekařský pomocník u Ter. Novotné v Bzenci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: František Jančařík z Veselí n/M, pekařský pomocník u Ter. Novotné v Bzenci a Josef Janšta z Domanína, 31 roků stár, pekařský pomocník u p. Ant. Termana v Bzenci
Udání přestupku: Z porušení nočního klidu v pozdní noční hodinu (rvačkou).
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Uznáni vinnými přestupkem rušení nočního klidu křikem a rvačkou v pozdní hodinu noční.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsouzeni k peněžité pokutě 5 K, v pádu nedobytnosti k vězení v trvání 6 hod.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 4/7 1915
Vykonání nálezu dne: 4/7 1915
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 17
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: František Buriánek, 18 letý, nádeník ve Bzenci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Ponocný Pavel Jaroš.
Udání přestupku: Polní pych. Otřepal hrušky u domku č. 203.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Svědectvím svědka a přiznáním.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsouzen k pokutě 10 K, v případě nedobytnosti k vězení v trvání 24 hod.
Náhrada, která se nálezem přiřkla: Nesloží-li obviněný pokutu ihned, bude pokuta prohlášena za nedobytnou.
Nález byl ohlášen dne: 22/8 1915
Vykonání nálezu dne: 22/8 1915  – zaplaceno
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 18
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Karel Pacák, 16 letý, řeznický učeň v Bzenci č. 78
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Somrová Barbora, manželka školníka
Udání přestupku: Polní pych spáchaný odcizením jablek ve školní zahradě v době noční.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného:
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Svědectví svědkyně.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsouzen pro přestupek zákona ze dne 13/1 1875 čl. 3 z.a 13 k pokutě 10 K v případě nedobytnosti k vězení v trvání 24hod.
Náhrada, která se nálezem přiřkla: Pokuta se prohlašuje za nedobytnou.
Nález byl ohlášen dne: 26/8 1915
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

Rok 1916

Běžné číslo: 1
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Arnoštka Kuhnerová, 51 letá obchodnice s potravinami v Bzenci č. 518
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Obecní policejní strážníci Rudolf Zicháček a Jan Huber
Udání přestupku: Pro neodůvodněné vyhánění tržních cen potravin (tvarohu) a nakupování potravin před ustanovenou dobou.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného:
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Doznáním a svědky: Marie Novosádová, Rudolf Zicháček, Jan Huber
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsuzuje se k pokutě 10 K aneb v případě nedobytnosti k vězení na 24 hod. a mimo to k vyloučení ze tří nejbližších týdenních trhů.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 8/6 1906
Vykonání nálezu dne: 19/6 1906
Poznamenání:

 

Běžné číslo:  2
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Kateřina Skokanová, 43 letá, nádenice v Bzenci č. 315
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Obecní policejní strážníci Rudolf Zicháček a Jan Huber
Udání přestupku: Nakupování potravin před stanovenou tržní dobou.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsuzuje se k pokutě 2 K aneb k vězení k 6 hod.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 8/6 1916
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 3
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Jan Markes, obchodník a majitel domu č. 87 ve Bzenci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Policejní strážník Jan Huber
Udání přestupku: Přestupek policejního zákazu vypouštění nečistých vod a splašků na ulici, pak ponechání sudů bez povolení a bez osvětlení na ulici.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného:
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Obviněný udává, že stal-li se tento přestupek, že to bylo bez jeho vědomí; dále prohlašuje, že vůči obecnímu strážníku nějakých urážlivých slov vůči obecním funkcionářům nepoužil a stalo-li se vůbec něco takového, že toho lituje a skládá dobrovolně pokutu 20 K do chudinské pokladny města Bzence.
Náhrada, která se nálezem přiřkla: Vzhledem k omluvě obviněného a jeho upřímné lítosti, usneslo se představenstvo obce nabídku p. Markese přijati a od dalšího trestního řízení a udání vyšším úřadům upustiti. Pokutu 20 K ihned složil.
Nález byl ohlášen dne: 9/11 1916
Vykonání nálezu dne: 9/11 1916
Poznamenání:

Rok 1917

Běžné číslo: 1
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Antonín Höhn, 39 letý, zelinář ve Bzenci č. 561
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Obecní hajný Růžica Filip
Udání přestupku: Lesní pych – uťal v obecním lese bor.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Přiznáním.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsouzen k pokutě 3 K a náhradě za bor 2 K. V případě nedobytnosti 6 hod. vězení.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 11/2 1917
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

 

Běžné číslo:  2
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Marie Lakosilová, 49 letá, v Bzenci č. 150
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Obecní hajný Růžica Filip
Udání přestupku: Dne 11/6 1917 lesní pych, uťala bor a větví z dubu. Obušek zabaven.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Doznání ohledně haluzí, ohledně boru ne.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Přiznání a svědectví hajného.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Odsouzena k pokutě 5 K neb 6 hodin vězení.
Náhrada, která se nálezem přiřkla: 5 K náhrada škody za uťatý bor a haluze.
Nález byl ohlášen dne: 17/6 1917
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání: 5 K zasláno a došlo poštovní poukázkou dne 20/6 1917, jež dodáno důchodu.

 

Běžné číslo: 3
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Anna Repíková, 31 letá manželka dělníka na dráze v Bzenci č. 234
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Obecní radní Pavel Jurečka
Udání přestupku: 7/7 1917 Polní pych spáchaný vybráním 8 důlků zemáků, škoda 4 K.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Doznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Obviněná uznána přestupkem §3 zák. ze dne 13/1 1874 a ukládá se jí peněžní pokuta 20 K ve prospěch místního chud. fondu, v případě nedobytnosti vězením v trvání 24 hod. Odvolání do 8 dnů u předst. obce.
Náhrada, která se nálezem přiřkla: Náhrada 4 K škody Josefu Adamčíkovi z domu č. 176.
Nález byl ohlášen dne: 15/7 1917
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání: 20K zaplaceno obecnímu důchodu ve Bzenci.

 

Běžné číslo: 4
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Anežka Demasiová, 16 letá, svobodná nádenice v Bzenci č. 234
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného:  Obecní radní Pavel Jurečka
Udání přestupku: 7/7 1917 Polní pych spáchaný vybráním 8 důlků zemáků, škoda 4 K.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Doznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Obviněná uznána přestupkem §3 zák. ze dne 13/1 1874 a ukládá se jí peněžní pokuta 10 K ve prospěch místního chud. fondu, v případě nedobytnosti vězením v trvání 12 hod. Odvolání do 8 dnů u předst. obce.
Náhrada, která se nálezem přiřkla: Náhrada 4 K škody Josefu Adamčíkovi z domu č. 176.
Nález byl ohlášen dne: 15/7 1917
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání: 10 K zaplaceno obecnímu důchodu ve Bzenci.

 

Běžné číslo: 5
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Pavel Kupnawicki z Lubience (Zavaros Halič), Roč. 1896, nádeník při stavbě zelárny Pavla Neuwirtha v Bzenci
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného:
Udání přestupku: Polní pych spáchaný krádeží hrušek Vincenci Kuchařovi č. 275.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Přiznáním.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Obviněný uznán vinným přestupkem §3 zák. ze dne 13/1 1875 pro polní pych dle čl. 13 téhož z.z. odsouzen k pokutě Vincenci Kuchřovi.
Náhrada, která se nálezem přiřkla: 12 K ve prospěch chudinské pokladny a náhradě škody 6 K.
Nález byl ohlášen dne: 30/8 1917
Vykonání nálezu dne: 30/8 1917
Poznamenání:

Rok 1918

Běžné číslo:  1
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Pinkus Guttmann, 61 letý obchodník, vdovec v Bzenci č. 106
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Obecní strážník Rudolf Zicháček
Udání přestupku: Přestupek tržního řádu, kupováním kůzlat před stanoveným časem.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Svědky a přiznáním.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Obviněný uznán vinným přestupkem tržního řádu a odsouzen k pokutě 20 K ve prospěch chudinské pokladny v Bzenci. Případně k vězení v trvání 48 hod. dle §27 ods. 4 a §57 obec. řádu.  Odvolání proti tomuto nálezu lze do 14 dnů u předst. obce v Bzenci na c.k. hejtm. v Uh. Hradišti.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 7/4 1918
Vykonání nálezu dne: 2/5 1918
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 2
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Tini Kuhnerová, 52 letá obchodnice v Bzenci č. 518
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Obecní strážník Rudolf Zicháček
Udání přestupku: Přestupek tržního řádu, kupováním kůzlat před stanoveným časem.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Přiznání.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Doznání obviněné a výpovědí svědků.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Obviněná uznána vinnou přestupkem tržního řádu a odsouzen k pokutě 20 K ve prospěch chudinské pokladny v Bzenci. Případně k vězení v trvání 48 hod. dle §27 ods. 4 a §57 obec. řádu. Odvolání proti tomuto nálezu lze do 14 dnů u předst. obce v Bzenci na c.k. hejtm. v Uh. Hradišti.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 7/4 1918
Vykonání nálezu dne: 2/5 1918
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 3
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Anežka Opravilová
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Študent František
Udání přestupku: Polní pych spáchaný na obecní cestě.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného:
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Doznáním a výpovědí svědků.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Obviněná uznána přestupkem §3 zák. ze dne 13/1 1874 a ukládá se jí peněžní pokuta 15 K ve prospěch místního chud. fondu.V případě nedobytnosti vězením v trvání 24 hod. Odvolání proti tomuto nálezu lze do 8 dnů u předst. obce v Bzenci na c.k. hejtm. v Uh. Hradišti.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 28/4 1918
Vykonání nálezu dne: 28/4 1918
Poznamenání:

Rok 1919

Běžné číslo: 1
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Šimon Jokl, sluha v templu
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Vrchní strážník Kuchař
Udání přestupku: Kupoval kůzlata mimo trh na cestě.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného:
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Svědky.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Pokuta 20 K pro přestupek tržního řádu.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 22/5 1919
Vykonání nálezu dne: 25/5 1919
Poznamenání:

 

Běžné číslo: 2
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Kristýna Půčková, Ježov č. 40
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného:
Udání přestupku: Prodávala tvaroh a máslo před ustanovenou dobou.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného:
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Svědky.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Pokuta 2 K pro přestupek tržního řádu.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 25/5 1919
Vykonání nálezu dne: 25/5 1919
Poznamenání:

Rok 1922

Běžné číslo: 1
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného: Kateřina Mičanová, Růžena Mičanová
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Ex offo
Udání přestupku: Polní pych.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného:
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje:
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva:
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne:
Vykonání nálezu dne:
Poznamenání:

Rok 1924

Běžné číslo:  1
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště obviněného:  Rosalie Rosová
Jméno, stav, stáří, zaměstnání a bydliště žalobníka neb poškozeného: Ex offo
Udání přestupku: Přestupek tržního řádu, že nakupuje před trhem a dává si nositi zboží přímo do domu.
Přiznání se neb ospravedlnění obviněného: Uvedeného přestupku jsem se nedopustila, jelikož jsem měla nakoupené již předem ve vesnici a domů mi je jen dodali.
Výpověď znalců:
Naznačení, kterým se přestupek za dokázaný považuje: Výpověď svědků, částečné přiznání.
Obsah, datum a popis přestoupeného zákona neb nařízení a podpisy představenstva: Pro přestupek tržního řádu uděluje se pokuta 5 Kč, v případě nedobytnosti vězení v trvání 12 hod. Odvolání lze podati do 24 hod. u měst.  úřadu a ohlášení v dalších 3 dnech provésti.
Náhrada, která se nálezem přiřkla:
Nález byl ohlášen dne: 10/7 1924
Vykonání nálezu dne: 10/7 1924
Poznamenání: