Galerie děl Ctibora Šťastného

V této rubrice bychom chtěli věnovat prostor dílům tohoto opomíjeného bzeneckého rodáka, který toho pro kulturní život v městě Bzenci vykonal opravdu velmi mnoho. Postupně se dostáváme k desítkám jeho grafik, jež jsou roztroušeny mezi soukromými sběrateli a různými expozicemi. S jejich souhlasem proto vytváříme tuto galerii, kde si budete moci střípky z jeho celkového díla prohlédnout a kam budeme postupem času přidávat stále nové přírůstky.

Ctibor Šťastný se narodil v městě Bzenci, kde navštěvoval obecnou i měšťanskou školu. Po jejich absolvování vystudoval učitelský ústav v Příboře a poté učil v Súchově, Derflích a Uherském Ostrohu. Po I. světové válce, kterou prožil jako voják na východní frontě, byl přeložen na měšťanskou školu do Bzence, kde se postupem doby propracoval až do funkce jejího ředitele.

O grafiku a bibliofílii se začal zajímat více v průběhu třicátých let a tato práce ho vzápětí zcela pohltila. Byl ale činný i ve veřejném životě města, kde stál u založení místního Muzejního spolku v roce 1937. Za II. světové války byl pro svou protiněmeckou činnost odsouzen úřady a poslán v roce 1943 spolu s manželkou do koncentračního tábora, kde strávil zbytek války. Po válce se duševně i fyzicky zlomený vrátil do Bzence a věnoval se již téměř výhradně grafice a správě místního muzea. Zemřel zde roku 1962 a je pohřben na místním hřbitově.

Za svůj život vytvořil přes 350 grafických děl z nichž na mnoha je vyobrazen Bzenec a jeho okolí. Věnoval se zejména ex-libris, ale také vytváření novoročenek, velikonočních přání a hlavně lyrické grafice s krajinářskými prvky. Je čestným občanem našeho města a po jeho osobě je pojmenována i jedna z bzeneckých ulic.

Více se o tomto našem významném rodáku dočtete na stránkách www.ctiborstastny.cz, kde je zde zachycen a krásně popsán celý jeho život a dílo.

Galerie:

 
 
 
 
 

Související články: