Díla jiných grafiků

Vzhledem k tomu, že s osobou Ctibora Šťastného je také spojena spousta děl dalších autorů, které byly vytvořeny buď přímo pro něj, či pro někoho z jeho nejbližší rodiny, rozhodnuli jsme se zde tyto díla také uvádět.