Paměti města Bzence – rozšířené vydání

V následujících kapitolách naleznete rozšířené dílo Msgre. Josefa Hanáka – Paměti města Bzence z r. 1919. Jak bude posléze popsáno, dochoval se do dnešních dnů i autorův osobní výtisk, který i po vydání svého díla dodatečně opatřoval četnými poznámkami a doplňujícími komentáři k případnému dalšímu vydání, ke kterému však doposud nedošlo. Proto jsme tyto doplňující poznámky a komentáře vložili do stávajícího textu a Vy si nyní, i po téměř 100 letech od vydání původních Pamětí, můžete přečíst toto dílo tak, jak jej Msgre. Hanák plánoval znovu vydat. Jsme si vědomi, že některé části textu a popisovaných událostí již neodpovídají současným znalostem a vědomostem, přesto jsme v rámci zachování autenticity textu i z úcty k jejímu autorovi do knihy nezasahovali, protože je i přes tyto drobné nedostatky hlubokou studnicí vědomostí o historii našeho města a odrazem doby, v níž vznikla.

 


Úvod – Milada Hiršová

Když zemřel v roce 1962 bývalý ředitel bzenecké školy a člen muzejního spolku Ctibor Šťastný, přivezl někdo do sběrny odpadových surovin „staré papíry“ z jeho pozůstalosti. Náš tatínek Antonín Hank, bývalý obchodník, kterého komunisté zbavili všeho majetku, měl sběrnu na starosti, aby prý měl z čeho žít.

Prosila jsem ho, aby každou dodávku prohlédl a vybral to, co bylo škoda do sběru dát.

Tak mi jednoho dne přinesl po panu Šťastném dost opotřebované Paměti města Bzence od Msgre. Josefa Hanáka. Dali jsme je mému bratrovi do Buchlovic. Vzpomněla jsem si teď, že v nich byly rukou autora vpisovány poznámky. Protože se v Bzenci znovu ustavil Muzejní spolek, který chce znovu vybudovat muzeum a galerii významných rodáků i občanů, kteří se o Bzenec zasloužili, požádala jsem bratra, aby mi staré Paměti města Bzence vrátil. Koupila jsem mu za ně nové vydání (což byl chvályhodný čin obce i Muzejního spolku).

V Pamětech byla vložena i stará listina z r. 1653 psaná ozdobným písmem a její český překlad psaný rukou pana Hanáka.

V Pamětech jsou vloženy také autorovou rukou psané četné lístky, které text zajímavě doplňují.

Tyto Paměti města Bzence s podpisem autora a četnými doplňky, starou listinou a jejím překladem odevzdávám nyní obecnímu úřadu, respektive muzeu v Bzenci.

I knihy mají své osudy.

M. Hiršová

 


Obsah

 1. Předmluva
 2. Popis Bzence a okolí
 3. Bzenec za králů a markrabat z rodu Lucemburského
 4. Bzenec majetkem rozličných šlechtických rodů
 5. Urbář a městské knihy před válkou třicetiletou
 6. Hospodářský a kulturní obraz Bzence v 16. století
 7. Vpád Bočkajovců a válka třicetiletá
 8. Následky války třicetileté
 9. Bzenec za vpádu tureckých a kulturní poměry v 2. polovici 17. století
 10. První velký spor občanů s vrchností v 18. století
 11. Občané a obecní rozpočet z první polovice 18. století a horenské právo
 12. Pruský vpád roku 1742 a několik kulturních obrázků z té doby
 13. Druhý velký spor občanů s vrchností v polovici 18. století
 14. Řemeslnické poměry v 18. století
 15. Hrdelní právo bzenecké
 16. Bzenec v 2. polovici 18 století. Dávky a roboty občanů v té době.
 17. Třetí velký spor občanů v 18. století
 18. Bzenec koncem 18. století
 19. Bzenec za válek napoleonských
 20. Hospodářský a kulturní obraz Bzence v 1. polovině 19. století
 21. Bzenec v 2. polovině 19. století
 22. Bzenec za světové války
 23. Památné lípy, místní slavnosti, povaha Bzenčanů a doslov