Vystěhovalci v Bzenci v letech 1938 až 1939

Dne 2. listopadu 1938 bylo ukončeno arbitrážní jednání o maďarsko-československé hranici. Tehdejší Československo muselo v jeho důsledku posléze odstoupit nemalé území na jihu a východě Slovenska ve prospěch Maďarského království. V polovině listopadu tak do Československa mířily skupiny vysídlených obyvatel z těchto území.

Do města Bzence bylo přiděleno 130 obyvatel z Žitného ostrova. Tento počet se postupně navyšoval, jak sem za svými rodinami přijížděli demobilizovaní vojáci. Dospělým bylo vyhrazeno několik místností v bzeneckém zámku, děti se ubytovávaly v rodinách místních občanů.

Vystěhovalci vzbudili mezi Bzenčany, ale i občany okolních obcí velkou dávku solidarity. Zvláště když se ve většině případů jednalo o bývalé obyvatele moravských obcí, kteří odjeli na jih Slovenska ve 20. letech osídlovat nově nabytá území mladého Československa.

Ihned byla zřízena zvláštní příspěvková akce, která vynášela cca 5 000 Kč měsíčně, ale bylo vybíráno i nemalé množství potravin a šatstva. Například jen sousední Těmice poskytly kromě finanční hotovosti také 8 pytlů mouky a brambor. Do akcí se zapojil i místní TJ Sokol, který mimo pořádání sbírek poskytoval vystěhovalcům zdarma promítání ve zdejším kině.

Do akcí se zapojily i charitativní sdružení z Anglie, jejichž zástupce H. W. H. Sams v doprovodu Dr. Rašky ze Státního zdravotního ústavu v Praze navštívil Bzenec.

Vystěhovalci zde pobývali různě dlouhý čas, oficiálně byl tento tábor zrušen dne 30. března 1939. Celkem se zde za tuto dobu vystřídalo 187 osob. Finanční zátěž pro město Bzenec činila 39 502 Kč, z nichž 1 200 Kč bylo uhrazeno ze zahraničních zdrojů. Dary v naturáliích zůstaly nevyčísleny.

Následující údaje jsou přepisem z dokumentů uložených v SOKA Hodonín ve fondu AM-BZ pod inv. číslem 481.

SEZNAM

Uprchlíci ubytovaní v hromadné ubytovně v zámku v Bzenci v zimních měsících 1938/1939.
Poř. číslo Jméno: Rok narození: Ubytován v době od – do
1 Baleja Ladislav 1916 30/XI. – 28/II. a 22/III. – 1/IV.
2 Balejová Františka 1878 30/XI. – 1/IV.
3 Baleja Josef 1907 13/XII. – 4/IV.
4 Balejová Marie 1910 13/XII. – 4/IV.
5 Baleja Zdeněk 1931 13/XII. – 4/IV.
6 Baleja Věroslav 1937 13/XII. – 4/IV.
7 Beseda Jindřich 1897 30/XI. – 4/IV.
8 Besedová Marie 1899 30/XI. – 4/IV.
9 Besedová Jindřiška 1932 30/XI. – 4/IV.
10 Cedidla Tomáš 1889 3/XII. – 1/IV.
11 Cedidlová Hermína 1902 3/XII. – 1/IV.
12 Cedidlová Františka 1918 3/XII. – 8/II.
13 Cedidla Karel 1932 3/XII. – 1/IV.
14 Čepilová Terezie 1883 30/XI. – 1/IV.
15 Čepila Josef 1921 30/XI. – 1/IV.
16 Čepila Jaroslav 1922 30/XI. – 1/IV.
17 Čepila Pavel 1913 14/I. – 13/III.
18 Gerža Josef 1908 2/XII. – 24/III.
19 Geržová Marie 1909 1/XII. – 24/III.
20 Gajdošík Antonín 1871 30/XI. – 1/IV.
21 Grygera František 1890 30/XI. – 9/II.
22 Grygerová Filoména 1896 30/XI. – 9/II.
23 Grygera Josef 1902 2/XII. – 1/IV.
24 Grulich Julius 1867 30/XI. – 1/IV.
25 Grulichová Marie 1871 30/XI. – 1/IV.
26 Grulich Josef 1896 30/XI. – 1/IV.
27 Grulichová Ludmila 1908 30/XI. – 1/IV.
28 Grulich Metoděj 1935 30/XI. – 1/IV.
29 Havala Antonín 1909 30/XI. – 8/II.
30 Havalová Anna 1913 30/XI. – 8/II.
31 Havala Jan 1879 30/XI. – 30/III.
32 Havalová Barbora 1886 30/XI. – 30/III.
33 Havala Bohumil 1907 30/XI. – 30/III.
34 Havala Vladimír 1924 30/XI. – 30/III.
35 Havalová Vlasta 1924 11/XII. – 30/III.
36 Hejda Jan 1878 30/XI. – 30/III.
37 Hejdová Julie 1878 30/XI. – 30/III.
38 Hejda Jan 1911 30/XI. – 30/III.
39 Hejda Petr 1913 30/XI. – 30/III.
40 Hejda Bohumil 1917 30/XI. – 1/II.
41 Hejdová Františka 1901 30/XI. – 30/III.
42 Hrdinová Aloisie 1902 30/XI. – 7/XII.
43 Hrdina Bohumír 1932 30/XI. – 7/XII.
44 Jachymiak Jan 1910 30/XI. – 11/II.
45 Jachymiaková Marie 1909 30/XI. – 11/II.
46 Jachymiak Vojtěch 1937 30/XI. – 11/II.
47 Jachymiaková Jaroslava 1933 30/XI. – 11/II.
48 Juřena Josef 1873 1/XII. – 31/III.
49 Juřenová Anna 1877 1/XII. – 31/III.
50 Juřenová Jarmila 1914 30/XI. – 31/III.
51 Juřena Jaroslav 1938 30/XI. – 31/III.
52 Juřena František 1908 1/XII. – 21/III.
53 Juřenová Oldřiška 1911 1/XII. – 21/III.
54 Juřena Miloš 1933 29/XII. – 21/III.
55 Juřena Jaroslav 1931 1/XII. – 21/III.
56 Juřena Vladimír 1935 3/III. – 21/III.
57 Kašík František 1879 30/XI. – 31/III.
58 Kašíková Anděla 1880 30/XI. – 31/III.
59 Kašík Rostislav 1923 30/XI. – 31/III.
60 Kašíková Miloslava 1935 30/XI. – 31/III.
61 Macek Jan 1879 30/XI. – 1/IV.
62 Macková Marie 1886 30/XI. – 1/IV.
63 Macek Karel 1911 30/XI. – 1/IV.
64 Macková Františka 1909 30/XI. – 1/IV.
65 Maňák Pavel 1901 3/XII. – 3/II.
66 Matoušková Justina 1888 30/XI. – 4/IV.
67 Matoušek František 1920 30/XI. – 4/IV.
68 Matoušek Jan 1911 30/XII. – 4/IV.
69 Matoška Jan 1882 30/XI. – 1/IV.
70 Matošková Rozálie 1886 30/XI. – 1/IV.
71 Matošková Františka 1922 30/XI. – 13/III.
72 Matoška Karel 1914 31/XII. – 1/IV.
73 Maňák Jan 1896 3/XII. – 3/IV.
74 Maňáková Julie 1900 3/XII. – 3/IV.
75 Maňák Jaroslav 1921 3/XII. – 3/IV.
76 Mikulaštík Jan 1905 3/XII. – 3/IV.
77 Mikulaštíková Vilma 1902 3/XII. – 3/IV.
78 Mikulaštíková Anna 1937 3/XII. – 3/IV.
79 Mikulaštík František 1900 30/XI. – 3/IV.
80 Mikulaštíková Anna 1900 30/XI. – 3/IV.
81 Mikulaštík Jan 1925 25/I. – 3/IV.
82 Navrátil Miloslav 1913 30/XI. – 15/III.
83 Navrátilová Aloisie 1915 30/XI. – 15/III.
84 Navrátil Bernard 1883 30/XI. – 3/IV.
85 Navrátilová Marie 1887 30/XI. – 3/IV.
86 Novotný Jan 1881 30/XI. – 3/IV.
87 Novotná Pavla 1890 30/XI. – 3/IV.
88 Novotný Jan 1914 31/XII. – 23/III.
89 Novák Antonín 1880 2/XII. – 8/III.
90 Nováková Marie 1886 30/XI. – 8/III.
91 Nováková Anna 1913 1/I. – 8/III.
92 Novák Antonín ml. 1906 30/XI. – 15/III.
93 Nováková Božena 1909 30/XI. – 15/III.
94 Nováková Alena 1936 5/XII. – 15/III.
95 Oháňka František 1876 30/XI. – 3/III.
96 Oháňková Anna 1877 7/XII. – 5/III.
97 Pešla Jan 1881 30/XI. – 31/III.
98 Pešlová Cecilie 1893 30/XI. – 31/III.
99 Pešlová Jana 1932 1/III. – 31/III.
100 Polášek Jiří st. 1874 30/XI. – 15/III.
101 Polášková Terezie 1875 30/XI. – 15/III.
102 Polášková Františka 1913 20/XII. – 15/I.
103 Polášek Jiří ml. 1913 20/XII. – 13/III.
104 Polášek Antonín ml. 1909 2/XII. – 15/III.
105 Polášková Vincencie 1910 30/XI. – 15/III.
106 Polášek Antonín 1935 30/XI. – 15/III.
107 Richterová Marie 1882 14/XII. – 1/IV.
108 Richterová Františka 1916 14/XII. – 1/IV.
109 Richter Josef 1908 14/XII. – 1/IV.
110 Richterová Miloslava 1910 14/XII. – 1/IV.
111 Richter Zdeněk 1937 14/XII. – 1/IV.
112 Skácel František 1888 30/XI. – 4/IV.
113 Skácel František ml. 1913 30/XI. – 4/IV.
114 Skácelová Berta 1911 30/XI. – 4/IV.
115 Skácelová Alena 1938 30/XI. – 4/IV.
116 Sedláček Jan 1881 30/XI. – 1/IV.
117 Sedláčková Filomena 1881 30/XI. – 1/IV.
118 Švancara František 1896 30/XI. – 3/IV.
119 Švancarová Josefa 1869 30/XI. – 1/IV.
120 Švancara Jan 1894 30/XI. – 31/III.
121 Švancarová Anna 1895 12/XII. – 31/III.
122 Švancara Jan 1921 12/XII. – 31/III.
123 Šafrová Amalie 1899 30/XI. – 3/IV.
124 Šafrová Svatoslava 1936 30/XI. – 3/IV.
125 Tomešková Školastika 1895 1/XII. – 20/III.
126 Tomešek Otakar 1919 1/XII. – 7/II.
127 Tomešek Bohumil 1920 1/XII. – 20/III.
128 Tomešek František 1902 30/XI. – 22/III.
129 Tomešková Terezie 1908 30/XI. – 22/III.
130 Tomešek Milán 1935 30/XI. – 22/III.
131 Tomešek Blahoslav 1932 1/III. – 22/III.
132 Vaculík Rudolf 1890 3/XII. – 3/IV.
133 Vaculíková Františka 1893 3/XII. – 3/IV.
134 Vaculík Jaroslav 1919 3/XII. – 3/IV.
135 Vaculík Břetislav 1921 3/XII. – 3/IV.
136 Vaculík Miloslav 1924 3/XII. – 3/IV.
137 Vyroubal Jan 1896 30/XI. – 8/III.
138 Vyroubalová Julie 1889 30/XI. – 8/III.
139 Vyroubal Jan 1921 30/XI. – 8/III.
140 Zrník Jan 1882 1/XII. – 1/IV.
141 Zrníková Rozálie 1883 1/XII. – 1/IV.
142 Zrník Jan 1921 27/I. – 1/IV.
143 Zrník Karel 1912 3/XII. – 1/IV.
144 Zrníková Jiřina 1917 30/XI. – 1/IV.
Seznam vypracován na základě záznamů policejního a ohlašovacího úřadu v Bzenci.
V Bzenci dne 25/IV. 1939. Starosta František Kučera.
Seznam dětí uprchlíků:
Číslo: Jméno: Narození: Dítě ubytováno u:
1 Besedová Drahomíra 9/VI. 1926 u Jana Hostýnka, 195
2 Beseda Miroslav 8/IX. 1928 u Josefa Vojtěcha, 574
3 Beseda Rostislav 10/III. 1930 u Emila Jakoba, 182
4 Besedová Jindřiška 21/V. 1932
5 Cedidlová Jarmila 23/X. 1925 u Jakuba Chytila
6 Cedidlová Julie 18/VII. 1927 u Františka Kovalčíka, 632
7 Cedidlová Božena 4/II. 1931 u Alžběty Kuchařové, 181
8 Cedidla Karel 29/III. 1932 u Marie Ostrezi, 265
9 Čepila František 25/V. 1925 u Josefa Kutného, 199
10 Geržová Bohuslava 13/IX. 1934 u Poláků, 520
11 Grulich Metoděj 26/VII. 1935
12 Havala Vladimír 15/IX. 1924 u Františka Lindnera, 979
13 Hejdová Marie 28/XI. 1932 u Dr. Antonína Macháčka
14 Jachymiak Vojtěch 29/V. 1937
15 Juřena Jaroslav 4/VI. 1938
16 Kašíková Miloslava 11/IX. 1935
17 Maňáková Emilie 9/V. 1925 u mlynáře Jaroše
18 Maňák František 12/X. 1927 u Jana Ručky, 334
19 Matoška Jaroslav 20/VII. 1925 u Františka Jelínka, 260
20 Nitsch František 8/III. 1926 u plk. Josefa Baiera
21 Mikuláštíková Vilma 20/IX. 1930 u Rafaela Lakosila, 37
22 Mikuláštíková Milada 15/8. 1934 u Rafaela Lakosila, 37
23 Mikuláštíková Anna 20/IX. 1937
24 Navrátilová Blažena 16/IX. 1933
25 Nováková Milada 14/VII. 1929 u Antonína Fuchse, 968
26 Nováková Alena 15/XI. 1936
27 Pešlová Jana 3/IV. 1932
28 Polášek Antonín 28/XII. 1935
29 Sedláček Jan 18/X. 1925
30 Skácelová Věra 9/IX. 1935 u Josefa Kumpána, 915
31 Skácelová Alena 2/VII. 1938
32 Šafr Ladislav 30/V. 1928 u Antonína Fuchse, 968
33 Šafrová Svatoslava 28/V. 1936
34 Tomešková Libuše 30/VII. 1929 u Huberta Grabovského
35 Tomešek Milán 11/VI. 1935
36 Tomešek Blahoš 23/IX. 1932
37 Vyroubalová Jarmila 22/8. 1924 u Fil. Procházky, 545
38 Vaculík Miloslav 1/III. 1924 učeň u stolaře Války
39 Zrník Tomáš 2/VI. 1924 u Josefa Kuchaře, 208
40 Havalová Vlasta 1924 u Boh. Sýkory
41 Kožuzský Vítězslav 1928
42 Švancarová Věra 1929 u Pavla Matouška
43 Baleja Věroslav 30/XII. 1937
44 Štrbka Lubomír 29/VI. 1931 u Františka Rýpala
45 Richter Zdeněk 22/I. 1937
46 Tomešková Olga 20/8. 1929 u Vinc. Rajskupa, 125
47 Baleja Zdeněk 1931

Seznam uprchlíků dle domovské příslušnosti:

Číslo: Jméno a příjmení: Místo a datum narození: Domovská příslušnost: Povolání:
1 Balejová Františka 17. 1. 1878 Halenkovice Halenkovice okr. Uh. Hradiště rolnice, kolonista
2 Baleja Ladislav 10. 2. 1916 Halenkovice Halenkovice okr. Uh. Hradiště rolník, kolonista
3 Beseda Jindřich 16. 9. 1897 Veřovice Veřovice okr. Nový Jičín rolník, kolonista
4 Besedová Marie 20. 8. 1899 Veřovice okr. Nový Jičín manželka
5 Besedová Drahomíra 9. 6. 1926 Veřovice okr. Nový Jičín dcera
6 Beseda Miroslav 8. 9. 1928 Veřovice okr. Nový Jičín syn
7 Beseda Radislav 10. 3. 1930 Veřovice okr. Nový Jičín syn
8 Besedová Jindřiška 21. 5. 1932 Veřovice okr. Nový Jičín dcera
9 Čepilová Teresie 25. 8. 1883 Liptál okr. Vsetín rolnice, kolonista
10 Čepila Josef 1. 6. 1921 Liptál okr. Vsetín syn rolník
11 Čepila Jaroslav 27. 10. 1922 Liptál okr. Vsetín syn rolnice
12 Čepila Františka 25. 5. 1925 Liptál okr. Vsetín syn rolnice
13 Gajdošík Antonín 31. 3. 1871 Halenkovice Halenkovice okr. Uh. Hradiště rolník, kolonista
14 Gerža Josef 19. 8. 1908 Liptál okr. Vsetín rolník, kolonista
15 Geržová Marie 11. 12. 1909 Liptál okr. Vsetín manželka
16 Grigera František 17. 2. 1890 Staré Město Staré Město okr. Uh. Hradiště rolník, kolonista
17 Grigerová Filomena 12. 12. 1896 Staré Město okr. Uh. Hradiště manželka
18 Grulich Julius 16. 2. 1867 Jesence okr. Litovel Ladin okr. Litovel rolník, kolonista
19 Grulichová Marie 30. 5. 1871 Ladin okr. Litovel manželka
20 Grulich Josef 12. 3. 1896 Ladin okr. Litovel syn, rolník
21 Grulichová Ludmila 14. 9. 1908 Ladin okr. Litovel vnučka rolníka
22 Grulich Metoděj 26. 7. 1935 Ladin okr. Litovel neuvedeno
23 Havala Jan 14. 10. 1879 Staré Město Staré Město okr. Uh. Hradiště rolník, kolonista
24 Havalová Barbora 18. 4. 1886 Staré Město okr. Uh. Hradiště manželka
25 Havala Bohumil 1. 10. 1897 Staré Město okr. Uh. Hradiště syn rolníka
26 Havala Vladimír 15. 9. 1924 Staré Město okr. Uh. Hradiště syn rolníka
27 Havala Antonín 17. 4. 1909 Staré Město Staré Město okr. Uh. Hradiště rolník, kolonista
28 Havalová Anna 30. 3. 1913 Staré Město okr. Uh. Hradiště manželka
29 Hejda Jan 26. 7. 1878 Jalubí Jalubí okr. Uh. Hradiště rolník, kolonista
30 Hejdová Julie 6. 2. 1878 Jalubí okr. Uh. Hradiště manželka
31 Hejda Jan 13. 10. 1911 Jalubí okr. Uh. Hradiště syn rolníka
32 Hejda Petr 11. 9. 1913 Jalubí okr. Uh. Hradiště syn rolníka
33 Hejda Bohumil 11. 9. 1917 Jalubí okr. Uh. Hradiště syn rolníka
34 Hejdová Františka 12. 9. 1901 Kněžpole Jalubí okr. Uh. Hradiště rolnice, kolonista
35 Hejdová Marie 28. 11. 1927 Jalubí okr. Uh. Hradiště dcera
36 Hrdinová Aloisie 27. 4. 1902 Halenkovice Halenkovice okr. Uh. Hradiště rolnice, kolonista
37 Hrdina Bohumír 5. 9. 1932 Halenkovice okr. Uh. Hradiště syn
38 Jachymiák Jan 15. 2. 1910 Němčany Němčany okr. Vyškov rolník, kolonista
39 Jachymiáková Marie 1. 7. 1909 Němčany okr. Vyškov manželka
40 Jachymiák Vojtěch 29. 5. 1937 Němčany okr. Vyškov syn rolníka
41 Juřinová Jarmila 6. 10. 1914 Cotkytle okr. Zábřeh Halenkovice okr. Uh. Hradiště rolnice, kolonista
42 Juřina Jaroslav 4. 6. 1938 Halenkovice okr. Uh. Hradiště syn rolnice
43 Juřena Josef 20. 4. 1873 Halenkovice Halenkovice okr. Uh. Hradiště rolník, kolonista
44 Juřenová Anna 20. 5. 1877 Halenkovice okr. Uh. Hradiště manželka
45 Juřena František 31. 1. 1908 Halenkovice okr. Uh. Hradiště rolník, kolonista
46 Juřenová Oldřiška 11. 9. 1911 Halenkovice okr. Uh. Hradiště manželka
47 Kašík František 23. 9. 1879 Žlutava okr. Uh. Hr. Halenkovice okr. Uh. Hradiště rolník, kolonista
48 Kašíková Anděla 4. 2. 1880 Halenkovice okr. Uh. Hradiště manželka
49 Kašík Rostislav 8. 9. 1923 Halenkovice okr. Uh. Hradiště syn rolníka
50 Kašíková Miloslava 11. 9. 1935 Halenkovice okr. Uh. Hradiště dcera rolníka
51 Mikulaštík František 14. 2. 1900 Jasená okr. Zlín Jasená okr. Zlín rolník, kolonista
52 Mikulaštíková Anna 13. 5. 1900 Jasená okr. Zlín manželka
53 Macek Jan 28. 7. 1879 Lutonina Lutonina okr. Zlín rolník, kolonista
54 Macková Marie 20. 11. 1886 Lutonina okr. Zlín manželka
55 Macek Karel 19. 9. 1911 Lutonina Lutonina okr. Zlín rolník, kolonista
56 Macková Františka 1. 6. 1909 Lutonina okr. Zlín manželka
57 Matoška Jan 20. 3. 1882 Liptál Liptál okr. Vsetín rolník, kolonista
58 Matošková Rozalie 26. 4. 1886 Liptál okr. Vsetín manželka
59 Matoška Karel 12. 8. 1914 Liptál okr. Vsetín syn rolníka
60 Matošková Františka 6. 2. 1922 Liptál okr. Vsetín dcera rolníka
61 Matoška Jaroslav 20. 7. 1925 Liptál okr. Vsetín syn rolníka
62 Matoušková Justina 16. 12. 1888 Černín okr. Litovel Černín okr. Litovel rolnice, kolonista
63 Matoušek František 17. 2. 1920 Černín okr. Litovel syn rolnice
64 Navrátil Bernard 17. 5. 1883 Ludmírov Ludmírov okr. Litovel rolník, kolonista
65 Navrátilová Marie 15. 9. 1887 Ludmírov okr. Litovel manželka
66 Navrátil Miloslav 13. 2. 1913 Ludmírov Ludmírov okr. Litovel rolník, kolonista
67 Navrátilová Alžběta 19. 3. 1915 Ludmírov okr. Litovel manželka
68 Navrátilová Blažena 16. 9. 1933 Ludmírov okr. Litovel dcera
69 Novák Antonín 9. 5. 1880 Ladin Ladin okr. Litovel rolník, kolonista
70 Nováková Marie 31. 7. 1886 Ladin okr. Litovel manželka
71 Novák Antonín mladší 16. 9. 1906 Ladin okr. Litovel rolník, kolonista
72 Nováková Božena 17. 11. 1909 Ladin okr. Litovel manželka
73 Novotný Jan 20. 8. 1881 Opatovice Opatovice okr. Vyškov rolník, kolonista
74 Novotná Pavla 3. 12. 1890 Opatovice okr. Vyškov manželka
75 Oháňka František 28. 4. 1876 Kluženek Kluženek okr. Konice rolník, kolonista
76 Pešl Jan 10. 7. 1881 Ladina Ladin okr. Litovel rolník, kolonista
77 Pešlová Cecilie 22. 11. 1893 Ladin okr. Litovel manželka
78 Pešlová Jana 3. 4. 1932 Ladin okr. Litovel dcera
79 Polášek Jiří 8. 5. 1874 Chrastešová Chrastešová okr. Zlín rolník, kolonista
80 Polášek Antonín 20. 6. 1909 v Ublo Ublo okr. Zlín rolník, kolonista
81 Polášková Vincencie 14. 7. 1910 Ublo okr. Zlín manželka
82 Polášek Antonín 28. 12. 1935 Ublo okr. Zlín syn rolníka
83 Sedláček Jan 15. 1. 1881 Cotkytle Cotkytle okr. Zábřeh rolník, kolonista
84 Sedláčková Filoména 24. 11. 1881 Cotkytle okr. Zábřeh manželka
85 Sedláček Jan 18. 10. 1925 Cotkytle okr. Zábřeh syn rolníka
86 Sedlář František 8. 5. 1913 Luka Luka okr. Litovel rolník, kolonista
87 Skácel František 24. 12. 1888 Šubířov Šubířov okr. Mor. Třebová rolník, kolonista
88 Skácel František ml. 9. 9. 1913 Šubířov okr. Mor. Třebová rolník, kolonista
89 Skácelová Berta 14. 4. 1911 Šubířov okr. Mor. Třebová manželka
90 Skácelová Věra 9. 9. 1935 Šubířov okr. Mor. Třebová dcera
91 Skácelová Alena 9. 7. 1938 Šubířov okr. Mor. Třebová dcera
92 Šafrová Amalie 1. 4. 1899 Dolní Lišná Dolní Lišná okr. Nov. Město dělnice
93 Šafr Ladislav 30. 5. 1928 Dolní Lišná okr. Nov. Město syn
94 Šafrová Svatoslava 28. 5. 1936 Dolní Lišná okr. Nov. Město dcera
95 Švancara František 12. 9. 1896 Krásensko okr. Vyškov Račice okr. Vyškov rolník, kolonista
96 Švancarová Josefa 15. 11. 1869 Račice okr. Vyškov matka
97 Švancara Jan 26. 12. 1894 Krásensko okr. Vyškov Račice okr. Vyškov rolník, kolonista
98 Tomešek František 28. 7. 1902 Buchlovice Buchlovice okr. Uh. Hradiště obchodník, kolonista
99 Tomešková Teresie 15. 5. 1908 Buchlovice okr. Uh. Hradiště manželka
100 Tomešek Blahoslav 23. 9. 1932 Buchlovice okr. Uh. Hradiště syn
101 Tomešek Milan 11. 6. 1935 Buchlovice okr. Uh. Hradiště syn
102 Tomešková Školastína 17. 3. 1895 Buchlovice Buchlovice okr. Uh. Hradiště rolnice, kolonista
103 Tomešek Otakar 2. 8. 1919 Buchlovice okr. Uh. Hradiště syn
104 Tomešek Bohumil 18. 11. 1920 Buchlovice okr. Uh. Hradiště syn
105 Vyroubal Jan 8. 8. 1896 Ludmírov Ludmírov okr. Litovel rolník, kolonista
106 Vyroubalová Julie 24. 4. 1889 Ludmírov okr. Litovel manželka
107 Vyroubal Jan 14. 10. 1921 Ludmírov okr. Litovel syn
108 Vyroubalová Jarmila 22. 8. 1924 Ludmírov okr. Litovel dcera
109 Vyroubal Bohuslav 7. 2. 1918 Ludmírov Ludmírov okr. Litovel rolník, kolonista
110 Zrník Jan 12. 10. 1882 Ublo Lutonina okr. Zlín rolník, kolonista
111 Zrník Jaroslav 21. 7. 1915 Lutonina okr. Zlín syn
112 Zrník Tomáš 2. 6. 1924 Lutonina okr. Zlín syn
113 Zrníková Jiřina 21. 11. 1917 Herbotice okr. Lanškr. Lutonina okr. Zlín rolnice, kolonista

Vyjádření Vinařského družstva ohledně ubytování vystěhovalců v zámku

V Bzenci dne 30. listopadu 1938

Titl. Okresnímu úřadu v Uh. Hradišti.

Na základě dojednání s tamním úřadem, jakož i obecním úřadem města Bzence uvolnili jsme pro kolonisty ze Slovenska místnosti v zámecké budově v prvním patře a částečně i v patře druhém a to tak, že do těchto místností bylo možno umístiti 100 lůžek a reservovati ještě další dvě místnosti pro další kolonisty, kteří měli býti ubytováni ve dvoře Háj v Bzenci, kde však ubytování není možné vzhledem k zchátralému stavu budov.

Mimo těchto místností vyhradili jsme v zámecké budově v Bzenci v nadsklepí velkou místnost pro kuchyni a další dvě místnosti pro uskladnění uhlí a dřeva.

Dle dojednání upravili jsme na náš účet po jednom záchodě v každém patře, dále dveře, pokud to bylo možno a nechali prohlédnouti a opraviti komíny.

Od zámecké budovy předali jsme jeden klíč a další klíče potřebné (od kuchyně, uhelky apod.) předáme.

Potřebná kamna byla zakoupena od místních obchodníků městským úřadem v Bzenci po dojednání s tamním úřadem. Stejně bylo zavedeno nouzové osvětlení elektrické do místností, které budou obývány a stejně tak i na chodbách. Spotřebovaný proud bude kontrolován zvláštními hodinami (elektroměrem) a bude hrazen z veřejných prostředků.

Ohledně zpeněžení kamen po vyklizení těchto místností, které se má státi koncem února 1939, dále o zpeněžení provisorně zřízeného elektrického vedení bude dojednáno potřebné až po vyklizení. Doporučujeme zde učiniti pak prodej veřejnou dražbou, které bychom se rovněž zúčastnili, neboť tímto prodejem bude jistě dosaženo nejvýhodnějších cen.

Poněvadž sami ještě nejsme majiteli zámku, který dosud patří velkostatku hr. A. Magnise, upozornili jsme ředitelství velkostatku na umístění kolonistů za našeho souhlasu. Poznamenáváme, že kupní smlouva bude podepsána v nejbližších dnech. Ředitelství velkostatku vzalo toto naše sdělení k vědomosti.

Jednáme s pojišťovnou, aby převzala riziko požáru vzhledem k tomu, že zámek bude nyní obydlen zmíněnými kolonisty. Částka, o kterou bude prémie vyšší, nám dosud není známa, jakmile bude jednání s pojišťovnou ukončeno, vrátíme se k této věci.

Upozorňujeme zdvořile, že další místnosti v zámecké budově kromě zmíněných uvolniti nemůžeme, jednak proto, že v přízemí jsme přenechali místní školní radě jednu učírnu, další dvě malé místnosti a záchod, a proto, že si zařizujeme další místnosti v přízemí pro svoje kanceláře. Rovněž sklepů nutně potřebujeme pro své účely a uskladňujeme v těchto svá vína.

Křídelních budov zámeckých a dvou obytných domů užívá dosud jednak velkostatek, jednak my sami, a pokud byly ještě dvě malé místnosti volné, zadali jsme tyto pro uskladnění nábytku osob, které jsou služebně do Bzence přemístěny, které však dosud nemohou nalézti bytu.

Vodovodu není v zámecké budově. V nádvoří se nachází studna, kterou jsme opatřili novým čerpadlem. Doporučujeme vodu z této studny nechati přezkoušeti. Záchodová žumpa, která se nachází asi 15 m od této studny, byla námi letos za dohledu stavitele bezvadně vybetonována a vycementována.

Upozorňujeme na to, že nebereme na sebe žádné riziko z úrazu osob, které by si mohly přivoditi z nedostatečně chráněných anebo vůbec nechráněných balkonů, schodišť apod. Abychom částečně tomuto zabránili, uzamkneme přístup do podkroví, na půdu a na zámecké věže.

Neručíme ovšem také za věci, inventář atd., kterým byl pro vystěhovalce z veřejných prostředků dodán a propůjčen a uvádíme, že všechna okna v místnostech byla předána v pořádku a že tedy musíme je opětně v takovém stavu dostati zpět při vyklízení místností.

Velkostatek má v jedné místnosti v prvním patře budovy uložen svůj archiv. Místnost jest uzavřena a nemá do této nikdo přístupu. Jest třeba na toto upozorniti, neboť každé poškození archivu, které by se mohlo ovšem státi jen násilím, mohlo by stihnouti jenom viníky.

Žádáme, aby nám byly sděleny případné závady a nedostatky, které by se během ubytování vyskytly a doporučujeme, aby byla určena jedna, nebo dvě osoby, které by dbaly toho, aby byla udržována ve všech místnostech, na chodbách, schodištích, dvoře atd. největší čistota a pořádek a za toto ručili a my měli možnost se s případnými přáními na tyto zodpovědné činitele obrátiti.

Prosíme, aby nám byl obsah tohoto dopisu potvrzen.

V dokonalé úctě za Vinařské družstvo v Bzenci Žďára J.

Dopis zástupce českobratrské evangelické církve pro městskou radu v Bzenci

Duchovní správa Filiálního sboru českobr. evang. církve v Hodoníně.

V Hodoníně 2. ledna 1939, čj. 1/39

Titl. Městské radě v Bzenci

Vážení,

byv pověřen Pomocným výborem reformačních církví v Praze péčí o evangelické uprchlíky Jižní Moravy, starám se za spolupráce českobr. evang. faráře a seniora pana Josefa Jadrníčka z Uh. Hradiště také o evangelické uprchlíky z Žitného ostrova, umístěné ve Vašem městě v zámku. Z darů Pomocného výboru můžeme nejpotřebnějším opatřiti obuv a šaty.

Poněvadž jsme zjistili, že někteří dostávají také v Bzenci šaty či obuv z jiných pramenů, lidé sami pak, žel v některých případech z chamtivosti to popírají, aby dostali více, chci vstoupiti ve styk s Vámi a poprositi Vás o dohodu.

Posílám Vám v příloze soupis uprchlíků – evangelíků v Bzenci a poznámky, oč nás žádají a ve vedlejším sloupci, co již obdrželi. Prosím, abyste laskavě srovnali se svými záznamy, poznamenali si do svých záznamů, co obdrželi od nás a mně laskavě co možno brzy sdělili, co již dotyční obdrželi od Vás. Zjistím-li, že některé věci, o něž u nás žádají, již dostali, např. zimní kabát, šaty apod., škrtnu jejich návrh zde. Naopak, nedostal-li určitou věc od Vás, postaráme se o ni my, ale vy laskavě již jim totéž nevydáte. Soudím, že vzájemnou spoluprací si usnadníme práci, vyhneme se nedorozuměním a docílíme účelnějšího rozdělení mezi širší kruh skutečně potřebných.

Doufám, že mému návrhu vyhovíte v zájmu věci a děkuji předem. Svého času jsem Vám poslal z našich prostředků 500 Kč jako dar na vyživování, poukázkou. Budu vděčen za stručné sdělení, zda obnos řádně došel.

V plné úctě Jan P. Šebesta, čbr. ev. farář v Hodoníně.

Vyjádření obce pro Okresní školní výbor ohledně ohlašovací povinnosti

Tit. Okresnímu školnímu výboru v Uher. Hradišti – k rukám p. školního inspektora Bureše

Vážený pane inspektore,

byli jsme upozorněni paní ředitelkou Dvořáčkovou, že snad neplníme ohlašovací povinnost, vyplývající z pobytu vystěhovalců, umístěných v Bzenci.

K předmětnému dovoluji si sděliti, že nám nebyla tato ohlašovací povinnost žádným výměrem okresního úřadu předepsána a že jsme o ní vůbec nevěděli.

Uvádíme, že jsme ve stálém úředním styku s p. Dr. Poledníkem, jemuž jest úředně svěřena péče v tomto oboru a dle jeho prohlášení, má týž také možnost v Bzenci o stavu a situaci uprchlíků se osobně přesvědčovati, jest vše v náležitém pořádku, ovšem v rámci možností a prostředků, kterých jsme dosáhli, třebas nám bylo z mnoha stran přislíbeno různé zařízení a různá opatření, bohužel zůstalo prozatím jen při slibech a nesplněno.

Jistě račte míti vědomost, že toho času jest v Bzenci z uprchlíků cca 170 osob, z nichž 31 dětí jest umístěno v rodinách a že děti navštěvují pravidelně školu.

Nakonec jen mimochodem uvádíme, že prozatím stravujeme celý tábor bez jakýchkoliv peněžitých příspěvků z prostředků státních, které prozatím nechceme vyčerpávati, pokud máme možnost tímto způsobem postupovati z prostředků vlastními akcemi vyzískaných.

Co nám hradí státní pokladna, jsou palivo a pořizovací potřeby. Spoléháme, že jsme situaci uprchlíků v Bzenci Vám osvětlili dle možností a vystihli skutečný stav situace.

Máme od veřejných institucí osvědčení, že tábor bzenecký náleží mezi nejlépe organizované a nejspokojenější a bylo nám ctí, když bychom i Vám mohli vše potřebné a žádané blíže objasniti u příležitosti Vaší osobní návštěvy.

V plné úctě jsem

František Kučera, starosta

Žádost obce komisaři politické správy o finanční příspěvek

Bzenec, 10. ledna 1939.

Vážený pane doktore,

jak Vám známo, stará se výbor pro uprchlíky v bzeneckém zámku velmi pečlivě o to, aby tábor bzenecký byl skutečně dobrým a klidným dočasným útulkem postižených našich spoluobčanů.

Je Vám také dobře známo, že stravování provádíme prozatím a toliko ze sbírek a příspěvků získávaných v našem městě a snad za menšího přispění nejbližšího okolí, které převážně nám pomohlo naturáliemi, ovšem rozpočty jsou překročovány potřebami, které jsou mimořádně a nevyhnutelně nutny, stejně tak, jako zvýšeným počtem stavu živených, příchodem členů rodin z vojenské činné služby, jakož i vrácením se dětí a mládeže k rodičům do Bzence.

Na vánoční svátky dostal jsem od Vás příslib, že nám z prostředků, získaných okresem na vánoční přilepšení, přispějete obnosem 800 Kč, stejně tak, že nám v nouzi a v případě potřeby dalšími částkami pomůžete.

A tato doba nutné podpory jest dána, ježto stalo se něco, čeho jsme nečekali. Totiž provádíme postupně, jak to dochází, tu ošacovací akci z anglických prostředků, bohužel neobdrželi jsme to všechno, snad to ještě později přijde, ale příslušníci jednoho vyznání byli, případně budou poděleni bez ohledu na to, obdrželi-li od nás něco, či nic, což budí zvláště u těch, kteří jsou prozatím velmi potřebni různých částí oděvů, značné zklamání, čemuž chceme odpomoci zakoupením toho nejnutnějšího z prostředků našich, když nemůžeme se dočkati pomoci zevně, třebas tato jest nám stálými inspekcemi toliko slibována, nikoliv však plněna.

Proto se touto cestou, zcela soukromě, obracím na Vás a prosím Vás zdvořile jménem pomocného zdejšího výboru, abyste laskavě uvolnil pro Bzenec nejen příspěvek vánoční ve výši 800 Kč nám přislíbený, ale pomohl zdejšímu výboru snad jednorázovým příspěvkem, kterého by bylo využito na úhradu těch nejnutnějších výloh dalších.

Račte jistě dobře znáti snahu Bzeneckých, že jsme přislíbili se starati o uprchlíky do krajnosti bez Vašich příspěvků na stravování a vydržování, ovšem nejde-li to, musíme Vás o tom uvědomiti a dnes žádáme mimo přislíbenou částku ještě o vhodný obnos jako jednorázový příspěvek na krytí již dosti velkých výloh se stravováním spojených, kterého bychom z menší části využili k úhradě nákupu toho, čeho se jednotlivým osobám v době dosti kruté zimy nedostává z ošacení.

Možno-li Vám u některých soc. institucí centrálních pro město Bzenec vymoci zase něco (od Charity postrádáme dosud vyřízení a počítali jsme s větší pomocí, ani ošacení není dokončeno z akce anglické, zemské ústředí Červeného kříže také nám při osobní prohlídce tábora přislíbilo pomoc atd.) račte tak laskavě učiniti, za tuto práci bude Vám toliko odměnou naše snaha za udržení klidu a pořádku v táboře Bzenec, jakož i ta nejlepší vůle, každodenně realizovaná, řádně stravovati tak velký počet lidí z prostředků soukromou cestou nabytých.

Děkuji Vám srdečně za to a jsem Vám zcela oddaný

Antonín Válka, městský tajemník v Bzenci.

Určeno pro:

Vážený pan JUDr. Poledník, komisař politické správy v Uherském Hradišti.

Žádost Československému červenému kříži o hmotnou podporu

Titl. předsednictvo Československého červeného kříže v Praze.

V hluboké úctě podepsaný prosí tímto snažně o laskavé udělení podpory tj. o příděl potřebného zimního prádla, svetru, obuvi pro svoji manželku Kristu, 13 letého syna Dalibora a sebe a žádost tuto následovně podporuje: 7 let žil jako český hraničář ve Znojmě, do mobilizace v době pohnuté konal službu jako velitel stráží, zač byl též Hitlerovým režimem (Gestapem) 3 x vězněn a dne 24. 11. 1938 vystěhoval se i s rodinou ze Znojma do ČSR do Bzence, kde se mu podařilo nalézti byt.

Do ČSR přijel žadatel naprosto bez prostředků a zadlužen, neboť musel si vypůjčiti na stěhovné atd., od 25. 11. 1938 žije i s rodinou bez haléře, bez podpor, neboť se v místě stydí co intel. o tuto žádati, není tedy stravován obcí jako jiní uprchlíci a jest sám na sebe odkázán.

Nemá možností a prostředků, aby si mohl opatřiti potřebné zimní prádlo pro rodinu, neboť penzi, kterou požívá od likvidace ČSD Praha per 485 Kč dosud nedostal a když ji konečně dostane, platí činži per 200 Kč měsíčně, nyní světlo, otop, daň z nájemn. a jiné, nezbyde mu ani 100 Kč na živobytí, přitom jest třeba počítati, že sám jest TBC chorý, pro kteroužto chorobu byl dán též předčasně do penze s nejnižším výměrem.

Žadatel jest řádně co uprchlík přihlášen u místního obecního úřadu, rovněž tak při povinném sčítání uprchlíků ku dni 5. 12. 1938, ze studu nežádá a žádati nebude místní obec o udělení podpory atd.

Prosí snažně o laskavou výpomoc ev. i naturálie a znamená se s projevem dokonalé úcty:

Richard Roháč, stan. manip. ČSD v. v., Bzenec, Vracovská 481, uprchlík ze Znojma.

Jsem sám od r. 1933 a syn co školák od r. 1934 členem čsl. č. kříže ve Znojmě, nyní od 1. 1. 1939 budeme členy v Bzenci či Uh. Hradišti.

Domácí řád pro vystěhovalce ubytované v zámku

 1. Všichni uprchlíci v zámku ubytovaní jsou povinni zachovávati a přesně dodržovati všechna ustanovení tohoto řádu.
 2. Správce ubytovny určil pro každou světnici jednoho velitele světnice, který zodpovídá za pořádek a jehož práva a povinnosti jsou zřejmy z vyhlášek, umístěných v každé světnici.
 3. Uprchlíci jsou povinni podle svých schopností vykonávati zdarma všechny práce jim v ubytovnách uložené.
 4. Rodiče dětí školou povinných jsou zavázány dbáti o řádnou školní docházku svých dětí.
 5. Do ubytoven není dovolen přístup cizím osobám; návštěvy jsou povoleny pouze písemným povolením okresního úřadu nebo Ústavu pro péči o uprchlíky.
 6. Vycházky z ubytoven jsou dovoleny ve všední dny od 16 do 18 hod., v neděli a svátek od 8 do 11 hod. dopoledne a od 14 do 19 hod. odpoledne. Mimo tuto dobu lze opustiti ubytovnu pouze na zvláštní písemné povolení správce ubytovny nebo jeho zástupce a to na dobu v písemném povolení přesně stanovenou. Odchod a příchod musí každý hlásiti vždy správci ubytovny nebo veliteli světnice. Dobu vycházek dětí do 10 let a žen na ně dohlížejících, mimo svrchu uvedené hodiny, upraví s ohledem na zdraví dětí úřední lékař, maje zřetel k tomu, aby nebyla rušena pracovní povinnost žen.
 7. V ubytovnách nesmějí býti nošeny odznaky žádné politické strany a nejsou přípustny žádné debaty politického rázu.
 8. Nejpozději v 7 hod. ráno jest každý povinen opustiti lůžko, řádně se umýti a provésti úklid vykázaného místa. Každá osoba musí míti svůj ručník a kartáček na zuby, není dovoleno používati společného ručníku pro několik osob současně. Ve 21 hod. musí býti světla v místnostech obytných zhasnuta a zachován bezpodmínečný klid.
 9. V obytných místnostech není dovoleno kouřiti, volně plivati na podlahu a odhazovati odpadky a papíry. Sušiti prádlo v obytných místnostech není dovoleno.
 10. Osoby zaměstnané při vaření musí udržovati svůj zevnějšek zejména ruce v naprosté čistotě a ženy musí míti hlavu ovázánu šátkem nebo pokrytu čepcem. Přístup do kuchyně jest osobám v ní nezaměstnaných přísně zakázán.
 11. Lehčí provinění proti domácímu řádu trestá správce ubytovny omezením vycházek neb dočasnou ujmou na jídle. Těžší provinění hlásí správce ubytovny okresnímu úřadu, který zakročí podle zák. ustanovení, popřípadě vykáže provinilého z ubytovny a učiní o tom záznam v podpůrném listu.

Žádost o součinnost obce při pořádání veřejné sbírky pro vystěhovalce

Vážený pane starosto!

Vládě, národu a nám všem, kdo tento národ tvoříme, musí velmi záležeti na tom, abychom rychle a co nejúčinněji zmírnili nepřízeň osudu, který tak krutě postihl naše bratry a sestry v pohraničí. Naše veřejná správa pomáhá, pokud její síly stačí. Pomáhá také cizina a naši zahraniční krajané. Tím spíše je však naší povinností pomáhati a využíti všech prostředků a možností k nejúčinnějšímu přispění. Běží nejenom o okamžitou pomoc uprchlíkům, nýbrž především o opatřování nových existencí a domovů. Z podnětu vlády byl vytvořen podepsaný Výbor pro pomoc uprchlíkům, který mezi jiným připravuje sběrací akci po domech na sběrací listiny, v kteréžto záležitosti dovolili jsme se již obrátiti na Vás prostřednictvím okresního úřadu.

Kromě toho se má však podle dohody s „Národní pomocí“ uspořádati v neděli dne 15. ledna 1939 sbírka na veřejných prostranstvích a ulicích.

I při této sbírce musíme, vážený pane starosto, spoléhati na Vaši účinnou pomoc. Váš velký význam v obci, doprovázený autoritou Vašeho úřadu, může dáti sbírce nejlepší doporučení, může i zaručiti to, že se pro sběrací služby získají nejvýznačnější osobnosti v obci. Víme dobře, že různé sbírky se jistě často střídají, přes to však věříme, že se Vám podaří přesvědčiti Vaši veřejnost o skutečnosti, že sbírka pro uprchlíky má celostátní význam a že každý občan musí v dnešních těžkých dobách dokázati, že dovede býti štědrý jako nikdy před tím.

Přikládáme Vám několik exemplářů návodu pro uspořádání těchto sbírek a prosíme, abyste v jejich smyslu zahájil laskavě svoji významnou spolupráci, za kterou již předem upřímně děkujeme.

Za Výbor pro pomoc uprchlíkům

ministr Dr. Jan Kapras v.r. předseda