Ukázky starých dokladů

V této rubrice je věnován prostor starým legitimacím, členským kartám, křestním listům, vysvědčením atd. Vše je řazeno do tématických okruhů dle jednotlivých typů dokumentů.

Domovské listy

Oddací listy

Rodné a křestní listy

Úmrtní listy

Zatímní průkazy totožnosti

Pracovní knížky


Přihlášky k trvalému pobytu

Pojištění

Ústřední sociální pojišťovna


Přihlášky k pojištění

Finance

Spořitelna města Bzence

Vojenské knížky

VysvědčeníČlenské legitimace

Policejní přihlášky

Škola

Živnosti

Ocenění a diplomy

Osvědčení

Služebnická knížka z 19. století