Ukázky starých dokladů

V této rubrice je věnován prostor starým legitimacím, členským kartám, křestním listům, vysvědčením atd. Vše je řazeno do tématických okruhů dle jednotlivých typů dokumentů.

Domovské listy

Oddací listy

Rodné a křestní listy

Úmrtní listy

Zatímní průkazy totožnosti

Pracovní knížky


Přihlášky k trvalému pobytu

Pojištění

Ústřední sociální pojišťovna


Přihlášky k pojištění

Finance

Spořitelna města Bzence

 

Spořitelní knížka pro školní mládež
V roce 1925 byla každému žáku zdejších obecných a měšťanských škol, počínajíc třetí třídou obecnou, darována Spořitelnou města Bzence spořitelní knížka se základním vkladem 5 Kč. Ta byla i v následujících letech darovávána vždy novým žákům třetí třídy obecné. V Den spořivosti, který připadal na 31. října, žáci hromadně ukládali na tyto knížky své úspory.

 

Vojenské knížky

VysvědčeníČlenské legitimace

Policejní přihlášky

Škola

Živnosti

Ocenění a diplomy

Osvědčení

Služebnická knížka z 19. století