Majitelé domů v letech 1933 – 1944

Uvedené údaje pochází z knihy kominického mistra Josefa Kumpána, kam byly zapisovány poplatky za provedené kontroly a údržbu komínů. Kniha byla darována potomky pana Kumpána v roce 2017 do Expozice města Bzence. Mimo město Bzenec jsou zde zapsány také obce Ořechov (1933 – 1940), Domanín (1933 – 1944), Těmice (1933 – 1944) a Polešovice (1935 – 1940).

 

Ceník kominických prací v roce 1934.

 

Číslo domu: Jméno a příjmení majitele domu: Jméno a příjmení nájemce domu: Ulice:
1 Píštěk František Vracovská
2 Fabrici Theodor Vracovská
3 Junek Pavel Vracovská
4 Hromada Hynek Vracovská
5 Tvarůžek Josef Vracovská
6 Látalová Vracovská
7 Grabovský Hubert Vracovská
8 Skřivánek František Vracovská
9 Janoušek Vracovská
10 Frankl Emil Vracovská
11 Jakša Jan Vracovská
12 Študent Josef Novosád Karel Vracovská
13 Kníže Karel Vracovská
14 Procházková Josefa Vracovská
15 Dedek Ladislav Zámecká ulice
16 Dedek Ladislav Zámecká ulice
17 Vinařské družstvo spol. s.r.o., Správa velkostatku Bzenec Zámecká ulice
18 Sokolovna Kino „Viktoria“ Zámecká ulice
19 Nevřivá Marie Horní náměstí
20 Novák Filip Králík Jan Horní náměstí
21 Válek Ludvík Horní náměstí
22 Otevřel Vladimír Horní náměstí
23 Markes Jan Šišák Ignác Horní náměstí
24 Hnilička Jan Horní náměstí
25 Skřivánek František Horní náměstí
26 Lauterbach Sommer František Horní náměstí
27 Černín Jaromír Horní náměstí
28 Assmannová Marie Horní náměstí
29 Voleník Bohumil Horní náměstí
30 Gartner Jan Horní náměstí
31 Müller Egon Horní náměstí
32 Jaroš Eduard Horní náměstí
33 Svoboda Ferdinand Horní náměstí
34 Ferklová Růžena /zrušeno/ Horní náměstí
35 Förster Ferdinand /zrušeno/ Horní náměstí
36 Fürstová Rudolfa Lesní správa v Bzenci Horní náměstí
37 Lakosil Rafael Horní náměstí
38 Rusňák učitelka Sedláčková Horní náměstí
39 Borkovec Josef Horní náměstí
40 Jančí Jiří Horní náměstí
41 Kypr Horní náměstí
42 Bičová Apoléna Pokorný Horní náměstí
43 /zrušeno/ Horní náměstí
44 Růčková Marie Horní náměstí
45 Číhalová Marie Horní náměstí
46 Holasová Marie Horní náměstí
47 Novák Jan Horní náměstí
48 Jurečka Petr Horní náměstí
49 Pospěch František /prázdné/ Horní náměstí
50 Englišová Ludmila Horní náměstí
51 Korvas Bedřich Baráky
52 Břeský Ferdinand, farář Horní náměstí
53 Hospodářská a vinařská škola Horní náměstí
54 Chlapecká škola /obecná a měšťanská/ Horní náměstí
55 Dívčí škola /obecná a měšťanská/ Horní náměstí
56 Žďára Rudolf Horní náměstí
57 Sekelý Karel Horní náměstí
58 Huršťáková Alžběta Horní náměstí
59 Sigmund František Baráky
60 Svobodná Viktorie Vaculíková Horní náměstí
61 Absolon Jan Horní náměstí
62 Homola Antonín Horní náměstí
63 Růžica Otto Horní náměstí
64 Hořčičková Božena Horní náměstí
65 Glaser Rudolf Horní náměstí
66 Frankl Emil Sběrna Horní náměstí
67 Reich Emil Náměstí Svobody
68 Černín Augustin Náměstí Svobody
69 Vávra Jan Náměstí Svobody
70 Vávra Jan Náměstí Svobody
71 Schuster František Náměstí Svobody
72 Babák Bohumil Náměstí Svobody
73 Městský úřad Náměstí Svobody
74 Joklová Eliška Náměstí Svobody
75 Skála Leopold Náměstí Svobody
76 Sommer Mořic Náměstí Svobody
77 Hošek František Náměstí Svobody
78 Somr Klement Duda Antonín Náměstí Svobody
79 Ulbrechtová Anna Náměstí Svobody
80 Antl Martin Náměstí Svobody
81 Černý Josef Náměstí Svobody
82 Strnad Jakub Náměstí Svobody
83 Voleníková Matylda Náměstí Svobody
84 Rýpal František Náměstí Svobody
85 Obecní budova Poštovní úřad, četnická stanice Náměstí Svobody
86 Jellinek Jan Náměstí Svobody
87 Markes Jan Náměstí Svobody
88 Hirsch Jan Náměstí Svobody
89 Rachvala Pavel Baráky
90 Žihová Marie Baráky
91 Hauswirth Julius Baráky
92 Jindrová Marie Baráky
93 Glac Emil Baráky
94 Ondrůšek Robert Baráky
95 Herink Pavel Hnilicová Baráky
96 Jakša Václav Baráky
97 Novák Boleslav Baráky
98 Valštýn Václav Baráky
99 Pavka Cyril Baráky
100 Lagová Františka Baráky
101 Židovská náboženská obec Stehlík František Baráky
102 Kruta Jan Baráky
103 Bublík Bedřich Baráky
104 Slavík Stanislav Baráky
105 Hostýnková Terezie Bukvald Baráky
106 Jakob Emil Baráky
107 Kučera Bedřich Baráky
108 Ostrézí František Baráky
109 Jurniklová Aloisie Baráky
110 Repíková Marie Baráky
111 Adamčík František Baráky
112 Jakšová Marie Baráky
113 Goldmanová Božena Baráky
114 Somr František Baráky
115 Sova František Novák František Baráky
116 Nováková Aloisie Baráky
117 Nováková Aloisie Baráky
118 Nováková Aloisie Baráky
119 Kotek František Baráky
120 Jurásek Jakub Baráky
121 Psotka Josef Horní náměstí
122 Novotný Karel Baráky
123 Staník Vincenc Baráky
124 Grumbíř Martin Baráky
125 Raiskup Čeněk Baráky
126 Sůček Jan Baráky
127 Pintera Cyril Žerávek Baráky
128 Slaná Marie Baráky
129 Jemelík František Baráky
130 Pospěch Josef Baráky
131 Chochola František Baráky
132 Jemelík František /skladiště mouky/ Baráky
133 Klučka Raimund Baráky
134 Repík Josef Baráky
135 Valštýn Antonín Baráky
136 Novák Jan Baráky
137 Růdl František Baráky
138 Vojáček Emanuel Baráky
139 Valštýn Jan Baráky
140 Koutná Marie Baráky
141 Baďura Antonín Baráky
142 Bukvald Václav Baráky
143 Karnůfek Pavel Baráky
144 Šišáková Marie Baráky
145 Dobrovský Antonín Baráky
146 Růčková Marie Baráky
147 Tvarůžek Jan Baráky
148 Grimmová Marie Baráky
149 Brázdová Josefa Soldán Baráky
150 Brandstiller Václav Baráky
151 Brázdová Josefa Kaštalán Antonín Baráky
152 Hrbáček František Kvapil Baráky
153 Jurečka František Baráky
154 Sigmund Jan Baráky
155 Hořáková Josefa Baráky
156 Kypr František Baráky
157 Šebesta Josef Baráky
158 Hrbáček Jan Baráky
159 Repík František Baráky
160 Jeníček Jan Baráky
161 Strážnický Josef Baráky
162 Novotná Barbora Baráky
163 Hrbáček Pavel Baráky
164 Valštýn Josef Baráky
165 Novotný Josef Baráky
166 Novák František Baráky
167 Gazda Petr Baráky
168 Herink Miroslav Baráky
169 Valštýn Pavel Baráky
170 Ajmunt Karel Baráky
171 Rachvala Pavel Baráky
172 Novák Miroslav Baráky
173 Mrázík Vilém Baráky
174 Koutný Karel Baráky
175 Novotná Anna Baráky
176 Stočková Josefa Baráky
177 Grumbíř Josef Baráky
178 Ventrča Václav Baráky
179 Jurečka František Baráky
180 Skřivánek Štěpán Baráky
181 Kuchař Bedřich Baráky
182 Jakob Emil Baráky
183 Kožůšková Kristina Kožušek Kristian Baráky
184 Indruch František Baráky
185 Nevřivý Jan Baráky
186 Růčka Filip Baráky
187 Gazda Jan Baráky
188 Dobřický Richard Horní náměstí
189 Gazda Baltazar Baráky
190 Jaroš Pavel Soukup Baráky
191 Herink Josef Baráky
192 Dedek Ladislav Zámecká ulice
193 Kolář Jindřich Olšovská ulice
194 Novák Leopold Olšovská ulice
195 Hostýnek Jan Olšovská ulice
196 Hostecká Aloisie Olšovská ulice
197 Junková Josefa Olšovská ulice
198 Koutný František Olšovská ulice
199 Koutný Josef Olšovská ulice
200 Jakša František Olšovská ulice
201 Bunžová Marie Olšovská ulice
202 Goliáš Pavel Olšovská ulice
203 Kumpán Josef Olšovská ulice
204 Vymazal Josef Olšovská ulice
205 Kaštalán Bedřich Olšovská ulice
206 Čermák Václav Olšovská ulice
207 Študent Tomáš Olšovská ulice
208 Kuchař Josef Olšovská ulice
209 Manuelová Irma Olšovská ulice
210 Jakša Pavel Olšovská ulice
211 Obecní pastouška Olšovská ulice
212 Pospěch Josef Olšovská ulice
213 Orlický Filip Olšovská ulice
214 Bunžová Josefa Olšovská ulice
215 Brázda František Olšovská ulice
216 Sommer Josef Olšovská ulice
217 Jakša Jan Olšovská ulice
218 Nevřivý Filip Olšovská ulice
219 Študent Josef Olšovská ulice
220 Valka Antonín Olšovská ulice
221 Kučera František Olšovská ulice
222 Kytka Václav Olšovská ulice
223 Komárek Jan Olšovská ulice
224 Toman Rudolf Olšovská ulice
225 Horký Melichar Olšovská ulice
226 Ostrezí František Olšovská ulice
227 Kučera Josef Olšovská ulice
228 Kučerová Barbora Olšovská ulice
229 Karnůfek František Olšovská ulice
230 Indruch František Olšovská ulice
231 Orlická Marie Olšovská ulice
232 Klučka František Olšovská ulice
233 Kučera Pavel Olšovská ulice
234 Goliášová Marie Olšovská ulice
235 Brázda Josef Olšovská ulice
236 Jurečka Antonín Olšovská ulice
237 Goliáš Josef Olšovská ulice
238 Bezchleb Antonín Olšovská ulice
239 Ventrča František Olšovská ulice
240 Koutný Filip Olšovská ulice
241 Šebesta Jan Olšovská ulice
242 Slavík Tomáš Olšovská ulice
243 Kučerová Barbora Olšovská ulice
244 Ventrča Filip Olšovská ulice
245 Mokrá Barbora Olšovská ulice
246 Kučera František Olšovská ulice
247 Novosád Leopold Olšovská ulice
248 Raiskup Sylvestr Olšovská ulice
249 Gazdová Josefa Bzinská ulice
250 Gistrová Terezie Bzinská ulice
251 Klučka Pavel Bzinská ulice
252 Nevřivý Josef Bzinská ulice
253 Ventrča Václav Bzinská ulice
254 Vrzal František Bzinská ulice
255 Somr Klement Bzinská ulice
256 Růžica Václav Bzinská ulice
257 Souček Josef Bzinská ulice
258 Kučera Bedřich Bzinská ulice
259 Ventrča František Bzinská ulice
260 Jelínek František Bzinská ulice
261 Mlček Ludvík Bzinská ulice
262 Klučková Josefa Bzinská ulice
263 Mlčková Bzinská ulice
264 Uličný Josef Bzinská ulice
265 Karlík Vojtěch Bzinská ulice
266 Růžicová Terezie Bzinská ulice
267 Jakša Čeněk Bzinská ulice
268 Kučera František Bzinská ulice
269 Šebesta Josef Bzinská ulice
270 Tvarůžek Jan Bzinská ulice
271 Novák Josef Bzinská ulice
272 Valštýn František Bzinská ulice
273 Žalud Hubert Bzinská ulice
274 Sáblová Žofie Bzinská ulice
275 Kuchař Jan Bzinská ulice
276 Linek Antonín Bzinská ulice
277 Růžica Vincenc Bzinská ulice
278 Uličný Jakub Bzinská ulice
279 Karnůfek František Nádražní ulice
280 Holomek Miroslav Nádražní ulice
281 Slavík Josef Nádražní ulice
282 Vašíková Antonie Nádražní ulice
283 Šebesta Jan Nádražní ulice
284 Pařízková Marie Brázda František Nádražní ulice
285 Novotný Josef Nádražní ulice
286 Juhn Hugo Nádražní ulice
287 Brázda Jan Nádražní ulice
288 Dřímal Bohumil Nádražní ulice
289 Urbanová Anna později pan Kříž Nádražní ulice
290 Ostrezí Josef Nádražní ulice
291 Hrubý František Nádražní ulice
292 Bezchleb Nádražní ulice
293 Ruth Josef Nádražní ulice
294 Souček Jan Nádražní ulice
295 Otépka Rudolf Nádražní ulice
296 Růžica Filip Nádražní ulice
297 Jellinek Jakub Olšovská ulice
298 Vaněk Vojtěch Pinoš Josef Olšovská ulice
299 Šťastný Ctibor Olšovská ulice
300 Holomek Bartoloměj Olšovská ulice
301 Jeníček Josef Olšovská ulice
302 Kouba František Olšovská ulice
303 Otépková Štěpánka Olšovská ulice
304 Rosová Růžena Olšovská ulice
305 Mikulčíková Božena Kováčová Božena Olšovská ulice
306 Jakob Theodor Náměstí Svobody
307 Polášek Rudolf Náměstí Svobody
308 Bergrová Terezie Engliš Náměstí Svobody
309 Rychman Mojmír Náměstí Svobody
310 Lidový dům Mičík František Náměstí Svobody
311 Lidový dům Mičík František Náměstí Svobody
312 Linhartová Alžběta Náměstí Svobody
313 Jelínek František Náměstí Svobody
314 Svoboda František Náměstí Svobody
315 Dvořáčková Ludmila Náměstí Svobody
316 Čížek Karel Náměstí Svobody
317 Klein Otto Náměstí Svobody
318 Königstein Hugo později Sükind spol. s. r.o. Náměstí Svobody
319 Derka Ludvík Náměstí Svobody
320 Hromadová Anna Bzenec – Kolonie
321 Strážnický Václav Náměstí Svobody
322 Frankl Emil Náměstí Svobody
323 Maštalíř Václav Čermák Ladislav Náměstí Svobody
324 Sommer Mořic později Sükind spol. s. r.o. Náměstí Svobody
325 Obecní budova Náměstí Svobody
326 Spořitelna města Bzence Náměstí Svobody
327 Bičová Marie Náměstí Svobody
328 Daněčková Marie Náměstí Svobody
329 Nevřivý Antonín Tyršova ulice
330 /neuvedeno/
331 Obecní budova Hasičské skladiště Tyršova ulice
332 Obecní budova Hasičské skladiště Tyršova ulice
333 Kováč Josef Bzinská ulice
334 Růčka Jan Vracovská ulice
335 Goliášová Růžena Vracovská ulice
336 Jakša František Vracovská ulice
337 Šimčík Martin Vracovská ulice
338 Jarošovský pivovar /skladiště/ Vracovská ulice
339 Klučková Vracovská ulice
340 Förster Bedřich Vracovská ulice
341 Matoušek Pavel Vracovská ulice
342 Bohušek Pavel Vracovská ulice
343 Jelínek Jakub Vracovská ulice
344 Repíková Anna Vracovská ulice
345 Goliáš Jan Vracovská ulice
346 Novosád Pavel Vracovská ulice
347 Ruth Josef Vracovská ulice
348 Růžica Bedřich Vracovská ulice
349 Sýkora Bohuslav Vracovská ulice
350 Jurečka Josef Vracovská ulice
351 Bunža František Vracovská ulice
352 Bunžová Josefa Vracovská ulice
353 Fedyna Josef Vracovská ulice
354 Vrzal Pavel Jurečková Aloisie Vracovská ulice
355 Kožůšek Petr Vracovská ulice
356 Hubrová Anna později Vašík Vracovská ulice
357 Správa velkostatku v Bzenci Vracovská ulice
358 Cukrovar Bzenec – Písek Bzenec – Kolonie
359 Koutný Josef Vracovská ulice
360 Škoda Josef Baráky
361 Ulrich Josef Baráky
362 Zapletal Josef Vracovská ulice
363 Novák Florián Baráky
364 Janoušková Baráky
365 Belant František Vracovská ulice
366 Repík František Baráky
367 Kypr František Baráky
368 Minaříček František Baráky
369 Jaroš Arnošt Baráky
370 Světničková – Rajsiglová Horní náměstí
371 Růčka Jan /sklep/ Baráky
372 Růžicová Františka ke mlýnu
373 Formánek Jan  –
374 Vitoň Jan Horní náměstí
375 Růčka Josef Baráky
376 Setínský – Sedlický Vracovská ulice
377 Křivánek Václav Zámecká ulice
378 Horký Jan Baráky
379 Bezchleb Jan Olšovská ulice
380 Koutný Antonín Baráky
381 Ježek K. Baráky
382 Bunža Pavel Baráky
383 Zábelková Marie Baráky
384 Indrůch Josef Baráky
385 Raiskub Josef Vracovská ulice
386 Michalík Josef Horní náměstí
387 Orlická Baráky
388 Tvarůžek Jan Baráky
389 Růčka Josef Baráky
390 Růčka František Baráky
391 Ventrča Pavel Baráky
392 Orlický Jan Baráky
393 Samková Žofie Goldman Horní náměstí
394 Buriánek Jan Vracovská ulice
395 Jeníček František Baráky
396 Bezchleb František Horní náměstí
397 Broněk František  –
398 Rohlena Jan Baráky
399 Hanůsek Jan Vracovská ulice
400 Jurečka Jan Baráky
401 Bukvald Pavel Baráky
402 Repík Jan Baráky
403 Pospěch Petr Olšovská ulice
404 Nováková Františka Novák Jan Olšovská ulice
405 Brázda Jan Baráky
406 Somr Augustin Baráky
407 Kaštalán Josef Olšovská ulice
408 Cukrovar Bzenec – Písek Bzenec – Kolonie
409 Ředitelství státních drah Brno Bzenec – Kolonie
410 Ředitelství státních drah Brno Bzenec – Kolonie
411 Ředitelství státních drah Brno Bzenec – Kolonie
412 Ředitelství státních drah Brno Bzenec – Kolonie
413 Ředitelství státních drah Brno Bzenec – Kolonie
414 Cukrovar Bzenec – Písek Bzenec – Kolonie
415 Bukvald Jan Olšovská ulice
416 Vidlák Leopold Olšovská ulice
417 Polánková, mlékárna Tichai Olšovská ulice
418 Bičová – Höhn Horní náměstí
419 Motyčková Marie Horní náměstí
420 Ganglová Františka Baráky
421 Vůjta František Dvůr „Háj“
422 Křížek Josef  – Olšovská ulice
423 Kovalčíková Marie Olšovec
424 Kozina Jan Náměstí Svobody
425  – /zrušeno/ Vracovská ulice
426 Kováč František Baráky
427 Gazda Antonín Baráky
428 Fialová Adolfa Olšovská ulice
429 Scharf Robert Šrámek Antonín Vracovská ulice
430 Pecúch Karel Baráky
431  – /zrušeno/ Vracovská ulice
432 Lakosilová Baráky
433 Somrova Františka Baráky
434 Ajmunt Jan Baráky
435 Šimíková Anna Baráky
436 Kolaja Josef Baráky
437 Šebesta František Baráky
438 Repík Bedřich Baráky
439 Klučka Josef Horní náměstí
440 Sásová Josefa Horní náměstí
441 Správa velkostatku v Bzenci (žebračka) Náměstí Svobody
442 Látal Max Náměstí Svobody
443 Jauerník Vladimír Náměstí Svobody
444 Maděra František Náměstí Svobody
445 Šprla František Náměstí Svobody
446 Saňař Pavel Stehlík Náměstí Svobody
447 Hyvnarová Koutný Ladislav- Hyvnar Josef Olšovská ulice
448 Kastingerová Marie Baráky
449 Konečná Rozálie Olšovská ulice
450 Růžicová Marie Baráky
451 Pospěchová Eleonora Baráky
452 Jurečka Pavel Baráky
453 Kadaňka farní úřad Č.M. Olšovská ulice
454 Strážnický Vincenc Bzinská ulice
455 Ruthová Ludmila Bzinská ulice
456 Janoušek Vincenc Vracovská ulice
457 Smočková Bedřiška Horní náměstí
458 Růžicová Marie Vaňhara Stanislav Baráky
459 Cukrovar Bzenec – Písek Bzenec – Kolonie
460 Cukrovar Bzenec – Písek Bzenec – Kolonie
461 Repíková Anna Baráky
462 Vaněk Vojtěch Bzinská ulice
463 Mareček Antonín Bzinská ulice
464 Stehlík Josef Baráky
465 Dvořák Tomáš Baráky
466 Souček Josef Potrusil Vracovská ulice
467 Mašek František Pokorný Alois Baráky
468 Hromadová Anna Bzenec – Kolonie
469 Němeček Antonín Baráky
470 Vojtek Jan Baráky
471 Kaštalán Josef Olšovská ulice
472 Trlidová Marie Horní náměstí
473 Bureš Antonín Bzinská ulice
474 Suchánek Jan Vracovská ulice
475 Kříž Josef Vracovská ulice
476 Ředitelství státních drah Brno
477 Laga Jan Tyršova ulice
478 Bezchleb Jan Olšovská ulice
479 Ratůzký Josef Baráky
480 Vávrová Anna Nevřivý Karel Baráky
481 Valter Jiří Kuchař František Vracovská ulice
482 Křivánek Václav /zrušeno/ Zámecká ulice
483 Ševčíková Rozalie Baráky
484 Slavík František Baráky
485 Klučková Barbora Baráky
486  –  –  –
487 Palán Josef Horní náměstí
488 Gazdová Antonie Baráky
489 Šiška Baráky
490 Herink František Baráky
491 Vrzalová Bzinská ulice
492 Sova František Kozáková Baráky
493 Zapletal Josef Baráky
494 Ředitelství státních drah Brno
495 Navrátil Emil Vracovská ulice
496 Čimala Isidor Vracovská ulice
497 Kováč Jiří Baráky
498 Cukrovar Bzenec – Písek
499 Ředitelství státních drah Brno
500 Moravskoslezský zemský úřad v Brně (kasárna) Olšovská ulice
501 Novák František Bzinská ulice
502 Jurečka Jan Baráky
503 Valdová Baráky
504 Dufalík Vilém Skála Miroslav Baráky
505 Plaširyba Zámecká ulice
506 Olejník Jan Horní náměstí
507 Ředitelství státních drah Brno
508 Ředitelství státních drah Brno
509 Vlček Josef Baráky
510 Mrázík Josef Vracovská ulice
511 Goldmanová Klotilda Horní náměstí
512 Kastingerová Marie Nikl Baráky
513 Press Antonín Baráky
514 Kaštalán Josef Baráky
515 Nováková Terezie Horní náměstí
516 Kaštalán Tomáš Baráky
517 Kypr Antonín Bunža František Olšovská ulice
518 Kuhner Nathan Olšovská ulice
519 Zicháček Rudolf Baráky
520 Cukrovar Bzenec – Písek
521 Sotolář Martin Baráky
522 Hauser Jan Vracovská ulice
523 Jaroš František Mlýn
524 Ředitelství státních drah Brno
525 Ředitelství státních drah Brno
526 Englišová Ludmila Bouda Augustin Horní náměstí
527 Ředitelství státních drah Brno
528 Doupovec Eduard u Háje
529 Správa velkostatku v Bzenci u Háje
530 Vojtek Jan Baráky
531 Hostýnek Oskar Baráky
532 Obecní porážka u nádraží
533 Ředitelství státních drah Brno
534 Kozák Jan Baráky
535 Daněček Josef Bzinská ulice
536 Cukrovar Bzenec – Písek
537 Cukrovar Bzenec – Písek
538 Davidová Berla Olšovec
539 Kolut František Baráky
540 Nečas František Baráky
541 Budík Josef Olšovec
542 Kaštalán Jaroslav Olšovec
543 Němeček František Rachvala František Olšovec
544 Stehlíková Marie Baráky
545 Procházka Filip Bzinská ulice
546 Tvarůžková Františka Baráky
547 Dufalík Jan Vracovská ulice
548 Repík Karel Olšovec
549 Správa velkostatku v Bzenci
550 Správa velkostatku v Bzenci
551 Bukvald František Olšovec
552 Čagánková Olšovec
553 Juhn Pavel později Kvalita s.r.o. Olšovec
554 Juhn Pavel později Kvalita s.r.o. Olšovec
555 Adamčík František Olšovec
556 Žerávek Martin Olšovec
557 Řiháčková Anna Olšovec
558 Adamčík Filip Olšovec
559 Kaštalán Bedřich Olšovec
560 Höhn Antonín Olšovec
561 Baleja Josef Olšovec
562 Valštýn František Olšovec
563 Rudl Josef Olšovec
564 Vašík Josef Olšovec
565 Matoušková Božena Olšovec
566 Indruch Pavel Olšovec
567 Sigmund Bedřich Olšovec
568 Kučera Josef Olšovec
569 Hudeček František Olšovec
570 Navrátilová Františka Olšovec
571 Ventrča Pavel Olšovec
572 Baďura František Olšovec
573 Husár František Olšovec
574 Vojtěch Josef Olšovec
575 Hušek Alois Olšovec
576 Navrátil Karel Olšovec
577 Jelínek Filip Olšovec
578 Kotek Jan Olšovec
579 Tvarůžek Jan Olšovec
580 Kučera Josef Olšovec
581 Jakša Josef Olšovec
582 Novák Josef Olšovec
583 Indruch Jakub Olšovec
584 Jelínek Karel Olšovec
585 Bukvald Pavel Olšovec
586 Vašík Ladislav Olšovec
587 Repíková Františka Olšovec
588 Koutný Jan Olšovec
589 Novák František Olšovec
590 Tomanová Olšovec
591 Stürzenhofer Vilém Olšovec
592 Jurečka František Olšovec
593 Jurečka Pavel Olšovec
594 Sigmund Filip Olšovec
595 Šebestová Terezie Olšovec
596 Jurečka František Olšovec
597 Michalský Karel Olšovec
598 Vrzal Antonín Olšovec
599 Hrušáková Františka Olšovec
600 Němeček František Olšovec
601 Repíková Olšovec
602 Bezchleb Jan Olšovec
603 Repíková Josefa Olšovec
604 Paška Jan Olšovec
605 Valštýn Bedřich Olšovec
606 Vojtěchová Luňák František Olšovec
607 Rychmachová Olšovec
608 Altrichter Ondřej Olšovec
609 Repík Filip Olšovec
610 Visinger Kašpar Olšovec
611 Ventrča Karel Olšovec
612 Brázda Antonín Olšovec
613 Jelínek Florián Olšovec
614 Rychmach Jan Olšovec
615 Rataj Eduard Olšovec
616 Frýbort Josef Olšovec
617 Nevřivý Vincenc Olšovec
618 Indruch Tomáš Olšovec
619 Šebestová Terezie Olšovec
620 Šimková Josefa Olšovec
621 Kuchař Josef Olšovec
622 Obecní budova Olšovec
623 Sazma František Olšovec
624 Novák Pavel Olšovec
625 Šebesta František Olšovec
626 Gistr Josef Olšovec
627 Grosman Viktor Masopust Olšovec
628 Skála Miroslav Olšovec
629 Pogoda Josef Olšovec
630 Hank Antonín /skladiště/
631  –  –
632 Kovalčík František Baráky
633 Pecůch Karel Baráky
634 Novák Pavel Vracovská ulice
635 Žádníková Marie Bzenec – Kolonie
636 Novotná Marie Olšovec
637 Opravilová Anežka Olšovec
638 Půček Jan Olšovec
639 Jurečka Jan Jurečková Baráky
640 Adamčík Pavel Baráky
641 Obecní budova hřbitov
642 Junek Richard Olšovská ulice
643 Ventrča Václav Hostýnek Olšovec
644 Kypr Josef Olšovská ulice
645 Šalomon František Bzenec – Kolonie
646  –  /bývalá obecní nemocnice/  –
647 Eichler Antonín Olšovec
648 Šimčíková Bzenec – Kolonie
649 Bukvaldová Anna Vracovská ulice
650 Smolák Jaroslav Bzenec – Kolonie
651 Repíková Barbora Horní náměstí
652 Stavjaná Marie Rek Olšovec
653 Kleinová Ida Vracovská ulice
654 Hlaváč František Bzenec – Kolonie
655 Tlustošová Mezihorák Pavel Bzenec – Kolonie
656 Rus Jan Bzenec – Kolonie
657 Jelínek Antonín Olšovec
658 Šebesta František Baráky
659 Tesárková Františka Baráky
660 Dykast Josef Bzenec – Kolonie
661 Pech Bohumil Baráky
662 Ředitelství státních drah Brno
663 Sigmund Jan Vracovská ulice
664 Vinter Rudolf Bzenec – Kolonie
665 Fürst Eduard, rafinerie lihu za nádražím
666 Huber Josef Olšovec
667 Cukrovar Bzenec – Písek
668 Šimčík Bohumil Bzenec – Kolonie
669 Ratuzský Fabián Bzenec – Kolonie
670 Študentová Olšovec
671 Lopreis Olšovská ulice
672 Böhmová Matylda Olšovská ulice
673 Zapletal František Vracovská ulice
674 Krajcinger Václav Bzenec – Kolonie
675 Varadínek Josef Růžica Tomáš Vracovská ulice
676 Správa velkostatku v Bzenci Olšovec
677 Hanousek Jan Vracovská ulice
678 Mývalt Vracovská ulice
679 Ředitelství státních drah Brno
680 Ředitelství státních drah Brno
681 Ředitelství státních drah Brno
682 Kuchař František Baráky
683 Nevřivý František Olšovská ulice
684 Brandtner František Olšovec
685 Panáček Jan Baráky
686 Správa velkostatku v Bzenci Lidéřovice
687 Jakša František Olšovská ulice
688 Šlechta Josef Vracovská ulice
689 Juriga Štěpán Olšovec
690 Pařízek František Tyršova ulice
691 Calcium spol. s.r.o. Lidéřovice
692 Tvarůžek Bohumír Novák Jan Vracovská ulice
693 Ruth František Náměstí Svobody
694 Zábelka František Olšovská ulice
695 Plzák Jan Vracovská ulice
696 Jaroš Josef Na Zahradách
697 Goliáš Josef Nádražní ulice
698 Novotný Vojtěch Bzinská ulice
699 Blatecký Jan Baráky
700 Jurčík František Baráky
701 Kováč Pavel Baráky
702 Janíková Vilemína Vracovská ulice
703 Vašíčková Vracovská ulice
704 Ruml Jan Horní náměstí
705 Pánek Jan Na Zahradách
706 Sýkora Karel Lidéřovice
707 Ředitelství státních drah Brno
708 Čech Jakub Přibyl František Vracovská ulice
709 Repík Pavel Repíkovi dědici Olšovská ulice
710 Němeček Antonín Olšovec
711 Ratuzský Fabián Gazda Sylvestr Olšovec
712  – zbořeno  –
713  – zbořeno  –
714 Rychmach Alois Olšovec
715 Staněk Matouš Olšovec
716 Máca Jan Horní náměstí
717 Rýpal Jan Horní náměstí
718 Sutner Robert Horní náměstí
719 Židovská náboženská obec Horní náměstí
720 Poula František Horní náměstí
721 Molitor Karel Horní náměstí
722 Kotková Marie Horní náměstí
723 Reichl Theodor Horní náměstí
724 Novosad František Horní náměstí
725 Novosad František Horní náměstí
726 Derka Ludvík Horní náměstí
727 Piskoř Josef Woitková Anna Horní náměstí
728 Klimek Josef Klimková Anastazie Horní náměstí
729 Staněk Jan Horní náměstí
730 Židovská náboženská obec Horní náměstí
731 Reizenthaler František Horní náměstí
732 Michálek František Horní náměstí
733 Ludvová Apolonie Horní náměstí
734 Reizenthaler František Horní náměstí
735  –  – Horní náměstí
736  –  – Horní náměstí
737  –  – Horní náměstí
738 Tomeček František Horní náměstí
739 Koutný Eduard Osyčka Horní náměstí
740 Černín Josef Horní náměstí
741 Vojáček Ludvík Horní náměstí
742 Guttmanová Marie Horní náměstí
743  – Horní náměstí
744 Fürst Šimon Horní náměstí
745 Ludvík Bedřich Horní náměstí
746 Kozinová Horní náměstí
747 Redlich Isidor Horní náměstí
748 Terman Antonín Horní náměstí
749 Pavlíček Ladislav Horní náměstí
750 Terman Antonín Horní náměstí
751 Pavlíček Ladislav Horní náměstí
752 Kočiš Karel Horní náměstí
753 Vrátný František Horní náměstí
754 Redlich Ervin Horní náměstí
755 Deutsch Josef Horní náměstí
756 Mlček Václav Horní náměstí
757  –  –  –
758 Redlich Mořic Náměstí Svobody
759 Židovská náboženská obec /škola/ Náměstí Svobody
760 Grünbaumová Náměstí Svobody
761 Kalla Bedřich Náměstí Svobody
762 Löwy Adolf Náměstí Svobody
763 Fuchs Eduard Náměstí Svobody
764 Cigánek Adolf Náměstí Svobody
765 Michálek Vojtěch Náměstí Svobody
766 Frankl David Náměstí Svobody
767 Königstein Ernest Náměstí Svobody
768 Růčka Jan Náměstí Svobody
769 Plšek Robert Náměstí Svobody
770 Valdhansová Františka Vracovská ulice
771 Klučková Anna Vracovská ulice
772 Hank Antonín Vracovská ulice
773 Sablová Josefa Vracovská ulice
774  –  – Vracovská ulice
775 Orálek Petr Vracovská ulice
776 Černín Bohumil Vracovská ulice
777 Ryzák Josef Zámecká ulice
778 Kuchař František Zámecká ulice
779 Kuchař František Zámecká ulice
780 Glaser Alfred Zámecká ulice
781 Zemánková Jana Zámecká ulice
782 Bůřil Antonín Zámecká ulice
783 Válek František Nevřivý František Zámecká ulice
784 Válek František Zámecká ulice
785 Klučka Karel Vracovská ulice
786 Glos Josef Vracovská ulice
787 Šemora Karel Vracovská ulice
788 Holomek Antonín zbořeno Lidéřovice
789 Vytonský Maxmilián Vracovská ulice
790 Michalík František Vracovská ulice
791 Petrle Klement Vracovská ulice
792 Šimčík Jan Vracovská ulice
793 Psotka Alois Vracovská ulice
794 Keiser Sigmund Vracovská ulice
795 Ventrča Jan Vracovská ulice
796 Fuchs Jan později Sükind spol. s. r.o. Vracovská ulice
797 Brief Josef Vracovská ulice
798 Pořt Hynek Vracovská ulice
799 Tomčala Andělín Vracovská ulice
800 Máčala Josef Vracovská ulice
801 Brösslerová Olga Vracovská ulice
802 Kranz Josef Vracovská ulice
803 Vávra Alois Vracovská ulice
804 Pařízek Leopold Vracovská ulice
805 Fürst Mořic Vracovská ulice
806 Hank Antonín Náměstí Svobody
807 Strážnický František Náměstí Svobody
808 Hank Antonín Náměstí Svobody
809 Kostel římsko-katolický
810 Hasičské skladiště /zrušeno/
811 Synagoga
812 Fürst Eduard, octárna za nádražím
813 Fuchs Eduard (obchod) Náměstí Svobody
814 Voleník Bohumil (jatka) Náměstí Svobody
815 Kovárna Olšovská
816 Židovská náboženská obec /modlitebna/ Baráky
817 Fotoateliér Nádražní ulice
818 Cukrovar Bzenec – Písek /činžák/
819 Sommr Antonín Baráky
820 Baloun Václav Baráky
821 Šatava Josef Baráky
822 Borovec Vavřín Bzenec – Kolonie
823 Somr Klement Olšovská ulice
824 Jelínková Bedřiška Olšovec
825  – /zbořeno/
826 Kuchař Bedřich Baráky
827 Vašíková Františka Žádník Vracovská ulice
828 Růžica Bedřich Vracovská ulice
829 Indruch František Olšovec
830 Dýma Bohumil Vracovská ulice
831 Jančí Libor Nádražní ulice
832 Petřík u octárny
833 Kubaň Jan Baráky
834 Aubus Jan Vracovská ulice
835 Daněček Josef Olšovec
836 Blumenscheinová Nádražní ulice
837 Prokop Rudolf Olšovec
838 Ručka Josef Olšovec
839 Glaser Josef Olšovec
840 Nevřivá Kateřina Olšovec
841 Kumpán Bedřich Nádražní ulice
842 Gernert Kristian Babí
843 Frühauf
844 Šička Dobrovský František Olšovec
845 Ostrézí František Olšovec
846 Ventrčová Alžběta Babí
847 Hostecký Ferdinand Na Zahradách
848 Ulbrecht František Nádražní ulice
849 Dr. Macháček Antonín Nádražní ulice
850 Kastinger Leopold Markes František – obchod s dobytkem Babí
851 Knížová Františka Babí
852 Koutný Petr Olšovec
853 Navrátil Josef Olšovec
854 Lepka František Nádražní ulice
855 Kutná Františka Olšovec
856 Goliáš Jan Olšovská ulice
857 Klučka Karel Baráky
858 Buriánek František Babí
859 Těšínský Josef Olšovská ulice
860 Svobodník František Babí
861 Varadínek Valentin Babí
862 Gazda Petr Olšovská ulice
863 Rokytová Terezie Babí
864 Novosád Petr Olšovec
865 Matocha Rudolf Tyršova ulice
866  –  –  –
867 Bunža Jan Olšovec
868 Klučková Františka Babí
869 Repík Josef Olšovec
870 Fürst Eduard, skladiště  –
871 Tvarůžek Štěpán Babí
872 Los Josef Olšovec
873 Brandtner Vincenc Olšovec
874 Koutný Bedřich Olšovec
875 Svoboda Václav Bzenec – Kolonie
876 Hráček Jan Tyršova ulice
877 Rusňák Florián Tyršova ulice
878 Ostřanská Marie Bzenec – Kolonie
879 Gernert Jan Babí
880 Brandtner Rudolf Olšovec
881 Pospěchová Olšovec
882 Chrtová Ludmila Olšovec
883 Vlach Rafael Bzenec – Kolonie
884 Repík František Olšovská ulice
885 Novák Karel Olšovec
886 Fellmayer František Olšovská ulice
887 Svobodník Stanislav Babí
888 Čmelík Ladislav Tyršova ulice
889 Janovský František Babí
890 Hubrová Apolena Babí
891 Janovský Václav Babí
892 Sýkorová Alžběta Bzenec – Kolonie
893 Gazda Jan Olšovec
894 Výlam František Kašpar Vracovská ulice
895 Malík Karel Olšovec
896 Jurečka Josef Olšovec
897 Kolúch Miroslav Olšovec
898 Brandtner Josef Olšovec
899 Ostrezí Marie Olšovec
900 Kuřičková Marie Babí
901 Sommr Josef Babí
902 Antoš Antonín Olšovec
903 Holakovský Jan Olšovec
904 Vašík František Olšovec
905 Opravil Ludvík Olšovec
906 Dýmová Hedvika Vracovská ulice
907 Buriánek Josef Babí
908 Gistr Josef Bzinská ulice
909 Sklad pomníků Nádražní ulice
910 Jurečka Pavel Vracovská ulice
911 Potůček Antonín Baráky
912 Altrichter Josef Olšovec
913 Rygar Josef Babí
914 Ducháček Bohumil Bzenec – Kolonie
915 Kumpán Josef Tyršova ulice
916 Holba František Babí
917 Huková Ludmila Olšovská ulice
918 Chrláň Jan Ke mlýnu
919 Tvarůžek František Vracovská ulice
920 Kudlová Marie Baráky
921 Kuchař Josef Babí
922 Složil Antonín Kučera Bedřich Olšovec
923 Kotek Boleslav Olšovec
924 Kovář Jan Ke mlýnu
925 Nevřivý František Baráky
926 Klučka Josef Baráky
927 Němeček Karel Olšovec
928 Prachman František Náměstí Svobody
929 Büchler Jindřich
930 Cipra Václav Ke mlýnu
931 Svobodník František Babí
932 Kníže Eduard Babí
933 Cahlík František Babí
934 Měsíček František Ke mlýnu
935 Holomek Bartoloměj Olšovská ulice
936 Holomek Bartoloměj Olšovská ulice
937 Študent František Tyršova ulice
938 Skřivánek Štěpán Tyršova ulice
939 Kolář Josef Tyršova ulice
940 Kuchař Josef Tyršova ulice
941 Růžica Emil Horní náměstí
942 Junek Antonín Ke mlýnu
943 Zálešák Ondřej Ke mlýnu
944 Jeníček Václav Babí
945 Buriánek Alois Olšovec
946 Dostálek Alois Náměstí Svobody
947 Čagánek Jan Na Zahradách
948 Bendlová Marie Olšovec
949 Klučka Josef Bzinská ulice
950 Tvarůžek Pavel Vracovská ulice
951 Benák Josef Vracovská ulice
952 Máca Jan později Růžicová Marie, Antl František Tyršova ulice
953 Křižka František Olšovec
954 Raiskup Cyril Babí
955 Píštěk Josef, obchod Nový Svět
956 Jurčíková Růžena Vracovská ulice
957 Dobrovská Marie Olšovec
958 Felenda Karel u mlýna
959 Vajčnerová Rozálie Olšovec
960 Svobodník Josef Babí
961 Formánková Kateřina Olšovec
962 Opravil Jan Olšovec
963 Macíková Barbora Olšovec
964 Krásný Tomáš Babí
965 Marcín Petr Ke mlýnu
966 Kincl Josef Ke mlýnu
967 Žůrek Jaroslav Olšovec
968 Fuchs Antonín Nádražní ulice
969 Trefilová Leopolda Líčeník Metoděj Bzenec – Kolonie
970 Trefilová Leopolda Kocourová Marie Bzenec – Kolonie
971 Fabrici František Ke mlýnu
972 Blumka Alfréd Nádražní ulice
973 Běhal František Nádražní ulice
974 Stýskalová Marie Olšovec
975 Seménka František Olšovec
976 Rajmic Josef Za Sokolovnou
977 Petříková Valerie Babí
978 Anselmi Josef Olšovec
979 Lindnerová Františka Tyršova ulice
980 Höhn Antonín Olšovec
981 Novotný Osyčka Olšovec
982 Paulík Josef Bzenec – Kolonie
983 Somrová Josefa Olšovská ulice
984 Ravasová Ludmila Vracovská ulice
985 Boudová Ludmila Baráky
986 Marčík Jan Olšovec
987 Goliáš Pavel Olšovec
988 Staněk Antonín Olšovec
989 Sádlík Dominik Olšovec
990 Soukup Jan Olšovec
991 Jeníček František Bzinská ulice
992 Pospíšilová Marie Babí
993 Jurásková Jenovéfa Babí
994 Vaďurovi (děti) Olšovec
995 Kníže Vladimír Babí
996 Příhodová Marie Háj
997 Brandtner Ferdinand Olšovec
998 Škodová Barbora Bzinská ulice
999 Ferklová Růžena
1000 Fibinger Antonín Hejmala Tyršova ulice
1001 Černý Antonín
1002 Uretschläger Petr Babí
1003 Derka Ludvík Náměstí Svobody
1004 Hanák František Babí
1005 Žváček František Nádražní ulice
1006 Dobrovský Pavel Olšovec
1007 Fabrici Vincenc Vracovská ulice
1008 Klučka František Olšovec
1009 Kasárna Olšovská ulice
1010 Neuman Jindřich Baráky
1011 Rychmachová Barbora Olšovec
1012 Strnad Adolf Olšovec
1013 Stürzenhofer Josef Olšovec
1014 Vašík Jiří Olšovec
1015 Zapletalová Františka Olšovská ulice
1016 Kovalčík Václav Olšovec
1017 Pojeta Antonín Na Zahradách
1018 Urbánek Jan Babí
1019 Kuchař Antonín
1020 Klučková Marie Babí
1021 Čadan Oldřich Babí
1022 Čapka Alois Olšovská ulice
1023 Krčál Ludvík Babí
1024 Rogošová Marie Tyršova ulice
1025 Čechová Zdenka /sušárna/ Nový Svět
1026 Plšek Jan Tyršova ulice
1027 Svobodník Boh. Babí
1028 Havlík František Babí
1029 Hodek Vladimír Babí
1030 Varadínek František Babí
1031 Houšťa Vladimír Babí
1032 Brázdil Karel Olšovec
1033 Holakovský Josef Olšovec
1034 Hájenka v Lidéřovicích
1035 Růdl Josef Babí
1036 Sedlák Mojmír Babí
1037 Mrázík Rudolf Babí
1038 Ratůzský Jan Babí
1039 Souček František Babí
1040 Fiamoli Rozálie Babí
1041 Holomek Miroslav Tyršova ulice
1042 Holomek Miroslav Tyršova ulice
1043 Čabla Vladimír Babí
1044 Nevřivý František Olšovec
1045 Hrozová Františka Babí
1046 Svobodník Antonín Babí
1047 Mrázík Vojtěch Babí
1048 Holubová Marie buffet
1049 Havala Antonín Babí
1050 Poula Bedřich Babí
1051 Brom Josef Babí
1052 Klučka František Olšovec
1053 Holomek Miroslav Nádražní ulice
1054 Job František Babí
1055 Holba František Úkolky
1056 Chmelíček Josef Babí
1059 Bezchleb Jan Olšovec
1067 Tvrdík Josef Olšovec