Chytilův úplný adresář Moravy – Bzenec

Alois Chytil rodák z Kunovic u Holešova, byl člověk doslova zamilovaný do informací. Na počátku 20. století sestavil se svými spolupracovníky řadu průběžně aktualizovaných a velmi komplexních adresářů českých zemí a po vzniku ČSR samozřejmě i Slovenska. Tyto adresáře obsahují informace o množství a národnostním složení obyvatelstva obcí, členech obecních zastupitelstev a obchodnících či řemeslnících působících v místě. Dobové informace o Bzenci, které jsou v tomto článku, pochází z Chytilova úplného adresáře Moravy, vydaného v Brně v roce 1911, který obsahuje 1 336 stran.

Bzenec

(Obyvatel – 3 900, Čechů – 3 742, Němců – 115)

 

Starosta: Orlický Josef.

 

Radní: Přerovský František, Koutný Josef, Indruch Josef, Ručka Jan, Rychman Jan.

 

Výbor: Brázda Pavel, Jurečka Pavel, Kutný Pavel, Junek Pavel, Slavík Josef, Brázda Josef, Bezchleb František, Slavík Tomáš, Ventrča Josef, Růžica Jan, Kučera Hynek, Kučera Josef, Ostrezi Pavel, Tvarůžek Jan, Dr. Polášek Rudolf, Goldmann Jan, Schwarzmann František (za velkostatek), Čech Ladislav, Skála Leopold, Frankl Alexander, Frankl Heřman, Linhart Jan, Okoun Josef, Holomek Bartoloměj. Ustanoveni 5. dubna 1909.

 

Obecní úřad: Karásek Josef, tajemník; Černý Antonín, účetní; Žalud Hubert, zvěrolékař.

 

Farní úřad: Sedláček Antonín, farář; Böse František, kooperátor; Hanák Josef, katecheta; Motýl Jan, varhaník.

 

Místní školní rada: Orlický Josef, předseda; Rychman Jan, místopředseda; Koutný Josef, Goldmann Jan, Přerovský František, Dr. Polášek Rudolf.

 

Škola obecná chlapecká IV.[1]: Hyvnar Petr – ředitel, Paleček Julius, Hložek Maxmilián, Dobiáš Methoděj, Kotas Jindřich, Pudil Vladimír.

 

Obecná škola dívčí IV.: Okoun Josef – ředitel, Racková Ludmila, Fibichová Marie, Fritzová Marie, Vojtková Marie, Okounová Olga, Zimprichová Pavla – industriální učitelka[2].

 

Měšťanská škola chlapecká III.[3]: Hyvnar Petr – ředitel, Gartner Jan, Dvořáček Karel, Cigánek Petr.

 

Měšťanská škola dívčí III.: Okoun Josef – ředitel, Kouba František, Havlíková Eliška, Preisová Anežka, Heroldová Ad., Böhmová Matylda – industriální učitelka.

 

Živnostenská škola pokračovací: Kouba František – ředitel.

 

Zemská rolnická a vinařská škola II.[4]: Dedek Ladislav – ředitel, Krubl Máša, Rosina Bedřich, Spíš František – sklepmistr.

 

Nemocenská pokladna pomocníků pro Bzenec a okolí: Holomek Bartoloměj – předseda a pokladník.

 

Nemocenská pokladna učňů pro Bzenec a okolí: Bič Pavel – předseda a pokladník.

 

Zaopatřovací ústav: Ve správě velkostatku.

 

Lékaři: MUDr. Polášek Rudolf, MUDr. Klein Gabriel.

 

Lékárna: Fuhrich Karel (Elleder Leo, magister pharm.).

 

Porodní báby: Čechová Ant., Dufalíková Josefa, Somrová Františka.

 

Pohodný: Formánek František.

 

C. k. oddělení finanční stráže: Kohn Jan – respicient, Brichta František – naddozorčí, Burget Jan – dozorčí, Sauer Zdenko – dozorčí.

 

C. k. finanční technická kontrola: Kukla Václav – kontrolor.

 

C. k. cejchovní úřad: Sýkora Karel – cejchmistr, Žďára František – účetní.

 

C. k. poštovní a telegrafní úřad: Kittnar František – vrchní poštmistr, Horák Val. – adjunkt, Večeřa Otakar – offt., Cejnek Ludvík – offt., Auerová Božena – offta.

 

Nádraží c. k. společnosti státní dráhy: Stárek Rajmund – přednosta, Dvořák František – ass., Prosser Vilém – starší mistr, Hartmann Pavel – starší mistr, Štoček Antonín – skladník, Müller Jakub – výpomocný kancelářský pomocník, Tyllich Ferdinand – průvodčí vlaků, Příhoda František – průvodčí vlaků, Hejl František – traťmistr.

 

Nádraží c. k. severní dráhy císaře Ferdinanda (Bzenec – Písek): Karel Zeman – vrchní oficiál, Adolf Spála – adjunkt, Rudolf Janák – ass., František Musil – ass., Jan Mareš – ass., Berchtold Reisenfeld – ass., Dr. Siegfried Ritter – aspirant.

 

Velkostatek (se statkem Dolní Moštěnice):

Majitelka: hraběnka Amalie Reichenbach – Lessonitz (bydlí ve Frankfurtu nad Mohanem).

Správa: Schwarzmann František – ředitel, Munk Karel – důchodní, Tarisch Kaj. – správce, Hirsch Jan – správce,  Ster Jan – lesní kontrolor, Singer Ed. – lesní kontrolor (pro Vracov), Bystřický Al. – sklepmistr.

 

Úvěrní ústav ve Bzenci – Credit Anstalt in Bisenz (společnost obmezená):

Jednatelé: Kutný Pavel, Pařízek Leopold – majitel krejčovského závodu, Vašík František, Horňák František – účetní záložny. Podp. 2 jednat. neb 1 jednat. a prok.

 

Občanská záložna ve Bzenci (neobmezená): Orlický Josef – starosta, ředitel; Kutný Pavel – pokladní, Pařízek Leopold – učitel. Podp. 2 čl.

 

Kontribučenská záložna: Orlický Josef – starosta, předseda; Přerovský František – předseda užšího výboru, Karásek Josef – jednatel.

 

Spořitelní a záloženský spolek ve Bzenci (neobmezená): Karnůfek František – star., Rachvala Pavel – domkař, Bunža Pavel – domkař, Novák Pavel – podsedník, Rudl Josef – domkař. Podp. star. neb nám. a čl.

 

Spořitelna města Bzence: Orlický Josef – předseda výboru, Holomek Bartoloměj – ředitel, Přerovský František – přednosta kanceláře, Bunža František – člen ředitelstva, Bič Pavel – člen ředitelstva, Kopeček Karel – účetní, Černý Antonín – pokladní.

 

Cukrovar: Rohatetz – Bisenzer Zuckerfabriken Rudolf Auspitz & Cie.(Viz. hlavní závod v Rohatci, okr. Strážnice) Dantine Aurel – ředitel, Pala Karel – adjunkt, Müller Josef – technický adjunkt, Nettel Siegfried – adjunkt, Ježek Robert – korespondent, Kosina Jan – strojmistr.

 

Rafinerie lihu: Fürst Eduard; Büchler – účetní.

 

Živnostenské společenstvo řadové: Leopold Skála – starosta.

 

Bednář: Klučka Josef, Rajskub Jan.

 

Cihelna: Vápeno-písková cihelna Orlický a Holomek, společnost s. r. o.

 

Cukrářství: Běhůnková Filomena, Ferklová Františka, Tomčala Jan (i vosk).

 

Dopravnictví: Förster F., Wolf Josef, Glaser M.

 

Fotografové: Strnad Jakub, Blažek Jul. (filiálka z Kyjova).

 

Hodinář: Dýma Bohumil.

 

Holiči: Látal Max., Rajn Otakar.

 

Hostince: Brázda Josef (nájemce Strážnický Hynek), Daněčková Josefa, Goldmann Jan (i hotel Beseda), Jakšová Al., Jelínek František (i kramářství), Müllerová Sali Hirsch, Obecní (zast. Klinkovská Josefa), Oberländer Max., Reichenbach – Lessonický velkost. (nájemce Spitz Mořic), Skála Leopold (i hotel), Skála Leopold (bufet na nádraží), Sommer Ad., Sträussler David (i obchod s potravinami), Jakob Štěpán, Voleníková Marie (zast. Voleník Boh.), Žďára Fr. (i krupařství).

 

Hotely: Goldmann Jan (i hostinec), Skála Leopold (i hostinec).

 

Hudebnictví: Motýl Jan.

 

Kantýna: Meissner Karel.

 

Kamenictví: Duchalík Josef.

 

Kartáčnictví: Pumperlík Jan.

 

Knihaři: Strnad Jakub, Sýkora Bedřich.

 

Kolář: Rumel Josef.

 

Kominík: Kumpán Josef.

 

Košíkář: Otruba Josef.

 

Kováři: (viz podkováři)

 

Kramářství: Kolajová Kateřina, Jehlík Antonín, Jelínek František (i hostinec).

 

Krejčí a švadleny: Bič Pavel, Suttner Robert, Novotný Karel, Novotný Mat., Konečný František, Rukavička Václav, Sommer Josef, Jakša Josef, Kuban Jan, Kočí Karel (konfekcionář), Zelinka František, Pařízek František (dámský krejčí), Moudrá Ad.

 

Krupařství: Křížová Anna, Strážnická Barbora, Jakob Štěpán, Winter Rudolf, Žďára František (i hostinec).

 

Malíř: Duroň T.

 

Malíři pokojů: Jančí Jiří, Ježek Heřman.

 

Natěrači: Assmann František, Derka Ludvík, Ulbrecht Edmund (i sedlář).

 

Obchod s barvířskými výrobky: Hanáková Anežka.

 

Obchod s cukrovím: Rukavičková Marie.

 

Obchod s dobytkem: Daněčková Josefa (vepř.).

 

Obchod s hadry a kostmi: Sigmund David (i obchod s kůžemi, peřím a starým železem).

 

Obchod s hliněným zbožím: Němeček František (i obchod s uhlím a umělými hnojivy), Hostecký Michal, Křížová Anna.

 

Obchod s kuchyňským nádobím: Růžica Al.

 

Obchod s kůžemi: Sigmund David (viz obchod s hadry), Homola Antonín (i obuvnické potřeby), Křivánková Tekla.

 

Obchod s lihovinami: Ajmunth Jan, Spitz Mořic, Jehlíková Herm., Jakob Štěpán, Müller Sali.

 

Obchod s obuvnickými potřebami: Homola Jan (i obchod s kůžemi), Křivánková Tekla.

 

Obchod s ovocem: Bunža František (viz obchod se semeny), Brüder Jellinek, Kuhner Leopold, Černín Rudolf, Kořalková Františka, Sommer Leopold a bratr, Markes Jan, Sträussler David, Sabel Ignác.

 

Obchod s palivem a materiálním zbožím: Fillipp Sachs; majitelka – Sachsová Růžena, prokurista – Sachs Siegfried, Bzenec – Písek.

 

Obchod s papírem: Strnad Jakub, Sýkora Bedřich.

 

Obchod s peřím: Sigmund David (viz obchod s hadry).

 

Obchod s plodinami: Löw Michael, Orlický Bedřich (i obchod se semeny).

 

Obchod s potravinami: Ajmunth Jan, Běhůnková Filoména.

 

Obchod s punčochami: Růžicová Rosalie.

 

Obchod se semeny: Bunža František (i obchod s ovocem a zeleninou), Brüder Jellinek (i obchod s ovocem), Kořalková Františka (i obchod s ovocem a zeleninou), Orlický Bedřich (i obchod s plodinami), Růžica Antonín (i obchod s ovocem a zeleninou), Markes Jan, Černín Rudolf, Müller Max., Müller S., Sträussler David, Strážnický Hynek.

 

Obchod se smíšeným zbožím: Samuel Glaser (i obchod se střižným zbožím, šatstvem, a uhl.), Habrdová Marie, Hájková Marie, Hank Antonín, Jehlík Antonín, M. Klein, Kolajová Kateřina, Linhart Jan, Marečková Terezie, Markes Jan, Markus Königsteins Söhne (majitel Königstein Karel), S. Müller (i obchod se železem), Procházka Filip, Rukavičková Marie, Strážnický Hynek, Max. Weinberger (majitelka Weinbergerová Marie, provdaná Hájková).

 

Obchod se stavitelsko – materiálním zbožím: Bratři Bubelové – Brüder Bubela; Bubela Josef – Vsetín, Römer Rudolf, správce závodu.

 

Obchod se střižným zbožím: Čagánek Jan, Samuel Glaser (viz obchod se smíšeným zbožím), Hájková Anežka, Hušek Antonín, Hušková Barbora, Laczová Magdaléna, Novosádová Anna.

 

Obchod se šatstvem: Samuel Glaser (viz obchod se smíšeným zbožím), Kočí Karel.

 

Obchod se školními knihami:  Strnad Jakub, Sýkora Bedřich, Žďára František.

 

Obchod s tvarohem: Graul Lev.

 

Obchod s uhlím: Samuel Glaser (viz obchod se smíšeným zbožím), Němeček František (viz obchod se smíšeným zbožím), Jakob Štěpán, Procházka Filip, Žďára František.

 

Obchod s vínem: Hájek František, Goldmann Jan, Jakob Štěpán, Orlický Josef, Skála Leopold, Žďára František.

 

Obchod se zeleninou: Bunža František (viz obchod se semeny), Černín Rudolf, Graul Al., Jakob Štěpán, Kořalková Františka (viz obchod se semeny), Markes Jan, Sabel Ignác, Sommer Leopold a bratr, Sträussler David, S. Müller.

 

Obchod se železem: Hank Antonín, Jehlík Antonín, Weinberger Max.

 

Obchod se starým železem: Sig. David (viz obchod s hadry).

 

Obuvníci: Friedrich Jan, Goldmann Filip, Helt Antonín, Homola Josef, Novosád Josef, Pospěch Josef, Vávra Jan, Vávra Alois.

 

Pekaři: Jemelík František, Klein Mořic, Křížek Isidor, Merda František, Nováková Terezie, Vysloužil Josef.

 

Plakátovací ústav: Rychmann Jan.

 

Pletárna strojní: Manuelová Irma.

 

Podkováři: Bezchleb Antonín, Baleja Josef, Otépka Tomáš, Ulbrecht Emanuel.

 

Pohodný: Formánek František.

 

Prodej jízdních kol:  Rychmann Ctibor.

 

Prodej pyrotechnických výrobků: Jehlík Antonín (střelný prach).

 

Prodej tabáku: Ajmunth Jan, Eichlerová Terezie, Jelínek František, Žďára František.

 

Provazník: Řiháček František.

 

Řezníci: Bujnoch Alexander (i uzenář), Přerovský František (i uzenář), Voleník Boh. (i uzenář), Jokl Julius, Sabel Samuel.

 

Sklenář: Strážnický Václav.

 

Sedláři: Ulbrecht Edmund (i natěrač), Assmann František (i natěrač).

 

Stavitel: Jan Rychmann.

 

Stolaři: Krška František, Kypr Antonín, Němec Čeněk, Šuster Jan, Válek František, Novák Filip.

 

Sušení kůží: Salomon Frankl – společnost veřejná, Frankl Šalamoun, Frankl Max., Frankl Emil, Frankl Neftali (majitel Alex Frankl).

 

Uzenáři: Bujnoch Alexander (i řezník), Přerovský František (i řezník), Voleník Boh. (i řezník).

 

Výroba cikorky: Klein Mořic (nevyrábí).

 

Výroba drátěných pletiv: Sýkora Karel.

 

Voskař: Tomčala Jan (i cukrář).

 

Vývoz okurek, ovoce, semen, zeleniny a zemědělských výrobků: Bunža František, Černín Rudolf, Markes Jan, Jakob Štěpán, Brüder Jellinek – společnost veřejná: Jellinek Jakub, Jellinek Jan – podp. každý sám, Paul Juhn, Leopold Sommer & Bruder – společnost veřejná, Sommer Leopold, Sommer Mořic – podp. každý sám, Sträussler David, Markus Königsteins Söhne, Sabel Ignác, Růžica Jan, Žďára František.

 

Zámečníci: Absolon Jan, Pech Bohumír, Sýkora Karel.

 

Zednický mistr:  Holomek Bartoloměj.

 

Spolky: Místní odbor Národní jednoty, Místní odbor Ústřední matice školské, Tělocvičná jednota Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, Měšťanská beseda, Spolek divadelních ochotníků „Tyl“, Vzdělávací spolek „Havlíček“, Spolek blahoslavené Anežky, Klub strany lidově pokrokové, odbor Jubilejní jednoty lidumilů, Losovní spolek „Včela“, Spolek vojenských vysloužilců, Veřejná lidová čítárna, Zelinářské družstvo.

 

Četníci: Lošťák František – strážmistr, Klíma Jindřich – strážmistr.

 

Vojsko: C. k. dragounský pluk č. 12 – švadrony 4. a 5. Velitel: svobodný pán z Peche Karel, podplukovník; rytmistr Jaroš Ludvík, rytmistr svobodný pán Rohn z Rohnau Adolf. Důstojníci: nadporučík hrabě Erbach Fürstenau Adolf, nadporučík Brabec Viktor, nadporučík Habermann Vilém, nadporučík Walig Hugo, poručík Schmidt Alfréd, poručík Brautner Karel, praporčík Brun Pavel, praporčík Longardt Kurt, účetní poddůstojník I. třídy Palla Alois, účetní poddůstojník II. třídy Bezdička Jan, strážmistr Hübl Emil, strážmistr Pavelka František, strážmistr Meckel Robert, kovář Richter Josef.

 

Bzenec – židovská obec.

(Obyvatel – 381, Čechů – 128, Němců – 236)

 

Starosta: Königstein Gerson.

 

Radní: Herbatschek Leopold, Wachsmann Boh., Löwy Adolf, Graul Ludvík.

 

Výbor: Grünbaum Bern., Glaser Mořic, Krämer Josef, Sabl Heřman, Redlich Isaiáš, Brauner Jakub, Frankl Sal. Ustanoveni 23. května 1910.

 

Židovská náboženská obec: Josef Fürst – předseda, Max. Müller – zástupce, Dr. Hoff Josef – rabín, Steiner Vil. – vrchní kantor.

 

Místní školní rada: Josef Fürst – předseda, Krämer Josef, Dr. Klein Gabriel, Fürst Jonáš, Löwy Adolf.

 

Obecná škola německá IV.: Krämer Josef – nadučitel,Stoppel Josef, Taubrová Gabriela, Šimečková Anna.

 

Porodní báby: Kumpánová Aloisie, Wintersteinová N.

 

Bednář: Reizenthaler J.

 

Hodinář: Dýma Josef.

 

Hokynářství: Rajskubová Anežka.

 

Hostince: Brief Josef, Kaiser Josef (majitel Bujnoch Alexander), Oberländerová Reg., Redlichová Rosa, Žitná Emilie.

 

Klempíř: Waschmann Bohumil.

 

Kloboučnictví: Orálek Petr.

 

Krejčí a švadleny: Pařízek Leopold (konfekcionář), Cigánek Adolf, Dušek Josef (konfekcionář), Schmiedek Filip, Jančí Anna, Fischer Herm., Fischer Betti.

 

Krupařství: Terman Antonín, Šimčíková Anna.

 

Malíři: Duroň T., Kunedka Alois.

 

Natěrač: Glaser Adolf (i sklenář).

 

Obchod s dobytkem: Sabl Heřman.

 

Obchod s drůbeží: Wändler Alois, Guttman Pinkus.

 

Obchod s kloubouky: Kršková Anna.

 

Obchod s masem kůzlecím: Guttman Pinkus, Juhn Samuel.

 

Obchod s máslem, sýrem: Graul Mayer Alois.

 

Obchod s ovocem: Frankl Ignác.

 

Obchod s plodinami: Frankl Heřman a Ignác, Frankl Ignác, Neftali Frankl (majitel Frankl Alexander, prokurista Frankl Oskar; podp. ppa), Eduard Fürst (majitel Fürst Josef), Michael Löw.

 

Obchod s potravinami: Brösslerová Olga, Herbatschek Leopold (výroba macků), Redlichová R.

 

Obchod se senem: Fürst Simon.

 

Obchod se smíšeným zbožím: Michaela Fürsta vdova, Redlichová Rosa.

 

Obchod se zbožím střižným: Adlerova Jul., Glaser Sigm., Pařízek Leopold, Sommer Adolf.

 

Obchod se šatstvem: Dušková Filoména, Pařízek Leopold.

 

Obchod s vínem: Ignaz Frankl, Žitná Emilie.

 

Obuvníci: Bederka Martin, Vávra Jan, Vávra František, Novosad Jan.

 

Pekaři: Terman Antonín, Šimčík Jan.

 

Stolař: Krška František.

 

Výroba lihovin: Frankl Ignaz.

 

Výroba macesů: Herbatschek Josef H., Schlesinger Leopold.

 

Výroba sodovky: Büchlerová Kateřina.

 

Trafika (hlavní): Leopold Schlesinger.

 

Spolky: Patriotischer Frauen Hilfsverein, Spiel Lose Gesellschaft, Freiwilliger Feuerwehr, Radfahrer Klub „Hopp auf“.

 


[1] Čtyřtřídní.

[2] Industriální učitelky vyučovaly ženským ručním pracím.

[3] Trojtřídní.

[4] Dvoutřídní.