Bzenecká poštovní historie

Soubor dokumentů z let 1852 – 1965 mapujících poštovní historii města Bzence. Sbírka byla zakoupena v roce 2013 a nyní je součástí Expozice města Bzence.

R 1852 – Jednokruhové razítko BISENZ Stadt. Výstřižek se známkami RU I. emise známek – 10. 9. 1852 – poškozená datová část razítka.

R 1866 – Jednokruhové razítko BISENZ Stadt. Dopis odeslaný dne 27. 3. 1866.

R 1868 – Jednokruhové razítko BISENZ Stadt. Doporučený firemní dopis odeslaný dne 13. 12. 1868.

R 1870 – Jednokruhové razítko BISENZ Stadt – modré. Dopis odeslaný dne 22. 4. 1870.

R 1871 – Jednokruhové razítko BISENZ Stadt – modré. Dopisnice – „žluťásek“ odeslaná dne 7. 6. 1871.

R 1874 – Jednokruhové razítko BISENZ Stadt. Dopisnice – „žluťásek“ odeslaná dne 20. 5. 1874.

R 1878 – Jednokruhové razítko BISENZ Stadt. Dopisnice odeslaná dne 26. 7. 1878.

R 1888 – Jednokruhové razítko BISENZ STADT BZENEC typ 1. Dopisnice odeslaná dne 6. 2. 1888.

R 1888 – Jednokruhové razítko BISENZ STADT BZENEC typ 1. Dopisnice odeslaná dne 11. 5. 1888.

R 1891 – Jednokruhové razítko BISENZ STADT BZENEC typ 1. Celinová obálka odeslaná dne 2. 7. 1891.

R 1891 – Jednokruhové razítko BISENZ STADT BZENEC typ 2. Dopisnice (I.díl) odeslaná dne 16. 10. 1891.

R 1899 – Jednokruhové razítko BISENZ STADT BZENEC typ 2. Nevyplacená pohlednice odeslaná 21. 11. 1899.

R 1902 – Dvoukruhové razítko velké BISENZ *BZENEC*. Firemní dopisnice odeslaná dne 25. 2. 1902.

R 1902 – Dvoukruhové razítko malé BISENZ *BZENEC*. Balíková průvodka ze dne 11. 9. 1902.

R 1902 – Dvoukruhové razítko velké BISENZ *BZENEC*. Dofrankovaná dopisnice odeslaná do Švýcarska 22. 10. 1902.

R 1903 – Dvoukruhové razítko malé BISENZ *BZENEC*. Balíková průvodka ze dne 9. 2. 1903.

R 1906 – Dvoukruhové razítko velké BISENZ *BZENEC*. Firemní dopis odeslaný dne 2. 11. 1906.

R 1907 – Dvoukruhové razítko velké BISENZ *BZENEC*. Firemní tiskopis odeslaný dne 11. 2. 1907.

R 1913 – Můstkové razítko BZENEC *BISENZ* a-b-c-d. Firemní doporučený dopis odeslaný dne 24. 12. 1913.

R 1916 – Můstkové razítko BZENEC *BISENZ* a-b-c-d. Dopisnice odeslaná dne 10. 5. 1916.

R 1917 – Můstkové razítko BZENEC *BISENZ* a-b-c-d. Pohlednice odeslaná z vojenské nemocnice polní poštou dne 20. 2. 1917.

R 1918 – Můstkové razítko BZENEC *BISENZ* a-b-c-d. Pohlednice odeslaná polní poštou (vzácný doklad přítomnosti italských legií v městě) dne 23. 12. 1918.

R 1919 – Vylomené můstkové razítko BZENEC *——* a-b-c-d. Doporučený dopis vyplacený v hotovosti odeslaný dne 24. 1. 1919.

R 1919 – Vylomené můstkové razítko BZENEC *——* a-b-c-d + poštovna Domanín. Doručenka na poštovnu Domanín dodaná dne 23. 2. 1919.

R 1919 – Vylomené můstkové razítko BZENEC *——* a-b-c-d. Výstřižky se smíšenými frankaturami 26. 2. 1919 a 27. 2. 1919.

R 1919 – Vylomené můstkové razítko BZENEC *——* a-b-c-d. Dopisnice odeslaná dne 19. 5. 1919.

R 1919 – Vylomené můstkové razítko BZENEC *——* a-b-c-d. Pohlednice odeslaná ze záložní nemocnice polní poštou dne 23. 7. 1919.

R 1920 – Vylomené můstkové razítko BZENEC *——* a-b-c-d. ExR dopisnice odeslaná do ciziny dne 14. 2. 1920.

R 1922 – Můstkové razítko BZENEC *Č.S.P.* a-b-c-d. Firemní dopisnice odeslaná dne 26. 7. 1922.

R 1923 – Můstkové razítko BZENEC *Č.S.P.* a-b-c-d. Firemní dopisnice odeslaná dne 14. 1. 1923.

R 1924 – Můstkové razítko BZENEC *Č.S.P.* a-b-c-d. Firemní tiskopis odeslaný dne 23. 1. 1924.

R 1924 – Můstkové razítko BZENEC *Č.S.P.* a-b-c-d. Firemní tiskopis odeslaný dne 5. 5. 1924.

R 1924 – Můstkové razítko BZENEC *Č.S.P.* a-b-c-d. Firemní tiskopis odeslaný dne 3. 11. 1924.

R 1925 – Můstkové razítko BZENEC *Č.S.P.* a-b-c-d. Firemní dopisnice odeslaná dne 5. 10. 1925.

R 1925 – Můstkové razítko BZENEC *Č.S.P.* a-b-c-d. Firemní tiskopis odeslaný dne 9. 11. 1925.

R 1927 – Můstkové razítko BZENEC *Č.S.P.* a-b-c-d. Firemní dopis odeslaný dne 17. 12. 1927.

R 1928 – Můstkové razítko BZENEC *Č.S.P.* a-b-c-d. Firemní dopisnice odeslaná dne 20. 7. 1928.

R 1929 – Můstkové razítko BZENEC *Č.S.P.* a-b-c-d + poštovna Domanín. Doručenka na poštovnu Domanín dodaná dne 7. 3. 1929.

R 1934 – Můstkové razítko BZENEC *Č.S.P.* a-b-c-d. Dopisnice odeslaná dne 23. 1. 1934.

R 1934 – Můstkové razítko BZENEC *Č.S.P.* a-b-c-d. Firemní tiskopis odeslaný dne 18. 10. 1934.

R 1935 – Můstkové razítko BZENEC *Č.S.P.* a-b-c-d. Dopisnice (Sokol) odeslaná dne 11. 2. 1935.

R 1935 – Můstkové razítko BZENEC *Č.S.P.* a-b-c-d. Firemní dopisnice odeslaná dne 15. 10. 1935.

R 1936 – Můstkové razítko BZENEC *Č.S.P.* a-b-c-d. Letecký dopis do Brazílie odeslaný dne 18. 12. 1936.

R 1937 – Můstkové razítko BZENEC *Č.S.P.* a-b-c-d. Firemní dopis odeslaný dne 22. 10. 1937.

R 1937 – Můstkové razítko BZENEC *Č.S.P.* a-b-c-d. Dopisnice odeslaná do ciziny dne 5. 8. 1937.

R 1938 – Můstkové razítko BZENEC *Č.S.P.* a-b-c-d. Ex dopisnice odeslaná 1. 4. 1938.

R 1938 – Můstkové razítko BZENEC *** e. „Obchodní tiskopis“ odeslaný dne 18. 9. 1938.

R 1938 – Můstkové razítko BZENEC *** e. Dopisnice odeslaná dne 19. 12. 1938.

R 1939 – Můstkové razítko malé BZENEC +++ d. „Obchodní tiskopis“ doručený dne 7. 6. 1939.

R 1940 – Můstkové razítko malé BZENEC +++ d. Firemní dopis odeslaný dne 17. 4. 1940.

R 1941 – Můstkové razítko BISENZ + BZENEC +a-b-c-d. Ex dopis do ciziny odeslaný dne 20. 3. 1941.

R 1941 – Můstkové razítko BISENZ + BZENEC +a-b-c-d. Úřední dopis odeslaný dne 25. 5. 1941.

R 1941 – Můstkové razítko BISENZ + BZENEC +a-b-c-d. Firemní R dopis odeslaný dne 26. 11. 1941.

R 1943 – Můstkové razítko BISENZ + BZENEC +a-b-c-d. Dopis odeslaný dne 23. 6. 1943.

R 1944 – Můstkové razítko BISENZ + BZENEC +a-b-c-d. Firemní dopis odeslaný dne 17. 3. 1944.

R 1944 – Můstkové razítko BISENZ + BZENEC +a-b-c-d TEMNITZ * TĚMICE. Tiskopis 29. 7. 1944.

R 1944 – Můstkové razítko BISENZ + BZENEC +a-b-c-d DOMANING * DOMANÍN. Tiskopis 29. 7. 1944.

R 1944 – Můstkové razítko BISENZ + BZENEC +a-b-c-d SIROWIN * SYROVÍN. Tiskopis 29. 7. 1944.

R 1944 – Vládní vojsko. Dopis od příslušníka vládního vojska do Bzence ze dne 23. 9. 1944.

R 1945 – Můstkové razítko BISENZ + BZENEC +a-b-c-d. Firemní dopis odeslaný dne 14. 2. 1945.

R 1945 – Můstkové razítko BISENZ + BZENEC +a-b-c-d. Firemní tiskopis odeslaný dne 2. 3. 1945.

R 1945 – Vylomené můstkové razítko —— + BZENEC +a-b-c-d. Firemní dopis odeslaný dne 27. 5. 1945.

R 1945 – Vylomené můstkové razítko —— + BZENEC +a-b-c-d + poštovna DOMANÍN. Ústřižky peněžních poukázek na poštovnu Domanín doručené 3. 9. 1945 a 12. 8. 1946

R 1945 – Vylomené můstkové razítko —— + BZENEC +a-b-c-d. Firemní R dopis odeslaný dne 15. 9. 1945.

R 1945 – Vylomené můstkové razítko —— + BZENEC +a-b-c-d. Firemní R dopis odeslaný dne 29. 9. 1945.

R 1946 – Vylomené můstkové razítko —— + BZENEC +a-b-c-d. Firemní dopis odeslaný dne 9. 2. 1946.

R 1946 – Vylomené můstkové razítko —— + BZENEC +a-b-c-d. Firemní dopis odeslaný dne 23. 6. 1946.

R 1946 – Vylomené můstkové razítko —— + BZENEC +a-b-c-d. Dopis odeslaný dne 5. 9. 1946.

R 1946 – Vylomené můstkové razítko —— + BZENEC +a-b-c-d + poštovna Domanín. Doručenka na poštovnu Domanín dodaná dne 19. 11. 1946.

R 1947 – Můstkové razítko BZENEC +++ a-b-c-d. R dopis odeslaný dne 10. 2. 1947.

R 1947 – Vylomené můstkové razítko —— + BZENEC +a-b-c-d. Firemní dopis odeslaný dne 5. 5. 1947.

R 1947 – Můstkové razítko BZENEC +++ a-b-c-d. R dopis odeslaný dne 8. 5. 1947.

R 1948 – Můstkové razítko BZENEC +++ a-b-c-d. R dopis odeslaný dne 31. 1. 1948.

R 1948 – Můstkové razítko BZENEC +++ a-b-c-d. R dopis odeslaný dne 23. 2. 1948.

R 1950 – Můstkové razítko BZENEC +++ a-b-c-d + poštovna TĚMICE. Doručenka na poštovnu Těmice dodaná dne 20. 10. 1950.

R 1952 – Můstkové razítko BZENEC +++ a-b-c-d. R dopis do ciziny odeslaný dne 7. 4. 1952.

R 1953 – Můstkové razítko BZENEC +++ a-b-c-d. Dopis do ciziny odeslaný dne 6. 7. 1953.

R 1954 – Můstkové razítko BZENEC +++ a-b-c-d. Doručovací karta balíků a cenných psaní použitá v období: 25. 3. 1954 – 29. 3. 1954.

R 1965 – Příležitostné razítko *BZENEC* 1015 – 950 LET – 1965. Příležitostné razítko ze dne 15. 8. 1965 v černé a fialové barvě.