Oznámení o rozšíření činnosti Vinařského družstva v Bzenci v roce 1924

Vinařsko-ovocnické družstvo v Hodoníně, z. spol. s r. obm. sídlem ve Bzenci.

V Bzenci v říjnu 1924.

Vaše Blahorodí!

Vinařsko-ovocnické družstvo v Bzenci, založené Zemským vinařským spolkem moravským, bylo na popud Ústředního svazu vinařů v republice Československé rozšířeno za účelem zavedení vlastního velkoprodeje vín, výhradně produkce domácí, zaručené pravosti a v nejlepší kvalitě.

Vinařsko-ovocnickému družstvu v Bzenci podařilo se za tímto účelem získati do vlastnictví velkozávod vinařský firmy Leop. Skála v Bzenci na Moravě, jejíž majitel jest také významným členem družstva a převzalo dnem 1. října t. r. vedení tohoto podniku, který hodlá zdokonaliti a rozšířiti.

Jak již zmíněno, bude družstvo prodávati výhradně vína tuzemské produkce, které bude získávati od svých členů vinařů na Moravě, Slovensku i Podkarpatsku a bude tedy podnikem, kde bude možno nakoupiti zaručené nejlepší druhy vín pravých přírodních ze všech oblastí vinařských našeho státu, za ceny konkurenční.

Těšíme se, že Vaše Blahorodí uchová našemu družstvu přízeň, kterou věnovalo firmě Leop. Skála v Bzenci a můžeme Vás ujistiti, že naší snahou bude, naprosto přesnou a solidní obsluhou i mírnými cenami udržeti si nejen kruh zákazníků firmy Leop. Skála, ale naopak tento co nejvíce rozšířiti.

V nejbližší době dovolíme si Vám zaslati ceník našich vín starých i letošní sklizně a těšíme se, že se na nás s důvěrou obrátíte a poskytnete nám tak příležitost k tomu, abychom Vás přesvědčili o jakostech našich vín a solidnosti našeho závodu.

Poroučejíce se do ct. přízně Vaší, podepisujeme v dokonalé úctě

VINAŘSKO-OVOCNICKÉ DRUŽSTVO V BZENCI.