Ukázky výtvarných prací z obecné a měšťanské školy v Bzenci

Několik výtvarných prací z obecné a měšťanské školy v Bzenci. Orazítkované výkresy byly použity při přijímacím řízení na učitelský ústav v Příboře budoucí dlouholetou učitelkou na zdejší škole Miladou Hiršovou (roz. Hankovou).