Farní charita „Ludmila”

Spolek byl založen 12. března 1927 místním farářem Ferdinandem Březkým, který se stal jeho předsedou a v této funkci setrval po celou dobu jeho existence. Mezi dalšími, kdo se na činnosti charity podílel, byl například i kaplan Jan Brhel, který mezi roky 1942 až 1946 zastával funkci jednatele. Organizačně tento spolek spadal pod olomouckou diecézi a jeho hlavní činnost spočívala v ošetřování nemocných, podpory chudých dětí, starých mužů a žen. Fungoval i po celou dobu trvání protektorátu Čechy a Morava, jen jeho název se změnil v únoru 1940 pouze na Farní charitu. Zápis o něm nalezneme ještě v roce 1948, kdy měl 62 členů. Činnost spolku byla zastavena 27. 12. 1950 příslušnými orgány z tohoto důvodu: „Proti činnosti spolku není námitek. Dnes, když máme národní pojištění a všechny ať již přestárlé, nemocné či chudobné osoby jsou z tohoto titulu zabezpečeny, není nutné, aby tento spolek vyvíjel činnost.”


    zdroje:

  • Julínková, M.: Náboženský život ve Bzenci v letech 1920 – 1950, vydáno roku 2000