Místní spolky

Kulturní život ve Bzenci byl vždy bohatý. Různých spolků, svazů, kroužků nebo místních odboček se zde v průběhu jeho historie vystřídala celá řada. Některé se udržely jen krátce, s jinými jako například bzeneckým Sokolem, nebo muzejním spolkem se můžeme setkat i nyní. Vždy ovlivňovaly, rozvíjely a také odrážely ve větší či menší míře kulturní, náboženský nebo odborný zájem místních Bzenčanů, a proto se vám jich zde budeme snažit postupem času představit co nejvíc, abyste si udělali představu, jak různorodá a pestrá byla paleta zájmů dřívějších obyvatel našeho města.