Matrika: úmrtí 1903

Vašát Jaroslav
datum úmrtí: 2. 1. 1903
datum pohřbu: 4. 1. 1903
číslo domu: čp. 1
doplňující informace: Syn Karla Vašáta – dělníka v Bzenci a Josefy z rodu Josefa Tvarůžka – měšťana v Bzenci. Narozen 19. 7. 1902. Zemřel ve věku 5 měsíců a 14 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Pořt Ignác – obuvník v Bzenci
datum úmrtí: 6. 1. 1903
datum pohřbu: 8. 1. 1903
číslo domu: čp. 377
doplňující informace: Ženatý syn Josefa Pořta – obuvníka v Bzenci a Barbory z rodu Josefa Hrkalíka – podsedníka ze Žeravic. Narozen 6. 11. 1836. Sezdán 12. 1. 1880. Zemřel ve věku 66 let, 2 měsíce a 1 den.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Vitoňův chlapec
datum úmrtí: 7. 1. 1903
datum pohřbu: 9. 1. 1903
číslo domu: čp. 1
doplňující informace: Syn Jana Vitoně – nádeníka v Olšovci a Aloisie z rodu Josefa Tvarůžka – měšťana v Bzenci.
příčina úmrtí: Mrtvorozen.
Růčková (roz. Vrzalová) Františka – výminkářka v Bzenci
datum úmrtí: 12. 1. 1903
datum pohřbu: 14. 1. 1903
číslo domu: čp. 387
doplňující informace: Vdova po Pavlu Růčkovi – domkaři v Bzenci. Dcera Františka Vrzala – domkaře v Bzenci a Apolonie z rodu Vincence Hertla – domkaře v Bzenci. Narozena 12. 1. 1832. Zemřela ve věku 71 let.
příčina úmrtí: Rakovina žaludku.
Biča Josefa – nádeník v Bzenci
datum úmrtí: 6. 2. 1903
datum pohřbu: 8. 2. 1903
číslo domu: čp. 346
doplňující informace: Svobodný syn Ignáce Biče – domkaře v Bzenci a Terezie z rodu Filipa Bunže – měšťana v Bzenci. Narozen 1. 3. 1839. Zemřel ve věku 63 let, 11 měsíců a 6 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Kolúch Josef
datum úmrtí: 10. 2. 1903
datum pohřbu: 11. 2. 1903
číslo domu: čp. 77
doplňující informace: Syn Roberta Kolúcha – obchodníka v Bzenci a Marie z rodu Josefa Přerovského – měšťana v Bzenci. Narozen 4. 2. 1903. Zemřel ve věku 7 dní.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Bublík Josef – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 12. 2. 1903
datum pohřbu: 14. 2. 1903
číslo domu: čp. 105
doplňující informace: Ženatý syn Josefa Bublíka – čtvrtníka v Bánově a Františky z rodu Františka Hauerlanda – učitele v Oujezdě. Narozen 5. 5. 1862. Sezdán 8. 11. 1893. Zemřel ve věku 40 let, 9 měsíců a 8 dní.
příčina úmrtí: Změknutí mozku.
Kočí (roz. Bičová) Františka
datum úmrtí: 25. 2. 1903
datum pohřbu: 27. 2. 1903
číslo domu: Vracov čp. 614
doplňující informace: Manželka Jana Kočího – hajného ve Vracově. Dcera Ignáce Biče – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Filipa Bunže – měšťana v Bzenci. Narozena 18. 3. 1841. Sezdána 1. 5. 1888. Zemřela ve věku 61 let, 11 měsíců a 8 dní.
příčina úmrtí: Zkornatění tepen.
Novosad Jaroslav
datum úmrtí: 2. 3. 1903
datum pohřbu: 4. 3. 1903
číslo domu: čp. 485
doplňující informace: Syn Josefa Novosada – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Václava Křivky – obuvníka ve Zhoři v Čechách. Narozen 2. 2. 1903. Zemřel ve věku 1 měsíc.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Černín Rudolf – posluchač ústavu učitelského
datum úmrtí: 5. 3. 1903
datum pohřbu: 8. 3. 1903
číslo domu: čp. 27
doplňující informace: Svobodný syn Rudolfa Černína – bednáře v Bzenci a Rosalie z rodu Josefa Pecha – bednáře v Bzenci. Narozen 9. 8. 1885. Zemřel ve věku 17 let, 6 měsíců a 27 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Kuchař Josef – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 7. 3. 1903
datum pohřbu: 9. 3. 1903
číslo domu: čp. 275
doplňující informace: Vdovec. Syn Matěje Kuchaře – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Jana Růžice – měšťana v Bzenci. Narozen 1. 1. 1823. Zemřel ve věku 80 let, 2 měsíce a 7 dní.
příčina úmrtí: Ochrnutí mozku.
Nevřivá (roz. Jarošová) Uršula
datum úmrtí: 13. 3. 1903
datum pohřbu: 15. 3. 1903
číslo domu: čp. 366
doplňující informace: Manželka Vincence Nevřivého – domkaře v Bzenci. Dcera Martina Jaroše – domkaře v Bzenci a Kateřiny z rodu Josefa Jurečky – domkaře v Bzenci. Narozena 18. 10. 1828. Sezdána 27. 6. 1855. Zemřela ve věku 74 let, 4 měsíce a 26 dní.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Vávrová Rozálie
datum úmrtí: 13. 3. 1903
datum pohřbu: 15. 3. 1903
číslo domu: čp. 464
doplňující informace: Dcera Jana Vávry – obuvníka v Bzenci a Františky z rodu Viléma Macháně – domkaře ve Žlutavé. Narozena 10. 8. 1882. Zemřela ve věku 20 let, 7 měsíců a 4 dny.
příčina úmrtí: Srdeční vada.
Vařecha (vulgo Vařacha) Jan – nádeník v Bzenci
datum úmrtí: 23. 3. 1903
datum pohřbu: 25. 3. 1903
číslo domu: čp. 222
doplňující informace: Ženatý syn Jana Vařechy – pololáníka z Hýsel a Roziny z rodu Tomáše Něničky – čtvrtníka z Kostelce u Kyjova. Narozen 15. 6. 1851. Sezdán 15. 10. 1890. Zemřel ve věku 51 let, 9 měsíců a 9 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Vávrová Josefa
datum úmrtí: 7. 4. 1903
datum pohřbu: 9. 4. 1903
číslo domu: čp. 639
doplňující informace: Dcera Jana Vávry – obuvníka v Bzenci a Cecilie z rodu Jana Novosada – domkaře v Bzenci. Narozena 6. 4. 1903. Zemřela ve věku 2 dny.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Čermák Jakub – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 16. 4. 1903
datum pohřbu: 18. 4. 1903
číslo domu: čp. 46
doplňující informace: Ženatý syn Alžběty; svobodné dcery Martina Čermáka – obuvníka v Bzenci. Narozen 19. 7. 1829. Sezdán 1. 2. 1860. Zemřel ve věku 73 let, 8 měsíců a 28 dní.
příčina úmrtí: Raněn mrtvicí.
Šafaříková (roz. Vyoralová) Josefa
datum úmrtí: 17. 4. 1903
datum pohřbu: 19. 4. 1903
číslo domu: čp. 60
doplňující informace: Vdova po Zachariáši Šafaříkovi – obuvníku v Bzenci. Dcera Františka Vyorala – domkaře v Malenovicích a Anny rozené Kocendové. Narozena 15. 3. 1873. Zemřela ve věku 30 let, 1 měsíc a 3 dny.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Vebrová (roz. Běhalová) Mariana
datum úmrtí: 8. 5. 1903
datum pohřbu: 10. 5. 1903
číslo domu: čp. 101 (židovská čtvrt)
doplňující informace: Vdova po Janu Veberovi – kartáčníku v Bzenci. Dcera Františka Běhala – podruha v Bzenci a Alžběty z rodu Jana Ulbrechta – sládka ze Svatobořic. Narozena 24. 3. 1857. Zemřela ve věku 46 let, 1 měsíc a 17 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Vlčková (roz. Tvarůžková) Johanna
datum úmrtí: 15. 5. 1903
datum pohřbu: 17. 5. 1903
číslo domu: čp. 296
doplňující informace: Manželka Florentina Vlčka – domkaře v Bzenci. Dcera Jana Tvarůžka – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Filipa Mikulíka – měšťana v Bzenci. Narozena 13. 5. 1865. Sezdána 15. 5. 1900. Zemřela ve věku 38 let a 3 dny.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Ventrčová (roz. Sůčková) Marie
datum úmrtí: 21. 5. 1903
datum pohřbu: 23. 5. 1903
číslo domu: čp. 336
doplňující informace: Manželka Pavla Ventrče – výminkáře v Bzenci. Dcera Mariany; svobodné dcery Václava Sůčka – měšťana v Bzenci. Narozena 25. 1. 1840. Sezdána 4. 2. 1862. Zemřela ve věku 63 let, 3 měsíce a 27 dní.
příčina úmrtí: Raněna mrtvicí.
Vaněk Josef – zámečník v cukrovaru ve Bzenci
datum úmrtí: 23. 5. 1903
datum pohřbu: 25. 5. 1903
číslo domu: čp. 416
doplňující informace: Svobodný syn Josefa Vaňka – cukrmistra v cukrovaru v Bzenci a Terezie z rodu Jana Mlčocha – pololáníka ze Smržic. Narozen 8. 3. 1881. Zemřel ve věku 22 let, 2 měsíce a 16 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Sůček František – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 25. 5. 1903
datum pohřbu: 27. 5. 1903
číslo domu: čp. 267
doplňující informace: Ženatý syn Jakuba Sůčka – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Václava Ostrezyho (Ostréziho) – měšťana v Bzenci. Narozen 3. 2. 1832. Sezdán 24. 11. 1857. Zemřel ve věku 71 let, 3 měsíce a 23 dní.
příčina úmrtí: Zkornatění tepen.
Vebrová (Veberová) Hermína
datum úmrtí: 4. 6. 1903
datum pohřbu: 6. 6. 1903
číslo domu: čp. 101 (židovská obec)
doplňující informace: Svobodná dcera Jana Vebra – kartáčníka v Bzenci a Mariany z rodu Františka Běhala – podruha v Bzenci. Narozena 12. 10. 1882. Zemřela ve věku 20 let, 8 měsíců a 23 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Ježek Miroslav
datum úmrtí: 10. 6. 1903
datum pohřbu: 12. 6. 1903
číslo domu: čp. 2
doplňující informace: Syn Heřmana Ježka – malíře v Bzenci a Kateřiny z rodu Vavřince Lukeše – panského kočího v Bzenci. Narozen 6. 3. 1903. Zemřel ve věku 3 měsíce a 5 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Študentová (roz. Salomonová) Karolína
datum úmrtí: 12. 6. 1903
datum pohřbu: 14. 6. 1903
číslo domu: čp. 361
doplňující informace: Manželka Františka Študenta – podruha v Bzenci. Dcera Karla Salomona – obuvníka v Bzenci a Barbory z rodu Václava Šebesty – domkaře v Bzenci. Narozena 19. 10. 1863. Sezdána 18. 1. 1887. Zemřela ve věku 39 let, 7 měsíců a 24 dní.
příčina úmrtí: Srdeční vada.
Adámek Oldřich
datum úmrtí: 13. 6. 1903
datum pohřbu: 15. 6. 1903
číslo domu: čp. 351
doplňující informace: Syn Františka Adámka – podruha a krejčího v Bzenci a Anny z rodu Josefa Porobka – domkaře z Napajedel. Narozen 17. 1. 1903. Zemřel ve věku 4 měsíce a 27 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Bělíková (roz. Pečírková) Anna
datum úmrtí: 23. 6. 1903
datum pohřbu: 25. 6. 1903
číslo domu: čp. 535
doplňující informace: Manželka Tomáše Bělíka – obuvníka v Bzenci. Dcera Josefa Pečírky – domkaře v Bzenci a Marie z rodu Václava Ostrezyho (Ostréziho) – domkaře v Bzenci. Narozena 20. 5. 1865. Sezdána 29. 9. 1890. Zemřela ve věku 38 let, 1 měsíc a 4 dny.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Těšínský Pavel
datum úmrtí: 10. 5. 1903
datum pohřbu: 12. 5. 1903
číslo domu: čp. 403
doplňující informace: Syn Pavla Těšínského – domkaře v Bzenci a Kláry z rodu Františka Rudla – domkaře v Bzenci. Narozen 27. 6. 1900. Zemřel ve věku 2 roky, 10 měsíců a 14 dní.
příčina úmrtí: Zánět mozku.
Kozák František
datum úmrtí: 4. 7. 1903
datum pohřbu: 7. 7. 1903
číslo domu: čp. 425
doplňující informace: Nemanželský syn Kateřiny; svobodné dcery Josefa Kozáka – domkaře v Bzenci a Alžběty z rodu Josefa Žufana – podruha ve Strážnici. Narozen roku 1903 ve Vídni. Zemřel ve věku 6 měsíců.
příčina úmrtí: Plicní katar.
Zálešáková Božena
datum úmrtí: 4. 7. 1903
datum pohřbu: 7. 7. 1903
číslo domu: čp. 48 (židovská obec)
doplňující informace: Nemanželská dcera Barbory; svobodné dcery Josefa Zálešáka – domkaře ve Znorovách (Vnorovy) a Marie rozené Poláškové ze Znorov (Vnorovy). Narozena 9. 5. 1903 v Brně. Zemřela ve věku 1 měsíc a 26 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Vymětal Theodor – katolický farář ve Bzenci
datum úmrtí: 16. 7. 1903
datum pohřbu: 18. 7. 1903
číslo domu: čp. 52
doplňující informace: Svobodný syn Františka Vymětala – stolaře v Nových Tvorovicích a Anežky z rodu Jana Péčka – familianta z Nových Tvorovic. Narozen 13. 12. 1839. Zemřel ve věku 63 let, 7 měsíců a 4 dny.
příčina úmrtí: Zkornatění tepen.
Študent Filip
datum úmrtí: 19. 7. 1903
datum pohřbu: 21. 7. 1903
číslo domu: čp. 238
doplňující informace: Svobodný syn Pavla Študenta – měšťana v Bzenci a Mariany z rodu Matěje Kučery – měšťana v Bzenci. Narozen 26. 4. 1889. Zemřel ve věku 14 let, 2 měsíce a 24 dní.
příčina úmrtí: Ochrnutí plic (utopil se náhodou).
Bičová Magdaléna
datum úmrtí: 22. 7. 1903
datum pohřbu: 24. 7. 1903
číslo domu: čp. 361
doplňující informace: Dcera Václava Biče – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Filipa Gistra – podsedníka v Olšovci. Narozena 9. 1. 1903. Zemřela ve věku 6 měsíců a 14 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Minaříčková Marie
datum úmrtí: 23. 7. 1903
datum pohřbu: 25. 7. 1903
číslo domu: čp. 368
doplňující informace: Dcera Jana Minaříčka – stolařského pomocníka v Bzenci a Františky z rodu Josefa Zapletala – domkaře v Bzenci. Narozena 5. 1. 1901. Zemřela ve věku 2 roky, 6 měsíců a 19 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Jakša Jan – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 26. 7. 1903
datum pohřbu: 28. 7. 1903
číslo domu: čp. 219
doplňující informace: Ženatý syn Františka Jakše – měšťana v Bzenci a Františky z rodu Martina Bukvalda – podsedníka v Olšovci. Narozen 4. 5. 1859. Sezdán 20. 2. 1884. Zemřel ve věku 44 let, 2 měsíce a 23 dní.
příčina úmrtí: Raněn mrtvicí.
Bunžová Barbora
datum úmrtí: 29. 7. 1903
datum pohřbu: 31. 7. 1903
číslo domu: čp. 214
doplňující informace: Svobodná dcera Jana Bunže – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Josefa Kuchaře – měšťana v Bzenci. Narozena 21. 9. 1873. Zemřela ve věku 29 let, 10 měsíců a 9 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Jaroš Josef
datum úmrtí: 1. 8. 1903
datum pohřbu: 3. 8. 1903
číslo domu: čp. 326
doplňující informace: Syn Josefa Jaroše – zedníka v Bzenci a Cecilie – nemanželské dcery Terezie Matuškové ze Bzence. Narozen 1. 8. 1903. Zemřel ve věku 1 hod.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Ruthová Růžena
datum úmrtí: 11. 8. 1903
datum pohřbu: 13. 8. 1903
číslo domu: čp. 455
doplňující informace: Dcera Františka Rutha – listonoše v Bzenci a Ludmily z rodu Františka Píšťka – domkaře v Temnicích (Těmice). Narozena 13. 4. 1903. Zemřela ve věku 4 měsíce.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Řimnáč (vulgo Rimnatsch) František – strážce na dráze tramvajové ve Vídni
datum úmrtí: 14. 8. 1903
datum pohřbu: 16. 8. 1903
číslo domu: čp. 132
doplňující informace: Ženatý syn Martina Řimnáče – podruha v Lutové u Českých Budějovic a Josefy rozené Čížové. Zemřel ve věku 39 let, 11 měsíců a 14 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Pilařová Klára
datum úmrtí: 29. 8. 1903
datum pohřbu: 31. 8. 1903
číslo domu: čp. 69
doplňující informace: Dcera Jana Pilaře – dělníka v Bzenci a Kateřiny z rodu Františky Glozové z Temnic (Těmice). Narozena 26. 11. 1902. Zemřela ve věku 9 měsíců a 4 dny.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Dobrovský František – zedník v Bzenci
datum úmrtí: 30. 8. 1903
datum pohřbu: 1. 9. 1903
číslo domu: čp. 190
doplňující informace: Ženatý syn Antonína Dobrovského – domkaře v Bzenci a Mariany z rodu Františka Sůčka – domkaře v Bzenci. Narozen 1. 4. 1831. Sezdán 2. 2. 1858. Zemřel ve věku 72 let a 5 měsíců.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Jarošův chlapec
datum úmrtí: 2. 9. 1903
datum pohřbu: 4. 9. 1903
číslo domu: čp. 461
doplňující informace: Syn Jana Jaroše – domkaře v Bzenci a Marie z rodu Josefa Bajera – domkaře v Tvarožné Lhotě.
příčina úmrtí: Mrtvorozen.
Jarošová (roz. Bajerová) Marie
datum úmrtí: 5. 9. 1903
datum pohřbu: 7. 9. 1903
číslo domu: čp. 461
doplňující informace: Manželka Jana Jaroše – domkaře v Bzenci. Dcera Josefa Bajera – domkaře v Tvarožné Lhotě a Marie z rodu Tomáše Štipčáka – pastýře v Tvarožné Lhotě. Narozena 9. 5. 1865. Sezdána 4. 2. 1891. Zemřela ve věku 38 let, 3 měsíce a 27 dní.
příčina úmrtí: Zánět pobřišnice.
Bičová Marie
datum úmrtí: 14. 9. 1903
datum pohřbu: 16. 9. 1903
číslo domu: čp. 363
doplňující informace: Svobodná dcera Františka Biče – domkaře v Bzenci a Barbory z rodu Antonína Edlera – domkaře v Bzenci. Narozena 31. 3. 1889. Zemřela ve věku 14 let, 5 měsíců a 14 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Homolová Anna
datum úmrtí: 22. 9. 1903
datum pohřbu: 24. 9. 1903
číslo domu: čp. 86
doplňující informace: Manželka Antonína Homoly – obuvníka ve Vídni (okres XV). Zemřela ve věku 69 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Hrbáčková (roz. Fialová) Anna
datum úmrtí: 29. 9. 1903
datum pohřbu: 1. 10. 1903
číslo domu: čp. 163
doplňující informace: Vdova po Jakubu Hrbáčkovi – domkaři v Bzenci. Dcera Jana Fialy – domkaře v Boršicích a Františky z rodu Jakuba Šmyrgy – domkaře v Boršicích. Sezdána 25. 8. 1873. Zemřela ve věku 72 let.
příčina úmrtí: Zkornatění tepen.
Brázda Ludvík
datum úmrtí: 5. 10. 1903
datum pohřbu: 7. 10. 1903
číslo domu: čp. 287
doplňující informace: Syn Jana Brázdy – obuvníka a domkaře v Bzenci a Johanny Ježkové. Narozen 25. 8. 1903. Zemřel ve věku 1 měsíc a 11 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Hlaváč Kliment
datum úmrtí: 7. 10. 1903
datum pohřbu: 9. 10. 1903
číslo domu: čp. 246
doplňující informace: Nemanželský syn Josefy; svobodné dcery † Františka Hlaváče – domkaře z Domanína a Terezie rozené Nádeníkové. Narozen 30. 5. 1903. Zemřel ve věku 4 měsíce a 7 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Růčka František – nádeník v Bzenci
datum úmrtí: 13. 10. 1903
datum pohřbu: 14. 10. 1903
číslo domu: čp. 365
doplňující informace: Ženatý syn Františka Růčky – domkaře v Bzenci a Juliany rozené Zrunkové. Narozen 11. 2. 1852. Sezdán 4. 7. 1875. Zemřel ve věku 51 let, 8 měsíců a 2 dny.
příčina úmrtí: Chronický zánět ledvin.
Vaňharová (roz. Přerovská) Tekla – domkařka ve Bzenci
datum úmrtí: 2. 11. 1903
datum pohřbu: 5. 11. 1903
číslo domu: čp. 125
doplňující informace: Vdova po Janu Vaňharovi – domkaři v Bzenci. Dcera Antonína Přerovského – řezníka v Bzenci a Marianny rozené Bičové. Narozena 3. 5. 1831. Zemřela ve věku 72 let a 6 měsíců.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Chromeček Alois
datum úmrtí: 5. 11. 1903
datum pohřbu: 7. 11. 1903
číslo domu: čp. 467
doplňující informace: Nemanželský syn Anny Chromečkové; dcery Marie; svobodné dcery Floriána Chromečka – čtvrtníka ze Znorov (Vnorovy). Narozen 24. 10. 1903. Zemřel ve věku 15 dní.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Pořtová Anna
datum úmrtí: 12. 11. 1903
datum pohřbu: 14. 11. 1903
číslo domu: čp. 14 (židovská obec)
doplňující informace: Dcera Ignáce Pořta – obuvníka v Bzenci a Františky rozené Goldmanové. Narozena 22. 7. 1903. Zemřela ve věku 3 měsíce a 22 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Reizenthalerová Andělína
datum úmrtí: 20. 11. 1903
datum pohřbu: 22. 11. 1903
číslo domu: čp. 58
doplňující informace: Dcera Františka Reizenthalera – bednáře v Bzenci a Františky rozené Kosečkové z Veselí. Narozena 4. 11. 1903. Zemřela ve věku 16 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Novák Theodor
datum úmrtí: 29. 11. 1903
datum pohřbu: 1. 12. 1903
číslo domu: čp. 263
doplňující informace: Syn Julia Nováka – měšťana v Bzenci a Josefy rozené Jelínkové ze Bzence. Narozen 5. 11. 1902. Zemřel ve věku 1 rok a 24 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Rachvalová Antonie
datum úmrtí: 1. 12. 1903
datum pohřbu: 3. 12. 1903
číslo domu: čp. 400
doplňující informace: Dcera Antonína Rachvaly – domkaře v Bzenci a Josefy rozené Sůčkové. Narozena 11. 6. 1903. Zemřela ve věku 5 měsíců a 20 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Sutner Karel – krejčí v Bzenci
datum úmrtí: 5. 12. 1903
datum pohřbu: 7. 12. 1903
číslo domu: čp. 65
doplňující informace: Syn Jana Sutnera – obuvníka ve Strážnici a Anny rozené Lehké. Narozen 22. 10. 1832. Zemřel ve věku 71 let, 1 měsíc a 13 dní.
příčina úmrtí: Zánět pobřišnice.
Grasl František – dragoun 4. eskadrony c. k. dragounského pluku č. 10 ve Bzenci
datum úmrtí: 7. 12. 1903
datum pohřbu: 9. 12. 1903
číslo domu: „Kasárna“
doplňující informace: Syn Josefa Grasla – drnmistra (pohodného) v Antonce č. 3 a Anny rozené Vagnerové. Antonka jest v okresu Kamenice nad Lipou, hejtmanství Pelhřimov. Narozen 25. 2. 1880. Zemřel ve věku 23 let, 9 měsíců a 12 dní.
příčina úmrtí: Vnitřní zakrvácení.
Šebestová (roz. Presová) Kateřina
datum úmrtí: 26. 12. 1903
datum pohřbu: 28. 12. 1903
číslo domu: čp. 98
doplňující informace: Manželka Františka Šebesty – domkaře v Bzenci. Dříve vdova po Arnoštu Sekelým († 10. 7. 1876). Dcera Jana Presa – domkaře z Vracova a Terezie rozené Fridrichové z Vracova. Narozena 20. 10. 1825. Sezdána 1. 5. 1878. Zemřela ve věku 78 let, 2 měsíce a 6 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Herink Pavel
datum úmrtí: 26. 12. 1903
datum pohřbu: 28. 12. 1903
číslo domu: čp. 95
doplňující informace: Syn Pavla Herinka – domkaře v Bzenci a Eleonory rozené Kutné. Narozen 9. 8. 1903. Zemřel ve věku 4 měsíce a 17 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Junková Marie
datum úmrtí: 28. 12. 1903
datum pohřbu: 30. 12. 1903
číslo domu: čp. 385
doplňující informace: Dcera Františka Junka – malíře v Bzenci a Anny z rodu Jana Vaňka z Nové Vsi. Narozena 19. 12. 1903. Zemřela ve věku 9 dní.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Kuchař Jan
datum úmrtí: 27. 12. 1903
datum pohřbu: 30. 12. 1903
číslo domu: čp. 534
doplňující informace: Syn Františka Kuchaře – podruha v Bzenci a Alžběty rozené Valuchové. Narozen 27. 12. 1903.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Uvízl Jan – domkař z Nedakonic
datum úmrtí: 29. 12. 1903
datum pohřbu: 31. 12. 1903
číslo domu: čp. 315
doplňující informace: Syn po Matěji Uvízlu – domkaři z Přestavlk a Anně rozené Dostálové z Lověšic. Zemřel ve věku 73 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Vallentin Marie – soukromnice
datum úmrtí: 23. 5. 1903
datum pohřbu: neuvedeno – na Olšanském hřbitově v Praze
číslo domu: „Severní nádraží“
doplňující informace: Vdova. Dcera Václava Fričky – stavebního políra a Alžběty rozené Forstové. Narozena 27. 5. 1820 v Praze. Zemřela ve věku 82 let, 9 měsíců a 26 dní.
příčina úmrtí: neuvedeno

    zdroj:

  • signatura: 5171; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy Matrika zemřelých 1883 – 1916: ; použité strany: 188 – 198.