Matrika: úmrtí 1902

Kováč Josef
datum úmrtí: 1. 1. 1902
datum pohřbu: 3. 1. 1902
číslo domu: čp. 497
doplňující informace: Syn Jiřího Kováče – zedníka v Bzenci a Aloisie z rodu Antonína Stavjaného – domkaře v Bzenci. Narozen 21. 12. 1901. Zemřel ve věku 11 dní.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Dvořáková (roz. Daněčková) Albertina
datum úmrtí: 16. 1. 1902
datum pohřbu: 18. 1. 1902
číslo domu: čp. 257
doplňující informace: Manželka Františka Dvořáka – úředníka státní dráhy v Bzenci. Dcera Štěpána Daněčka – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Josefa Durajovského – domkaře v Bzenci. Narozena 23. 6. 1877. Sezdána 16. 2. 1901. Zemřela ve věku 24 let, 6 měsíců a 24 dní.
příčina úmrtí: Zánět pobřišnice.
Jandl František
datum úmrtí: 23. 1. 1902
datum pohřbu: 25. 1. 1902
číslo domu: čp. 337
doplňující informace: Nemanželský syn Antonie Petronilly; svobodné dcery Františka Jandla – písaře ve Švechatě (Schwechat) a Antonie z rodu Václava Hartmana – koláře v Uherském Ostrohu. Narozen 19. 7. 1901. Zemřel ve věku 6 měsíců a 5 dní.
příčina úmrtí: Křivice.
Šrámková Marie
datum úmrtí: 23. 1. 1902
datum pohřbu: 25. 1. 1902
číslo domu: čp. 290
doplňující informace: Dcera Františka Šrámka – měšťana v Bzenci a Františky z rodu Martina Stavjaného – domkaře v Bzenci. Narozena 18. 11. 1901. Zemřela ve věku 2 měsíce a 6 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Novotný Cyrill – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 9. 2. 1902
datum pohřbu: 11. 2. 1902
číslo domu: čp. 626
doplňující informace: Ženatý syn Tomáše Novotného – obecního pastýře v Bzenci a Josefy z rodu Martina Adamce – čtvrtníka ve Svatobořicích. Narozen 7. 9. 1841. Sezdán 10. 5. 1880. Zemřel ve věku 60 let, 3 měsíce a 3 dny.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Rosová Antonie
datum úmrtí: 12. 2. 1902
datum pohřbu: 14. 2. 1902
číslo domu: čp. 291
doplňující informace: Dcera Karla Rosy – řezníka v Bzenci a Veroniky z rodu Ignáce Kudláče – domkaře z Vracova. Narozena 13. 6. 1901. Zemřela ve věku 8 měsíců.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Šafařík Zachariáš – obuvník v Bzenci
datum úmrtí: 23. 2. 1902
datum pohřbu: 25. 2. 1902
číslo domu: čp. 60 (židovská obec)
doplňující informace: Ženatý syn Františka Šafaříka – domkaře v Žádovicích a Marianny z rodu Jana Luňáka – domkaře v Žádovicích. Narozen 26. 8. 1872. Sezdán 15. 3. 1897. Zemřel ve věku 29 let, 5 měsíců a 28 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Goldmann Antonín
datum úmrtí: 23. 2. 1902
datum pohřbu: 25. 2. 1902
číslo domu: čp. 511
doplňující informace: Syn Leopolda Goldmanna – obuvníka v Bzenci a Klotyldy z rodu Jana Žáka – obuvníka v Bzenci. Narozen 30. 3. 1901. Zemřel ve věku 10 měsíců a 24 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Kůrová (roz. Zábelková) Klára
datum úmrtí: 7. 3. 1902
datum pohřbu: 9. 3. 1902
číslo domu: čp. 341
doplňující informace: Vdova po Martinu Kůrovi – panském drábu v Bzenci. Dcera Víta Zábelky – měšťana v Bzenci a Marie z rodu Antonína Brázdy – měšťana v Bzenci. Narozena 7. 1. 1819. Zemřela ve věku 83 let, 2 měsíce a 1 den.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Sova Josef
datum úmrtí: 21. 3. 1902
datum pohřbu: 23. 3. 1902
číslo domu: čp. 72
doplňující informace: Syn Františka Sovy – kočího v Bzenci a Josefy z rodu Josefa Hodného – podruha z Tečovic. Narozen 5. 3. 1902. Zemřel ve věku 17 dní.
příčina úmrtí: Křivice.
Kučera František – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 23. 3. 1902
datum pohřbu: 25. 3. 1902
číslo domu: čp. 202
doplňující informace: Ženatý syn Antonína Kučery – měšťana v Bzenci a Johanny z rodu Jiřího Sigmunda – měšťana v Bzenci. Narozen 27. 2. 1855. Sezdán 27. 1. 1880. Zemřel ve věku 47 let a 26 dní.
příčina úmrtí: Rakovina žaludku.
Somr Josef
datum úmrtí: 24. 3. 1902
datum pohřbu: 26. 3. 1902
číslo domu: čp. 115
doplňující informace: Nemanželský syn Terezie; svobodné dcery Josefa Somra – podruha v Bzenci a Mariany z rodu Josefa Flessnera – domkaře v Bzenci. Narozen 16. 3. 1902. Zemřel ve věku 8 dní.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Nikl Šebestián – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 26. 3. 1902
datum pohřbu: 29. 3. 1902
číslo domu: čp. 427
doplňující informace: Ženatý syn Antonína Nikla – krejčího v Bzenci a Mariany z rodu Matěje Hudka – domkaře z Žeravin. Narozen 10. 1. 1833. Sezdán 25. 2. 1862. Zemřel ve věku 69 let, 2 měsíce a 17 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Růžica František
datum úmrtí: 27. 3. 1902
datum pohřbu: 29. 3. 1902
číslo domu: čp. 391
doplňující informace: Syn Františka Růžice – domkaře v Bzenci a Terezie z rodu Ondřeje Presa – obuvníka ve Vracově. Narozen 25. 3. 1902. Zemřel ve věku 3 dny.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Karnufková (roz. Repíková) Františka
datum úmrtí: 27. 3. 1902
datum pohřbu: 29. 3. 1902
číslo domu: čp. 632
doplňující informace: Vdova po Filipu Karnufkovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Cyrila Repíka – měšťana v Bzenci a Rosalie z rodu Jindřicha Jalce – měšťana v Bzenci. Narozena 30. 3. 1826. Zemřela ve věku 75 let, 11 měsíců a 28 dní.
příčina úmrtí: Raněna mrtvicí.
Sás Josef – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 1. 4. 1902
datum pohřbu: 3. 4. 1902
číslo domu: čp. 440
doplňující informace: Ženatý syn Josefa Sáse – panského služebného v Bzenci a Barbory z rodu Kašpara Sůčka – městského sluhy v Bzenci. Narozen 15. 12. 1836. Sezdán 7. 2. 1865. Zemřel ve věku 65 let, 3 měsíce a 16 dní.
příčina úmrtí: Raněn mrtvicí.
Pořtová Kateřina
datum úmrtí: 3. 4. 1902
datum pohřbu: 5. 4. 1902
číslo domu: čp. 14
doplňující informace: Dcera Ignáce Pořta – obuvníka v Bzenci a Františky z rodu Antonína Goldmana – krejčího v Bzenci. Narozena 17. 11. 1901. Zemřela ve věku 4 měsíce a 17 dní.
příčina úmrtí: Křivice.
Růžica Josef
datum úmrtí: 11. 4. 1902
datum pohřbu: 13. 4. 1902
číslo domu: čp. 391
doplňující informace: Syn Františka Růžice – domkaře v Bzenci a Terezie z rodu Ondřeje Presa – obuvníka ve Vracově. Narozen 25. 3. 1902. Zemřel ve věku 17 dnů.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Slanina Zdeněk
datum úmrtí: 12. 4. 1902
datum pohřbu: 14. 4. 1902
číslo domu: Vracov – Sobuňky (správně Soboňky – patřily dříve k Vracovu, od r. 1960 k Rohatci) čp. 421
doplňující informace: Syn Zdeňka Slaniny – revírníka na Sobuňkách a Marie z rodu Františka Jehlíka – obchodníka v Bzenci. Narozen 18. 10. 1898. Zemřel ve věku 3 roky, 5 měsíců a 25 dní.
příčina úmrtí: Zánět ledvin.
Mareček Matěj – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 18. 4. 1902
datum pohřbu: 20. 4. 1902
číslo domu: čp. 82
doplňující informace: Svobodný syn Martina Marečka – měšťana v Bzenci a Mariany z rodu Františka Sůčka – domkaře v Bzenci. Narozen 27. 8. 1833. Zemřel ve věku 68 let, 7 měsíců a 22 dní.
příčina úmrtí: Zánět pohrudnice.
Peterle Eduard
datum úmrtí: 21. 4. 1902
datum pohřbu: 23. 4. 1902
číslo domu: čp. 275
doplňující informace: Syn Klementa Peterleho – strážníka na státní dráze v Bzenci a Františky z rodu Antonína Kukuly – horníka ve Květíně. Narozen 11. 4. 1902. Zemřel ve věku 10 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Těšínská Rosalie
datum úmrtí: 26. 4. 1902
datum pohřbu: 28. 4. 1902
číslo domu: čp. 403
doplňující informace: Dcera Pavla Těšínského – domkaře v Bzenci a Kláry z rodu Františka Rudla – domkaře v Bzenci. Narozena 11. 12. 1901. Zemřela ve věku 4 měsíce a 16 dní.
příčina úmrtí: Scrophulosa.
Němeček Ervín
datum úmrtí: 28. 4. 1902
datum pohřbu: 30. 4. 1902
číslo domu: „cukrovar“
doplňující informace: Syn Františka Němečka – úředníka v cukrovaru v Bzenci a Mathildy z rodu Martina Holka – hostinského na stanici v Písku. Narozen 28. 3. 1884. Zemřel ve věku 18 let, 1 měsíc a 1 den.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Bartoňová (roz. Řeháková) Kristina – domkařka ve Bzenci
datum úmrtí: 12. 5. 1902
datum pohřbu: 14. 5. 1902
číslo domu: čp. 115
doplňující informace: Vdova po Matouši Bartoňovi – domkaři v Bzenci. Dcera Martina Řeháka – domkaře ve Znorovách (Vnorovy) a Kristiny z rodu Martina Kuryviála – domkaře ve Znorovách. Narozena 17. 2. 1836. Zemřela ve věku 66 let, 2 měsíce a 26 dní.
příčina úmrtí: Rakovina kůže.
Jarošová Marie
datum úmrtí: 17. 5. 1902
datum pohřbu: 19. 5. 1902
číslo domu: čp. 323
doplňující informace: Nemanželská dcera Františky; svobodné dcery Pavla Jaroše – zedníka v Bzenci a Mariany z rodu Jana Vykoukala – domkaře z Velké Lhoty u Napajedel. Narozena 6. 1. 1902. Zemřela ve věku 4 měsíce a 12 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Sůčková Anna – výminkářka v Bzenci
datum úmrtí: 18. 5. 1902
datum pohřbu: 20. 5. 1902
číslo domu: čp. 91
doplňující informace: Svobodná dcera Jakuba Sůčka – podruha v Bzenci a Veroniky z rodu Fabiána Pokorného – podruha v Bzenci. Narozena 16. 5. 1829. Zemřela ve věku 73 let a 3 dny.
příčina úmrtí: Srdeční vada.
Bezchlebová Terezie – nádenice v Bzenci
datum úmrtí: 1. 5. 1902
datum pohřbu: 3. 5. 1902
číslo domu: čp. 1
doplňující informace: Dcera Františka Bezchleba – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Jana Kutného – měšťana v Bzenci. Narozena 18. 4. 1830. Zemřela ve věku 72 let, 1 měsíc a 17 dní.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Kočí František
datum úmrtí: 20. 5. 1902
datum pohřbu: 22. 5. 1902
číslo domu: čp. 376
doplňující informace: Nemanželský syn Josefy Kočí – služebné v Bzenci; svobodné dcery Jana Kočího – domkaře v Bzenci a Genovéfy z rodu Tomáše Kočiše – domkaře ze Znorov (Vnorovy). Narozen 6. 9. 1900. Zemřel ve věku 1 rok, 8 měsíců a 15 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Žáková Antonie
datum úmrtí: 23. 5. 1902
datum pohřbu: 25. 5. 1902
číslo domu: čp. 48
doplňující informace: Nemanželská dcera Mariany; svobodné dcery Jana Žáka – obuvníka v Bzenci a Veroniky z rodu Josefa Brňáka – domkaře v Bzenci. Narozena 23. 6. 1901. Zemřela ve věku 11 měsíců.
příčina úmrtí: Křivice.
Niklová (roz. Jurniklová) Františka
datum úmrtí: 25. 5. 1902
datum pohřbu: 27. 5. 1902
číslo domu: čp. 471
doplňující informace: Vdova po Šebestiánu Niklovi – domkaři v Bzenci. Dcera Josefa Jurnikla – domkaře v Bzenci a Doroty z rodu Pavla Kaštalána – měšťana v Bzenci. Narozena 3. 5. 1829. Zemřela ve věku 73 let a 23 dní.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Valštýnová (roz. Škodová) Mariana – výminkářka v Bzenci
datum úmrtí: 29. 5. 1902
datum pohřbu: 31. 5. 1902
číslo domu: čp. 272
doplňující informace: Vdova po Janu Valštýnovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Jiřího Škody – domkaře v Bzenci a Veroniky z rodu Augustina Stavjaného – domkaře v Olšovci. Narozena 12. 9. 1817. Zemřela ve věku 84 let, 8 měsíců a 18 dní.
příčina úmrtí: Rakovina střevní.
Sigmund Cyril
datum úmrtí: 5. 6. 1902
datum pohřbu: 7. 6. 1902
číslo domu: čp. 154
doplňující informace: Syn Jana Sigmunda – domkaře v Bzenci a Františky z rodu Josefa Šebesty – měšťana v Bzenci. Narozen 29. 5. 1902. Zemřel ve věku 7 dní.
příčina úmrtí: Strnulost svalů.
Sůčková (roz. Kuchařová) Anna – výminkářka v Bzenci
datum úmrtí: 6. 6. 1902
datum pohřbu: 8. 6. 1902
číslo domu: čp. 436
doplňující informace: Vdova po Vincenci Sůčkovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Matěje Kuchaře – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Jana Růžice – měšťana v Bzenci. Narozena 18. 1. 1821. Zemřela ve věku 81 let, 4 měsíce a 19 dní.
příčina úmrtí: Zkornatění tepen.
Zábelka Karel – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 16. 6. 1902
datum pohřbu: 18. 6. 1902
číslo domu: čp. 222
doplňující informace: Ženatý syn Víta Zábelky – měšťana v Bzenci a Mariany z rodu Antonína Brázdy – měšťana v Bzenci. Narozen 2. 11. 1829. Sezdán 21. 1. 1851. Zemřel ve věku 72 let, 7 měsíců a 15 dní.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Presová Eugenie
datum úmrtí: 27. 6. 1902
datum pohřbu: 29. 6. 1902
číslo domu: čp. 370
doplňující informace: Svobodná dcera Antonína Presa – domkaře v Bzenci a Juliány z rodu Tomáše Leitsmana – krejčího v Bzenci. Narozena 31. 10. 1878. Zemřela ve věku 23 let, 7 měsíců a 27 dní.
příčina úmrtí: Raněna mrtvicí.
Absolonová Ludmila
datum úmrtí: 30. 6. 1902
datum pohřbu: 2. 7. 1902
číslo domu: čp. 61
doplňující informace: Svobodná dcera Františka Absolona – měšťana v Bzenci a Filomeny z rodu Antonína Sedláře – mlynáře v Březolupech. Narozena 13. 4. 1887. Zemřela ve věku 15 let, 2 měsíce a 18 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Schindlerová (roz. Stehlíková) Mariana – švadlena v Bzenci
datum úmrtí: 15. 7. 1902
datum pohřbu: 17. 7. 1902
číslo domu: čp. 225
doplňující informace: Vdova po Janu Schindlerovi – natěrači ve Bzenci. Dcera Filipa Stehlíka – domkaře v Bzenci a Tekly z rodu Antonína Vlčovského – desátníka u c. k. pluku Mitrovského v Bzenci. Narozena 4. 8. 1841. Zemřela ve věku 60 let, 11 měsíců a 12 dní.
příčina úmrtí: Raněna mrtvicí.
Jaroš František
datum úmrtí: 18. 7. 1902
datum pohřbu: 20. 7. 1902
číslo domu: čp. 180
doplňující informace: Syn Františka Jaroše – zedníka v Bzenci a Antonie z rodu Josefa Raiskuba – bednáře z Vracova. Narozen 22. 4. 1891. Zemřel ve věku 11 let, 2 měsíce a 27 dní.
příčina úmrtí: Otřesení mozku.
Rainisch (roz. Křižanovská) Barbora
datum úmrtí: 23. 7. 1902
datum pohřbu: 25. 7. 1902
číslo domu: čp. 280
doplňující informace: Manželka Josefa Rainische – železářského dělníka ve Vídni. Dcera Františka Křižanovského – nádeníka v Karlíně u Prahy a Josefy z rodu Františka Hauta – z Karlína. Narozena 8. 8. 1879. Sezdána 15. 5. 1898. Zemřela ve věku 22 let, 11 měsíců a 16 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Kaštalánová (roz. Strašková) Mariana
datum úmrtí: 28. 7. 1902
datum pohřbu: 30. 7. 1902
číslo domu: čp. 297
doplňující informace: Vdova po Josefu Kaštalánovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Jiřího Straška – domkaře v Bzenci a Viktorie z rodu Jana Marečka – měšťana v Bzenci. Narozena 18. 8. 1828. Zemřela ve věku 73 let, 11 měsíců a 11 dní.
příčina úmrtí: Degenerace svalstva.
Zábelkovo děvče
datum úmrtí: 30. 7. 1902
datum pohřbu: 1. 8. 1902
číslo domu: čp. 380
doplňující informace: Dcera Jana Zábelky – domkaře v Bzenci a Marie z rodu Pavla Ručky (Růčky) – domkaře v Bzenci.
příčina úmrtí: Mrtvorozena.
Kolúch Rastislav
datum úmrtí: 22. 8. 1902
datum pohřbu: 24. 8. 1902
číslo domu: čp. 77
doplňující informace: Syn Roberta Kolúcha – obchodníka v Bzenci a Marie z rodu Josefa Přerovského – měšťana v Bzenci. Narozen 30. 11. 1901. Zemřel ve věku 8 měsíců a 23 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Šebestová Josefa
datum úmrtí: 23. 8. 1902
datum pohřbu: 25. 8. 1902
číslo domu: čp. 157
doplňující informace: Dcera Františka Šebesty – domkaře v Bzenci a Terezie z rodu Filipa Adamčíka – domkaře v Bzenci. Narozena 13. 3. 1902. Zemřela ve věku 5 měsíců a 11 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Vrzalův chlapec
datum úmrtí: 7. 9. 1902
datum pohřbu: 8. 9. 1902
číslo domu: čp. 491
doplňující informace: Syn Karla Vrzala – domkaře v Bzenci a Barbory z rodu Josefa Kočiše – domkaře ze Znorov (Vnorovy).
příčina úmrtí: Mrtvorozený.
Kastinger Ignác – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 15. 9. 1902
datum pohřbu: 17. 9. 1902
číslo domu: čp. 512
doplňující informace: Ženatý syn Josefa Kastingera – měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Antonína Indrucha – podsedníka v Olšovci. Narozen 13. 6. 1841. Sezdán 16. 1. 1866. Zemřel ve věku 61 let, 3 měsíce a 3 dny.
příčina úmrtí: Rozedma plic.
Jaroš František
datum úmrtí: 15. 9. 1902
datum pohřbu: 17. 9. 1902
číslo domu: čp. 267
doplňující informace: Syn Františka Jaroše – obchodního sluhy ve Vídni a Emilie z rodu Filipa Feilhauera – hajného v Roketnici. Narozen 23. 2. 1902. Zemřel ve věku 6 měsíců a 23 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Hostýnek Rudolf
datum úmrtí: 17. 9. 1902
datum pohřbu: 19. 9. 1902
číslo domu: čp. 513
doplňující informace: Syn Jana Hostýnka – bednáře v Bzenci a Terezie z rodu Vincence Vrzala – domkaře v Bzenci. Narozen 6. 4. 1902. Zemřel ve věku 5 měsíců a 12 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Budíková Vlasta
datum úmrtí: 20. 9. 1902
datum pohřbu: 22. 9. 1902
číslo domu: čp. 35
doplňující informace: Dcera Josefa Budíka – stavbyvedoucího ve Bzenci a Marie z rodu Karla Sutnera – krejčího v Bzenci. Narozena 21. 11. 1901. Zemřela ve věku 10 měsíců.
příčina úmrtí: Srdeční vada.
Šebesta Josef – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 20. 9. 1902
datum pohřbu: 22. 9. 1902
číslo domu: čp. 255
doplňující informace: Syn Josefa Šebesty – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Martina Jelínka – měšťana v Bzenci. Narozen 4. 5. 1835. Sezdán 21. 2. 1865. Zemřel ve věku 67 let, 4 měsíce a 17 dní.
příčina úmrtí: Rakovina žaludku.
Vávrová Božena
datum úmrtí: 21. 9. 1902
datum pohřbu: 23. 9. 1902
číslo domu: čp. 639
doplňující informace: Dcera Jana Vávry – obuvníka v Bzenci a Cecilie z rodu Jana Novosada – domkaře v Bzenci. Narozena 9. 4. 1902. Zemřela ve věku 5 měsíců a 13 dní.
příčina úmrtí: Křeče.
Růžica Václav
datum úmrtí: 24. 9. 1902
datum pohřbu: 26. 9. 1902
číslo domu: čp. 256
doplňující informace: Syn Václava Růžice – měšťana v Bzenci a Marie z rodu Karla Zábelky – měšťana v Bzenci. Narozen 2. 9. 1902. Zemřel ve věku 22 dní.
příčina úmrtí: Žaludeční katar.
Rybková Albína
datum úmrtí: 28. 9. 1902
datum pohřbu: 30. 9. 1902
číslo domu: čp. 527
doplňující informace: Dcera Josefa Rybky – zřízence na dráze v Bzenci – Písku a Augusty z rodu Antonína Kubíčka – chalupníka v Čekyni. Narozena 24. 9. 1902. Zemřela ve věku 4 dny.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Jurčíková Anna
datum úmrtí: 28. 9. 1902
datum pohřbu: 30. 9. 1902
číslo domu: čp. 102
doplňující informace: Nemanželská dcera Františky; svobodné dcery Martina Jurčíka – měšťana v Bzenci a Eleonory z rodu Matěje Ventrče – měšťana v Bzenci. Narozena 12. 2. 1902 ve Vídni. Zemřela ve věku 7 měsíců a 17 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Konečný Josef – výminkář v Bzenci
datum úmrtí: 30. 9. 1902
datum pohřbu: 2. 10. 1902
číslo domu: čp. 305
doplňující informace: Vdovec. Syn Jana Konečného – podsedníka v Domaníně a Mariany z rodu Ignáce Trlidy – podsedníka v Domaníně. Narozen 9. 2. 1820. Zemřel ve věku 82 let, 7 měsíců a 22 dní.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Kutná Kateřina
datum úmrtí: 6. 10. 1902
datum pohřbu: 8. 10. 1902
číslo domu: čp. 240
doplňující informace: Dcera Filipa Kutného – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Františka Vašíka – měšťana v Bzenci. Narozena 21. 11. 1901. Zemřela ve věku 10 měsíců a 16 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Adamčík Pavel
datum úmrtí: 7. 10. 1902
datum pohřbu: 9. 10. 1902
číslo domu: čp. 111
doplňující informace: Syn Františka Adamčíka – domkaře v Bzenci a Kateřiny z rodu Tomáše Junka – měšťana v Bzenci. Narozen 25. 7. 1902. Zemřel ve věku 2 měsíce a 13 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Rybka Alfons
datum úmrtí: 10. 10. 1902
datum pohřbu: 12. 10. 1902
číslo domu: čp. 527
doplňující informace: Syn Josefa Rybky – staničního dozorce v Bzenci a Augusty z rodu Antonína Kubíčka – chalupníka v Čekyni. Narozen 24. 9. 1902. Zemřel ve věku 16 dní.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Brázdil Antonín – zedník v Bzenci
datum úmrtí: 12. 10. 1902
datum pohřbu: 14. 10. 1902
číslo domu: čp. 365
doplňující informace: Ženatý syn Antonína Brázdila – kováře z Domanína a Františky z rodu Filipa Mikulíka – podruha z Domanína. Narozen 19. 5. 1852. Sezdán 18. 10. 1876. Zemřel ve věku 50 let, 4 měsíce a 24 dní.
příčina úmrtí: Rakovina žaludku.
Bezchleb Antonín – obuvník v Bzenci
datum úmrtí: 17. 10. 1902
datum pohřbu: 19. 10. 1902
číslo domu: čp. 396
doplňující informace: Vdovec. Syn Františka Bezchleba – domkaře a obuvníka v Bzenci a Mariany z rodu Tomáše Horáka – domkaře ze Ždánic. Narozen 19. 8. 1818. Zemřel ve věku 84 let, 1 měsíc a 29 dní.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Zábelka Pavel
datum úmrtí: 17. 10. 1902
datum pohřbu: 19. 10. 1902
číslo domu: čp. 230
doplňující informace: Syn Pavla Zábelky – domkaře v Bzenci a Marie z rodu Jana Hovoranského – soukeníka ve Strážnici. Narozen 18. 10. 1901. Zemřel ve věku 1 rok.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Růčková (roz. Sluková) Klára
datum úmrtí: 20. 10. 1902
datum pohřbu: 22. 10. 1902
číslo domu: čp. 375
doplňující informace: Vdova po Pavlu Růčkovi – domkaři v Bzenci. Dcera Jiřího Sluky – domkaře v Oujezdci (Újezdci) a Josefy z rodu Josefa Ševčíka – domkaře z Hosky. Narozena 13. 8. 1830. Zemřela ve věku 72 let, 2 měsíce a 8 dní.
příčina úmrtí: Mrtvice.
Hostecký Leopold
datum úmrtí: 22. 10. 1902
datum pohřbu: 24. 10. 1902
číslo domu: čp. 196
doplňující informace: Syn Michala Hosteckého – obchodníka a měšťana v Bzenci a Aloisie z rodu Jana Procházky – domkaře v Bzenci. Narozen 6. 10. 1902. Zemřel ve věku 16 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Steindorfová (roz. Veselá) Josefa
datum úmrtí: 24. 10. 1902
datum pohřbu: 26. 10. 1902
číslo domu: čp. 323
doplňující informace: Vdova po Antonínu Steindorfovi – stolaři v Bzenci. Dcera Františka Veselého – obuvníka v Bzenci a Anny z rodu Jana Tomance – obuvníka v Bzenci. Narozena 28. 12. 1823. Zemřela ve věku 78 let, 9 měsíců a 27 dní.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Juřica Štěpán – krejčí ve Bzenci
datum úmrtí: 2. 11. 1902
datum pohřbu: 5. 11. 1902
číslo domu: čp. 37
doplňující informace: Ženatý syn Karla Juřice – soudního sluhy v Hrádku (stolice Liptovská v Uhrách) a Antonie rozené Vachalové. Narozen 5. 11. 1856. Sezdán 5. 11. 1882. Zemřel ve věku 45 let, 11 měsíců a 28 dní.
příčina úmrtí: Rozbití lebky a výron krevní do mozku.
Kyprová (roz. Bezchlebová) Františka
datum úmrtí: 6. 11. 1902
datum pohřbu: 8. 11. 1902
číslo domu: čp. 188
doplňující informace: Vdova po Michalu Kyprovi – stolaři v Bzenci. Dcera Antonína Bezchleba – obuvníka v Bzenci a Kateřiny z rodu Antonína Klapila – rolníka z Nezamyslic. Narozena 12. 11. 1850. Zemřela ve věku 51 let, 11 měsíců a 25 dní.
příčina úmrtí: Změknutí mozku.
Vybíralová Františka
datum úmrtí: 5. 12. 1902
datum pohřbu: 7. 12. 1902
číslo domu: čp. 35
doplňující informace: Vdova po Václavu Vybíralovi – soustružníku ve Velké Blatnici. Dle udání narozena v Žehlínce. Více nelze vypátrati. Zemřela ve věku 76 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Šebestová (roz. Strážnická) Marie
datum úmrtí: 10. 12. 1902
datum pohřbu: 12. 12. 1902
číslo domu: čp. 108
doplňující informace: Manželka Filipa Šebesty – domkaře v Bzenci. Dcera Eliáše Strážnického – domkaře v Olšovci a Magdalény z rodu Jiřího Šebesty – domkaře v Bzenci. Narozena 18. 11. 1828. Sezdána 7. 11. 1848. Zemřela ve věku 74 let a 23 dní.
příčina úmrtí: Zkornatění tepen.
Mlček Jan
datum úmrtí: 18. 12. 1902
datum pohřbu: 20. 12. 1902
číslo domu: čp. 68 (židovská obec)
doplňující informace: Syn Tomáše Mlčka – podruha v Bzenci a Marie z rodu Jana Čagánka – stolaře v Jalubí. Narozen 26. 1. 1902. Zemřel ve věku 10 měsíců a 21 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Mlčková Marie
datum úmrtí: 20. 12. 1902
datum pohřbu: 21. 12. 1902
číslo domu: čp. 68 (židovská obec)
doplňující informace: Dcera Tomáše Mlčka – podruha v Bzenci a Marie z rodu Jana Čagánka – stolaře v Jalubí. Narozena 22. 1. 1900. Zemřela ve věku 2 roky, 10 měsíců a 29 dní.
příčina úmrtí: Plicní katar.
Mlček Antonín
datum úmrtí: 22. 12. 1902
datum pohřbu: 23. 12. 1902
číslo domu: čp. 68 (židovská obec)
doplňující informace: Syn Tomáše Mlčka – podruha v Bzenci a Marie z rodu Jana Čagánka – stolaře v Jalubí. Narozen 11. 6. 1898. Zemřel ve věku 4 roky, 6 měsíců a 12 dní.
příčina úmrtí: Ochrnutí srdce.
Škodová (roz. Zábelková) Kateřina
datum úmrtí: 23. 12. 1902
datum pohřbu: 25. 12. 1902
číslo domu: čp. 254
doplňující informace: Manželka Martina Škody – výminkáře v Bzenci. Dcera Bartoloměje Zábelky – měšťana v Bzenci a Veroniky z rodu Martina Jaroše – domkaře v Bzenci. Narozena 28. 3. 1822. Sezdána 24. 8. 1847. Zemřela ve věku 80 let, 8 měsíců a 26 dní.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Jarošová Bohumila
datum úmrtí: 24. 12. 1902
datum pohřbu: 26. 12. 1902
číslo domu: čp. 326
doplňující informace: Dcera Josefa Jaroše – zedníka v Bzenci a Cecilie z rodu Antonína Matušky – domkaře v Bzenci. Narozena 26. 5. 1899. Zemřela ve věku 3 roky, 6 měsíců a 29 dní.
příčina úmrtí: Popálenina.

    zdroj:

  • signatura: 5171; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy Matrika zemřelých 1883 – 1916: ; použité strany: 176 – 187.