Matrika: úmrtí 1901

Pečírka Josef – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 2. 1. 1901
datum pohřbu: 4. 1. 1901
číslo domu: čp. 123
doplňující informace: Ženatý syn Josefa Pečírky – domkaře v Bzenci a Marie z rodu Václava Osterezyho (Ostréziho) – domkaře v Bzenci. Narozen 24. 11. 1857. Sezdán 15. 11. 1882. Zemřel ve věku 43 let, 1 měsíc a 8 dní.
příčina úmrtí: Zmrznul.
Šušlík Jan – pekařský učeň v Bzenci
datum úmrtí: 4. 1. 1901
datum pohřbu: 7. 1. 1901
číslo domu: čp. 80
doplňující informace: Svobodný syn Františka Šušlíka – rolníka v Cetechovicích a Kateřiny z rodu Jana Žatčíka – rolníka z Cetechovic. Narozen 27. 8. 1886. Zemřel ve věku 14 let, 4 měsíce a 7 dní.
příčina úmrtí: Otrava kysličníkem uhelnatým.
Skopal Jan – pekařský tovaryš ve Bzenci
datum úmrtí: 5. 1. 1901
datum pohřbu: 7. 1. 1901
číslo domu: čp. 80
doplňující informace: Svobodný syn Františka Skopala – dělníka ze Svrčova u Tršic a Amálie z rodu Ignáce Zedka – chalupníka z Lazníků. Narozen 11. 9. 1882. Zemřel ve věku 18 let, 3 měsíce a 24 dní.
příčina úmrtí: Otrava kysličníkem uhelnatým.
Opravilův chlapec
datum úmrtí: 7. 1. 1901
datum pohřbu: 9. 1. 1901
číslo domu: čp. 480
doplňující informace: Syn Cyrila Opravila – domkaře v Bzenci a Anežky z rodu Matěje Bílka – domkaře v Blatnici.
příčina úmrtí: Mrtvorozen.
Poštolka Jan – podruh ve Bzenci
datum úmrtí: 14. 1. 1901
datum pohřbu: 16. 1. 1901
číslo domu: čp. 211
doplňující informace: Vdovec. Syn Emanuela Poštolky – domkaře v Domaníně a Rosalie z rodu Jana Juříka – domkaře v Domaníně. Narozen 12. 11. 1838. Zemřel ve věku 62 let, 1 měsíc a 25 dní.
příčina úmrtí: Rozedma plic.
Lakosil František
datum úmrtí: 20. 1. 1901
datum pohřbu: 22. 1. 1901
číslo domu: čp. 432
doplňující informace: Syn Augustina Lakosila – krejčího v Bzenci a Anny z rodu Josefa Pecha – bednáře v Bzenci. Narozen 20. 1. 1901. Zemřel ve věku 12 hodin.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Matušek Arnošt – výminkář v Bzenci
datum úmrtí: 23. 1. 1901
datum pohřbu: 25. 1. 1901
číslo domu: čp. 186
doplňující informace: Vdovec. Syn Josefa Matušky – domkaře v Bzenci a Marie z rodu Matěje Strnada – domkaře v Bzenci. Narozen 13. 11. 1813. Zemřel ve věku 87 let, 2 měsíce a 10 dní.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Mlaskač Josef – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 25. 1. 1901
datum pohřbu: 27. 1. 1901
číslo domu: čp. 74
doplňující informace: Ženatý syn Františka Mlaskače – domkaře ze Sentic a Marie z rodu Bernarda Pleváře – třičtvrtěláníka z Dražova. Narozen 5. 2. 1845. Sezdán 23. 2. 1873. Zemřel ve věku 55 let, 11 měsíců a 20 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Steindorfová (roz. Hledíková) Kateřina
datum úmrtí: 27. 1. 1901
datum pohřbu: 29. 1. 1901
číslo domu: čp. 325
doplňující informace: Manželka Josefa Steindorfa – podruha v Bzenci. Dcera Martina Hledíka – domkaře z Dražůvek a Kateřiny z rodu Josefa Skácela – domkaře z Dražůvek. Narozena 17. 9. 1851. Sezdána 8. 9. 1880. Zemřela ve věku 49 let, 4 měsíce a 10 dní.
příčina úmrtí: Zánět ledvin.
Hrbáčková Františka
datum úmrtí: 28. 1. 1901
datum pohřbu: 30. 1. 1901
číslo domu: čp. 163
doplňující informace: Dcera Pavla Hrbáčka – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Jana Žáka – obuvníka v Bzenci. Narozena 1. 10. 1899. Zemřela ve věku 1 rok, 3 měsíce a 27 dní.
příčina úmrtí: Plicní katar.
Fellmayer Ignác – bednář v Bzenci
datum úmrtí: 31. 1. 1901
datum pohřbu: 2. 2. 1901
číslo domu: čp. 381
doplňující informace: Ženatý syn Tomáše Fellmayera – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Floriána Švrčka – domkaře v Bzenci. Narozen 4. 8. 1837. Sezdán 6. 2. 1861. Zemřel ve věku 63 let, 5 měsíců a 27 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Lindenberg Antonín
datum úmrtí: 1. 2. 1901
datum pohřbu: 3. 2. 1901
číslo domu: neuvedeno
doplňující informace: Syn Antonína Lindenberga – kasíře v cukrovaru ve Bzenci a Marie z rodu Josefa Němečka – domkaře v Písku. Narozen 26. 4. 1893. Zemřel ve věku 7 let, 9 měsíců a 5 dní.
příčina úmrtí: Zánět mozkových blan.
Jeníčková Maria
datum úmrtí: 2. 2. 1901
datum pohřbu: 4. 2. 1901
číslo domu: čp. 395
doplňující informace: Dcera Jana Jeníčka – tesaře v Bzenci a Anny z rodu Karla Eimuta – obuvníka v Bzenci. Narozena 5. 12. 1899. Zemřela ve věku 1 rok, 1 měsíc a 27 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Přerovská (roz. Englischová) Paulina
datum úmrtí: 2. 2. 1901
datum pohřbu: 5. 2. 1901
číslo domu: čp. 314
doplňující informace: Vdova po Františku Přerovském – řezníku v Bzenci. Dcera Josefa Englische – sládka v Kojetíně a Pauliny z rodu Václava Lázenskýho – sládka v Chropyni. Narozena 14. 6. 1839. Zemřela ve věku 61 let, 7 měsíců a 18 dní.
příčina úmrtí: Srdeční vada.
Psotka Stanislav
datum úmrtí: 8. 2. 1901
datum pohřbu: 10. 2. 1901
číslo domu: čp. 28
doplňující informace: Syn Josefa Psotky – pekaře v Bzenci a Amálie z rodu Františka Šimka – koláře v Bzenci. Narozen 22. 12. 1900. Zemřel ve věku 1 měsíc a 16 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Strážnický Ignác – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 8. 2. 1901
datum pohřbu: 10. 2. 1901
číslo domu: čp. 6
doplňující informace: Vdovec. Syn Matěje Strážnického – domkaře v Bzenci a Františky z rodu Ondřeje Klučky – měšťana v Bzenci. Narozen 27. 7. 1826. Zemřel ve věku 74 let, 6 měsíců a 11 dní.
příčina úmrtí: Zánět jater.
Piskoř Matouš – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 17. 2. 1901
datum pohřbu: 19. 2. 1901
číslo domu: čp. 194
doplňující informace: Ženatý syn Felixe Piskoře – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Václava Sekelýho – domkaře v Bzenci. Narozen 6. 9. 1823. Sezdán 7. 2. 1848. Zemřel ve věku 77 let, 5 měsíců a 11 dní.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Zábelka Antonín – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 10. 3. 1901
datum pohřbu: 12. 3. 1901
číslo domu: čp. 221
doplňující informace: Ženatý syn Karla Zábelky – měšťana v Bzenci a Barbory z rodu Matouše Kučery – měšťana v Bzenci. Narozen 15. 11. 1854. Sezdán 29. 1. 1878. Zemřel ve věku 46 let, 3 měsíce a 25 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Šebestová Terezie
datum úmrtí: 18. 3. 1901
datum pohřbu: 20. 3. 1901
číslo domu: čp. 157
doplňující informace: Dcera Františka Šebesty – domkaře v Bzenci a Terezie z rodu Filipa Adamčíka – domkaře v Bzenci. Narozena 22. 10. 1900. Zemřela ve věku 4 měsíce a 26 dní.
příčina úmrtí: Plicní katar.
Kutného chlapec
datum úmrtí: 19. 3. 1901
datum pohřbu: 20. 3. 1901
číslo domu: čp. 199
doplňující informace: Syn Pavla Kutného – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Jana Jakše – měšťana v Bzenci.
příčina úmrtí: Mrtvorozen.
Vašíková Marie
datum úmrtí: 24. 3. 1901
datum pohřbu: 25. 3. 1901
číslo domu: čp. 24
doplňující informace: Dcera Františka Vašíka – podsedníka v Olšovci a Marie z rodu Josefa Cvrčka – podsedníka v Olšovci. Narozena 1. 3. 1901. Zemřela ve věku 23 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Marčíková (roz. Tvarůžková) Marie
datum úmrtí: 26. 3. 1901
datum pohřbu: 28. 3. 1901
číslo domu: čp. 259
doplňující informace: Vdova po Františku Marčíkovi – domkaři v Olšovci. Dcera Jana Tvarůžka – domkaře v Bzenci a Marie z rodu Floriána Urbana – měšťana v Bzenci. Narozena 14. 1. 1827. Zemřela ve věku 74 let, 2 měsíce a 2 dny.
příčina úmrtí: Zkornatění tepen.
Biča Josef – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 1. 4. 1901
datum pohřbu: 3. 4. 1901
číslo domu: čp. 201
doplňující informace: Ženatý syn Antonína Biče – měšťana v Bzenci a Františky z rodu Josefa Sekelýho – domkaře v Bzenci. Narozen 11. 9. 1838. Zemřel ve věku 62 let, 6 měsíců a 20 dní.
příčina úmrtí: Degenerace svalstva.
Brauner Vendelín – kostelní almužník v Bzenci
datum úmrtí: 5. 4. 1901
datum pohřbu: 7. 4. 1901
číslo domu: čp. 323
doplňující informace: Vdovec. Syn Jana Braunera – domkaře v Bzenci a Kateřiny z rodu Filipa Dobrovského – domkaře v Bzenci. Narozen 19. 10. 1827. Zemřel ve věku 73 let, 5 měsíců a 16 dní.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Römerová (roz. Flugerová) Marie
datum úmrtí: 8. 4. 1901
datum pohřbu: 10. 4. 1901
číslo domu: „Nádraží“
doplňující informace: Manželka Rudolfa Römera – obchodníka v Bzenci. Dcera Františka Flugera – lékárníka v Bzenci a Františky z rodu Františka Erbana – revírníka v Bzenci. Narozena 5. 2. 1865. Sezdána 17. 5. 1888. Zemřela ve věku 36 let, 2 měsíce a 3 dny.
příčina úmrtí: Ztučnění srdce.
Komárek Antonín – malíř v Bzenci
datum úmrtí: 12. 4. 1901
datum pohřbu: 14. 4. 1901
číslo domu: čp. 496
doplňující informace: Ženatý syn Františka Komárka – výměnkáře v Nedakonicích a Barbory z rodu Matouše Martináka – pololáníka v Nedakonicích. Narozen 4. 6. 1839. Sezdán 18. 11. 1868. Zemřel ve věku 61 let, 10 měsíců a 8 dní.
příčina úmrtí: Rakovina střev.
Scheide (roz. Scheichl) Laura
datum úmrtí: 12. 4. 1901
datum pohřbu: 14. 4. 1901
číslo domu: čp. 421
doplňující informace: Manželka Roberta Scheide – správce v Bzenci. Dcera Josefa Scheichla – nadlesního v Sádku u Třebíče a Anny z rodu Jana Engelse – měšťana z Cách. Narozena 15. 5. 1849. Sezdána 23. 9. 1871. Zemřela ve věku 51 let, 10 měsíců a 27 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Jurnikl František
datum úmrtí: 14. 4. 1901
datum pohřbu: 16. 4. 1901
číslo domu: čp. 109
doplňující informace: Syn Štěpána Jurnikla – domkaře v Bzenci a Aloisie z rodu Josefa Sommera – měšťana v Bzenci. Narozen 9. 4. 1901. Zemřel ve věku 5 dní.
příčina úmrtí: Žloutenka.
Jeníčková (roz. Procházková) Klotilda
datum úmrtí: 23. 4. 1901
datum pohřbu: 25. 4. 1901
číslo domu: čp. 48
doplňující informace: Manželka Františka Jeníčka – krejčího v Bzenci. Dcera Šebestiána Procházky – domkaře v Bzenci a Terezie z rodu Josefa Brňáka – domkaře v Bzenci. Narozena 24. 2. 1875. Sezdána 4. 7. 1897. Zemřela ve věku 26 let, 1 měsíc a 29 dní.
příčina úmrtí: Zánět vnitroblány srdeční.
Goldmann Leopold – obuvník v Bzenci
datum úmrtí: 24. 4. 1901
datum pohřbu: 26. 4. 1901
číslo domu: čp. 501
doplňující informace: Ženatý syn Antonína Goldmanna – krejčího v Brně a Marie z rodu Františky Posypalové – služebné v Brně. Narozen 13. 11. 1868. Sezdán 5. 10. 1898. Zemřel ve věku 37 let, 4 měsíce a 29 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Bartoň Matouš – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 28. 4. 1901
datum pohřbu: 30. 4. 1901
číslo domu: čp. 115
doplňující informace: Ženatý syn Jana Bartoně – domkaře z Vážan a Františky z rodu Matouše Soláně – domkaře z Vážan. Narozen 18. 9. 1850. Zemřel ve věku 50 let, 7 měsíců a 9 dní.
příčina úmrtí: Zánět jater.
Cenková Anežka – služebná v Bzenci
datum úmrtí: 5. 5. 1901
datum pohřbu: 7. 5. 1901
číslo domu: čp. 44
doplňující informace: Svobodná nemanželská dcera Františky; dcery Antonína Cenka – domkaře v Křižanovicích a Kateřiny z rodu Jana Červinky – domkaře v Křižanovicích. Narozena 8. 1. 1877. Zemřela ve věku 23 let, 3 měsíce a 29 dní.
příčina úmrtí: Zánět pobřišnice.
Stárková Marie
datum úmrtí: 9. 5. 1901
datum pohřbu: 11. 5. 1901
číslo domu: čp. 284
doplňující informace: Dcera Rajmunda Stárka – úředníka na dráze v Bzenci a Julie z rodu Františka Mikoviče – správce vinohradů v Bzenci. Narozena 7. 5. 1901. Zemřela ve věku 2 dní.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Janiš František – obuvnický pomocník v Bzenci
datum úmrtí: 10. 5. 1901
datum pohřbu: 12. 5. 1901
číslo domu: čp. 405
doplňující informace: Vdovec. Syn Antonína Janiše – domkaře v Nové Vsi a Františky z rodu Františka Drábka – domkaře z Kvasic. Narozen 7. 5. 1848. Zemřel ve věku 53 let a 3 dny.
příčina úmrtí: Plicní edém.
Vašík František – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 15. 5. 1901
datum pohřbu: 17. 5. 1901
číslo domu: čp. 242
doplňující informace: Ženatý syn Filipa Vašíka – rolníka v Bzenci a Eleonory z rodu Baltazara Mikulíka – rolníka v Bzenci. Narozen 29. 3. 1836. Sezdán 12. 11. 1861. Zemřel ve věku 65 let, 1 měsíc a 16 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Bradáč Josef – potulný dělník v Bzenci
datum úmrtí: 24. 5. 1901
datum pohřbu: 26. 5. 1901
číslo domu: čp. 323
doplňující informace: Ženatý syn Františka Bradáče – čtvrtníka ze Suché Loze a Anny z rodu Jiřího Beníčka – čtvrtníka v Suché Loze. Narozen 13. 1. 1861. Sezdán 17. 5. 1892. Zemřel ve věku 40 let, 4 měsíce a 11 dní.
příčina úmrtí: Ochrnutí srdce.
Kaštalánová (roz. Hanáčková) Magdaléna
datum úmrtí: 27. 5. 1901
datum pohřbu: 29. 5. 1901
číslo domu: čp. 438
doplňující informace: Manželka Pavla Kaštalána – domkaře v Bzenci. Dcera Františka Hanáčka – domkaře v Olšovci a Františky z rodu Isidora Pospěcha – domkaře v Olšovci. Narozena 20. 6. 1847. Sezdána 31. 1. 1871. Zemřela ve věku 53 let, 11 měsíců a 7 dní.
příčina úmrtí: Tabes dorsalis.
Tvarůžek Jan – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 28. 5. 1901
datum pohřbu: 30. 6. 1901
číslo domu: čp. 296
doplňující informace: Ženatý syn Augustina Tvarůžka – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Martina Kováče – měšťana v Bzenci. Narozen 19. 6. 1820. Sezdán 18. 1. 1860. Zemřel ve věku 80 let, 11 měsíců a 9 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Michalík Josef
datum úmrtí: 29. 5. 1901
datum pohřbu: 1. 6. 1901
číslo domu: čp. 240
doplňující informace: Syn Františka Michalíka – tesaře v Bzenci a Terezie z rodu Baltazara Gazdy – měšťana v Bzenci. Narozen 14. 2. 1901. Zemřel ve věku 3 měsíce a 15 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Kurdějovský Josef – řeznický učeň
datum úmrtí: 5. 6. 1901
datum pohřbu: 7. 6. 1901
číslo domu: čp. 328
doplňující informace: Svobodný syn Josefa Kurdějovského – stolaře ve Vracově a Viktorie z rodu Jana Skalíka – podruha v Písku. Narozen 3. 7. 1885. Zemřel ve věku 15 let, 11 měsíců a 2 dny.
příčina úmrtí: Zánět pobřišnice.
Sommerová Františka
datum úmrtí: 9. 6. 1901
datum pohřbu: 11. 6. 1901
číslo domu: čp. 52
doplňující informace: Nemanželská dcera Františky Sommerové; svobodné dcery Josefa Sommera – podruha v Bzenci a Marie z rodu Josefa Flessnera – domkaře v Bzenci. Narozena 30. 4. 1900. Zemřela ve věku 1 rok, 1 měsíc a 9 dní.
příčina úmrtí: Zánět mozkových blan.
Rubíková Františka – almužnice v Bzenci
datum úmrtí: 17. 6. 1901
datum pohřbu: 19. 6. 1901
číslo domu: čp. 441
doplňující informace: Svobodná dcera Pavla Rubíka – měšťana v Bzenci a Tekly z rodu Josefa Nálepy – měšťana v Bzenci. Narozena 4. 3. 1832. Zemřela ve věku 69 let, 2 měsíce a 13 dní.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Blanářová Anna
datum úmrtí: 19. 6. 1901
datum pohřbu: 21. 6. 1901
číslo domu: čp. 116
doplňující informace: Dcera Antonína Blanáře – strážníka na dráze v Bzenci a Marie z rodu Josefa Figrana – chalupníka z Vrbice. Narozena 2. 8. 1899. Zemřela ve věku 1 rok, 10 měsíců a 17 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Kumpán Ladislav
datum úmrtí: 25. 6. 1901
datum pohřbu: 27. 6. 1901
číslo domu: čp. 201
doplňující informace: Syn Ladislava Kumpána – kominického mistra v Bzenci a Anny z rodu Josefa Biče – domkaře v Bzenci. Narozen 22. 6. 1900. Zemřel ve věku 1 rok a 3 dny.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Gistr František
datum úmrtí: 3. 7. 1901
datum pohřbu: 5. 7. 1901
číslo domu: čp. 131
doplňující informace: Syn Josefa Gistra – dělníka v Bzenci a Veroniky z rodu Tomáše Václavíka – podruha ve Tvarožné Lhotě. Narozen 25. 5. 1901. Zemřel ve věku 1 měsíc a 8 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Repíková (roz. Ručková, Růčková) Anna
datum úmrtí: 6. 7. 1901
datum pohřbu: 8. 7. 1901
číslo domu: čp. 16
doplňující informace: Manželka Antonína Repíka – rolníka v Olšovci. Dcera Martina Ručky – domkaře v Olšovci a Magdalény z rodu Josefa Goliáše – podsedníka v Olšovci. Narozena 20. 10. 1832. Sezdána 10. 9. 1856. Zemřela ve věku 68 let, 8 měsíců a 16 dní.
příčina úmrtí: Zánět ledvin.
Fabrici (roz. Čánová) Amalie
datum úmrtí: 11. 7. 1901
datum pohřbu: 13. 7. 1901
číslo domu: čp. 362
doplňující informace: Manželka Josefa Fabriciho – obuvníka v Bzenci. Dcera Karla Čány – podruha v Bzenci a Josefy; nemanželské dcery Kateřiny z rodu Ondřeje Šembery – domkaře v Bzenci. Narozena 27. 10. 1858. Sezdána 22. 2. 1881. Zemřela ve věku 42 let, 8 měsíců a 14 dní.
příčina úmrtí: Vole.
Vachula Jiří – pacholek v Bzenci
datum úmrtí: 15. 7. 1901
datum pohřbu: 17. 7. 1901
číslo domu: čp. 323
doplňující informace: Svobodný syn Pavla Vachuly – rolníka v Turé Luce a Anny z rodu Pavla Podzamskýho – rolníka v Turé Luce u Myjavy. Narozen 18. 1. 1854. Zemřel ve věku 47 let, 5 měsíců a 27 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Cenek Josef
datum úmrtí: 16. 7. 1901
datum pohřbu: 18. 7. 1901
číslo domu: čp. 44
doplňující informace: Nemanželský syn Anežky Cenkové – služebné v Bzenci; nemanželské dcery Františky; dcery Antonína Cenka – domkaře v Křižanovicích a Kateřiny z rodu Jana Červinky – domkaře z Křižanovic. Narozen 19. 4. 1901. Zemřel ve věku 2 měsíce a 27 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Bukvald Jan
datum úmrtí: 22. 7. 1901
datum pohřbu: 24. 7. 1901
číslo domu: čp. 415
doplňující informace: Syn Jana Bukvalda – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Antonína Šimka – domkaře v Domaníně. Narozen 3. 2. 1901. Zemřel ve věku 5 měsíců a 19 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Rudlová (roz. Nevřivá) Magdaléna
datum úmrtí: 26. 7. 1901
datum pohřbu: 28. 7. 1901
číslo domu: čp. 124
doplňující informace: Vdova po Matěji Rudlovi – domkaři v Bzenci. Dcera Antonína Nevřivého – měšťana v Bzenci a Alžběty z rodu Martina Jelínka – měšťana v Bzenci. Narozena 19. 7. 1826. Zemřela ve věku 75 let a 7 dní.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Mořická Maria
datum úmrtí: 28. 7. 1901
datum pohřbu: 30. 7. 1901
číslo domu: čp. 47
doplňující informace: Dcera Matouše Mořického – podruha v Bzenci a Františky z rodu Františka Krče – čtvrtníka v Záhorovicích. Narozena 21. 8. 1898. Zemřela ve věku 2 roky, 11 měsíců a 7 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Suttner Karel – obchodník v Bzenci
datum úmrtí: 31. 7. 1901
datum pohřbu: 2. 8. 1901
číslo domu: čp. 194
doplňující informace: Ženatý syn Karla Suttnera – krejčího v Bzenci a Marie; nemanželské dcery Barbory z rodu Jakuba Solaříka – obuvníka ve Strážnici. Narozen 26. 10. 1872. Sezdán 24. 8. 1898. Zemřel ve věku 28 let, 9 měsíců a 5 dní.
příčina úmrtí: Edém plic.
Studénka Alois
datum úmrtí: 5. 8. 1901
datum pohřbu: 7. 8. 1901
číslo domu: čp. 394
doplňující informace: Nemanželský syn Alžběty; svobodné dcery Antonína Studénky – domkaře ze Znorov (Vnorovy) a Marie z rodu Valentina Pospěcha – domkaře ze Zarazic. Narozen 22. 6. 1901. Zemřel ve věku 1 měsíc a 13 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Procházková Antonie
datum úmrtí: 11. 8. 1901
datum pohřbu: 13. 8. 1901
číslo domu: čp. 325
doplňující informace: Dcera Ferdinanda Procházky – městského strážníka v Bzenci a Antonie z rodu Jana Růžice – domkaře v Bzenci. Narozena 8. 6. 1901. Zemřela ve věku 2 měsíce a 3 dny.
příčina úmrtí: Křivice.
Funková (roz. Sůčková) Františka
datum úmrtí: 16. 8. 1901
datum pohřbu: 18. 8. 1901
číslo domu: čp. 267
doplňující informace: Manželka Jana Funka – písaře ve Vídni. Dcera Františka Sůčka – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Jana Kováče – měšťana v Bzenci. Narozena 23. 8. 1862. Sezdána 12. 9. 1893. Zemřela ve věku 38 let, 11 měsíců a 23 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Sova Jan
datum úmrtí: 18. 8. 1901
datum pohřbu: 20. 8. 1901
číslo domu: čp. 245
doplňující informace: Syn Františka Sovy – měšťana v Bzenci a Barbory z rodu Josefa Zubka – podsedníka v Kněždubě. Narozen 27. 5. 1901. Zemřel ve věku 2 měsíce a 21 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Jeníčková Helena
datum úmrtí: 25. 8. 1901
datum pohřbu: 27. 8. 1901
číslo domu: čp. 48
doplňující informace: Dcera Františka Jeníčka – krejčího v Bzenci a Klotildy z rodu Šebestiána Procházky – domkaře v Bzenci. Narozena 15. 4. 1901. Zemřela ve věku 4 měsíce a 10 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Sommerová Gabriela
datum úmrtí: 25. 8. 1901
datum pohřbu: 27. 8. 1901
číslo domu: čp. 181
doplňující informace: Dcera Josefa Sommera – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Bartoloměje Kolsinského – drába v Miloticích. Narozena 18. 5. 1901. Zemřela ve věku 3 měsíce a 7 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Gazda Jan
datum úmrtí: 7. 9. 1901
datum pohřbu: 9. 9. 1901
číslo domu: čp. 249
doplňující informace: Syn Josefa Gazdy – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Františka Vašíka – měšťana v Bzenci. Narozen 22. 5. 1901. Zemřel ve věku 3 měsíce a 15 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Gazdová Filoména
datum úmrtí: 12. 9. 1901
datum pohřbu: 14. 9. 1901
číslo domu: čp. 249
doplňující informace: Dcera Josefa Gazdy – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Františka Vašíka – měšťana v Bzenci. Narozena 22. 5. 1901. Zemřela ve věku 3 měsíce a 20 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Křížová (roz. Pechová) Josefa
datum úmrtí: 3. 10. 1901
datum pohřbu: 5. 10. 1901
číslo domu: čp. 39
doplňující informace: Manželka Felixe Kříže – hrnčíře v Bzenci. Dcera Františka Pecha – hrnčíře v Bzenci a Terezie z rodu Josefa Flessnera – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 63 let, 7 měsíců a 9 dní.
příčina úmrtí: Srdeční vada.
Nevřivá (roz. Orlická) Apolonie
datum úmrtí: 9. 10. 1901
datum pohřbu: 11. 10. 1901
číslo domu: čp. 368
doplňující informace: Vdova po Matěji Nevřivém – podruhu v Bzenci. Dcera Jana Orlického – podruha v Olšovci a Markéty z rodu Tomáše Němce – domkaře v Olšovci. Narozena 14. 5. 1826. Zemřela ve věku 75 let, 4 měsíce a 26 dní.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Kopřivová Antonie
datum úmrtí: 13. 10. 1901
datum pohřbu: 15. 10. 1901
číslo domu: čp. 427
doplňující informace: Dcera Františka Kopřivy – podruha v Bzenci a Marie z rodu Šebestiána Nikla – podruha v Bzenci. Narozena 6. 10. 1901. Zemřela ve věku 8 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Kudláč Josef
datum úmrtí: 14. 10. 1901
datum pohřbu: 15. 10. 1901
číslo domu: čp. 16
doplňující informace: Nemanželský syn Anny; svobodné dcery Josefa Kudláče – domkaře ve Vracově a Anny z rodu Jiřího Barabáše – domkaře z Vracova. Narozen 13. 10. 1901. Zemřel ve věku 1 den.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Boudová Josefa
datum úmrtí: 19. 10. 1901
datum pohřbu: 21. 10. 1901
číslo domu: čp. 526
doplňující informace: Dcera Josefa Boudy – pekaře v Bzenci a Marie z rodu Josefa Dittela – bednáře v Bzenci. Narozena 27. 6. 1896. Zemřela ve věku 5 let, 3 měsíce a 23 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Bergerová (Bergrová) Apolonie – svobodná děvečka ve Bzenci
datum úmrtí: 20. 10. 1901
datum pohřbu: 22. 10. 1901
číslo domu: čp. 426
doplňující informace: Rodem z Frýdlantu v Čechách (dle udání – více naprosto nelze vypátrati). Zemřela ve věku 65 let.
příčina úmrtí: Raněna mrtvicí.
Sommer František – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 6. 11. 1901
datum pohřbu: 8. 11. 1901
číslo domu: „nádraží“
doplňující informace: Ženatý syn Josefa Sommera – měšťana v Bzenci a Aloisie z rodu Jana Sigmunda – domkaře v Bzenci. Narozen 6. 4. 1876. Sezdán 23. 5. 1899. Zemřel ve věku 25 let, 7 měsíců a 1 den.
příčina úmrtí: Poranění při přejetí vlakem.
Nevřivá Marie
datum úmrtí: 6. 11. 1901
datum pohřbu: 8. 11. 1901
číslo domu: čp. 405
doplňující informace: Dcera Františka Nevřivého – podruha v Bzenci a Anny z rodu Martina Kuryviala – výminkáře ze Znorov. Narozena 6. 9. 1901. Zemřela ve věku 2 měsíce a 1 den.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Klučková (roz. Šrámková) Marie
datum úmrtí: 8. 11. 1901
datum pohřbu: 10. 11. 1901
číslo domu: čp. 462
doplňující informace: Vdova Josefu Klučkovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Maxmiliána Šrámka – měšťana v Bzenci a Apolonie z rodu Jana Sigmunda – měšťana v Bzenci. Narozena 28. 5. 1825. Zemřela ve věku 76 let, 5 měsíců a 11 dní.
příčina úmrtí: Rozedma plic.
Orlického chlapec
datum úmrtí: 12. 11. 1901
datum pohřbu: 14. 11. 1901
číslo domu: čp. 253
doplňující informace: Syn Františka Orlického – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Pavla Goliáše – měšťana v Bzenci.
příčina úmrtí: Mrtvorozen.
Tábor Josef
datum úmrtí: 27. 11. 1901
datum pohřbu: 29. 11. 1901
číslo domu: čp. 397
doplňující informace: Syn Josefa Tábora – malíře ve Vídni (XX. okres, Dresdnestrasse) a Rozálie z rodu Františka Kučery – nádeníka v Bzenci. Narozen 12. 7. 1900. Zemřel ve věku 1 rok, 4 měsíce a 16 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Kypr Michael – stolař v Bzenci
datum úmrtí: 3. 12. 1901
datum pohřbu: 5. 12. 1901
číslo domu: čp. 188
doplňující informace: Ženatý syn Františka Kypra – pololáníka v Kozlanech a Terezie roz. Kraitlové z Kozlan. Narozen 2. 1. 1849. Sezdán 31. 1. 1871. Zemřel ve věku 52 let, 11 měsíců a 1 den.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Rosenauer Jiří – dragoun 10. dragounského pluku, 3. škadrony v Bzenci
datum úmrtí: 13. 12. 1901
datum pohřbu: 15. 12. 1901
číslo domu: „kasárna“
doplňující informace: Svobodný – narozen v Kottingersdorfu v okrese Lineckém v Horních Rakousích, příslušný do Heuraffelnu (správně Heuraffl) v okrese Kaplice v Čechách. Narozen v r. 1880. Zemřel ve věku 20 let.
příčina úmrtí: Oběšení a udušení.
Těšínská (roz. Rudlová) Klára
datum úmrtí: 13. 12. 1901
datum pohřbu: 15. 12. 1901
číslo domu: čp. 403
doplňující informace: Manželka Pavla Těšínského – domkaře v Bzenci. Dcera Františka Rudla – domkaře v Bzenci a Magdalény z rodu Martina Kučery – domkaře v Bzenci. Narozena 3. 11. 1863. Sezdána 4. 2. 1891. Zemřela ve věku 38 let, 1 měsíc a 11 dní.
příčina úmrtí: Krvácení děložní.
Junek Tomáš – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 15. 12. 1901
datum pohřbu: 17. 12. 1901
číslo domu: čp. 197
doplňující informace: Ženatý syn Jakuba Junka – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Jana Opravila – podruha v Bzenci. Narozen 20. 12. 1835. Sezdán 6. 2. 1861. Zemřel ve věku 65 let, 11 měsíců a 26 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Suttner Karel
datum úmrtí: 16. 12. 1901
datum pohřbu: 18. 12. 1901
číslo domu: čp. 37
doplňující informace: Syn Roberta Suttnera – krejčího v Bzenci a Aloisie z rodu Antonína Žádníka – měšťana v Bzenci. Narozen 6. 10. 1901. Zemřel ve věku 2 měsíce a 11 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Poláček Josef – ředitel zemské rolnické a vinařské školy v Bzenci
datum úmrtí: 18. 12. 1901
datum pohřbu: 20. 12. 1901
číslo domu: čp. 53
doplňující informace: Ženatý syn Josefa Poláčka – rolníka v Kundraticích (hejtmanství Jilemnice v Čechách) a Marie z rodu Michala Jodase – rolníka v Kundraticích. Narozen 29. 6. 1845. Sezdán 14. 10. 1890. Zemřel ve věku 55 let, 5 měsíců a 20 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Klučková Františka
datum úmrtí: 23. 12. 1901
datum pohřbu: 25. 12. 1901
číslo domu: čp. 158
doplňující informace: Dcera Karla Klučky – podruha v Bzenci a Apolonie z rodu Josefa Flessnera – podruha v Bzenci. Narozena 14. 7. 1901. Zemřela ve věku 5 měsíců a 10 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Psotková (roz. Šimková) Amalie
datum úmrtí: 24. 12. 1901
datum pohřbu: 26. 12. 1901
číslo domu: čp. 28
doplňující informace: Manželka Josefa Psotky – pekaře v Bzenci. Dcera Františka Šimka – koláře v Bzenci a Aloisie z rodu Václava Sůčka – krejčího v Bzenci. Narozena 21. 8. 1858. Sezdána 26. 9. 1883. Zemřela ve věku 43 let, 4 měsíce a 4 dny.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Sommer Bohumil
datum úmrtí: 25. 12. 1901
datum pohřbu: 27. 12. 1901
číslo domu: čp. 608
doplňující informace: Nemanželský syn Františky; svobodné dcery Josefa Sommera – podruha v Olšovci a Marie z rodu Josefa Flessnera – domkaře v Bzenci. Narozen 4. 9. 1901. Zemřel ve věku 3 měsíce a 22 dní.
příčina úmrtí: Křivice.
Zálešáková (roz. Jochová) Anna
datum úmrtí: 25. 12. 1901
datum pohřbu: 27. 12. 1901
číslo domu: čp. 254
doplňující informace: Manželka Jana Zálešáka – domkaře v Bzenci. Dcera Tomáše Jocha – podsedníka z Milokoště a Kateřiny z rodu Josefa Vincůrka – domkaře z Milokoště. Narozena 7. 5. 1835. Sezdána 23. 11. 1859. Zemřela ve věku 66 let, 7 měsíců a 19 dní.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.

    zdroj:

  • signatura: 5171; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy Matrika zemřelých 1883 – 1916: ; použité strany: 165 – 175.