Matrika: úmrtí 1900

Adamčík Filip – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 10. 1. 1900
datum pohřbu: 13. 1. 1900
číslo domu: čp. 111
doplňující informace: Ženatý syn Matouše Adamčíka – domkaře v Bzenci a Apolonie z rodu Jana Kurečky – domkaře v Bzenci. Narozen 1. 5. 1819. Sezdán 25. 1. 1853. Zemřel ve věku 80 let, 8 měsíců a 9 dní.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Lovecký Ondřej
datum úmrtí: 17. 1. 1900
datum pohřbu: 19. 1. 1900
číslo domu: čp. 211
doplňující informace: Syn Tomáše Loveckého – pastýře v Bzenci a Kateřiny z rodu Jana Poštolky – domkaře v Domaníně. Narozen 4. 2. 1894. Zemřel ve věku 5 let, 11 měsíců a 13 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Goldman František – výminkář v Bzenci
datum úmrtí: 22. 1. 1900
datum pohřbu: 24. 1. 1900
číslo domu: čp. 310
doplňující informace: Vdovec. Syn Františka Goldmana – měšťana v Bzenci a Barbory z rodu Libora Gazdy – měšťana v Bzenci. Narozen 6. 11. 1810. Zemřel ve věku 89 let, 2 měsíce a 16 dní.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Jaroš Václav
datum úmrtí: 28. 1. 1900
datum pohřbu: 30. 1. 1900
číslo domu: čp. 459
doplňující informace: Syn Arnošta Jaroše – obuvníka v Bzenci a Františky z rodu Josefa Adamčíka – domkaře v Bzenci. Narozen 12. 4. 1899. Zemřel ve věku 9 měsíců a 16 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Vlášková Libuše
datum úmrtí: 2. 2. 1900
datum pohřbu: 4. 2. 1900
číslo domu: čp. 309
doplňující informace: Dcera Josefa Vláška – stavitele v Moravské Ostravě a Libuše z rodu Jana Rychmana – stavitele v Bzenci. Narozena 29. 9. 1898. Zemřela ve věku 1 rok, 4 měsíce a 3 dny.
příčina úmrtí: Zánět mozkových blan.
Pospěchová Marie
datum úmrtí: 8. 2. 1900
datum pohřbu: 10. 2. 1900
číslo domu: čp. 451
doplňující informace: Dcera Josefa Pospěcha – domkaře v Bzenci a Eleonory z rodu Františka Kutného – podruha v Olšovci. Narozena 21. 8. 1899. Zemřela ve věku 5 měsíců a 18 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Čermáková Aloisia – měšťanka v Bzenci
datum úmrtí: 13. 2. 1900
datum pohřbu: 15. 2. 1900
číslo domu: čp. 315
doplňující informace: Svobodná dcera Františka Čermáka – měšťana v Bzenci a Veroniky z rodu Josefa Rogoše – měšťana v Bzenci. Narozena 26. 5. 1852. Zemřela ve věku 47 let, 8 měsíců a 17 dní.
příčina úmrtí: Srdeční vada.
Pořt Jan
datum úmrtí: 15. 2. 1900
datum pohřbu: 17. 2. 1900
číslo domu: čp. 14
doplňující informace: Syn Ignáce Pořta – obuvníka v Bzenci a Františky z rodu Antonína Goldmana – krejčího v Bzenci. Narozen 28. 12. 1899. Zemřel ve věku 1 měsíc a 17 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Sigmund Stanislav
datum úmrtí: 18. 2. 1900
datum pohřbu: 20. 2. 1900
číslo domu: čp. 154
doplňující informace: Syn Jana Sigmunda – domkaře v Bzenci a Františky z rodu Josefa Šebesty – měšťana v Bzenci. Narozen 12. 11. 1899. Zemřel ve věku 3 měsíce a 6 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Krzysiaková (roz. Žihová) Eleonora – almužnice v Bzenci
datum úmrtí: 22. 2. 1900
datum pohřbu: 24. 2. 1900
číslo domu: čp. 531
doplňující informace: Vdova po Ondřeji Krzysiakovi – obuvníku v Bzenci. Dcera Josefa Žihy – domkaře v Bzenci a Rosálie z rodu Jiřího Nauzera (Nautzera, Nautschera) – domkaře v Bzenci. Narozena 19. 2. 1820. Zemřela ve věku 80 let a 3 dny.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Vrtal Jan – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 24. 2. 1900
datum pohřbu: 26. 2. 1900
číslo domu: čp. 58
doplňující informace: Ženatý syn Jana Vrtala – podsedníka v Újezdci a Marie z rodu Antonína Kuchaře – půlláníka v Syrovíně. Narozen 17. 12. 1836. Sezdán 3. 2. 1868. Zemřel ve věku 63 let, 2 měsíce a 7 dní.
příčina úmrtí: Rakovina žaludku.
Novák Jakub – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 22. 3. 1900
datum pohřbu: 24. 3. 1900
číslo domu: čp. 394
doplňující informace: Ženatý syn Matěje Nováka – měšťana v Bzenci a Apolonie z rodu Jana Sommera – měšťana v Bzenci. Narozen 5. 7. 1844. Sezdán 4. 2. 1874. Zemřel ve věku 55 let, 8 měsíců a 17 dní.
příčina úmrtí: Raněn mrtvicí.
Sova František
datum úmrtí: 23. 3. 1900
datum pohřbu: 25. 3. 1900
číslo domu: čp. 245
doplňující informace: Syn Františka Sovy – měšťana v Bzenci a Barbory z rodu Josefa Zubka – podsedníka v Kněždubě. Narozen 19. 9. 1899. Zemřel ve věku 6 měsíců a 4 dny.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Malák Pavel – kovář v cukrovaru v Bzenci
datum úmrtí: 27. 3. 1900
datum pohřbu: 29. 3. 1900
číslo domu: čp. 407
doplňující informace: Ženatý syn Jiřího Maláka – domkaře v Kuželově a Alžběty z rodu Jana Tomečka – podruha v Hrubé Vrbce. Narozen 16. 10. 1860. Sezdán 17. 9. 1883. Zemřel ve věku 39 let, 5 měsíců a 11 dní.
příčina úmrtí: Srdeční vada.
Berg Karel Dr. – lékař na penzi v Bzenci
datum úmrtí: 10. 4. 1900
datum pohřbu: 12. 4. 1900
číslo domu: čp. 81
doplňující informace: Vdovec. Syn Jana Berga – měšťana ve Strážnici a Kateřiny z rodu Pavla Tomšeje – měšťana ve Strážnici. Narozen 15. 1. 1812. Zemřel ve věku 88 let, 2 měsíce a 25 dní.
příčina úmrtí: Raněn mrtvicí.
Zábelka František – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 19. 4. 1900
datum pohřbu: 21. 4. 1900
číslo domu: čp. 223
doplňující informace: Ženatý syn Františka Zábelky – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Jana Slavíka – podsedníka v Olšovci. Zemřel ve věku 62 let, 4 měsíce a 24 dní.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Hanák Josef
datum úmrtí: 19. 4. 1900
datum pohřbu: 21. 4. 1900
číslo domu: čp. 383
doplňující informace: Syn Josefa Hanáka – tesaře v Bzenci a Alžběty z rodu Pavla Bunže – domkaře v Bzenci. Narozen 14. 8. 1899. Zemřel ve věku 8 měsíců a 5 dní.
příčina úmrtí: Spalničky.
Kafurková Vilemína – almužnice v Bzenci
datum úmrtí: 22. 4. 1900
datum pohřbu: 24. 4. 1900
číslo domu: čp. 49
doplňující informace: Svobodná dcera Josefa Kafurka – sklepmistra v Bzenci a Anny z rodu Jana Nálepy – purkrabího v Bzenci. Narozena 28. 3. 1819. Zemřela ve věku 81 let a 24 dní.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Očka Jan – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 21. 5. 1900
datum pohřbu: 23. 5. 1900
číslo domu: čp. 71 „židovská obec“
doplňující informace: Ženatý syn Václava Očky – obuvníka ve Strážnici a Rosalie z rodu Filipa Tenglera – tkalce ve Strážnici. Narozen 8. 5. 1822. Sezdán 18. 6. 1889. Zemřel ve věku 78 let a 13 dní.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Sekánková (roz. Indruchová) Josefa
datum úmrtí: 25. 5. 1900
datum pohřbu: 27. 5. 1900
číslo domu: čp. 338
doplňující informace: Vdova po Ignáci Sekánkovi – podsedníku v Olšovci. Dcera Antonína Indrucha – podsedníka v Olšovci a Magdalény z rodu Václava Jakše – měšťana v Bzenci. Narozena 27. 3. 1818. Zemřela ve věku 82 let, 1 měsíc a 28 dní.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Ručka (Růčka) Josef
datum úmrtí: 30. 5. 1900
datum pohřbu: 1. 6. 1900
číslo domu: čp. 355
doplňující informace: Nemanželský syn Marie Ručkové (Růčkové) – dělnice v Bzenci; svobodné nemanželské dcery Marie; svobodné nemanželské dcery Alžběty z rodu Baltazara Ručky (Růčky) – domkaře v Bzenci. Narozen 14. 9. 1899. Zemřel ve věku 8 měsíců a 16 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Kovalčíková Anna
datum úmrtí: 1. 6. 1900
datum pohřbu: 3. 6. 1900
číslo domu: čp. 323
doplňující informace: Dcera Šimona Kovalčíka – obuvníka v Bzenci a Marie z rodu Františka Repíka – domkaře v Olšovci. Narozena 21. 6. 1896. Zemřela ve věku 3 roky, 11 měsíců a 10 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Novák Richard – studující stř. školy
datum úmrtí: 4. 6. 1900
datum pohřbu: 6. 6. 1900
číslo domu: čp. 330
doplňující informace: Svobodný syn Rudolfa Nováka – účetního v záložně v Bzenci a Marie z rodu Františka Gabriela – krejčího na Velehradě. Narozen 12. 6. 1884. Zemřel ve věku 15 let, 11 měsíců a 24 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Sedlářová (roz. Šimečková) Františka
datum úmrtí: 5. 6. 1900
datum pohřbu: 7. 6. 1900
číslo domu: čp. 357
doplňující informace: Vdova po Václavu Sedlářovi – domkaři v Čeložnicích. Dcera Pavla Šimečka – čtvrtníka v Čeložnicích a Terezie z rodu Ludvíka Plevy – domkaře z Čeložnic. Narozena 3. 8. 1822. Zemřela ve věku 77 let, 10 měsíců a 2 dny.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Königův chlapec
datum úmrtí: 8. 6. 1900
datum pohřbu: 10. 6. 1900
číslo domu: čp. 164
doplňující informace: Syn Alexandra Königa – strojníka v Bzenci a Františky z rodu Josefa Nováka – hajného v Záhornici v okr. Opočno.
příčina úmrtí: Mrtvorozen.
Hodný František
datum úmrtí: 16. 6. 1900
datum pohřbu: 18. 6. 1900
číslo domu: čp. 400
doplňující informace: Nemanželský syn Josefy Hodné – služebné v Napajedlích; svobodné dcery Josefa Hodného – podruha v Napajedlích a Františky z rodu Václava Mikeštíka – rolníka v Karlovicích. Narozen 22. 5. 1899 v Napajedlích. Zemřel ve věku 1 rok a 24 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Bayerová Maria
datum úmrtí: 26. 6. 1900
datum pohřbu: 28. 6. 1900
číslo domu: čp. 504
doplňující informace: Dcera Jana Bayera – obuvníka v Uherském Brodě a Kunegundy z rodu Kateřiny Bochnerové – služebné v Dechautkirchen. Narozena 26. 6. 1900. Zemřela ve věku 1 den.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Bayerová Johanna
datum úmrtí: 26. 6. 1900
datum pohřbu: 28. 6. 1900
číslo domu: čp. 504
doplňující informace: Dcera Jana Bayera – obuvníka v Uherském Brodě a Kunegundy z rodu Kateřiny Bochnerové – služebné v Dechautkirchen. Narozena 26. 6. 1900. Zemřela ve věku 1 den.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Řičica František – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 7. 7. 1900
datum pohřbu: 9. 7. 1900
číslo domu: čp. 3
doplňující informace: Ženatý syn Bartoloměje Řičice – domkaře v Zarazicích a Kateřiny z rodu Fabiána Smištíka – čtvrtníka v Zarazicích. Narozen 22. 3. 1865. Sezdán 16. 5. 1888. Zemřel ve věku 35 let, 3 měsíce a 15 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Nováková (roz. Gabrielová) Maria
datum úmrtí: 13. 7. 1900
datum pohřbu: 15. 7. 1900
číslo domu: čp. 330
doplňující informace: Manželka Rudolfa Nováka – účetního v záložně v Bzenci. Dcera Františka Gabriela – krejčího v Bzenci a Marie z rodu Aloise Hataše – pekaře na Velehradě. Narozena 3. 11. 1857. Sezdána 13. 6. 1881. Zemřela ve věku 42 let, 8 měsíců a 10 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Rosa František – uzenář v Bzenci
datum úmrtí: 27. 7. 1900
datum pohřbu: 29. 7. 1900
číslo domu: čp. 487
doplňující informace: Ženatý syn Jeronýma Rosy – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Františka Nepila – domkaře v Černovicích. Narozen 13. 3. 1834. Sezdán 23. 7. 1867. Zemřel ve věku 66 let, 4 měsíce a 14 dní.
příčina úmrtí: Rakovina jícnu.
Jurniklová Maria
datum úmrtí: 4. 8. 1900
datum pohřbu: 6. 8. 1900
číslo domu: čp. 109
doplňující informace: Dcera Štěpána Jurnikla – domkaře v Bzenci a Aloisie z rodu Josefa Sommera – měšťana v Bzenci. Narozena 2. 2. 1900. Zemřela ve věku 6 měsíců a 2 dny.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Svobodníková Marie
datum úmrtí: 4. 8. 1900
datum pohřbu: 6. 8. 1900
číslo domu: čp. 365
doplňující informace: Nemanželská dcera Anny Svobodníkové; svobodné dcery Antonína Svobodníka – kramáře v Bzenci a Marie z rodu Barbory Vašákové – podruhyně v Kostelci u Kyjova. Narozena 2. 8. 1900. Zemřela ve věku 2 dny.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Vrzal Antonín – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 10. 8. 1900
datum pohřbu: 12. 8. 1900
číslo domu: čp. 170
doplňující informace: Ženatý syn Jakuba Vrzala – domkaře v Bzenci a Antonie z rodu Matouše Klučky – domkaře v Bzenci. Narozen 7. 6. 1852. Sezdán 30. 1. 1877. Zemřel ve věku 48 let, 2 měsíce a 3 dny.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Kučerová Kateřina
datum úmrtí: 11. 8. 1900
datum pohřbu: 13. 8. 1900
číslo domu: čp. 233
doplňující informace: Manželka Ignáce Kučery – měšťana v Bzenci. Dcera Františka Slavíka – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Karla Opravila – domkaře v Olšovci. Narozena 29. 10. 1860. Sezdána 6. 2. 1884. Zemřela ve věku 39 let, 9 měsíců a 12 dní.
příčina úmrtí: Rakovina dělohy.
Šebestová (roz. Repíková) Rosálie
datum úmrtí: 13. 8. 1900
datum pohřbu: 15. 8. 1900
číslo domu: čp. 146
doplňující informace: Vdova po Františku Šebestovi – domkaři v Bzenci. Dcera Filipa Repíka – měšťana v Bzenci a Apolonie z rodu Jana Růčky – měšťana v Bzenci. Narozena 2. 3. 1829. Zemřela ve věku 71 let, 5 měsíců a 11 dní.
příčina úmrtí: Zkornatění tepen.
Mádová Maria
datum úmrtí: 14. 8. 1900
datum pohřbu: 16. 8. 1900
číslo domu: čp. 521
doplňující informace: Dcera Cyrila Mády – dělníka na dráze v Bzenci a Anny z rodu Cyrila Žádníka – domkaře v Písku. Narozena 1. 4. 1900. Zemřela ve věku 4 měsíce a 13 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Hanáček Jaroslav
datum úmrtí: 21. 8. 1900
datum pohřbu: 23. 8. 1900
číslo domu: čp. 23
doplňující informace: Syn Františka Hanáčka – podruha v Bzenci a Rosalie z rodu Martina Mičky (Míčky) – domkaře v Malé Vrbce. Narozen 16. 5. 1899. Zemřel ve věku 1 rok, 3 měsíce a 5 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Kopřiva Antonín
datum úmrtí: 22. 8. 1900
datum pohřbu: 25. 8. 1900
číslo domu: čp. 427
doplňující informace: Syn Antonína Kopřivy – podruha v Bzenci a Marie z rodu Štěpána Nikla – podruha v Bzenci. Narozen 14. 8. 1900. Zemřel ve věku 8 dní.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Kováč Pavel
datum úmrtí: 28. 8. 1900
datum pohřbu: 30. 8. 1900
číslo domu: čp. 497
doplňující informace: Syn Jiřího Kováče – zedníka a podruha v Bzenci a Aloisie z rodu Antonína Stavjaného – domkaře v Bzenci. Narozen 11. 3. 1900. Zemřel ve věku 5 měsíců a 17 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Sigmundová (roz. Hertlová) Josefa
datum úmrtí: 28. 8. 1900
datum pohřbu: 30. 8. 1900
číslo domu: čp. 183
doplňující informace: Vdova po Štěpánu Hertlovi – domkaři v Bzenci. Dcera Libora Hertla – domkaře v Bzenci a Veroniky z rodu Bernarda Nikla – měšťana v Bzenci. Narozena 4. 1. 1824. Zemřela ve věku 76 let, 7 měsíců a 24 dní.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Rukavičková Františka
datum úmrtí: 3. 9. 1900
datum pohřbu: 5. 9. 1900
číslo domu: čp. 39
doplňující informace: Dcera Václava Rukavičky – krejčího v Bzenci a Josefy z rodu Antonína Bezchleba – domkaře v Bzenci. Narozena 27. 8. 1900. Zemřela ve věku 6 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Kratochvílová Anděla
datum úmrtí: 14. 9. 1900
datum pohřbu: 16. 9. 1900
číslo domu: čp. 278
doplňující informace: Dcera Josefa Kratochvíla – strážníka na dráze v Bzenci a Josefy z rodu Jana Pinďáka – pololáníka v Bohuslavicích. Narozena 29. 5. 1900. Zemřela ve věku 3 měsíce a 15 dní.
příčina úmrtí: Křivice.
Kutná (roz. Klučková) Alžběta
datum úmrtí: 21. 9. 1900
datum pohřbu: 23. 9. 1900
číslo domu: čp. 539
doplňující informace: Vdova po Martinu Kutném – domkaři v Olšovci. Dcera Matouše Klučky – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Vavřince Říkovského – domkaře v Bzenci. Narozena 24. 10. 1826. Zemřela ve věku 73 let, 10 měsíců a 27 dní.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Šebesta Jan – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 22. 9. 1900
datum pohřbu: 24. 9. 1900
číslo domu: čp. 232
doplňující informace: Ženatý syn Josefa Šebesty – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Karla Goldmana (Goldmanna) – měšťana v Bzenci. Narozen 16. 11. 1849. Sezdán 17. 11. 1874. Zemřel ve věku 50 let, 10 měsíců a 6 dní.
příčina úmrtí: Zánět ledvin.
Varadínek (Varadinek) Bohumír
datum úmrtí: 25. 9. 1900
datum pohřbu: 27. 9. 1900
číslo domu: čp. 137
doplňující informace: Syn Jana Varadínka – obyvatele v Bzenci a Viktorie z rodu Jana Luczaka – zahradníka v Barwaldu v Haliči. Narozen 19. 1. 1900. Zemřel ve věku 8 měsíců a 6 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Kouba Miroslav
datum úmrtí: 2. 10. 1900
datum pohřbu: 4. 10. 1900
číslo domu: čp. 302
doplňující informace: Syn Františka Kouby – odborného učitele při měšťanské škole v Bzenci a Anny z rodu Vavřince Lukeše – panského služebného v Bzenci. Narozen 30. 7. 1900. Zemřel ve věku 2 měsíce a 2 dny.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Havlíková Anděla
datum úmrtí: 8. 10. 1900
datum pohřbu: 10. 10. 1900
číslo domu: čp. 28
doplňující informace: Dcera Matěje Havlíka – podruha v Bzenci a Johanny z rodu Františka Kastingera – stolaře v Bzenci. Narozena 4. 9. 1900. Zemřela ve věku 1 měsíc a 4 dny.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Pech Jan – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 22. 10. 1900
datum pohřbu: 24. 10. 1900
číslo domu: čp. 393
doplňující informace: Ženatý syn Františka Pecha – domkaře v Bzenci a Terezie z rodu Josefa Flessnera – domkaře v Bzenci. Narozen 25. 8. 1833. Sezdán 4. 4. 1864. Zemřel ve věku 67 let, 1 měsíc a 27 dní.
příčina úmrtí: Rozedma plic.
Maňáková (roz. Sigmundová) Johanna
datum úmrtí: 24. 10. 1900
datum pohřbu: 26. 10. 1900
číslo domu: čp. 202
doplňující informace: Vdova po Jiřím Maňákovi – koláři v Bzenci. Dcera Jiřího Sigmunda – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Isidora Fialy – domkaře v Bzenci. Narozena 1. 6. 1825. Zemřela ve věku 75 let, 4 měsíce a 23 dní.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Holasová Maria
datum úmrtí: 2. 11. 1900
datum pohřbu: 4. 11. 1900
číslo domu: čp. 46
doplňující informace: Dcera Ignáce Holase – krejčího v Bzenci a Marie z rodu Jakuba Čermáka – domkaře v Bzenci. Narozena 19. 10. 1900. Zemřela ve věku 13 dní.
příčina úmrtí: Strnulost svalů.
Kuchařová (roz. Jakšová) Marie
datum úmrtí: 8. 11. 1900
datum pohřbu: 10. 11. 1900
číslo domu: čp. 130
doplňující informace: Vdova po Josefu Kuchaři – domkaři v Olšovci. Dcera Bernarda Jakše – domkaře v Bzenci a Marie z rodu Pavla Richmacha (Rychmacha) – podsedníka v Olšovci. Narozena 1. 2. 1818. Zemřela ve věku 82 let, 9 měsíců a 7 dní.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Zábelka Jan
datum úmrtí: 12. 11. 1900
datum pohřbu: 14. 11. 1900
číslo domu: čp. 380
doplňující informace: Syn Jana Zábelky – domkaře v Bzenci a Marie z rodu Pavla Růčky – domkaře v Bzenci. Narozen 24. 8. 1900. Zemřel ve věku 2 měsíce a 18 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Vrzal Stanislav
datum úmrtí: 23. 11. 1900
datum pohřbu: 25. 11. 1900
číslo domu: čp. 491
doplňující informace: Syn Karla Vrzala – domkaře v Bzenci a Barbory z rodu Josefa Kočiše – domkaře ve Znorovách (Vnorovy). Narozen 22. 4. 1897. Zemřel ve věku 3 roky, 7 měsíců a 1 den.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Jandásková (roz. Barčáková) Juliána
datum úmrtí: 24. 11. 1900
datum pohřbu: 26. 11. 1900
číslo domu: čp. 92
doplňující informace: Vdova po Matěji Jandáskovi – drábu v Bzenci. Dcera Barbory Barčákové – dělnice v Brně. Narozena 13. 1. 1834. Zemřela ve věku 66 let, 10 měsíců a 11 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Goldmanová (Goldmannová, roz. Přerovská) Terezia
datum úmrtí: 7. 12. 1900
datum pohřbu: 9. 12. 1900
číslo domu: čp. 53
doplňující informace: Vdova po Antonínu Goldmanovi – stolaři v Bzenci. Dcera Josefa Přerovského – řezníka v Bzenci a Tekly z rodu Martina Lukeše – měšťana v Bzenci. Narozena 3. 5. 1833. Zemřela ve věku 67 let, 7 měsíců a 4 dny.
příčina úmrtí: Uskřinutá kýla.
Bezchlebová Františka
datum úmrtí: 8. 12. 1900
datum pohřbu: 10. 12. 1900
číslo domu: čp. 238
doplňující informace: Dcera Antonína Bezchleba – kováře v Bzenci a Josefy z rodu Františka Kutného – měšťana v Bzenci. Narozena 30. 3. 1900. Zemřela ve věku 8 měsíců a 8 dní.
příčina úmrtí: Zádušný kašel.
Šašina Antonín – c. k. technický finanční kontrolor ve Bzenci
datum úmrtí: 6. 12. 1900
datum pohřbu: 10. 12. 1900
číslo domu: čp. 10
doplňující informace: Ženatý syn Jana Šašiny – pololáníka ve Ždánicích a Marie z rodu Václava Brázdy – hostinského z Velkých Lovčic (od roku 1921 Lovčice). Narozen 10. 1. 1856. Sezdán 17. 9. 1889. Zemřel ve věku 44 let, 10 měsíců a 26 dní.
příčina úmrtí: Změknutí mozku.
Bičová Barbora
datum úmrtí: 11. 12. 1900
datum pohřbu: 13. 12. 1900
číslo domu: čp. 363
doplňující informace: Dcera Františka Biče – domkaře v Bzenci a Barbory z rodu Antonína Edlera – domkaře v Bzenci. Narozena 11. 12. 1900. Zemřela ve věku 16 hodin.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Biča Josef
datum úmrtí: 11. 12. 1900
datum pohřbu: 13. 12. 1900
číslo domu: čp. 363
doplňující informace: Syn Františka Biče – domkaře v Bzenci a Barbory z rodu Antonína Edlera – domkaře v Bzenci. Narozen 11. 12. 1900. Zemřel ve věku 16 hodin.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Kašpárek Bedřich
datum úmrtí: 12. 12. 1900
datum pohřbu: 14. 12. 1900
číslo domu: čp. 70 (židovská obec)
doplňující informace: Syn Antonína Kašpárka – stolaře v Bzenci a Anny z rodu Františka Mikulky – podruha v Komni. Narozen 15. 8. 1895. Zemřel ve věku 5 let, 3 měsíce a 27 dní.
příčina úmrtí: Difteritis (Záškrt).
Dobrovský Jan
datum úmrtí: 11. 12. 1900
datum pohřbu: 14. 12. 1900
číslo domu: čp. 145
doplňující informace: Syn Antonína Dobrovského – domkaře v Bzenci a Eleonory z rodu Antonína Stavjaného – domkaře v Bzenci. Narozen 11. 5. 1900. Zemřel ve věku 7 měsíců.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Valštýn František
datum úmrtí: 12. 12. 1900
datum pohřbu: 14. 12. 1900
číslo domu: čp. 401
doplňující informace: Syn Františka Valštýna – domkaře v Bzenci a Marie z rodu Jana Brázdy – domkaře v Bzenci. Narozen 13. 11. 1898. Zemřel ve věku 2 roky a 29 dní.
příčina úmrtí: Difteritis (Záškrt).
Durajovská (roz. Hertlová) Anna
datum úmrtí: 17. 12. 1900
datum pohřbu: 19. 12. 1900
číslo domu: čp. 71
doplňující informace: Vdova po Josefu Durajovském – podruhu v Bzenci. Dcera Františka Hertla – měšťana v Bzenci a Františky z rodu Václava Pírka – domkaře v Kroměříži. Narozena 24. 7. 1827. Zemřela ve věku 73 let, 4 měsíce a 23 dní.
příčina úmrtí: Rakovina střev.
Rosenbuschová (roz. Čápová) Terezia
datum úmrtí: 17. 12. 1900
datum pohřbu: 19. 12. 1900
číslo domu: čp. 67
doplňující informace: Vdova po Jakubu Rosenbuschovi – barvíři ve Valašských Kloboukách. Dcera Karla Čápa – mlynáře v Hulíně a Terezie z rodu Josefa Opavského – měšťana z Kojetína. Narozena 2. 4. 1835. Zemřela ve věku 65 let, 8 měsíců a 15 dní.
příčina úmrtí: Rakovina střevní.
Zapletal Jan
datum úmrtí: 21. 12. 1900
datum pohřbu: 23. 12. 1900
číslo domu: čp. 1
doplňující informace: Syn Františka Zapletala – dělníka v Bzenci a Anny z rodu Jana Klučky – obyvatele v Bzenci. Narozen 8. 6. 1900. Zemřel ve věku 3 měsíce a 13 dní.
příčina úmrtí: Zádušný kašel.
Sommerová Ludmila
datum úmrtí: 23. 12. 1900
datum pohřbu: 25. 12. 1900
číslo domu: čp. 109
doplňující informace: Dcera Františka Sommera – domkaře v Bzenci a Františky z rodu Františka Ventrče – měšťana v Bzenci. Narozena 11. 9. 1900. Zemřela ve věku 3 měsíce a 12 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Růžicová Růžena
datum úmrtí: 24. 12. 1900
datum pohřbu: 26. 12. 1900
číslo domu: čp. 391
doplňující informace: Dcera Františka Růžice – domkaře v Bzenci a Terezie z rodu Ondřeje Presa – obuvníka ve Vracově. Narozena 27. 11. 1900. Zemřela ve věku 27 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.

    zdroj:

  • signatura: 5171; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy Matrika zemřelých 1883 – 1916: ; použité strany: 156 – 164.