Matrika: úmrtí 1899

Smékal Ignác
datum úmrtí: 3. 1. 1899
datum pohřbu: 5. 1. 1899
číslo domu: čp. 65
doplňující informace: Nemanželský syn Marie; svobodné dcery Ignáce Smékala – rolníka v Puklicích u Jihlavy a Františky z rodu Jakuba Steffela – krejčího ve Střížově. Narozen 21. 9. 1898. Zemřel ve věku 3 měsíce a 12 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Veber Jan – kartáčník v Bzenci
datum úmrtí: 5. 1. 1899
datum pohřbu: 7. 1. 1899
číslo domu: čp. 323
doplňující informace: Ženatý nemanželský syn Anny; svobodné dcery Terezie z rodu Jana Vebera – kartáčníka z Písařova. Narozen 31. 7. 1854. Sezdán 24. 11. 1880. Zemřel ve věku 44 let, 5 měsíců a 4 dny.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Hekl Bohumil
datum úmrtí: 11. 1. 1899
datum pohřbu: 13. 1. 1899
číslo domu: čp. 88
doplňující informace: Syn Antonína Hekla – obuvníka v Bzenci a Marie z rodu Jana Sekelýho – domkaře v Bzenci. Narozen 20. 10. 1898. Zemřel ve věku 2 měsíce a 11 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Šrámek František
datum úmrtí: 12. 1. 1899
datum pohřbu: 14. 1. 1899
číslo domu: čp. 295
doplňující informace: Syn Františka Šrámka – podruha v Bzenci a Františky z rodu Martina Stavjaného – domkaře v Bzenci. Narozen 17. 2. 1898. Zemřel ve věku 10 měsíců a 25 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Táborský Vincenc – kasíř na severní dráze v Bzenci
datum úmrtí: 17. 1. 1899
datum pohřbu: 19. 1. 1899
číslo domu: „nádraží severní dráhy“
doplňující informace: Svobodný syn Vincence Táborského – účetního v Novém Jičíně a Anny z rodu Matzenauera – krejčího v Novém Jičíně. Narozen 31. 12. 1872 v Novém Jičíně. Zemřel ve věku 27 let a 16 dní.
příčina úmrtí: Zastřelil se, suicidium.
Klučka Karel
datum úmrtí: 18. 1. 1899
datum pohřbu: 20. 1. 1899
číslo domu: čp. 1
doplňující informace: Nemanželský syn Anny; svobodné dcery Jana Klučky – obyvatele v Bzenci a Magdalény z rodu Františka Sojáčka – domkaře ze Strážnice. Narozen 3. 9. 1898. Zemřel ve věku 4 měsíce a 15 dní.
příčina úmrtí: Plicní katar.
Krystýnová (roz. Horáková) Anežka
datum úmrtí: 17. 2. 1899
datum pohřbu: 19. 2. 1899
číslo domu: čp. 222
doplňující informace: Manželka Jana Krystýna – zámečníka v Bzenci. Dcera Antonína Horáka – obyvatele v Břeclavi a Cecilie z rodu Karla Dědka – domkaře v Tvrdonicích. Narozena 20. 1. 1855. Sezdána 11. 11. 1879. Zemřela ve věku 44 let a 27 dní.
příčina úmrtí: Zánět pohrudnice.
Gazda Bedřich
datum úmrtí: 22. 2. 1899
datum pohřbu: 24. 2. 1899
číslo domu: čp. 249
doplňující informace: Syn Josefa Gazdy – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Františka Vašíka – měšťana v Bzenci. Narozen 15. 3. 1898. Zemřel ve věku 11 měsíců a 17 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Bunžová (roz. Nevřivá) Anna
datum úmrtí: 24. 2. 1899
datum pohřbu: 26. 2. 1899
číslo domu: čp. 126
doplňující informace: Manželka Pavla Bunže – domkaře v Bzenci. Dcera Josefa Nevřivého – domkaře v Bzenci a Pauliny z rodu Kašpara Ručky (Růčky) – měšťana v Bzenci. Narozena 23. 7. 1836. Sezdána 8. 2. 1857. Zemřela ve věku 62 let, 7 měsíců a 1 den.
příčina úmrtí: Kloubový rheumatismus.
Macháňová (roz. Aschermannová) Josefa
datum úmrtí: 12. 3. 1899
datum pohřbu: 14. 3. 1899
číslo domu: čp. 309
doplňující informace: Manželka Josefa Macháně – měšťana ve Zlíně. Dcera Josefa Aschermanna – revírníka v Bohuslavicích a Josefy z rodu Petra Sedláře – mlynáře v Březolupech. Narozena 14. 5. 1822. Zemřela ve věku 76 let, 9 měsíců a 28 dní.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Jandl Vladimír
datum úmrtí: 15. 3. 1899
datum pohřbu: 17. 3. 1899
číslo domu: čp. 337
doplňující informace: Nemanželský syn Petronily; svobodné dcery Františka Jandla – c. k. okresního sluhy v Uherském Ostrohu a Antonie z rodu Václava Hartmana – koláře v Uherském Ostrohu. Narozen 17. 5. 1898 v Praze. Zemřel ve věku 9 měsíců a 28 dní.
příčina úmrtí: Plicní katar.
Vanharová (Vaňharová) Josefa
datum úmrtí: 18. 3. 1899
datum pohřbu: 20. 3. 1899
číslo domu: čp. 125
doplňující informace: Nemanželská dcera Františky; svobodné dcery Jana Vanhary – domkaře v Bzenci a Tekly z rodu Antonína Přerovského – řezníka v Bzenci. Narozena 28. 6. 1898. Zemřela ve věku 8 měsíců a 20 dní.
příčina úmrtí: Křivice.
Strnadová (roz. Heringová) Alžběta
datum úmrtí: 17. 3. 1899
datum pohřbu: 19. 3. 1899
číslo domu: čp. 394
doplňující informace: Vdova po Janu Strnadovi – zámečníku v Bzenci. Dcera Josefa Heringa – měšťana v Bzenci a Marie z rodu Antonína Brázdy – měšťana v Bzenci. Narozena 16. 11. 1827. Zemřela ve věku 71 let, 4 měsíce a 11 dní.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Opravilová (roz. Jelínková) Barbora
datum úmrtí: 19. 3. 1899
datum pohřbu: 21. 3. 1899
číslo domu: čp. 263
doplňující informace: Vdova po Antonínu Opravilovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Filipa Jelínka – podsedníka v Olšovci a Anny z rodu Floriána Urbana – měšťana v Bzenci. Narozena 6. 7. 1836. Zemřela ve věku 62 let, 8 měsíců a 13 dní.
příčina úmrtí: Rakovina.
Lovecký Jan
datum úmrtí: 23. 3. 1899
datum pohřbu: 25. 3. 1899
číslo domu: čp. 211
doplňující informace: Syn Tomáše Loveckého – obecního pastýře v Bzenci a Kateřiny z rodu Jana Poštolky – domkaře v Domaníně. Narozen 18. 3. 1899. Zemřel ve věku 5 dní.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Novák Josef
datum úmrtí: 2. 4. 1899
datum pohřbu: 4. 4. 1899
číslo domu: čp. 60
doplňující informace: Syn Josefa Nováka – pekaře v Bzenci a Terezie z rodu Josefa Sáse – domkaře v Bzenci. Narozen 10. 12. 1898. Zemřel ve věku 3 měsíce a 22 dní.
příčina úmrtí: Křivice.
Fabrici Jan
datum úmrtí: 2. 4. 1899
datum pohřbu: 4. 4. 1899
číslo domu: čp. 362
doplňující informace: Syn Josefa Fabriciho – obuvníka v Bzenci a Amálie z rodu Karla Čány – podruha v Bzenci. Narozen 28. 3. 1899. Zemřel ve věku 4 dny.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Dobrovský Antonín
datum úmrtí: 10. 4. 1899
datum pohřbu: 11. 4. 1899
číslo domu: čp. 145
doplňující informace: Syn Antonína Dobrovského – domkaře v Bzenci a Eleonory z rodu Antonína Stavjaného – domkaře v Bzenci. Narozen 29. 3. 1899. Zemřel ve věku 11 dní.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Žák František
datum úmrtí: 10. 4. 1899
datum pohřbu: 12. 4. 1899
číslo domu: čp. 65
doplňující informace: Nemanželský syn Antonie; dcery Antonína Žáka – měšťana v Bzenci a Aloisie z rodu Antonína Ježka – měšťana v Bzenci. Narozen 9. 4. 1899. Zemřel ve věku 1 den.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Demazy (Demasý, roz. Goldmannová) Františka
datum úmrtí: 13. 4. 1899
datum pohřbu: 16. 4. 1899
číslo domu: čp. 347
doplňující informace: Manželka Jana Demazyho (Demasý) – měšťana v Bzenci. Dcera Františka Goldmana (Goldmanna)– stolaře v Bzenci a Anny z rodu Františka Goldmana (Goldmanna) – měšťana v Bzenci. Narozena 19. 9. 1830. Sezdána 5. 11. 1856. Zemřela ve věku 68 let, 6 měsíců a 24 dní.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Staněk Antonín
datum úmrtí: 30. 4. 1899
datum pohřbu: 2. 5. 1899
číslo domu: čp. 17
doplňující informace: Syn Františka Staňka – podruha v Bzenci a Marie z rodu Františka Hekla – domkaře ve Vracově. Narozen 2. 11. 1898. Zemřel ve věku 5 měsíců a 28 dní.
příčina úmrtí: Plicní katar.
Klučka Jan – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 1. 5. 1899
datum pohřbu: 4. 5. 1899
číslo domu: čp. 1
doplňující informace: Ženatý syn Jana Klučky – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Františka Bezchleba – měšťana v Bzenci. Narozen 6. 7. 1834. Sezdán 11. 11. 1862. Zemřel ve věku 64 let, 9 měsíců a 23 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Kuklová (roz. Zálešáková) Kateřina
datum úmrtí: 2. 5. 1899
datum pohřbu: 5. 5. 1899
číslo domu: čp. 334
doplňující informace: Vdova po Antonínu Kuklovi – obyvateli v Bzenci. Dcera Fabiána Zálešáka – domkaře v Písku a Marie z rodu Václava Kurky – domkaře v Písku. Narozena 13. 4. 1837. Zemřela ve věku 62 let a 19 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Šalachmaničová Antonie
datum úmrtí: 5. 5. 1899
datum pohřbu: 7. 5. 1899
číslo domu: čp. 365
doplňující informace: Svobodná dcera Štěpána Šalachmanoviče – dělníka v Hodoníně a Josefy z rodu Martina Strmiska (Strmisky) – panského služebného v Dubňanech. Narozena 14. 10. 1871. Zemřela ve věku 27 let, 6 měsíců a 21 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Kuchařová (roz. Brázdová) Barbora
datum úmrtí: 6. 5. 1899
datum pohřbu: 8. 5. 1899
číslo domu: čp. 275
doplňující informace: Manželka Josefa Kuchaře – měšťana v Bzenci. Dcera Vincence Brázdy – měšťana v Bzenci a Barbory z rodu Jana Karnufka – měšťana v Bzenci. Narozena 14. 3. 1826. Sezdána 6. 2. 1849. Zemřela ve věku 73 let, 1 měsíc a 22 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Grombíř Jan
datum úmrtí: 9. 5. 1899
datum pohřbu: 11. 5. 1899
číslo domu: čp. 124
doplňující informace: Syn Martina Grombíře – domkaře v Bzenci a Františky z rodu Matěje Rudla – domkaře v Bzenci. Narozen 16. 6. 1894. Zemřel ve věku 4 roky, 10 měsíců a 23 dní.
příčina úmrtí: Zánět pobřišnice.
Čapková Eleonora
datum úmrtí: 9. 5. 1899
datum pohřbu: 11. 5. 1899
číslo domu: čp. 237
doplňující informace: Dcera Františka Čapky – domkaře v Bzenci a Apolonie z rodu Pavla Študenta – měšťana v Bzenci. Narozena 24. 1. 1880. Zemřela ve věku 19 let, 3 měsíce a 15 dní.
příčina úmrtí: Srdeční vada.
Kumpán Stanislav
datum úmrtí: 10. 5. 1899
datum pohřbu: 12. 5. 1899
číslo domu: čp. 425
doplňující informace: Syn Františka Kumpána – obuvníka v Bzenci a Marie z rodu Antonína Žáka – měšťana v Bzenci. Narozen 16. 1. 1899. Zemřel ve věku 3 měsíce a 24 dní.
příčina úmrtí: Plicní katar.
Grombířová Maria
datum úmrtí: 13. 5. 1899
datum pohřbu: 15. 5. 1899
číslo domu: čp. 124
doplňující informace: Dcera Martina Grombíře – domkaře v Bzenci a Františky z rodu Matěje Rudla – domkaře v Bzenci. Narozena 10. 12. 1897. Zemřela ve věku 1 rok, 5 měsíců a 3 dny.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Novosadová Maria
datum úmrtí: 15. 5. 1899
datum pohřbu: 17. 5. 1899
číslo domu: čp. 81
doplňující informace: Dcera Jana Novosada – obuvníka v Bzenci a Matildy; nemanželské dcery Anny z rodu Františka Zelinky – panského služebníka v Bzenci. Narozena 8. 5. 1899. Zemřela ve věku 7 dní.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Žitný Bolestín
datum úmrtí: 18. 5. 1899
datum pohřbu: 20. 5. 1899
číslo domu: čp. 91
doplňující informace: Syn Josefa Žitného – obchodníka v Bzenci a Františky; nemanželské dcery Anny z rodu Jakuba Sučka (Súčka) – podruha v Bzenci. Narozen 2. 8. 1898. Zemřel ve věku 9 měsíců a 16 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Ondrušová Markéta
datum úmrtí: 26. 5. 1899
datum pohřbu: 27. 5. 1899
číslo domu: čp. 65
doplňující informace: Nemanželská dcera Kateřiny; svobodné dcery Jiřího Ondruše – podruha v Kněždubě a Kateřiny z rodu Jiřího Supa – domkaře v Hroznové Lhotě. Narozena 27. 2. 1896 ve Vídni. Zemřela ve věku 3 roky, 2 měsíce a 29 dní.
příčina úmrtí: Šarlach.
Strážnický Ondřej – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 28. 5. 1899
datum pohřbu: 29. 5. 1899
číslo domu: čp. 6
doplňující informace: Ženatý syn Matěje Strážnického – měšťana v Bzenci a Františky z rodu Ondřeje Klučky – měšťana v Bzenci. Narozen 24. 8. 1839. Sezdán 25. 5. 1874. Zemřel ve věku 59 let, 9 měsíců a 4 dny.
příčina úmrtí: Rozedma plic.
Máda Rudolf
datum úmrtí: 29. 5. 1899
datum pohřbu: 30. 5. 1899
číslo domu: čp. 521
doplňující informace: Syn Cyrila Mády – dělníka na dráze v Bzenci a Anny z rodu Cyrila Žádníka – domkaře v Písku. Narozen 8. 12. 1898. Zemřel ve věku 5 měsíců a 21 dní.
příčina úmrtí: Šarlach.
Rudl Bedřich
datum úmrtí: 29. 5. 1899
datum pohřbu: 30. 5. 1899
číslo domu: čp. 103
doplňující informace: Syn Františka Rudla – obuvníka v Bzenci a Antonie; nemanželské dcery Josefy z rodu Pavla Kocurka – krejčího v Bzenci. Narozen 4. 3. 1895. Zemřel ve věku 4 roky, 2 měsíce a 25 dní.
příčina úmrtí: Šarlach.
Růžicová (roz. Rychmanová) Josefa
datum úmrtí: 31. 5. 1899
datum pohřbu: 1. 6. 1899
číslo domu: čp. 63
doplňující informace: Manželka Jana Růžice – měšťana v Bzenci. Dcera Jana Rychmana – soustružníka v Bzenci a Anny z rodu Josefa Hataše – měšťana v Bzenci. Narozena 28. 2. 1863. Sezdána 30. 5. 1892. Zemřela ve věku 36 let, 3 měsíce a 3 dny.
příčina úmrtí: Horečka omladnic.
Šrámková Maria
datum úmrtí: 3. 6. 1899
datum pohřbu: 5. 6. 1899
číslo domu: čp. 295
doplňující informace: Dcera Františka Šrámka – podruha v Bzenci a Františky z rodu Martina Stavjaného – domkaře v Bzenci. Narozena 3. 2. 1889. Zemřela ve věku 10 let a 4 měsíce.
příčina úmrtí: Šarlach.
Hostýnková (roz. Zahradníková) Marie
datum úmrtí: 4. 6. 1899
datum pohřbu: 6. 6. 1899
číslo domu: čp. 268
doplňující informace: Manželka Jana Hostýnka – bednáře v Bzenci. Dcera Josefa Zahradníka – zedníka ve Strážnici a Viktorie z rodu Antonína Machaly – podsedníka v Koryčanech. Narozena 6. 9. 1860. Sezdána 27. 10. 1885. Zemřela ve věku 38 let, 10 měsíců a 28 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Mikulčíková (roz. Konečná) Filomena
datum úmrtí: 5. 6. 1899
datum pohřbu: 7. 6. 1899
číslo domu: čp. 305
doplňující informace: Manželka Jana Mikulčíka – obuvníka v Bzenci. Dcera Josefa Konečného – krejčího a domkaře v Bzenci a Tekly z rodu Jiřího Straška – domkaře v Bzenci. Narozena 10. 11. 1863. Sezdána 12. 11. 1884. Zemřela ve věku 35 let, 6 měsíců a 25 dní.
příčina úmrtí: Zánět mozkových blan.
Edlerová (roz. Jarošová) Barbora
datum úmrtí: 6. 6. 1899
datum pohřbu: 8. 6. 1899
číslo domu: čp. 363
doplňující informace: Manželka Antonína Edlera – domkaře v Bzenci. Dcera Martina Jaroše – domkaře v Bzenci a Kateřiny z rodu Josefa Jurečky – domkaře v Bzenci. Narozena 4. 12. 1825. Sezdána 7. 11. 1848. Zemřela ve věku 73 let, 6 měsíců a 2 dny.
příčina úmrtí: Emphysema plic.
Jakšová Františka
datum úmrtí: 9. 6. 1899
datum pohřbu: 11. 6. 1899
číslo domu: čp. 378
doplňující informace: Dcera Jana Jakše – domkaře v Bzenci a Františky z rodu Tomáše Slavíka – domkaře v Bzenci. Narozena 2. 10. 1896. Zemřela ve věku 2 roky, 8 měsíců a 7 dní.
příčina úmrtí: Šarlach.
Jaroš Antonín
datum úmrtí: 12. 6. 1899
datum pohřbu: 14. 6. 1899
číslo domu: čp. 461
doplňující informace: Syn Jana Jaroše – podruha v Bzenci a Marie z rodu Josefa Bajera – domkaře ve Tvarožné Lhotě. Narozen 8. 6. 1898. Zemřel ve věku 1 rok a 4 dny.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Kumpánová (roz. Žáková) Maria
datum úmrtí: 13. 6. 1899
datum pohřbu: 15. 6. 1899
číslo domu: čp. 425
doplňující informace: Manželka Františka Kumpána – obuvníka v Bzenci. Dcera Antonína Žáka – měšťana v Bzenci a Marie z rodu Jana Voštického – obuvníka v Bzenci. Narozena 29. 10. 1863. Sezdána 4. 11. 1889. Zemřela ve věku 35 let, 7 měsíců a 14 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Vymazal František
datum úmrtí: 15. 6. 1899
datum pohřbu: 17. 6. 1899
číslo domu: čp. 420
doplňující informace: Syn Jana Vymazala – domkaře v Bzenci a Marie z rodu Jana Sedláčka – zedníka v Bzenci. Narozen 25. 1. 1896. Zemřel ve věku 3 roky, 4 měsíce a 20 dní.
příčina úmrtí: Zánět ledvin.
Břečka Ludvík
datum úmrtí: 19. 6. 1899
datum pohřbu: 20. 6. 1899
číslo domu: čp. 504
doplňující informace: Syn Jana Břečky – výhybkáře v Bzenci a Marie z rodu Františka Štočka – kočího v havírni v Rosicích. Narozen 9. 1. 1895. Zemřel ve věku 4 roky, 5 měsíců a 10 dní.
příčina úmrtí: Šarlach.
Máda František
datum úmrtí: 21. 6. 1899
datum pohřbu: 23. 6. 1899
číslo domu: čp. 521
doplňující informace: Syn Cyrila Mády – dělníka při dráze v Bzenci a Anny z rodu Cyrila Žádníka – domkaře v Písku. Narozen 17. 9. 1894. Zemřel ve věku 4 roky, 9 měsíců a 4 dny.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Junek Pavel
datum úmrtí: 23. 6. 1899
datum pohřbu: 25. 6. 1899
číslo domu: čp. 3
doplňující informace: Syn Pavla Junka – měšťana v Bzenci a Kristýny z rodu Antonína Hurtíka – domkaře ze Zarazic. Narozen 17. 6. 1899. Zemřel ve věku 6 dní.
příčina úmrtí: Strnutí svalů.
Sůčková (Sučková, Súčková) Aloisia
datum úmrtí: 24. 6. 1899
datum pohřbu: 25. 6. 1899
číslo domu: čp. 345
doplňující informace: Dcera Josefa Sůčka – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Ignáce Novotného – měšťana v Bzenci. Narozena 12. 6. 1894. Zemřela ve věku 5 let a 12 dní.
příčina úmrtí: Šarlach.
Bystřická (roz. Spilková) Antonie
datum úmrtí: 29. 6. 1899
datum pohřbu: 1. 7. 1899
číslo domu: čp. 17
doplňující informace: Manželka Aloise Bystřického – hraběcího úředníka v Bzenci. Dcera Františka Spilky – obchodníka ze Žeravic a Ludmily z rodu Antonína Žůrka – podsedníka ze Žeravic. Narozena 16. 8. 1834. Sezdána 18. 7. 1876. Zemřela ve věku 64 let, 10 měsíců a 13 dní.
příčina úmrtí: Ochrnutí srdce.
Krystýnová Anna
datum úmrtí: 1. 7. 1899
datum pohřbu: 3. 7. 1899
číslo domu: čp. 222
doplňující informace: Dcera Jana Krystýna – zámečníka v Bzenci a Anežky z rodu Antonína Horáka – obyvatele v Břeclavě. Narozena 13. 7. 1897. Zemřela ve věku 1 rok, 11 měsíců a 18 dní.
příčina úmrtí: Zánět ledvin.
Gazda Antonín
datum úmrtí: 2. 7. 1899
datum pohřbu: 4. 7. 1899
číslo domu: čp. 466
doplňující informace: Nemanželský syn Apolonie; svobodné dcery Baltazara Gazdy – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Jana Kuchaře – měšťana v Bzenci. Narozen 3. 5. 1899. Zemřel ve věku 1 měsíc a 29 dní.
příčina úmrtí: Křivice.
Vojtěch Vít – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 3. 7. 1899
datum pohřbu: 5. 7. 1899
číslo domu: čp. 205
doplňující informace: Ženatý syn Tomáše Vojtěcha – měšťana v Bzenci a Františky z rodu Antonína Junka – měšťana v Bzenci. Narozen 6. 12. 1848. Sezdán 21. 11. 1877. Zemřel ve věku 50 let, 6 měsíců a 27 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Vymazalová Josefa
datum úmrtí: 4. 7. 1899
datum pohřbu: 6. 7. 1899
číslo domu: čp. 420
doplňující informace: Dcera Jana Vymazala – domkaře v Bzenci a Marie z rodu Jana Sedláčka – zedníka v Bzenci. Narozena 3. 4. 1899. Zemřela ve věku 3 měsíce.
příčina úmrtí: Zánět žaludku.
Koluch Jan – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 7. 7. 1899
datum pohřbu: 9. 7. 1899
číslo domu: čp. 77
doplňující informace: Ženatý syn Františka Kolucha – obuvníka v Bzenci a Viktorie z rodu Matěje Kanty (Kantého) – domkaře v Bzenci. Narozen 8. 5. 1830. Sezdán 5. 11. 1856. Zemřel ve věku 69 let, 1 měsíc a 29 dní.
příčina úmrtí: Nádor močového měchýře.
Staníková Klementina
datum úmrtí: 20. 7. 1899
datum pohřbu: 22. 7. 1899
číslo domu: čp. 125
doplňující informace: Dcera Matěje Staníka – obuvníka v Bzenci a Marie z rodu Jana Vanhary (Vaňhary) – domkaře v Bzenci. Narozena 13. 7. 1899. Zemřela ve věku 7 dní.
příčina úmrtí: Strnulost svalů.
Eimuth Eduard
datum úmrtí: 22. 7. 1899
datum pohřbu: 24. 7. 1899
číslo domu: čp. 206
doplňující informace: Syn Karla Eimutha – krejčího v Bzenci a Filomény; nemanželské dcery Kateřiny z rodu Karla Presa – domkaře v Bzenci. Narozen 20. 1. 1899. Zemřel ve věku 6 měsíců a 2 dny.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Konečná Růžena
datum úmrtí: 22. 7. 1899
datum pohřbu: 24. 7. 1899
číslo domu: čp. 449
doplňující informace: Dcera Františka Konečného – krejčího v Bzenci a Rosalie z rodu Matouše Tvarůžka – domkaře v Bzenci. Narozena 24. 4. 1899. Zemřela ve věku 2 měsíce a 28 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Blažek František – dragoun u c. k. X. pluku knížete Lichtensteina v Bzenci
datum úmrtí: 22. 7. 1899
datum pohřbu: 24. 7. 1899
číslo domu: čp. 500
doplňující informace: Svobodný syn Šimona Blažka – hostinského z Netřebic a Marie z rodu Josefa Valcha – domkaře z Netřebic. Narozen 5. 12. 1876. Zemřel ve věku 22 let, 7 měsíců a 17 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Müller Michael
datum úmrtí: 28. 7. 1899
datum pohřbu: 30. 7. 1899
číslo domu: čp. 409
doplňující informace: Syn Leopolda Müllera – strážníka na severní dráze v Bzenci a Terezie z rodu Jiřího Wittibschlaga – domkaře v Angernu. Narozen 8. 1. 1894. Zemřel ve věku 5 let, 6 měsíců a 20 dní.
příčina úmrtí: Šarlach.
Müller Rudolf
datum úmrtí: 28. 7. 1899
datum pohřbu: 30. 7. 1899
číslo domu: čp. 409
doplňující informace: Syn Leopolda Müllera – strážníka na severní dráze v Bzenci a Terezie z rodu Jiřího Wittibschlaga – domkaře v Angernu. Narozen 29. 5. 1897. Zemřel ve věku 2 roky, 1 měsíc a 29 dní.
příčina úmrtí: Šarlach.
Konečná (roz. Strašková) Tekla
datum úmrtí: 29. 7. 1899
datum pohřbu: 31. 7. 1899
číslo domu: čp. 305
doplňující informace: Manželka Josefa Konečného – výminkáře v Bzenci. Dcera Jiřího Straška – domkaře v Bzenci a Viktorie z rodu Antonína Marečka – měšťana v Bzenci. Narozena 9. 10. 1825. Sezdána 31. 1. 1849. Zemřela ve věku 73 let, 9 měsíců a 20 dní.
příčina úmrtí: Rozedma plic.
Meissnerová (roz. Fialová) Anna
datum úmrtí: 2. 8. 1899
datum pohřbu: 4. 8. 1899
číslo domu: čp. 407
doplňující informace: Vdova po Josefu Meissnerovi – měšťanu v Rychnově. Dcera Jana Fialy – měšťana v Kutné Hoře a Marie z rodu Jana Mramra – souseda v Kutné Hoře. Narozena 15. 4. 1817. Zemřela ve věku 82 let, 3 měsíce a 17 dní.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Kopl Jan
datum úmrtí: 4. 8. 1899
datum pohřbu: 5. 8. 1899
číslo domu: čp. 81
doplňující informace: Syn Františka Kopla – dozorce na dráze v Bzenci – Písku a Františky; nemanželské dcery Marie z rodu Matěje Zemánka – domkaře v Ratíškovicích. Narozen 24. 12. 1896. Zemřel ve věku 2 roky, 7 měsíců a 20 dní.
příčina úmrtí: Šarlach.
Müller Leopold
datum úmrtí: 11. 8. 1899
datum pohřbu: 13. 8. 1899
číslo domu: čp. 409
doplňující informace: Syn Leopolda Müllera – strážníka na severní dráze v Bzenci a Terezie z rodu Jiřího Wittibschlaga – domkaře v Angernu. Narozen 13. 7. 1892. Zemřel ve věku 7 let a 28 dní.
příčina úmrtí: Zánět ledvin.
Königovo děvče
datum úmrtí: 10. 8. 1899
datum pohřbu: 12. 8. 1899
číslo domu: čp. 134
doplňující informace: Dcera Alexandra Königa – strojníka při dráze v Bzenci a Františky z rodu Josefa Nováka – knížecího hajného v Záhornici.
příčina úmrtí: Mrtvorozena.
Brdečka Florián
datum úmrtí: 11. 8. 1899
datum pohřbu: 13. 8. 1899
číslo domu: čp. 146
doplňující informace: Syn Mořice Brdečky – kloboučníka v Bzenci a Anežky; nemanželské dcery Anny; nemanželské dcery Anny z rodu Jiřího Gajdušky – domkaře v Bohuslavicích. Narozen 4. 5. 1899. Zemřel ve věku 3 měsíce a 7 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Brázdová Božena
datum úmrtí: 18. 8. 1899
datum pohřbu: 20. 8. 1899
číslo domu: čp. 287
doplňující informace: Dcera Jana Brázdy – obuvníka a domkaře v Bzenci a Johanny z rodu Antonína Ježka – měšťana v Bzenci. Narozena 3. 3. 1899. Zemřela ve věku 5 měsíců a 15 dní.
příčina úmrtí: Plicní katar.
Masopustová Josefa
datum úmrtí: 22. 8. 1899
datum pohřbu: 24. 8. 1899
číslo domu: čp. 64
doplňující informace: Nemanželská dcera Filomény; svobodné dcery Karla Masopusta – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Jakuba Jakše – domkaře v Bzenci. Narozena 19. 4. 1899. Zemřela ve věku 4 měsíce a 3 dny.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Psotka Stanislav
datum úmrtí: 26. 8. 1899
datum pohřbu: 27. 8. 1899
číslo domu: čp. 28
doplňující informace: Syn Josefa Psotky – pekaře v Bzenci a Amálie z rodu Františka Šimka – koláře v Bzenci. Narozen 17. 9. 1896. Zemřel ve věku 2 roky, 11 měsíců a 9 dní.
příčina úmrtí: Ochrnutí srdce.
Kastingerová (roz. Sučková, Súčková) Barbora
datum úmrtí: 28. 8. 1899
datum pohřbu: 30. 8. 1899
číslo domu: čp. 4
doplňující informace: Vdova po Antonínu Kastingerovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Josefa Sučka (Súčka) – měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Martina Jelínka – podsedníka v Olšovci. Narozena 16. 5. 1836. Zemřela ve věku 63 let, 3 měsíce a 12 dní.
příčina úmrtí: Žaludeční rakovina.
Žiha Jakub – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 3. 9. 1899
datum pohřbu: 5. 9. 1899
číslo domu: čp. 416
doplňující informace: Ženatý syn Tomáše Žihy – domkaře v Olšovci a Kateřiny z rodu Jana Opravila – domkaře v Olšovci. Narozen 16. 7. 1828. Sezdán 6. 7. 1859. Zemřel ve věku 70 let, 1 měsíc a 17 dní.
příčina úmrtí: Rakovina.
Kováčová Josefa
datum úmrtí: 4. 9. 1899
datum pohřbu: 6. 9. 1899
číslo domu: čp. 497
doplňující informace: Dcera Jiřího Kováče – zedníka v Bzenci a Aloisie z rodu Antonína Stavjaného – domkaře v Bzenci. Narozena 16. 3. 1899. Zemřela ve věku 5 měsíců a 18 dní.
příčina úmrtí: Plicní katar.
Uličná Františka
datum úmrtí: 6. 9. 1899
datum pohřbu: 7. 9. 1899
číslo domu: čp. 410
doplňující informace: Dcera Josefa Uličného – strážníka na dráze v Bzenci a Josefy z rodu Ignáce Gazdy – měšťana v Bzenci. Narozena 31. 3. 1881. Zemřela ve věku 18 let, 5 měsíců a 5 dní.
příčina úmrtí: Šarlach.
Šťastná (roz. Ježková) Petronila
datum úmrtí: 12. 9. 1899
datum pohřbu: 14. 9. 1899
číslo domu: čp. 292
doplňující informace: Vdova po Antonínu Šťastném – krejčím v Bzenci. Dcera Viktorína Ježka – domkaře v Bzenci a Rosalie z rodu Tomáše Švrčka – domkaře v Bzenci. Narozena 27. 5. 1816. Zemřela ve věku 83 let, 3 měsíce a 15 dní.
příčina úmrtí: Sněť.
Reizenthalerová Božena
datum úmrtí: 13. 9. 1899
datum pohřbu: 15. 9. 1899
číslo domu: čp. 58
doplňující informace: Dcera Františka Reizenthalera – bednáře v Bzenci a Františky z rodu Jana Kosečky – kováře v Bzenci. Narozena 23. 12. 1899. Zemřela ve věku 8 měsíců a 20 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Hering Václav – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 18. 9. 1899
datum pohřbu: 20. 9. 1899
číslo domu: čp. 480
doplňující informace: Ženatý syn – Václava Heringa – domkaře v Bzenci a Terezie z rodu Floriána Slavíka – měšťana v Bzenci. Narozen 19. 9. 1819. Sezdán 21. 10. 1856. Zemřel ve věku 79 let, 11 měsíců a 29 dní.
příčina úmrtí: Raněn mrtvicí.
Jakšová Františka
datum úmrtí: 18. 9. 1899
datum pohřbu: 20. 9. 1899
číslo domu: čp. 168
doplňující informace: Dcera Josefa Jakše – domkaře v Bzenci a Marie z rodu Matouše Zapletala – měšťana v Bzenci. Narozena 13. 2. 1876. Zemřela ve věku 23 let, 7 měsíců a 5 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Klučková Štěpánka
datum úmrtí: 25. 9. 1899
datum pohřbu: 27. 9. 1899
číslo domu: čp. 436
doplňující informace: Nemanželská dcera Marie; svobodné dcery Augustina Klučky – domkaře v Bzenci a Terezie z rodu Jana Edlera – domkaře v Bzenci. Narozena 3. 3. 1899. Zemřela ve věku 6 měsíců a 22 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Axmannovo děvče
datum úmrtí: 25. 9. 1899
datum pohřbu: 27. 9. 1899
číslo domu: „panský dvůr“
doplňující informace: Dcera Bedřicha Axmanna – služebného na dvoře v Bzenci a Františky z rodu Martina Kmínka – domkaře v Písku.
příčina úmrtí: Mrtvorozena.
Němeček František – studující v Hodoníně
datum úmrtí: 10. 10. 1899
datum pohřbu: 12. 10. 1899
číslo domu: čp. 407
doplňující informace: Svobodný syn Františka Němečka – vážného v cukrovaru v Bzenci – Písku a Matildy z rodu Martina Holka – hostinského v Písku. Narozen 20. 10. 1882. Zemřel ve věku 16 let, 11 měsíců a 20 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Jelínek Jan
datum úmrtí: 24. 10. 1899
datum pohřbu: 25. 10. 1899
číslo domu: čp. 541
doplňující informace: Syn Josefa Jelínka – zámečníka v Bzenci a Marie z rodu Cyrila Horáka – kovářského mistra v Hodoníně. Narozen 12. 5. 1896. Zemřel ve věku 3 roky, 5 měsíců a 12 dní.
příčina úmrtí: Difteritis (Záškrt).
Procházka Jan
datum úmrtí: 30. 10. 1899
datum pohřbu: 1. 11. 1899
číslo domu: čp. 315
doplňující informace: Syn Ferdinanda Procházky – městského strážmistra v Bzenci a Barbory z rodu Martina Grozůrka – chalupníka ze Zarazic. Narozen 14. 5. 1893. Zemřel ve věku 6 let, 5 měsíců a 6 dní.
příčina úmrtí: Difteritis (Záškrt).
Pospěch Josef – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 1. 11. 1899
datum pohřbu: 3. 11. 1899
číslo domu: čp. 392
doplňující informace: Vdovec. Syn Jana Pospěcha – domkaře v Bzenci a Apolonie z rodu Šebestiána Říkovského – domkaře v Bzenci. Narozen 28. 3. 1817. Zemřel ve věku 82 let, 7 měsíců a 3 dny.
příčina úmrtí: Marasmus.
Iš Tomáš – výminkář v Bzenci
datum úmrtí: 9. 11. 1899
datum pohřbu: 11. 11. 1899
číslo domu: neuvedeno
doplňující informace: Vdovec. Syn Ondřeje Iše – podsedníka ve Vracově a Brigity z rodu Jiřího Rokyty – podsedníka ve Vracově. Narozen 5. 12. 1812. Zemřel ve věku 86 let, 11 měsíců a 4 dny.
příčina úmrtí: Marasmus.
Vrzalová Marie
datum úmrtí: 11. 11. 1899
datum pohřbu: 13. 11. 1899
číslo domu: čp. 354
doplňující informace: Dcera Pavla Vrzla – zedníka v Bzenci a Františky z rodu Filipa Gistra – podsedníka v Olšovci. Narozena 18. 8. 1899. Zemřela ve věku 2 měsíce a 23 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Růžicová (roz. Fridrichová) Františka
datum úmrtí: 14. 11. 1899
datum pohřbu: 16. 11. 1899
číslo domu: čp. 344
doplňující informace: Vdova po Františku Růžicovi – domkaři ve Vracově. Dcera Josefa Frydrycha (Fridricha) – domkaře ve Vracově a Barbory z rodu Františka Šmída – domkaře v Syrovíně. Narozena 3. 7. 1839. Zemřela ve věku 60 let, 4 měsíce a 11 dní.
příčina úmrtí: Rozedma plic.
Slavíková Ludmila
datum úmrtí: 20. 11. 1899
datum pohřbu: 22. 11. 1899
číslo domu: čp. 281
doplňující informace: Dcera Josefa Slavíka – měšťana v Bzenci a Marie z rodu Jana Biče – měšťana v Bzenci. Narozena 10. 11. 1899. Zemřela ve věku 10 dní.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Termanová Maria
datum úmrtí: 25. 11. 1899
datum pohřbu: 27. 11. 1899
číslo domu: čp. 80
doplňující informace: Dcera Antonína Termana – pekaře v Bzenci a Filomény z rodu Františka Berana – kožešníka v Kojetíně. Narozena 29. 10. 1899. Zemřela ve věku 26 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Bartoníková Barbora
datum úmrtí: 29. 11. 1899
datum pohřbu: 1. 12. 1899
číslo domu: čp. 385
doplňující informace: Dcera Antonína Bartoníka – podruha v Bzenci a Alžběty z rodu Jiřího Košíka – obecního pastýře v Louce. Narozena 12. 11. 1899. Zemřela ve věku 17 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Pospěchovo děvče
datum úmrtí: 28. 11. 1899
datum pohřbu: 30. 11. 1899
číslo domu: čp. 230
doplňující informace: Dcera Josefa Pospěcha – obuvníka v Bzenci a Marie z rodu Josefa Indrucha – měšťana v Bzenci.
příčina úmrtí: Mrtvorozena.
Matoušková (roz. Heringová) Anna
datum úmrtí: 6. 12. 1899
datum pohřbu: 8. 12. 1899
číslo domu: čp. 186
doplňující informace: Manželka Arnošta Matouška – domkaře v Bzenci. Dcera Valentina Heringa – domkaře v Bzenci a Genovéfy z rodu Václava Kaštalána – měšťana v Bzenci. Narozena 24. 5. 1823. Sezdána 22. 1. 1850. Zemřela ve věku 76 let, 6 měsíců a 12 dní.
příčina úmrtí: Rozedma plic.
Ducháčková (roz. Hudová) Antonie
datum úmrtí: 6. 12. 1899
datum pohřbu: 8. 12. 1899
číslo domu: čp. 407
doplňující informace: Manželka Jiřího Ducháčka – podruha v Bzenci. Nemanželská dcera Terezie Hudové – podruhyně v Bzenci; dcery Tomáše Hudy – obchodníka v Bzenci a Veroniky z rodu Jiřího Charaže (Charuzy) – zedníka ve Veselí. Narozena 15. 5. 1844. Sezdána 12. 11. 1867. Zemřela ve věku 55 let, 6 měsíců a 21 dní.
příčina úmrtí: Rakovina žaludku.
Domanský Leopold
datum úmrtí: 7. 12. 1899
datum pohřbu: 9. 12. 1899
číslo domu: čp. 23
doplňující informace: Syn Eduarda Domanského – zámečníka v Bzenci a Karolíny z rodu Bedřicha Klause – občana z Jeny. Narozen 24. 11. 1898. Zemřel ve věku 1 rok a 13 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Junek Vít
datum úmrtí: 10. 12. 1899
datum pohřbu: 12. 12. 1899
číslo domu: čp. 197
doplňující informace: Syn Tomáše Junka – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Baltazara Presa – domkaře v Bzenci. Narozen 2. 1. 1868. Zemřel ve věku 31 let, 11 měsíců a 8 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Ventrčová (roz. Cénková) Františka
datum úmrtí: 12. 12. 1899
datum pohřbu: 14. 12. 1899
číslo domu: čp. 48
doplňující informace: Manželka Františka Ventrče – podruha v Bzenci. Dcera Antonína Cénka – domkaře z Křižanovic a Kateřiny z rodu Matěje Červinky – domkaře z Křižanovic. Narozena 20. 10. 1853. Sezdána 4. 1. 1887. Zemřela ve věku 46 let, 1 měsíc a 22 dní.
příčina úmrtí: Zánět ledvin.
Adamčíková (roz. Šebestová) Veronika
datum úmrtí: 13. 12. 1899
datum pohřbu: 15. 12. 1899
číslo domu: čp. 490
doplňující informace: Vdova po Matouši Adamčíkovi – domkaři v Bzenci. Dcera Matěje Šebesty – domkaře v Bzenci a Veroniky z rodu Pavla Jančího – domkaře v Bzenci. Narozena 20. 1. 1824. Zemřela ve věku 75 let, 10 měsíců a 23 dní.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Růžicová (roz. Habánová) Cecilie
datum úmrtí: 15. 12. 1899
datum pohřbu: 17. 12. 1899
číslo domu: čp. 81
doplňující informace: Vdova po Pavlu Růžicovi – domkaři v Bzenci. Dcera Václava Habána – podsedníka v Oujezdě a Viktorie z rodu Jana Mrkuse – čtvrtníka v Syrovíně. Narozena 11. 10. 1826. Zemřela ve věku 73 let, 2 měsíce a 4 dny.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Okénka Josef – dělník v cukrovaru v Bzenci
datum úmrtí: 16. 12. 1899
datum pohřbu: 17. 12. 1899
číslo domu: čp. 408
doplňující informace: Ženatý syn Jana Okénky – čtvrtníka v Hroznové Lhotě a Marie z rodu Jana Šantavého – půlčtvrtníka v Kněždubě. Narozen 28. 4. 1850. Sezdán 25. 8. 1875. Zemřel ve věku 49 let, 7 měsíců a 18 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Jurečka František – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 18. 12. 1899
datum pohřbu: 20. 12. 1899
číslo domu: čp. 204
doplňující informace: Ženatý syn Filipa Jurečky – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Josefa Študenta – měšťana v Bzenci. Narozen 6. 1. 1846. Sezdán 6. 5. 1885. Zemřel ve věku 53 let, 11 měsíců a 12 dní.
příčina úmrtí: Rozedma plic.
Pospěchová (roz. Indruchová) Maria
datum úmrtí: 22. 12. 1899
datum pohřbu: 24. 12. 1899
číslo domu: čp. 230
doplňující informace: Manželka Josefa Pospěcha – obuvníka v Bzenci. Dcera Josefa Indrucha – měšťana v Bzenci a Františky z rodu Ignáce Kutného – měšťana v Bzenci. Narozena 20. 4. 1869. Sezdána 12. 10. 1892. Zemřela ve věku 30 let, 8 měsíců a 2 dny.
příčina úmrtí: Zánět pobřišnice.
Bezchlebová (roz. Opravilová) Barbora
datum úmrtí: 21. 12. 1899
datum pohřbu: 25. 12. 1899
číslo domu: čp. 43
doplňující informace: Manželka Antonína Bezchleba – obuvníka v Bzenci. Dcera Ludvíka Opravila – domkaře v Bzenci a Barbory z rodu Antonína Truchlíka – domkaře v Bzenci. Narozena 28. 12. 1848. Sezdána 31. 1. 1871. Zemřela ve věku 50 let, 11 měsíců a 23 dní.
příčina úmrtí: Ochrnutí srdce.
Gistrová Štěpánka
datum úmrtí: 23. 12. 1899
datum pohřbu: 25. 12. 1899
číslo domu: čp. 131
doplňující informace: Dcera Josefa Gistra – dělníka v Bzenci a Veroniky z rodu Tomáše Václavíka – domkaře ve Tvarožné Lhotě. Narozena 28. 11. 1899. Zemřela ve věku 25 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Úředníček Josef
datum úmrtí: 28. 12. 1899
datum pohřbu: 31. 12. 1899
číslo domu: čp. 222
doplňující informace: Syn Dominika Úředníčka – obyvatele v Bzenci a Josefy z rodu Josefa Lacigy – pololáníka z Kvítkovic u Napajedel. Narozen 26. 8. 1897. Zemřel ve věku 2 roky, 4 měsíce a 2 dny.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Joch Jan – dělník v Bzenci
datum úmrtí: 30. 12. 1899
datum pohřbu: 1 . 1. 1900
číslo domu: čp. 408
doplňující informace: Ženatý syn Tomáše Jocha – domkaře v Hroznové Lhotě a Marie z rodu Jana Tomečka – půlčtvrtníka v Zarazicích. Narozen 5. 7. 1851. Sezdán 4. 2. 1875. Zemřel ve věku 48 let, 5 měsíců a 25 dní.
příčina úmrtí: Zmáčknutí břišních orgánů.

    zdroj:

  • signatura: 5171; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy Matrika zemřelých 1883 – 1916: ; použité strany: 142 – 155.