Matrika: úmrtí 1897

Kutný František – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 3. 1. 1897
datum pohřbu: 5. 1. 1897
číslo domu: čp. 238
doplňující informace: Ženatý syn Jakuba Kutného – měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Vincence Grunera – souseda v Bzenci. Narozen 25. 10. 1831. Sezdán 10. 2. 1857. Zemřel ve věku 65 let, 2 měsíce a 18 dní.
příčina úmrtí: Carcimonia ventriculi.
Repík Klement
datum úmrtí: 10. 1. 1897
datum pohřbu: 12. 1. 1897
číslo domu: čp. 187
doplňující informace: Syn Josefa Repíka – domkaře v Bzenci a Jenovéfy z rodu Jana Juráska – domkaře ze Znorov (Vnorovy). Narozen 19. 8. 1893. Zemřel ve věku 3 roky, 4 měsíce a 21 dní.
příčina úmrtí: Difteritis (Záškrt).
Klučková (roz. Brázdová) Uršula
datum úmrtí: 14. 1. 1897
datum pohřbu: 16. 1. 1897
číslo domu: čp. 114
doplňující informace: Manželka Filipa Klučky – podruha v Bzenci. Dcera Františka Brázdy – domkaře v Bzenci a Františky z rodu Jana Ventrče – podruha v Bzenci. Narozena 21. 10. 1859. Sezdána 16. 1. 1884. Zemřela ve věku 37 let, 2 měsíce a 23 dní.
příčina úmrtí: Atonia uteri.
Goldmanová (Goldmannová) Marie
datum úmrtí: 16. 1. 1897
datum pohřbu: 18. 1. 1897
číslo domu: čp. 37
doplňující informace: Dcera Leopolda Goldmana – krejčího v Bzenci a Moniky – nemanželské dcery Josefy z rodu Pavla Kocurka – domkaře v Bzenci. Narozena 30. 2. 1895. Zemřela ve věku 1 rok, 10 měsíců a 16 dní.
příčina úmrtí: Hydrocephalus.
Klučka Filip – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 19. 1. 1897
datum pohřbu: 21. 1. 1897
číslo domu: čp. 114
doplňující informace: Vdovec. Syn Josefa Klučky – měšťana v Bzenci a Marie z rodu Maxmiliána Šrámka – měšťana v Bzenci. Narozen 25. 4. 1857. Sezdán 16. 1. 1884. Zemřel ve věku 39 let, 8 měsíců a 24 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Androschové Berty chlapec
datum úmrtí: 20. 1. 1897
datum pohřbu: 22. 1. 1897
číslo domu: čp. 222
doplňující informace: Nemanželský syn Berty; svobodné dcery Rudolfa Androsche – zedníka ve Vídni a Anny z rodu Antonína Pavlíka – tesařského pomocníka ve Vídni.
příčina úmrtí: Mrtvorozen.
Klučka Tomáš
datum úmrtí: 22. 1. 1897
datum pohřbu: 24. 1. 1897
číslo domu: čp. 401
doplňující informace: Syn Filipa Klučky – podruha v Bzenci a Uršuly z rodu Františka Brázdy – domkaře v Bzenci. Narozen 13. 1. 1897. Zemřel ve věku 9 dní.
příčina úmrtí: Debilitas vitae (Slabost životní).
Obermanová (roz. Blahušová) Anna
datum úmrtí: 25. 1. 1897
datum pohřbu: 27. 1. 1897
číslo domu: čp. 105
doplňující informace: Manželka Jana Obermana – domkaře v Bzenci. Dcera Františka Blahuše – podsedníka z Velké Lhoty a Marie z rodu Jana Křeménka – obyvatele v Buclavicích. Narozena 23. 6. 1834. Zemřela ve věku 63 let, 7 měsíců a 2 dny.
příčina úmrtí: Marasmus.
Klučka Ferdinand
datum úmrtí: 4. 2. 1897
datum pohřbu: 6. 2. 1897
číslo domu: čp. 159
doplňující informace: Nemanželský syn Marie; svobodné dcery Augustina Klučky – domkaře v Bzenci a Terezie z rodu Jana Edlera – domkaře v Bzenci. Narozen 15. 1. 1896. Zemřel ve věku 1 rok a 19 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Kutná Maria
datum úmrtí: 4. 2. 1897
datum pohřbu: 7. 2. 1897
číslo domu: čp. 240
doplňující informace: Dcera Filipa Kutného – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Františka Vašíka – měšťana v Bzenci. Narozena 1. 2. 1896. Zemřela ve věku 1 rok a 3 dny.
příčina úmrtí: Udušení.
Steindorf Antonín – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 12. 2. 1897
datum pohřbu: 14. 2. 1897
číslo domu: čp. 355
doplňující informace: Ženatý syn Ignáce Steindorfa – barvíře v Bzenci a Anny z rodu Jana Balcárka – podruha v Kyjově. Narozen 3. 11. 1819. Sezdán 14. 5. 1851. Zemřel ve věku 77 let, 3 měsíce a 9 dní.
příčina úmrtí: Marasmus.
Zoufalá (roz. Vrzalová) Františka
datum úmrtí: 15. 2. 1897
datum pohřbu: 17. 2. 1897
číslo domu: čp. 171
doplňující informace: Manželka Karla Zoufalého – studňaře v Bzenci. Dcera Jakuba Vrzala – domkaře v Bzenci a Antonie z rodu Matouše Klučky – domkaře v Bzenci. Narozena 10. 3. 1859. Sezdána 5. 11. 1882. Zemřela ve věku 37 let, 11 měsíců a 5 dní.
příčina úmrtí: Otrávila se, suicidium.
Vysloužilová Františka
datum úmrtí: 18. 2. 1897
datum pohřbu: 19. 2. 1897
číslo domu: čp. 381
doplňující informace: Dcera Josefa Vysloužila – pekaře v Bzenci a Františky z rodu Ignáce Fellmayera – bednáře v Bzenci. Narozena 25. 11. 1895. Zemřela ve věku 1 rok, 2 měsíce a 23 dní.
příčina úmrtí: Enteritis.
Tvarůžek Antonín – obuvník v Bzenci
datum úmrtí: 23. 2. 1897
datum pohřbu: 25. 2. 1897
číslo domu: čp. 35
doplňující informace: Vdovec. Syn Jana Tvarůžka – domkaře v Bzenci a Marie z rodu Floriána Urbana – domkaře v Bzenci. Narozen 10. 2. 1829. Zemřel ve věku 68 let a 13 dní.
příčina úmrtí: Gangraena pulmonum (plicní gangrena).
Říkovská (roz. Marečková) Terezie
datum úmrtí: 6. 3. 1897
datum pohřbu: 9. 3. 1897
číslo domu: čp. 30
doplňující informace: Manželka Františka Říkovského – domkaře v Bzenci. Dcera Josefa Marečka – měšťana v Bzenci a Ernestiny z rodu Antonína Cvrčka – domkaře v Bzenci. Narozena 12. 9. 1813. Sezdána 17. 8. 1853. Zemřela ve věku 83 let, 9 měsíců a 24 dní.
příčina úmrtí: Marasmus.
Luňák Matěj
datum úmrtí: 15. 3. 1897
datum pohřbu: 17. 3. 1897
číslo domu: čp. 167
doplňující informace: Svobodný syn Jana Luňáka – obuvníka v Bzenci a Tekly z rodu Josefa Kuchaře – domkaře ze Syrovína. Narozen 11. 3. 1875. Zemřel ve věku 22 let a 4 dny.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Blažková (roz. Miksadová) Anna
datum úmrtí: 22. 3. 1897
datum pohřbu: 24. 3. 1897
číslo domu: čp. 193
doplňující informace: Vdova po Janu Blažkovi – hostinském na nádraží v Písku. Dcera Jana Miksada – obyvatele v Turé Lúce a Alžběty roz. Wachulové z Turé Lúky v Uhrách. Narozena 10. 12. 1840. Zemřela ve věku 56 let, 3 měsíce a 12 dní.
příčina úmrtí: Cystitis.
Michalíková Marie
datum úmrtí: 30. 3. 1897
datum pohřbu: 31. 3. 1897
číslo domu: čp. 356
doplňující informace: Dcera Pavla Michalíka – domkaře v Bzenci a Filomény z rodu Martina Hubera – domkaře v Bzenci. Narozena 16. 1. 1894. Zemřela ve věku 3 roky, 2 měsíce a 14 dní.
příčina úmrtí: Scarlatina (spála).
Repík Pavel
datum úmrtí: 2. 4. 1897
datum pohřbu: 4. 4. 1897
číslo domu: čp. 187
doplňující informace: Syn Josefa Repíka – domkaře v Bzenci a Jenovéfy z rodu Jana Juráska – domkaře ze Znorov (Vnorovy). Narozen 9. 1. 1895. Zemřel ve věku 2 roky, 2 měsíce a 23 dní.
příčina úmrtí: Rhachitis (křivice).
Vojtek Josef
datum úmrtí: 8. 4. 1897
datum pohřbu: 10. 4. 1897
číslo domu: čp. 470
doplňující informace: Syn Jana Vojtka – podruha v Bzenci a Františky z rodu Valentina Otavy – domkaře v Bzenci. Narozen 17. 9. 1896. Zemřel ve věku 6 měsíců a 21 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Jakoubek Antonín
datum úmrtí: 12. 4. 1897
datum pohřbu: 14. 4. 1897
číslo domu: čp. 407
doplňující informace: Syn Antonína Jakoubka – c. k. strážmistra u dragounského pluku v Bzenci a Marie – nemanželské dcery Ludoviky Besinger. Narozen 12. 4. 1897. Zemřel ve věku 1 hod.
příčina úmrtí: Debilitas vitae (slabost životní).
Kočí (roz. Tvarůžková) Marie
datum úmrtí: 15. 4. 1897
datum pohřbu: 18. 4. 1897
číslo domu: čp. 163
doplňující informace: Manželka Václava Kočího – hajného v Moštěnici. Dcera Josefa Tvarůžka – domkaře v Bzenci a Františky z rodu Valentina Herinka – domkaře v Bzenci. Narozena 25. 3. 1847. Sezdána 24. 2. 1895. Zemřela ve věku 50 let a 20 dní.
příčina úmrtí: Carcinoma mammae (karcinom prsu).
Sova Josef
datum úmrtí: 18. 4. 1897
datum pohřbu: 20. 4. 1897
číslo domu: čp. 245
doplňující informace: Syn Františka Sovy – měšťana v Bzenci a Barbory z rodu Josefa Zubka – podsedníka z Kněžduba. Narozen 23. 2. 1897. Zemřel ve věku 1 měsíc a 25 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Sommer Josef
datum úmrtí: 18. 4. 1897
datum pohřbu: 20. 4. 1897
číslo domu: čp. 407
doplňující informace: Syn Josefa Sommera – podruha v Bzenci a Marie z rodu Josefa Flessnera – domkaře v Bzenci. Narozen 18. 1. 1896. Zemřel ve věku 1 rok a 3 měsíce.
příčina úmrtí: Bronchitis.
Bartoník František
datum úmrtí: 19. 4. 1897
datum pohřbu: 20. 4. 1897
číslo domu: čp. 274
doplňující informace: Syn Antonína Bartoníka – podruha v Bzenci a Alžběty z rodu Jiřího Košíka – obecního pastýře v Louce. Narozen 27. 3. 1897. Zemřel ve věku 22 dní.
příčina úmrtí: Enteritis.
Rybaříková Amalie
datum úmrtí: 24. 4. 1897
datum pohřbu: 26. 4. 1897
číslo domu: čp. 37
doplňující informace: Dcera Františka Rybaříka – řezníka v Bzenci a Amalie z rodu Augustina Lakosila – krejčího v Bzenci. Narozena 8. 7. 1894 v obci Hrušky. Zemřela ve věku 2 roky, 9 měsíců a 16 dní.
příčina úmrtí: Bronchitis.
Zálešák František
datum úmrtí: 25. 4. 1897
datum pohřbu: 27. 4. 1897
číslo domu: čp. 1
doplňující informace: Nemanželský syn Anny; svobodné dcery Josefa Zálešáka – podruha ze Znorov (Vnorovy) a Marie z rodu Jiřího Poláška – domkaře ze Znorov (Vnorovy). Narozen 17. 11. 1895. Zemřel ve věku 1 rok, 5 měsíců a 8 dní.
příčina úmrtí: Pneumonia.
Glosové Kateřiny děvče
datum úmrtí: 30. 4. 1897
datum pohřbu: 1. 5. 1897
číslo domu: čp. 252
doplňující informace: Nemanželská dcera Kateřiny; svobodné nemanželské dcery Františky; svobodné dcery Josefa Glose – čtvrtníka v Temnicích (Těmice) a Anny z rodu Tomáše Petříka – výminkáře v Temnicích (Těmice).
příčina úmrtí: Mrtvorozena.
Bunžová (roz. Goldmanová, Goldmannová) Františka
datum úmrtí: 4. 5. 1897
datum pohřbu: 6. 5. 1897
číslo domu: čp. 478
doplňující informace: Manželka Antonína Bunže – domkaře v Bzenci. Dcera Antonína Goldmana (Goldmanna) – měšťana v Bzenci a Rosalie z rodu Jana Bednaříka – měšťana v Bzenci. Narozena 21. 10. 1815. Sezdána 18. 5. 1859. Zemřela ve věku 81 let, 6 měsíců a 13 dní.
příčina úmrtí: Marasmus.
Bičová (roz. Pogodová) Apolonia
datum úmrtí: 5. 5. 1897
datum pohřbu: 7. 5. 1897
číslo domu: čp. 42
doplňující informace: Vdova po Václavu Bičovi – domkaři v Bzenci. Dcera Františka Pogody – měšťana v Bzenci a Marie z rodu Antonína Nevřivého – měšťana v Bzenci. Narozena 16. 3. 1824. Zemřela ve věku 72 let, 1 měsíc a 19 dní.
příčina úmrtí: Marasmus.
Staníková Emilie
datum úmrtí: 8. 5. 1897
datum pohřbu: 10. 5. 1897
číslo domu: čp. 125
doplňující informace: Dcera Matěje Staníka – obuvníka v Bzenci a Marie z rodu Jana Vanhary (Vaňhary) – domkaře v Bzenci. Narozena 6. 2. 1897. Zemřela ve věku 3 měsíce a 2 dny.
příčina úmrtí: Eclampsia (křeče).
Stehlík Jan
datum úmrtí: 11. 5. 1897
datum pohřbu: 13. 5. 1897
číslo domu: čp. 101
doplňující informace: Syn Františka Stehlíka – obuvníka v Bzenci a Františky z rodu Cyrila Žádníka – domkaře v Písku. Narozen 29. 1. 1894. Zemřel ve věku 3 roky, 3 měsíce a 12 dní.
příčina úmrtí: Oedema glottidis.
Mlaskač Jan – bednářský pomocník v Bzenci
datum úmrtí: 20. 5. 1897
datum pohřbu: 22. 5. 1897
číslo domu: čp. 41 (židovská obec)
doplňující informace: Svobodný syn Josefa Mlaskače – řeznického tovaryše v Bzenci a Františky z rodu Antonína Krupice – domkaře z Brankovic. Narozen 19. 6. 1873. Zemřel ve věku 23 let, 11 měsíců a 1 den.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Tomeček Josef – strážník na nádraží Bzenec – Město
datum úmrtí: 23. 5. 1897
datum pohřbu: 25. 5. 1897
číslo domu: „nádraží lokální dráhy“
doplňující informace: Ženatý syn Jana Tomečka – půlčtvrtníka ve Velké a Kateřiny z rodu Martina Tomčaly – půlčtvrtníka ve Velké. Narozen 14. 3. 1860. Sezdán 10. 1. 1887. Zemřel ve věku 37 let, 2 měsíce a 9 dní.
příčina úmrtí: Vykrvácení z plic následkem zlomení žeber.
Gazdová Terezie
datum úmrtí: 25. 5. 1897
datum pohřbu: 27. 5. 1897
číslo domu: čp. 167
doplňující informace: Dcera Jana Gazdy – obuvníka v Bzenci a Františky z rodu Jana Luňáka – podruha v Bzenci. Narozena 28. 9. 1896. Zemřela ve věku 7 měsíců a 27 dní.
příčina úmrtí: Bronchitis.
Kutná (roz. Kováčová) Ernestina
datum úmrtí: 29. 5. 1897
datum pohřbu: 31. 5. 1897
číslo domu: čp. 196
doplňující informace: Vdova po Františku Kutném – měšťanu v Bzenci. Dcera Jana Kováče – měšťana v Bzenci a Františky z rodu Libora Ventrče – podsedníka z Olšovce. Narozena 4. 2. 1820. Zemřela ve věku 77 let, 3 měsíce a 25 dní.
příčina úmrtí: Marasmus.
Půčková Cecilie
datum úmrtí: 16. 6. 1897
datum pohřbu: 18. 6. 1897
číslo domu: čp. 211
doplňující informace: Dcera Jiřího Půčka – obecního pastýře v Bzenci a Juliány z rodu Martina Kudláče – domkaře ve Vracově. Narozena 19. 3. 1897. Zemřela ve věku 2 měsíce a 27 dní.
příčina úmrtí: Eclampsia (křeče).
Zálešáková Marie
datum úmrtí: 19. 6. 1897
datum pohřbu: 21. 6. 1897
číslo domu: čp. 365
doplňující informace: Nemanželská dcera Anny; svobodné manželské dcery Josefa Zálešáka – podruha ze Znorov (Vnorovy) a Marie z rodu Jiřího Poláška – domkaře ze Znorov (Vnorovy). Narozena 9. 1. 1897. Zemřela ve věku 5 měsíců a 10 dní.
příčina úmrtí: Eclampsia (křeče).
Axmannovo děvče
datum úmrtí: 23. 6. 1897
datum pohřbu: 25. 6. 1897
číslo domu: „Vilémův dvůr“
doplňující informace: Dcera Bedřicha Axmanna – služebného na Vilémově dvoře v Bzenci a Františky z rodu Martina Kmínka – domkaře v Písku.
příčina úmrtí: Mrtvorozena.
Sigmund Josef
datum úmrtí: 4. 7. 1897
datum pohřbu: 6. 7. 1897
číslo domu: čp. 154
doplňující informace: Syn Jana Sigmunda – domkaře v Bzenci a Františky z rodu Josefa Šebesty – měšťana v Bzenci. Narozen 4. 2. 1897. Zemřel ve věku 5 měsíců.
příčina úmrtí: Enteritis.
Masopust Štěpán
datum úmrtí: 18. 7. 1897
datum pohřbu: 22. 7. 1897
číslo domu: čp. 23
doplňující informace: Svobodný syn Karla Masopusta – domkaře v Bzenci a Heleny z rodu Barbory; dcery Josefa Pařenice – domkaře z Dolní Bečvy. Narozen 22. 12. 1881. Zemřel ve věku 15 let, 4 měsíce a 26 dní.
příčina úmrtí: Utopil se při koupání.
Smoláková (roz. Hamanová) Barbora
datum úmrtí: 25. 7. 1897
datum pohřbu: 27. 7. 1897
číslo domu: čp. 22
doplňující informace: Vdova po Adolfu Smolákovi – domkaři v Bzenci. Dcera Matěje Hamana – kováře ve Vlašimi a Anny z rodu Jana Kleinera – vojína u c. k. pluku Rainer. Narozena 30. 4. 1821 ve Vlašimi. Zemřela ve věku 76 let, 2 měsíce a 25 dní.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Junáková (roz. Hrbáčková) Teresia
datum úmrtí: 2. 8. 1897
datum pohřbu: 4. 8. 1897
číslo domu: čp. 362
doplňující informace: Vdova po Josefu Junákovi – zedníku v Bzenci. Dcera Jana Hrbáčka – obuvníka v Bzenci a Barbory z rodu Mariany Šemberové ze Bzence. Zemřela ve věku 65 let, 7 měsíců a 17 dní.
příčina úmrtí: Rakovina střev.
Hnilička Bedřich
datum úmrtí: 7. 8. 1897
datum pohřbu: 9. 8. 1897
číslo domu: čp. 25
doplňující informace: Syn Jana Hniličky – podruha v Bzenci a Františky z rodu Jana Daňka – domkaře v Bzenci. Narozen 5. 3. 1897. Zemřel ve věku 5 měsíců a 2 dny.
příčina úmrtí: Zaludeční katar.
Spilková (roz. Žůrková) Ludmila
datum úmrtí: 11. 8. 1897
datum pohřbu: 13. 8. 1897
číslo domu: čp. 17
doplňující informace: Vdova po Františku Spilkovi – obchodníku v Žeravicích. Dcera Antonína Žůrka – podsedníka ze Žeravic a Alžběty z rodu Martina Zemánka – domkaře ze Žeravic. Narozena 15. 9 1803. Zemřela ve věku 93 let, 10 měsíců a 26 dní.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Vlašinský Josef
datum úmrtí: 16. 8. 1897
datum pohřbu: 18. 8. 1897
číslo domu: čp. 117
doplňující informace: Svobodný syn Josefa Vlašinského – domkaře v Bzenci a Františky z rodu Václava Gistra – měšťana v Bzenci. Narozen 13. 9. 1883. Zemřel ve věku 13 let, 11 měsíců a 3 dny.
příčina úmrtí: Srdeční vada.
Sovová Marie
datum úmrtí: 18. 8. 1897
datum pohřbu: 20. 8. 1897
číslo domu: čp. 104
doplňující informace: Nemanželská dcera Josefy; svobodné manželské dcery Jakuba Sovy – domkaře v Bzenci a Marie z rodu Arnošta Osterezyho (Ostréziho) – měšťana v Bzenci. Narozena 21. 1. 1897. Zemřela ve věku 6 měsíců a 27 dní.
příčina úmrtí: Enteritis.
Repík Klement
datum úmrtí: 19. 8. 1897
datum pohřbu: 21. 8. 1897
číslo domu: čp. 187
doplňující informace: Syn Josefa Repíka – domkaře v Bzenci a Jenovéfy z rodu Jana Juráska – domkaře ve Znorovách (Vnorovy). Narozen 4. 8. 1897. Zemřel ve věku 15 dní.
příčina úmrtí: Eclampsia (křeče).
Růžica Jan
datum úmrtí: 20. 8. 1897
datum pohřbu: 22. 8. 1897
číslo domu: čp. 372
doplňující informace: Syn Jana Růžice – domkaře v Bzenci a Františky; nemanželské dcery Anny z rodu Josefa Brňáka – bednáře v Bzenci. Narozen 19. 8. 1897. Zemřel ve věku 1 den.
příčina úmrtí: Eventratio.
Ruthová Anna
datum úmrtí: 21. 8. 1897
datum pohřbu: 23. 8. 1897
číslo domu: čp. 455
doplňující informace: Dcera Františka Rutha – listonoše v Bzenci a Ludmily z rodu Františka Píšťka – domkaře z Temnic (Těmice). Narozena 26. 7. 1896. Zemřela ve věku 1 rok a 25 dní.
příčina úmrtí: Enteritis (zánět tenkého střeva).
Ryba Antonín
datum úmrtí: 21. 8. 1897
datum pohřbu: 23. 8. 1897
číslo domu: čp. 17
doplňující informace: Syn Josefa Ryby – panského kočího v Bzenci a Barbory z rodu Martina Rygára – domkaře ve Vracově. Narozen 28. 7. 1894. Zemřel ve věku 3 roky.
příčina úmrtí: Combustio (popálenina).
Mořická Josefa
datum úmrtí: 25. 8. 1897
datum pohřbu: 27. 8. 1897
číslo domu: čp. 102
doplňující informace: Dcera Matouše Mořického – podruha v Bzenci a Františky z rodu Františka Krče – čtvrtníka ze Záhorovic. Narozena 31. 3. 1896. Zemřela ve věku 1 rok, 4 měsíce a 24 dní.
příčina úmrtí: Enteritis (zánět tenkého střeva).
Vymazal Jan
datum úmrtí: 31. 8. 1897
datum pohřbu: 2. 9. 1897
číslo domu: čp. 420
doplňující informace: Syn Jana Vymazala – domkaře v Bzenci a Marie z rodu Jana Sedláčka – zedníka v Bzenci. Narozen 20. 4. 1897. Zemřel ve věku 4 měsíce a 11 dní.
příčina úmrtí: Enteritis (zánět tenkého střeva).
Brhel Baltazar – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 30. 8. 1897
datum pohřbu: 2. 9. 1897
číslo domu: čp. 63 (židovská obec)
doplňující informace: Ženatý syn Cyrila Brhela – podruha v Bzenci a Josefy z rodu Martina Hermana – domkaře v Bzenci. Narozen 4. 1. 1845. Sezdán 4. 9. 1869. Zemřel ve věku 52 let, 7 měsíců a 26 dní.
příčina úmrtí: Rozdrcení mozku.
Šalomounová (roz. Šebestová) Barbora
datum úmrtí: 10. 9. 1897
datum pohřbu: 12. 9. 1897
číslo domu: čp. 465
doplňující informace: Vdova po Karlu Šalomounovi – obuvníku v Bzenci. Dcera Václava Šebesty – domkaře v Bzenci a Kateřiny z rodu Matěje Brázdy – domkaře v Bzenci. Narozena 4. 12. 1820. Zemřela ve věku 76 let, 9 měsíců a 6 dní.
příčina úmrtí: Carcinoma.
Tvarůžková Františka
datum úmrtí: 10. 9. 1897
datum pohřbu: 12. 9. 1897
číslo domu: čp. 247
doplňující informace: Dcera Antonína Tvarůžka – krejčího v Bzenci a Marie z rodu Antonína Stavjaného – domkaře v Bzenci. Narozena 19. 4. 1895. Zemřela ve věku 2 roky, 4 měsíce a 21 dní.
příčina úmrtí: Bronchitis (zánět průdušek).
Daňková (roz. Hermanová) Johanna
datum úmrtí: 3. 10. 1897
datum pohřbu: 5. 10. 1897
číslo domu: čp. 25
doplňující informace: Manželka Jana Daňka – domkaře v Bzenci. Dcera Antonína Hermana – domkaře v Polešovicích a Františky z rodu Jana Sojáčka – domkaře v Polešovicích. Narozena 31. 3. 1835. Sezdána 3. 7. 1858. Zemřela ve věku 62 let, 6 měsíců a 2 dny.
příčina úmrtí: Hernia incarcerata (tříselná kýla).
Ventrča Jan – výminkář v Bzenci
datum úmrtí: 5. 10. 1897
datum pohřbu: 7. 10. 1897
číslo domu: čp. 259
doplňující informace: Vdovec. Syn Františka Ventrče – měšťana v Bzenci a Marie z rodu Jana Opravila – domkaře v Bzenci. Narozen 21. 12. 1825. Sezdán 14. 2. 1849. Zemřel ve věku 71 let, 9 měsíců a 14 dní.
příčina úmrtí: Haemorrhagia cerebri (krvácení do mozku – mozková mrtvice).
Žižíková Terezie – kostelní almužnice v Bzenci
datum úmrtí: 7. 10. 1897
datum pohřbu: 9. 10. 1897
číslo domu: čp. 362
doplňující informace: Svobodná dcera Františka Žižíka – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Jana Jahody – domkaře z Budic. Narozena 6. 10. 1869. Zemřela ve věku 28 let a 1 den.
příčina úmrtí: Tuberculosa pulmonum (plicní tuberkulóza, souchotiny).
Goldmanová (Goldmannová, roz. Stehlíková) Josefa
datum úmrtí: 9. 10. 1897
datum pohřbu: 11. 10. 1897
číslo domu: čp. 310
doplňující informace: Manželka Františka Goldmana – výminkáře v Bzenci. Dcera Arnošta Stehlíka – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Fidelise Herbsta – domkaře v Bzenci. Narozena 5. 9. 1814. Sezdána 2. 7. 1837. Zemřela ve věku 83 let, 1 měsíc a 4 dny.
příčina úmrtí: Marasmus.
Presová Františka – služebná v Bzenci
datum úmrtí: 12. 10. 1897
datum pohřbu: 14. 10. 1897
číslo domu: čp. 74
doplňující informace: Svobodná dcera Antonína Presa – podruha ve Vracově a Anny z rodu Františka Hlaváče – domkaře z Vracova. Narozena 27. 1. 1853. Zemřela ve věku 44 let, 8 měsíců a 15 dní.
příčina úmrtí: Tuberculosa pulmonum (plicní tuberkulóza, souchotiny).
Roušal Alois – dragoun u c. k. II. dragounského pluku ve Bzenci
datum úmrtí: 17. 10. 1897
datum pohřbu: 19. 10. 1897
číslo domu: „c. k. kasárna čp. 500“
doplňující informace: Svobodný syn Josefa Roušala – pokrývače ze Smolotel v okrese Příbram a Františky roz. Čermákové ze Zalab č. 28 v okrese Příbram. Narozen 30. 9. 1876. Zemřel ve věku 21 let a 17 dní.
příčina úmrtí: Otřesení mozku následkem pádu z okna, suicidium.
Derka Josef – cvokař v Bzenci
datum úmrtí: 21. 10. 1897
datum pohřbu: 23. 10. 1897
číslo domu: čp. 74
doplňující informace: Ženatý syn Antonína Derky – cvokaře v Bzenci a Barbory z rodu Jana Schillera – sklenářského mistra v Miloticích. Narozen 17. 3. 1821. Sezdán 14. 5. 1851. Zemřel ve věku 76 let, 7 měsíců a 4 dny.
příčina úmrtí: Marasmus.
Saidová (roz. Soukeníková) Terezie
datum úmrtí: 25. 10. 1897
datum pohřbu: 27. 10. 1897
číslo domu: čp. 381
doplňující informace: Vdova po Vincenci Saidovi – kožušníku z Veselí. Dcera Jana Soukeníka – mlynáře v Nivnici a Františky z rodu Františka Müllera – obecního písaře v Uherském Ostrohu. Narozena 29. 1. 1821. Zemřela ve věku 76 let, 8 měsíců a 26 dní.
příčina úmrtí: Haemorrhagia cerebri (krvácení do mozku – mozková mrtvice).
Nikl František
datum úmrtí: 25. 10. 1897
datum pohřbu: 27. 10. 1897
číslo domu: čp. 442
doplňující informace: Nemanželský syn Marie; svobodné dcery Šebestiána Nikla – podruha v Bzenci a Františky z rodu Josefa Jurnikla – domkaře v Bzenci. Narozen 13. 10. 1897. Zemřel ve věku 12 dní.
příčina úmrtí: Enteritis (zánět tenkého střeva).
Fabrici Jan
datum úmrtí: 25. 10. 1897
datum pohřbu: 27. 10. 1897
číslo domu: čp. 362
doplňující informace: Syn Josefa Fabriciho – obuvníka v Bzenci a Amálie z rodu Karla Čány – podruha v Bzenci. Narozen 5. 9. 1896. Zemřel ve věku 1 rok, 1 měsíc a 20 dní.
příčina úmrtí: Eclampsia (křeče).
Kolář Vojtěch
datum úmrtí: 28. 10. 1897
datum pohřbu: 30. 10. 1897
číslo domu: čp. 193
doplňující informace: Syn Josefa Koláře – krejčího v Bzenci a Kateřiny z rodu Ignáce Vojčíka – rolníka z Jarošovic. Narozen 17. 4. 1897. Zemřel ve věku 6 měsíců a 11 dní.
příčina úmrtí: Enteritis (zánět tenkého střeva).
Škodová (roz. Repíková) Anna
datum úmrtí: 4. 11. 1897
datum pohřbu: 6. 11. 1897
číslo domu: čp. 501
doplňující informace: Vdova po Jiřím Škodovi – domkaři v Bzenci. Dcera Cyrila Repíka – měšťana v Bzenci a Rosalie z rodu Jindřicha Jelece – měšťana v Lipníku. Narozena 12. 5. 1823. Zemřela ve věku 74 let, 5 měsíců a 22 dní.
příčina úmrtí: Marasmus.
Trčka Jan – obuvník v Bzenci
datum úmrtí: 8. 11. 1897
datum pohřbu: 10. 11. 1897
číslo domu: čp. 181
doplňující informace: Ženatý nemanželský syn Josefy; svobodné dcery Jana Trčky – podruha v Mladoticích a Anny z rodu Františka Poláška – domkaře z Mladotic. Narozen 27. 12. 1859. Sezdán 30. 5. 1894. Zemřel ve věku 37 let, 10 měsíců a 11 dní.
příčina úmrtí: Morbus Brightii (zánět ledvin).
Klučková Marta
datum úmrtí: 8. 11. 1897
datum pohřbu: 10. 11. 1897
číslo domu: čp. 159
doplňující informace: Nemanželská dcera Marie; svobodné dcery Augustina Klučky – domkaře v Bzenci a Terezie z rodu Jana Edlera – domkaře v Bzenci. Narozena 24. 10. 1897. Zemřela ve věku 14 dní.
příčina úmrtí: Eclampsia (křeče).
Hostecký Michael
datum úmrtí: 12. 11. 1897
datum pohřbu: 14. 11. 1897
číslo domu: čp. 196
doplňující informace: Syn Michaela Hosteckého –obchodníka a měšťana v Bzenci a Aloisie z rodu Jana Procházky – domkaře v Bzenci. Narozen 29. 9. 1897. Zemřel ve věku 1 měsíc a 13 dní.
příčina úmrtí: Enteritis (zánět tenkého střeva).
Čapka František – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 13. 11. 1897
datum pohřbu: 15. 11. 1897
číslo domu: čp. 98
doplňující informace: Ženatý syn Antonína Čapky – domkaře v Bzenci a Františky z rodu Mikuláše Kutného – domkaře v Olšovci. Narozen 2. 8. 1845. Sezdán 28. 4. 1875. Zemřel ve věku 52 let, 3 měsíce a 11 dní.
příčina úmrtí: Emphysema pulmonum (rozedma plic).
Nevřivý Filip – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 15. 11. 1897
datum pohřbu: 17. 11. 1897
číslo domu: čp. 218
doplňující informace: Ženatý syn Antonína Nevřivého – měšťana v Bzenci a Františky z rodu Františka Osterezyho (Ostréziho) – podruha v Bzenci. Narozen 24. 4. 1866. Sezdán 31. 1. 1894. Zemřel ve věku 31 let, 6 měsíců a 21 dní.
příčina úmrtí: Adynamia cordis (srdeční slabost).
Pintera František
datum úmrtí: 18. 11. 1897
datum pohřbu: 20. 11. 1897
číslo domu: čp. 127
doplňující informace: Manželský syn Cyrila Pintery – stolaře v Bzenci a Alžběty z rodu Jana Ehrlicha – stolaře v Bzenci. Narozen 18. 11. 1897. Zemřel ve věku 5 minut.
příčina úmrtí: Debilitas vitae (slabost životní).
Chrástek Nikodém – holičský pomocník v Bzenci
datum úmrtí: 22. 11. 1897
datum pohřbu: 24. 11. 1897
číslo domu: čp. 318
doplňující informace: Syn Antonína Chrástka – domkaře ve Starém Městě a Marie z rodu Josefa Škáry – domkaře ve Starém Městě. Narozen 9. 8. 1878. Zemřel ve věku 19 let, 3 měsíce a 13 dní.
příčina úmrtí: Přejet vlakem, suicidium ve stavu nepříčetném.
Psotková Karolína
datum úmrtí: 26. 11. 1897
datum pohřbu: 28. 11. 1897
číslo domu: čp. 28
doplňující informace: Dcera Josefa Psotky – pekařského mistra v Bzenci a Amálie z rodu Františka Šimka – kolářského mistra v Bzenci. Narozena 2. 11. 1897. Zemřela ve věku 24 dní.
příčina úmrtí: Bronchitis (zánět průdušek).
Tvarůžek Pavel – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 27. 11. 1897
datum pohřbu: 29. 11. 1897
číslo domu: čp. 217
doplňující informace: Svobodný syn Štěpána Tvarůžka – měšťana v Bzenci a Rosálie z rodu Martina Bukvalda – podsedníka z Olšovce. Narozen 29. 12. 1853. Zemřel ve věku 43 let, 10 měsíců a 28 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Psotka Leo
datum úmrtí: 3. 12. 1897
datum pohřbu: 5. 12. 1897
číslo domu: čp. 28
doplňující informace: Syn Josefa Psotky – pekařského mistra v Bzenci a Amálie z rodu Františka Šimka – kolářského mistra v Bzenci. Narozen 23. 6. 1895. Zemřel ve věku 2 roky, 5 měsíců a 10 dní.
příčina úmrtí: Pneumonia.
Struhal František – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 9. 12. 1897
datum pohřbu: 11. 12. 1897
číslo domu: čp. 374
doplňující informace: Ženatý nemanželský syn Anny; svobodné dcery Františka Struhala – domkaře v Boršicích. Narozen 9. 10. 1825. Sezdán 24. 5. 1853. Zemřel ve věku 72 let a 2 měsíce.
příčina úmrtí: Marasmus.
Koluchová Marie
datum úmrtí: 11. 12. 1897
datum pohřbu: 12. 12. 1897
číslo domu: čp. 77
doplňující informace: Dcera Roberta Kolucha – obchodníka v Bzenci a Marie z rodu Josefa Přerovského – měšťana v Bzenci. Narozena 30. 11. 1896. Zemřela ve věku 1 rok a 11 dní.
příčina úmrtí: Gastroenteritis (zánět střev a žaludku).
Kučerové Kateřiny děvče
datum úmrtí: 10. 12. 1897
datum pohřbu: 12. 12. 1897
číslo domu: čp. 282
doplňující informace: Nemanželská dcera Kateřiny; svobodné dcery Josefa Kučery – podruha ve Tvarožné Lhotě a Marie z rodu Pavla Kuryviala – podruha ve Tvarožné Lhotě.
příčina úmrtí: Mrtvorozena.
Sovová Anna
datum úmrtí: 10. 12. 1897
datum pohřbu: 12. 12. 1897
číslo domu: čp. 245
doplňující informace: Dcera Františka Sovy – měšťana v Bzenci a Barbory z rodu Josefa Zubka – podsedníka z Kněžduba. Narozena 23. 2. 1897. Zemřela ve věku 9 měsíců a 17 dní.
příčina úmrtí: Bronchitis (zánět průdušek).
Holouš Vincenc – strážník na dráze v Lidéřovicích
datum úmrtí: 13. 12. 1897
datum pohřbu: 16. 12. 1897
číslo domu: „strážní domek č. 116“
doplňující informace: Ženatý syn Jana Holouše – tesaře v Zábřehu a Marie z rodu Josefa Adámka – domkaře v Zábřehu. Narozen 8. 8. 1841. Sezdán 16. 2. 1868. Zemřel ve věku 56 let, 4 měsíce a 10 dní.
příčina úmrtí: Pneumonia.
Homola Jan
datum úmrtí: 14. 12. 1897
datum pohřbu: 16. 12. 1897
číslo domu: čp. 62
doplňující informace: Syn Josefa Homoly – obuvníka v Bzenci a Marie z rodu Josefa Kroupy – soukeníka v Humpolci. Narozen 8. 12. 1897. Zemřel ve věku 6 dní.
příčina úmrtí: Jeterus Neonatorum.
Těšínská Rosalie
datum úmrtí: 23. 12. 1897
datum pohřbu: 25. 12. 1897
číslo domu: čp. 403
doplňující informace: Dcera Pavla Těšínského – domkaře v Bzenci a Kláry z rodu Františka Rudla – domkaře v Bzenci. Narozena 11. 10. 1897. Zemřela ve věku 2 měsíce a 12 dní.
příčina úmrtí: Bronchitis (zánět průdušek).
Novák Jakub
datum úmrtí: 24. 12. 1897
datum pohřbu: 27. 12. 1897
číslo domu: čp. 394
doplňující informace: Nemanželský syn Josefy; svobodné dcery Jakuba Nováka – domkaře v Bzenci a Františky z rodu Jana Strnada – domkaře a zámečníka v Bzenci. Narozen 19. 12. 1897. Zemřel ve věku 5 dní.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Nevřivého děvče
datum úmrtí: 31. 12. 1897
datum pohřbu: 1. 1. 1898
číslo domu: čp. 405
doplňující informace: Dcera Františka Nevřivého – podruha v Bzenci a Anny z rodu Martina Kuryviala – výminkáře ze Znorov.
příčina úmrtí: Mrtvorozena.

    zdroj:

  • signatura: 5171; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy Matrika zemřelých 1883 – 1916: ; použité strany: 120 – 132.