Matrika: úmrtí 1896

Čajková Františka
datum úmrtí: 4. 1. 1896
datum pohřbu: 6. 1. 1896
číslo domu: čp. 17
doplňující informace: Dcera Josefa Čajky – sloužícího na dvoře ve Bzenci a Amálie z rodu Alexandra Pressa – domkaře ve Vracově. Narozena 9. 3. 1894. Zemřela ve věku 1 rok, 9 měsíců a 25 dní.
příčina úmrtí: Křivice.
Sommer Štěpán – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 13. 1. 1896
datum pohřbu: 15. 1. 1896
číslo domu: čp. 246
doplňující informace: Ženatý syn Jana Sommera – měšťana v Bzenci a Magdalény z rodu Libora Ventrče – domkaře v Olšovci. Narozen 24. 12. 1820. Zemřel ve věku 75 let a 19 dní.
příčina úmrtí: Krvácení do mozku.
Niklová Františka
datum úmrtí: 14. 1. 1896
datum pohřbu: 16. 1. 1896
číslo domu: čp. 423
doplňující informace: Dcera Aloise Nikla – podruha v Bzenci a Anny z rodu Petra Pavlíčka – domkaře z Ořechova. Narozena 2. 10. 1895. Zemřela ve věku 3 měsíce a 12 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Souček Augustin
datum úmrtí: 15. 1. 1896
datum pohřbu: 17. 1. 1896
číslo domu: čp. 362
doplňující informace: Syn Josefa Součka – podruha v Bzenci a Marie z rodu Matěje Habáně – domkaře z Boršic. Narozen 8. 1. 1891 ve Vídni. Zemřel ve věku 5 let a 7 dní.
příčina úmrtí: Zánět mozkových blan.
Říkovský Josef – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 22. 1. 1896
datum pohřbu: 24. 1. 1896
číslo domu: čp. 368
doplňující informace: Ženatý syn Valentina Říkovského – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Václava Kopřivy – domkaře v Bzenci. Narozen 15. 2. 1809. Sezdán 27. 1. 1845. Zemřel ve věku 86 let, 11 měsíců a 7 dní.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Bezchlebová Marie
datum úmrtí: 23. 1. 1896
datum pohřbu: 25. 1. 1896
číslo domu: čp. 337
doplňující informace: Dcera Jana Bezchleba – domkaře v Bzenci a Terezie z rodu Františka Jakše – měšťana v Bzenci. Narozena 28. 7. 1895. Zemřela ve věku 5 měsíců a 25 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Tvarůžková Marie
datum úmrtí: 26. 1. 1896
datum pohřbu: 28. 1. 1896
číslo domu: čp. 247
doplňující informace: Nemanželská dcera Aloisie; svobodné dcery Josefa Tvarůžka – měšťana v Bzenci a Františky z rodu Antonína Čapky – domkaře v Bzenci. Narozena 11. 6. 1895. Zemřela ve věku 7 měsíců a 15 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Vozgová (roz. Stehlíková) Marie
datum úmrtí: 1. 2. 1896
datum pohřbu: 4. 2. 1896
číslo domu: čp. 83
doplňující informace: Vdova po Ignáci Vozgovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Arnošta Stehlíka – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Fidelise Herbsta – domkaře v Bzenci. Narozena 15. 9. 1818. Sezdána 25. 6. 1844. Zemřela ve věku 77 let, 3 měsíce a 16 dní.
příčina úmrtí: Rozedma plic.
Bičův chlapec
datum úmrtí: 3. 2. 1896
datum pohřbu: 4. 2. 1896
číslo domu: čp. 361
doplňující informace: Syn Václava Biče – podruha v Bzenci a Anny z rodu Filipa Gistra – podsedníka v Olšovci.
příčina úmrtí: Mrtvorozen.
Ostrezy (Ostrézi, roz. Ručková, Růčková) Kateřina
datum úmrtí: 10. 2. 1896
datum pohřbu: 12. 2. 1896
číslo domu: čp. 290
doplňující informace: Vdova po Janu Ostrezy – domkaři v Bzenci. Dcera Jana Ručky – domkaře v Bzenci a Rosálie z rodu Pavla Kaštalána – měšťana v Bzenci. Narozena 9. 5. 1841. Zemřela ve věku 54 let, 9 měsíců a 1 den.
příčina úmrtí: Krvácení do mozku.
Bartoníková Maria
datum úmrtí: 13. 2. 1896
datum pohřbu: 15. 2. 1896
číslo domu: čp. 393
doplňující informace: Dcera Antonína Bartoníka – podruha v Bzenci a Alžběty z rodu Jiřího Košíka – obecního pastýře v Louce. Narozena 12. 8. 1895. Zemřela ve věku 6 měsíců a 1 den.
příčina úmrtí: Psotník.
Jakšová (roz. Karnufková) Maria
datum úmrtí: 4. 3. 1896
datum pohřbu: 5. 3. 1896
číslo domu: čp. 210
doplňující informace: Vdova po Tomáši Jakšovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Martina Karnufka – podsedníka v Olšovci a Marie z rodu Martina Jelínka – podsedníka v Olšovci. Narozena 12. 4. 1812. Sezdána 27. 4. 1836. Zemřela ve věku 83 let, 10 měsíců a 22 dní.
příčina úmrtí: Marasmus.
Rachvala Antonín
datum úmrtí: 8. 3. 1896
datum pohřbu: 10. 3. 1896
číslo domu: čp. 400
doplňující informace: Syn Antonína Rychvaly – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Františka Součka – měšťana v Bzenci. Narozen 15. 6. 1895. Zemřel ve věku 8 měsíců a 23 dní.
příčina úmrtí: Bronchitis.
Staňková Růžena
datum úmrtí: 12. 3. 1896
datum pohřbu: 14. 3. 1896
číslo domu: čp. 125
doplňující informace: Dcera Matěje Staňka – obuvníka v Bzenci a Marie z rodu Jana Vanhary (Vaňhary) – domkaře v Bzenci. Narozena 30. 1. 1896. Zemřela ve věku 1 měsíc a 12 dní.
příčina úmrtí: Eclampsia (křeče).
Hrbáček Jakub – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 18. 3. 1896
datum pohřbu: 20. 3. 1896
číslo domu: čp. 163
doplňující informace: Ženatý syn Tomáše Hrbáčka – domkaře v Bzenci a Evy z rodu Františka Šišvalda – domkaře v Bzenci. Narozen 16. 7. 1831. Sezdán 25. 8. 1873. Zemřel ve věku 64 let, 8 měsíců a 2 dny.
příčina úmrtí: Pachymeningitis.
Wolf Jan – vojín u c. k. II. dragounského pluku v Bzenci
datum úmrtí: 22. 3. 1896
datum pohřbu: 24. 3. 1896
číslo domu: „c. k. kasárna“
doplňující informace: Syn Josefa Wolfa – podruha v Mlazicích u Mělníka a Barbory z rodu Václava Bachny – podruha v Dolním Královci u Čáslavi. Narozen 3. 2. 1875. Zemřel ve věku 21 let, 1 měsíc a 19 dní.
příčina úmrtí: Otrava krve následkem poranění.
Morgenstern Stanislav
datum úmrtí: 22. 3. 1896
datum pohřbu: 25. 3. 1896
číslo domu: čp. 200
doplňující informace: Syn Eduarda Morgensterna – řezníka v Bzenci a Josefy z rodu Františka Jakše – měšťana v Bzenci. Narozen 22. 4. 1895. Zemřel ve věku 11 měsíců.
příčina úmrtí: Bronchopneumonia.
Brázda Jan – stolař v Bzenci
datum úmrtí: 23. 3. 1896
datum pohřbu: 25. 3. 1896
číslo domu: čp. 30
doplňující informace: Ženatý syn Arnošta Brázdy – zedníka v Bzenci a Marie z rodu Antonína Truchlíka – domkaře v Bzenci. Narozen 3. 8. 1847. Sezdán 1. 8. 1880. Zemřel ve věku 48 let, 7 měsíců a 20 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Rukavička Rudolf
datum úmrtí: 27. 3. 1896
datum pohřbu: 29. 3. 1896
číslo domu: čp. 447
doplňující informace: Syn Václava Rukavičky – krejčího a domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Antonína Bezchleba – domkaře v Bzenci. Narozen 15. 4. 1895. Zemřel ve věku 11 měsíců a 12 dní.
příčina úmrtí: Bronchitis.
Jakšová Marie
datum úmrtí: 31. 3. 1896
datum pohřbu: 2. 4. 1896
číslo domu: čp. 436
doplňující informace: Dcera Josefa Jakše – měšťana a hostinského v Bzenci a Aloisie z rodu Vincence Součka – měšťana v Bzenci. Narozena 30. 3. 1896. Zemřela ve věku 1 den.
příčina úmrtí: Debilitas vitae (Slabost životní).
Jakšová Josefa
datum úmrtí: 3. 4. 1896
datum pohřbu: 5. 4. 1896
číslo domu: čp. 436
doplňující informace: Dcera Josefa Jakše – měšťana a hostinského v Bzenci a Aloisie z rodu Vincence Součka – měšťana v Bzenci. Narozena 30. 3. 1896. Zemřela ve věku 3 dní.
příčina úmrtí: Debilitas vitae (Slabost životní).
Stehlík Kristián – kostelní almužník ve Bzenci
datum úmrtí: 9. 4. 1896
datum pohřbu: 12. 4. 1896
číslo domu: čp. 101
doplňující informace: Vdovec. Syn Antonína Stehlíka – domkaře a řezníka v Bzenci a Josefy z rodu Karla Vozgy – měšťana v Bzenci. Narozen 11. 12. 1816. Zemřel ve věku 79 let, 3 měsíce a 28 dní.
příčina úmrtí: Pneumonia.
Hanák František
datum úmrtí: 16. 4. 1896
datum pohřbu: 19. 4. 1896
číslo domu: čp. 383
doplňující informace: Syn Josefa Hanáka – tesaře v Bzenci a Alžběty z rodu Pavla Bunže – domkaře v Bzenci. Narozen 25. 12. 1890. Zemřel ve věku 5 let, 3 měsíce a 11 dní.
příčina úmrtí: Pachymeningitis.
Vašíková (roz. Mikulíková) Eleonora
datum úmrtí: 19. 4. 1896
datum pohřbu: 21. 4. 1896
číslo domu: čp. 238
doplňující informace: Vdova po Filipu Vašíkovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Baltazara Mikulíka – měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Gotfrieda Grunera – domkaře v Bzenci. Narozena 18. 12. 1814. Sezdána 6. 2. 1831. Zemřela ve věku 81 let, 4 měsíce a 1 den.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Parobková Marie
datum úmrtí: 19. 4. 1896
datum pohřbu: 21. 4. 1896
číslo domu: čp. 514
doplňující informace: Dcera Ferdinanda Parobka – pekařského mistra v Bzenci a Františky z rodu Antonína Kašíka – domkaře v Kvasicích. Narozena 3. 7. 1895. Zemřela ve věku 9 měsíců a 16 dní.
příčina úmrtí: Catarrhus pulmonum.
Poláčková Anna
datum úmrtí: 19. 4. 1896
datum pohřbu: 21. 4. 1896
číslo domu: čp. 53
doplňující informace: Dcera Josefa Poláčka – ředitele zimní hospodářské školy v Bzenci a Karolíny z rodu Antonína Goldmana (Goldmanna) – měšťana v Bzenci. Narozena 1. 12. 1891. Zemřela ve věku 4 roky, 4 měsíce a 18 dní.
příčina úmrtí: Scarlatina (spála).
Žďárovo děvče
datum úmrtí: 22. 4. 1896
datum pohřbu: 24. 4. 1896
číslo domu: čp. 56
doplňující informace: Dcera Františka Žďáry – kupce v Bzenci a Anny z rodu Františka Assmanna – c. k. respicienta finanční stráže na odpočinku a kupce v Bzenci.
příčina úmrtí: Mrtvorozena.
Kutného děvče
datum úmrtí: 24. 4. 1896
datum pohřbu: 25. 4. 1896
číslo domu: čp. 256
doplňující informace: Dcera Františka Kutného – měšťana v Bzenci a Barbory z rodu Antonína Kučery – měšťana v Bzenci.
příčina úmrtí: Mrtvorozena.
Šalomon František – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 25. 4. 1896
datum pohřbu: 27. 4. 1896
číslo domu: čp. 323
doplňující informace: Ženatý syn Karla Šalomona – domkaře a obuvníka v Bzenci a Barbory z rodu Václava Šebesty – domkaře v Bzenci. Narozen 22. 4. 1860. Sezdán 8. 2. 1887. Zemřel ve věku 36 let a 3 dny.
příčina úmrtí: Delirium tremens potatorum.
Lakosil Rudolf
datum úmrtí: 1. 5. 1896
datum pohřbu: 3. 5. 1896
číslo domu: čp. 432
doplňující informace: Syn Augustina Lakosila – krejčího v Bzenci a Anny z rodu Josefa Pecha – bednáře v Bzenci. Narozen 1. 10. 1895. Zemřel ve věku 7 měsíců.
příčina úmrtí: Bronchitis.
Barha Matěj
datum úmrtí: 3. 5. 1896
datum pohřbu: 5. 5. 1896
číslo domu: čp. 260
doplňující informace: Syn Matěje Barhy – strážníka na státní trati v Bzenci a Antonie z rodu Ignáce Vafka – obuvníka ve Vladislavi. Narozen 23. 2. 1895. Zemřel ve věku 1 rok, 2 měsíce a 10 dní.
příčina úmrtí: Pneumonia.
Koubová Anna
datum úmrtí: 4. 5. 1896
datum pohřbu: 6. 5. 1896
číslo domu: čp. 297
doplňující informace: Dcera Františka Kouby – národního učitele v Bzenci a Anny z rodu Vavřince Lukeše – panského služebníka v Bzenci. Narozena 26. 4. 1896. Zemřela ve věku 8 dní.
příčina úmrtí: Eclampsia (křeče).
Škoda Jiří – tesař v Bzenci
datum úmrtí: 6. 5. 1896
datum pohřbu: 8. 5. 1896
číslo domu: čp. 501
doplňující informace: Ženatý syn Jiřího Škody – domkaře v Bzenci a Veroniky z rodu Augustina Stavjaného – měšťana v Bzenci. Narozen 7. 4. 1824. Sezdán 29. 7. 1845. Zemřel ve věku 72 let a 29 dní.
příčina úmrtí: Emphysema pulmonary.
Šalenovo děvče
datum úmrtí: 10. 5. 1896
datum pohřbu: 12. 5. 1896
číslo domu: „strážní domek č. 115“
doplňující informace: Dcera Antonína Šaleny – strážníka při severní dráze na Soboňkách a Františky z rodu Jana Buráně – pasekáře z Lípy.
příčina úmrtí: Mrtvorozena.
Kolář Karel
datum úmrtí: 13. 5. 1896
datum pohřbu: 15. 5. 1896
číslo domu: čp. 464
doplňující informace: Syn Jana Koláře – podruha v Bzenci a Marie z rodu Fabiána Chromečka – čtvrtníka ze Znorov (Vnorovy). Narozen 3. 4. 1896. Zemřel ve věku 1 měsíc a 10 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Adamcová Josefa
datum úmrtí: 14. 5. 1896
datum pohřbu: 17. 5. 1896
číslo domu: čp. 16
doplňující informace: Dcera Františka Adamce – měšťana v Bzenci (bytem ve Vídni) a Marie z rodu Antonína Repíka – podsedníka z Olšovce. Narozena 12. 1. 1895. Zemřela ve věku 1 rok, 4 měsíce a 2 dny.
příčina úmrtí: Pneumonia.
Goliášová (roz. Procházková) Kateřina
datum úmrtí: 21. 5. 1896
datum pohřbu: 23. 5. 1896
číslo domu: čp. 258
doplňující informace: Vdova po Filipu Goliášovi – podruhu v Bzenci. Dcera Michala Procházky – domkaře v Bzenci a Terezie z rodu Martina Chmely – domkaře v Bzenci. Narozena 12. 11. 1820. Sezdána 2. 2. 1841. Zemřela ve věku 75 let, 6 měsíců a 9 dní.
příčina úmrtí: Emphysema pulmonary.
Ulbrechtová Eleonora
datum úmrtí: 22. 5. 1896
datum pohřbu: 24. 5. 1896
číslo domu: čp. 2
doplňující informace: Svobodná dcera Jana Ulbrechta – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Jana Hrachovce – sládka na odpočinku v Bzenci. Narozena 20. 10. 1827. Zemřela ve věku 68 let, 7 měsíců a 2 dny.
příčina úmrtí: Emphysema pulmonary.
Nevřivý Jiří – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 2. 6. 1896
datum pohřbu: 4. 6. 1896
číslo domu: čp. 60
doplňující informace: Ženatý syn Valentina Nevřivého – domkaře v Bzenci a Františky z rodu Floriána Urbana – měšťana v Bzenci. Narozen 12. 4. 1843. Sezdán 31. 1. 1866. Zemřel ve věku 53 let, 1 měsíc a 20 dní.
příčina úmrtí: Pneumonia crouposa.
Sysel Antonín – vojín u c. k. II. dragounského pluku v Bzenci
datum úmrtí: 5. 6. 1896
datum pohřbu: 8. 6. 1896
číslo domu: „c. k. kasárna“
doplňující informace: Syn Františka Sysla – domkaře a zedníka v Bořeňovicích a Barbory roz. Škvorové z Kochánova u Benešova. Narozen 1. 6. 1874. Zemřel ve věku 22 let a 4 dny.
příčina úmrtí: Otrava fosforem.
Sova Jan – výminkář v Bzenci
datum úmrtí: 12. 6. 1896
datum pohřbu: 14. 6. 1896
číslo domu: čp. 245
doplňující informace: Vdovec. Syn Michala Sovy – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Jana Sigmunda – měšťana v Bzenci. Narozen 1. 10. 1825. Zemřel ve věku 70 let, 8 měsíců a 11 dní.
příčina úmrtí: Rozedma plic.
Otto (Ottová) Valeria
datum úmrtí: 24. 6. 1896
datum pohřbu: 25. 6. 1896
číslo domu: čp. 57
doplňující informace: Dcera Dominika Otto (Otty) – c. k. berního adjunkta v Uherském Brodě a Františky z rodu Jana Kenze – obchodníka v Německé Výskytné (dnes Výskytná nad Jihlavou). Narozena 23. 6. 1895 v Uherském Brodě. Zemřela ve věku 1 rok a 1 den.
příčina úmrtí: Enteritis.
Dittlová (roz. Brázdová) Františka
datum úmrtí: 30. 6. 1896
datum pohřbu: 2. 7. 1896
číslo domu: čp. 50
doplňující informace: Vdova po Františku Dittlovi – bednáři v Bzenci. Dcera Jana Brázdy – domkaře v Bzenci a Marie z rodu Floriána Chmely – domkaře v Bzenci. Narozena 11. 12. 1836. Zemřela ve věku 59 let, 5 měsíců a 19 dní.
příčina úmrtí: Carcimonia ventriculi.
Hrbáček František
datum úmrtí: 30. 6. 1896
datum pohřbu: 2. 7. 1896
číslo domu: čp. 163
doplňující informace: Syn Pavla Hrbáčka – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Jana Žáka – obuvníka v Bzenci. Narozen 10. 3. 1896. Zemřel ve věku 3 měsíce a 20 dní.
příčina úmrtí: Enteritis.
Ježková (roz. Ulbrechtová) Terezie
datum úmrtí: 7. 7. 1896
datum pohřbu: 9. 7. 1896
číslo domu: čp. 287
doplňující informace: Vdova po Antonínu Ježkovi – soustružníku v Bzenci. Dcera Jana Ulbrechta – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Jana Hrachovce – sládka v Bzenci. Narozena 1. 7. 1819. Zemřela ve věku 77 let a 6 dní.
příčina úmrtí: Marasmus.
Černín Bedřich
datum úmrtí: 20. 7. 1896
datum pohřbu: 22. 7. 1896
číslo domu: čp. 27
doplňující informace: Syn Rudolfa Černína – bednáře v Bzenci a Rosalie z rodu Josefa Pecha – bednáře v Bzenci. Narozen 26. 2. 1896. Zemřel ve věku 4 měsíce a 24 dní.
příčina úmrtí: Enteritis.
Axmannův chlapec
datum úmrtí: 3. 8. 1896
datum pohřbu: 4. 8. 1896
číslo domu: čp. 17
doplňující informace: Syn Bedřicha Axmanna – služebného na dvoře Vilémově v Bzenci a Františky z rodu Martina Kmínka – domkaře v Písku.
příčina úmrtí: Mrtvorozen.
Biča Antonín – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 7. 8. 1896
datum pohřbu: 9. 8. 1896
číslo domu: čp. 287
doplňující informace: Ženatý syn Antonína Biče – měšťana v Bzenci a Františky z rodu Jiřího Sichy – podruha ve Velké. Narozen 29. 5. 1840. Sezdán 4. 2. 1862. Zemřel ve věku 56 let, 2 měsíce a 8 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Holomek Vratislav
datum úmrtí: 13. 8. 1896
datum pohřbu: 15. 8. 1896
číslo domu: čp. 299
doplňující informace: Syn Bartoloměje Holomka – zednického mistra v Bzenci a Klementiny z rodu Antonína Goldmanna – měšťana v Bzenci. Narozen 6. 5. 1894. Zemřel ve věku 2 roky, 3 měsíce a 7 dní.
příčina úmrtí: Ochrnutí mozku.
Bunža Josef – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 26. 8. 1896
datum pohřbu: 28. 8. 1896
číslo domu: čp. 351
doplňující informace: Ženatý syn Františka Bunže – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Jana Klučky – měšťana v Bzenci. Narozen 7. 2. 1843. Sezdán 20. 11. 1867. Zemřel ve věku 53 let, 6 měsíců a 19 dní.
příčina úmrtí: Pachymeningitis.
Vašíková Eleonora
datum úmrtí: 31. 8. 1896
datum pohřbu: 2. 9. 1896
číslo domu: čp. 340
doplňující informace: Dcera Františka Vašíka – měšťana v Bzenci a Barbory z rodu Tomáše Brázdy – měšťana v Bzenci. Narozena 12. 1. 1896. Zemřela ve věku 7 měsíců a 19 dní.
příčina úmrtí: Enteritis.
Goldmanová (Goldmannová) Anastázie
datum úmrtí: 31. 8. 1896
datum pohřbu: 2. 9. 1896
číslo domu: čp. 37
doplňující informace: Dcera Leopolda Goldmana – obuvníka v Bzenci a Moniky z rodu Josefy; nemanželské dcery Pavla Kocurka – domkaře v Bzenci. Narozena 21. 8. 1896. Zemřela ve věku 10 dní.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Goldmanová (Goldmannová, roz. Kocurková) Monika
datum úmrtí: 3. 9. 1896
datum pohřbu: 5. 9. 1896
číslo domu: čp. 37
doplňující informace: Manželka Leopolda Goldmana – obuvníka v Bzenci. Dcera Josefy; nemanželské dcery Pavla Kocurka – domkaře v Bzenci a Kateřiny z rodu Jana Irle – domkaře ve Wesenuferu. Narozena 29. 4. 1866. Sezdána 17. 2. 1893. Zemřela ve věku 30 let, 4 měsíce a 4 dny.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Žáková (roz. Brňáková) Veronika
datum úmrtí: 18. 9. 1896
datum pohřbu: 20. 9. 1896
číslo domu: čp. 511
doplňující informace: Vdova po Janu Žákovi – obuvníku v Bzenci. Dcera Josefa Brňáka – domkaře v Bzenci a Sidonie z rodu Jiřího Stava – domkaře v Bzenci. Narozena 1. 10. 1843. Sezdána 7. 5. 1866. Zemřela ve věku 52 let, 11 měsíců a 17 dní.
příčina úmrtí: Rozedma plic.
Ventrčová (roz. Otavová) Josefa
datum úmrtí: 6. 10. 1896
datum pohřbu: 8. 10. 1896
číslo domu: čp. 8
doplňující informace: Vdova po Václavu Ventrčovi – domkaři v Bzenci. Dcera Josefa Otavy – domkaře v Bzenci a Evy z rodu Mikuláše Hasíka – měšťana v Bzenci. Narozena 11. 2. 1829. Sezdána 6. 7. 1847. Zemřela ve věku 67 let, 7 měsíců a 25 dní.
příčina úmrtí: Utopila se, suicidium.
Ventrčová Marie
datum úmrtí: 7. 10. 1896
datum pohřbu: 9. 10. 1896
číslo domu: čp. 102
doplňující informace: Nemanželská dcera Anny; svobodné dcery Matěje Ventrče – měšťana v Bzenci a Marie z rodu Ondřeje Tvarůžka – domkaře v Bzenci. Narozena 6. 9. 1896 ve Strážnici. Zemřela ve věku 1 měsíc a 1 den.
příčina úmrtí: Psotník.
Hostecký Václav
datum úmrtí: 9. 10. 1896
datum pohřbu: 11. 10. 1896
číslo domu: čp. 196
doplňující informace: Syn Michala Hosteckého – obchodníka a měšťana v Bzenci a Aloisie z rodu Jana Procházky – domkaře v Bzenci. Narozen 7. 9. 1896. Zemřel ve věku 1 měsíc a 2 dny.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Brázda Antonín – obuvník a domkař v Bzenci
datum úmrtí: 13. 10. 1896
datum pohřbu: 15. 10. 1896
číslo domu: čp. 122
doplňující informace: Ženatý syn Arnošta Brázdy – domkaře v Bzenci a Marie z rodu Antonína Truchlíka – domkaře v Bzenci. Narozen 19. 10. 1856. Sezdán 9. 5. 1882. Zemřel ve věku 39 let, 11 měsíců a 24 dní.
příčina úmrtí: Pneumonia.
Horňák Jan – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 15. 10. 1896
datum pohřbu: 17. 10. 1896
číslo domu: čp. 69
doplňující informace: Ženatý syn Jana Horňáka – půlčtvrtníka v Suchově a Anny z rodu Martina Vaculíka – podsedníka v Suchově. Narozen 16. 1. 1844. Sezdán 16. 1. 1871. Zemřel ve věku 52 let, 8 měsíců a 29 dní.
příčina úmrtí: Haemorrhagia cerebri.
Valštýnová (roz. Procházková) Maria
datum úmrtí: 19. 10. 1896
datum pohřbu: 21. 10. 1896
číslo domu: čp. 13
doplňující informace: Manželka Josefa Valštýna – měšťana ve Bzenci. Dcera Františka Procházky – měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Jakuba Sučka – měšťana v Bzenci. Narozena 29. 12. 1852. Sezdána 18. 11. 1873. Zemřela ve věku 43 let, 9 měsíců a 20 dní.
příčina úmrtí: Vitium cordis.
Zrůna Antonín – dělník v cukrovaru v Bzenci
datum úmrtí: 22. 10. 1896
datum pohřbu: 24. 10. 1896
číslo domu: „cukrovar“
doplňující informace: Ženatý syn Martina Zrůny – půlčtvrtníka v Hroznové Lhotě a Barbory z rodu Jana Jocha – podruha v Hroznové Lhotě. Narozen 16. 5. 1828. Sezdán 5. 11. 1851. Zemřel ve věku 68 let, 5 měsíců a 6 dní.
příčina úmrtí: Haemorrhagia cerebri.
Čermáková (roz. Rogošová) Veronika
datum úmrtí: 23. 10. 1896
datum pohřbu: 25. 10. 1896
číslo domu: čp. 315
doplňující informace: Vdova po Františku Čermákovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Josefa Rogoše – měšťana v Bzenci a Tekly z rodu Karla Vojtěcha – měšťana v Bzenci. Narozena 4. 2. 1813. Sezdána 13. 11. 1838. Zemřela ve věku 83 let, 8 měsíců a 19 dní.
příčina úmrtí: Haemorrhagia cerebri.
Zábelka František
datum úmrtí: 29. 10. 1896
datum pohřbu: 30. 10. 1896
číslo domu: čp. 221
doplňující informace: Syn Jana Zábelky – domkaře v Bzenci a Marie z rodu Pavla Ručky (Růčky) – domkaře v Bzenci. Narozen 29. 10. 1896. Zemřel ve věku 5 minut.
příčina úmrtí: Debilitas vitae (Slabost životní).
Jančí Filip – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 29. 10. 1896
datum pohřbu: 30. 10. 1896
číslo domu: čp. 139
doplňující informace: Ženatý syn Františka Jančího – souseda v Bzenci a Marie z rodu Filipa Brázdy – souseda v Bzenci. Narozen 6. 4. 1835. Sezdán 5. 2. 1867. Zemřel ve věku 61 let, 6 měsíců a 23 dní.
příčina úmrtí: Carcimonia ventriculi.
Šebesta Josef
datum úmrtí: 31. 10. 1896
datum pohřbu: 2. 11. 1896
číslo domu: čp. 133
doplňující informace: Syn Jana Šebesty – domkaře v Bzenci a Rosálie z rodu Jakuba Sovy – domkaře v Bzenci. Narozen 16. 1. 1893. Zemřel ve věku 3 roky, 9 měsíců a 15 dní.
příčina úmrtí: Vitium cordis.
Nevřivá Anna
datum úmrtí: 11. 11. 1896
datum pohřbu: 13. 11. 1896
číslo domu: čp. 218
doplňující informace: Dcera Filipa Nevřivého – měšťana v Bzenci a Františky z rodu Pavla Kutného – měšťana v Bzenci. Narozena 24. 7. 1895. Zemřela ve věku 1 rok, 3 měsíce a 17 dní.
příčina úmrtí: Gastroenteritis.
Šrámek Josef
datum úmrtí: 14. 11. 1896
datum pohřbu: 16. 11. 1896
číslo domu: čp. 295
doplňující informace: Syn Františka Šrámka – měšťana v Bzenci a Františky z rodu Martina Stavjaného – domkaře v Bzenci. Narozen 12. 9. 1896. Zemřel ve věku 2 měsíce a 2 dny.
příčina úmrtí: Debilitas vitae (Slabost životní).
Jakša Josef – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 14. 11. 1896
datum pohřbu: 16. 11. 1896
číslo domu: čp. 168
doplňující informace: Ženatý syn Jakuba Jakše – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Josefa Chlupka – domkaře z Hroznové Lhoty. Narozen 24. 3. 1846. Sezdán 31. 10. 1870. Zemřel ve věku 50 let, 7 měsíců a 20 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Bunža Pavel
datum úmrtí: 16. 11. 1896
datum pohřbu: 18. 11. 1896
číslo domu: čp. 382
doplňující informace: Syn Pavla Bunže – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Františka Goliáše – měšťana v Bzenci. Narozen 17. 6. 1896. Zemřel ve věku 2 měsíce a 29 dní.
příčina úmrtí: Eclampsia (křeče).
Tvarůžkové Aloisie chlapec
datum úmrtí: 22. 11. 1896
datum pohřbu: 24. 11. 1896
číslo domu: čp. 247
doplňující informace: Nemanželský syn Aloisie; svobodné dcery Josefa Tvarůžka – měšťana v Bzenci a Františky z rodu Antonína Čapky – domkaře v Bzenci.
příčina úmrtí: Mrtvorozen.
Tvarůžek Antonín
datum úmrtí: 22. 11. 1896
datum pohřbu: 24. 11. 1896
číslo domu: čp. 247
doplňující informace: Nemanželský syn Aloisie; svobodné dcery Josefa Tvarůžka – měšťana v Bzenci a Františky z rodu Antonína Čapky – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 6 hodin.
příčina úmrtí: Debilitas vitae (Slabost životní).
Lakosil Richard
datum úmrtí: 22. 11. 1896
datum pohřbu: 24. 11. 1896
číslo domu: čp. 151
doplňující informace: Syn Josefa Lakosila – zámečníka v Bzenci a Marie z rodu Františka Sigmunda – domkaře v Bzenci. Narozen 31. 8. 1892. Zemřel ve věku 4 roky, 2 měsíce a 21 dní.
příčina úmrtí: Difteritis (Záškrt).
Ventrčová Marie
datum úmrtí: 1. 12. 1896
datum pohřbu: 3. 12. 1896
číslo domu: čp. 399
doplňující informace: Dcera Františka Ventrče – domkaře v Bzenci a Františky z rodu Antonína Cénka – domkaře z Křižanovic. Narozena 26. 3. 1895. Zemřela ve věku 1 rok, 8 měsíců a 5 dní.
příčina úmrtí: Bronchitis.
Brázdová Marie
datum úmrtí: 13. 12. 1896
datum pohřbu: 15. 12. 1896
číslo domu: čp. 122
doplňující informace: Dcera Antonína Brázdy – domkaře a obuvníka v Bzenci a Cecilie z rodu Jana Hataše – měšťana v Bzenci. Narozena 29. 3. 1896. Zemřela ve věku 8 měsíců a 14 dní.
příčina úmrtí: Eclampsia (křeče).
Šebesta Jan – domkař a zedník v Bzenci
datum úmrtí: 14. 12. 1896
datum pohřbu: 16. 12. 1896
číslo domu: čp. 133
doplňující informace: Ženatý syn Josefa Šebesty – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Matěje Sigmunda – domkaře v Bzenci. Narozen 24. 6. 1857. Sezdán 8. 11. 1882. Zemřel ve věku 39 let, 5 měsíců a 20 dní.
příčina úmrtí: Pneumonia.
Slavíková (roz. Opravilová) Anna – výminkářka v Bzenci
datum úmrtí: 22. 12. 1896
datum pohřbu: 24. 12. 1896
číslo domu: čp. 233
doplňující informace: Vdova po Františku Slavíkovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Karla Opravila – domkaře v Olšovci a Anny z rodu Isidora Pospěcha – domkaře v Olšovci. Narozena 6. 6. 1830. Sezdána 5. 11. 1856. Zemřela ve věku 66 let, 6 měsíců a 16 dní.
příčina úmrtí: Rozedma plic.
Tůmová (roz. Adamcová) Marie
datum úmrtí: 31. 12. 1896
datum pohřbu: 3. 1. 1897
číslo domu: čp. 342
doplňující informace: Manželka Josefa Tůmy – políra ve Bzenci. Dcera Františka Adamce – měšťana v Bzenci a Apolonie z rodu Jakuba Kutného – měšťana v Bzenci. Narozena 9. 10. 1861. Sezdána 14. 8. 1883. Zemřela ve věku 35 let, 2 měsíce a 22 dní.
příčina úmrtí: Paralysis cordis (Ochrnutí srdce).

    zdroj:

  • signatura: 5171; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy Matrika zemřelých 1883 – 1916: ; použité strany: 110 – 120.