Matrika: úmrtí 1895

Jurečková Johanna
datum úmrtí: 1. 1. 1895
datum pohřbu: 3. 1. 1895
číslo domu: čp. 2
doplňující informace: Dcera Josefa Jurečky – obuvníka v Bzenci a Eleonory z rodu Františka Jaroše – domkaře v Bzenci. Narozena 26. 4. 1894. Zemřela ve věku 8 měsíců a 5 dní.
příčina úmrtí: Plicní katar.
Kolář Josef
datum úmrtí: 3. 1. 1895
datum pohřbu: 5. 1. 1895
číslo domu: čp. 193
doplňující informace: Syn Josefa Koláře – krejčího v Bzenci a Kateřiny z rodu Ignáce Vojčíka – rolníka z Jarošovic. Narozen 7. 7. 1894. Zemřel ve věku 5 měsíců a 26 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Sigmund Josef
datum úmrtí: 4. 1. 1895
datum pohřbu: 6. 1. 1895
číslo domu: čp. 154
doplňující informace: Syn Jana Sigmunda – domkaře v Bzenci a Františky z rodu Josefa Šebesty – měšťana v Bzenci. Narozen 2. 10. 1893. Zemřel ve věku 1 rok, 3 měsíce a 2 dny.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Šetina František
datum úmrtí: 11. 1. 1895
datum pohřbu: 13. 1. 1895
číslo domu: čp. 226
doplňující informace: Syn Josefa Šetiny – podruha v Bzenci a Františky z rodu Matěje Polance – domkaře v Bzenci. Narozen 4. 10. 1894. Zemřel ve věku 3 měsíce a 7 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Fabrici Amalia
datum úmrtí: 12. 1. 1895
datum pohřbu: 14. 1. 1895
číslo domu: čp. 362
doplňující informace: Dcera Josefa Fabriciho – obuvníka v Bzenci a Amalie z rodu Karla Čány – podruha v Bzenci. Narozena 9. 10. 1892. Zemřela ve věku 2 roky, 3 měsíce a 3 dny.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Jablonický Jan
datum úmrtí: 25. 1. 1895
datum pohřbu: 27. 1. 1895
číslo domu: Strážní domek č. 118
doplňující informace: Syn Pavla Jablonického – strážníka na severní trati v Bzenci a Kateřiny z rodu Petra Modry – domkaře v Mikulčicích. Narozen 15. 5. 1893 v Mikulčicích. Zemřel ve věku 1 rok, 8 měsíců a 10 dní.
příčina úmrtí: Difteritis (Záškrt).
Tvrdá (roz. Ventrčová) Maria
datum úmrtí: 28. 1. 1895
datum pohřbu: 30. 1. 1895
číslo domu: čp. 182
doplňující informace: Manželka Jana Tvrdého – obchodníka v Bzenci. Dcera Václava Ventrče – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Josefa Otavy – domkaře v Bzenci. Narozena 10. 9. 1850. Zemřela ve věku 44 let, 4 měsíce a 18 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Urban Jan
datum úmrtí: 30. 1. 1895
datum pohřbu: 1. 2. 1895
číslo domu: čp. 199
doplňující informace: Nemanželský syn Františky; svobodné dcery Jana Urbana – podruha v Bzenci a Josefy z rodu Františka Kováče – měšťana v Bzenci. Narozen 7. 1. 1895. Zemřel ve věku 23 dní.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Kutný František
datum úmrtí: 31. 1. 1895
datum pohřbu: 2. 2. 1895
číslo domu: čp. 240
doplňující informace: Syn Filipa Kutného – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Františka Vašíka – měšťana v Bzenci. Narozen 26. 9. 1894. Zemřel ve věku 4 měsíců a 5 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Ventrčová Apollonia
datum úmrtí: 2. 2. 1895
datum pohřbu: 4. 2. 1895
číslo domu: čp. 259
doplňující informace: Manželka Jana Ventrče – měšťana v Bzenci. Dcera Bartoloměje Ventrče – podsedníka v Olšovci a Josefy z rodu Šebestiána Šafaříka – podsedníka v Olšovci. Narozena 30. 4. 1826. Sezdána 14. 2. 1849. Zemřela ve věku 68 let, 11 měsíců a 2 dní.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Hairotová (roz. Hluštíková) Barbora
datum úmrtí: 5. 2. 1895
datum pohřbu: 7. 2. 1895
číslo domu: „Obecní špitál“
doplňující informace: Vdova po Františku Hairotovi – koželuhu v Bzenci. Dcera Jana Hluštíka – tkalce z Kvasic a Anny z rodu Ignáce Kolomazníka – usedlého v Bělově. Narozena 2. 12. 1818. Zemřela ve věku 76 let, 2 měsíce a 3 dny.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Foit Leopold
datum úmrtí: 6. 2. 1895
datum pohřbu: 8. 2. 1895
číslo domu: čp. 74
doplňující informace: Syn Františka Foita – respicienta při finanční stráži v Bzenci a Antonie z rodu Severina Stärka – hostinského v Rýmařově. Narozen 26. 12. 1894. Zemřel ve věku 1 měsíc a 10 dní.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Ráček Karel – pekařský pomocník v Bzenci
datum úmrtí: 7. 2. 1895
datum pohřbu: 8. 2. 1895
číslo domu: „Obecní dům“
doplňující informace: Nemanželský syn Anny; svobodné dcery Josefa Ráčka – rolníka v Poteči a Anny z rodu Josefa Masaře – rolníka z Poteče. Zemřel ve věku 20 let.
příčina úmrtí: Střevní tyfus.
Orlická Arnošta
datum úmrtí: 14. 2. 1895
datum pohřbu: 16. 2. 1895
číslo domu: čp. 228
doplňující informace: Svobodná dcera Pavla Orlického – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Matěje Kučery – měšťana v Bzenci. Narozena 23. 1. 1878. Zemřela ve věku 17 let a 21 dní.
příčina úmrtí: Scrophulosa (TBC krčních uzlin).
Souček Matouš – obecní policajt v Bzenci
datum úmrtí: 15. 2. 1895
datum pohřbu: 17. 2. 1895
číslo domu: čp. 325
doplňující informace: Ženatý syn Kašpara Součka – domkaře v Bzenci a Mariany z rodu Antonína Kotka – měšťana v Bzenci. Narozen 8. 9. 1826. Sezdán 8. 2. 1859. Zemřel ve věku 68 let, 5 měsíců a 7 dní.
příčina úmrtí: Rakovina žláz.
Somer Josef – tesař ve Bzenci
datum úmrtí: 18. 2. 1895
datum pohřbu: 20. 2. 1895
číslo domu: čp. 323
doplňující informace: Ženatý syn Pavla Somra – domkaře v Bzenci a Rosalie z rodu Matěje Jelínka – domkaře v Bzenci. Narozen 11. 3. 1844. Sezdán 4. 5. 1874. Zemřel ve věku 50 let, 11 měsíců a 7 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Brázda Klement
datum úmrtí: 20. 2. 1895
datum pohřbu: 22. 2. 1895
číslo domu: čp. 149
doplňující informace: Syn Pavla Brázdy – domkaře v Bzenci a Teresie z rodu Tomáše Otavy – domkaře v Bzenci. Narozen 20. 11. 1893. Zemřel ve věku 1 rok a 3 měsíce.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Otépka Josef
datum úmrtí: 20. 2. 1895
datum pohřbu: 22. 2. 1895
číslo domu: čp. 110
doplňující informace: Syn Kašpara Otépky – pokrývače v Bzenci a Františky z rodu Pavla Hrušky – domkaře z Vážan. Zemřel ve věku 8 let.
příčina úmrtí: Zánět mozkových blan.
Zelinkův chlapec
datum úmrtí: 21. 2. 1895
datum pohřbu: 22. 2. 1895
číslo domu: čp. 374
doplňující informace: Syn Jana Zelinky – obuvníka v Bzenci a Kateřiny z rodu Františka Strouhala – domkaře v Bzenci.
příčina úmrtí: Mrtvorozen.
Otavová Maria
datum úmrtí: 11. 3. 1895
datum pohřbu: 13. 3. 1895
číslo domu: čp. 470
doplňující informace: Nemanželská dcera Františky; svobodné dcery Valentina Otavy – domkaře v Bzenci a Barbory z rodu Matouše Rachvaly – měšťana v Bzenci. Narozena 11. 3. 1894. Zemřela ve věku 1 rok.
příčina úmrtí: Psotník.
Pořtová (roz. Procházková) Petronilla
datum úmrtí: 15. 3. 1895
datum pohřbu: 17. 3. 1895
číslo domu: čp. 377
doplňující informace: Manželka Františka Pořta – obchodníka v Bzenci. Dcera Jana Procházky – tkalce v Chýnově u Tábora a Anny z rodu Jana Stejskala – obuvníka v Mlýnech u Tábora. Narozena 26. 6. 1841. Sezdána 3. 6. 1862. Zemřela ve věku 54 let, 8 měsíců a 19 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Smékalová Marie
datum úmrtí: 18. 3. 1895
datum pohřbu: 20. 3. 1895
číslo domu: čp. 315
doplňující informace: Dcera Josefa Smékala – košíkáře v Bzenci a Marie z rodu Viktorína Studeníka – kováře z Traplic. Zemřela ve věku 5 let.
příčina úmrtí: Tuberkulóza.
Raisigl (Rajsigl) Václav
datum úmrtí: 18. 3. 1895
datum pohřbu: 20. 3. 1895
číslo domu: čp. 357
doplňující informace: Svobodný syn Jana Raisigla – láníka v Ježově a Alžběty z rodu Josefa Raisigla – čtvrtláníka z Ježova. Narozen 27. 9. 1844. Zemřel ve věku 50 let, 5 měsíců a 21 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Novák Filip – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 19. 3. 1895
datum pohřbu: 21. 3. 1895
číslo domu: čp. 252
doplňující informace: Ženatý syn Matěje Nováka – měšťana v Bzenci a Františky z rodu Josefa Kaštalána – měšťana v Bzenci. Narozen 15. 4. 1859. Sezdán 14. 5. 1884. Zemřel ve věku 35 let, 11 měsíců a 4 dny.
příčina úmrtí: Raněn mrtvicí.
Měrka Vincenc – malíř v Bzenci
datum úmrtí: 22. 3. 1895
datum pohřbu: 24. 3. 1895
číslo domu: čp. 32
doplňující informace: Ženatý syn Kašpara Měrky – stolaře v Kroměříži a Tekly z rodu Kristiána Brodhabera – obchodníka v Kroměříži. Narozen 1832. Sezdán 1875. Zemřel ve věku 64 let.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Pogoda Kliment
datum úmrtí: 27. 3. 1895
datum pohřbu: 29. 3. 1895
číslo domu: čp. 222
doplňující informace: Syn Pavla Pogody – měšťana v Bzenci a Rosalie z rodu Vincence Sučka (Sůčka) – měšťana v Bzenci. Narozen 18. 1. 1895. Zemřel ve věku 2 měsíce a 9 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Zábelka Bedřich
datum úmrtí: 2. 4. 1895
datum pohřbu: 3. 4. 1895
číslo domu: čp. 380
doplňující informace: Syn Jana Zábelky – domkaře v Bzenci a Marie z rodu Pavla Ručky (Růčky) – domkaře v Bzenci. Narozen 14. 2. 1895. Zemřel ve věku 1 měsíc a 18 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Gistr Martin – zedník v Bzenci
datum úmrtí: 3. 4. 1895
datum pohřbu: 5. 4. 1895
číslo domu: čp. 355
doplňující informace: Ženatý syn Františka Gistra – podruha v Bzenci a Františky z rodu Jana Blateckého – domkaře z Olšovce. Narozen 18. 10. 1858. Sezdán 6. 2. 1884. Zemřel ve věku 36 let, 6 měsíců a 12 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Kumpánová Pavlína
datum úmrtí: 4. 4. 1895
datum pohřbu: 6. 4. 1895
číslo domu: čp. 457
doplňující informace: Dcera Františka Kumpána – obuvníka v Bzenci a Marie z rodu Antonína Žáka – měšťana v Bzenci. Narozena 12. 1. 1895. Zemřela ve věku 2 měsíce a 22 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Marková Johanna
datum úmrtí: 4. 4. 1895
datum pohřbu: 6. 4. 1895
číslo domu: čp. 37
doplňující informace: Svobodná dcera Václava Marka – dohlížitele v Bzenci a Anny z rodu Martina Mazury – mlynáře ve Strážnici. Narozena 14. 5. 1816. Zemřela ve věku 78 let, 10 měsíců a 20 dní.
příčina úmrtí: Marasmus.
Šrámek Filip
datum úmrtí: 8. 4. 1895
datum pohřbu: 9. 4. 1895
číslo domu: čp. 295
doplňující informace: Syn Františka Šrámka – měšťana v Bzenci a Františky z rodu Martina Stavjaného – domkaře v Bzenci. Narozen 22. 5. 1890. Zemřel ve věku 4 roky, 10 měsíců a 16 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Absolon František – měšťan a zámečník v Bzenci
datum úmrtí: 17. 4. 1895
datum pohřbu: 19. 4. 1895
číslo domu: čp. 61
doplňující informace: Ženatý syn Jana Absolona – měšťana v Bzenci a Pauliny z rodu Vincence Grunera – provazníka v Bzenci. Narozen 4. 10. 1839. Sezdán 17. 8. 1875. Zemřel ve věku 55 let, 6 měsíců a 13 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Psotka Antonín
datum úmrtí: 9. 5. 1895
datum pohřbu: 11. 5. 1895
číslo domu: čp. 29
doplňující informace: Syn Josefa Psotky – pekaře v Bzenci a Amalie z rodu Františka Šimka – kolářského mistra v Bzenci. Narozen 22. 2. 1894. Zemřel ve věku 1 rok, 2 měsíce a 17 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Tvarůžková Aloisie
datum úmrtí: 9. 5. 1895
datum pohřbu: 11. 5. 1895
číslo domu: čp. 30
doplňující informace: Svobodná dcera Matěje Tvarůžka – podruha v Bzenci a Josefy z rodu Terezie; dcery Floriána Břešťáka – podruha z Blatnice. Narozena 25. 3. 1880. Zemřela ve věku 15 let, 1 měsíc a 14 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Strnadová Ludmila
datum úmrtí: 13. 5. 1895
datum pohřbu: 15. 5. 1895
číslo domu: čp. 505
doplňující informace: Dcera Jakuba Strnada – knihaře v Bzenci a Alžběty z rodu Františka Karnufka – obuvníka ve Vracově. Narozena 12. 9. 1894. Zemřela ve věku 8 měsíců a 1 den.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Otava Bedřich
datum úmrtí: 18. 5. 1895
datum pohřbu: 20. 5. 1895
číslo domu: čp. 470
doplňující informace: Nemanželský syn Františky; dcery Valentina Otavy – domkaře v Bzenci a Barbory z rodu Matouše Rachvaly – měšťana v Bzenci. Narozen 18. 5. 1895. Zemřel ve věku 1 den.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Klučková Josefa
datum úmrtí: 23. 5. 1895
datum pohřbu: 25. 5. 1895
číslo domu: čp. 462
doplňující informace: Dcera Josefa Klučky – bednáře v Bzenci a Františky z rodu Jana Maloty – řezníka v Bzenci. Narozena 9. 5. 1895. Zemřela ve věku 14 dní.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Nevřivá (roz. Urbanová) Františka
datum úmrtí: 27. 5. 1895
datum pohřbu: 29. 5. 1895
číslo domu: čp. 97
doplňující informace: Vdova po Valentinu Nevřivém – domkaři v Bzenci. Dcera Floriána Urbana – měšťana v Bzenci a Eleonory z rodu Tomáše Žihy – domkaře v Bzenci. Narozena 26. 3. 1808. Zemřela ve věku 87 let, 2 měsíce a 1 den.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Jurečkovo děvče
datum úmrtí: 6. 6. 1895
datum pohřbu: 8. 6. 1895
číslo domu: čp. 203
doplňující informace: Dcera Jana Jurečky – krejčího a podruha v Bzenci a Marie z rodu Františka Kumpána – kominického mistra v Bzenci.
příčina úmrtí: Mrtvorozena.
Ručka (Růčka) František – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 6. 6. 1895
datum pohřbu: 8. 6. 1895
číslo domu: čp. 388
doplňující informace: Ženatý syn Františka Ručky – domkaře v Bzenci a Františky z rodu Martina Repíka – domkaře v Olšovci. Narozen 20. 4. 1863. Sezdán 18. 5. 1887. Zemřel ve věku 32 let, 1 měsíc a 16 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Braunerová (roz. Vykoukalová) Marie
datum úmrtí: 8. 6. 1895
datum pohřbu: 10. 6. 1895
číslo domu: čp. 58
doplňující informace: Vdova po Pavlu Braunerovi – obyvateli v Bzenci. Dcera Jana Vykoukala – domkaře z Velké Lhoty u Napajedel a Marie z rodu Antonína Janoty – podsedníka z Velké Lhoty. Zemřela ve věku 45 let.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Jurečka Antonín
datum úmrtí: 17. 6. 1895
datum pohřbu: 19. 6. 1895
číslo domu: čp. 514
doplňující informace: Syn Jana Jurečky – domkaře v Bzenci a Marianny z rodu Valentina Otavy – měšťana v Bzenci. Narozen 5. 6. 1895. Zemřel ve věku 12 dní.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Korvasová Aloisia
datum úmrtí: 23. 6. 1895
datum pohřbu: 25. 6. 1895
číslo domu: čp. 92
doplňující informace: Dcera Ignáce Korvase – obuvníka v Bzenci a Josefy; nemanželské dcery Josefy; svobodné dcery Šimona Zelinky – domkaře v Bzenci. Narozena 15. 3. 1895. Zemřela ve věku 3 měsíce a 8 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Sovová Františka
datum úmrtí: 23. 6. 1895
datum pohřbu: 25. 6. 1895
číslo domu: čp. 245
doplňující informace: Dcera Františka Sovy – podruha v Bzenci a Barbory z rodu Josefa Zubka – podruha v Kněždubě. Narozena 5. 6. 1895. Zemřela ve věku 19 dní.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Tupá (roz. Ježková) Terezia
datum úmrtí: 25. 6. 1895
datum pohřbu: 27. 6. 1895
číslo domu: čp. 496
doplňující informace: Manželka Jana Tupého – zámečníka ve Floridsdorfu u Vídně. Dcera Antonína Ježka –  soustružníka v Bzenci a Terezie z rodu Jana Ulbrechta – sládka v Bzenci. Narozena 9. 1. 1858. Sezdána 25. 2. 1887. Zemřela ve věku 37 let, 5 měsíců a 16 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Hostecký Jan
datum úmrtí: 1. 7. 1895
datum pohřbu: 3. 7. 1895
číslo domu: čp. 192
doplňující informace: Syn Michala Hosteckého – obchodníka a měšťana v Bzenci a Aloisie z rodu Jana Procházky – domkaře v Bzenci. Narozen 25. 6. 1895. Zemřel ve věku 6 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Bunža Pavel
datum úmrtí: 3. 7. 1895
datum pohřbu: 5. 7. 1895
číslo domu: čp. 382
doplňující informace: Syn Pavla Bunže – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Františka Goliáše – měšťana v Bzenci. Narozen 17. 5. 1895. Zemřel ve věku 1 měsíc a 16 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Klučka Jan – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 16. 7. 1895
datum pohřbu: 18. 7. 1895
číslo domu: čp. 353
doplňující informace: Vdovec. Syn Josefa Klučky – měšťana v Bzenci a Marianny z rodu Maxmiliána Šrámka – měšťana v Bzenci. Narozen 13. 2. 1861. Zemřel ve věku 34 let, 5 měsíců a 3 dny.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Ostrezy (Ostrézi) Jan – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 18. 7. 1895
datum pohřbu: 20. 7. 1895
číslo domu: čp. 290
doplňující informace: Ženatý syn Josefa Ostrezyho (Ostréziho) – domkaře v Bzenci a Doroty z rodu Ignáce Jakše – měšťana v Bzenci. Narozen 25. 12. 1831. Sezdán 11. 11. 1862. Zemřel ve věku 63 let, 6 měsíců a 23 dní.
příčina úmrtí: Zabit bleskem.
Ulbrechtová (roz. Sovičová) Františka
datum úmrtí: 29. 7. 1895
datum pohřbu: 31. 7. 1895
číslo domu: čp. 80
doplňující informace: Manželka Františka Ulbrechta – sedláře v Bzenci. Dcera Vincence Soviče – mydláře v Uherském Brodě a Františky z rodu Jana Bohunovského – mlynáře v Uherském Brodě. Narozena 8. 3. 1819. Sezdána 7. 2. 1849. Zemřela ve věku 76 let, 4 měsíce a 21 dní.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Frintová (roz. Franzová) Marie
datum úmrtí: 31. 7. 1895
datum pohřbu: 2. 8. 1895
číslo domu: „Cukrovar“
doplňující informace: Manželka Josefa Frinty – oficiála při severní dráze v Bzenci. Dcera Josefa Franze – adjunkta v cukrovaru v Bzenci a Rozálie z rodu Václava Knížka – rolníka ze Starého Brazdína u Brandýsu v Čechách. Narozena 3. 12. 1866. Sezdána 9. 2. 1891. Zemřela ve věku 28 let, 7 měsíců a 28 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Kučerová Rosalie
datum úmrtí: 16. 8. 1895
datum pohřbu: 18. 8. 1895
číslo domu: čp. 373
doplňující informace: Nemanželská dcera Rosalie; svobodné dcery Františka Kučery – podruha v Bzenci a Marianny z rodu Josefa Braunera – podruha v Bzenci. Narozena 13. 6. 1895. Zemřela ve věku 2 měsíce a 3 dny.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Latscher Ludvík
datum úmrtí: 24. 8. 1895
datum pohřbu: 26. 8. 1895
číslo domu: čp. 410
doplňující informace: Syn Václava Latschera – strážníka na dráze v Bzenci a Marie z rodu Antonína Benala z Okříšek. Narozen 14. 12. 1894 ve Vídni III. Löweng. Zemřel ve věku 8 měsíců a 10 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Reizenthalerová Anastázie
datum úmrtí: 28. 8. 1895
datum pohřbu: 30. 8. 1895
číslo domu: čp. 393
doplňující informace: Dcera Františka Reizenthalera – bednáře v Bzenci a Františky z rodu Jana Kosečky – kováře ve Veselí. Narozena 18. 1. 1895. Zemřela ve věku 7 měsíců a 10 dní.
příčina úmrtí: Zánět střev.
Bublíková Terezie
datum úmrtí: 2. 9. 1895
datum pohřbu: 4. 9. 1895
číslo domu: čp. 381
doplňující informace: Dcera Josefa Bublíka – domkaře v Bzenci a Terezie z rodu Matouše Tvarůžka – domkaře v Bzenci. Narozena 12. 6. 1895. Zemřela ve věku 2 měsíce a 20 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Kutná (roz. Súkupová, Sukupová) Maria
datum úmrtí: 5. 9. 1895
datum pohřbu: 7. 9. 1895
číslo domu: čp. 467
doplňující informace: Manželka Josefa Kutného – podruha v Bzenci. Dcera Františka Súkupa (Sukupa) – podsedníka z Veselí a Anežky z rodu Bartoloměje Benedíka – čtvrtníka z Veselí. Narozena 11. 10. 1867. Sezdána 4. 2. 1890. Zemřela ve věku 27 let, 10 měsíců a 24 dní.
příčina úmrtí: Tuberculosis pulmonum.
Sigmundová Antonia
datum úmrtí: 8. 9. 1895
datum pohřbu: 10. 9. 1895
číslo domu: čp. 198
doplňující informace: Dcera Tomáše Sigmunda – podruha v Bzenci a Apollonie z rodu Františka Štěpáníka – domkaře z Kudlovic. Narozena 26. 5. 1895. Zemřela ve věku 3 měsíce a 12 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Stehlík František
datum úmrtí: 15. 9. 1895
datum pohřbu: 17. 9. 1895
číslo domu: čp. 101
doplňující informace: Syn Františka Stehlíka – obuvníka v Bzenci a Františky z rodu Cyrila Žádníka – domkaře v Písku. Narozen 21. 5. 1895. Zemřel ve věku 3 měsíce a 24 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Konečný František
datum úmrtí: 19. 9. 1895
datum pohřbu: 21. 9. 1895
číslo domu: čp. 344
doplňující informace: Syn Františka Konečného – krejčího v Bzenci a Rosalie z rodu Matouše Tvarůžka – domkaře v Bzenci. Narozen 4. 10. 1894. Zemřel ve věku 11 měsíců a 15 dní.
příčina úmrtí: Eclampsia (křeče).
Dolák Josef
datum úmrtí: 25. 9. 1895
datum pohřbu: 27. 9. 1895
číslo domu: čp. 454
doplňující informace: Syn Jana Doláka – zedníka v Bzenci a Filomény z rodu Františka Zacha – uzenáře v Bzenci. Narozen 22. 3. 1895. Zemřel ve věku 6 měsíců a 3 dny.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Axmannův chlapec
datum úmrtí: 26. 9. 1895
datum pohřbu: 27. 9. 1895
číslo domu: „Zámek“
doplňující informace: Syn Bedřicha Axmanna – služebného na zámku v Bzenci a Františky z rodu Martina Kmínka – domkaře v Písku.
příčina úmrtí: Mrtvorozen.
Landkašová Antonie
datum úmrtí: 29. 9. 1895
datum pohřbu: 1. 10. 1895
číslo domu: čp. 53
doplňující informace: Dcera Matěje Landkaše – loutkaře z Mrákotína u Dačic a Johanny z rodu Josefa Němce – gymnasty z Pardubic. Zemřela ve věku 3 let.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Matúšková (Matušková, roz. Ambrosová) Anna
datum úmrtí: 29. 9. 1895
datum pohřbu: 2. 10. 1895
číslo domu: čp. 200
doplňující informace: Vdova po Ignáci Matúškovi – c. k. úředníku v Uherském Ostrohu. Dcera Antonína Ambrose – mlynářského pomocníka ve Strážovicích a Františky. Zemřela ve věku 69 let.
příčina úmrtí: Marasmus.
Fösllová Marie
datum úmrtí: 6. 10. 1895
datum pohřbu: 8. 10. 1895
číslo domu: čp. 37
doplňující informace: Dcera Rudolfa Föslla – soustružnického mistra v Bzenci a Filomény z rodu Pavla Holase – domkaře v Písku. Narozena 17. 7. 1894. Zemřela ve věku 1 rok, 2 měsíce a 19 dní.
příčina úmrtí: Hydrocephalus (vodnatelnost mozku).
Netopilová Matilda
datum úmrtí: 13. 10. 1895
datum pohřbu: 15. 10. 1895
číslo domu: „Cukrovar“
doplňující informace: Dcera Jaroslava Netopila – c. k. finančního oficiála v Bzenci a Leontiny z rodu Josefa Schrutze – správce v Milčevsi u Žatce. Narozena 14. 3. 1895. Zemřela ve věku 7 měsíců.
příčina úmrtí: Eclampsia (křeče).
Kutný František
datum úmrtí: 20. 10. 1895
datum pohřbu: 22. 10. 1895
číslo domu: čp. 107
doplňující informace: Syn Josefa Kutného – zedníka v Bzenci a Marie z rodu Františka Sukupa – podsedníka z Veselí. Narozen 19. 4. 1894. Zemřel ve věku 1 rok. 6 měsíců a 1 den.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Bělík Ferdinand
datum úmrtí: 21. 10. 1895
datum pohřbu: 23. 10. 1895
číslo domu: čp. 535
doplňující informace: Syn Tomáše Bělíka – obuvníka v Bzenci a Anny z rodu Josefa Pečírky – domkaře v Bzenci. Narozen 16. 10. 1895. Zemřel ve věku 5 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Vavruch Antonín – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 22. 10. 1895
datum pohřbu: 24. 10. 1895
číslo domu: čp. 33
doplňující informace: Ženatý syn Ferdinanda Vavrucha – podruha a invalidy v Bzenci a Kateřiny z rodu Jakuba Komenčíka – domkaře v Přerově. Narozen 5. 6. 1823. Sezdán 17. 2. 1857. Zemřel ve věku 72 let, 4 měsíce a 17 dní.
příčina úmrtí: Marasmus.
Karafiát Josef – c. k. vojín II. dragounského pluku v Bzenci
datum úmrtí: 22. 10. 1895
datum pohřbu: 24. 10. 1895
číslo domu: „c. k. kasárna v Bzenci“
doplňující informace: Syn Karla Karafiáta – pokrývače ze Lbosína a Antonie z rodu Františka Křivana – rolníka z Litichovic u Benešova. Narozen 2. 5. 1874. Zemřel ve věku 21 let, 5 měsíců a 20 dní.
příčina úmrtí: Suicidium (sebevražda).
Dufalík Antonín
datum úmrtí: 28. 10. 1895
datum pohřbu: 30. 10. 1895
číslo domu: čp. 504
doplňující informace: Syn Viléma Dufalíka – zámečníka v cukrovaru v Bzenci a Marie z rodu Antonína Lagy – domkaře v Písku. Narozen 18. 11. 1894. Zemřel ve věku 11 měsíců a 10 dní.
příčina úmrtí: Spalničky.
Klučková Františka
datum úmrtí: 30. 10. 1895
datum pohřbu: 1. 11. 1895
číslo domu: čp. 251
doplňující informace: Dcera Josefa Klučky – měšťana v Bzenci a Johanny z rodu Františka Jakše – měšťana v Bzenci. Narozena 19. 2. 1895. Zemřela ve věku 8 měsíců a 21 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Otépka František
datum úmrtí: 30. 10. 1895
datum pohřbu: 1. 11. 1895
číslo domu: čp. 303
doplňující informace: Syn Tomáše Otépky – kováře v Bzenci a Johanny z rodu Josefa Konečného – domkaře v Bzenci. Narozen 6. 10. 1891. Zemřel ve věku 4 roky a 24 dní.
příčina úmrtí: Spalničky.
Weiniger Leopold – železniční strážník severní dráhy ve výslužbě v Bzenci
datum úmrtí: 30. 10. 1895
datum pohřbu: 1. 11. 1895
číslo domu: čp. 155
doplňující informace: Syn Leopolda Weinigera – listonoše ve Vídni a jeho manželky Anny. Zemřel ve věku 63 let.
příčina úmrtí: Ochrnutí srdce.
Slavíková (roz. Tvarůžková) Apollonia
datum úmrtí: 31. 10. 1895
datum pohřbu: 3. 11. 1895
číslo domu: čp. 278
doplňující informace: Manželka Jana Slavíka – měšťana v Bzenci. Dcera Augustina Tvarůžka – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Martina Kováče – měšťana v Bzenci. Narozena 6. 7. 1829. Sezdána 24. 6. 1856. Zemřela ve věku 66 let, 3 měsíce a 25 dní.
příčina úmrtí: Ztučnění srdce.
Brázda Antonín
datum úmrtí: 3. 11. 1895
datum pohřbu: 5. 11. 1895
číslo domu: čp. 287
doplňující informace: Syn Jana Brázdy – obuvníka a domkaře v Bzenci a Johanny z rodu Antonína Ježka – měšťana v Bzenci. Narozen 17. 10. 1894. Zemřel ve věku 1 rok a 16 dní.
příčina úmrtí: Spalničky.
Juřica Alois
datum úmrtí: 5. 11. 1895
datum pohřbu: 7. 11. 1895
číslo domu: čp. 448
doplňující informace: Syn Štěpána Juřice – krejčího v Bzenci a Marie z rodu Jana Hataše – měšťana v Bzenci. Narozen 23. 6. 1894. Zemřel ve věku 1 rok, 4 měsíce a 12 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Klinkovská Josefa
datum úmrtí: 5. 11. 1895
datum pohřbu: 7. 11. 1895
číslo domu: čp. 73
doplňující informace: Dcera Jana Klinkovského – řezníka v Bzenci a Josefy z rodu Františka Marečka – soustružníka v Bzenci. Narozena 5. 11. 1895. Zemřela ve věku 1/2 dne.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Domanský Vladimír
datum úmrtí: 6. 11. 1895
datum pohřbu: 8. 11. 1895
číslo domu: čp. 23
doplňující informace: Syn Eduarda Domanského – zámečníka v Bzenci a Karolíny z rodu Bedřicha Klause – občana z Jeny (Sasko – Výmarsko). Narozen 15. 12. 1894. Zemřel ve věku 10 měsíců a 21 dní.
příčina úmrtí: Spalničky.
Stavjaný Antonín – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 10. 11. 1895
datum pohřbu: 12. 11. 1895
číslo domu: čp. 145
doplňující informace: Ženatý syn Františka Stavjaného – domkaře v Bzenci a Barbory z rodu Josefa Šrámka – měšťana v Bzenci. Narozen 31. 10. 1842. Sezdán 13. 2. 1867. Zemřel ve věku 53 let a 9 dní.
příčina úmrtí: Rakovina žaludku.
Zábelková Marie
datum úmrtí: 11. 11. 1895
datum pohřbu: 13. 11. 1895
číslo domu: čp. 223
doplňující informace: Nemanželská dcera Josefy; svobodné dcery Františka Zábelky – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Jakuba Jelínka – podsedníka z Olšovce. Narozena 22. 5. 1895. Zemřela ve věku 5 měsíců a 19 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Procházková (roz. Grozurková) Barbora
datum úmrtí: 11. 11. 1895
datum pohřbu: 13. 11. 1895
číslo domu: čp. 325
doplňující informace: Manželka Ferdinanda Procházky – obecního strážníka v Bzenci. Dcera Martina Grozurka – chalupníka ze Zarazic a Alžběty z rodu Bartoloměje Pavky – čtvrtníka ze Zarazic. Zemřela ve věku 25 let, 10 měsíců a 4 dny.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Tvarůžek Josef – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 14. 11. 1895
datum pohřbu: 16. 11. 1895
číslo domu: čp. 531
doplňující informace: Svobodný syn Matouše Tvarůžka – domkaře v Bzenci a Terezie z rodu Bartoloměje Jurečky – měšťana v Bzenci. Narozen 9. 12. 1863. Zemřel ve věku 31 let, 10 měsíců a 5 dní.
příčina úmrtí: Oběsil se.
Karnufková Terezia
datum úmrtí: 17. 11. 1895
datum pohřbu: 19. 11. 1895
číslo domu: čp. 143
doplňující informace: Dcera Pavla Karnufka – měšťana v Bzenci a Františky z rodu Antonína Nevřivého – měšťana v Bzenci. Narozena 17. 10. 1895. Zemřela ve věku 1 měsíc.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Niklová Marie
datum úmrtí: 19. 11. 1895
datum pohřbu: 22. 11. 1895
číslo domu: čp. 471
doplňující informace: Nemanželská dcera Marie; svobodné manželské dcery Šebestiána Nikla – podruha v Bzenci a Františky z rodu Josefa Jurnikla – domkaře v Bzenci. Narozena 6. 11. 1895. Zemřela ve věku 13 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Glosové Kateřiny děvče
datum úmrtí: 1. 12. 1895
datum pohřbu: 3. 12. 1895
číslo domu: čp. 257
doplňující informace: Nemanželská dcera Kateřiny; svobodné nemanželské dcery Františky Glosové; svobodné manželské dcery Josefa Glose – čtvrtníka z Temnic (Těmice) a Anny z rodu Tomáše Petříka – výminkáře z Temnic.
příčina úmrtí: Mrtvorozena.
Adamčíkové Johanny děvče
datum úmrtí: 1. 12. 1895
datum pohřbu: 3. 12. 1895
číslo domu: čp. 389
doplňující informace: Nemanželská dcera Johanny; svobodné dcery Josefa Adamčíka – domkaře v Bzenci a Františky z rodu Martina Kutného – měšťana v Bzenci.
příčina úmrtí: Mrtvorozena.
Pelischková Františka
datum úmrtí: 2. 12. 1895
datum pohřbu: 4. 12. 1895
číslo domu: čp. 381
doplňující informace: Svobodná dcera Karla Pelischka – řezníka a občana v Oelsu (Olešnice) a Kateřiny roz. Tomšové z Poličky v Čechách. Narozena 21. 4. 1830. Zemřela ve věku 45 let, 7 měsíců a 11 dní.
příčina úmrtí: Marasmus.
Pospěchová Marie
datum úmrtí: 19. 12. 1895
datum pohřbu: 21. 12. 1895
číslo domu: čp. 418
doplňující informace: Dcera Františka Pospěcha – obuvníka v Bzenci a Marianny z rodu Josefa Rudla – podruha v Bzenci. Narozena 28. 11. 1895. Zemřela ve věku 21 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Jarošová Filomena
datum úmrtí: 23. 12. 1895
datum pohřbu: 26. 12. 1895
číslo domu: čp. 107
doplňující informace: Dcera Františka Jaroše – dělníka na státní dráze v Bzenci a Kateřiny z rodu Martina Kutného – domkaře z Olšovce. Narozena 8. 11. 1894. Zemřela ve věku 1 rok, 1 měsíc a 15 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Ručka (Růčka) Pavel – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 30. 12. 1895
datum pohřbu: 1. 1. 1896
číslo domu: čp. 380
doplňující informace: Ženatý syn Josefa Ručky – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Josefa Goliáše – podsedníka z Olšovce. Narozen 15. 12. 1832. Sezdán 3. 2. 1863. Zemřel ve věku 63 let a 15 dní.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.

    zdroj:

  • signatura: 5171; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy Matrika zemřelých 1883 – 1916: ; použité strany: 100 – 110.