Matrika: úmrtí 1894

Urban Filip – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 2. 1. 1894
datum pohřbu: 4. 1. 1894
číslo domu: čp. 9
doplňující informace: Ženatý syn Josefa Urbana – měšťana v Bzenci a Františky z rodu Václava Karnufka – domkaře v Olšovci. Zemřel ve věku 61 let.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Rudolfová Maria – podruhyně v Bzenci
datum úmrtí: 4. 1. 1894
datum pohřbu: 6. 1. 1894
číslo domu: čp. 13
doplňující informace: Svobodná dcera Jana Rudolfa – panského služebníka v Bzenci a Jenovéfy z rodu Františka Neiburga (Neuburga) – tkalce ze Strážnice. Zemřela ve věku 72 let, 6 měsíců a 10 dní.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Rachvalová (roz. Goliášová) Kateřina
datum úmrtí: 6. 1. 1894
datum pohřbu: 8. 1. 1894
číslo domu: čp. 435
doplňující informace: Vdova po Matouši Rachvalovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Josefa Goliáše – podsedníka v Olšovci. Zemřela ve věku 84 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Rukavička Antonín
datum úmrtí: 7. 1. 1894
datum pohřbu: 9. 1. 1894
číslo domu: čp. 447
doplňující informace: Syn Václava Rukavičky – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Antonína Bezchleba – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 1 rok, 7 měsíců a 2 dny.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Osterezý (Ostrézi) Františka
datum úmrtí: 9. 1. 1894
datum pohřbu: 10. 1. 1894
číslo domu: čp. 101
doplňující informace: Dcera Tomáše Osterezýho (Ostréziho) – domkaře v Bzenci a Rosalie z rodu Františka Brázdy – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 4 roky, 1 měsíc a 23 dní.
příčina úmrtí: Neštovice.
Rogošová Anna
datum úmrtí: 10. 1. 1894
datum pohřbu: 13. 1. 1894
číslo domu: čp. 365
doplňující informace: Dcera Františka Rogoše – hostinského v Bzenci a Pauliny z rodu Václava Rudla – hajného v Bzenci. Zemřela ve věku 6 let, 5 měsíců a 6 dní.
příčina úmrtí: Zánět ledvin.
Zábelkovo děvče
datum úmrtí: 16. 1. 1894
datum pohřbu: 17. 1. 1894
číslo domu: čp. 380
doplňující informace: Dcera Jana Zábelky – domkaře v Bzenci a Marie z rodu Pavla Ručky (Růčky) – domkaře v Bzenci.
příčina úmrtí: Mrtvorozeno.
Fellmayerova Martina Johanna
datum úmrtí: 19. 1. 1894
datum pohřbu: 21. 1. 1894
číslo domu: čp. 41
doplňující informace: Svobodná dcera Františka Fellmayera – bednáře v Bzenci a Barbory z rodu Martina Zimka – půlčtvrtníka z Kunovic. Zemřela ve věku 27 let, 2 měsíce a 22 dní.
příčina úmrtí: Srdeční vada.
Bunža Leopold
datum úmrtí: 21. 1. 1894
datum pohřbu: 23. 1. 1894
číslo domu: čp. 352
doplňující informace: Nemanželský syn Josefy Bunžové – svobodné dcery Pavla Bunže – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Martina Jelínka – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 5 měsíců a 16 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Goliášová (roz. Kutná, Kútná) Magdaléna
datum úmrtí: 5. 2. 1894
datum pohřbu: 7. 2. 1894
číslo domu: čp. 157
doplňující informace: Vdova po Antonínu Goliášovi – podruhu v Bzenci. Dcera Františka Kutného – měšťana v Bzenci a Arnošty z rodu Jana Kováče – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 51 let.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Nalezená kostra – uznána jako Valštýnová (roz. Sovová) Františka
datum úmrtí: nejspíše v srpnu 1890
datum pohřbu: 22. 2. 1894
číslo domu: „Pod Starým hradem“
doplňující informace: Manželka Františka Valštýna – měšťana v Bzenci. Dcera Jana Sovy – měšťana v Bzenci a Mariany roz. Bukvaldové z Olšovce. Zemřela ve věku 36 let.
příčina úmrtí: Nelze zjistiti, neb ztratila se v srpnu 1890 a kostra její nalezena 16. 2. 1894.
Novák Benjamin
datum úmrtí: 25. 2. 1894
datum pohřbu: 27. 2. 1894
číslo domu: čp. 330
doplňující informace: Syn Rudolfa Nováka – účetního v záložně v Bzenci a Marie z rodu Františka Gabriela – krejčího v Bzenci. Zemřel ve věku 6 dní.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Sedlářová Maria
datum úmrtí: 26. 2. 1894
datum pohřbu: 28. 2. 1894
číslo domu: čp. 357
doplňující informace: Dcera Jana Sedláře – hajného v Bzenci a Františky z rodu Františka Moravanského – domkaře z Moravan. Zemřela ve věku 6 měsíců a 13 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Bezchlebová (roz. Ingerová, Ingrová) Rosalia
datum úmrtí: 3. 3. 1894
datum pohřbu: 5. 3. 1894
číslo domu: čp. 98
doplňující informace: Vdova po Františku Bezchlebovi – kováři v Bzenci. Dcera Jana Ingera – kováře v Oujezdě a Mariany z rodu Hataše – hostinského v Oujezdě. Zemřela ve věku 63 let.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Jančí František – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 5. 3. 1894
datum pohřbu: 7. 3. 1894
číslo domu: čp. 232
doplňující informace: Svobodný syn Františka Jančího – domkaře v Bzenci a Mariany z rodu Filipa Brázdy – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 56 let, 10 měsíců a 16 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Klučková Františka – žebračka v Bzenci
datum úmrtí: 7. 3. 1894
datum pohřbu: 9. 3. 1894
číslo domu: čp. 19
doplňující informace: Svobodná. Zemřela ve věku 44 let.
příčina úmrtí: Zánět ledvin.
Indruchová (roz. Chmelová) Barbora
datum úmrtí: 16. 3. 1894
datum pohřbu: 18. 3. 1894
číslo domu: čp. 463
doplňující informace: Manželka Františka Indrucha – krejčího v Bzenci. Dcera Tomáše Chmely – krejčího v Bzenci a Josefy z rodu Šišvalda – obuvníka v Bzenci. Zemřela ve věku 65 let.
příčina úmrtí: Marasmus.
Jurečková (roz. Marhuláková) Františka
datum úmrtí: 22. 3. 1894
datum pohřbu: 25. 3. 1894
číslo domu: čp. 119
doplňující informace: Manželka Josefa Jurečky – domkaře v Bzenci. Dcera Františka Marhuláka – podruha z Malenovic a Anny z rodu Josefa Janoty – podruha z Malenovic. Zemřela ve věku 54 let.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Ulbrechtová (roz. Přerovská) Amalia
datum úmrtí: 28. 3. 1894
datum pohřbu: 29. 3. 1894
číslo domu: čp. 79
doplňující informace: Manželka Edmunda Ulbrechta – sedláře v Bzenci. Dcera Františka Přerovského – řezníka v Bzenci a Pavlíny z rodu Josefa Engliše – sládka z Kojetína. Zemřela ve věku 31 let.
příčina úmrtí: Zánět ledvin.
Hairotová Terezia
datum úmrtí: 31. 3. 1894
datum pohřbu: 2. 4. 1894
číslo domu: čp. 285
doplňující informace: Nemanželská dcera Alžběty – nemanželské dcery Marie Hairotové; svobodné dcery Františka Hairota – domkaře v Bzenci a Barbory z rodu Jana Hluštíka – tkalce z Kvasic. Zemřela ve věku 1 rok, 5 měsíců a 18 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Marečková (roz. Sučková, Sůčková) Maria
datum úmrtí: 1. 4. 1894
datum pohřbu: 3. 4. 1894
číslo domu: čp. 82
doplňující informace: Vdova po Martinu Marečkovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Františka Sučka – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Martina Hertla – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 91 let, 4 měsíce a 23 dní.
příčina úmrtí: Marasmus.
Sůček (Suček) Martin – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 8. 4. 1894
datum pohřbu: 10. 4. 1894
číslo domu: čp. 355
doplňující informace: Ženatý syn Josefa Sůčka (Sučka) – domkaře v Bzenci a Terezie z rodu Jana Poláška – domkaře ze Syrovína. Zemřel ve věku 39 let.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Stavjaná Maria
datum úmrtí: 8. 4. 1894
datum pohřbu: 10. 4. 1894
číslo domu: čp. 189
doplňující informace: Nemanželská dcera Marie – svobodné dcery Antonína Stavjaného – domkaře v Bzenci a Františky z rodu Jana Osterezýho (Ostréziho) – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 6 měsíců.
příčina úmrtí: Psotník.
Ulbrechtová Pavlína
datum úmrtí: 15. 4. 1894
datum pohřbu: 17. 4. 1894
číslo domu: čp. 79
doplňující informace: Dcera Edmunda Ulbrechta – sedláře v Bzenci a Amalie z rodu Františka Přerovského – řezníka v Bzenci. Zemřela ve věku 5 měsíců a 23 dní.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Mlček Karel
datum úmrtí: 22. 4. 1894
datum pohřbu: 24. 4. 1894
číslo domu: čp. 68
doplňující informace: Svobodný syn Josefa Mlčka – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Josefa Kocůrka – krejčího v Bzenci. Zemřel ve věku 22 let, 6 měsíců a 8 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Glosové Kateřiny chlapec
datum úmrtí: 30. 4. 1894
datum pohřbu: 2. 5. 1894
číslo domu: čp. 62
doplňující informace: Nemanželský syn Kateřiny Glosové – služky v Bzenci; svobodné nemanželské dcery Františky z rodu Josefa Glose – čtvrtníka z Temnic (Těmice).
příčina úmrtí: Mrtvorozen.
Ulbrecht Edmund
datum úmrtí: 2. 5. 1894
datum pohřbu: 3. 5. 1894
číslo domu: čp. 79
doplňující informace: Syn Edmunda Ulbrechta – sedláře v Bzenci a Amalie z rodu Františka Přerovského – řezníka v Bzenci. Zemřel ve věku 1 rok, 5 měsíců a 19 dní.
příčina úmrtí: Zánět.
Sovová (roz. Bukvaldová) Maria
datum úmrtí: 2. 5. 1894
datum pohřbu: 4. 5. 1894
číslo domu: čp. 245
doplňující informace: Manželka Jana Sovy – měšťana v Bzenci. Dcera Martina Bukvalda – podsedníka v Olšovci a Františky z rodu Tomáše Němce – domkaře v Olšovci. Zemřela ve věku 68 let.
příčina úmrtí: Raněna mrtvicí.
Gazdová Anna
datum úmrtí: 4. 5. 1894
datum pohřbu: 6. 5. 1894
číslo domu: čp. 249
doplňující informace: Dcera Josefa Gazdy – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Františka Vašíka – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 3 měsíce a 6 dní.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Hofbauer Jan – c. k. strážmistr u 2. pluku dragounů v Bzenci
datum úmrtí: 10. 5. 1894
datum pohřbu: 12. 5. 1894
číslo domu: „Kasárna“
doplňující informace: Ženatý syn Felixe Hofbauera – měšťana ve Schamers (Číměř) a Johanny roz. Wohákové. Zemřel ve věku 34 let.
příčina úmrtí: Samovražda – neznámo zda ve příčetném či nepříčetném stavu vykonaná.
Ježková Teresia
datum úmrtí: 13. 5. 1894
datum pohřbu: 15. 5. 1894
číslo domu: čp. 2
doplňující informace: Dcera Heřmana Ježka – malíře v Bzenci a Kateřiny z rodu Vavřince Lukeše – panského kočího v Bzenci. Zemřela ve věku 7 měsíců a 20 dní.
příčina úmrtí: Plicní katar.
Růžicová Maria
datum úmrtí: 18. 5. 1894
datum pohřbu: 20. 5. 1894
číslo domu: čp. 277
doplňující informace: Dcera Vincence Růžice – měšťana v Bzenci a Marie z rodu Josefa Valštýna – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 3 měsíce a 8 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Vašíková (roz. Piskořová) Josefa
datum úmrtí: 18. 5. 1894
datum pohřbu: 20. 5. 1894
číslo domu: čp. 194
doplňující informace: Manželka Jana Vašíka – měšťana v Bzenci. Dcera Matouše Piskoře – měšťana v Bzenci a Františky z rodu Tomáše Indrucha – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 46 let.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Ručková (Růčková) Ludmila
datum úmrtí: 24. 5. 1894
datum pohřbu: 26. 5. 1894
číslo domu: čp. 334
doplňující informace: Dcera Jana Ručky (Růčky) – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Jana Jurečky – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 8 měsíců a 28 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Tvarůžková (roz. Otavová) Veronika
datum úmrtí: 14. 6. 1894
datum pohřbu: 16. 6. 1894
číslo domu: čp. 296
doplňující informace: Vdova po Františku Tvarůžkovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Františka Otavy – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Václava Součka – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 75 let.
příčina úmrtí: Marasmus.
Brázdová (roz. Sůčková, Sučková) Mariana
datum úmrtí: 1. 7. 1894
datum pohřbu: 3. 7. 1894
číslo domu: čp. 469
doplňující informace: Vdova po Janu Brázdovi – domkaři v Bzenci. Dcera Kristiána Sůčka – domkaře v Bzenci a Magdalény z rodu Josefa Jurečky – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 72 let.
příčina úmrtí: Rozedma plic.
Staníková Aloisia
datum úmrtí: 11. 7. 1894
datum pohřbu: 13. 7. 1894
číslo domu: čp. 125
doplňující informace: Dcera Matěje Staníka – obuvníka v Bzenci a Marie z rodu Jana Vaňhary – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 1 rok a 24 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Ručka (Růčka) Josef
datum úmrtí: 12. 7. 1894
datum pohřbu: 13. 7. 1894
číslo domu: čp. 333
doplňující informace: Syn Josefa Ručky (Růčky) – podruha v Bzenci a Teresie z rodu Antonína Matůška – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 5 měsíců a 8 dní.
příčina úmrtí: Plicní katar.
Klučka Josef
datum úmrtí: 18. 7. 1894
datum pohřbu: 20. 7. 1894
číslo domu: čp. 1
doplňující informace: Svobodný syn Josefa Klučky – měšťana v Bzenci a Mariany z rodu Maxmiliána Šrámka – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 39 let.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Bartoníková Johanna
datum úmrtí: 22. 7. 1894
datum pohřbu: 24. 7. 1894
číslo domu: čp. 60
doplňující informace: Dcera Antonína Bartoníka – podruha v Bzenci a Alžběty z rodu Jiřího Košíka – pastýře v Louce. Zemřela ve věku 2 měsíce a 10 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Ručka (Růčka) Antonín – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 24. 7. 1894
datum pohřbu: 26. 7. 1894
číslo domu: čp. 5
doplňující informace: Syn Josefa Ručky (Růčky) – domkaře v Bzenci a Kateřiny z rodu Matěje Braunera – podruha v Bzenci. Zemřel ve věku 38 let, 1 měsíc a 12 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Repík Baltazar – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 28. 7. 1894
datum pohřbu: 30. 7. 1894
číslo domu: čp. 344
doplňující informace: Vdovec. Syn Filipa Repíka – domkaře v Bzenci a Apollonie z rodu Jana Ručky (Růčky) – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 60 let.
příčina úmrtí: Srdeční vada.
Klučková Anna
datum úmrtí: 28. 7. 1894
datum pohřbu: 30. 7. 1894
číslo domu: čp. 462
doplňující informace: Dcera Josefa Klučky – bednáře v Bzenci a Františky z rodu Jana Maloty – řezníka v Bzenci. Zemřela ve věku 12 dní.
příčina úmrtí: Zánět střev.
Jurečková (roz. Kučerová) Apollonia
datum úmrtí: 30. 7. 1894
datum pohřbu: 2. 8. 1894
číslo domu: čp. 236
doplňující informace: Vdova po Filipu Jurečkovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Pavla Kučery – měšťana v Bzenci a Františky z rodu Jana Herinka (Heringa) – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 66 let.
příčina úmrtí: Rakovina žaludku.
Malota Jan
datum úmrtí: 1. 8. 1894
datum pohřbu: 3. 8. 1894
číslo domu: čp. 339
doplňující informace: Svobodný syn Jana Maloty – řezníka v Bzenci a Josefy z rodu Antonína Derky – cvekaře (výrobce cvočků a menších hřebíků) v Bzenci. Zemřel ve věku 21 let a 5 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Latiszewská Olga
datum úmrtí: 4. 8. 1894
datum pohřbu: 7. 8. 1894
číslo domu: čp. 100
doplňující informace: Dcera Josefa Latiszewského – c. k. strážmistra 2. pluku dragounů v Bzenci a Julie z rodu Michaela Hanakowského – policejního oficiála ve Lvově. Zemřela ve věku 19 dní.
příčina úmrtí: Břed (křeče).
Hostecká Josefa
datum úmrtí: 7. 8. 1894
datum pohřbu: 8. 8. 1894
číslo domu: čp. 290
doplňující informace: Dcera Michala Hosteckého – obchodníka v Bzenci a Aloisie z rodu Jana Procházky – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 1 měsíc a 5 dní.
příčina úmrtí: Břed (křeče).
Dobrovská Františka
datum úmrtí: 8. 8. 1894
datum pohřbu: 9. 8. 1894
číslo domu: čp. 160
doplňující informace: Dcera Františka Dobrovského – podruha v Bzenci a Apollonie z rodu Josefa Valštýna – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 5 měsíců.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Růžica František
datum úmrtí: 10. 8. 1894
datum pohřbu: 12. 8. 1894
číslo domu: čp. 474
doplňující informace: Syn Tomáše Růžice – domkaře v Bzenci a Teresie z rodu Jana Sigmunda – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 1/12 dne.
příčina úmrtí: Slabost.
Jurečka Jan
datum úmrtí: 15. 8. 1894
datum pohřbu: 17. 8. 1894
číslo domu: čp. 302
doplňující informace: Syn Jana Jurečky – krejčího v Bzenci a Mariany z rodu Františka Kumpána – kominíka v Bzenci. Zemřel ve věku 8 měsíců.
příčina úmrtí: Souchotiny.
Bičová Anna
datum úmrtí: 19. 8. 1894
datum pohřbu: 21. 8. 1894
číslo domu: čp. 261
doplňující informace: Dcera  Václava Biče – podruha v Bzenci a Anny z rodu Filipa Gistra – domkaře v Olšovci. Zemřela ve věku 2 měsíce.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Otépková Amalia
datum úmrtí: 20. 8. 1894
datum pohřbu: 22. 8. 1894
číslo domu: čp. 305
doplňující informace: Dcera Tomáše Otépky – kováře v Bzenci a Johanny z rodu Josefa Konečného – krejčího v Bzenci. Zemřela ve věku 1 měsíc a 8 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Ručka (Růčka) Josef – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 16. 8. 1894
datum pohřbu: 19. 8. 1894
číslo domu: čp. 333
doplňující informace: Ženatý syn Josefa Ručky (Růčky) – podruha v Bzenci a Kateřiny z rodu Matěje Braunera – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 40 let.
příčina úmrtí: Tuberkulóza.
Goliášová Teresia
datum úmrtí: 9. 9. 1894
datum pohřbu: 11. 9. 1894
číslo domu: čp. 271
doplňující informace: Dcera Františka Goliáše – měšťana v Bzenci a Marie z rodu Matouše Jurečky – podsedníka v Bzenci. Zemřela ve věku 4 měsíce a 15 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Crha Antonín – stolař v Bzenci
datum úmrtí: 9. 9. 1894
datum pohřbu: 11. 9. 1894
číslo domu: čp. 297
doplňující informace: Ženatý syn Františka Crhy – podruha v Novosadech a Magdalény z rodu Jana Coufala – domkaře v Lomicích. Zemřel ve věku 59 let.
příčina úmrtí: Ochrnutí srdce.
Novák František
datum úmrtí: 21. 9. 1894
datum pohřbu: 23. 9. 1894
číslo domu: čp. 135
doplňující informace: Svobodný syn Ignáce Nováka – domkaře v Bzenci a Johanny z rodu Jana Braunera – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 21 let, 4 měsíce a 13 dní.
příčina úmrtí: Srdeční vada.
Jurečka Josef – domkař a krejčí v Bzenci
datum úmrtí: 30. 9. 1894
datum pohřbu: 2. 10. 1894
číslo domu: čp. 119
doplňující informace: Ženatý syn Jiřího Jurečky – domkaře v Bzenci a Kateřiny z rodu Tomana – čtvrtníka z Rohatce. Zemřel ve věku 67 let.
příčina úmrtí: Marasmus.
Meissner Otokar Karel
datum úmrtí: 4. 10. 1894
datum pohřbu: 5. 10. 1894
číslo domu: „Kasárna“
doplňující informace: Syn Karla Meissnera – hostinského v kasárnách v Bzenci a Karolíny z rodu Karla Rause – měšťana z Olbramovic. Zemřel ve věku 9 měsíců a 26 dní.
příčina úmrtí: Zánět hrtanu a trubic.
Ručka (Růčka) Valentin – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 7. 10. 1894
datum pohřbu: 9. 10. 1894
číslo domu: čp. 93
doplňující informace: Ženatý syn Josefa Ručky (Růčky) – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Josefa Goliáše – podsedníka v Olšovci. Zemřel ve věku 72 let.
příčina úmrtí: Raněn mrtvicí.
Rosová Anna
datum úmrtí: 14. 10. 1894
datum pohřbu: 16. 10. 1894
číslo domu: čp. 365
doplňující informace: Dcera Václava Rosy – uzenáře v Bzenci a Josefy z rodu Jiřího Macka – stoláře v Bzenci. Zemřela ve věku 19 let, 11 měsíců a 28 dní.
příčina úmrtí: Udušení.
Vozga Karel
datum úmrtí: 15. 10. 1894
datum pohřbu: 17. 10. 1894
číslo domu: čp. 531
doplňující informace: Syn Pavla Vozgy – podruha v Bzenci a Marie z rodu Matěje Ventrče – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 1 den.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Šebestová Maria
datum úmrtí: 22. 10. 1894
datum pohřbu: 24. 10. 1894
číslo domu: čp. 157
doplňující informace: Dcera Františka Šebesty – domkaře v Bzenci a Teresie z rodu Filipa Adamčíka – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 9 měsíců a 16 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Staník Jan Andělín
datum úmrtí: 24. 10. 1894
datum pohřbu: 26. 10. 1894
číslo domu: čp. 125
doplňující informace: Syn Matěje Staníka – obuvníka v Bzenci a Marie z rodu Jana Vanhary (Vaňhary) – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 1 měsíc a 24 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Weis Roman Alois Florián – panský úředník v Bzenci
datum úmrtí: 24. 10. 1894
datum pohřbu: 26. 10. 1894
číslo domu: „Panský dvůr“
doplňující informace: Ženatý syn Jana Weise – revírníka na Hrušovském dvoře v Osvětimanech a Nepomučeny z rodu Františka Kohlvuse (Kohlruse) z Koryčan. Zemřel ve věku 40 let.
příčina úmrtí: Ochrnutí srdce.
Němec Antonín
datum úmrtí: 25. 10. 1894
datum pohřbu: 27. 10. 1894
číslo domu: čp. 465
doplňující informace: Syn Vincence Němce – stolaře v Bzenci a Barbory z rodu Karla Šalomouna – obuvníka v Bzenci. Zemřel ve věku 1 rok, 4 měsíce a 14 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Šebestová (roz. Karnufková) Teresia
datum úmrtí: 30. 10. 1894
datum pohřbu: 1. 11. 1894
číslo domu: čp. 269
doplňující informace: Vdova po Pavlu Šebestovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Františka Karnufka – měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Ignáce Gazdy – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 60 let.
příčina úmrtí: Ochrnutí srdce.
Repík Filip – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 8. 11. 1894
datum pohřbu: 10. 11. 1894
číslo domu: čp. 472
doplňující informace: Ženatý syn Pavla Repíka – obuvníka v Bzenci a Františky z rodu Jana Šebesty – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 26 let, 3 měsíce a 13 dní.
příčina úmrtí: Zánět pobřišnice.
Ručka (Růčka) Jan – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 12. 11. 1894
datum pohřbu: 14. 11. 1894
číslo domu: čp. 5
doplňující informace: Ženatý syn Josefa Ručky (Růčky) – podruha v Bzenci a Kateřiny z rodu Matěje Braunera – podruha v Bzenci. Zemřel ve věku 37 let.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Gistrová (roz. Blatecká) Františka
datum úmrtí: 13. 11. 1894
datum pohřbu: 15. 11. 1894
číslo domu: čp. 355
doplňující informace: Vdova po Františku Gistrovi – domkaři v Bzenci. Dcera Jana Blateckého – domkaře v Olšovci a Sidonie z rodu Ventrče – domkaře v Olšovci. Zemřela ve věku 65 let.
příčina úmrtí: Raněna mrtvicí.
Jarošová (roz. Vykoukalová) Maria
datum úmrtí: 17. 11. 1894
datum pohřbu: 18. 11. 1894
číslo domu: čp. 22
doplňující informace: Vdova po Pavlu Jarošovi – zedníku v Bzenci. Dcera Jana Vykoukala – domkaře z Velké Lhoty a Mariany z rodu Antonína Janoty – podsedníka z Velké Lhoty. Zemřela ve věku 55 let.
příčina úmrtí: Rozedma plic.
Zálešáková Teresia
datum úmrtí: 18. 11. 1894
datum pohřbu: 20. 11. 1894
číslo domu: čp. 3
doplňující informace: Dcera Ondřeje Zálešáka – podruha v Bzenci a Teresie – nemanželské dcery Mariany – nemanželské dcery Alžběty z rodu Baltasara Ručky (Růčky) – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 2 roky, 2 měsíce a 7 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Minaříková (roz. Polešovská) Josefa – bydlící ve Bzenci
datum úmrtí: 24. 11. 1894
datum pohřbu: 26. 11. 1894
číslo domu: čp. 50
doplňující informace: Vdova po Floriánu Minaříkovi – domkaři ze Stříbrnic. Dcera Josefa Polešovského – čtvrtníka v Ježově a Anežky z rodu Pavla Dubského – obyvatele v Ježově. Zemřela ve věku 61 let.
příčina úmrtí: Rakovina jater.
Hlaváčová Maria
datum úmrtí: 26. 11. 1894
datum pohřbu: 28. 11. 1894
číslo domu: čp. 18
doplňující informace: Manželka Matěje Hlaváče – sloužícího na dvoře v Bzenci. Zemřela ve věku 67 let.
příčina úmrtí: Marasmus.
Otava Tomáš – domkař ve Bzenci
datum úmrtí: 28. 11. 1894
datum pohřbu: 30. 11. 1894
číslo domu: čp. 426
doplňující informace: Ženatý syn Františka Otavy – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Václava Sůčka – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 70 let.
příčina úmrtí: Vodnatelnost.
Ručková (Růčková, roz. Kastingerová) Anna
datum úmrtí: 8. 12. 1894
datum pohřbu: 9. 12. 1894
číslo domu: čp. 93
doplňující informace: Vdova po Valentinu Ručkovi (Růčkovi) – domkaři v Bzenci. Dcera Matěje Kastingera – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Šebestiána Karnufka – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 70 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Odstrčilová Berta
datum úmrtí: 11. 12. 1894
datum pohřbu: 13. 12. 1894
číslo domu: čp. 85
doplňující informace: Dcera Františka Odstrčila – nadučitele v Bzenci a Marie z rodu Josefa Hillerbrandra (Hillerbranda) – substituta státního zástupce v Brně. Zemřela ve věku 17 let.
příčina úmrtí: Raněna mrtvicí.
Zábelková Teresia
datum úmrtí: 11. 12. 1894
datum pohřbu: 13. 12. 1894
číslo domu: čp. 221
doplňující informace: Dcera Antonína Zábelky – měšťana v Bzenci a Teresie z rodu Josefa Šebesty – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 1 rok, 1 měsíc a 29 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Zelinka Jan – obuvník v Bzenci
datum úmrtí: 12. 12. 1894
datum pohřbu: 13. 12. 1894
číslo domu: čp. 374
doplňující informace: Ženatý syn Martina Zelinky – domkaře v Olšovci a Kateřiny z rodu Josefa Míška (Míčka, Míčky) – domkaře z Veselí. Zemřel ve věku 39 let.
příčina úmrtí: Oběsil se v návalu šílenosti.
Brázdovo děvče
datum úmrtí: neuvedeno
datum pohřbu: 13. 12. 1894
číslo domu: čp. 121
doplňující informace: Dcera Antonína Brázdy – domkaře v Bzenci a Cecilie z rodu Jana Hataše – měšťana v Bzenci.
příčina úmrtí: Mrtvorozená.
Karnufková (roz. Pressová) Maria
datum úmrtí: 14. 12. 1894
datum pohřbu: 16. 12. 1894
číslo domu: čp. 187
doplňující informace: Vdova po Františku Karnufkovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Baltazara Presse – domkaře v Olšovci a Františky z rodu Valštýna – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 66 let.
příčina úmrtí: Rakovina žaludku.
Vysloužilová Růžena
datum úmrtí: 22. 12. 1894
datum pohřbu: 23. 12. 1894
číslo domu: čp. 155
doplňující informace: Dcera Josefa Vysloužila – pekaře v Bzenci a Františky z rodu Ignáce Fellmayera – bednáře v Bzenci. Zemřela ve věku 6 měsíců a 13 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Vrzalová Maria
datum úmrtí: 25. 12. 1894
datum pohřbu: 27. 12. 1894
číslo domu: čp. 491
doplňující informace: Dcera Karla Vrzala – domkaře v Bzenci a Barbory z rodu Josefa Kočiše – domkaře ze Znorov (Vnorovy). Zemřela ve věku 19 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Bartoníková Maria
datum úmrtí: 30. 12. 1894
datum pohřbu: 1. 1. 1895
číslo domu: čp. 60
doplňující informace: Dcera Antonína Bartoníka – podruha v Bzenci a Alžběty z rodu Jiřího Košíka – obecního pastýře v Louce. Zemřela ve věku 4 roky, 4 měsíce a 1 den.
příčina úmrtí: Zánět plic.

    zdroj:

  • signatura: 5171; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy Matrika zemřelých 1883 – 1916: ; použité strany: 92 – 100.