Matrika: úmrtí 1892

Sovová (roz. Vybíralová) Barbora
datum úmrtí: 9. 1. 1892
datum pohřbu: 11. 1. 1892
číslo domu: čp. 38
doplňující informace: Manželka Josefa Sovy – domkaře v Olšovci. Dcera Františka Vybírala – podsedníka z Hrubé Blatnice a Anny z rodu Josefa Grňáka – čtvrtníka z Velké Blatnice. Zemřela ve věku 50 let.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Lakosil Augustin
datum úmrtí: 11. 1. 1892
datum pohřbu: 13. 1. 1892
číslo domu: čp. 432
doplňující informace: Manželský syn Augustina Lakosila – krejčího v Bzenci a Anny z rodu Josefa Pecha – bednáře v Bzenci. Zemřel ve věku 4 dny.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Adamec Filip – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 13. 1. 1892
datum pohřbu: 15. 1. 1892
číslo domu: čp. 209
doplňující informace: Vdovec. Syn Františka Adamce – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Baltazara Mikulíka – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 60 let.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Veiglová Maria – služka v Bzenci
datum úmrtí: 14. 1. 1892
datum pohřbu: 16. 1. 1892
číslo domu: čp. 2
doplňující informace: Svobodná dcera Jiřího Veigla – domkaře z Veselí a Magdalény z rodu Bartoloměje Gretzmana – domkaře ve Veselí. Zemřela ve věku 32 let.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Vendy (Venda) Lambert
datum úmrtí: 15. 1. 1892
datum pohřbu: 17. 1. 1892
číslo domu: „Kasárna“
doplňující informace: Manželský syn Jana Vendyho – kantýnského v kasárnách v Bzenci a Terezie z rodu Aloise Hartmanna – koláře v Kostelci. Zemřel ve věku 1 rok, 2 měsíce a 15 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Kutný (Kútný) František – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 17. 1. 1892
datum pohřbu: 19. 1. 1892
číslo domu: čp. 451
doplňující informace: Vdovec. Syn Františka Kutného (Kútného) – domkaře v Olšovci a Anny z rodu Brázdy – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 65 let a 7 měsíců.
příčina úmrtí: Marasmus.
Hromek František – pekař v Bzenci
datum úmrtí: 17. 1. 1892
datum pohřbu: 19. 1. 1892
číslo domu: čp. 181
doplňující informace: Vdovec. Syn Jakuba Hromka – krejčího v Bzenci a Barbory z rodu Viktorina Vojtěcha – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 48 let.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Rachvalová Františka
datum úmrtí: 21. 1. 1892
datum pohřbu: 23. 1. 1892
číslo domu: čp. 400
doplňující informace: Manželská dcera Antonína Rachvaly – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Františka Sůčka – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 2 měsíce a 10 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Durajovský Josef – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 26. 1. 1892
datum pohřbu: 28. 1. 1892
číslo domu: čp. 71
doplňující informace: Ženatý. Syn Josefa Durajovského – domkaře v Ořechově a Anny z rodu Jana Bezkostného – domkaře v Ořechově. Zemřel ve věku 73 let.
příčina úmrtí: Marasmus.
Davidová (roz. Žůrová) Františka
datum úmrtí: 31. 1. 1892
datum pohřbu: 2. 2. 1892
číslo domu: čp. 302
doplňující informace: Vdova po Josefu Davidovi – podruhu v Bzenci. Dcera Tomáše Žůry – domkaře v Oseku a Josefy z rodu Jakuba Haluzíka – zahradníka z Pavlovic. Zemřela ve věku 50 let.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Součková (roz. Bělovská) Kateřina
datum úmrtí: 31. 1. 1892
datum pohřbu: 2. 2. 1892
číslo domu: čp. 17
doplňující informace: Manželka Jakuba Součka – vrátného na zámku v Bzenci. Dcera Antonína Bělovského – podsedníka z Polešovic a Barbory z rodu Tomáše Švachuly – podsedníka z Polešovic. Zemřela ve věku 60 let.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Pořtová Anna
datum úmrtí: 7. 2. 1892
datum pohřbu: 9. 2. 1892
číslo domu: čp. 206
doplňující informace: Manželská dcera Ignáce Pořta – obuvníka v Bzenci a Františky z rodu Antonína Goldmanna – krejčího v Bzenci. Zemřela ve věku 1 měsíc a 9 dní.
příčina úmrtí: Gangréna.
Morgensternová Františka Bernardina
datum úmrtí: 13. 2. 1892
datum pohřbu: 15. 2. 1892
číslo domu: čp. 127
doplňující informace: Manželská dcera Eduarda Morgensterna – řezníka v Bzenci a Františky z rodu Františka Jakši – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 10 měsíců a 7 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Kopřiva Václav – obecní pastýř v Bzenci
datum úmrtí: 25. 2. 1892
datum pohřbu: 28. 2. 1892
číslo domu: čp. 211
doplňující informace: Ženatý nemanželský syn Anny – svobodné manželské dcery Martina Kopřivy – podruha z Medlovic. Zemřel ve věku 40 let.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Weihsová (Weissová, roz. Kohlrussová) Johanna – žijící ve výslužbě v Bzenci
datum úmrtí: 11. 3. 1892
datum pohřbu: 13. 11. 1892
číslo domu: „Panský dvůr čp. 17“
doplňující informace: Vdova po Jan Weihsovi (Weissovi) – revírníku ze Salaše u Velehradu. Zemřela ve věku 69 let.
příčina úmrtí: Srdeční vada.
Jurečka František
datum úmrtí: 14. 3. 1892
datum pohřbu: 16. 3. 1892
číslo domu: čp. 204
doplňující informace: Manželský syn Františka Jurečky – měšťana v Bzenci a Johanny z rodu Filipa Růžice – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 4 měsíce a 7 dní.
příčina úmrtí: Zánět střev.
Gazdová (roz. Somrová) Magdaléna
datum úmrtí: 15. 3. 1892
datum pohřbu: 17. 3. 1892
číslo domu: čp. 248
doplňující informace: Vdova po Ignátu Gazdovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Františka Somra – domkaře z Vracova a Anny z rodu Martina Šinogla – půlláníka z Vracova. Zemřela ve věku 70 let.
příčina úmrtí: Rakovina žaludku.
Libich Filip – podruh ve Bzenci se zdržující
datum úmrtí: 20. 3. 1892
datum pohřbu: 22. 3. 1892
číslo domu: čp. 152
doplňující informace: Zemřel ve věku 75 let. /více neznámo/
příčina úmrtí: Marasmus.
Mačalík František
datum úmrtí: 21. 3. 1892
datum pohřbu: 23. 3. 1892
číslo domu: čp. 144
doplňující informace: Manželský syn Baltazara Mačalíka – podruha v Bzenci a Kateřiny z rodu Jiřího Ondráše – domkaře z Myjavy. Zemřel ve věku 1 rok, 4 měsíce a 14 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Tvarůžková (roz. Uhrová) Judita Terezia
datum úmrtí: 21. 3. 1892
datum pohřbu: 23. 3. 1892
číslo domu: čp. 35
doplňující informace: Manželka Antonína Tvarůžka – obuvníka v Bzenci. Dcera Františka Uhra – obuvníka z Mistelbachu. Zemřela ve věku 62 let.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Ježková (roz. Sigmundová) Barbora
datum úmrtí: 22. 3. 1892
datum pohřbu: 24. 3. 1892
číslo domu: čp. 294
doplňující informace: Vdova po Františku Ježkovi – domkaři v Bzenci. Dcera Antonína Sigmunda – domkaře v Bzenci a Barbory z rodu Martina Stehlíka – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 75 let.
příčina úmrtí: Marasmus.
Plevákův chlapec
datum úmrtí: 26. 3. 1892
datum pohřbu: 27. 3. 1892
číslo domu: čp. 172
doplňující informace: Chlapec Antonína Pleváka – obuvníka v Bzenci a Kateřiny z rodu Vincence Sůčka – měšťana v Bzenci.
příčina úmrtí: Mrtvorozen.
Repíková Terezia
datum úmrtí: 29. 3. 1892
datum pohřbu: 31. 3. 1892
číslo domu: čp. 187
doplňující informace: Manželská dcera Josefa Repíka – domkaře v Bzenci a Jenovéfy z rodu Jana Juráska – domkaře ze Znorov (Vnorovy). Zemřela ve věku 11 měsíců a 27 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Nováková Anna
datum úmrtí: 30. 3. 1892
datum pohřbu: 1. 4. 1892
číslo domu: čp. 166
doplňující informace: Manželská dcera Františka Nováka – domkaře v Bzenci a Terezie z rodu Matěje Nováka – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 8 měsíců a 18 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Radhouská Terezia
datum úmrtí: 1. 4. 1892
datum pohřbu: 3. 4. 1892
číslo domu: čp. 479
doplňující informace: Manželská dcera Jana Radhouského – podruha v Bzenci a Františky z rodu Jana Seluckého – domkaře z Ježova. Zemřela ve věku 1 rok a 6 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Mačalíkovo děvče
datum úmrtí: 9. 4. 1892
datum pohřbu: 10. 4. 1892
číslo domu: čp. 81
doplňující informace: Děvče Baltazara Mačalíka – podruha v Bzenci a Kateřiny z rodu Jiřího Ondráše – domkaře z Myjavy.
příčina úmrtí: Mrtvorozeno.
Novotný František
datum úmrtí: 17. 4. 1892
datum pohřbu: 19. 4. 1892
číslo domu: čp. 407
doplňující informace: Nemanželský syn Františky Novotné – dělnice v Bzenci; svobodné dcery Josefa Novotného – podruha v Křtinách a Františky z rodu Antonína Halše – valcháře v Nemojanech. Zemřel ve věku 1 měsíc a 6 dní.
příčina úmrtí: Vrozená syphilis.
Bartoníková Františka
datum úmrtí: 20. 4. 1892
datum pohřbu: 22. 4. 1892
číslo domu: čp. 367
doplňující informace: Manželská dcera Antonína Bartoníka – podruha v Bzenci a Alžběty z rodu Jiřího Košíka – obecního pastýře v Louce. Zemřela ve věku 2 měsíce a 19 dní.
příčina úmrtí: Zánět střev.
Somr Josef
datum úmrtí: 26. 4. 1892
datum pohřbu: 28. 4. 1892
číslo domu: čp. 224
doplňující informace: Manželský syn Františka Somra – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Jakuba Orlického – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 2 měsíce a 27 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Klučka Filip
datum úmrtí: 29. 4. 1892
datum pohřbu: 1. 5. 1892
číslo domu: čp. 353
doplňující informace: Manželský syn Jana Klučky – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Filipa Urbana – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku čtvrt dne.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Kútný Pavel
datum úmrtí: 29. 4. 1892
datum pohřbu: 1. 5. 1892
číslo domu: čp. 199
doplňující informace: Manželský syn Pavla Kútného – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Jana Jakše – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 1 měsíc a 17 dní.
příčina úmrtí: Zánět střev.
Novákovo děvče
datum úmrtí: 7. 5. 1892
datum pohřbu: 8. 5. 1892
číslo domu: čp. 393
doplňující informace: Děvče Filipa Nováka – stolaře a domkaře v Bzenci a Tekly z rodu Jiřího Pinkavy – domkaře z Žeravic.
příčina úmrtí: Mrtvorozeno.
Biča Josef
datum úmrtí: 11. 5. 1892
datum pohřbu: 13. 5. 1892
číslo domu: čp. 361
doplňující informace: Manželský syn Václava Biče – podruha v Bzenci a Anny z rodu Filipa Gistra – podsedníka v Olšovci. Zemřel ve věku 1 rok, 2 měsíce a 5 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Domanská Maria
datum úmrtí: 15. 5. 1892
datum pohřbu: 17. 5. 1892
číslo domu: čp. 13
doplňující informace: Manželská dcera Eduarda Domanského – zámečníka v Bzenci a Karolíny z rodu Bedřicha Klause – občana z Jeny (vévodství Sasko – Výmarsko). Zemřela ve věku 10 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Tvarůžek Tomáš – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 15. 5. 1892
datum pohřbu: 17. 5. 1892
číslo domu: čp. 280
doplňující informace: Ženatý syn Josefa Tvarůžka – měšťana v Bzenci a Mariany z rodu Jiřího Jelínka – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 70 let.
příčina úmrtí: Rakovina žaludku.
Přerovský František – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 26. 5. 1892
datum pohřbu: 28. 5. 1892
číslo domu: čp. 428
doplňující informace: Ženatý syn Františka Přerovského – řezníka v Bzenci a Mariany z rodu Jana Vojtěcha – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 65 let.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Lakosilová (roz. Hrušková) Anna
datum úmrtí: 3. 6. 1892
datum pohřbu: 5. 6. 1892
číslo domu: čp. 50
doplňující informace: Vdova po Rudolfu Lakosilovi – krejčím ve Bzenci. Dcera Fabiána Hrušky – domkaře v Tasově a Anny /více nelze vypátrat/. Zemřela ve věku 63 let.
příčina úmrtí: Marasmus.
Kafurková Berta (Albertina) – obyvatelka v Bzenci
datum úmrtí: 3. 6. 1892
datum pohřbu: 5. 6. 1892
číslo domu: čp. 37
doplňující informace: Svobodná dcera Josefa Kafurka – obecního sekretáře v Bzenci a Anny z rodu Jana Nálepy – pensionovaného purkrabího v Bzenci. Zemřela ve věku 62 let a 10 měsíců.
příčina úmrtí: Zánět střev.
Ručka (Růčka) František
datum úmrtí: 4. 6. 1892
datum pohřbu: 6. 6. 1892
číslo domu: čp. 34
doplňující informace: Nemanželský syn Anny Ručkové (Růčkové); svobodné dcery Antonína Ručky (Růčky) – podruha v Bzenci a Veroniky z rodu Jana Knížeho – podruha z Břelovic (zřejmě Přelovice). Zemřel ve věku 2 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Lukeš Vavřinec – panský kočí ve Bzenci
datum úmrtí: 6. 6. 1892
datum pohřbu: 8. 6. 1892
číslo domu: čp. 2
doplňující informace: Ženatý syn Josefa Lukeše – podsedníka z Vracova a Anny z rodu Josefa Nikla  – podsedníka z Vracova. Zemřel ve věku 72 let.
příčina úmrtí: Rakovina hltanu.
Černická (roz. Hrubošová) Viktoria
datum úmrtí: 12. 6. 1892
datum pohřbu: 14. 6. 1892
číslo domu: čp. 127
doplňující informace: Vdova po Václavu Černickém – podruhu v Bzenci. Nemanželská dcera Magdalény; svobodné dcery Martina Hruboše – domkaře z Ježova. Zemřela ve věku 37 let.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Lopreisová Filoména
datum úmrtí: 14. 6. 1892
datum pohřbu: 16. 6. 1892
číslo domu: čp. 47
doplňující informace: Manželská dcera Františka Lopreise – obuvníka v Bzenci a Marie z rodu Antonína Šťastného – krejčího v Bzenci. Zemřela ve věku 11 měsíců a 9 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Škraňák Robert – výtažný (pohodný, ras) ve Bzenci
datum úmrtí: 16. 6. 1892
datum pohřbu: 17. 6. 1892
číslo domu: čp. 373
doplňující informace: Ženatý syn Jana Škraňáka – čtvrtníka z Osvětiman a Terezie z rodu Martina Lisnera – čtvrtníka z Osvětiman. Zemřel ve věku 31 let.
příčina úmrtí: Sněť slezinná.
Flessner Josef – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 15. 6. 1892
datum pohřbu: 17. 6. 1892
číslo domu: čp. 158
doplňující informace: Ženatý syn Josefa Flessnera – domkaře v Bzenci a Mechtildy z rodu Jana Studničky – domkaře v Písku. Zemřel ve věku 40 let, 7 měsíců a 23 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Kolářová Františka
datum úmrtí: 20. 6. 1892
datum pohřbu: 22. 6. 1892
číslo domu: čp. 467
doplňující informace: Dcera Jana Koláře – podruha v Bzenci a Anny z rodu Mariany – svobodné dcery Fabiána Chromečka – čtvrtníka ze Znorov (Vnorovy). Zemřela ve věku 4 měsíce a 12 dní.
příčina úmrtí: Zánět střev.
Raabová Aloisia Antonia
datum úmrtí: 27. 6. 1892
datum pohřbu: 29. 6. 1892
číslo domu: čp. 82
doplňující informace: Dcera Aloise Raaba – c. k. poštovního výpravčího v Bzenci a Marie z rodu Václava Kolucha (Kolúcha) – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 14 dní.
příčina úmrtí: Žloutenka.
Jurečková Anna
datum úmrtí: 25. 6. 1892
datum pohřbu: 2. 7. 1892
číslo domu: čp. 184
doplňující informace: Svobodná dcera Františka Jurečky – domkaře v Bzenci a Františky z rodu Fabiána Konečného – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 22 let, 7 měsíců a 20 dní.
příčina úmrtí: Utopila se.
Nevřivého chlapec
datum úmrtí: 28. 6. 1892
datum pohřbu: 29. 6. 1892
číslo domu: čp. 132
doplňující informace: Syn Josefa Nevřivého – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Josefa Weisera – havíře z Nové Vsi.
příčina úmrtí: Mrtvorozen.
Sůčková Terezia
datum úmrtí: 2. 7. 1892
datum pohřbu: 3. 7. 1892
číslo domu: čp. 354
doplňující informace: Manželská dcera Františka Sůčka – podruha v Bzenci a Alžběty z rodu Josefa Šantavého – půlčtvrtníka z Kozojídek. Zemřela ve věku 2 roky, 2 měsíce a 18 dní.
příčina úmrtí: Scrophulosa (TBC krčních uzlin).
Souček Jakub – vrátný na zámku v Bzenci
datum úmrtí: 10. 7. 1892
datum pohřbu: 12. 7. 1892
číslo domu: čp. 17
doplňující informace: Vdovec. Syn Jakuba Součka – podruha v Bzenci a Veroniky z rodu Fabiána Pokorného – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 66 let.
příčina úmrtí: Zánět jater.
Klučková (roz. Urbanová) Josefa
datum úmrtí: 29. 7. 1892
datum pohřbu: 31. 7. 1892
číslo domu: čp. 9
doplňující informace: Manželka Jana Klučky – měšťana v Bzenci. Dcera Filipa Urbana – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Františka Vojtěcha – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 26 let.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Matouštíková Eleonora – žebračka ve Bzenci
datum úmrtí: 30. 7. 1892
datum pohřbu: 1. 8. 1892
číslo domu: čp. 373
doplňující informace: Zemřela ve věku 54 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Hlaváček František
datum úmrtí: 31. 7. 1892
datum pohřbu: 2. 8. 1892
číslo domu: čp. 28
doplňující informace: Syn Antonína Hlaváčka – kloboučníka v Bzenci a Josefy z rodu Josefa Banka (Banky) – domkaře v Bartoňově. Zemřel ve věku 1/24 dne.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Piskoř Leonard
datum úmrtí: 5. 8. 1892
datum pohřbu: 6. 8. 1892
číslo domu: čp. 341
doplňující informace: Nemanželský syn Marie Piskořové narozený ve Vídni /více neznámo/. Zemřel ve věku 9 měsíců a 27 dní.
příčina úmrtí: Zánět střev.
Přerovský Josef – hostinský ze Žeravin
datum úmrtí: 5. 8. 1892
datum pohřbu: 7. 8. 1892
číslo domu: čp. 60 (v Žeravinách)
doplňující informace: Syn Josefa Přerovského – řezníka v Bzenci a Marie z rodu Františka Zimka – kováře z Kunovic. Zemřel ve věku 31 let, 3 měsíce a 9 dní.
příčina úmrtí: Pneumonia (Zápal plic).
Sigmund Jan
datum úmrtí: 6. 8. 1892
datum pohřbu: 8. 8. 1892
číslo domu: čp. 154
doplňující informace: Syn Jana Sigmunda – domkaře v Bzenci (dříve v Olšovci) a Františky z rodu Josefa Šebesty – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 8 měsíců.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Kastingerová (roz. Braunerová) Josefa
datum úmrtí: 21. 8. 1892
datum pohřbu: 22. 8. 1892
číslo domu: čp. 397
doplňující informace: Vdova po Janu Kastingerovi – stolaři v Bzenci. Dcera Jana Braunera – domkaře v Bzenci a Kateřiny z rodu Filipa Dobrovského – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 68 let.
příčina úmrtí: Rakovina žaludku.
Ventrča Alois – obuvník v Bzenci
datum úmrtí: 24. 8. 1892
datum pohřbu: 26. 8. 1892
číslo domu: čp. 220
doplňující informace: Ženatý syn Josefa Ventrče – domkaře v Olšovci a Mariany z rodu Vincence Křižanovského – obyvatele v Olšovci. Zemřel ve věku 33 let.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Ružicová (Růžicová) Josefa
datum úmrtí: 25. 8. 1892
datum pohřbu: 27. 8. 1892
číslo domu: čp. 486
doplňující informace: Dcera Františka Ružice (Růžice) – podruha v Bzenci a Terezie z rodu Ondřeje Pressa – obuvníka z Vracova. Zemřela ve věku 2 měsíce a 16 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Sůčková Josefa
datum úmrtí: 26. 8. 1892
datum pohřbu: 28. 8. 1892
číslo domu: čp. 354
doplňující informace: Dcera Františka Sůčka – podruha v Bzenci a Josefy z rodu Josefa Šantavého – půlčtvrtníka z Kozojídek. Zemřela ve věku 7 let, 4 měsíce a 14 dní.
příčina úmrtí: Scrophulosa (TBC krčních uzlin).
Vrzalová Bernardina
datum úmrtí: 5. 9. 1892
datum pohřbu: 7. 9. 1892
číslo domu: čp. 45
doplňující informace: Dcera Josefa Vrzala – řezníka v Bzenci a Františky z rodu Šimona Šuchmy – zedníka ze Záhorovic. Zemřela ve věku 3 měsíce a 12 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Mývaltová Růžena
datum úmrtí: 11. 9. 1892
datum pohřbu: 13. 9. 1892
číslo domu: čp. 17
doplňující informace: Dcera Františka Mývalta – vrátného na zámku v Bzenci a Kateřiny z rodu Františka Klimeše – domkaře z Vracova. Zemřela ve věku 7 měsíců.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Kuchař Antonín
datum úmrtí: 12. 9. 1892
datum pohřbu: 14. 9. 1892
číslo domu: čp. 208
doplňující informace: Syn Františka Kuchaře – domkaře v Bzenci a Františky z rodu Antonína Kučery – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 3 měsíce a 14 dní.
příčina úmrtí: Zánět střev.
Ventrčová (roz. Tvarůžková) Marie
datum úmrtí: 14. 9. 1892
datum pohřbu: 16. 9. 1892
číslo domu: čp. 110
doplňující informace: Vdova po Matěji Ventrčovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Ondřeje Tvarůžka – domkaře v Bzenci a Mariany z rodu Jaroše – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 64 let.
příčina úmrtí: Marasmus.
Vrzal Jakub – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 21. 9. 1892
datum pohřbu: 23. 9. 1892
číslo domu: čp. 190
doplňující informace: Ženatý syn Jakuba Vrzala – domkaře v Bzenci a Antonie z rodu Matouše Klučky  – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 31 let, 9 měsíců a 11 dní.
příčina úmrtí: Zánět ledvin.
Ondroušová Maria
datum úmrtí: 21. 9. 1892
datum pohřbu: 23. 9. 1892
číslo domu: čp. 180
doplňující informace: Nemanželská dcera Kateřiny Ondroušové – služebné v Bzenci; svobodné dcery Jiřího Ondrouše – podruha v Kněždubu a Kateřiny z rodu Jiřího Supa – podruha z Hrozné Lhoty (Hroznové Lhoty). Zemřela ve věku 1 měsíc.
příčina úmrtí: Zapálení střev.
Volant Leopold
datum úmrtí: 21. 9. 1892
datum pohřbu: 24. 9. 1892
číslo domu: čp. 68
doplňující informace: Nemanželský syn Marie Volantové; dcery Františka Volanta – stolaře v Hartingově u Mor. Třebové (Hartinkov) a Kateřiny roz. Pokorné v Hartingově. Narodil se ve Vídni a zde na chování dlel. Zemřel ve věku 11 měsíců.
příčina úmrtí: Zapálení střev.
Leitsmann Tomáš – obuvník v Bzenci
datum úmrtí: 26. 9. 1892
datum pohřbu: 28. 9. 1892
číslo domu: čp. 205
doplňující informace: Ženatý syn Tomáše Leitsmanna – obuvníka v Bzenci a Alžběty z rodu Jiřího Libiše – podruha z Březové. Zemřel ve věku 55 let.
příčina úmrtí: Raněn mrtvicí.
Čermáková Maria
datum úmrtí: 30. 9. 1892
datum pohřbu: 2. 10. 1892
číslo domu: čp. 46
doplňující informace: Manželská dcera Josefa Čermáka – obuvníka v Bzenci a Marie z rodu Jana Kubíčka – domkaře z Jakubovic. Zemřela ve věku 30 dní.
příčina úmrtí: Zánět střev.
Němeček Bedřich Karel
datum úmrtí: 6. 10. 1892
datum pohřbu: 7. 10. 1892
číslo domu: „Továrna v Bzenci“
doplňující informace: Syn Františka Němečka – vážného v cukrovaru v Bzenci a Mathildy z rodu Martina Holka – hostinského v Písku. Zemřel ve věku 7 dní.
příčina úmrtí: Eclampsia (křeče, psotník).
Běhůnek Viktor – advokátní sollicitator (advokátní úředník) v Uherském Hradišti
datum úmrtí: 10. 10. 1892
datum pohřbu: 12. 10. 1892
číslo domu: čp. 446
doplňující informace: Syn Františka Běhůnka – c. k. soudního sluhy v Uherském Hradišti a Františky z rodu Františka Kroče – domkaře z Rybáren (dnes místní část Uherského Hradiště) . Dlel tu návštěvou. Zemřel ve věku 25 let, 1 měsíc a 8 dní.
příčina úmrtí: Zánět pobřišnice.
Klučková Františka
datum úmrtí: 17. 10. 1892
datum pohřbu: 19. 10. 1892
číslo domu: čp. 102
doplňující informace: Dcera Filipa Klučky – podruha v Bzenci a Uršuly z rodu Františka Brázdy – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 12 dní.
příčina úmrtí: Eclampsia (křeče, psotník).
Brdečka Jan
datum úmrtí: 19. 10. 1892
datum pohřbu: 21. 10. 1892
číslo domu: čp. 20
doplňující informace: Syn Mořice Brdečky – kloboučníka v Bzenci a Anežky – nemanželské dcery Anny; svobodné dcery Jana Gajduška – tesaře z Bohuslavic. Zemřel ve věku 11 měsíců a 15 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Strouhalová Maria – žebračka ve Bzenci
datum úmrtí: 19. 10. 1892
datum pohřbu: 21. 10. 1892
číslo domu: čp. 377
doplňující informace: Zemřela ve věku 72 let.
příčina úmrtí: Marasmus.
Adamec Bohumír
datum úmrtí: 24. 10. 1892
datum pohřbu: 26. 10. 1892
číslo domu: čp. 209
doplňující informace: Syn Františka Adamce – měšťana v Bzenci a Marie z rodu Antonína Repíka – podsedníka v Olšovci. Zemřel ve věku 3 roky, 3 měsíce a 8 dní.
příčina úmrtí: Žloutenka.
Karnufková (roz. Gazdová) Kateřina
datum úmrtí: 25. 10. 1892
datum pohřbu: 27. 10. 1892
číslo domu: čp. 279
doplňující informace: Vdova po Františku Karnufkovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Ignáce Gazdy – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Martina Chmely – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 84 let, 2 měsíce a 5 dní.
příčina úmrtí: Marasmus.
Ježek František
datum úmrtí: 26. 10. 1892
datum pohřbu: 28. 10. 1892
číslo domu: čp. 2
doplňující informace: Syn Heřmana Ježka – malíře v Bzenci a Kateřiny z rodu Vavřince Lukeše – panského kočího v Bzenci. Zemřel ve věku 1 měsíc a 3 dny.
příčina úmrtí: Eclampsia (křeče, psotník).
Urbanová (roz. Valštýnová) Apollonia
datum úmrtí: 3. 11. 1892
datum pohřbu: 5. 11. 1892
číslo domu: čp. 289
doplňující informace: Vdova po Josefu Urbanovi – domkaři v Bzenci. Dcera Jana Valštýna – domkaře v Bzenci a Kateřiny z rodu Jiřího Repíka – domkaře v Olšovci. Zemřela ve věku 68 let.
příčina úmrtí: Marasmus.
Brázdilová Josefa
datum úmrtí: 4. 11. 1892
datum pohřbu: 6. 11. 1892
číslo domu: čp. 360
doplňující informace: Svobodná dcera Antonína Brázdila – podruha v Bzenci a Josefy z rodu Řezníčka – domkaře v Domaníně. Zemřela ve věku 15 let, 2 měsíce a 13 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza.
Repíková (roz. Janíková) Alžběta
datum úmrtí: 4. 11. 1892
datum pohřbu: 6. 11. 1892
číslo domu: čp. 344
doplňující informace: Vdova po Filipu Repíkovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Jana Janíka – podsedníka v Louce a Anny z rodu Matěje Galíka – půlčtvrtníka v Louce. Zemřela ve věku 75 let.
příčina úmrtí: Rakovina žaludku.
Sommerová (roz. Truchlíková) Anna
datum úmrtí: 7. 11. 1892
datum pohřbu: 9. 11. 1892
číslo domu: čp. 122
doplňující informace: Vdova po Antonínu Sommerovi – domkaři v Bzenci. Dcera Antonína Truchlíka – domkaře v Bzenci a Veroniky z rodu Karla Pogody – zámečníka v Bzenci. Zemřela ve věku 76 let.
příčina úmrtí: Marasmus.
Němečková Maria
datum úmrtí: 7. 11. 1892
datum pohřbu: 9. 11. 1892
číslo domu: čp. 407
doplňující informace: Dcera Františka Němečka – zedníka v Bzenci a Doroty z rodu Jana Ventrče – domkaře v Olšovci. Zemřela ve věku 1 rok a 5 měsíců.
příčina úmrtí: Eclampsia (křeče, psotník).
Šebesta Jan – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 8. 11. 1892
datum pohřbu: 10. 11. 1892
číslo domu: čp. 136
doplňující informace: Ženatý nemanželský syn Barbory – dcery Václava Šebesty – domkaře v Bzenci a Kateřiny z rodu Matěje Brázdy – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 41 let, 4 měsíce a 18 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Jurnikl Matouš – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 12. 11. 1892
datum pohřbu: 14. 11. 1892
číslo domu: „Obecní dům“
doplňující informace: Vdovec. Syn Josefa Jurnikla – domkaře v Bzenci a Doroty z rodu Pavla Kaštalána – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 50 let.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Ventrča František
datum úmrtí: 14. 11. 1892
datum pohřbu: 16. 11. 1892
číslo domu: čp. 399
doplňující informace: Syn Františka Ventrče – domkaře v Bzenci a Františky z rodu Antonína Cénka – domkaře z Křižanovic. Zemřel ve věku 1 rok, 11 měsíců a 23 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Zábelková (roz. Slavíková) Josefa
datum úmrtí: 19. 11. 1892
datum pohřbu: 21. 11. 1892
číslo domu: čp. 223
doplňující informace: Vdova po Františku Zábelkovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Jana Slavíka – podsedníka v Olšovci a Josefy z rodu Václava Indrucha – podsedníka v Olšovci. Zemřela ve věku 81 let, 8 měsíců a 12 dní.
příčina úmrtí: Marasmus.
Tvarůžková (roz. Bukvaldová) Rosalia
datum úmrtí: 1. 12. 1892
datum pohřbu: 3. 12. 1892
číslo domu: čp. 217
doplňující informace: Vdova po Štěpánu Tvarůžkovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Martina Bukvalda – podsedníka v Olšovci a Františky z rodu Tomáše Němce – hlídače sklepu v Olšovci. Zemřela ve věku 73 let.
příčina úmrtí: Raněna mrtvicí.
Slavík Jan
datum úmrtí: 2. 12. 1892
datum pohřbu: 4. 12. 1892
číslo domu: čp. 281
doplňující informace: Syn Josefa Slavíka – měšťana v Bzenci a Marie z rodu Jana Biče – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 3 měsíce a 1 den.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Boudová Štěpánka
datum úmrtí: 12. 12. 1892
datum pohřbu: 13. 12. 1892
číslo domu: čp. 225
doplňující informace: Dcera Josefa Boudy – pekaře v Bzenci a Marie z rodu Josefa Dittela – bednáře v Bzenci. Zemřela ve věku 1 rok a 3 měsíce.
příčina úmrtí: Šarlach (Spála).
Vojtěchová (roz. Kuchařová) Josefa
datum úmrtí: 11. 12. 1892
datum pohřbu: 13. 12. 1892
číslo domu: čp. 288
doplňující informace: Vdova po Františku Vojtěchovi – domkaři v Bzenci. Dcera Matěje Kuchaře – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Jana Ružice (Růžice) – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 74 let.
příčina úmrtí: Rozedma plic.
Vrzal František
datum úmrtí: 15. 12. 1892
datum pohřbu: 17. 12. 1892
číslo domu: čp. 354
doplňující informace: Syn Pavla Vrzala – zedníka v Bzenci a Františky z rodu Filipa Gistra – podsedníka v Olšovci. Zemřel ve věku 1 měsíc a 5 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Vašíková Barbora
datum úmrtí: 25. 12. 1892
datum pohřbu: 27. 12. 1892
číslo domu: čp. 340
doplňující informace: Dcera Františka Vašíka – měšťana v Bzenci a Barbory z rodu Tomáše Brázdy – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 2 měsíce a 5 dní.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Jaroš František
datum úmrtí: 26. 12. 1892
datum pohřbu: 28. 12. 1892
číslo domu: čp. 107
doplňující informace: Syn Františka Jaroše – dělníka na státní dráze v Bzenci a Kateřiny z rodu Martina Kútného – domkaře v Olšovci. Zemřel ve věku 1 rok, 2 měsíce a 20 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Repíková (roz. Flessnerová) Anna
datum úmrtí: 26. 12. 1892
datum pohřbu: 29. 12. 1892
číslo domu: „Ve vídeňské nemocnici Z.W. 796“
doplňující informace: Manželka Cyrila Repíka – měšťana v Bzenci. Dcera Matěje Flessnera – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Jana Bunži – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 49 let.
příčina úmrtí: Zánět pobřišnice.
Jurečka Jan – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 28. 12. 1892
datum pohřbu: 30. 12. 1892
číslo domu: čp. 7
doplňující informace: Ženatý syn Pavla Jurečky– měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Josefa Šebesty – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 60 let.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Pospěchová Maria
datum úmrtí: 30. 12. 1892
datum pohřbu: 1. 1. 1893
číslo domu: čp. 49
doplňující informace: Dcera Františka Pospěcha – domkaře v Bzenci a Eleonory z rodu Filipa Adamčíka – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 28 dní.
příčina úmrtí: Psotník.

    zdroj:

  • signatura: 5171; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy Matrika zemřelých 1883 – 1916: ; použité strany: 73 – 81.