Matrika: úmrtí 1891

Růčka František – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 6. 1. 1891
datum pohřbu: 8. 1. 1891
číslo domu: čp. 384
doplňující informace: Ženatý syn Josefa Růčky – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Josefa Goliáše – podsedníka v Olšovci. Zemřel ve věku 59 let.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Sigmund Bohumír
datum úmrtí: 14. 1. 1891
datum pohřbu: 16. 1. 1891
číslo domu: čp. 294
doplňující informace: Syn Josefa Sigmunda – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Františka Ježka – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 9 let, 1 měsíc a 29 dní.
příčina úmrtí: Srdeční vada.
Slavík Alois
datum úmrtí: 17. 1. 1891
datum pohřbu: 19. 1. 1891
číslo domu: čp. 33
doplňující informace: Nemanželský syn Josefy – vdovy po († 13. 10. 1884) Josefu Slavíkovi – tesaři v Bzenci; dcery Vincence Ducháčka – domkaře v Olšovci a Apollonie roz. Tobiášové z Těmic. Zemřel ve věku 17 dní.
příčina úmrtí: Životní slabost.
Mezihorák František
datum úmrtí: 17. 1. 1891
datum pohřbu: 19. 1. 1891
číslo domu: „Hájovna bez čísla“
doplňující informace: Syn Pavla Mezihoráka – hajného u dvora Vilémova v Bzenci a Terezie z rodu Tomáše Iše – domkaře z Vracova. Zemřel ve věku 1 měsíc a 16 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Mývalt Josef
datum úmrtí: 28. 1. 1891
datum pohřbu: 30. 1. 1891
číslo domu: čp. 17
doplňující informace: Syn Františka Mývalta – kočího v Bzenci a Kateřiny z rodu Františka Klimeše – domkaře z Vracova. Zemřel ve věku 5 měsíců a 1 den.
příčina úmrtí: Psotník.
Kuchař Josef
datum úmrtí: 28. 1. 1891
datum pohřbu: 30. 1. 1891
číslo domu: čp. 275
doplňující informace: Syn Vincence Kuchaře – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Antonína Bunži – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 6 měsíců a 20 dní.
příčina úmrtí: Neštovice.
Černínův chlapec
datum úmrtí: neuvedeno
datum pohřbu: 26. 1. 1891
číslo domu: čp. 27
doplňující informace: Syn Rudolfa Černína – bednáře v Bzenci a Rozálie z rodu Josefa Pecha – bednáře v Bzenci.
příčina úmrtí: Mrtvorozen.
Marková Alžběta – obyvatelka v Bzenci
datum úmrtí: 30. 1. 1891
datum pohřbu: 1. 2. 1891
číslo domu: čp. 42
doplňující informace: Svobodná dcera Václava Marka – dozorce na tabák v Bzenci a Anny z rodu Martina Mazury – mlynáře z Kněžduba. Zemřela ve věku 89 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Buček Josef – vařič v cukrovaru a domkař v Bzenci
datum úmrtí: 31. 1. 1891
datum pohřbu: 2. 2. 1891
číslo domu: čp. 484
doplňující informace: Ženatý. Nemanželský syn Mariany – svobodné dcery Josefa Bučka – rolníka v Todtmederu (správně Tótmegyer – dnes Palárikovo v Nitranském kraji). Zemřel ve věku 47 let.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Pečírková Aloisia
datum úmrtí: 11. 2. 1891
datum pohřbu: 13. 2. 1891
číslo domu: čp. 343
doplňující informace: Dcera Františka Pečírky – měšťana v Bzenci a Juliány z rodu Matouše Tvarůžka – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 1 měsíc a 24 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Biča Cyril
datum úmrtí: 19. 2. 1891
datum pohřbu: 21. 2. 1891
číslo domu: čp. 298
doplňující informace: Svobodný syn Antonína Biče – podruha v Bzenci a Anny z rodu Karla Bukvalda – podsedníka z Olšovce. Zemřel ve věku 19 let, 7 měsíců a 17 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Dušovský Leopold
datum úmrtí: 22. 2. 1891
datum pohřbu: 24. 2. 1891
číslo domu: čp. 287
doplňující informace: Nemanželský syn Aloisie – svobodné dcery Josefa Dušovského – obchodníka z Větrného Jeníkova (okr. Humpolec v Čechách) a Kateřiny z rodu Františka Jarého – podruha z Kamenice. Zemřel ve věku 3 měsíců.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Veit Josef – sklepmistr v Bzenci
datum úmrtí: 26. 2. 1891
datum pohřbu: 28. 2. 1891
číslo domu: čp. 17
doplňující informace: Ženatý syn Řehoře Veita – půlláníka ve Velkém Inzersdorfu (Grossinzersdorf) a Marie Anny z rodu Antonína Wintera – půlláníka ve Velkém Inzersdorfu (Grossinzersdorf – dříve okr. Zitersdorf v Dolních Rakousích). Zemřel ve věku 34 let v Döblingu Herrengasse č. 24. Mrtvola převezena do Bzence a zde pohřbena.
příčina úmrtí: Mrtvice.
Kopřivová Kateřina
datum úmrtí: 28. 2. 1891
datum pohřbu: 1. 3. 1891
číslo domu: čp. 211
doplňující informace: Dcera Václava Kopřivy – obecního pastýře v Bzenci a Anny – nemanželské dcery Alžběty z rodu Josefa Brhela – ovčáka v Bzenci. Zemřela ve věku 9 let.
příčina úmrtí: Neštovice.
Juřicová Cecilia
datum úmrtí: 7. 3. 1891
datum pohřbu: 9. 3. 1891
číslo domu: čp. 444
doplňující informace: Dcera Štěpána Juřice – krejčího v Bzenci a Marie z rodu Jana Hataše – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 1 rok, 4 měsíce a 26 dní.
příčina úmrtí: Zánět mozku (Meningitis).
Serinová Františka – služka v Bzenci
datum úmrtí: 8. 3. 1891
datum pohřbu: 10. 3. 1891
číslo domu: čp. 82
doplňující informace: Svobodná dcera Martina Seriny – podruha ze Syrovína a Františky roz. Strýčkové ze Stupavy. Zemřela ve věku 17 let.
příčina úmrtí: Zánět mozku (Meningitis).
Šebestová Františka
datum úmrtí: 11. 3. 1891
datum pohřbu: 13. 3. 1891
číslo domu: čp. 133
doplňující informace: Dcera Jana Šebesty – domkaře v Bzenci a Rozálie z rodu Jakuba Sovy – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 1 rok, 1 měsíc a 7 dní.
příčina úmrtí: Zánět průdušek.
Sekelý Filip Jakub
datum úmrtí: 17. 3. 1891
datum pohřbu: 17. 3. 1891
číslo domu: čp. 32
doplňující informace: Syn Jana Sekelýho – podruha v Bzenci a Františky z rodu Josefa Klučky – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 8 měsíců a 22 dní.
příčina úmrtí: Neštovice.
Hromková (roz. Hatašová) Teresia
datum úmrtí: 18. 3. 1891
datum pohřbu: 20. 3. 1891
číslo domu: čp. 181
doplňující informace: Manželka Františka Hromka – pekaře v Bzenci. Dcera Jana Hataše – měšťana v Bzenci a Mariany z rodu Jana Škody – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 39 let.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Flehsnerová (Flessnerová roz. Osterezý) Apollonia
datum úmrtí: 23. 3. 1891
datum pohřbu: 25. 3. 1891
číslo domu: čp. 158
doplňující informace: Manželka Josefa Flehsnera (Flessnera). Dcera Josefa Osterezýho (Ostréziho) – domkaře v Bzenci a Františky z rodu Matěje Tvarůžka – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 41 let.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Luňák Matouš
datum úmrtí: 22. 3. 1891
datum pohřbu: 25. 3. 1891
číslo domu: čp. 167
doplňující informace: Svobodný syn Jana Luňáka – obuvníka v Bzenci a Tekly z rodu Josefa Kuchaře – domkaře v Syrovíně. Zemřel ve věku 25 let.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Engliš Karel – bednář v Bzenci
datum úmrtí: 28. 3. 1891
datum pohřbu: 30. 3. 1891
číslo domu: čp. 22
doplňující informace: Syn Karla Engliše – bednáře z Liptálu a Roziny z rodu Jiřího Tkadlece – domkaře z Liptálu. Zemřel ve věku 40 let.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Sommer Josef
datum úmrtí: 7. 4. 1891
datum pohřbu: 9. 4. 1891
číslo domu: čp. 246
doplňující informace: Manželský syn Josefa Sommera – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Vincence Nevřivého – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 5 měsíců a 14 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Jaroš František
datum úmrtí: 8. 4. 1891
datum pohřbu: 10. 4. 1891
číslo domu: čp. 180
doplňující informace: Manželský syn Františka Jaroše – zedníka v Bzenci a Antonie z rodu Josefa Raiskupa – bednáře z Vracova. Zemřel ve věku 3 roky, 9 měsíců a 14 dní.
příčina úmrtí: Phlegmonový zánět mandlí.
Jarošová (roz. Pogodová) Alžběta
datum úmrtí: 13. 4. 1891
datum pohřbu: 15. 4. 1891
číslo domu: čp. 107
doplňující informace: Manželka Filipa Jaroše – domkaře v Bzenci. Dříve vdova po Josefu Jurniklovi. Dcera Františka Pogody – měšťana v Bzenci a Alžběty z rodu Antonína Plachty – čtvrtníka z Petrova. Zemřela ve věku 57 let, 5 měsíců a 7 dní.
příčina úmrtí: Srdeční vada.
Müllerův chlapec
datum úmrtí: 18. 4. 1891
datum pohřbu: 19. 4. 1891
číslo domu: Strážný domek č. 86
doplňující informace: Mrtvorozený chlapec. Syn Leopolda Müllera – strážníka při severní dráze v Bzenci a Barbory z rodu Abrahama Gregora – podruha ze Zwerndorfu.
příčina úmrtí: Mrtvorozen.
Kollmanův chlapec
datum úmrtí: 23. 4. 1891
datum pohřbu: 24. 4. 1891
číslo domu: „Radnice“
doplňující informace: Mrtvorozený chlapec. Syn Viléma Kollmana – hostinského v Bzenci a Anny z rodu Jiřího Vaníčka – učitele v Jankovicích.
příčina úmrtí: Mrtvorozen.
Walleczková Anna
datum úmrtí: 21. 4. 1891
datum pohřbu: 23. 4. 1891
číslo domu: Strážní domek č. 76
doplňující informace: Dcera Karla Walleczka – železničního hlídače trati v Bzenci a Františky z rodu Josefa Eckarta – půlčtvrtníka v Pouzdřanech. Zemřela ve věku 17 dní.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Edlerová (roz. Šebestová) Maria
datum úmrtí: 22. 4. 1891
datum pohřbu: 24. 4. 1891
číslo domu: čp. 159
doplňující informace: Vdova po Janu Edlerovi – domkaři v Bzenci. Dcera Martina Šebesty – domkaře v Bzenci a Veroniky z rodu Josefa Zapletala – souseda v Bzenci. Zemřela ve věku 77 let, 7 měsíců a 27 dní.
příčina úmrtí: Marasmus.
Marklová Otilia
datum úmrtí: 23. 4. 1891
datum pohřbu: 25. 4. 1891
číslo domu: čp. 199
doplňující informace: Dcera Jana Markla – c. k. četnického závodčího v Bzenci a Otilie z rodu Ambrože Schwaba – majitele domu v České Radiměři. Zemřela ve věku 1 den.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Herink (Hering) Josef – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 25. 4. 1891
datum pohřbu: 27. 4. 1891
číslo domu: čp. 95
doplňující informace: Syn Antonína Herinka (Heringa) – domkaře v Bzenci a Sidonie z rodu Pavla Marčíka – domkaře v Olšovci. Zemřel ve věku 44 let, 4 měsíce a 15 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Müllerová (roz. Gregorová) Barbora
datum úmrtí: 27. 4. 1891
datum pohřbu: 29. 4. 1891
číslo domu: Strážní domek č. 86
doplňující informace: Manželka Leopolda Müllera – hlídače na severní dráze v Bzenci. Dcera Abraháma Gregora – podruha ze Zwerndorfu a Marie Anny roz. Kaiserové ze Zwerndorfu. Zemřela ve věku 37 let.
příčina úmrtí: Zánět pobřišnice.
Dröhslerová (roz. Pospěchová) Jenovéfa
datum úmrtí: 28. 4. 1891
datum pohřbu: 30. 4. 1891
číslo domu: „Panský špitál“
doplňující informace: Vdova po Josefu Dröhslerovi – podruhu v Bzenci. Dcera Jana Pospěcha – domkaře v Bzenci a Apolonie z rodu Šebestiána Říkovského – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 77 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Čermáková Maria
datum úmrtí: 1. 5. 1891
datum pohřbu: 3. 5. 1891
číslo domu: čp. 42
doplňující informace: Dcera Josefa Čermáka – obuvníka v Bzenci a Marie z rodu Jana Kubíčka – domkaře z Jakubovic. Zemřela ve věku 4 roky.
příčina úmrtí: Zánět blan mozkových.
Sigmund Josef – domkař ve Bzenci
datum úmrtí: 2. 5. 1891
datum pohřbu: 4. 5. 1891
číslo domu: čp. 294
doplňující informace: Syn Jana Sigmunda – domkaře v Bzenci a Aloisie z rodu Jana Tvarůžka – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 45 let, 2 měsíce a 8 dní.
příčina úmrtí: Carcinoma ventriculi et hepatis.
Vařechová Maria
datum úmrtí: 3. 5. 1891
datum pohřbu: 5. 5. 1891
číslo domu: čp. 359
doplňující informace: Manželská dcera Jana Vařechy (vulgo Vařachy) – domkaře v Bzenci a Alžběty z rodu Jana Zálešáka – podsedníka ze Zarazic. Zemřela ve věku 1 měsíc a 24 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Růžica Josef
datum úmrtí: 6. 5. 1891
datum pohřbu: 8. 5. 1891
číslo domu: čp. 30
doplňující informace: Manželský syn Františka Růžice – podruha v Bzenci a Terezie z rodu Ondřeje Presse – obuvníka z Vracova. Zemřel ve věku 1 rok, 2 měsíce a 4 dny.
příčina úmrtí: Psotník.
Veber Jan
datum úmrtí: 6. 5. 1891
datum pohřbu: 8. 5. 1891
číslo domu: čp. 385
doplňující informace: Syn Jana Vebera – kartáčníka v Bzenci a Mariany z rodu Františka Biehala (Běhala) – podruha v Bzenci. Zemřel ve věku 13 dní.
příčina úmrtí: Zánět mozkových blan.
Kocůrková (Kocurková, roz. Polášková) Anežka
datum úmrtí: 8. 5. 1891
datum pohřbu: 10. 5. 1891
číslo domu: čp. 99
doplňující informace: Vdova po Ferdinandovi Kocůrkovi (Kocurkovi) – nádeníku v Bzenci. Dcera Františka Poláška – obuvníka ve Frenštátě a Paulíny z rodu Josefa Sobotíka – nádeníka ve Frenštátě. Zemřela ve věku 64 let.
příčina úmrtí: Marasmus.
Vrzalová Maria
datum úmrtí: 10. 5. 1891
datum pohřbu: 12. 5. 1891
číslo domu: čp. 551
doplňující informace: Manželská dcera Pavla Vrzala – zedníka v Bzenci a Františky z rodu Filipa Gistra – podsedníka v Olšovci. Zemřela ve věku 1 rok, 1 měsíc a 7 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Osterezý (Ostrézi) František – domkař ve Bzenci
datum úmrtí: 17. 5. 1891
datum pohřbu: 19. 5. 1891
číslo domu: čp. 173
doplňující informace: Syn Jana Osterezýho (Ostréziho) – domkaře v Bzenci a Eleonory z rodu Tomáše Varadínka (Varadinka) – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 36 let a 9 měsíců.
příčina úmrtí: Rakovina jater.
Novák Michael – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 27. 5. 1891
datum pohřbu: 30. 5. 1891
číslo domu: čp. 404
doplňující informace: Syn Matěje Nováka – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Jana Opravila – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 83 let, 7 měsíců a 28 dní.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Varadínek (Varadinek) Pavel
datum úmrtí: 29. 5. 1891
datum pohřbu: 31. 5. 1891
číslo domu: čp. 388
doplňující informace: Manželský syn Matouše Varadínka (Varadinka)  – domkaře v Bzenci a Mariany z rodu Antonína Edlera – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 9 měsíců a 24 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Pumperlík Josef
datum úmrtí: 4. 6. 1891
datum pohřbu: 6. 6. 1891
číslo domu: čp. 46
doplňující informace: Manželský syn Jana Pumperlíka – kartáčníka v Bzenci a Františky z rodu Jakuba Čermáka – obuvníka v Bzenci. Zemřel ve věku 10 dní.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Strnad František
datum úmrtí: 7. 6. 1891
datum pohřbu: 9. 6. 1891
číslo domu: čp. 505
doplňující informace: Manželský syn Jakuba Strnada – knihaře v Bzenci a Alžběty z rodu Františka Karnufka – obuvníka ve Vracově. Zemřel ve věku 6 měsíců a 9 dní.
příčina úmrtí: Zánět střev.
Mrtvola neznámého muže
datum úmrtí: tělo nalezeno 14. 6. 1891
datum pohřbu: 16. 6. 1891
číslo domu:  –
doplňující informace: Věk asi 45 let.
příčina úmrtí: Oběsil se.
Sigmundová Tekla
datum úmrtí: 17. 6. 1891
datum pohřbu: 19. 6. 1891
číslo domu: čp. 452
doplňující informace: Svobodná dcera Karla Sigmunda – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Arnošta Osterezýho (Ostréziho) – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 22 let, 8 měsíců a 25 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Masopustová Anna
datum úmrtí: 23. 6. 1891
datum pohřbu: 25. 6. 1891
číslo domu: čp. 164
doplňující informace: Manželská dcera Františka Masopusta – podruha v Bzenci a Mariany z rodu Baltazara Gazdy – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 5 let, 11 měsíců a 5 dní.
příčina úmrtí: Zánět mozkových plen (Pachymeningitis).
Hurtíková Johanna
datum úmrtí: 24. 6. 1891
datum pohřbu: 26. 6. 1891
číslo domu: čp. 3
doplňující informace: Nemanželská dcera Kristiny Hurtíkové – služky v Bzenci; dcery Antonína Hurtíka – domkaře ze Zarazic a Rosiny z rodu Pavla Baďury – podsedníka ze Zarazic. Zemřela ve věku 5 měsíců a 28 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Kníže Jan
datum úmrtí: 1. 7. 1891
datum pohřbu: 3. 7. 1891
číslo domu: čp. 429
doplňující informace: Manželský syn Jana Knížeho – obuvníka v Bzenci a Marie z rodu Františka Bezchleba – kováře v Bzenci. Zemřel ve věku 7 dní.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Šebestová (roz. Wallštýnová, Valštýnová) Kateřina
datum úmrtí: 12. 7. 1891
datum pohřbu: 14. 7. 1891
číslo domu: čp. 213
doplňující informace: Manželka Karla Šebesty – měšťana v Bzenci. Dcera – Františka Wallštýna (Valštýna) – měšťana v Bzenci a Františky z rodu Maxmiliána Šrámka – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 35 let a 10 měsíců.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Sigmundová Maria
datum úmrtí: 12. 7. 1891
datum pohřbu: 14. 7. 1891
číslo domu: čp. 452
doplňující informace: Nemanželská dcera Tekly – svobodné dcery Karla Sigmunda – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Arnošta Osterézyho (Ostréziho) – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 1 měsíc a 13 dní.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Hurtíková Štěpánka
datum úmrtí: 22. 7. 1891
datum pohřbu: 24. 7. 1891
číslo domu: čp. 3
doplňující informace: Nemanželská dcera Kristiny Hurtíkové – služky v Bzenci; dcery Antonína Hurtíka – domkaře ze Zarazic a Rosiny z rodu Pavla Baďury – podsedníka ze Zarazic. Zemřela ve věku 6 měsíců a 26 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Junková Františka
datum úmrtí: 23. 7. 1891
datum pohřbu: 25. 7. 1891
číslo domu: čp. 385
doplňující informace: Manželská dcera Jana Junka – krejčího a drába v Bzenci a Terezie z rodu Františka Biehala (Běhala) – podruha v Bzenci. Zemřela ve věku 1 den.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Jurečková (roz. Růčková) Marie
datum úmrtí: 23. 7. 1891
datum pohřbu: 25. 7. 1891
číslo domu: čp. 97
doplňující informace: Vdova po Janu Jurečkovi – domkaři v Bzenci. Dcera Kašpara Růčky – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Matěje Adamčíka – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 76 let.
příčina úmrtí: Marasmus.
Šindlerová Františka
datum úmrtí: 16. 8. 1891
datum pohřbu: 18. 8. 1891
číslo domu: čp. 315
doplňující informace: Svobodná dcera Karla Šindlera – krejčího v Bzenci a Anny z rodu Matěje Jančího – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 27 let, 1 měsíc a 13 dní.
příčina úmrtí: Chrlení krve (tuberkulóza plic).
Dobrovský Antonín
datum úmrtí: 20. 8. 1891
datum pohřbu: 22. 8. 1891
číslo domu: čp. 190
doplňující informace: Syn Františka Dobrovského – podruha v Bzenci a Apollonie z rodu Josefa Valštýna – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 1 rok, 1 měsíc a 5 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Flesner (Flessner) Josef – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 22. 8. 1891
datum pohřbu: 24. 8. 1891
číslo domu: čp. 113
doplňující informace: Syn Martina Flesnera (Flessnera) – domkaře v Bzenci a Jenovéfy z rodu Václava Osterezýho (Ostréziho) – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 72 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Růčková Josefa
datum úmrtí: 28. 8. 1891
datum pohřbu: 30. 8. 1891
číslo domu: čp. 348
doplňující informace: Dcera Floriána Růčky – krejčího v Bzenci a Kateřiny z rodu Josefa Braunera – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 6 měsíců a 5 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Brázdová (roz. Straková) Františka – podruhyně v Bzenci
datum úmrtí: 8. 9. 1891
datum pohřbu: 9. 9. 1891
číslo domu: čp. 323
doplňující informace: Vdova po Františku Brázdovi – podruhu v Bzenci. Dcera Matouše Straky – tesaře v Osvětimanech a Františky z rodu Jiřího Streita – domkaře v Ruprechtově. Zemřela ve věku 76 let.
příčina úmrtí: Zánět ledvin.
Meissnerová Anna
datum úmrtí: 10. 9. 1891
datum pohřbu: 11. 9. 1891
číslo domu: čp. 73
doplňující informace: Dcera Karla Meissnera – hostinského v Bzenci a Karoliny z rodu Karla Rause – měšťana a řezníka v Olbramovicích. Zemřela ve věku 5 měsíců a 6 dní.
příčina úmrtí: Zánět střev.
Strážnická (roz. Vaňharová) Maria
datum úmrtí: 10. 9. 1891
datum pohřbu: 12. 9. 1891
číslo domu: čp. 63
doplňující informace: Manželka Ignáce Strážnického – domkaře v Bzenci. Dcera Františka Vaňhary – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Františka Pogody – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 45 let.
příčina úmrtí: Srdeční vada.
Hrbáček Jiří – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 11. 9. 1891
datum pohřbu: 13. 9. 1891
číslo domu: čp. 152
doplňující informace: Syn Tomáše Hrbáčka – domkaře v Bzenci a Evy z rodu Františka Šišvalda – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 50 let a 6 měsíců.
příčina úmrtí: Souchotě.
Klučka František Josef
datum úmrtí: 18. 9. 1891
datum pohřbu: 20. 9. 1891
číslo domu: čp. 251
doplňující informace: Syn Josefa Klučky – měšťana v Bzenci a Johanny z rodu Františka Jakše – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 10 měsíců a 18 dní.
příčina úmrtí: Zánět střev.
Pospěchová Anna
datum úmrtí: 20. 9. 1891
datum pohřbu: 22. 9. 1891
číslo domu: čp. 451
doplňující informace: Dcera Josefa Pospěcha – domkaře v Bzenci a Eleonory z rodu Františka Kutného – podruha v Olšovci. Zemřela ve věku 1 rok, 1 měsíc a 22 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Nováková Růžena
datum úmrtí: 22. 9. 1891
datum pohřbu: 24. 9. 1891
číslo domu: čp. 330
doplňující informace: Dcera Rudolfa Nováka – účetního v záložně v Bzenci a Marie z rodu Františka Gabriela – krejčího na Velehradě. Zemřela ve věku 1 měsíc a 20 dní.
příčina úmrtí: Zánět střev.
Ježek Antonín
datum úmrtí: 24. 9. 1891
datum pohřbu: 26. 9. 1891
číslo domu: čp. 2
doplňující informace: Syn Heřmana Ježka – malíře v Bzenci a Kateřiny z rodu Vavřince Lukeše – panského kočího v Bzenci. Zemřel ve věku 5 měsíců a 1 den.
příčina úmrtí: Psotník.
Kutný (Kútný) František
datum úmrtí: 25. 9. 1891
datum pohřbu: 27. 9. 1891
číslo domu: čp. 256
doplňující informace: Syn Františka Kutného (Kútného) – měšťana v Bzenci a Barbory z rodu Antonína Kučery – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 5 měsíců a 23 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Kutná (Kútná) Paulina Eleonora
datum úmrtí: 6. 10. 1891
datum pohřbu: 8. 10. 1891
číslo domu: čp. 199
doplňující informace: Dcera Pavla Kutného – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Jana Jakši – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 2 roky, 1 měsíc a 13 dní.
příčina úmrtí: Croup (Záškrt).
Masopust František
datum úmrtí: 21. 10. 1891
datum pohřbu: 23. 10. 1891
číslo domu: čp. 279
doplňující informace: Manželský syn Karla Masopusta – domkaře v Bzenci a Heleny – nemanželské dcery Barbory z rodu Josefa Pařenice – domkaře z Dolní Bečvy. Zemřel ve věku 4 roky, 8 měsíců a 23 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Sovová Františka
datum úmrtí: 22. 10. 1891
datum pohřbu: 25. 10. 1891
číslo domu: čp. 200
doplňující informace: Manželská dcera Jana Sovy – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Františka Jakši – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 7 let, 6 měsíců a 26 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic a pachymeningitis.
Kútný (Kutný) Josef
datum úmrtí: 26. 10. 1891
datum pohřbu: 28. 10. 1891
číslo domu: čp. 206
doplňující informace: Manželský syn Josefa Kútného (Kutného) – zedníka v Bzenci a Marie z rodu Františka Sukupa – podsedníka z Veselí. Zemřel ve věku 9 měsíců a 13 dní.
příčina úmrtí: Abscessus pharyngis.
Ježek Antonín – soustružník a měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 29. 10. 1891
datum pohřbu: 1. 11. 1891
číslo domu: čp. 2
doplňující informace: Syn Františka Ježka – zahradníka z Lysic a Františky z rodu Kašpara Abitze – kožešníka z Boskovic. Zemřel ve věku 72 let.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Otépka František
datum úmrtí: 1. 11. 1891
datum pohřbu: 3. 11. 1891
číslo domu: čp. 110
doplňující informace: Syn Kašpara Otépky – pokrývače v Bzenci a Františky z rodu Pavla Hrušky – domkaře ve Vážanech. Zemřel ve věku 6 měsíců.
příčina úmrtí: Psotník.
Klučka Josef
datum úmrtí: 2. 11. 1891
datum pohřbu: 4. 11. 1891
číslo domu: čp. 114
doplňující informace: Manželský syn Filipa Klučky – podruha v Bzenci a Uršuly z rodu Františka Brázdy – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 1 měsíc a 16 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Adamcová Anna
datum úmrtí: 5. 11. 1891
datum pohřbu: 8. 11. 1891
číslo domu: čp. 209
doplňující informace: Manželská dcera Františka Adamce – měšťana v Bzenci a Marie z rodu Antonína Repíka – podsedníka v Olšovci. Zemřela ve věku 5 měsíců a 9 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Růčková Aloisia
datum úmrtí: 6. 11. 1891
datum pohřbu: 8. 11. 1891
číslo domu: čp. 22
doplňující informace: Manželská dcera Josefa Růčky – podruha v Bzenci a Terezie z rodu Antonína Matušky – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 3 roky, 3 měsíce a 27 dní.
příčina úmrtí: Difteritis (Záškrt).
Sova František Karel
datum úmrtí: 7. 11. 1891
datum pohřbu: 9. 11. 1891
číslo domu: čp. 245
doplňující informace: Manželský syn Františka Sovy – podruha v Bzenci a Barbory z rodu Josefa Zubeka (Zubka) – podruha z Kněžduba. Zemřel ve věku 7 let a 3 dny.
příčina úmrtí: Difteritis (Záškrt).
Přerovský Filip – měšťan ve Bzenci
datum úmrtí: 9. 11. 1891
datum pohřbu: 12. 11. 1891
číslo domu: čp. 87
doplňující informace: Syn Františka Přerovského – řezníka v Bzenci a Mariany z rodu Jana Vojtěcha – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 71 let.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Rudlová Josefa
datum úmrtí: 24. 11. 1891
datum pohřbu: 26. 11. 1891
číslo domu: čp. 302
doplňující informace: Dcera Josefa Rudla – podruha v Bzenci a Františky z rodu Martina Kutného – podruha v Bzenci. Zemřela ve věku 11 měsíců a 2 dny.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Sovová Terezia
datum úmrtí: 26. 11. 1891
datum pohřbu: 27. 11. 1891
číslo domu: čp. 245
doplňující informace: Manželská dcera Františka Sovy – podruha v Bzenci a Barbory z rodu Josefa Zubeky (Zubka) – podruha z Kněžduba. Zemřela ve věku 2 roky, 6 měsíců a 8 dní.
příčina úmrtí: Difteritis (Záškrt).
Vrbův chlapec
datum úmrtí: 26. 11. 1891
datum pohřbu: 26. 11. 1891
číslo domu: čp. 185
doplňující informace: Syn Josefa Vrby – domkaře v Bzenci a Marie z rodu Jakuba Herinka – domkaře v Bzenci.
příčina úmrtí: Mrtvorozen.
Stavjaný Martin – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 28. 11. 1891
datum pohřbu: 1. 12. 1891
číslo domu: čp. 295
doplňující informace: Syn Martina Stavjaného – domkaře v Olšovci a Kateřiny z rodu Martina Strážnického – domkaře v Olšovci. Zemřel ve věku 65 let.
příčina úmrtí: Marasmus.
Altmanová (roz. Stavjaná) Anna
datum úmrtí: 5. 12. 1891
datum pohřbu: 8. 12. 1891
číslo domu: čp. 314
doplňující informace: Vdova po Františku Altmanovi – podruhu v Bzenci. Dcera Fabiána Stavjaného – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 90 let.
příčina úmrtí: Marasmus.
Nimmerfrohová (roz. Voštická) Barbora
datum úmrtí: 10. 12. 1891
datum pohřbu: 12. 12. 1891
číslo domu: čp. 120
doplňující informace: Manželka Františka Nimmerfroha – tkalce v Bzenci. Dcera Jana Voštického – obuvníka v Bzenci a Juliany z rodu Josefa Adamčíka – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 69 let.
příčina úmrtí: Raněna mrtvicí.
Pečírka Pavel
datum úmrtí: 12. 12. 1891
datum pohřbu: 13. 12. 1891
číslo domu: čp. 123
doplňující informace: Syn Josefa Pečírky – domkaře v Bzenci a Apollonie z rodu Jana Orlického – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 11 měsíců.
příčina úmrtí: Psotník.
Gazda Baltazar – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 14. 12. 1891
datum pohřbu: 15. 12. 1891
číslo domu: čp. 240
doplňující informace: Syn Ignáce Gazdy – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Jana Karnufka – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 71 let.
příčina úmrtí: Raněn mrtvicí.
Rukavičková Amalia
datum úmrtí: 14. 12. 1891
datum pohřbu: 15. 12. 1891
číslo domu: čp. 445
doplňující informace: Manželská dcera Václava Rukavičky – krejčího v Bzenci a Josefy z rodu Antonína Bezchleba – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 2 roky, 6 měsíců a 16 dní.
příčina úmrtí: Spála.
Pospěchová (roz. Indruchová) Anna
datum úmrtí: 15. 12. 1891
datum pohřbu: 18. 12. 1891
číslo domu: čp. 295
doplňující informace: Vdova po Františku Pospěchovi – měšťanu v Bzenci. Dříve vdova po Filipu Šrámkovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Antonína Indrucha – podsedníka v Olšovci a Magdalény z rodu Václava Jakši – kováře v Bzenci. Zemřela ve věku 84 let.
příčina úmrtí: Marasmus.
Junková (roz. Biehalová, Běhalová) Terezia
datum úmrtí: 24. 12. 1891
datum pohřbu: 26. 12. 1891
číslo domu: čp. 385
doplňující informace: Manželka Jana Junka – domkaře v Bzenci. Dcera Františka Biehala (Běhala) – obyvatele v Bzenci a Alžběty z rodu Jana Ulbrechta – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 42 let.
příčina úmrtí: Srdeční vada.
Dittl (Dittlová, Dittelová, roz. Holásková) Maria
datum úmrtí: 25. 12. 1891
datum pohřbu: 27. 12. 1891
číslo domu: čp. 22
doplňující informace: Vdova po Janu Dittlovi – domkaři v Bzenci. Dcera Františka Holáska – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 85 let.
příčina úmrtí: Marasmus.
Hostecká (roz. Veselovská) Aloisia
datum úmrtí: 26. 12. 1891
datum pohřbu: 27. 12. 1891
číslo domu: čp. 196
doplňující informace: Manželka Michala Hosteckého – obchodníka a hrnčíře v Bzenci. Dříve Václava Vašiny – hrnčíře. Dcera Jana Veselovského – domkaře z Nového Hradce v Čechách a Anny roz. Šimkové z Nového Hradce. Zemřela ve věku 50 let.
příčina úmrtí: Zánět míchy.
Osterezý (Ostrézi) Josef – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 30. 12. 1891
datum pohřbu: 1. 1. 1892
číslo domu: čp. 158
doplňující informace: Vdovec. Syn Josefa Osterezýho (Ostréziho) – domkaře v Bzenci a Tekly z rodu Václava Junka – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 77 let.
příčina úmrtí: Marasmus.
Procházková (roz. Sůčková) Kateřina
datum úmrtí: 31. 12. 1891
datum pohřbu: 2. 1. 1891
číslo domu: čp. 13
doplňující informace: Vdova po Františku Procházkovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Jakuba Sůčka – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Václava Osterezýho (Ostréziho) – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 76 let.
příčina úmrtí: Utopila se.
Kment (Kmenta) František – cukrář v Bzenci
datum úmrtí: 31. 12. 1891
datum pohřbu: 3. 1. 1891
číslo domu: čp. 34
doplňující informace: Syn Františka Kmenty – krejčího v Morkovicích. (Ostatní neznámo.) Zemřel ve věku 76 let.
příčina úmrtí: Raněn mrtvicí.

    zdroj:

  • signatura: 5171; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy Matrika zemřelých 1883 – 1916: ; použité strany: 65 – 72.