Matrika: úmrtí 1890

Junek Josef
datum úmrtí: 3. 1. 1890
datum pohřbu: 5. 1. 1890
číslo domu: čp. 385
doplňující informace: Syn Jana Junka – krejčího v Bzenci a Terezie z rodu Františka Biehala (Běhala) – podruha v Bzenci. Zemřel ve věku 9 měsíců a 17 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Rudl Jan
datum úmrtí: 5. 1. 1890
datum pohřbu: 7. 1. 1890
číslo domu: čp. 104
doplňující informace: Syn Františka Rudla – nádeníka v Bzenci a Marie z rodu Roziny – dcery Františka Adama z Velké Lhoty. Zemřel ve věku 1 měsíc.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Veber Bedřich
datum úmrtí: 7. 1. 1890
datum pohřbu: 9. 1. 1890
číslo domu: čp. 385
doplňující informace: Syn Jana Vebera – kartáčníka v Bzenci a Mariany z rodu Františka Biehala (Běhala) v Bzenci. Zemřel ve věku 8 měsíců a 19 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Sommerová Terezia
datum úmrtí: 15. 1. 1890
datum pohřbu: 17. 1. 1890
číslo domu: čp. 224
doplňující informace: Dcera Františka Sommera – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Jakuba Orlického – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 8 měsíců a 10 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Ventrča Matěj – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 15. 1. 1890
datum pohřbu: 17. 1. 1890
číslo domu: čp. 465
doplňující informace: Ženatý syn Františka Ventrče – měšťana v Bzenci a Mariany z rodu Jana Opravila – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 66 let.
příčina úmrtí: Otřesení mozku následkem pádu ze schodů.
Vojtěchová (roz. Vlčková) Maria
datum úmrtí: 18. 1. 1890
datum pohřbu: 20. 1. 1890
číslo domu: čp. 86
doplňující informace: Manželka Martina Vojtěcha – měšťana v Bzenci. Dcera Františka Vlčka – měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Kašpara Foltina (Foltína, Foltýna) převozníka v Bzenci. Zemřela ve věku 76 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Vozga Jan
datum úmrtí: 17. 1. 1890
datum pohřbu: 19. 1. 1890
číslo domu: čp. 208
doplňující informace: Syn Pavla Vozgy – podruha v Bzenci a Mariany z rodu Matěje Ventrče – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 1 měsíc a 12 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Flessnerová Filuména
datum úmrtí: 22. 1. 1890
datum pohřbu: 24. 1. 1890
číslo domu: čp. 158
doplňující informace: Dcera Josefa Flessnera – podruha v Bzenci a Apollonie z rodu Josefa Osterezý (Ostrézi) – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 1 rok, 8 měsíců a 10 dní.
příčina úmrtí: Prudký střevní katar.
Křížková Maria
datum úmrtí: 3. 2. 1890
datum pohřbu: 5. 2. 1890
číslo domu: čp. 156
doplňující informace: Dcera Isidora Křížka – pekaře v Bzenci a Marie z rodu Jiřího Mikulčíka – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 1 rok, 3 měsíce a 13 dní.
příčina úmrtí: Zánět mozkových blan.
Vávra Antonín
datum úmrtí: 10. 2. 1890
datum pohřbu: 12. 2. 1890
číslo domu: čp. 444
doplňující informace: Syn Františka Vávry – obuvníka v Bzenci a Anny z rodu Františka Biehala (Běhala) – podruha v Bzenci. Zemřel ve věku 7 měsíců a 14 dní.
příčina úmrtí: Zánět mozkových blan.
Goliášová (roz. Richmachová) Terezia
datum úmrtí: 11. 2. 1890
datum pohřbu: 13. 2. 1890
číslo domu: čp. 78
doplňující informace: Manželka Pavla Goliáše – měšťana v Bzenci. Dcera Jiřího Richmacha – měšťana v Bzenci a Apollonie z rodu Ondřeje Klučky – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 56 let.
příčina úmrtí: Rakovina pochvy.
Čermáková Josefa
datum úmrtí: 18. 2. 1890
datum pohřbu: 20. 2. 1890
číslo domu: čp. 46
doplňující informace: Dcera Josefa Čermáka – obuvníka v Bzenci a Marie z rodu Jana Kubíčka – domkaře z Jakubovic. Zemřela ve věku 3 dní.
příčina úmrtí: Zánět mozku.
Ručka (Růčka) František – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 20. 2. 1890
datum pohřbu: 22. 2. 1890
číslo domu: čp. 348
doplňující informace: Ženatý syn Vincence Ručky (Růčky) – měšťana v Bzenci a Mariany z rodu Bartoloměje Zábelky – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 53 let.
příčina úmrtí: Ochrnutí srdce.
Vanhara (Vaňhara) Jan – výminkář v Bzenci
datum úmrtí: 26. 2. 1890
datum pohřbu: 28. 2. 1890
číslo domu: čp. 125
doplňující informace: Ženatý syn Františka Vanhary (Vaňhary, Veinhary) – měšťana v Bzenci a Mariany z rodu Šebestiána Karnufka – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 65 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Píšťková (roz. Šimíková) Maria
datum úmrtí: 1. 3. 1890
datum pohřbu: 3. 3. 1890
číslo domu: čp. 17
doplňující informace: Manželka Štěpána Píšťka – panského bednáře v Bzenci. Dcera Františka Šimíka – domkaře v Syrovíně a Marie rozené Hladké. Zemřela ve věku 22 let.
příčina úmrtí: Hnisavý zánět pohrudnice.
Horká Maria
datum úmrtí: 4. 3. 1890
datum pohřbu: 6. 3. 1890
číslo domu: čp. 225
doplňující informace: Dcera † Vincence Horkého – měšťana v Bzenci a Juliány z rodu Ignáce Gazdy – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 15 let, 6 měsíců a 21 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Kučerová (roz. Rachvalová) Barbora
datum úmrtí: 4. 3. 1890
datum pohřbu: 6. 3. 1890
číslo domu: čp. 233
doplňující informace: Vdova po Matěji Kučerovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Matěje Rachvaly – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Baltazara Mikulíka – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 72 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Pořt Rudolf
datum úmrtí: 5. 3. 1890
datum pohřbu: 7. 3. 1890
číslo domu: čp. 33
doplňující informace: Syn Ignáce Pořta – obuvníka v Bzenci a Františky z rodu Antonína Goldmanna – krejčího v Bzenci. Zemřel ve věku 10 měsíců a 7 dní.
příčina úmrtí: Souchotiny.
Hatašová (roz. Horná) Josefa
datum úmrtí: 7. 3. 1890
datum pohřbu: 9. 3. 1890
číslo domu: čp. 495
doplňující informace: Vdova po Josefu Hatašovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Josefa Horného – měšťana v Bzenci a Apollonie z rodu Františka Goldmanna – hostinského v Olšovci. Zemřela ve věku 66 let.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Slavíková Terezia
datum úmrtí: 9. 3. 1890
datum pohřbu: 11. 3. 1890
číslo domu: čp. 281
doplňující informace: Dcera Josefa Slavíka – měšťana v Bzenci a Marie z rodu Jana Biče – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 6 měsíců a 24 dní.
příčina úmrtí: Zánět mozku.
Brázdová Maria
datum úmrtí: 16. 3. 1890
datum pohřbu: 18. 3. 1890
číslo domu: čp. 122
doplňující informace: Dcera Antonína Brázdy – obuvníka v Bzenci a Cecilie z rodu Jana Hataše – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 4 měsíce a 27 dní.
příčina úmrtí: Dusivý kašel.
Steindorfová (roz. Kutná) Terezia
datum úmrtí: 19. 3. 1890
datum pohřbu: 21. 3. 1890
číslo domu: „Obecní dům“
doplňující informace: Manželka Ignáce Steindorfa – stolaře v Bzenci. Dcera Matouše Kutného – domkaře v Olšovci a Františky z rodu Matouše Adamčíka – domkaře v Olšovci. Zemřela ve věku 38 let.
příčina úmrtí: Ochrnutí dolních končetin.
Novotné Františky chlapec
datum úmrtí: neuvedeno
datum pohřbu: 26. 3. 1890
číslo domu: čp. 473
doplňující informace: Nemanželský syn Františky – svobodné dcery Josefa Novotného – nájemce mlýna ve Křtinách a jeho manželky Františky z rodu Antonína Halše – mlynáře z Lulče.
příčina úmrtí: Mrtvorozen.
Brdečka Augustin
datum úmrtí: 28. 3. 1890
datum pohřbu: 30. 3. 1890
číslo domu: čp. 6
doplňující informace: Syn Morice Brdečky – kloboučníka v Bzenci a Anežky z rodu Anny – dcery Jana Gajdušky – tesaře z Bohuslavic. Zemřel ve věku 7 měsíců a 3 dny.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Orlický Pavel – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 6. 4. 1890
datum pohřbu: 8. 4. 1890
číslo domu: čp. 228
doplňující informace: Ženatý syn Jana Orlického – měšťana v Bzenci a Magdaleny z rodu Bartoloměje Zábelky – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 39 let.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Janoštík František – bývalý hostinský ve Vídni (Leopoldov, Karmelitánské náměstí č. 10), nyní obyvatel v Bzenci
datum úmrtí: 11. 4. 1890
datum pohřbu: 13. 4. 1890
číslo domu: čp. 78
doplňující informace: Ženatý syn Vavřince Janoštíka – krejčího v Bzenci a Mariany z rodu Jana Fellmayera – bednáře v Bzenci. Zemřel ve věku 60 let.
příčina úmrtí: Úbytě míchy.
Stehlíková (roz. Grandisch) Maria
datum úmrtí: 13. 4. 1890
datum pohřbu: 15. 4. 1890
číslo domu: čp. 101
doplňující informace: Manželka Kristiána Stehlíka – podruha v Bzenci. Dcera Jiřího Grandische – podruha z Rabensburgu a Marie roz. Jurcové z Rabensburgu. Zemřela ve věku 67 let.
příčina úmrtí: Rakovina jater.
Kastingerová Františka – obyvatelka v Bzenci
datum úmrtí: 14. 4. 1890
datum pohřbu: 16. 4. 1890
číslo domu: čp. 297
doplňující informace: Svobodná dcera Jana Kastingera – měšťana v Bzenci a Mariany z rodu Jana Nováka – převozníka u řeky Moravy v Bzenci. Zemřela ve věku 81 let.
příčina úmrtí: Mrtvice.
Janeček Antonín
datum úmrtí: 14. 4. 1890
datum pohřbu: 16. 4. 1890
číslo domu: čp. 20
doplňující informace: Syn Františka Janečka – pokrývačského mistra v Bzenci a Anny z rodu Františka Rosy – uzenáře v Bzenci. Zemřel ve věku 10 měsíců a 14 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Ostrezý (Ostrézi) Antonín
datum úmrtí: 23. 4. 1890
datum pohřbu: 25. 4. 1890
číslo domu: čp. 437
doplňující informace: Syn † Jana Ostrezý (Ostrézi) – podruha v Bzenci a Mariany z rodu Františka Šebesty – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 1 rok, 9 měsíců a 13 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Valda Jakub – obuvník v Bzenci
datum úmrtí: 23. 4. 1890
datum pohřbu: 25. 4. 1890
číslo domu: čp. 371
doplňující informace: Ženatý syn Jana Valdy – domkaře v Bzenci a Mariany z rodu Petra Michalíka – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 55 let.
příčina úmrtí: Rakovina v oku.
Novák Leopold – obuvník v Bzenci
datum úmrtí: 25. 4. 1890
datum pohřbu: 27. 4. 1890
číslo domu: čp. 60
doplňující informace: Ženatý syn Františka Nováka – obuvníka v Bzenci a Kateřiny z rodu Josefa Goliáše – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 37 let.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Vysloužilová Maria
datum úmrtí: 26. 4. 1890
datum pohřbu: 28. 4. 1890
číslo domu: čp. 514
doplňující informace: Dcera Josefa Vysloužila – pekaře v Bzenci a Františky z rodu Ignáce Fellmayera – bednáře v Bzenci. Zemřela ve věku 1 rok, 5 měsíců a 15 dní.
příčina úmrtí: Zánět průdušnice.
Bunža Jan – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 1. 5. 1890
datum pohřbu: 3. 5. 1890
číslo domu: čp. 214
doplňující informace: Ženatý syn Antonína Bunže – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Jiřího Sigmunda – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 44 let.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Brázdová Aloisia
datum úmrtí: 7. 5. 1890
datum pohřbu: 9. 5. 1890
číslo domu: čp. 385
doplňující informace: Dcera Jana Brázdy – obuvníka v Bzenci a Johanny z rodu Antonína Ježka – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 10 měsíců a 10 dní.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Urban František – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 11. 5. 1890
datum pohřbu: 13. 5. 1890
číslo domu: čp. 302
doplňující informace: Vdovec. Syn Ignáce Urbana – domkaře v Bzenci a Veroniky z rodu Ondřeje Golda – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 56 let.
příčina úmrtí: Žaludeční rak.
Šebestová Ludmila
datum úmrtí: 22. 5. 1890
datum pohřbu: 24. 5. 1890
číslo domu: čp. 213
doplňující informace: Dcera Karla Šebesty – měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Františka Valštýna – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 1 měsíc a 3 dny.
příčina úmrtí: Zánět průdušek.
Kollmannův chlapec
datum úmrtí: neuvedeno
datum pohřbu: 27. 5. 1890
číslo domu: „Radnice“
doplňující informace: Syn Viléma Kollmanna – hostinského v Bzenci a Anny z rodu Jiřího Vaníčka – učitele z Jankovic.
příčina úmrtí: Mrtvorozen.
Brázdová Rozália (Růžena)
datum úmrtí: 5. 6. 1890
datum pohřbu: 7. 6. 1890
číslo domu: čp. 227
doplňující informace: Dcera Josefa Brázdy – měšťana v Bzenci a Rozálie z rodu Václava Slavíka – měšťana v Bzenci.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Ručka (Růčka) Bedřich
datum úmrtí: 6. 6. 1890
datum pohřbu: 8. 6. 1890
číslo domu: čp. 20
doplňující informace: Syn Josefa Ručky (Růčky) – podruha v Bzenci a Terezie z rodu Antonína Matušky – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 4 měsíce a 7 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Hatašovo děvče
datum úmrtí: neuvedeno
datum pohřbu: 8. 6. 1890
číslo domu: čp. 57
doplňující informace: Dcera Josefa Hataše – pekaře v Bzenci a Marie z rodu Dominika Otto (Otty) – mlynáře na Svolšíně.
příčina úmrtí: Mrtvorozena.
Sovová Josefa
datum úmrtí: 10. 6. 1890
datum pohřbu: 12. 6. 1890
číslo domu: čp. 200
doplňující informace: Dcera Jana Sovy – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Františka Jakše – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 11 měsíců a 24 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Šebestová (roz. Klučková) Maria
datum úmrtí: 10. 6. 1890
datum pohřbu: 12. 6. 1890
číslo domu: čp. 157
doplňující informace: Manželka Františka Šebesty – domkaře v Bzenci. Dcera Františka Klučky – domkaře v Bzenci a Mariany z rodu Františka Kutného – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 26 let.
příčina úmrtí: Hnisavost hrudníku.
Dušovský Josef – obchodník v Bzenci
datum úmrtí: 12. 6. 1890
datum pohřbu: 14. 6. 1890
číslo domu: čp. 287
doplňující informace: Vdovec. Syn Josefa Dušovského – obchodníka z Větrného Jeníkova a Kateřiny z rodu Františka Jarého – podruha z Kamenice (na Moravě). Zemřel ve věku 34 let.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Nováková Rozália
datum úmrtí: 14. 6. 1890
datum pohřbu: 16. 6. 1890
číslo domu: čp. 60
doplňující informace: Dcera † Leopolda Nováka – domkaře v Bzenci a Marie z rodu Jiřího Škody – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 1 rok, 8 měsíců a 9 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Flessnerová Aloisie
datum úmrtí: 19. 6. 1890
datum pohřbu: 21. 6. 1890
číslo domu: čp. 158
doplňující informace: Dcera Josefa Flessnera – domkaře v Bzenci a Apollonie z rodu Josefa Osterezý (Ostrézi) v Bzenci. Zemřela ve věku 14 let a 14 dní.
příčina úmrtí: Ochrnutí srdce.
Pospíšilové Johanny děvče
datum úmrtí: neuvedeno
datum pohřbu: 28. 6. 1890
číslo domu: čp. 27
doplňující informace: Nemanželská dcera Johanny Pospíšilové – služky v Bzenci, která byla svobodnou dcerou Martina Pospíšila – podruha v Ořechovém (u Polešovic) a Františky roz. Pavelkové z Polešovic.
příčina úmrtí: Mrtvorozena.
Sadila Josef – domkař (na pasekách) ve Vlčkové (okr. Holešov)
datum úmrtí: 2. 7. 1890
datum pohřbu: 4. 7. 1890
číslo domu: „Obecní dům“
doplňující informace: Ženatý syn Josefa Sadila – domkaře z Kašavy a Františky roz. Horságové. Zemřel ve věku 45 let.
příčina úmrtí: Zánět mozku.
Ventrčová (roz. Junková) Kateřina
datum úmrtí: 4. 7. 1890
datum pohřbu: 6. 7. 1890
číslo domu: čp. 200
doplňující informace: Manželka Jana Ventrče – podruha v Bzenci. Dcera Antonína Junka – domkaře v Bzenci a Apollonie z rodu Václava Kaštalána – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 72 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Šimíkovo děvče
datum úmrtí: neuvedeno
datum pohřbu: 8. 7. 1890
číslo domu: čp. 435
doplňující informace: Dcera Františka Šimíka – stolaře v Bzenci a Josefy z rodu Matouše Rachvaly – měšťana v Bzenci.
příčina úmrtí: Mrtvorozena.
Ehrlich Bohumír
datum úmrtí: 12. 7. 1890
datum pohřbu: 14. 7. 1890
číslo domu: čp. 240
doplňující informace: Syn Karla Ehrlicha – stolaře v Bzenci a Cecilie z rodu Baltazary Gazdy v Bzenci. Zemřel ve věku 1 rok, 2 měsíce a 18 dní.
příčina úmrtí: Spalničky.
Staňková Karolína
datum úmrtí: 20. 7. 1890
datum pohřbu: 22. 7. 1890
číslo domu: čp. 17 „ve dvoře“
doplňující informace: Dcera Františka Staňka – pacholka na dvoře v Bzenci a Marie z rodu Františka Hekla – domkaře z Vracova. Zemřela ve věku 1 rok, 8 měsíců a 16 dní.
příčina úmrtí: Spalničky.
Rudlová Štěpánka
datum úmrtí: 22. 7. 1890
datum pohřbu: 24. 7. 1890
číslo domu: čp. 447
doplňující informace: Dcera Františka Rudla – obuvníka v Bzenci a Antonie – nemanželské dcery Josefy z rodu Pavla Kocůrka – krejčího v Bzenci. Zemřela ve věku 8 měsíců a 6 dní.
příčina úmrtí: Zánět mozku.
Sůčková (Sučková, Súčková) Filuména
datum úmrtí: 24. 7. 1890
datum pohřbu: 26. 7. 1890
číslo domu: čp. 362
doplňující informace: Dcera Josefa Sůčka – zedníka v Bzenci a Marie z rodu Matěje Habáně – domkaře z Boršic. Zemřela ve věku 10 měsíců a 26 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Lakosilová Andělína
datum úmrtí: 28. 7. 1890
datum pohřbu: 30. 7. 1890
číslo domu: čp. 438
doplňující informace: Dcera Augustina Lakosila – krejčího v Bzenci a Anny z rodu Josefa Pecha – bednáře v Bzenci. Zemřela ve věku 10 měsíců a 29 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Oráčová Veronika
datum úmrtí: 30. 7. 1890
datum pohřbu: 1. 8. 1890
číslo domu: čp. 175
doplňující informace: Dcera Josefa Oráče – podruha v Bzenci a Veroniky – nemanželské dcery Mariany – nemanželské dcery Alžběty z rodu Baltazara Růčky – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 2 roky, 4 měsíce a 22 dní.
příčina úmrtí: Spalničky.
Šalomounová Anna
datum úmrtí: 30. 7. 1890
datum pohřbu: 1. 8. 1890
číslo domu: čp. 521
doplňující informace: Dcera Františka Šalomouna – obuvníka v Bzenci a Kateřiny z rodu Tomáše Režňáka – hospodského v Nové Lhotě. Zemřela ve věku 1 rok, 7 měsíců a 12 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Kučerová Anna
datum úmrtí: 3. 8. 1890
datum pohřbu: 5. 8. 1890
číslo domu: čp. 202
doplňující informace: Dcera Františka Kučery – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Františka Junka – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 9 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Repík Josef
datum úmrtí: 7. 8. 1890
datum pohřbu: 9. 8. 1890
číslo domu: čp. 474
doplňující informace: Syn † Františka Repíka – podruha v Bzenci a Barbory z rodu Matouše Tvarůžka – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 3 roky, 6 měsíců a 11 dní.
příčina úmrtí: Zánět mozkové blány.
Rachvala František – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 8. 8. 1890
datum pohřbu: 10. 8. 1890
číslo domu: čp. 203
doplňující informace: Ženatý syn Matěje Rachvaly – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Baltazara Mikulíka – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 77 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Sommer Florián
datum úmrtí: 11. 8. 1890
datum pohřbu: 13. 8. 1890
číslo domu: čp. 110
doplňující informace: Syn Josefa Sommera – podruha v Bzenci a Marie z rodu Josefa Flessnera – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 1 rok, 3 měsíce a 10 dní.
příčina úmrtí: Zánět průdušek.
Šebestová Maria
datum úmrtí: 12. 8. 1890
datum pohřbu: 14. 8. 1890
číslo domu: čp. 157
doplňující informace: Dcera Františka Šebesty – domkaře v Bzenci a Marie z rodu Františka Klučky – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 10 měsíců a 15 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Michalíková (roz. Bičová) Anna
datum úmrtí: 14. 8. 1890
datum pohřbu: 16. 8. 1890
číslo domu: čp. 130
doplňující informace: Vdova po Karlu Michalíkovi – domkaři v Bzenci. Dcera Václava Biče – domkaře v Bzenci a Pauliny z rodu Baltazara Mikulíka – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 77 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Černínová Žofia
datum úmrtí: 17. 8. 1890
datum pohřbu: 19. 8. 1890
číslo domu: čp. 27
doplňující informace: Dcera Rudolfa Černína – bednáře v Bzenci a Rozálie z rodu Josefa Pecha – bednáře v Bzenci. Zemřela ve věku 6 měsíců a 14 dní.
příčina úmrtí: Zánět střev.
Nováková Maria
datum úmrtí: 18. 8. 1890
datum pohřbu: 20. 8. 1890
číslo domu: čp. 166
doplňující informace: Dcera Františka Nováka – domkaře v Bzenci a Terezie z rodu Matěje Nováka – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 1 rok a 1 měsíc.
příčina úmrtí: Spalničky.
Šebesta František – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 18. 8. 1890
datum pohřbu: 20. 8. 1890
číslo domu: čp. 157
doplňující informace: Ženatý syn Martina Šebesty – domkaře v Bzenci a Veroniky z rodu Josefa Zapletala – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 73 let.
příčina úmrtí: Zánět ledvin.
Ručková (Růčková) Maria
datum úmrtí: 19. 8. 1890
datum pohřbu: 21. 8. 1890
číslo domu: čp. 337
doplňující informace: Dcera Jana Ručky (Růčky) – podruha v Bzenci a Kateřiny z rodu Jana Otruby – podruha z Tvarožné Lhoty. Zemřela ve věku 8 měsíců a 12 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Jelínek Antonín – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 31. 8. 1890
datum pohřbu: 2. 9. 1890
číslo domu: čp. 341
doplňující informace: Ženatý syn Filipa Jelínka – podsedníka v Olšovci a Anny z rodu Floriána Urbana – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 50 let.
příčina úmrtí: Zánět ledvin.
Jaroš Josef – domkař a zedník v Bzenci
datum úmrtí: 31. 8. 1890
datum pohřbu: 2. 9. 1890
číslo domu: čp. 420
doplňující informace: Ženatý syn Jana Jaroše – domkaře v Bzenci a Lucie z rodu Michala Juřeny – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 48 let.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Škoda Jan
datum úmrtí: 3. 9. 1890
datum pohřbu: 5. 9. 1890
číslo domu: čp. 254
doplňující informace: Syn Josefa Škody – měšťana a obuvníka v Bzenci a Marie z rodu Jakuba Žihy – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 1 rok a 22 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Zábelka Alois
datum úmrtí: 13. 9. 1890
datum pohřbu: 15. 9. 1890
číslo domu: čp. 221
doplňující informace: Syn Antonína Zábelky – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Josefa Šebesty – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 2 měsíce a 23 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Koluch (Kolúch) Alois
datum úmrtí: 15. 9. 1890
datum pohřbu: 17. 9. 1890
číslo domu: čp. 77
doplňující informace: Svobodný syn Jana Kolucha – kupce v Bzenci a Marie z rodu Vavřince Janoštíka – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 22 let.
příčina úmrtí: Ochrnutí plic.
Domanská Leopoldina
datum úmrtí: 18. 9. 1890
datum pohřbu: 20. 9. 1890
číslo domu: „Obecní dům“
doplňující informace: Dcera Eduarda Domanského – zámečníka v Bzenci a Karolíny z rodu Bedřicha Klause – obyvatele z Jeny. Zemřela ve věku 10 měsíců a 3 dny.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Křížka Josef
datum úmrtí: 21. 9. 1890
datum pohřbu: 23. 9. 1890
číslo domu: čp. 156
doplňující informace: Syn Isidora Křížky – pekaře v Bzenci a Marie z rodu Jiřího Mikulčíka – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 8 měsíců a 10 dní.
příčina úmrtí: Zánět střev.
Novosádová (Novosadová) Terezia
datum úmrtí: 22. 9. 1890
datum pohřbu: 24. 9. 1890
číslo domu: čp. 485
doplňující informace: Dcera Josefa Novosada – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Antonína Říkovského – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 1 rok, 11 měsíců a 27 dní.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Kolář Štěpán
datum úmrtí: 28. 9. 1890
datum pohřbu: 30. 9. 1890
číslo domu: čp. 193
doplňující informace: Syn Josefa Koláře – krejčího v Bzenci a Kateřiny z rodu Ignáce Vojčíka – rolníka z Jarošovic. Zemřel ve věku 1 měsíc a 7 dní.
příčina úmrtí: Prudký katar střev.
Sedláček Jan
datum úmrtí: 7. 10. 1890
datum pohřbu: 9. 10. 1890
číslo domu: čp. 120
doplňující informace: Nemanželský syn Marie – svobodné dcery † Jana Sedláčka – zednického políra v Bzenci a Josefy z rodu Antonína Matůška – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 2 dny.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Vrzalová Anna
datum úmrtí: 9. 10. 1890
datum pohřbu: 11. 10. 1890
číslo domu: čp. 156
doplňující informace: Dcera Antonína Vrzala – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Antonína Blateckého – domkaře v Olšovci. Zemřela ve věku 2 roky, 3 měsíce a 3 dny.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Beck František – voják od 12. c. k. dragounského pluku v Bzenci
datum úmrtí: 11. 10. 1890
datum pohřbu: 13. 10. 1890
číslo domu: „Kasárna“
doplňující informace: Svobodný syn Josefa Becka – tkalce z Hermersdorfu (Kamenné Horky) v hejtmanství Mor. Třebová a Barbory z rodu Jiřího Bloudíka – rolníka z Hermersdorfu. Zemřel ve věku 21 let.
příčina úmrtí: Vrhl se pod vlak a byl přejetím usmrcen.
Klučková Barbora
datum úmrtí: 13. 10. 1890
datum pohřbu: 15. 10. 1890
číslo domu: čp. 401
doplňující informace: Dcera Filipa Klučky – podruha v Bzenci a Uršuly z rodu Františka Brázdy – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 4 měsíce a 18 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Edlerová Josefa
datum úmrtí: 13. 10. 1890
datum pohřbu: 15. 10. 1890
číslo domu: čp. 238
doplňující informace: Dcera Františka Edlera – podruha v Bzenci a Juliány z rodu Filipa Nováka – domkaře z Újezdce. Zemřela ve věku 2 měsíce a 11 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Kutná Maria
datum úmrtí: 16. 10. 1890
datum pohřbu: 18. 10. 1890
číslo domu: čp. 107
doplňující informace: Nemanželská dcera Marie – dcery † Martina Kutného – domkaře v Olšovci a Alžběty z rodu Matouše Klučky – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 3 měsíce a 4 dny.
příčina úmrtí: Psotník.
Kůr (Kur) Martin – panský dráb v Bzenci
datum úmrtí: 16. 10. 1890
datum pohřbu: 18. 10. 1890
číslo domu: čp. 17 „ve dvoře“
doplňující informace: Ženatý syn Františka Kůra – čtvrtníka z Vracova a Mariany z rodu Ondřeje Novotného – domkaře z Vracova. Zemřel ve věku 80 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Flugerová Františka
datum úmrtí: 22. 10. 1890
datum pohřbu: 24. 10. 1890
číslo domu: čp. 297
doplňující informace: Vdova po Františku Flugerovi – lékárníku v Bzenci. Dcera Františka Erbana – bažantníka v Bzenci a Marie z rodu Antonína Rocka (Roka) – učitele z Martínkova. Zemřela ve věku 66 let.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Prunc František
datum úmrtí: 24. 10. 1890
datum pohřbu: 26. 10. 1890
číslo domu: čp. 24
doplňující informace: Nemanželský syn Anny Pruncové – nádenice z Jamolice (příslušné do Myslibořic v okr. hejtm. Mor. Krumlov). Zemřel ve věku 1 den.
příčina úmrtí: Slabost životní.
Kotková (roz. Ventrčová) Apollonia
datum úmrtí: 29. 10. 1890
datum pohřbu: 31. 10. 1890
číslo domu: čp. 516
doplňující informace: Vdova po Arnoštu Kotkovi – domkaři v Bzenci. Dcera Josefa Ventrče – domkaře v Bzenci a Apollonie z rodu Augustina Doležala – domkaře v Olšovci. Zemřela ve věku 82 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Dufalík (Důfalík) Bedřich
datum úmrtí: 10. 11. 1890
datum pohřbu: 12. 11. 1890
číslo domu: čp. 339
doplňující informace: Syn Karla Dufalíka – bednáře v Bzenci a Julie z rodu Jana Demasýho – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 25 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Leitsmannová (roz. Plavinová) Cecilia
datum úmrtí: 11. 11. 1890
datum pohřbu: 13. 11. 1890
číslo domu: čp. 24
doplňující informace: Vdova po Františku Leitsmannovi – pekaři v Bzenci. Dříve též vdova po Aloisi Voleníkovi – hodináři v Bzenci. Dcera Václava Plaviny – zedníka v Brně a Kláry roz. Hromkové. Zemřela ve věku 65 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Ventrča František
datum úmrtí: 16. 11. 1890
datum pohřbu: 18. 11. 1890
číslo domu: čp. 273
doplňující informace: Syn Františka Ventrče – měšťana v Bzenci a Eleonory z rodu Josefa Čermáka – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 3 měsíce a 4 dny.
příčina úmrtí: Psotník.
Müllerová Alžběta
datum úmrtí: 19. 11. 1890
datum pohřbu: 21. 11. 1890
číslo domu: čp. 80 „nádraží“
doplňující informace: Dcera Leopolda Müllera – strážníka při severní dráze v Bzenci a Barbory z rodu Abraháma Gregora – podruha ze Zwerndorfu. Zemřela ve věku 1 rok a 3 měsíce.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Sigmundová Aloisia
datum úmrtí: 20. 11. 1890
datum pohřbu: 22. 11. 1890
číslo domu: čp. 456
doplňující informace: Nemanželská dcera Terezie – svobodné dcery Jana Sigmunda – domkaře v Bzenci a Tekly z rodu Arnošta Sekelýho – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 13 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Žalůdek (Schaludek) Leopold
datum úmrtí: 26. 11. 1890
datum pohřbu: 28. 11. 1890
číslo domu: čp. 79 „nádraží“
doplňující informace: Syn Jana Žalůdka – strážníka při severní dráze v Bzenci a Anny z rodu Ignáce Tvrdého – strážníka při severní dráze v Ringelsdorfu. Zemřel ve věku 11 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Karhan Julius
datum úmrtí: 23. 11. 1890
datum pohřbu: 25. 11. 1890
číslo domu: čp. 17 „pivovar“
doplňující informace: Syn Františka Karhana – nájemníka hostince pivovarského v Bzenci a Anastázie z rodu Julia Sedlaříka – kamenického mistra z Velehradu. Zemřel ve věku 2 roky, 9 měsíců a 25 dní.
příčina úmrtí: Otřesení mozku.
Neznámá osoba mužského pohlaví
datum úmrtí: mezi 26. a 30. 11. 1890
datum pohřbu: 4. 12. 1890
číslo domu: „Obecní dům“
doplňující informace: Později úředně zjištěno, že dotyčným byl Ludvík Kolařík – svobodný syn Jana Kolaříka – čtvrtníka z Březolup.
příčina úmrtí: Zemřel následkem zmrznutí.
Jarošové Anny děvče
datum úmrtí: neuvedeno
datum pohřbu: 24. 11. 1890
číslo domu: čp. 162
doplňující informace: Nemanželská dcera Anny – svobodné dcery † Jiřího Jaroše – domkaře v Bzenci a Rozálie z rodu Jana Nováka – domkaře v Olšovci.
příčina úmrtí: Mrtvorozeno.
Těšínská (roz. Flessnerová) Pavla
datum úmrtí: 8. 12. 1890
datum pohřbu: 10. 12. 1890
číslo domu: čp. 403
doplňující informace: Manželka Pavla Těšínského – domkaře v Bzenci. Dcera Alexandra Flessnera – domkaře v Bzenci a Františky z rodu Valentina Sekánka – podsedníka z Olšovce. Zemřela ve věku 37 let.
příčina úmrtí: Tuberkulóza plic.
Strnad Antonín – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 11. 12. 1890
datum pohřbu: 13. 12. 1890
číslo domu: čp. 367
doplňující informace: Ženatý syn Františka Strnada – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Karla Fellmayera – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 72 let.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Plevákův chlapec
datum úmrtí: neuvedeno
datum pohřbu: 14. 12. 1890
číslo domu: čp. 172
doplňující informace: Syn Antonína Pleváka – obuvníka v Bzenci a Kateřiny z rodu Vincence Sůčka – měšťana v Bzenci.
příčina úmrtí: Mrtvorozen.
Gartnerův chlapec
datum úmrtí: neuvedeno
datum pohřbu: 21. 12. 1890
číslo domu: čp. 297
doplňující informace: Syn Jana Gartnera – národního učitele v Bzenci a Marie z rodu Františka Přerovského – řezníka v Bzenci.
příčina úmrtí: Mrtvorozen.
Novotný Jan
datum úmrtí: 25. 12. 1890
datum pohřbu: 27. 12. 1890
číslo domu: čp. 285
doplňující informace: Nemanželský syn Marie – svobodné dcery Matěje Novotného – krejčího v Bzenci a Kateřiny z rodu Martina Urbánka – domkaře ve Strážnici. Zemřel ve věku 19 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Pech Josef – bednář a domkař v Bzenci
datum úmrtí: 25. 12. 1890
datum pohřbu: 28. 12. 1890
číslo domu: čp. 438
doplňující informace: Ženatý syn Josefa Pecha – bednáře z Kvasic a Antonie z rodu Františka Zlámala – podsedníka z Kvasic. Zemřel ve věku 58 let.
příčina úmrtí: Rak žaludku.
Vojtěch Tomáš – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 26. 12. 1890
datum pohřbu: 28. 12. 1890
číslo domu: čp. 205
doplňující informace: Vdovec. Syn Vendelína Vojtěcha – měšťana v Bzenci a Apollonie z rodu Jakuba Bunže – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 80 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Appl František
datum úmrtí: 28. 12. 1890
datum pohřbu: 30. 12. 1890
číslo domu: „Nádražní stanice státní dráhy“
doplňující informace: Syn Josefa Appla – strážníka na výhybkách na státní dráze v Bzenci a Johanny z rodu Jana Klingera – podruha z Krasíkova. Zemřel ve věku 25 dní.
příčina úmrtí: Psotník.

    zdroj:

  • signatura: 5171; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy Matrika zemřelých 1883 – 1916: ; použité strany: 55 – 64.