Matrika: úmrtí 1889

Lakosil Antonín
datum úmrtí: 2. 1. 1889
datum pohřbu: 4. 1. 1889
číslo domu: čp. 432
doplňující informace: Syn Augustina Lakosila – krejčího v Bzenci a Anny z rodu Josefa Pecha – bednáře v Bzenci. Zemřel ve věku 6 měsíců a 24 dní.
příčina úmrtí: Plicní katar.
Klinkovská Jindřiška
datum úmrtí: 4. 1. 1889
datum pohřbu: 6. 1. 1889
číslo domu: čp. 195
doplňující informace: Dcera Jana Klinkovského – řezníka v Bzenci a Josefy z rodu Františka Marečka – soustružníka v Bzenci. Zemřela ve věku 6 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Karnufek František
datum úmrtí: 5. 1. 1889
datum pohřbu: 7. 1. 1889
číslo domu: čp. 229
doplňující informace: Syn Františka Karnufka – měšťana v Bzenci a Marie z rodu Pavla Bunže – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 1 měsíc a 24 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Čermák Štěpán
datum úmrtí: 7. 1. 1889
datum pohřbu: 9. 1. 1889
číslo domu: čp. 46
doplňující informace: Syn Josefa Čermáka – obuvníka v Bzenci a Marie z rodu Jana Kubíčka – domkaře z Jakubovic. Zemřel ve věku 20 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Klučková Terezia
datum úmrtí: 13. 1. 1889
datum pohřbu: 15. 1. 1889
číslo domu: čp. 401
doplňující informace: Dcera Filipa Klučky – podruha v Bzenci a Uršuly z rodu Františka Brázdy – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 4 měsíce.
příčina úmrtí: Vřed.
Ručka (Růčka) František
datum úmrtí: 13. 1. 1889
datum pohřbu: 15. 1. 1889
číslo domu: čp. 20
doplňující informace: Syn Josefa Ručky (Růčky) – podruha v Bzenci a Terezie z rodu Antonína Matouška – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 7 let, 11 měsíců a 21 dní.
příčina úmrtí: Zánět mozku.
Orlická (roz. Sigmundová) Apollonia
datum úmrtí: 14. 1. 1889
datum pohřbu: 16. 1. 1889
číslo domu: čp. 239
doplňující informace: Vdova po Františku Orlickém – měšťanu v Bzenci. Dcera Štěpána Sigmunda – měšťana v Bzenci a Mariany z rodu Jana Gistra – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 70 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Mikulčík Augustin
datum úmrtí: 18. 1. 1889
datum pohřbu: 20. 1. 1889
číslo domu: čp. 305
doplňující informace: Syn Jana Mikulčíka – obuvníka v Bzenci a Filumeny z rodu Josefa Konečného – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 5 měsíců a 5 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Dufková Maria
datum úmrtí: 19. 1. 1889
datum pohřbu: 21. 1. 1889
číslo domu: čp. 354
doplňující informace: Dcera Josefa Dufka – tesaře v Bzenci a Františky z rodu Martina Škody – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 3 let a 12 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Hatašův chlapec
datum úmrtí: neuvedeno
datum pohřbu: 31. 1. 1889
číslo domu: čp. 57
doplňující informace: Syn Josefa Hataše – pekaře v Bzenci a Marie z rodu Dominika Otto – mlynáře ve Svolšíně.
příčina úmrtí: Mrtvorozen.
Kypr Jan
datum úmrtí: 30. 1. 1889
datum pohřbu: 1. 2. 1889
číslo domu: čp. 188
doplňující informace: Syn Michala Kypra – stolaře v Bzenci a Františky z rodu Antonína Bezchleba – obuvníka v Bzenci. Zemřel ve věku 2 měsíce a 6 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Varadinková Maria
datum úmrtí: 2. 2. 1889
datum pohřbu: 4. 2. 1889
číslo domu: čp. 467
doplňující informace: Nemanželská dcera Filumeny – svobodné dcery † Františka Varadinka – podruha v Bzenci a Magdaleny roz. Goliášové ze Bzence. Zemřela ve věku 1 měsíc a 12 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Sedláček Jan
datum úmrtí: 7. 2. 1889
datum pohřbu: 9. 2. 1889
číslo domu: čp. 20
doplňující informace: Nemanželský syn Mariany – svobodné dcery † Jana Sedláčka – zedníka v Bzenci a Josefy z rodu Antonína Matušky – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 9 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Adamčík Josef – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 7. 2. 1889
datum pohřbu: 9. 2. 1889
číslo domu: čp. 369
doplňující informace: Vdovec. Syn Matouše Adamčíka – domkaře v Bzenci a Veroniky z rodu Matěje Šebesty – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 41 let.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Kuchařová (roz. Flessnerová) Barbora
datum úmrtí: 8. 2. 1889
datum pohřbu: 10. 2. 1889
číslo domu: čp. 466
doplňující informace: Manželka Františka Kuchaře – domkaře v Bzenci. Dcera Alexandra Flessnera – domkaře v Bzenci a Františky z rodu Valentina Sekánka – domkaře v Olšovci. Zemřela ve věku 38 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Hromkovo děvče
datum úmrtí: neuvedeno
datum pohřbu: 8. 2. 1889
číslo domu: čp. 181
doplňující informace: Dcera Františka Hromka – pekaře v Bzenci a Terezie z rodu Jana Hataše – měšťana v Bzenci.
příčina úmrtí: Mrtvorozeno.
Jeníčková Eleonora
datum úmrtí: 6. 2. 1889
datum pohřbu: 8. 2. 1889
číslo domu: čp. 301
doplňující informace: Dcera Josefa Jeníčka – tesaře v Bzenci a Eleonory z rodu Josefa Nikla – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 1 měsíc a 8 dní.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Procházka Šebestián – sluha při severní dráze a domkař v Bzenci
datum úmrtí: 12. 2. 1889
datum pohřbu: 14. 2. 1889
číslo domu: čp. 48
doplňující informace: Ženatý syn Michala Procházky – domkaře v Bzenci a Terezie z rodu Martina Chmely – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 59 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Repík Antonín
datum úmrtí: 16. 2. 1889
datum pohřbu: 18. 2. 1889
číslo domu: čp. 187
doplňující informace: Syn Josefa Repíka – domkaře v Bzenci a Genovefy z rodu Jana Juráska – domkaře ze Znorov (dnes Vnorovy). Zemřel ve věku 10 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Hrdlička Ferdinand – klempíř v bzeneckém cukrovaru
datum úmrtí: 18. 2. 1889
datum pohřbu: 20. 2. 1889
číslo domu: „Cukrovar“
doplňující informace: Vdovec. Syn Jana Hrdličky – lesního z Prahy (č. 954) a Jindřišky z rodu Ignáce Šmidla – rukavičkáře z Prahy. Zemřel ve věku 36 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Repík Pavel
datum úmrtí: 25. 2. 1889
datum pohřbu: 27. 2. 1889
číslo domu: čp. 187
doplňující informace: Syn Josefa Repíka – domkaře v Bzenci a Genovefy z rodu Jana Juráska – domkaře ze Znorov (Vnorovy). Zemřel ve věku 19 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Niklová (roz. Gazdová) Josefa
datum úmrtí: 25. 2. 1889
datum pohřbu: 27. 2. 1889
číslo domu: čp. 301
doplňující informace: Vdova po Josefu Niklovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Jana Gazdy – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Martina Chmely – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 77 let.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Zálešák Štěpán
datum úmrtí: 7. 3. 1889
datum pohřbu: 9. 3. 1889
číslo domu: čp. 204
doplňující informace: Nemanželský syn Alžběty – svobodné dcery Jana Zálešáka – podruha v Bzenci a Anny z rodu Tomáše Jocha – podsedníka z Veselí. Zemřel ve věku 3 let a 3 měsíců.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Slavíková (roz. Goldmannová) Juliána
datum úmrtí: 9. 3. 1889
datum pohřbu: 11. 3. 1889
číslo domu: čp. 227
doplňující informace: Vdova po Václavu Slavíkovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Karla Goldmanna – měšťana v Bzenci a Rozálie z rodu Šebestiána Karnufka – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 70 let.
příčina úmrtí: Mrtvice mozku.
Těšínská Maria
datum úmrtí: 14. 3. 1889
datum pohřbu: 16. 3. 1889
číslo domu: čp. 403
doplňující informace: Dcera Pavla Těšínského – domkaře v Bzenci a Marie z rodu Alexandra Flessnera – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 4 měsíců a 4 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Ručka (Růčka) Vincenc
datum úmrtí: 23. 3. 1889
datum pohřbu: 25. 3. 1889
číslo domu: čp. 348
doplňující informace: Vdovec. Syn Floriána Ručky (Růčky) měšťana v Bzenci a Veroniky z rodu Jana Urbana – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 83 let.
příčina úmrtí: Mrtvice.
Ruthová (roz. Goldmannová) Terezia
datum úmrtí: 25. 3. 1889
datum pohřbu: 27. 3. 1889
číslo domu: čp. 81
doplňující informace: Manželka Františka Rutha – listonoše (dříve obuvníka) v Bzenci. Dcera Antonína Goldmanna – krejčího v Bzenci a Kateřiny z rodu Filipa Mikulíka – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 35 let.
příčina úmrtí: Zánět mozku.
Adamcová (roz. Bičová) Josefa
datum úmrtí: 6. 4. 1889
datum pohřbu: 8. 4. 1889
číslo domu: čp. 209
doplňující informace: Manželka Filipa Adamce – měšťana v Bzenci. Dcera Tomáše Biče – měšťana v Bzenci a Františky z rodu Jindřicha Jelece (Jeletze) – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 55 let.
příčina úmrtí: Zánět trubic.
Strnadová (roz. Luková) Františka
datum úmrtí: 9. 4. 1889
datum pohřbu: 11. 4. 1889
číslo domu: čp. 362
doplňující informace: Vdova po Pavlu Strnadovi – podruhu v Bzenci. Dcera Václava Luky – domkaře z Valdorfu u Dačic a Kateřiny roz. Šilhavé /více nelze vypátrat/. Zemřela ve věku 35 let.
příčina úmrtí: Zánět plic a srdce.
Michalíková (roz. Kutná) Františka
datum úmrtí: 14. 4. 1889
datum pohřbu: 16. 4. 1889
číslo domu: čp. 130
doplňující informace: Manželka Jana Michalíka – domkaře v Bzenci. Dcera Františka Kutného – měšťana v Bzenci a Arnošty z rodu Jana Kováče – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 35 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Staníková Františka
datum úmrtí: 20. 4. 1889
datum pohřbu: 22. 4. 1889
číslo domu: čp. 125
doplňující informace: Dcera Matěje Staníka – obuvníka v Bzenci a Marie z rodu Jana Vaňhary – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 6 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Jehlíková (roz. Mayerhöferová) Františka
datum úmrtí: 25. 4. 1889
datum pohřbu: 27. 4. 1889
číslo domu: čp. 80
doplňující informace: Vdova po Martinu Jehlíkovi – měšťanu ve Slavkově (bytem v Bzenci). Dcera Antonína Mayerhöfera – měšťana ve Slavkově /více nemožno vypátrat/. Zemřela ve věku 76 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Ventrča Florián
datum úmrtí: 7. 5. 1889
datum pohřbu: 9. 5. 1889
číslo domu: čp. 110
doplňující informace: Syn Františka Ventrče – podruha v Bzenci a Františky z rodu Antonína Cénka – domkaře z Křižanovic. Zemřel ve věku 5 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Očková (roz. Holásková) Apollonia
datum úmrtí: 10. 5. 1889
datum pohřbu: 12. 5. 1889
číslo domu: čp. 71
doplňující informace: Manželka Jana Očka – domkaře v Bzenci. Dcera Františka Holáska – bednáře v Bzenci a Anny z rodu Františka Brázdy – podruha v Bzenci. Zemřela ve věku 76 let.
příčina úmrtí: Zánět ledvin.
Domanská (roz. Hatašová) Klára
datum úmrtí: 12. 5. 1889
datum pohřbu: 14. 5. 1889
číslo domu: čp. 55
doplňující informace: Vdova po Felixi Domanském – měšťanu v Bzenci. Dcera Josefa Hataše – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Václava Opravila – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 66 let.
příčina úmrtí: Odrůda žalůdku.
Sásová (roz. Slavíková) Terezia
datum úmrtí: 12. 5. 1889
datum pohřbu: 14. 5. 1889
číslo domu: čp. 337
doplňující informace: Vdova po Františku Sásovi – podruhu v Bzenci. Dcera Václava Slavíka – měšťana v Bzenci a Sidonie z rodu Františka Nevřivého – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 70 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Švarcová (roz. Skalíčková) Antonia
datum úmrtí: 15. 5. 1889
datum pohřbu: 17. 5. 1889
číslo domu: čp. 22
doplňující informace: Vdova po Antonínu Švarcovi – stoláři v Bzenci. Dcera Františka Skalíčka – výminkáře v Hvozdě (u Konice) a Antonie z rodu Ignáce Studeného – domkaře z Rakůvek. Zemřela ve věku 52 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Novák Filip
datum úmrtí: 27. 5. 1889
datum pohřbu: 29. 5. 1889
číslo domu: čp. 252
doplňující informace: Syn Filipa Nováka – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Josefa Nováka – podsedníka v Olšovci. Dítě narozeno v Uh. Ostrohu. Zemřelo ve věku 11 měsíců a 14 dní.
příčina úmrtí: Souchoty.
Kutný František – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 30. 5. 1889
datum pohřbu: 1. 6. 1889
číslo domu: čp. 234
doplňující informace: Ženatý syn Martina Kutného – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Jiřího Sůčka – výminkáře v Bzenci. Zemřel ve věku 47 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Ehrlich Jan – stolař v Bzenci
datum úmrtí: 7. 6. 1889
datum pohřbu: 9. 6. 1889
číslo domu: čp. 52 „Židovská obec“
doplňující informace: Ženatý syn Antonína Ehrlicha – domkaře v Bzenci a Alžběty z rodu Kristiána Jakše – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 56 let.
příčina úmrtí: Obměk mozku.
Orlická Ludmila
datum úmrtí: 8. 6. 1889
datum pohřbu: 10. 6. 1889
číslo domu: čp. 235
doplňující informace: Dcera Josefa Orlického – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Václava Slavíka – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 10 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Brlka Bohumil
datum úmrtí: 9. 6. 1889
datum pohřbu: 11. 6. 1889
číslo domu: čp. 282
doplňující informace: Syn Vavřince Brlky – obuvníka v Bzenci a Terezie z rodu Jana Strážnického – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 1 měsíc a 21 dní.
příčina úmrtí: Úbytě.
Klimek Cyril – domkař a zedník z Žeravic č. 188
datum úmrtí: 16. 6. 1889
datum pohřbu: 18. 6. 1889
číslo domu: „Na stanici severní dráhy“
doplňující informace: Ženatý syn Jakuba Klimka – domkaře z Osvětiman a Kláry /více nemožno vypátrat/. Zemřel ve věku 28 let.
příčina úmrtí: Otřesení mozku následkem pádu ze železničního vozu.
Sigmund Augustin
datum úmrtí: 20. 6. 1889
datum pohřbu: 22. 6. 1889
číslo domu: čp. 201
doplňující informace: Nemanželský syn Tekly – svobodné dcery Karla Sigmunda – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Arnošta Osterezý (Ostrézi) – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 1 den.
příčina úmrtí: Vřed.
Heitel Štěpán – závodčí od 4. švadrony c. k. 12. pluku dragounů v Bzenci
datum úmrtí: 22. 6. 1889
datum pohřbu: 23. 6. 1889
číslo domu: „Kasárna“
doplňující informace: Svobodný syn Jana Heitla – rolníka z Heřmanic a Rozálie z rodu Ignáce Schwanzera z Peppertsau. Zemřel ve věku 24 let.
příčina úmrtí: Zastřelil se.
Pauer Josef – strážník při státní dráze v Bzenci (dříve domkař v Slepoticích čp. 39)
datum úmrtí: 23. 6. 1889
datum pohřbu: 25. 6. 1889
číslo domu: čp. 355
doplňující informace: Ženatý syn Jana Pauera – strážníka při železniční dráze v Černé u Boru a Josefy /více nemožno vypátrat/. Zemřel ve věku 39 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Böhmová Františka – pěstounka při opatrovně Ústřední Matice školské v Bzenci
datum úmrtí: 23. 6. 1889
datum pohřbu: 26. 6. 1889
číslo domu: čp. 284
doplňující informace: Svobodná dcera Jana Böhma  – ředitele kůru a školy v Blatné (okr. Písek v Čechách) a Marie z rodu Františka Koubka – měšťana z Blatné. Zemřela ve věku 28 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Osterezý (Ostrézi) Barbora
datum úmrtí: 1. 7. 1889
datum pohřbu: 3. 7. 1889
číslo domu: čp. 183
doplňující informace: Dcera Pavla Osterezýho (Ostréziho) – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Martina Kutného – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 5 měsíců a 12 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Jaroš Josef
datum úmrtí: 8. 7. 1889
datum pohřbu: 10. 7. 1889
číslo domu: čp. 180
doplňující informace: Syn Františka Jaroše – zedníka v Bzenci a Antonie z rodu Josefa Raiskupa – bednáře z Vracova. Zemřel ve věku 4 měsíce a 25 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Valštýn Bedřich
datum úmrtí: 8. 7. 1889
datum pohřbu: 10. 7. 1889
číslo domu: čp. 13
doplňující informace: Syn Josefa Valštýna – měšťana v Bzenci a Mariany z rodu Františka Procházky – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 2 měsíce a 17 dní.
příčina úmrtí: Souchoty.
Zapletal Jan
datum úmrtí: 9. 7. 1889
datum pohřbu: 11. 7. 1889
číslo domu: čp. 302
doplňující informace: Syn Antonína Zapletala – krejčího v Bzenci a Mariany z rodu Cyrila Čožíka – domkaře z Těmic. Zemřel ve věku 15 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Polanc (Polanec) Matěj – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 14. 7. 1889
datum pohřbu: 16. 7. 1889
číslo domu: čp. 265
doplňující informace: Ženatý syn Josefa Polance – mlynáře z Podlipó (Podlipa – Slovinsko) a Marie z rodu Františka Ranora – rolníka z Podlipó. Zemřel ve věku 80 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Svobodník Jan
datum úmrtí: 16. 7. 1889
datum pohřbu: 18. 7. 1889
číslo domu: čp. 365
doplňující informace: Syn Antonína Svobodníka – podruha v Bzenci a Anny z rodu Josefa Bajara – podruha z Tvarožné Lhoty. Zemřel ve věku 3 dny.
příčina úmrtí: Průtrž střevní.
Bezchleb František – obyvatel v Bzenci
datum úmrtí: 21. 7. 1889
datum pohřbu: 23. 7. 1889
číslo domu: čp. 188
doplňující informace: Svobodný syn Františka Bezchleba – obuvníka v Bzenci a Mariany z rodu Tomáše Horáka – podruha z Karlova u Znojma. Zemřel ve věku 67 let.
příčina úmrtí: Odrůda žaludku.
Hušková (roz. Máslová) Maria
datum úmrtí: 21. 7. 1889
datum pohřbu: 23. 7. 1889
číslo domu: čp. 84
doplňující informace: Manželka Antonína Huška – obchodníka v Bzenci. Dcera Jana Másla – podruha z Nového Králové Hradce a Marie z rodu Jana Veselovského – podruha z Nového Králové Hradce. Zemřela ve věku 41 let.
příčina úmrtí: Slabost srdce.
Sommer Filip – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 27. 7. 1889
datum pohřbu: 29. 7. 1889
číslo domu: čp. 388
doplňující informace: Ženatý syn Antonína Sommera – domkaře v Bzenci a Františky z rodu Filipa Jakše – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 32 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Markl Hugo Jan
datum úmrtí: 29. 7. 1889
datum pohřbu: 31. 7. 1889
číslo domu: čp. 199
doplňující informace: Syn Jana Markla – c. k. závodčího četnické stanice v Bzenci a Otilie z rodu Ambrože Schwaba – majitele domu v Radiměři (Rothmühl). Zemřel ve věku 6 měsíců a 19 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Kučera Bedřich
datum úmrtí: 31. 7. 1889
datum pohřbu: 2. 8. 1889
číslo domu: čp. 202
doplňující informace: Syn Františka Kučery – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Františka Junka – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 10 měsíců a 23 dní.
příčina úmrtí: Katar žaludku a střev.
Stavjaný Rudolf
datum úmrtí: 3. 8. 1889
datum pohřbu: 5. 8. 1889
číslo domu: čp. 480
doplňující informace: Nemanželský syn Anny Stavjané – svobodné dcery Martina Stavjaného – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Jiříka Šebesty – domkaře v Olšovci. Zemřel ve věku 4 dny.
příčina úmrtí: Vřed.
Žernický Václav – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 4. 8. 1889
datum pohřbu: 6. 8. 1889
číslo domu: čp. 95
doplňující informace: Nemanželský syn Františky – svobodné dcery Petra Žernického – podruha v Kralicích /více nelze vypátrat/. Zemřel ve věku 45 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Bílek František – obyvatel v Bzenci
datum úmrtí: 10. 8. 1889
datum pohřbu: 12. 8. 1889
číslo domu: čp. 156
doplňující informace: Přišlý z Boskovic /více nelze vypátrat/. Zemřel ve věku 88 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Novák Konrád – stolař v Bzenci
datum úmrtí: 12. 8. 1889
datum pohřbu: 14. 8. 1889
číslo domu: čp. 39
doplňující informace: Ženatý nemanželský syn Anny – svobodné dcery Ignáta Nováka – domkaře v Bzenci /více nelze vypátrat/. Zemřel ve věku 58 let.
příčina úmrtí: Zánět ledvin.
Bučková Johanna
datum úmrtí: 21. 8. 1889
datum pohřbu: 23. 8. 1889
číslo domu: čp. 484
doplňující informace: Dcera Josefa Bučka – vařiče v cukrovaru v Bzenci a Evy z rodu Martina Laizy – chalupníka ze Suchova. Zemřela ve věku 9 hodin.
příčina úmrtí: Slabost následkem předčasného porodu.
Markl Rudolf Ambrož
datum úmrtí: 23. 8. 1889
datum pohřbu: 25. 8. 1889
číslo domu: čp. 199
doplňující informace: Syn Jana Markla – c. k. závodčího četnické stanice v Bzenci a Otilie z rodu Ambrože Schwaba – majitele domu v Radiměři (Rothmühl). Zemřel ve věku 7 měsíců a 13 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Goliášová (roz. Jurečková) Josefa
datum úmrtí: 24. 8. 1889
datum pohřbu: 26. 8. 1889
číslo domu: čp. 258
doplňující informace: Manželka Františka Goliáše – měšťana v Bzenci. Dcera Jana Jurečky – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Martina Nevřivého – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 46 let.
příčina úmrtí: Hlavnička.
Tvarůžek Josef – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 25. 8. 1889
datum pohřbu: 27. 8. 1889
číslo domu: čp. 5
doplňující informace: Ženatý syn Pavla Tvarůžka – měšťana v Bzenci a Františky z rodu Vavřince Voštického – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 49 let.
příčina úmrtí: Vřed žaludku.
Bartoníková Kateřina
datum úmrtí: 28. 8. 1889
datum pohřbu: 30. 8. 1889
číslo domu: „Sušírna kůže“
doplňující informace: Dcera Antonína Bartoníka – podruha v Bzenci a Alžběty z rodu Jiřího Košíka – obecního pastýře v Louce. Zemřela ve věku 9 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Lopreis Karel
datum úmrtí: 3. 9. 1889
datum pohřbu: 5. 9. 1889
číslo domu: čp. 47
doplňující informace: Syn Františka Lopreise – obuvníka v Bzenci (dříve ve Vracově, kdež Karel i narozen) a Tekly z rodu Františka Langáška – kováře z Vracova. Zemřel ve věku 16 let, 5 měsíců a 11 dní.
příčina úmrtí: Hlavnička.
Ventrčová (roz. Šafaříková) Josefa
datum úmrtí: 4. 9. 1889
datum pohřbu: 6. 9. 1889
číslo domu: čp. 259
doplňující informace: Vdova po Bartoloměji Ventrčovi – podsedníku v Olšovci. Dcera Šebestiána Šafaříka – podsedníka v Olšovci a Františky z rodu Václava Kutného – podsedníka v Olšovci. Zemřela ve věku 86 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Rogošová Julia
datum úmrtí: 8. 9. 1889
datum pohřbu: 10. 9. 1889
číslo domu: čp. 365
doplňující informace: Dcera Františka Rogoše – hostinského v Bzenci a Pauliny z rodu Václava Riedla – hajného v Bzenci. Zemřela ve věku 5 let, 6 měsíců a 25 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Psotková Maria
datum úmrtí: 16. 9. 1889
datum pohřbu: 18. 9. 1889
číslo domu: čp. 28
doplňující informace: Dcera Josefa Psotky – pekaře v Bzenci a Amálie z rodu Františka Šimka – koláře v Bzenci. Zemřela ve věku 22 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Morgenstern František
datum úmrtí: 20. 9. 1889
datum pohřbu: 22. 9. 1889
číslo domu: čp. 127
doplňující informace: Syn Eduarda Morgensterna – řezníka v Bzenci a Františky z rodu Františka Jakše – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 10 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Ondrášová Františka
datum úmrtí: 3. 10. 1889
datum pohřbu: 5. 10. 1889
číslo domu: čp. 168
doplňující informace: Nemanželská dcera Kateřiny – služky v Bzenci. Dcery Jiřího Ondráše – domkaře na Myjavě a Kateřiny. Zemřela ve věku 1 den.
příčina úmrtí: Předčasný porod.
Išová (roz. Kutná) Barbora
datum úmrtí: 5. 10. 1889
datum pohřbu: 7. 10. 1889
číslo domu: „Hájovna“
doplňující informace: Manželka Tomáše Iše – výminkáře z Vracova (bytem v Háji u Bzence). Dcera Josefa Kutného – domkaře z Vracova a Cecilie /více nelze vypátrat/. Zemřela ve věku 69 let.
příčina úmrtí: Kostižeř.
Osterezý (Ostrézi) Jan – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 20. 10. 1889
datum pohřbu: 22. 10. 1889
číslo domu: čp. 158
doplňující informace: Ženatý syn Josefa Osterezýho – domkaře v Bzenci a Františky z rodu Matěje Tvarůžka – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 37 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Raiskup Ignác
datum úmrtí: 20. 10. 1889
datum pohřbu: 22. 10. 1889
číslo domu: čp. 248
doplňující informace: Syn Jana Raiskupa – bednáře v Bzenci a Magdaleny z rodu Ignáce Gazdy – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 8 měsíců a 21 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Hrbáčková Josefa
datum úmrtí: 24. 10. 1889
datum pohřbu: 26. 10. 1889
číslo domu: čp. 152
doplňující informace: Svobodná dcera Jiřího Hrbáčka – domkaře v Bzenci a Mariany z rodu Josefa Tvarůžka – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 18 let, 7 měsíců a 8 dní.
příčina úmrtí: Souchoty.
Goliášová Terezie
datum úmrtí: 6. 11. 1889
datum pohřbu: 8. 11. 1889
číslo domu: čp. 258
doplňující informace: Svobodná dcera Františka Goliáše – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Jana Jurečky – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 23 let.
příčina úmrtí: Vysílení po hlavničce.
Goldmannová (roz. Nováková) Mariana
datum úmrtí: 10. 11. 1889
datum pohřbu: 12. 11. 1889
číslo domu: čp. 343
doplňující informace: Vdova po Františku Goldmannovi – měšťanu v Bzenci. Dříve vdova po Antonínu Fialkovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Františka Nováka – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Krišpina Veinhary (Kryšpína Vaňhary) – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 76 let.
příčina úmrtí: Zánět průdušnice.
Kutná (roz. Kutná) Johanna
datum úmrtí: 11. 11. 1889
datum pohřbu: 13. 11. 1889
číslo domu: čp. 369
doplňující informace: Manželka Františka Kutného – podruha v Bzenci. Dcera Josefa Kutného – podsedníka v Olšovci a Františky z rodu Josefa Goliáše  – podsedníka v Olšovci. Zemřela ve věku 64 let.
příčina úmrtí: Průtrž.
Plevák Karel
datum úmrtí: 27. 11. 1889
datum pohřbu: 29. 11. 1889
číslo domu: čp. 172
doplňující informace: Syn Antonína Pleváka – obuvníka v Bzenci a Kateřiny z rodu Vincence Sůčka – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 1 měsíc.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Gazdová (roz. Nováková) Juliána
datum úmrtí: 7. 12. 1889
datum pohřbu: 9. 12. 1889
číslo domu: čp. 249
doplňující informace: Manželka Josefa Gazdy – měšťana v Bzenci. Dcera Jana Nováka – domkaře v Olšovci a Apollonie z rodu Ondřeje Ventrče – domkaře v Olšovci. Zemřela ve věku 48 let.
příčina úmrtí: Úbyt míchy.
Majtan Štěpán – nádeník v Bzenci
datum úmrtí: 10. 12. 1889
datum pohřbu: 12. 12. 1889
číslo domu: čp. 447
doplňující informace: Pocházel z Turé Lúky v Uhrách /ostatní neznámo/. Zemřel ve věku 52 let.
příčina úmrtí: Mrtvice.
Fellmayer Ignác – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 11. 12. 1889
datum pohřbu: 13. 12. 1889
číslo domu: čp. 419
doplňující informace: Ženatý syn Jana Fellmayera – bednáře a domkaře v Bzenci a Apollonie z rodu Jana Dražila – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 87 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Gistrův chlapec
datum úmrtí: neuvedeno
datum pohřbu: 14. 12. 1889
číslo domu: čp. 355
doplňující informace: Syn Martina Gistra – domkaře v Bzenci a Františky z rodu Františka Jeníčka – domkaře v Bzenci.
příčina úmrtí: Mrtvorozen.
Franzová (roz. Knížková) Rozália
datum úmrtí: 20. 12. 1889
datum pohřbu: 22. 12. 1889
číslo domu: „Cukrovar“
doplňující informace: Manželka Josefa Franze – adjunkta v bzeneckém cukrovaru. Dcera Jana Knížeky – rolníka ve Starém Brázdimě a Anny /ostatní neznámo/. Zemřela ve věku 50 let.
příčina úmrtí: Vada srdce.
Vanharová (Vaňharová) (roz. Pogodová) Josefa
datum úmrtí: 22. 12. 1889
datum pohřbu: 25. 12. 1889
číslo domu: čp. 63
doplňující informace: Vdova po Františku Vaňharovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Františka Pogody – měšťana v Bzenci a Mariany z rodu Antonína Nevřivého – měšťana v Bzenci. Zemřela ve věku 72 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Gistr František
datum úmrtí: 24. 12. 1889
datum pohřbu: 26. 12. 1889
číslo domu: čp. 355
doplňující informace: Syn Martina Gistra – domkaře v Bzenci a Františky z rodu Františka Jeníčka  – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 10 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Mizera Rudolf – pekař v Bzenci
datum úmrtí: 28. 12. 1889
datum pohřbu: 30. 12. 1889
číslo domu: čp. 467
doplňující informace: Svobodný syn Antonína Mizery – obchodníka s obilím z Vejšovic a Anny z Vejšovic /více nelze vypátrat/. Zemřel ve věku 45 let.
příčina úmrtí: Obměk mozku.
Šebestová Anna
datum úmrtí: 28. 12. 1889
datum pohřbu: 30. 12. 1889
číslo domu: čp. 472
doplňující informace: Dcera † Jakuba Šebesty – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Pavla Fabíka – domkaře z Domanína. Zemřela ve věku 12 let, 5 měsíců a 9 dní.
příčina úmrtí: Zadusila se uhličnatým plynem.

    zdroj:

  • signatura: 5171; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy Matrika zemřelých 1883 – 1916: ; použité strany: 47 – 54.