Matrika: úmrtí 1888

Janůšek (Janušek) Pavel
datum úmrtí: 3. 1. 1888
datum pohřbu: 5. 1. 1888
číslo domu: čp. 364
doplňující informace: Syn Františka Janůška – domkaře v Bzenci a Josefy roz. Otavové ze Bzence. Zemřel ve věku 1 rok, 11 měsíců a 25 dní.
příčina úmrtí: Mázdřivka.
Jeníčková Barbora
datum úmrtí: 8. 1. 1888
datum pohřbu: 10. 1. 1888
číslo domu: čp. 301
doplňující informace: Dcera Josefa Jeníčka – měšťana a tesaře v Bzenci a Eleonory roz. Niklové ze Bzence. Zemřela ve věku 2 měsíce a 4 dny.
příčina úmrtí: Psotník.
Sommerová (roz. Flessnerová) Františka
datum úmrtí: 15. 1. 1888
datum pohřbu: 17. 1. 1888
číslo domu: čp. 381
doplňující informace: Vdova po Josefu Sommerovi – podruhu v Bzenci. Dříve vdova po Františku Jančím – domkaři v Bzenci. Dcera Karla Flessnera – podruha v Bzenci a Kateřiny roz. Jarošové ze Bzence. Zemřela ve věku 68 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Nováková (roz. Kaštalánová) Františka
datum úmrtí: 18. 1. 1888
datum pohřbu: 20. 1. 1888
číslo domu: čp. 252
doplňující informace: Vdova po Matěji Novákovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Josefa Kaštalána – měšťana v Bzenci a Kateřiny roz. Jurečkové ze Bzence. Zemřela ve věku 65 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Horký Jan – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 22. 1. 1888
datum pohřbu: 24. 1. 1888
číslo domu: čp. 284
doplňující informace: Syn Jana Horkého – domkaře v Bzenci a Evy roz. Růčkové ze Bzence. Zemřel ve věku 61 let.
příčina úmrtí: Souchotiny.
Riedel Robert – voják od 5. švadrony 12. c. k. pluku dragounů v Bzenci
datum úmrtí: 22. 1. 1888
datum pohřbu: 23. 1. 1888
číslo domu: Kasárna
doplňující informace: Svobodný syn Jana Riedela – rolníka v Barzdorfu v okr. Freivaldov ve Slezsku (dnes Bernartice okr. Jeseník) a Ludmily roz. Böhmové z Nieder-Forstu (Dolní Fořt). Zemřel ve věku 22 let.
příčina úmrtí: Oběsil se.
Kuchař Josef
datum úmrtí: 24. 1. 1888
datum pohřbu: 26. 1. 1888
číslo domu: čp. 189
doplňující informace: Syn Josefa Kuchaře – podruha v Bzenci a Františky roz. Adamčíkové ze Bzence. Zemřel ve věku 3 měsíce a 22 dní.
příčina úmrtí: Souchotiny.
Goldmann Otokar
datum úmrtí: 29. 1. 1888
datum pohřbu: 31. 1. 1888
číslo domu: Radnice
doplňující informace: Syn Jana Goldmanna – hostinského na radnici v Bzenci a Cecilie roz. Goldmannové ze Bzence. Zemřel ve věku 1 měsíc a 7 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Höhnová Josefa
datum úmrtí: 30. 1. 1888
datum pohřbu: 1. 2. 1888
číslo domu: čp. 490
doplňující informace: Dcera Martina Höhna – zedníka v Bzenci a Anny roz. Adamčíkové ze Bzence. Zemřela ve věku 8 let, 11 měsíců a 12 dní.
příčina úmrtí: Zánět mozku.
Jančí Františka
datum úmrtí: 2. 2. 1888
datum pohřbu: 4. 2. 1888
číslo domu: čp. 239
doplňující informace: Nemanželská dcera Mariany – svobodné manželské dcery Filipa Jančího – podruha v Bzenci a Františky roz. Rudlové ze Bzence. Dítě narozeno ve Vsetíně. Zemřela ve věku 1 rok.
příčina úmrtí: Vřed.
Jančík Jan – nádeník v Bzenci
datum úmrtí: 4. 2. 1888
datum pohřbu: 6. 2. 1888
číslo domu: čp. 325 – „Obecní dům“
doplňující informace: Vdovec. Syn Cyrila Jančíka – domkaře v Honěticích (farnost Hoštice u Kroměříže) a Josefy roz. Vymazalové. Zemřel ve věku 40 let, 8 měsíců a 2 dny.
příčina úmrtí: Ochrnutí mozku.
Karnufek Filip – měšťan ve Bzenci
datum úmrtí: 5. 2. 1888
datum pohřbu: 7. 2. 1888
číslo domu: čp. 338
doplňující informace: Ženatý syn Františka Karnufka – měšťana v Bzenci a Eleonory roz. Urbanové ze Bzence. Zemřel ve věku 60 let.
příčina úmrtí: Ochrnutí plic.
Gazda Martin – nádeník v Bzenci
datum úmrtí: 9. 2. 1888
datum pohřbu: 11. 2. 1888
číslo domu: čp. 240
doplňující informace: Svobodný syn Ignáce Gazdy – měšťana v Bzenci a Anny roz. Chmelové ze Bzence. Zemřel ve věku 59 let.
příčina úmrtí: Ochrnutí mozku.
Růčka Antonín – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 9. 2. 1888
datum pohřbu: 11. 2. 1888
číslo domu: čp. 349
doplňující informace: Vdovec. Syn Jakuba Růčky – měšťana v Bzenci a Kateřiny roz. Šonia (?) ze Bzence. Zemřel ve věku 68 let.
příčina úmrtí: Souchotiny.
Sommer Pavel
datum úmrtí: 11. 2. 1888
datum pohřbu: 13. 2. 1888
číslo domu: čp. 224
doplňující informace: Syn Františka Sommera – měšťana v Bzenci a Mariany roz. Indruchové ze Bzence. Zemřel ve věku 8 let, 3 měsíce a 13 dní.
příčina úmrtí: Hlavnička.
Strnad Bedřich
datum úmrtí: 11. 2. 1888
datum pohřbu: 13. 2. 1888
číslo domu: čp. 354
doplňující informace: Syn Pavla Strnada – podruha v Bzenci a Františky roz. Lukové z Walddorfu (nyní Lesná; okres Dačice). Zemřel ve věku 3 měsíců a 23 dní.
příčina úmrtí: Souchotiny.
Brázda Pavel
datum úmrtí: 21. 2. 1888
datum pohřbu: 23. 2. 1888
číslo domu: čp. 212
doplňující informace: Syn Pavla Brázdy – domkaře v Bzenci a Terezie roz. Otavové ze Bzence. Zemřel ve věku 3 dní.
příčina úmrtí: Psotník.
Strnad Pavel – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 27. 2. 1888
datum pohřbu: 29. 2. 1888
číslo domu: čp. 354
doplňující informace: Ženatý syn Jakuba Strnada – knihaře v Bzenci a Františky roz. Brázdové ze Bzence. Zemřel ve věku 35 let.
příčina úmrtí: Souchotiny.
Jeníček Pavel
datum úmrtí: 4. 3. 1888
datum pohřbu: 6. 3. 1888
číslo domu: čp. 301
doplňující informace: Syn Josefa Jeníčka – měšťana a tesaře v Bzenci a Eleonory roz. Niklové ze Bzence. Zemřel ve věku 4 měsíců.
příčina úmrtí: Plicní katar.
Gistrová (roz. Kutná) Arnošta
datum úmrtí: 4. 3. 1888
datum pohřbu: 6. 3. 1888
číslo domu: čp. 129
doplňující informace: Vdova po Václavu Gistrovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Františka Kutného (Kútného) – měšťana v Bzenci a Josefy roz. Mikulíkové ze Bzence. Zemřela ve věku 66 let.
příčina úmrtí: Vodnatelnost.
Tvarůžek Jan
datum úmrtí: 9. 3. 1888
datum pohřbu: 11. 3. 1888
číslo domu: čp. 110
doplňující informace: Syn Matouše Tvarůžka – domkaře v Bzenci a Terezie roz. Jurečkové ze Bzence. Zemřel ve věku 12 let, 6 měsíců a 23 dní.
příčina úmrtí: Vodnatelnost.
Manzoni Stefania
datum úmrtí: 10. 3. 1888
datum pohřbu: 11. 3. 1888
číslo domu: „Kasárna“
doplňující informace: Dcera Alfonse Manzoni – c. k. strážmistra od 5. švadrony 12. c. k. pluku dragounů v Bzenci a Anežky roz. Jeklové z Lipníka. Zemřela ve věku 1 rok, 2 měsíce a 16 dní.
příčina úmrtí: Záškrt.
Schwemschuh Maria Magdalena
datum úmrtí: 12. 3. 1888
datum pohřbu: 13. 3. 1888
číslo domu: „Kasárna“
doplňující informace: Dcera Jindřicha Schwemschuh – c. k. účetního poddůstojníka I. tř. od 6. švadrony 12. c. k. pluku dragounů a Magdaleny roz. Schäfer z Tuřan. Zemřela ve věku 4 roky, 4 měsíce a 9 dní. Narozena 3. 11. 1883 ve Slavkově.
příčina úmrtí: Záškrt.
Repík František – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 12. 3. 1888
datum pohřbu: 14. 3. 1888
číslo domu: čp. 474
doplňující informace: Ženatý syn Jiřího Repíka – domkaře v Olšovci a Josefy roz. Tvarůžkové ze Bzence. Zemřel ve věku 41 let.
příčina úmrtí: Oběsil se.
Manzoni Maria
datum úmrtí: 13. 3. 1888
datum pohřbu: 14. 3. 1888
číslo domu: „Kasárna“
doplňující informace: Dcera Alfonse Manzoni – c. k. strážmistra od 5. švadrony 12. c. k. pluku dragounů v Bzenci a Anežky roz. Jeklové z Lipníka. Zemřela ve věku 1 měsíc a 10 dní.
příčina úmrtí: Záškrt.
Kočí Eleonora
datum úmrtí: 16. 3. 1888
datum pohřbu: 18. 3. 1888
číslo domu: čp. 376
doplňující informace: Manželka Jana Kočího – domkaře v Bzenci. Dcera Josefa Růčky – podruha v Bzenci a Kateřiny roz. Braunerové ze Bzence. Zemřela ve věku 38 let.
příčina úmrtí: Katar žaludku.
Goliáš Filip – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 18. 3. 1888
datum pohřbu: 20. 3. 1888
číslo domu: čp. 196
doplňující informace: Ženatý syn Ondřeje Goliáše – měšťana v Bzenci a Anny roz. Urbanové ze Bzence. Zemřel ve věku 69 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Dörner Josef – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 28. 3. 1888
datum pohřbu: 30. 3. 1888
číslo domu: čp. 175
doplňující informace: Ženatý syn Jana Dörnera – podruha z Velehradu a Františky roz. Her (u zápisu manželství Josefa Dörnera uvedeno Hertlové) z Velehradu. Zemřel ve věku 56 let.
příčina úmrtí: Souchotiny.
Brustmann Alois
datum úmrtí: 28. 3. 1888
datum pohřbu: 30. 3. 1888
číslo domu: „Na severním nádraží“
doplňující informace: Syn Jindřicha Brustmanna – dohlížitele na nádraží v Bzenci a Filipky roz. Staňkové z Přívozu u Oder. Zemřel ve věku 1 rok, 6 měsíců a 18 dní.
příčina úmrtí: Záškrt.
Těšínský Pavel
datum úmrtí: 4. 4. 1888
datum pohřbu: 6. 4. 1888
číslo domu: čp. 403
doplňující informace: Syn Pavla Těšínského – domkaře v Bzenci a Marie roz. Flessnerové ze Bzence. Zemřel ve věku 11 měsíců a 28 dní.
příčina úmrtí: Záškrt.
Heringová (roz. Marčíková) Sidonia
datum úmrtí: 7. 4. 1888
datum pohřbu: 9. 4. 1888
číslo domu: čp. 406
doplňující informace: Vdova po Antonínu Heringovi – domkaři v Bzenci. Dříve též vdova po Matouši Opravilu – domkaři v Bzenci. Dcera Pavla Marčíka – domkaře v Bzenci a Anny roz. Jelínkové ze Bzence. Zemřela ve věku 80 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Vávra František
datum úmrtí: 12. 4. 1888
datum pohřbu: 14. 4. 1888
číslo domu: čp. 82
doplňující informace: Syn Františka Vávry – obuvníka v Bzenci a Anny roz. Bíhalové ze Bzence. Zemřel ve věku 6 měsíců.
příčina úmrtí: Záškrt.
Švarc Antonín – stolař v Bzenci
datum úmrtí: 15. 4. 1888
datum pohřbu: 17. 4. 1888
číslo domu: čp. 32
doplňující informace: Ženatý syn Josefa Švarce – podsedníka z Napajedel a Alžběty roz. Dvořákové z Topolné. Zemřel ve věku 57 let.
příčina úmrtí: Souchotiny.
Marčíková (roz. Růčková) Juliána
datum úmrtí: 18. 4. 1888
datum pohřbu: 20. 4. 1888
číslo domu: čp. 386
doplňující informace: Vdova po Antonínu Marčíkovi – výminkáři v Bzenci. Dcera Kašpara Růčky – měšťana v Bzenci a Josefy roz. Adamčíkové ze Bzence. Zemřela ve věku 81 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Bezchleb Richard
datum úmrtí: 19. 4. 1888
datum pohřbu: 21. 4. 1888
číslo domu: čp. 43
doplňující informace: Syn Antonína Bezchleba – obuvníka v Bzenci a Barbory roz. Opravilové ze Bzence. Zemřel ve věku 7 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Tesaříková Barbora
datum úmrtí: 26. 4. 1888
datum pohřbu: 28. 4. 1888
číslo domu: čp. 91
doplňující informace: Manželka Josefa Tesaříka – zedníka v Bzenci. Dcera Petra Pokorného – domkaře v Bzenci a Kláry roz. Stavinožkové z Olšovce. Zemřela ve věku 53 let.
příčina úmrtí: Rak.
Vintze (Vintz, Vince) Štěpán – hostinský v Bzenci
datum úmrtí: 28. 4. 1888
datum pohřbu: 30. 4. 1888
číslo domu: čp. 75
doplňující informace: Ženatý syn Štěpána Vince (Vintze) – rolníka v Borjádu v Uhrách a Kateřiny roz. Tokáčové z Kojdoče. Zemřel ve věku 49 let.
příčina úmrtí: Ochrnutí plic.
Varadinková (roz. Čumrová) Rozália
datum úmrtí: 29. 4. 1888
datum pohřbu: 1. 5. 1888
číslo domu: čp. 174
doplňující informace: Vdova po Ignáci Varadinkovi – domkaři v Bzenci. Dcera Filipa Čumra – měšťana v Bzenci a Barbory roz. Bartoníkové ze Bzence. Zemřela ve věku 83 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Bičová Maria
datum úmrtí: 29. 4. 1888
datum pohřbu: 1. 5. 1888
číslo domu: čp. 133
doplňující informace: Nemanželská dcera Magdaleny – manželské svobodné dcery Josefa Biče – podruha v Bzenci a Anny roz. Bačákové z Tučap. Zemřela ve věku 3 měsíce a 8 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Nevřivá Maria
datum úmrtí: 5. 5. 1888
datum pohřbu: 7. 5. 1888
číslo domu: čp. 132
doplňující informace: Dcera Josefa Nevřivého – domkaře v Bzenci a Anny roz. Weiserové z Nové Vsi. Zemřela ve věku 9 měsíců a 6 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Svobodník Josef
datum úmrtí: 5. 5. 1888
datum pohřbu: 7. 5. 1888
číslo domu: čp. 5
doplňující informace: Syn Antonína Svobodníka – podruha v Bzenci a Anny roz. Bajarové z Tvarožné Lhoty. Zemřel ve věku 5 měsíců a 20 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Novák Václav
datum úmrtí: 7. 5. 1888
datum pohřbu: 9. 5. 1888
číslo domu: čp. 40
doplňující informace: Nemanželský syn Aloisie – svobodné dcery Václava Nováka – krejčího v Bzenci a Františky roz. Dobrovské ze Bzence. Zemřel ve věku 2 měsíce a 22 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Kytková Barbora
datum úmrtí: 10. 5. 1888
datum pohřbu: 12. 5. 1888
číslo domu: „Obecní dům“
doplňující informace: Svobodná dcera † Kašpara Kytky – barvíře v Bzenci a Františky roz. Suchánkové z Kojetína. Zemřela ve věku 35 let.
příčina úmrtí: Padoucí nemoc.
Šebesta Pavel – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 15. 5. 1888
datum pohřbu: 17. 5. 1888
číslo domu: čp. 269
doplňující informace: Ženatý syn Josefa Šebesty – měšťana v Bzenci a Anny roz. Jelínkové ze Bzence. Zemřel ve věku 55 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Jurečka Filip – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 18. 5. 1888
datum pohřbu: 20. 5. 1888
číslo domu: čp. 236
doplňující informace: Ženatý syn Františka Jurečky – měšťana v Bzenci a Anny roz. Mikulíkové ze Bzence. Zemřel ve věku 73 let.
příčina úmrtí: Souchotiny.
Procházková (roz. Bičová) Josefa
datum úmrtí: 19. 5. 1888
datum pohřbu: 21. 5. 1888
číslo domu: čp. 131
doplňující informace: Vdova po Jakubu Procházkovi – domkaři v Bzenci. Dcera Antonína Biče – měšťana v Bzenci a Magdaleny roz. Jurniklové ze Bzence. Zemřela ve věku 67 let.
příčina úmrtí: Zánět střev.
Michalíková Josefa
datum úmrtí: 21. 5. 1888
datum pohřbu: 23. 5. 1888
číslo domu: čp. 130
doplňující informace: Dcera Jana Michalíka – domkaře v Bzenci a Františky roz. Kutné (Kútné) ze Bzence. Zemřela ve věku 11 měsíců a 3 dny.
příčina úmrtí: Souchotiny.
Gabrielová Angela
datum úmrtí: 22. 5. 1888
datum pohřbu: 24. 5. 1888
číslo domu: čp. 32
doplňující informace: Dcera Františka Gabriela – krejčího v Bzenci a Terezie roz. Súčkové ze Bzence. Zemřela ve věku 2 roky, 7 měsíců a 17 dní.
příčina úmrtí: Plicní katar.
Březina Rudolf
datum úmrtí: 22. 5. 1888
datum pohřbu: 24. 5. 1888
číslo domu: čp. 76 „Nádraží“
doplňující informace: Syn Antonína Březiny – strážníka na severní dráze v Bzenci a Anny roz. Kováčové z Horního (v jiném zápisu uváděno z Všetul). Zemřel ve věku 9 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Hering Pavel – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 24. 5. 1888
datum pohřbu: 26. 5. 1888
číslo domu: čp. 406
doplňující informace: Ženatý syn Antonína Heringa – domkaře v Bzenci a Sidonie roz. Marčíkové z Olšovce. Zemřel ve věku 34 let.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Hrdličková Kateřina
datum úmrtí: 29. 5. 1888
datum pohřbu: 31. 5. 1888
číslo domu: „Cukrovar“
doplňující informace: Manželka Ferdinanda Hrdličky – klempíře v bzeneckém cukrovaru. Dcera Jana Krejčího – nájemníka z Třtěnice (okr. Jičín v Čechách) a Barbory roz. Antošové z Chomutic. Zemřela ve věku 30 let.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Jurečka Jan
datum úmrtí: 4. 6. 1888
datum pohřbu: 6. 6. 1888
číslo domu: čp. 97
doplňující informace: Syn Kristiána Jurečky – domkaře v Bzenci a Terezie roz. Nevřivé ze Bzence. Zemřel ve věku 1 rok, 4 měsíce a 4 dny.
příčina úmrtí: Souchoty.
Geherová (roz. Laštůvková) Terezia
datum úmrtí: 6. 6. 1888
datum pohřbu: 8. 6. 1888
číslo domu: „Vilémův dvůr v Háji“
doplňující informace: Vdova po Josefu Geherovi – švajčaru v Holíči v Uhrách; roz. Laštůvková z Čaštína /více nelze vypátrati/. Zemřela ve věku 82 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Šimík Josef – voják od 4. švadrony c. k. pluku dragounů č. 12 v Bzenci
datum úmrtí: 11. 6. 1888
datum pohřbu: 13. 6. 1888
číslo domu: „Kasárna“
doplňující informace: Syn Tomáše Šimíka – domkaře z Nedakonic a Anny roz. Dvouleté z Nedakonic. Zemřel ve věku 21 let.
příčina úmrtí: Zánět pobřišnice.
Jaroš Václav – zedník v Bzenci
datum úmrtí: 12. 6. 1888
datum pohřbu: 14. 6. 1888
číslo domu: čp. 95
doplňující informace: Ženatý syn Ignáce Jaroše – podruha v Bzenci a Josefy roz. Kučerové ze Bzence. Zemřel ve věku 55 let.
příčina úmrtí: Souchotiny.
Zelníček Alois
datum úmrtí: 23. 6. 1888
datum pohřbu: 25. 6. 1888
číslo domu: čp. 72
doplňující informace: Nemanželský syn Terezie – svobodné dcery po † Štěpánu Zelníčkovi – podruhu z Bratřejova a Terezie roz. Papšíkové z Bratřejova. Zemřel ve věku 2 dny.
příčina úmrtí: Vřed.
Zapletal František – obyvatel v Bzenci
datum úmrtí: 8. 7. 1888
datum pohřbu: 10. 7. 1888
číslo domu: čp. 248
doplňující informace: Svobodný syn po † Matouši Zapletalovi – měšťanu v Bzenci a Františce roz. Gazdové ze Bzence. Zemřel ve věku 34 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Jakša Pavel
datum úmrtí: 20. 7. 1888
datum pohřbu: 22. 7. 1888
číslo domu: čp. 112
doplňující informace: Syn Matěje Jakše – domkaře v Bzenci a Františky roz. Vojtěchové ze Bzence. Zemřel ve věku 6 měsíců a 17 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Valíčková Kateřina – obyvatelka v Bzenci
datum úmrtí: 23. 7. 1888
datum pohřbu: 25. 7. 1888
číslo domu: čp. 75
doplňující informace: Svobodná dcera Martina Valíčka – domkaře z Vacenovic /více nelze vypátrati/. Zemřela ve věku 80 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Kopřivová Františka
datum úmrtí: 7. 8. 1888
datum pohřbu: 9. 8. 1888
číslo domu: čp. 211
doplňující informace: Svobodná dcera Václava Kopřivy – obecního pastýře v Bzenci a Anny roz. Brhelové ze Bzence. Zemřela ve věku 19 let.
příčina úmrtí: Srdeční vada.
Kaštalán Josef
datum úmrtí: 8. 8. 1888
datum pohřbu: 10. 8. 1888
číslo domu: čp. 276
doplňující informace: Syn Pavla Kaštalána – měšťana v Bzenci a Terezie roz. Šebestové ze Bzence. Zemřel ve věku 11 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Hataš Josef
datum úmrtí: 9. 8. 1888
datum pohřbu: 11. 8. 1888
číslo domu: čp. 57
doplňující informace: Syn Josefa Hataše – pekaře a měšťana v Bzenci a Marie roz. Ottové ze Svolšína. Zemřel ve věku 5 měsíců a 29 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Dobrovská Aloisia
datum úmrtí: 25. 7. 1888
datum pohřbu: 27. 7. 1888
číslo domu: čp. 190
doplňující informace: Dcera Františka Dobrovského – podruha v Písku a Apollonie roz. Valštýnové ze Bzence. Zemřela ve věku 4 měsíce a 29 dní.
příčina úmrtí: Souchotiny.
Študent Bedřich
datum úmrtí: 9. 8. 1888
datum pohřbu: 11. 8. 1888
číslo domu: čp. 383
doplňující informace: Syn Pavla Študenta – měšťana v Bzenci a Marie roz. Kučerové ze Bzence. Zemřel ve věku 5 měsíců a 14 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Urbanová (roz. Kováčová) Josefa
datum úmrtí: 11. 8. 1888
datum pohřbu: 13. 8. 1888
číslo domu: čp. 257
doplňující informace: Vdova po Janu Urbanovi – domkaři v Bzenci. Dcera Františka Kováče – měšťana v Bzenci a Lucie roz. Slavíkové ze Bzence. Zemřela ve věku 66 let.
příčina úmrtí: Mrtvice.
Jelínková Terezia
datum úmrtí: 14. 8. 1888
datum pohřbu: 16. 8. 1888
číslo domu: čp. 313
doplňující informace: Manželka Vincence Jelínka – měšťana v Bzenci. Dcera Jana Jurečky – domkaře v Bzenci a Anny roz. Sovové ze Bzence. Zemřela ve věku 70 let.
příčina úmrtí: Mrtvice.
Kurečková (roz. Pogodová) Genovefa
datum úmrtí: 16. 8. 1888
datum pohřbu: 18. 8. 1888
číslo domu: čp. 116
doplňující informace: Vdova po Janu Kurečkovi – domkaři v Olšovci (bytem v Bzenci). Dcera Jakuba Pogody – domkaře v Olšovci a Mariany roz. Jarošové ze Bzence. Zemřela ve věku 76 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Jagoš Jan – domkař z Lipova a dělník v cukrovaru v Bzenci
datum úmrtí: 21. 8. 1888
datum pohřbu: 23. 8. 1888
číslo domu: „Cukrovar“
doplňující informace: Ženatý syn Filipa Jagoše – domkaře z Lipova a Kateřiny roz. Kryštůfkové z Lipova. Zemřel ve věku 56 let.
příčina úmrtí: Zánět střev.
Brázdová Cecilia
datum úmrtí: 28. 8. 1888
datum pohřbu: 30. 8. 1888
číslo domu: čp. 122
doplňující informace: Dcera Antonína Brázdy – obuvníka a domkaře ze Bzence a Cecilie roz. Hatašové ze Bzence. Zemřela ve věku 6 měsíců a 4 dny.
příčina úmrtí: Vřed.
Novotná (roz. Zapletalová) Arnošta
datum úmrtí: 11. 9. 1888
datum pohřbu: 13. 9. 1888
číslo domu: čp. 128
doplňující informace: Vdova po Josefu Novotném – tesaři a domkaři v Bzenci. Dcera Josefa Zapletala – domkaře v Bzenci a Kateřiny roz. Goldmannové ze Bzence. Zemřela ve věku 71 let.
příčina úmrtí: Diphtheritis.
Žitný Petr
datum úmrtí: 13. 9. 1888
datum pohřbu: 15. 9. 1888
číslo domu: čp. 393
doplňující informace: Syn Josefa Žitného – krejčího v Bzenci a Františky roz. Sůčkové ze Bzence. Zemřel ve věku 3 roky, 2 měsíce a 15 dní.
příčina úmrtí: Zánět mozku.
Dietsch Terezia Josefina
datum úmrtí: 14. 9. 1888
datum pohřbu: 16. 9. 1888
číslo domu: „Kasárna“
doplňující informace: Dcera Karla Dietsche – c. k. účetního poddůstojníka 12. pluku dragounů (5. švadrona) v Bzenci a Josefy Marie roz. Vehninger ze Šimanovce. Zemřela ve věku 5 měsíců a 27 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Študentová (roz. Chmelová) Mariana
datum úmrtí: 18. 9. 1888
datum pohřbu: 20. 9. 1888
číslo domu: čp. 207
doplňující informace: Manželka Tomáše Študenta – měšťana v Bzenci. Dcera Františka Chmely – měšťana v Bzenci a Alžběty roz. Osterezý (Ostrézi) ze Bzence. Zemřela ve věku 30 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Hruška Emanuel Josef
datum úmrtí: 20. 9. 1888
datum pohřbu: 22. 9. 1888
číslo domu: čp. 199
doplňující informace: Syn Emanuela Hrušky – c. k. závodčího četnické stanice v Bzenci a Marie roz. Strouhalové z Kroměříže. Zemřel ve věku 2 měsíce a 11 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Jakša František
datum úmrtí: 21. 9. 1888
datum pohřbu: 24. 9. 1888
číslo domu: čp. 216
doplňující informace: Svobodný syn † Františka Jakše – měšťana v Bzenci a Johanny roz. Ručkové (Růčkové) ze Bzence. Zemřel ve věku 25 let a 3 měsíce.
příčina úmrtí: Souchoty.
Kutná (roz. Sommerová) Františka
datum úmrtí: 27. 9. 1888
datum pohřbu: 29. 9. 1888
číslo domu: čp. 138
doplňující informace: Vdova po Františku Kutném – měšťanu v Bzenci. Dcera Jana Sommera – měšťana v Bzenci a Josefy roz. Novákové ze Bzence. Zemřela ve věku 85 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Kumpánová Maria
datum úmrtí: 30. 9. 1888
datum pohřbu: 2. 10. 1888
číslo domu: čp. 65
doplňující informace: Nemanželská dcera Kateřiny – svobodné dcery Františka Kumpána – kominíka v Bzenci a Kateřiny roz. Prčíkové z Mutěnic. Zemřela ve věku 21 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Vránová (roz. Truchlíková) Františka
datum úmrtí: 1. 10. 1888
datum pohřbu: 3. 10. 1888
číslo domu: „Obecní dům“
doplňující informace: Manželka Františka Vrány – obuvníka v Bzenci. Dříve vdova po Janu Štorfovi – stolaři v Bzenci. Dcera Antonína Truchlíka – podruha v Bzenci a Veroniky roz. Pogodové ze Bzence. Zemřela ve věku 60 let.
příčina úmrtí: Ochrnutí míchy.
Dušovský Josef
datum úmrtí: 14. 10. 1888
datum pohřbu: 16. 10. 1888
číslo domu: čp. 287
doplňující informace: Syn Josefa Dušovského – obchodníka v Bzenci a Marie roz. Vidlářová ze Střílek. Zemřel ve věku 1 měsíc a 29 dní.
příčina úmrtí: Vřed
Pintera František
datum úmrtí: 23. 10. 1888
datum pohřbu: 25. 10. 1888
číslo domu: čp. 284
doplňující informace: Syn Cyrila Pintery – stolaře v Bzenci a Alžběty roz. Ehrlichové ze Bzence. Zemřel ve věku 7 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Müllerová Alžběta
datum úmrtí: 27. 10. 1888
datum pohřbu: 29. 10. 1888
číslo domu: čp. 80 „Nádraží“
doplňující informace: Dcera Leopolda Müllera – strážníka při severní dráze v Bzenci a Barbory roz. Gregorové ze Zwerndorfu. Zemřela ve věku 4 měsíce a 29 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Adamčíková (roz. Bičová) Anna
datum úmrtí: 3. 11. 1888
datum pohřbu: 5. 11. 1888
číslo domu: čp. 369
doplňující informace: Manželka Josefa Adamčíka – domkaře v Bzenci. Dcera Václava Biče – domkaře v Bzenci a Apollonie roz. Pogodové ze Bzence. Zemřela ve věku 38 let.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Chmelová (roz. Nevřivá) Juliána
datum úmrtí: 7. 11. 1888
datum pohřbu: 9. 11. 1888
číslo domu: čp. 335
doplňující informace: Vdova po Františku Chmelovi – měšťanu v Bzenci a Josefy roz. Šebestové ze Bzence. Zemřela ve věku 72 let.
příčina úmrtí: Mrtvice.
Bunžová (roz. Bolfíková) Anna
datum úmrtí: 20. 11. 1888
datum pohřbu: 22. 11. 1888
číslo domu: čp. 154
doplňující informace: Vdova po Františku Bunžovi – domkaři v Bzenci. Dcera Jana Bolfíka – měšťana v Bzenci a Terezie roz. Jelínkové ze Bzence. Zemřela ve věku 77 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Fellmayer František – bednář v Bzenci
datum úmrtí: 21. 11. 1888
datum pohřbu: 23. 11. 1888
číslo domu: čp. 41
doplňující informace: Ženatý syn Tomáše Fellmayera – bednáře v Bzenci a Josefy roz. Sůčkové ze Bzence. Zemřel ve věku 54 let.
příčina úmrtí: Odrůda jater.
Staníková (roz. Kučerová) Mariana
datum úmrtí: 23. 11. 1888
datum pohřbu: 25. 11. 1888
číslo domu: čp. 125
doplňující informace: Vdova po Vincenci Staníkovi – obuvníku v Prešpurku. Dcera Augustina Kučery – domkaře v Bzenci a Luciny roz. Jurečkové ze Bzence. Zemřela ve věku 63 let.
příčina úmrtí: Dna.
Sommer Pavel – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 24. 11. 1888
datum pohřbu: 26. 11. 1888
číslo domu: čp. 132
doplňující informace: Ženatý syn Františka Sommera – měšťana v Bzenci a Josefy roz. Orlické ze Bzence. Zemřel ve věku 69 let.
příčina úmrtí: Zánět jater.
Slavík Josef
datum úmrtí: 24. 11. 1888
datum pohřbu: 26. 11. 1888
číslo domu: čp. 234
doplňující informace: Svobodný syn † Jakuba Slavíka – domkaře v Olšovci a Anny roz. Repíkové z Olšovce. Zemřel ve věku 20 let, 3 měsíce a 1 den.
příčina úmrtí: Oběsil se v lese.
Sůček Pavel
datum úmrtí: 25. 11. 1888
datum pohřbu: 27. 11. 1888
číslo domu: čp. 345
doplňující informace: Syn Josefa Sůčka – měšťana v Bzenci a Terezie roz. Novotné ze Bzence. Zemřel ve věku 3 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Slavík Jan
datum úmrtí: 26. 11. 1888
datum pohřbu: 28. 11. 1888
číslo domu: čp. 281
doplňující informace: Syn Josefa Slavíka – měšťana v Bzenci a Marie roz. Bičové ze Bzence. Zemřel ve věku 17 dní.
příčina úmrtí: Souchoty.
Knížová Růžena
datum úmrtí: 18. 12. 1888
datum pohřbu: 20. 12. 1888
číslo domu: čp. 429
doplňující informace: Dcera Jana Knížete – obuvníka v Bzenci a Marie roz. Bezchlebové ze Bzence. Zemřela ve věku 15 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Knížová Filumena
datum úmrtí: 21. 12. 1888
datum pohřbu: 23. 12. 1888
číslo domu: čp. 429
doplňující informace: Dcera Jana Knížete – obuvníka v Bzenci a Marie roz. Bezchlebové ze Bzence. Zemřela ve věku 18 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Šebestová Rozália
datum úmrtí: 23. 12. 1888
datum pohřbu: 25. 12. 1888
číslo domu: čp. 157
doplňující informace: Dcera Františka Šebesty – domkaře v Bzenci a Marie roz. Klučkové ze Bzence. Zemřela ve věku 7 měsíců a 18 dní.
příčina úmrtí: Katar průdušnic.
Dušovská (roz. Vidlářová) Maria
datum úmrtí: 25. 12. 1888
datum pohřbu: 27. 12. 1888
číslo domu: čp. 287
doplňující informace: Manželka Josefa Dušovského – obchodníka v Bzenci. Dříve vdova po Janu Mrázkovi – obchodníku v Bzenci. Dcera Jana Vidláře – podruha ze Střílek a Mariany roz. Hančové z Kožušic. Zemřela ve věku 35 let.
příčina úmrtí: Souchoty.

    zdroj:

  • signatura: 5171; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy Matrika zemřelých 1883 – 1916: ; použité strany: 40 – 46.