Matrika: úmrtí 1887

Nevřivý František
datum úmrtí: 5. 1. 1887
datum pohřbu: 7. 1. 1887
číslo domu: čp. 141
doplňující informace: Syn Jana Nevřivého – zedníka v Bzenci a Terezie rozené Brhelové ze Bzence. Zemřel ve věku 2 měsíce a 17 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Kuchařová Terezia
datum úmrtí: 5. 1. 1887
datum pohřbu: 7. 1. 1887
číslo domu: čp. 368
doplňující informace: Vdova po Václavu Kuchařovi – podruhu v Bzenci. Dcera Jakuba Bolfíka – podsedníka z Olšovce a Josefy rozené Karnufkové z Olšovce. Zemřela ve věku 83 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Klučkův chlapec
datum úmrtí:
datum pohřbu: 4. 1. 1887
číslo domu: čp. 233
doplňující informace: Syn Filipa Klučky – podruha v Bzenci a Uršuly rozené Brázdové ze Bzence.
příčina úmrtí: Mrtvorozen.
Nováková Bohumila
datum úmrtí: 16. 1. 1887
datum pohřbu: 18. 1. 1887
číslo domu: čp. 330
doplňující informace: Dcera Rudolfa Nováka – krejčího v Bzenci a Marie rozené Gabrielové z Velehradu. Zemřela ve věku 3 roky, 9 měsíců a 2 dny.
příčina úmrtí: Záškrt.
Přerovský Jan
datum úmrtí: 17. 1. 1887
datum pohřbu: 19. 1. 1887
číslo domu: čp. 467
doplňující informace: Syn † Jana Přerovského – pekaře v Bzenci a Antonie rozené Mikulčíkové ze Bzence. Zemřel ve věku 7 měsíců a 10 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Bunžová Terezia
datum úmrtí: 22. 1. 1887
datum pohřbu: 24. 1. 1887
číslo domu: čp. 351
doplňující informace: Dcera Josefa Bunže – měšťana v Bzenci a Marie rozené Šebestové ze Bzence. Zemřela krátce po porodu.
příčina úmrtí: Vřed.
Novák Václav
datum úmrtí: 27. 1. 1887
datum pohřbu: 29. 1. 1887
číslo domu: čp. 330
doplňující informace: Syn Rudolfa Nováka – krejčího v Bzenci a Marie rozené Gabrielové z Velehradu. Zemřel ve věku 29 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Janoušek Štěpán – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 27. 1. 1887
datum pohřbu: 29. 1. 1887
číslo domu: čp. 185
doplňující informace: Ženatý syn Františka Janouška – čtvrtníka z Těmic a Josefy rozené Janouškové z Těmic. Zemřel ve věku 29 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Sedláček Josef
datum úmrtí: 28. 1. 1887
datum pohřbu: 30. 1. 1887
číslo domu: čp. 44
doplňující informace: Nemanželský syn Mariany – svobodné dcery † Jana Sedláčka – zedníka v Bzenci a Josefy rozené Matůškové ze Bzence. Zemřel krátce po porodu.
příčina úmrtí: Vřed.
Klučková Mariana
datum úmrtí: 1. 2. 1887
datum pohřbu: 3. 2. 1887
číslo domu: čp. 121
doplňující informace: Vdova po Václavu Klučkovi – podruhu v Olšovci, bytem ve Bzenci. Dcera Václava Sýkory – domkaře z Medlovic a Františky rozené Vojáčkové z Medlovic. Zemřela ve věku 57 let.
příčina úmrtí: Ochrnutí plic.
Bohůšek (Bohušek) František – krejčí v Bzenci
datum úmrtí: 1. 2. 1887
datum pohřbu: 3. 2. 1887
číslo domu: čp. 86
doplňující informace: Ženatý syn Tomáše Bohůška (Bohuška) – podruha v Bzenci a Rozalie rozené Kusalové z Vlkoše. Zemřel ve věku 56 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Ružica (Růžica) Vincenc
datum úmrtí: 2. 2. 1887
datum pohřbu: 4. 2. 1887
číslo domu: čp. 266
doplňující informace: Syn Jana Ružice (Růžice) – měšťana v Bzenci a Apollonie rozené Jurečkové ze Bzence. Zemřel ve věku 9 měsíců a 27 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Osterezý (Ostrézi) Barbora
datum úmrtí: 7. 2. 1887
datum pohřbu: 9. 2. 1887
číslo domu: čp. 183
doplňující informace: Dcera Pavla Osterezý (Ostrézi) – domkaře v Bzenci a Anny rozené Kutné ze Bzence. Zemřela ve věku 1 měsíc a 6 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Důfalíková (Dufalíková) Anna
datum úmrtí: 10. 2. 1887
datum pohřbu: 12. 2. 1887
číslo domu: čp. 193
doplňující informace: Svobodná dcera † Antonína Důfalíka (Dufalíka) – pekaře v Bzenci a Josefy rozené Hatašové ze Bzence. Zemřela ve věku 23 let, 6 měsíců a 25 dní.
příčina úmrtí: Souchoty.
Zalubil Fabián – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 12. 2. 1887
datum pohřbu: 14. 2. 1887
číslo domu: „Obecní dům“
doplňující informace: Vdovec. Syn Jakuba Zalubila – domkaře z Nové Vsi a Anežky rozené Botkové z Nové Vsi. Zemřel ve věku 67 let.
příčina úmrtí: Vysílení.
Sekelý Jan
datum úmrtí: 13. 2. 1887
datum pohřbu: 15. 2. 1887
číslo domu: čp. 447
doplňující informace: Syn Jana Sekelý – domkaře v Bzenci a Františky rozené Klučkové ze Bzence. Zemřel ve věku 2 měsíce a 10 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Edler František
datum úmrtí: 17. 2. 1887
datum pohřbu: 19. 2. 1887
číslo domu: čp. 238
doplňující informace: Syn Františka Edlera – podruha v Bzenci a Juliany rozené Novákové z Újezdce. Zemřel ve věku 3 měsíce a 4 dny.
příčina úmrtí: Vřed.
Klučka Jan
datum úmrtí: 20. 2. 1887
datum pohřbu: 22. 2. 1887
číslo domu: čp. 425
doplňující informace: Nemanželský syn Mariany – svobodné dcery Jana Klučky – domkaře v Bzenci a Magdaleny rozené Sojáčkové ze Strážnice. Zemřel ve věku 4 měsíce a 29 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Sekánek Pavel
datum úmrtí: 20. 2. 1887
datum pohřbu: 22. 2. 1887
číslo domu: čp. 154
doplňující informace: Syn Václava Sekánka – domkaře v Bzenci a Františky rozené Bunžové ze Bzence. Zemřel ve věku 1 rok, 5 měsíců a 18 dní.
příčina úmrtí: Plicní katar.
Goldmann František – stolař v Bzenci
datum úmrtí: 23. 2. 1887
datum pohřbu: 25. 2. 1887
číslo domu: čp. 347
doplňující informace: Ženatý syn Karla Goldmanna – měšťana v Bzenci a Mariany rozené Sůčkové ze Bzence. Zemřel ve věku 82 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Šalomounovo děvče
datum úmrtí:
datum pohřbu: 2. 3. 1887
číslo domu: čp. 123
doplňující informace: Dcera Františka Šalomouna – podruha v Bzenci a Kateřiny rozené Režňákové z Nové Lhoty (u Strážnice).
příčina úmrtí: Mrtvorozeno.
Osterezý (Ostrézi) Barbora
datum úmrtí: 6. 3. 1887
datum pohřbu: 8. 3. 1887
číslo domu: čp. 114
doplňující informace: Vdova po Josefu Osterezý (Ostrézi) – domkaři v Bzenci, dříve též vdova po Tomáši Šebestovi – domkaři v Bzenci. Dcera Antonína Urbana – domkaře v Bzenci a Mariany rozené Pečírkové ze Bzence. Zemřela ve věku 77 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Mokroš Jan – nádeník v Bzenci
datum úmrtí: 16. 3. 1887
datum pohřbu: 18. 3. 1887
číslo domu: čp. 323
doplňující informace: Pocházející z Polešovic (více nelze vypátrati). Zemřel ve věku 56 let.
příčina úmrtí: Mrtvice.
Stavjaný Matouš – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 27. 3. 1887
datum pohřbu: 29. 3. 1887
číslo domu: čp. 450
doplňující informace: Ženatý syn Filipa Stavjaný – domkaře v Bzenci a Anny rozené Procházkové ze Bzence. Zemřel ve věku 68 let.
příčina úmrtí: Mrtvice.
Brázdová Mariana
datum úmrtí: 3. 4. 1887
datum pohřbu: 5. 4. 1887
číslo domu: čp. 50
doplňující informace: Vdova po Janu Brázdovi – domkaři v Bzenci. Dcera Vavřince Chmely – domkaře v Bzenci a Lucie rozené Nevřivé ze Bzence. Zemřela ve věku 81 let.
příčina úmrtí: Vodnatelnost.
Urbanová Barbora
datum úmrtí: 4. 4. 1887
datum pohřbu: 6. 4. 1887
číslo domu: čp. 232
doplňující informace: Vdova po Arnoštu Urbanovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Vavřince Chmely – domkaře v Bzenci a Lucie rozené Nevřivé ze Bzence. Zemřela ve věku 68 let.
příčina úmrtí: Ochrnutí mozku.
Flessnerová Filumena
datum úmrtí: 13. 4. 1887
datum pohřbu: 15. 4. 1887
číslo domu: čp. 158
doplňující informace: Dcera Josefa Flessnera – podruha v Bzenci a Apollonie roz. Osterezý (Ostrézi) ze Bzence. Zemřela ve věku 4 měsíce a 6 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Horká Kateřina
datum úmrtí: 15. 4. 1887
datum pohřbu: 17. 4. 1887
číslo domu: čp. 284
doplňující informace: Manželka Jana Horkého – měšťana v Bzenci. Dcera Františka Ventrče – podsedníka z Olšovce a Apollonie rozené Richmannové (Rychmanové) z Olšovce. Zemřela ve věku 56 let.
příčina úmrtí: Rakovina žaludku.
Kogelová Maria
datum úmrtí: 16. 4. 1887
datum pohřbu: 18. 4. 1887
číslo domu: čp. 56
doplňující informace: Manželka Gottfrieda Kogela – natěrače ve Vídni. Dcera Františka Assmanna – c. k. respicienta finanční stráže na odpočinku ve Bzenci a Marie rozené Jentschke z Uh. Ostrohu. Zemřela ve věku 25 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Horáček František – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 19. 4. 1887
datum pohřbu: 21. 4. 1887
číslo domu: čp. 472
doplňující informace: Ženatý syn Kristiana Horáčka – domkaře z Vracova a Kristýny rozené Pressové z Vracova. Zemřel ve věku 49 let.
příčina úmrtí: Zánět krku.
Flessnerová Mechtilda
datum úmrtí: 23. 4. 1887
datum pohřbu: 25. 4. 1887
číslo domu: čp. 113
doplňující informace: Manželka Josefa Flessnera – domkaře v Bzenci. Dcera Jana Studničky – domkaře v Písku a Brigity rozené Němečkové z Písku. Zemřela ve věku 67 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Valda Josef – tesař v Bzenci
datum úmrtí: 25. 4. 1887
datum pohřbu: 27. 4. 1887
číslo domu: čp. 22
doplňující informace: Ženatý syn Jana Valdy – obuvníka v Bzenci a Mariany rozené Michalíkové ze Bzence. Zemřel ve věku 49 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Bartoník Jakub – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 27. 4. 1887
datum pohřbu: 29. 4. 1887
číslo domu: „Na sušírně koží“
doplňující informace: Ženatý syn Vincence Bartoníka – familianta z Mílovic a Anny rozené Zbořilové z Čerčovic. Zemřel ve věku 50 let.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Vozga Ignác – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 30. 4. 1887
datum pohřbu: 3. 5. 1887
číslo domu: čp. 83
doplňující informace: Ženatý syn Tomáše Vozgy – výminkáře v Bzenci a Mariany rozené Procházkové ze Bzence. Zemřel ve věku 72 let.
příčina úmrtí: Ochrnutí plic.
Hataš Ferdinand
datum úmrtí: 1. 5. 1887
datum pohřbu: 3. 5. 1887
číslo domu: čp. 57
doplňující informace: Syn Josefa Hataše – pekaře v Bzenci a Marie rozené Ottové z Velšína. Zemřel ve věku 11 měsíce a 2 dny.
příčina úmrtí: Vřed.
Beránek František – nadučitel na odpočinku v Bzenci
datum úmrtí: 2. 5. 1887
datum pohřbu: 4. 5. 1887
číslo domu: čp. 318
doplňující informace: Vdovec. Syn Martina Beránka – předměšťana z Kyjova a Františky rozené Oklešťkové z Kyjova. Zemřel ve věku 72 let.
příčina úmrtí: Rakovina žaludku.
Čapková Apollonia
datum úmrtí: 3. 5. 1887
datum pohřbu: 5. 5. 1887
číslo domu: čp. 98
doplňující informace: Manželka Františka Čapky – domkaře v Bzenci. Dcera Pavla Studenta (Študenta) – měšťana v Bzenci a Anny rozené Ventrčové z Olšovce. Zemřela ve věku 32 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Leitsmannová Maria
datum úmrtí: 3. 5. 1887
datum pohřbu: 5. 5. 1887
číslo domu: čp. 274
doplňující informace: Nemanželská dcera Justiny – svobodné manželské dcery Tomáše Leitsmana – obuvníka v Bzenci a Marie rozené Furstz z Tamelína. Zemřela ve věku 15 dní.
příčina úmrtí: Plicní katar.
Novák Matěj – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 5. 5. 1887
datum pohřbu: 7. 5. 1887
číslo domu: čp. 252
doplňující informace: Ženatý syn Matěje Nováka – měšťana v Bzenci a Anny rozené Opravilové z Olšovce. Zemřel ve věku 85 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Ružica (Růžica) Jan
datum úmrtí: 11. 5. 1887
datum pohřbu: 13. 5. 1887
číslo domu: čp. 300
doplňující informace: Syn Václava Ružice (Růžice) – měšťana v Bzenci a Marie rozené Zábelkové ze Bzence. Zemřel ve věku 10 měsíců a 22 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Jurečka Jan
datum úmrtí: 13. 5. 1887
datum pohřbu: 15. 5. 1887
číslo domu: čp. 26
doplňující informace: Syn Františka Jurečky – domkaře v Bzenci a Barbory rozené Otavové ze Bzence. Zemřel ve věku 4 měsíce a 16 dní.
příčina úmrtí: Zánět v krku.
Gazdová Terezia
datum úmrtí: 15. 5. 1887
datum pohřbu: 17. 5. 1887
číslo domu: čp. 488
doplňující informace: Dcera Františka Gazdy – domkaře v Bzenci a Terezie rozené Masopustové ze Bzence. Zemřela ve věku 1 měsíc a 29 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Brázda Karel
datum úmrtí: 18. 5. 1887
datum pohřbu: 20. 5. 1887
číslo domu: čp. 122
doplňující informace: Syn Antonína Brázdy – obuvníka v Bzenci a Cecilie rozené Hatašové ze Bzence. Zemřel ve věku 5 měsíců a 13 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Brázdová Andělína
datum úmrtí: 18. 5. 1887
datum pohřbu: 20. 5. 1887
číslo domu: čp. 469
doplňující informace: Nemanželská dcera Mariany – svobodné manželské dcery Jana Brázdy – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 11 měsíců a 1 den.
příčina úmrtí: Vřed.
Škodová Eva
datum úmrtí: 24. 5. 1887
datum pohřbu: 26. 5. 1887
číslo domu: čp. 284
doplňující informace: Vdova po Jiřím Škodovi – tesaři v Bzenci, dříve též vdova po Janu Horkém – domkaři v Bzenci. Dcera Antonína Růčky – měšťana v Bzenci a Apollonie rozené Goliášové ze Bzence. Zemřela ve věku 84 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Komárek Antonín
datum úmrtí: 5. 5. 1887
datum pohřbu: 7. 5. 1887
číslo domu: čp. 2
doplňující informace: Syn Antonína Komárka – malíře stěn v Bzenci a Antonie rozené Ježkové ze Bzence. Zemřel ve věku 9 let a 13 dní.
příčina úmrtí: Vodnatelnost.
Batián František
datum úmrtí: 3. 6. 1887
datum pohřbu: 5. 6. 1887
číslo domu: čp. 376
doplňující informace: Syn Františka Batiána – podruha v Bzenci a Johanny rozené Kočí ze Bzence. Zemřel ve věku 2 měsíce a 8 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Heringová Mariana
datum úmrtí: 6. 6. 1887
datum pohřbu: 8. 6. 1887
číslo domu: čp. 261
doplňující informace: Vdova po Antonínu Heringovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Valentina Klučky – měšťana v Bzenci a Terezie rozené Nevřivé ze Bzence. Zemřela ve věku 63 let.
příčina úmrtí: Rakovina žaludku.
Repík Pavel
datum úmrtí: 7. 6. 1887
datum pohřbu: 9. 6. 1887
číslo domu: čp. 229
doplňující informace: Syn Josefa Repíka – domkaře v Bzenci a Genovefy rozené Juráskové ze Znorov (Vnorovy). Zemřel ve věku 3 měsíce a 12 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Rachvalová Barbora
datum úmrtí: 10. 6. 1887
datum pohřbu: 12. 6. 1887
číslo domu: čp. 89
doplňující informace: Manželka Pavla Rachvaly – domkaře v Bzenci. Dcera Vincence Jelínka – měšťana v Bzenci a Terezie rozené Jurečkové ze Bzence. Zemřela ve věku 31 let.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Bunža František – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 12. 6. 1887
datum pohřbu: 14. 6. 1887
číslo domu: čp. 351
doplňující informace: Vdovec. Syn Filipa Bunži – měšťana v Bzenci a Alžběty rozené Gazdové ze Bzence. Zemřel ve věku 76 let.
příčina úmrtí: Mrtvice.
Růčka Pavel – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 12. 6. 1887
datum pohřbu: 14. 6. 1887
číslo domu: čp. 386
doplňující informace: Ženatý. Syn Jana Růčky – domkaře v Bzenci a Rozálie rozené Kastalánové (Kaštalánové) ze Bzence. Zemřel ve věku 57 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Růčka Florián
datum úmrtí: 15. 6. 1887
datum pohřbu: 17. 6. 1887
číslo domu: čp. 300
doplňující informace: Syn Josefa Růčky – podruha v Bzenci a Terezie rozené Matůškové ze Bzence. Zemřel ve věku 1 měsíc a 11 dní.
příčina úmrtí: Souchoty.
Skála Josef – hostinský v Bzenci
datum úmrtí: 18. 6. 1887
datum pohřbu: 20. 6. 1887
číslo domu: čp. 85
doplňující informace: Vdovec (více nelze vypátrati). Zemřel ve věku 67 let.
příčina úmrtí:  Souchoty.
Hering Josef
datum úmrtí: 22. 6. 1887
datum pohřbu: 24. 6. 1887
číslo domu: čp. 405
doplňující informace: Nemanželský syn Anny (vdovy po Janu Heringovi – měšťanu v Bzenci) – dcery Filipa Ružice (Růžice) – měšťana v Bzenci a Anny rozené Tvarůžkové ze Bzence. Zemřel ve věku 3 měsíce a 25 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Škoda Josef – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 25. 6. 1887
datum pohřbu: 27. 6. 1887
číslo domu: čp. 212
doplňující informace: Vdovec. Syn Jiřího Škody – domkaře v Bzenci a Veroniky rozené Stavjané ze Bzence. Zemřel ve věku 74 let.
příčina úmrtí: Mrtvice.
Tvarůžková Mariana
datum úmrtí: 27. 6. 1887
datum pohřbu: 29. 6. 1887
číslo domu: čp. 280
doplňující informace: Manželka Tomáše Tvarůžka – měšťana v Bzenci. Dcera Josefa Vojtěcha – podsedníka v Olšovci a Františky rozené Ventrčové ze Bzence. Zemřela ve věku 59 let.
příčina úmrtí: Ochrnutí plic.
Žiha František – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 1. 7. 1887
datum pohřbu: 3. 7. 1887
číslo domu: čp. 325
doplňující informace: Vdovec. Syn Josefa Žihy – obuvníka v Bzenci a Rozálie rozené Nauzerové ze Bzence. Zemřel ve věku 66 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Kuchařovo děvče
datum úmrtí:
datum pohřbu: 2. 7. 1887
číslo domu: čp. 187
doplňující informace: Dcera Antonína Kuchaře – domkaře v Bzenci a Veroniky rozené Sirůčkové z Břesovic (Vřesovice).
příčina úmrtí: Mrtvorozeno.
Grünwald Cyril
datum úmrtí: 8. 7. 1887
datum pohřbu: 10. 7. 1887
číslo domu: „Cukrovar“
doplňující informace: Syn Aloise Grünwalda – ponocního hlídače v cukrovaru a Anny rozené Šírové ze Svaté Sidonie (dnes Sidonie – okr. Zlín). Zemřel ve věku 3 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Student (Študent) Bedřich
datum úmrtí: 12. 7. 1887
datum pohřbu: 14. 7. 1887
číslo domu: čp. 207
doplňující informace: Syn Tomáše Studenta (Študenta) – měšťana v Bzenci a Mariany rozené Chmelové ze Bzence. Zemřel ve věku 1 měsíce a 4 dní.
příčina úmrtí: Souchoty.
Bezchlebová Kateřina
datum úmrtí: 15. 7. 1887
datum pohřbu: 17. 7. 1887
číslo domu: čp. 188
doplňující informace: Manželka Antonína Bezchleba – obuvníka a domkaře v Bzenci. Dcera Antonína Klapila – tříčtvrtláníka z Nezamyslic a Mariany rozené Látalové z Nezamyslic. Zemřela ve věku 68 let.
příčina úmrtí: Rakovina žaludku.
Pečírka Jan
datum úmrtí: 18. 7. 1887
datum pohřbu: 20. 7. 1887
číslo domu: čp. 343
doplňující informace: Syn Františka Pečírky – měšťana v Bzenci a Juliany rozené Tvarůžkové ze Bzence. Zemřel ve věku 24 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Osterezý (Ostrézi) Josef
datum úmrtí: 18. 7. 1887
datum pohřbu: 20. 7. 1887
číslo domu: čp. 158
doplňující informace: Svobodný syn Josefa Osterezý (Ostrézi) – domkaře v Bzenci a Františky rozené Tvarůžkové ze Bzence. Zemřel ve věku 33 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Sůčková Františka
datum úmrtí: 6. 8. 1887
datum pohřbu: 8. 8. 1887
číslo domu: čp. 75
doplňující informace: Dcera Františka Sůčka – podruha v Bzenci a Alžběty rozené Šantavé z Kozojídek. Zemřela ve věku 4 měsíců a 3 dnů.
příčina úmrtí: Vřed.
Leitsmann František – pekař v Bzenci
datum úmrtí: 8. 8. 1887
datum pohřbu: 10. 8. 1887
číslo domu: čp. 25
doplňující informace: Ženatý syn Tomáše Leitsmanna – krejčího z Březové v Uhrách a Alžběty rozené Libichové z Březové v Uhrách. Zemřel ve věku 52 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Tvrdý Bedřich
datum úmrtí: 8. 8. 1887
datum pohřbu: 10. 8. 1887
číslo domu: čp. 182
doplňující informace: Syn Jana Tvrdého – kupce v Bzenci a Marie rozené Ventrčové ze Bzence. Zemřel ve věku 3 roky, 5 měsíců a 6 dní.
příčina úmrtí: Záškrt.
Ventrčová Josefa
datum úmrtí: 9. 8. 1887
datum pohřbu: 11. 8. 1887
číslo domu: čp. 273
doplňující informace: Dcera Františka Ventrče – měšťana v Bzenci a Eleonory rozené Čermákové ze Bzence. Zemřela ve věku 2 měsíce a 18 dní.
příčina úmrtí: Souchoty.
Brdečka František
datum úmrtí: 10. 8. 1887
datum pohřbu: 12. 8. 1887
číslo domu: čp. 6
doplňující informace: Syn Mořice Brdečky – kloboučníka v Bzenci a Anežky rozené Gajduškové z Bohuslavic u Napajedel. Zemřel ve věku 1 rok, 4 měsíce a 26 dní.
příčina úmrtí: Souchoty.
Miklíková Maria – industriální učitelka v Bzenci
datum úmrtí: 18. 8. 1887
datum pohřbu: 20. 8. 1887
číslo domu: čp. 110
doplňující informace: Manželka Františka Miklíka – podučitele na národní škole v Bzenci. Nemanželská dcera Eduarda Maresche – kancelisty při severní dráze v Bzenci a Barbory z rodu Ignáce Gottwalda – varhanáře v Bzenci. Zemřela ve věku 31 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Pogoda Pavel
datum úmrtí: 21. 8. 1887
datum pohřbu: 23. 8. 1887
číslo domu: čp. 222
doplňující informace: Syn Pavla Pogody – měšťana v Bzenci a Rozálie rozené Sůčkové ze Bzence. Zemřel ve věku 3 měsíců a 23 dní.
příčina úmrtí: Zánět střev.
Gistrová Apollonia
datum úmrtí: 22. 8. 1887
datum pohřbu: 24. 8. 1887
číslo domu: čp. 175
doplňující informace: Vdova po Josefu Gistrovi – domkaři v Syrovíně (bydlící v Bzenci). Dcera Františka Zeliny – domkaře v Syrovíně a Eleonory rozené Kuchařové ze Syrovína. Zemřela ve věku 85 let.
příčina úmrtí: Ochrnutí plic.
Tvarůžková Josefa
datum úmrtí: 29. 8. 1887
datum pohřbu: 31. 8. 1887
číslo domu: čp. 270
doplňující informace: Dcera Františka Tvarůžka – měšťana v Bzenci a Kateřiny rozené Žihové ze Bzence. Zemřela ve věku 3 roky, 1 měsíc a 2 dny.
příčina úmrtí: Vřed.
Bunža Jan – národní učitel ve Vídni
datum úmrtí: 8. 9. 1887
datum pohřbu: 10. 9. 1887
číslo domu: čp. 453
doplňující informace: Ženatý. Syn Františka Bunže – měšťana v Bzenci a Terezie rozené Klučkové ze Bzence. Zemřel ve věku 53 let.
příčina úmrtí: Rakovina žaludku.
Fellmayer František
datum úmrtí: 10. 9. 1887
datum pohřbu: 12. 9. 1887
číslo domu: čp. 447
doplňující informace: Syn Alexandra Fellmayera – bednářského tovaryše ve Vídni a Kateřiny rozené Sovové ze Bzence. Zemřel ve věku 2 měsíce.
příčina úmrtí: Vřed.
Tvarůžková Josefa
datum úmrtí: 10. 9. 1887
datum pohřbu: 12. 9. 1887
číslo domu: čp. 201
doplňující informace: Vdova po Ondřeji Tvarůžkovi – domkaři v Bzenci, dříve též vdova po Josefu Otavovi – podruhu v Bzenci. Dcera Antonína Bačáka – podsedníka z Tučap a Anny rozené Zlámalíkové z Tučap. Zemřela ve věku 77 let.
příčina úmrtí: Ochrnutí mozku.
Slavík František – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 10. 9. 1887
datum pohřbu: 12. 9. 1887
číslo domu: čp. 268
doplňující informace: Ženatý. Syn Václava Slavíka – měšťana v Bzenci a Sidonie rozené Nevřivé ze Bzence. Zemřel ve věku 63 let.
příčina úmrtí: Mrtvice.
Klučka Martin – nádeník v Bzenci
datum úmrtí: 13. 9. 1887
datum pohřbu: 15. 9. 1887
číslo domu: čp. 144
doplňující informace: Svobodný syn † Václava Klučky – podruha z Olšovce a Mariany rozené Sýkorové z Medlovic. Zemřel ve věku 28 let.
příčina úmrtí: Vodnatelnost.
Kutného chlapec
datum úmrtí:
datum pohřbu: 17. 9. 1887
číslo domu: čp. 256
doplňující informace: Syn Františka Kutného – měšťana v Bzenci a Barbory rozené Kučerové ze Bzence.
příčina úmrtí: Mrtvorozen.
Sigmundová Aloisia
datum úmrtí: 18. 9. 1887
datum pohřbu: 20. 9. 1887
číslo domu: čp. 294
doplňující informace: Dcera Josefa Sigmunda – domkaře v Bzenci a Josefy rozené Ježkové ze Bzence. Zemřela ve věku 8 měsíců a 25 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Osterezý (Ostrézi) Maria
datum úmrtí: 20. 9. 1887
datum pohřbu: 22. 9. 1887
číslo domu: čp. 450
doplňující informace: Dcera Jana Osterezý (Ostrézi) – podruha v Bzenci a Mariany rozené Šebestové ze Bzence. Zemřela ve věku 5 měsíců a 29 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Pečírková Maria
datum úmrtí: 22. 9. 1887
datum pohřbu: 24. 9. 1887
číslo domu: čp. 123
doplňující informace: Dcera Josefa Pečírky – domkaře v Bzenci a Apollonie rozené Orlické ze Bzence. Zemřela ve věku 7 měsíců a 17 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Tvarůžková Kateřina
datum úmrtí: 24. 9. 1887
datum pohřbu: 26. 9. 1887
číslo domu: čp. 270
doplňující informace: Manželka Františka Tvarůžka – měšťana v Bzenci. Dcera Jakuba Žihy – domkaře v Bzenci a Magdaleny rozené Raiskupové (Raiskubové) z Újezdce. Zemřela ve věku 28 let.
příčina úmrtí: Mrtvice.
Steindorfová Anna
datum úmrtí: 25. 9. 1887
datum pohřbu: 27. 9. 1887
číslo domu: čp. 20
doplňující informace: Dcera Ignáce Steindorfa – stolaře v Bzenci a Terezie rozené Kutné z Olšovce. Zemřela ve věku 1 rok, 2 měsíce a 1 den.
příčina úmrtí: Souchoty.
Lakosil Augustin – krejčí a domkař v Bzenci
datum úmrtí: 27. 9. 1887
datum pohřbu: 29. 9. 1887
číslo domu: čp. 42
doplňující informace: Ženatý. Syn Františka Lakosila – panského drába z Velehradu a Marie rozené Hoškové z Velehradu. Zemřel ve věku 60 let.
příčina úmrtí: Zánět mozku.
Škodová Maria
datum úmrtí: 2. 10. 1887
datum pohřbu: 4. 10. 1887
číslo domu: čp. 254
doplňující informace: Dcera Josefa Škody – měšťana v Bzenci a Marie rozené Žihové ze Bzence. Zemřela ve věku 8 měsíců a 3 dny.
příčina úmrtí: Vřed.
Absolonová Paulina
datum úmrtí: 10. 10. 1887
datum pohřbu: 12. 10. 1887
číslo domu: čp. 61
doplňující informace: Vdova po Janu Absolonovi – zámečníku a měšťanu v Bzenci. Dcera Vincence Grunera – měšťana v Bzenci a Anny rozené Slavíkové ze Bzence. Zemřela ve věku 74 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Slavík Václav – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 11. 10. 1887
datum pohřbu: 13. 10. 1887
číslo domu: čp. 227
doplňující informace: Ženatý. Syn Jana Slavíka – podsedníka v Olšovci a Josefy rozené Indruchové z Olšovce. Zemřel ve věku 67 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Holek Antonín
datum úmrtí: 11. 10. 1887
datum pohřbu: 13. 10. 1887
číslo domu: čp. 178
doplňující informace: Syn † Martina Holka – podruha v Bzenci a Mariany rozené Grombířové ze Žeravin. Zemřel ve věku 10 let, 2 měsíce a 20 dní.
příčina úmrtí: Hlavnička.
Kuchařová Barbora
datum úmrtí: 12. 10. 1887
datum pohřbu: 14. 10. 1887
číslo domu: čp. 11
doplňující informace: Vdova po Josefu Kuchařovi – domkaři v Bzenci. Dcera Filipa Brázdy – měšťana v Bzenci a Kateřiny rozené Urbanové ze Bzence. Zemřela ve věku 70 let.
příčina úmrtí: Vodnatelnost.
Klučková Anna
datum úmrtí: 9. 10. 1887
datum pohřbu: 11. 10. 1887
číslo domu: čp. 462
doplňující informace: Vdova po Janu Klučkovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Františka Bezchleba – měšťana v Bzenci a Anny rozené Kutné ze Bzence. Zemřela ve věku 75 let.
příčina úmrtí: Mrtvice.
Niklová Mariana
datum úmrtí: 24. 10. 1887
datum pohřbu: 26. 10. 1887
číslo domu: čp. 427
doplňující informace: Manželka Františka Nikla – dělníka v cukrovaru v Bzenci. Dcera Václava Jurečky – domkaře v Bzenci a Alžběty rozené Čermákové ze Bzence. Zemřela ve věku 48 let.
příčina úmrtí: Mrtvice.
Sommerová Maria
datum úmrtí: 25. 10. 1887
datum pohřbu: 27. 10. 1887
číslo domu: čp. 113
doplňující informace: Dcera Josefa Sommera – podruha v Bzenci a Marie rozené Flessnerové ze Bzence. Zemřela ve věku 5 měsíců a 27 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Kučerová Barbora
datum úmrtí: 26. 10. 1887
datum pohřbu: 28. 10. 1887
číslo domu: čp. 208
doplňující informace: Dcera Františka Kučery – měšťana v Bzenci a Josefy rozené Junkové ze Bzence. Zemřela ve věku 11 měsíců a 3 dny.
příčina úmrtí: Záškrt.
Adamčíková Josefa
datum úmrtí: 31. 10. 1887
datum pohřbu: 2. 11. 1887
číslo domu: čp. 389
doplňující informace: Nemanželská dcera Mariany – svobodné manželské dcery Josefa Adamčíka – domkaře v Bzenci a Františky rozené Kutné ze Bzence. Zemřela ve věku 2 měsíce a 13 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Vrzal Martin
datum úmrtí: 1. 11. 1887
datum pohřbu: 3. 11. 1887
číslo domu: čp. 179
doplňující informace: Syn Antonína Vrzala – domkaře v Bzenci a Barbory rozené Osterezý (Ostrézi) ze Bzence. Zemřel ve věku 4 roky, 11 měsíců a 20 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Vavřička František – nádeník v Bzenci
datum úmrtí: 4. 11. 1887
datum pohřbu: 6. 11. 1887
číslo domu: čp. 325
doplňující informace: Svobodný. Syn Josefa Vavřičky – bednáře v Bzenci a Anny rozené Nimmerfrohové ze Bzence. Zemřel ve věku 24 let a 11 měsíců.
příčina úmrtí: Vodnatelnost.
Pinterovo děvče
datum úmrtí:
datum pohřbu: 13. 11. 1887
číslo domu: čp. 193
doplňující informace: Dcera Cyrila Pintery – stolaře v Bzenci a Alžběty rozené Ehrlichové ze Bzence.
příčina úmrtí: Mrtvorozeno.
Tvarůžek Josef – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 13. 11. 1887
datum pohřbu: 15. 11. 1887
číslo domu: čp. 152
doplňující informace: Vdovec. Syn Josefa Tvarůžka – měšťana v Bzenci a Mariany rozené Jelínkové ze Bzence. Zemřel ve věku 67 let.
příčina úmrtí: Chronický žaludeční katar.
Kumpánovo děvče
datum úmrtí:
datum pohřbu: 18. 11. 1887
číslo domu: čp. 65
doplňující informace: Dcera Františka Kumpána – kominíka v Bzenci a Aloisie rozené Ježkové ze Bzence.
příčina úmrtí: Mrtvorozeno.
Rubík Julius – obyvatel v Bzenci
datum úmrtí: 23. 11. 1887
datum pohřbu: 25. 11. 1887
číslo domu: čp. 325
doplňující informace: Svobodný. Nemanželský syn Cecilie – svobodné manželské dcery Pavla Rubíka – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 34 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Baďura Jan
datum úmrtí: 6. 12. 1887
datum pohřbu: 8. 12. 1887
číslo domu: čp. 141
doplňující informace: Syn Františka Baďury – podruha v Bzenci a Františky rozené Bukvaldové ze Bzence. Zemřel ve věku 5 měsíců a 12 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Přerovský Josef – řezník a měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 10. 12. 1887
datum pohřbu: 12. 12. 1887
číslo domu: čp. 306
doplňující informace: Ženatý. Syn Josefa Přerovského – řezníka v Bzenci a Tekly rozené Lukešové ze Bzence. Zemřel ve věku 59 let.
příčina úmrtí: Ochrnutí srdce.
Goldmannová Anna
datum úmrtí: 11. 12. 1887
datum pohřbu: 13. 12. 1887
číslo domu: čp. 347
doplňující informace: Vdova po † Františku Goldmannovi – stolaři v Bzenci. Dcera Františka Goldmanna – měšťana v Bzenci a Barbory rozené Gazdové ze Bzence. Zemřela ve věku 83 let.
příčina úmrtí: Mrtvice.
Weiznerová Mariana
datum úmrtí: 13. 12. 1887
datum pohřbu: 15. 12. 1887
číslo domu: čp. 278
doplňující informace: Vdova po Václavu Weiznerovi – podruhu ve Strážnici. Dcera Františka Jančí – podruha v Bzenci a Mariany rozené Brázdové ze Bzence. Zemřela ve věku 44 let.
příčina úmrtí: Vada srdce.
Růčka Ignác
datum úmrtí: 20. 12. 1887
datum pohřbu: 22. 12. 1887
číslo domu: čp. 48
doplňující informace: Syn Martina Růčky – podruha v Bzenci a Mariany rozené Machálkové z Tvarožné lhoty. Zemřel ve věku 3 měsíců a 12 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Valštýnová Josefa
datum úmrtí: 23. 12. 1887
datum pohřbu: 25. 12. 1887
číslo domu: čp. 278
doplňující informace: Vdova po Antonínu Valštýnovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Filipa Brázdy – měšťana v Bzenci a Kateřiny rozené Urbanové ze Bzence. Zemřela ve věku 69 let.
příčina úmrtí: Ochrnutí mozku.

    zdroj:

  • signatura: 5171; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy Matrika zemřelých 1883 – 1916: ; použité strany: 32 – 39.