Matrika: úmrtí 1886

 

Kováč Pavel – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 3. 1. 1886
datum pohřbu: 5. 1. 1886
číslo domu: čp. 380
doplňující informace: Syn Jana Kováče – měšťana v Bzenci a Františky rozené Jurečkové ze Bzence. Zemřel ve věku 42 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Chmela Vincenc – hlídač při severní dráze ve Bzenci
datum úmrtí: 5. 1. 1886
datum pohřbu: 7. 1. 1886
číslo domu: čp. 80 „železniční stanice“
doplňující informace: Syn Josefa Chmely – mlynáře v Pitíně a Josefy rozené Mikéskové z Pitína. Zemřel ve věku 62 let.
příčina úmrtí: Rakovina jazyka.
Němeček Klaudius
datum úmrtí: 6. 1. 1886
datum pohřbu: 8. 1. 1886
číslo domu: „Cukrovar“
doplňující informace: Syn Františka Němečka – vážného v cukrovaru a Matildy rozené Holkové z Písku. Zemřel ve věku 5 měsíců a 27 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Demazý (Demasý) Martin
datum úmrtí: 9. 1. 1886
datum pohřbu: 11. 1. 1886
číslo domu: „Obecní dům“
doplňující informace: Svobodný syn po † Martinu Demazý – měšťanu v Bzenci a Františky rozené Varadinkové ze Bzence. Zemřel ve věku 30 let.
příčina úmrtí: Prsní vodnatelnost.
Kastingerová Tekla
datum úmrtí: 11. 1. 1886
datum pohřbu: 13. 1. 1886
číslo domu: čp. 4
doplňující informace: Manželka Antonína Kastingera – měšťana v Bzenci. Dcera Libora Hertla – domkaře v Bzenci a Veroniky rozené Niklové ze Bzence. Zemřela ve věku 54 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Ulbrechtová Gabriela
datum úmrtí: 11. 1. 1886
datum pohřbu: 13. 1. 1886
číslo domu: čp. 2
doplňující informace: Svobodná dcera Jana Ulbrechta – sládka ze Svatobořic a Terezie rozené Hrachovcové ze Bzence. Zemřela ve věku 76 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Důfalík (Dufalík) Antonín – pekař v Bzenci
datum úmrtí: 12. 1. 1886
datum pohřbu: 14. 1. 1886
číslo domu: čp. 193
doplňující informace: Syn Filipa Důfalíka (Dufalíka) – měšťana z Veselí a Terezie rozené Sárové z Veselí. Zemřel ve věku 53 let.
příčina úmrtí: Rakovina žaludku.
Kaštalán Václav – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 17. 1. 1886
datum pohřbu: 19. 1. 1886
číslo domu: čp. 276
doplňující informace: Syn Josefa Kaštalána – měšťana v Bzenci a Mariany rozené Sásové ze Bzence. Zemřel ve věku 52 let.
příčina úmrtí: Ochrnutí plic.
Gistr Jan – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 19. 1. 1886
datum pohřbu: 21. 1. 1886
číslo domu: čp. 146
doplňující informace: Syn Václava Gistra – měšťana v Bzenci a Arnoštky rozené Kutné ze Bzence. Zemřel ve věku 29 let.
příčina úmrtí: Rakovina.
Holková Františka
datum úmrtí: 24. 1. 1886
datum pohřbu: 26. 1. 1886
číslo domu: čp. 34
doplňující informace: Manželka Františka Holka – zedníka v Bzenci (rodem z Veselí) a dříve vdova po Augustinu Kocurkovi – krejčím v Bzenci. Dcera Josefa Kučery – podsedníka z Hostějova a Roziny rozené Střižíkové z Hostějova. Zemřela ve věku 55 let.
příčina úmrtí: Odrůda jater.
Jarošová Maria
datum úmrtí: 27. 1. 1886
datum pohřbu: 29. 1. 1886
číslo domu: čp. 381
doplňující informace: Dcera Karla Jaroše – hlídače na nádraží, bytem v Bzenci a Anny rozené Sommerové ze Bzence. Zemřela ve věku 5 měsíců a 5 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Baďura Bernard – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 31. 1. 1886
datum pohřbu: 2. 2. 1886
číslo domu: čp. 137
doplňující informace: Syn Bernarda Baďury – domkaře v Bzenci a Kláry rozené Jurečkové ze Bzence. Zemřel ve věku 63 let.
příčina úmrtí: Mrtvice.
Klučková Maria
datum úmrtí: 1. 2. 1886
datum pohřbu: 3. 2. 1886
číslo domu: čp. 373
doplňující informace: Dcera Filipa Klučky – podruha v Bzenci a Uršuly rozené Brázdové ze Bzence. Zemřela ve věku 7 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Vavřičková Anna
datum úmrtí: 20. 2. 1886
datum pohřbu: 22. 2. 1886
číslo domu: čp. 22
doplňující informace: Vdova po Josefu Vavřičkovi – bednáři z Vracova, dříve vdova po Josefu Chmelovi – krejčím v Bzenci. Dcera Ondřeje Nimmerfroha – podruha v Bzenci a Anny rozené Hanselové z Wildenschwertu (Ústí nad Orlicí). Zemřela ve věku 68 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Ručková (Růčková) Františka
datum úmrtí: 3. 3. 1886
datum pohřbu: 5. 3. 1886
číslo domu: čp. 22
doplňující informace: Nemanželská dcera Veroniky – svobodné nemanželské dcery Mariany – svobodné nemanželské dcery Alžběty – manželské svobodné dcery Baltazara Ručky (Růčky) – domkaře v Bzenci. Zemřela ve věku 3 měsíce a 27 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Baňařová Mariana
datum úmrtí: 5. 3. 1886
datum pohřbu: 7. 3. 1886
číslo domu: čp. 246
doplňující informace: Vdova po Pavlu Baňařovi – krejčím v Bzenci. Dcera Ignáce Kastingera – obuvníka v Bzenci a Terezie rozené Šišvaldové ze Bzence. Zemřela ve věku 63 let.
příčina úmrtí: Ochrnutí plic.
Ružica (Růžica) Filip
datum úmrtí: 7. 3. 1886
datum pohřbu: 9. 3. 1886
číslo domu: čp. 149
doplňující informace: Syn Františka Ružice (Růžice) – podruha v Bzenci a Terezie rozené Pressové z Vracova. Zemřel ve věku 26 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Ružicová (Růžicová) Anna
datum úmrtí: 10. 3. 1886
datum pohřbu: 12. 3. 1886
číslo domu: čp. 149
doplňující informace: Dcera Františka Ružice (Růžice) – podruha v Bzenci a Terezie rozené Pressové z Vracova. Zemřela ve věku 29 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Schedai Jan
datum úmrtí: 11. 3. 1886
datum pohřbu: 13. 3. 1886
číslo domu: čp. 80 (železniční stanice)
doplňující informace: Syn Jana Schedaie – hlídače při severní dráze v Bzenci a Marie rozené Novotné z Ousova (Úsova) u Mohelnice. Zemřel ve věku 3 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Konečná Amália
datum úmrtí: 12. 3. 1886
datum pohřbu: 14. 3. 1886
číslo domu: čp. 449
doplňující informace: Manželka Františka Konečného – krejčího v Bzenci. Dcery Jana Goldmanna – stolaře v Bzenci a Františky rozené Demazy (Demasý) ze Bzence. Zemřela ve věku 23 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Strážnický Josef
datum úmrtí: 12. 3. 1886
datum pohřbu: 14. 3. 1886
číslo domu: čp. 264
doplňující informace: Syn Jana Strážnického – podruha v Bzenci a Františky rozené Rudlové ze Bzence. Zemřel krátce po porodu.
příčina úmrtí: Vřed.
Sigmundová Anna
datum úmrtí: 19. 3. 1886
datum pohřbu: 21. 3. 1886
číslo domu: čp. 174
doplňující informace: Vdova po Filipu Sigmundovi – domkaři v Olšovci (bydlící v Bzenci). Dcera Bartoloměje Malého – podruha z Lipova a Mariany rozené Kukulišové z Veselí. Zemřela ve věku 62 let.
příčina úmrtí: Mrtvice.
Jurečková Kateřina
datum úmrtí: 27. 3. 1886
datum pohřbu: 29. 3. 1886
číslo domu: čp. 7
doplňující informace: Vdova po Pavlu Jurečkovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Václava Šebesty – měšťana v Bzenci a Kateřiny rozené Karnufkové ze Bzence. Zemřela ve věku 83 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Sigmundová Magdalena
datum úmrtí: 28. 3. 1886
datum pohřbu: 30. 3. 1886
číslo domu: čp. 407
doplňující informace: Vdova po Tomáši Sigmundovi – domkaři v Bzenci (dříve vdova po Martinu Ducháčkovi – domkaři v Olšovci). Dcera Kašpara Pospěcha – domkaře z Žeravic a Magdaleny rozené Žáčkové z Žeravic. Zemřela ve věku 54 let.
příčina úmrtí: Rakovina žaludku.
Sommerovo děvče
datum úmrtí:  –
datum pohřbu: 1. 4. 1886
číslo domu: čp. 110
doplňující informace: Dcera Josefa Sommera – podruha v Bzenci a Mariany rozené Flessnerové ze Bzence.
příčina úmrtí: Mrtvorozeno.
Blata František
datum úmrtí: 6. 4. 1886
datum pohřbu: 8. 4. 1886
číslo domu: čp. 362
doplňující informace: Svobodný nemanželský syn Anny – svobodné manželské dcery Jiřího Blata – podruha ve Strážnici. Zemřel ve věku 23 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Čapková Františka
datum úmrtí: 8. 4. 1886
datum pohřbu: 10. 4. 1886
číslo domu: čp. 98
doplňující informace: Vdova po † Antonínu Čapkovi – domkaři v Bzenci. Dcera Mikuláše Kutného – domkaře v Bzenci a Barbory rozené Novákové ze Bzence. Zemřela ve věku 85 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Brázda Josef
datum úmrtí: 12. 4. 1886
datum pohřbu: 14. 4. 1886
číslo domu: čp. 227
doplňující informace: Syn Josefa Brázdy – měšťana v Bzenci a Rozálie rozené Slavíkové ze Bzence. Zemřel ve věku 3 měsíce a 15 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Sás František – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 12. 4. 1886
datum pohřbu: 14. 4. 1886
číslo domu: čp. 337
doplňující informace: Syn Jiřího Sáse – panského pacholka v Bzenci a Barbory rozené Matějové ze Syrovína. Zemřel ve věku 69 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Varadinek František – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 22. 4. 1886
datum pohřbu: 24. 4. 1886
číslo domu: čp. 144
doplňující informace: Syn Josefa Varadinka – měšťana v Bzenci a Josefy rozené Tvarůžkové ze Bzence. Zemřel ve věku 44 let.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Indruch Josef – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 22. 4. 1886
datum pohřbu: 24. 4. 1886
číslo domu: čp. 236
doplňující informace: Syn Josefa Indrucha – měšťana v Bzenci a Josefy rozené Goldmannové ze Bzence. Zemřel ve věku 42 let.
příčina úmrtí: Šílenost z opilství.
Strnad Bedřich
datum úmrtí: 1. 5. 1886
datum pohřbu: 3. 5. 1886
číslo domu: čp. 384
doplňující informace: Syn Pavla Strnada – podruha v Bzenci a Františky rozené Lukové z Valdorfu. Zemřel ve věku 12 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Racek Tomáš – pekařský tovaryš cestující přes Bzenec
datum úmrtí: 8. 5. 1886
datum pohřbu: 9. 5. 1886
číslo domu: „Obecní dům“
doplňující informace: Svobodný syn † Tomáše Racka – pekaře v Bučovicích a Anny rozené Pacákové z Bučovic. Zemřel ve věku 16 let, 6 měsíců a 22 dní.
příčina úmrtí: Ochrnutí mozku.
Žák Jan – obuvník v Bzenci
datum úmrtí: 8. 5. 1886
datum pohřbu: 9. 5. 1886
číslo domu: čp. 48
doplňující informace: Syn Aloise Žáka – revírníka v Salaši a Johanny rozené Houkalové z Brna. Zemřel ve věku 46 let.
příčina úmrtí: Oběsil se.
Jarošová Alžběta
datum úmrtí: 10. 5. 1886
datum pohřbu: 12. 5. 1886
číslo domu: čp. 420
doplňující informace: Manželka Josefa Jaroše – domkaře v Bzenci. Dcera Martina Taubera – nádeníka z Blumentálu u Prešpurku a Alžběty rozené Noškovicové (odkud nelze vypátrat). Zemřela ve věku 39 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Vrzalová Rozália
datum úmrtí: 11. 5. 1886
datum pohřbu: 13. 5. 1886
číslo domu: čp. 290
doplňující informace: Vdova po Františku Vrzalovi – domkaři v Bzenci. Dříve vdova po Janu Růčkovi – domkaři v Bzenci. Dcera Pavla Kaštalána – měšťana v Bzenci a Josefy Sovové ze Bzence. Zemřela ve věku 83 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Nedbal Vojtěch (Albert)
datum úmrtí: 11. 5. 1886
datum pohřbu: 13. 5. 1886
číslo domu: „Ve špitálu“
doplňující informace: Syn † Josefa Nedbala – podruha v Bzenci a Kateřiny rozené Pospěchové ze Bzence. Zemřel ve věku 19 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Strážnická Františka
datum úmrtí: 16. 5. 1886
datum pohřbu: 18. 5. 1886
číslo domu: čp. 185
doplňující informace: Manželka Ignáce Strážnického – domkaře v Bzenci. Dcera Tomáše Hrbáčka – domkaře v Bzenci a Evy rozené Šišvaldové ze Bzence (dříve vdovy po Jakubu Heringovi – domkaři v Bzenci). Zemřela ve věku 51 let.
příčina úmrtí: Ochrnutí srdce.
Student (Študent) Pavel – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 19. 5. 1886
datum pohřbu: 21. 5. 1886
číslo domu: čp. 237
doplňující informace: Syn Josefa Studenta (Študenta) – měšťana v Bzenci a Rozálie rozené Kutné ze Bzence. Zemřel ve věku 68 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Jurečka Jan
datum úmrtí: 21. 5. 1886
datum pohřbu: 23. 5. 1886
číslo domu: čp. 204
doplňující informace: Syn Františka Jurečky – měšťana v Bzenci a Johanny roz. Ružicové ze Bzence. Zemřel ve věku 6 měsíců a 6 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Jaroš Vincenc
datum úmrtí: 23. 5. 1886
datum pohřbu: 25. 5. 1886
číslo domu: čp. 381
doplňující informace: Syn Karla Jaroše – hlídače na nádraží a Anny rozené Sommerové ze Bzence. Zemřel ve věku 10 měsíců a 5 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Kuželka Tomáš – svobodný sloužící pacholek v Bzenci
datum úmrtí: 24. 5. 1886
datum pohřbu: 26. 5. 1886
číslo domu: čp. 63
doplňující informace: Pocházel z Tasova (více nelze vypátrati). Zemřel ve věku 72 let.
příčina úmrtí: Břišní vodnatelnost.
Šebestová Anna
datum úmrtí: 4. 6. 1886
datum pohřbu: 6. 6. 1886
číslo domu: čp. 213
doplňující informace: Vdova po Josefu Šebestovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Karla Goldmanna – měšťana v Bzenci a Rozálie rozené Karnufkové ze Bzence. Zemřela ve věku 70 let.
příčina úmrtí: Mrtvice.
Mrázek Václav – domkař a hrnčíř v Bzenci
datum úmrtí: 9. 6. 1886
datum pohřbu: 11. 6. 1886
číslo domu: čp. 287
doplňující informace: Syn Matěje Mrázka – hrnčíře z Vienau u Znojma a Františky rozené Hančové z Kožušic. Zemřel ve věku 36 let.
příčina úmrtí: Šílenost z opilství.
Janoušková Andělína
datum úmrtí: 11. 6. 1886
datum pohřbu: 13. 6. 1886
číslo domu: čp. 185
doplňující informace: Dcera Štěpána Janouška – domkaře v Bzenci a Marie rozené Heringové ze Bzence. Zemřela ve věku 9 měsíců a 16 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Kocůrková Kateřina
datum úmrtí: 14. 6. 1886
datum pohřbu: 16. 6. 1886
číslo domu: čp. 33
doplňující informace: Vdova po Pavlu Kocůrkovi – krejčím v Bzenci. Dcera Jana Irleho – domkaře ve Wessnuf (Wesenuferu) v Horních Rakousích (více nelze vypátrat). Zemřela ve věku 90 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Horáková Maria
datum úmrtí: 15. 6. 1886
datum pohřbu: 17. 6. 1886
číslo domu: čp. 337
doplňující informace: Manželka Jana Horáka – sedláře v Bzenci. Dcera Antonína Navara(y) – podruha z Uherského Ostrohu a Anny rozené Polehnové z Uherského Ostrohu – Předměstí. Zemřela ve věku 49 let.
příčina úmrtí: Rakovina žaludku.
Gistr Jan – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 19. 6. 1886
datum pohřbu: 21. 6. 1886
číslo domu: čp. 165
doplňující informace: Syn Vavřince Gistra – podsedníka v Olšovci a Rozálie rozené Šrámkové ze Bzence. Zemřel ve věku 61 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Adamcová Filumena
datum úmrtí: 20. 6. 1886
datum pohřbu: 22. 6. 1886
číslo domu: čp. 209
doplňující informace: Dcera Františka Adamce – měšťana v Bzenci a Marie rozené Repíkové z Olšovce. Zemřela ve věku 1 měsíc a 28 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Polášková Eva – hospodyně na faře v Bzenci
datum úmrtí: 21. 6. 1886
datum pohřbu: 23. 6. 1886
číslo domu: čp. 52 („Fara“)
doplňující informace: Svobodná dcera Františka Poláška – rolníka z Klenovic a Veroniky rozené Poláškové z Klenovic. Zemřela ve věku 71 let.
příčina úmrtí: Rakovina žaludku.
Vintz Stefania
datum úmrtí: 24. 6. 1886
datum pohřbu: 26. 6. 1886
číslo domu: čp. 75
doplňující informace: Dcera Štěpána Vintze – hostinského v Bzenci a Františky rozené Bystřické z Veselí. Zemřela ve věku 5 měsíců a 29 dní.
příčina úmrtí: Vodnatelnost.
Brázda František – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 27. 6. 1886
datum pohřbu: 29. 6. 1886
číslo domu: čp. 407
doplňující informace: Nemanželský syn Josefy – svobodné manželské dcery Josefa Brázdy – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 85 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Kučera Josef
datum úmrtí: 4. 7. 1886
datum pohřbu: 6. 7. 1886
číslo domu: čp. 202
doplňující informace: Syn Františka Kučery – měšťana v Bzenci a Josefy rozené Junkové ze Bzence. Zemřel ve věku 1 rok, 5 měsíců a 10 dní.
příčina úmrtí: Souchoty.
Klučková Františka
datum úmrtí: 5. 7. 1886
datum pohřbu: 7. 7. 1886
číslo domu: čp. 262
doplňující informace: Manželka Františka Klučky – měšťana v Bzenci. Dcera Matěje Osterezý (Ostrézi) – měšťana v Bzenci a Rozálie rozené Piskořové ze Bzence. Zemřela ve věku 56 let.
příčina úmrtí: Rakovina prsní.
Sommer Klement
datum úmrtí: 9. 7. 1886
datum pohřbu: 11. 7. 1886
číslo domu: čp. 246
doplňující informace: Syn Josefa Sommera – měšťana v Bzenci a Josefy rozené Nevřivé ze Bzence. Zemřel ve věku 11 měsíců a 25 dní.
příčina úmrtí: Zatržení sleziny.
Dvořák Bedřich
datum úmrtí: 10. 7. 1886
datum pohřbu: 12. 7. 1886
číslo domu: čp. 495
doplňující informace: Syn Františka Dvořáka – představeného stanice místní dráhy v Bzenci a Marie rozené Kunstové z České Třebové. Zemřel ve věku 4 měsíce a 13 dní.
příčina úmrtí: Průjem.
Růčková Mariana
datum úmrtí: 13. 7. 1886
datum pohřbu: 15. 7. 1886
číslo domu: čp. 337
doplňující informace: Dcera Martina Růčky – podruha v Bzenci a Mariany rozené Machálkové z Tvarožné Lhoty. Zemřela ve věku 3 měsíce a 21 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Fraczková Helena
datum úmrtí: 19. 7. 1886
datum pohřbu: 21. 7. 1886
číslo domu: „Kasárna“
doplňující informace: Dcera Martina Fraczka (Frančeka) – strážmistra u 2. švadrony c.k. pluku ulánů č. 13 bytem v Bzenci a Marie rozené Matzkové ze Sternberku (Šternberku). Zemřela ve věku 11 měsíců a 7 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Vysloužil Karel
datum úmrtí: 24. 7. 1886
datum pohřbu: 26. 7. 1886
číslo domu: čp. 465
doplňující informace: Syn Josefa Vysloužila – pekaře v Bzenci a Františky rozené Fellmayerové ze Bzence. Zemřel ve věku 28 dní.
příčina úmrtí: Plicní katar.
Růčka Josef
datum úmrtí: 25. 7. 1886
datum pohřbu: 27. 7. 1886
číslo domu: čp. 400
doplňující informace: Syn Josefa Růčky – podruha v Bzenci a Terezie rozené Matůškové (Matuškové) ze Bzence. Zemřel ve věku 5 měsíců a 24 dní.
příčina úmrtí: Plicní katar.
Bunža Jan
datum úmrtí: 29. 7. 1886
datum pohřbu: 31. 7. 1886
číslo domu: čp. 214
doplňující informace: Syn Jana Bunže – měšťana v Bzenci a Anny rozené Kuchařové v Bzenci. Zemřel ve věku 24 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Nevřivý František
datum úmrtí: 31. 7. 1886
datum pohřbu: 2. 8. 1886
číslo domu: čp. 132
doplňující informace: Syn Josefa Nevřivého – domkaře v Bzenci a Anny rozené Weiserové z Nové Vsi. Zemřel ve věku 9 měsíců a 2 dny.
příčina úmrtí: Vřed.
Kučerová Maria
datum úmrtí: 1. 8. 1886
datum pohřbu: 3. 8. 1886
číslo domu: čp. 268
doplňující informace: Dcera Ignáce Kučery – měšťana v Bzenci a Kateřiny rozené Slavíkové ze Bzence. Zemřela ve věku 5 měsíců a 8 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Dušek Jan
datum úmrtí: 6. 8. 1886
datum pohřbu: 8. 8. 1886
číslo domu: čp. 5 „Židovská obec“
doplňující informace: Syn Jana Duška – obuvníka v Pětidomech (Fünfhaus ve Vídni) a Marie rozené Lettmayerové z Unterweißenbach v Horních Rakousích. Zemřel ve věku 3 roky a 6 měsíců.
příčina úmrtí: Ochrnutí plic.
Zelinková Rozália
datum úmrtí: 6. 8. 1886
datum pohřbu: 8. 8. 1886
číslo domu: čp. 274
doplňující informace: Dcera Františka Zelinky – tesaře v Bzenci a Antonie rozené Borové z Brumova. Zemřela ve věku 9 měsíců a 16 dní.
příčina úmrtí: Plicní katar.
Marečková Antonia
datum úmrtí: 6. 8. 1886
datum pohřbu: 8. 8. 1886
číslo domu: čp. 457
doplňující informace: Dcera Františka Marečka – soustružníka v Bzenci a Terezie rozené Otrusinové ze Strážnice. Zemřela ve věku 2 měsíce.
příčina úmrtí: Vřed.
Hertlová Františka
datum úmrtí: 9. 8. 1886
datum pohřbu: 11. 8. 1886
číslo domu: čp. 153
doplňující informace: Svobodná dcera † Martina Hertla – domkaře v Bzenci a Mariany rozené Šebestové ze Bzence. Zemřela ve věku 18 let, 5 měsíců a 27 dní.
příčina úmrtí: Souchoty.
Žižík František – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 14. 8. 1886
datum pohřbu: 16. 8. 1886
číslo domu: čp. 399
doplňující informace: Syn Františka Žižíka – domkaře v Bzenci a Anny rozené Kučerové z Olšovce. Zemřel ve věku 54 let.
příčina úmrtí: Rakovina.
Junák Josef – podruh a zedník ve Bzenci
datum úmrtí: 14. 8. 1886
datum pohřbu: 16. 8. 1886
číslo domu: čp. 362
doplňující informace: Syn Martina Junáka – domkaře v Althütten (Starých Hutích) a Magdaleny rozené Skácelové z Moravičan. Zemřel ve věku 61 let.
příčina úmrtí: Ochrnutí plic.
Varadinková Josefa
datum úmrtí: 15. 8. 1886
datum pohřbu: 17. 8. 1886
číslo domu: čp. 140
doplňující informace: Dcera † Františka Varadinka – podruha v Bzenci a Magdaleny rozené Goliášové ze Bzence. Zemřela ve věku 1 rok, 5 měsíců a 4 dny.
příčina úmrtí: Souchoty.
Brázdilová Aloisia
datum úmrtí: 15. 8. 1886
datum pohřbu: 17. 8. 1886
číslo domu: čp. 400
doplňující informace: Dcera Antonína Brázdila – podruha v Bzenci a Josefy rozené Řezníčkové z Domanína. Zemřela ve věku 2 měsíce a 7 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Zábelka Matěj
datum úmrtí: 15. 8. 1886
datum pohřbu: 17. 8. 1886
číslo domu: čp. 221
doplňující informace: Syn Antonína Zábelky – měšťana v Bzenci a Terezie rozené Šebestové ze Bzence. Zemřel ve věku 6 měsíců a 3 dny.
příčina úmrtí: Souchoty.
Donnersbergerová Františka
datum úmrtí: 15. 8. 1886
datum pohřbu: 17. 8. 1886
číslo domu: čp. 312
doplňující informace: Vdova po Janu Donnersbergerovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Alžběty rozené Tisovské ze Bzence. Zemřela ve věku 72 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Kypr Karel
datum úmrtí: 17. 8. 1886
datum pohřbu: 19. 8. 1886
číslo domu: čp. 188
doplňující informace: Syn Michala Kypra – stolaře v Bzenci a Františky rozené Bezchlebové ze Bzence. Zemřel ve věku 6 měsíců a 28 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Kuchař Josef
datum úmrtí: 21. 8. 1886
datum pohřbu: 23. 8. 1886
číslo domu: čp. 465
doplňující informace: Syn Františka Kuchaře – domkaře v Bzenci a Františky rozené Kučerové ze Bzence. Zemřel ve věku 23 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Morgenstern Rudolf
datum úmrtí: 25. 8. 1886
datum pohřbu: 27. 8. 1886
číslo domu: čp. 127
doplňující informace: Syn Eduarda Morgensterna – řezníka v Bzenci a Františky rozené Jakšové ze Bzence. Zemřel ve věku 20 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Vrzalová Maria
datum úmrtí: 27. 8. 1886
datum pohřbu: 29. 8. 1886
číslo domu: čp. 179
doplňující informace: Dcera Antonína Vrzala – domkaře v Bzenci a Barbory rozené Osterezý (Ostrézi) ze Bzence. Zemřela ve věku 2 roky, 5 měsíců a 2 dny.
příčina úmrtí: Souchoty.
Tvarůžek Filip
datum úmrtí: 29. 8. 1886
datum pohřbu: 31. 8. 1886
číslo domu: čp. 147
doplňující informace: Syn Antonína Tvarůžka – domkaře v Bzenci a Mariany rozené Šebestové ze Bzence. Zemřel ve věku 7 měsíců a 3 dny.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Černá Barbora – prodavačka pečiva v Bzenci
datum úmrtí: 30. 8. 1886
datum pohřbu: 1. 9. 1886
číslo domu: čp. 326
doplňující informace: Vdova z Osvětiman (více nelze vypátrati). Zemřela ve věku 76 let.
příčina úmrtí: Mrtvice.
Přerovský Jan – pekař v Bzenci
datum úmrtí: 31. 8. 1886
datum pohřbu: 2. 9. 1886
číslo domu: čp. 447
doplňující informace: Syn Antonína Přerovského – řezníka v Bzenci a Mariany rozené Bičové ze Bzence. Zemřel ve věku 46 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Polanec Jan
datum úmrtí: 2. 9. 1886
datum pohřbu: 4. 9. 1886
číslo domu: čp. 343
doplňující informace: Nemanželský syn Marie – svobodné manželské dcery Matěje Polance – podruha v Bzenci (dříve v Olšovci) a Františky rozené Beutelové ze Bzence. Zemřel ve věku 18 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Junková Monika
datum úmrtí: 20. 9. 1886
datum pohřbu: 22. 9. 1886
číslo domu: čp. 175
doplňující informace: Vdova po Jakubu Junkovi – výminkáři v Bzenci. Dcera Antonína Kempa(y) – podruha v Újezdci a Barbory rozené Luňákové z Újezdce. Zemřela ve věku 39 let.
příčina úmrtí: Chronický žaludeční katar.
Gistrová Maria
datum úmrtí: 26. 9. 1886
datum pohřbu: 28. 9. 1886
číslo domu: čp. 355
doplňující informace: Dcera Martina Gistra – domkaře v Bzenci a Františky rozené Jeníčkové ze Bzence. Zemřela ve věku 3 měsíce a 22 dní.
příčina úmrtí: Plicní katar.
Kosina Arnold
datum úmrtí: 27. 9. 1886
datum pohřbu: 29. 9. 1886
číslo domu: „Cukrovar“
doplňující informace: Syn Jana Kosiny – mašinisty v cukrovaru u nádraží v Bzenci a Matildy rozené Mück z Uherského Ostrohu. Zemřel ve věku 8 měsíců a 3 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Hanák Pavel
datum úmrtí: 2. 10. 1886
datum pohřbu: 4. 10. 1886
číslo domu: čp. 126
doplňující informace: Syn Josefa Hanáka – tesaře v Bzenci a Alžběty rozené Bunžové ze Bzence. Zemřel ve věku 9 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Kuchař Filip
datum úmrtí: 7. 10. 1886
datum pohřbu: 9. 10. 1886
číslo domu: čp. 25
doplňující informace: Syn Antonína Kuchaře – domkaře v Bzenci a Veroniky rozené Sirůčkové z Břesovic. Zemřel ve věku 5 měsíců a 13 dní.
příčina úmrtí: Střevní katar.
Chmela Jiří – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 14. 10. 1886
datum pohřbu: 16. 10. 1886
číslo domu: „Obecní dům“
doplňující informace: Syn Josefa Chmely – domkaře a krejčího v Bzenci a Anny rozené Nimmerfrohové ze Bzence. Zemřel ve věku 39 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Ondrůšek Bedřich
datum úmrtí: 15. 10. 1886
datum pohřbu: 17. 10. 1886
číslo domu: čp. 171
doplňující informace: Syn Jana Ondrůška – domkaře a krejčího v Bzenci a Josefy rozené Osterezý (Ostrézi) ze Bzence. Zemřel ve věku 10 měsíců a 29 dní.
příčina úmrtí: Plicní katar.
Chila (Chylová) Terezia
datum úmrtí: 22. 10. 1886
datum pohřbu: 24. 10. 1886
číslo domu: čp. 17
doplňující informace: Vdova po † Františku Chilovi (Chylovi) – šafáři v Bzenci a rodáku z Iváně u Tovačova (více nemožno vypátrat). Zemřela ve věku 72 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Mikulčík Jiří – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 27. 10. 1886
datum pohřbu: 29. 10. 1886
číslo domu: čp. 156
doplňující informace: Syn Jana Mikulčíka – domkaře z Tasova a Roziny rozené Zubalíkové z Tasova. Zemřel ve věku 78 let.
příčina úmrtí: Zatvrzení jater.
Pintera Karel
datum úmrtí: 27. 10. 1886
datum pohřbu: 29. 10. 1886
číslo domu: čp. 193
doplňující informace: Syn Karla Pintery – stolaře v Bzenci a Alžběty rozené Ehrlichové ze Bzence. Zemřel ve věku 9 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Lesa Jan – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 28. 10. 1886
datum pohřbu: 30. 10. 1886
číslo domu: „Obecní dům“
doplňující informace: Syn Bartoloměje Lesa(y) – domkaře z Domanína a Markéty rozené Hrabcové z Domanína. Zemřel ve věku 42 let.
příčina úmrtí: Oběsil se.
Petráš František – obchodník s ovocem a domkař z Petrůvky
datum úmrtí: 31. 10. 1886
datum pohřbu: 2. 11. 1886
číslo domu: „Obecní dům“
doplňující informace: Syn Františka Petráše – obchodníka z Dolní Lhotky (více nelze vypátrat). Zemřel ve věku 49 let.
příčina úmrtí: Mrtvice.
Hlaváček Antonín – nádeník v Bzenci
datum úmrtí: 3. 11. 1886
datum pohřbu: 5. 11. 1886
číslo domu: „Obecní dům“
doplňující informace: Svobodný syn Františka Hlaváčka – podruha z Ořechového u Polešovic (Ořechova) (více nelze vypátrat). Zemřel ve věku 27 let.
příčina úmrtí: Mrtvice.
Tvarůžková Terezia
datum úmrtí: 3. 11. 1886
datum pohřbu: 5. 11. 1886
číslo domu: čp. 110
doplňující informace: Manželka Matouše Tvarůžka – domkaře v Bzenci. Dcera Bartoloměje Jurečky – měšťana v Bzenci a Anny rozené Zábelkové ze Bzence. Zemřela ve věku 44 let.
příčina úmrtí: Zatvrzení jater.
Kotek Arnošt – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 7. 11. 1886
datum pohřbu: 9. 11. 1886
číslo domu: čp. 427
doplňující informace: Syn Jana Kotka – bednáře v Bzenci a Marie rozené Marečkové ze Bzence. Zemřel ve věku 79 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Ott Jan – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 8. 11. 1886
datum pohřbu: 10. 11. 1886
číslo domu: čp. 19
doplňující informace: Syn Václava Otta(y) – podsedníka z Domanína a Barbory rozené Šefčíkové (Ševčíkové) z Domanína. Zemřel ve věku 70 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Repíková Maria
datum úmrtí: 9. 11. 1886
datum pohřbu: 11. 11. 1886
číslo domu: čp. 474
doplňující informace: Dcera Františka Repíka – podruha v Bzenci a Barbory rozené Tvarůžkové ze Bzence. Zemřela ve věku 2 roky a 3 dny.
příčina úmrtí: Záškrt.
Pospěchová Františka
datum úmrtí: 11. 11. 1886
datum pohřbu: 13. 11. 1886
číslo domu: čp. 451
doplňující informace: Vdova po Martinu Pospěchovi – domkaři v Bzenci. Dcera Jana Morese – podruha z Vlkoše a Rozálie rozené Příhodové z Temnic (Těmic). Zemřela ve věku 69 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Hromková Cecilia
datum úmrtí: 21. 11. 1886
datum pohřbu: 23. 11. 1886
číslo domu: čp. 181
doplňující informace: Dcera Františka Hromka – pekaře v Bzenci a Terezie rozené Hatašové ze Bzence. Zemřela ve věku 9 měsíců a 28 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Jelínek Vincenc
datum úmrtí: 22. 11. 1886
datum pohřbu: 24. 11. 1886
číslo domu: čp. 60
doplňující informace: Syn Josefa Jelínka – domkaře v Olšovci a Rozálie rozené Nevřivé ze Bzence. Zemřel ve věku 3 roky, 9 měsíců a 29 dní.
příčina úmrtí: Záškrt.
Vogelová Františka
datum úmrtí: 27. 11. 1886
datum pohřbu: 29. 11. 1886
číslo domu: čp. 201
doplňující informace: Dcera Josefa Vogela – policejního dozorce v Bzenci a Háty rozené Veselé z Dřevohostic. Zemřela ve věku 6 let.
příčina úmrtí: Záškrt.
Jurečka František
datum úmrtí: 5. 12. 1886
datum pohřbu: 7. 12. 1886
číslo domu: čp. 1
doplňující informace: Syn Josefa Jurečky – obuvníka v Bzenci a Eleonory rozené Jarošové ze Bzence. Zemřel ve věku půl dne.
příčina úmrtí: Vřed.
Jurečková Maria
datum úmrtí: 7. 12. 1886
datum pohřbu: 9. 12. 1886
číslo domu: čp. 1
doplňující informace: Syn Josefa Jurečky – obuvníka v Bzenci a Eleonory rozené Jarošové ze Bzence. Zemřela ve věku 2 dny.
příčina úmrtí: Slabost.
Rothleitner Eduard – výrobce plátna z Římařova (Rýmařova) bydlící v Bzenci
datum úmrtí: 7. 12. 1886
datum pohřbu: 9. 12. 1886
číslo domu: čp. 17
doplňující informace: Syn Jana Rothleitnera a Josefy (více nelze vypátrati). Zemřel ve věku 69 let.
příčina úmrtí: Mrtvice.
Šťastná Maria
datum úmrtí: 11. 12. 1886
datum pohřbu: 13. 12. 1886
číslo domu: čp. 379
doplňující informace: Dcera Jakuba Šťastného – domkaře a obuvníka v Bzenci a Kateřiny rozené Říkovské ze Bzence. Zemřela ve věku 3 měsíce a 3 dny.
příčina úmrtí: Vřed.
Tůma František
datum úmrtí: 12. 12. 1886
datum pohřbu: 14. 12. 1886
číslo domu: čp. 342
doplňující informace: Syn Josefa Tůmy – zednického políra v Bzenci a Marie rozené Adamcové ze Bzence. Zemřel ve věku 1 rok, 5 měsíců a 25 dní.
příčina úmrtí: Záškrt.

    zdroj:

  • signatura: 5171; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy Matrika zemřelých 1883 – 1916: ; použité strany: 24 – 31.