Matrika: úmrtí 1885

Janoštíková Maria
datum úmrtí: 3. 1. 1885
datum pohřbu: 5. 1. 1885
číslo domu: čp. 77
doplňující informace: Vdova po Vavřinci Janoštíkovi – krejčím v Bzenci. Dcera Jana Fellmayera – domkaře ve Bzenci a Apollonie rozené Dražilové ze Bzence. Zemřela ve věku 85 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Kuchařová Rozália
datum úmrtí: 4. 1. 1885
datum pohřbu: 6. 1. 1885
číslo domu: čp. 261
doplňující informace: Vdova po Matěji Kuchařovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Františka Pospěcha – měšťana v Bzenci a Terezie rozené Zábelkové ze Bzence. Zemřela ve věku 75 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Jaroš František – výminkář v Bzenci
datum úmrtí: 6. 1. 1885
datum pohřbu: 8. 1. 1885
číslo domu: čp. 1
doplňující informace: Syn Ignáce Jaroše – podruha v Bzenci a Kateřiny rozené Niklové ze Bzence. Zemřel ve věku 58 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Brázda Jan – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 11. 1. 1885
datum pohřbu: 13. 1. 1885
číslo domu: čp. 50
doplňující informace: Syn Cyrila Brázdy – krejčího v Bzenci a Anny rozené Karnufkové ze Bzence. Zemřel ve věku 84 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Zalubilová Kateřina
datum úmrtí: 15. 1. 1885
datum pohřbu: 17. 1. 1885
číslo domu: čp. 62
doplňující informace: Manželka Fabiana Zalubila – podruha v Bzenci. Dcera Jana Nikla – domkaře z Těmic a Anny rozené Netolické z Těmic. Zemřela ve věku 54 let.
příčina úmrtí: Rakovina žaludku.
Novák Václav
datum úmrtí: 17. 1. 1885
datum pohřbu: 19. 1. 1885
číslo domu: čp. 404
doplňující informace: Syn Jana Nováka – domkaře v Bzenci a Františky rozené Ventrčové z Olšovce. Zemřel ve věku 11 let.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Lindenbergová Apollonia
datum úmrtí: 21. 1. 1885
datum pohřbu: 23. 1. 1885
číslo domu: „Cukrovar“
doplňující informace: Manželka Antonína Lindenberga – kasíra v cukrovaru na stanici v Bzenci – Písku. Dcera Jiřího Böhma – holiče v Uh. Hradišti a Rozálie rozené Blahové z Mařatic. Zemřela ve věku 54 let.
příčina úmrtí: Ochrnutí mozku.
Jurečková Maria
datum úmrtí: 22. 1. 1885
datum pohřbu: 24. 1. 1885
číslo domu: čp. 354
doplňující informace: Dcera Jana Jurečky – krejčího v Bzenci a Marie rozené Kumpánové ze Bzence. Zemřela ve věku 2 roky, 4 měsíce a 8 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Slavík Vincenc
datum úmrtí: 22. 1. 1885
datum pohřbu: 24. 1. 1885
číslo domu: čp. 281
doplňující informace: Syn Josefa Slavíka – měšťana v Bzenci a Mariany rozené Bičové ze Bzence. Zemřel ve věku 11 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Veber František
datum úmrtí: 23. 1. 1885
datum pohřbu: 25. 1. 1885
číslo domu: čp. 385
doplňující informace: Syn Jana Vebera – kartáčníka v Bzenci a Mariany rozené Biehalové ze Bzence. Zemřel ve věku 3 roky, 4 měsíce a 9 dní.
příčina úmrtí: Vysílení následkem spály.
Dufková Alžběta
datum úmrtí: 5. 2. 1885
datum pohřbu: 7. 2. 1885
číslo domu: čp. 254
doplňující informace: Dcera Josefa Dufka – podruha v Bzenci a Františky rozené Škodové ze Bzence. Zemřela ve věku 2 měsíce.
příčina úmrtí: Vřed.
Kozáková Tekla
datum úmrtí: 26. 1. 1885
datum pohřbu: 27. 1. 1885
číslo domu: čp. 425
doplňující informace: Svobodná dcera † Josefa Kozáka – domkaře v Bzenci a Alžběty rozené Žufanové ze Strážnice. Zemřela ve věku 21 let.
příčina úmrtí: Vodnatelnost.
Klučková Terezia
datum úmrtí: 7. 2. 1885
datum pohřbu: 9. 2. 1885
číslo domu: čp. 425
doplňující informace: Dcera Jana Klučky – domkaře v Bzenci a Magdaleny Sojáčkové ze Strážnice. Zemřela ve věku 8 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Tesařík Martin – výpomocný hlídač při severní dráze v Bzenci
datum úmrtí: 8. 2. 1885
datum pohřbu: 10. 2. 1885
číslo domu: čp. 80 (na nádraží)
doplňující informace: Syn Martina Tesaříka – podsedníka z Vracova a Kateřiny rozené Procházkové z Vracova. Zemřel ve věku 62 let.
příčina úmrtí: Rakovina žaludku.
Goldmann Antonín – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 10. 2. 1885
datum pohřbu: 12. 2. 1885
číslo domu: čp. 311
doplňující informace: Syn Karla Goldmanna – měšťana v Bzenci a Rozálie rozené Karnufkové ze Bzence. Zemřel ve věku 59 let.
příčina úmrtí: Ochrnutí plic.
Kosina Arnold
datum úmrtí: 12. 2. 1885
datum pohřbu: 14. 2. 1885
číslo domu: „Cukrovar“
doplňující informace: Syn Jana Kosiny – mašinisty v cukrovaru v Bzenci a Matildy rozené Mückové z Uh. Ostrohu. Zemřel ve věku 2 let.
příčina úmrtí: Spála.
Daňková Tekla
datum úmrtí: 16. 2. 1885
datum pohřbu: 18. 2. 1885
číslo domu: čp. 40
doplňující informace: Manželka Jiřího Daňka – zednického mistra v Bzenci. Dcera Šebestiána Doláka – domkaře z Ivovi (správně Jívoví okr. Vel. Meziříčí) a Kateřiny rozené Nedomové z Jívoví. Zemřela ve věku 62 let.
příčina úmrtí: Rakovina žaludku.
Horký Vincenc – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 17. 2. 1885
datum pohřbu: 19. 2. 1885
číslo domu: čp. 225
doplňující informace: Syn Jana Horkého – měšťana v Bzenci a Apollonie rozené Opravilové ze Bzence. Zemřel ve věku 37 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Gistr Pavel
datum úmrtí: 20. 2. 1885
datum pohřbu: 22. 2. 1885
číslo domu: čp. 146
doplňující informace: Syn Jana Gistra – domkaře v Bzenci a Mariany rozené Šebestové ze Bzence. Zemřel ve věku 2 let.
příčina úmrtí: Průjem.
Slavíková Anna
datum úmrtí: 23. 2. 1885
datum pohřbu: 25. 2. 1885
číslo domu: čp. 373
doplňující informace: Dcera † Jana Slavíka – podruha v Bzenci a Josefy rozené Ducháčkové ze Bzence. Zemřela ve věku 8 let a 10 měsíců.
příčina úmrtí: Následkem spály.
Chlapec Huškův
datum úmrtí:
datum pohřbu: 23. 2. 1885
číslo domu: čp. 84
doplňující informace: Syn Antonína Huška – obchodníka v Bzenci a Marie rozené Máslové z Nového Hradce Králové.
příčina úmrtí: Mrtvorozen.
Horák Jiří – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 2. 3. 1885
datum pohřbu: 4. 3. 1885
číslo domu: čp. 285
doplňující informace: Zemřel ve věku 76 let. Více nelze vypátrat.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Jančí Františka
datum úmrtí: 6. 3. 1885
datum pohřbu: 8. 3. 1885
číslo domu: čp. 155
doplňující informace: Dcera Josefa Jančího – domkaře v Bzenci a Marie rozené Kastingerové ze Bzence. Zemřela ve věku 3 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Jančí Josefa
datum úmrtí: 9. 3. 1885
datum pohřbu: 11. 3. 1885
číslo domu: čp. 155
doplňující informace: Dcera Josefa Jančího – domkaře v Bzenci a Marie rozené Kastingerové ze Bzence. Zemřela ve věku 6 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Lopreis Bohumír
datum úmrtí: 17. 3. 1885
datum pohřbu: 19. 3. 1885
číslo domu: čp. 47
doplňující informace: Syn Františka Lopreise – obuvníka v Bzenci a Mariany rozené Šťastné ze Bzence. Zemřel ve věku 6 let, 4 měsíce a 9 dní.
příčina úmrtí: Zánět mozku.
Jančařík Leo Albert
datum úmrtí: 20. 3. 1885
datum pohřbu: 22. 3. 1885
číslo domu: čp. 93
doplňující informace: Nemanželský syn Anny Jančaříkové – služky ve Bzenci; svobodné dcery Josefa Jančaříka – domkaře (čp. 99) z Bystřice u Bánova. Zemřel ve věku 7 let, 7 měsíců a 1 den.
příčina úmrtí: Záškrt.
Valíčková Františka – obyvatelka v Bzenci
datum úmrtí: 20. 3. 1885
datum pohřbu: 22. 3. 1885
číslo domu: čp. 336
doplňující informace: Svobodná dcera Martina Valíčka – domkaře z Vacenovic a Lucie rozené Paškové z Vracova. Zemřela ve věku 70 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Jarošová Alžběta
datum úmrtí: 21. 3. 1885
datum pohřbu: 23. 3. 1885
číslo domu: čp. 420
doplňující informace: Dcera Josefa Jaroše – domkaře v Bzenci a Alžběty rozené Tauberové z Blumentálu. Zemřela ve věku 6 dní.
příčina úmrtí: Přirozená slabost.
Richmann (Rychman) Jan – soustružník v Bzenci
datum úmrtí: 24. 3. 1885
datum pohřbu: 26. 3. 1885
číslo domu: čp. 307
doplňující informace: Syn Františka Richmanna – zámečníka v Bzenci a Terezie rozené Hasíkové ze Bzence. Zemřel ve věku 65 let.
příčina úmrtí: Ochrnutí plic.
Jakša František – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 25. 3. 1885
datum pohřbu: 27. 3. 1885
číslo domu: čp. 378
doplňující informace: Syn Ondřeje Jakše – domkaře v Bzenci a Anny rozené Junkové ze Bzence. Zemřel ve věku 75 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Sůčková Filuména
datum úmrtí: 28. 3. 1885
datum pohřbu: 30. 3. 1885
číslo domu: čp. 267
doplňující informace: Dcera Františka Sůčka – měšťana v Bzenci a Terezie rozené Kováčové ze Bzence. Zemřela ve věku 1 roku, 7 měsíců a 23 dní.
příčina úmrtí: Souchoty.
Valíček Bohuslav
datum úmrtí: 1. 4. 1885
datum pohřbu: 4. 4. 1885
číslo domu: čp. 75
doplňující informace: Syn Vincence Valíčka – stolaře v Bzenci a Josefy rozené Goldmannové ze Bzence. Zemřel ve věku 9 měsíců a 23 dní.
příčina úmrtí:  Souchoty.
Bukvald František – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 12. 4. 1885
datum pohřbu: 14. 4. 1885
číslo domu: čp. 415
doplňující informace: Syn Tomáše Bukvalda – domkaře v Bzenci a Mariany rozené Čumrové ze Bzence. Zemřel ve věku 41 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Sůčková Aloisia
datum úmrtí: 20. 4. 1885
datum pohřbu: 22. 4. 1885
číslo domu: čp. 345
doplňující informace: Dcera Josefa Sůčka – měšťana v Bzenci a Terezie rozené Novotné ze Bzence. Zemřela ve věku 1 rok, 1 měsíc a 29 dní.
příčina úmrtí: Zánět krku.
Brázdová Maria
datum úmrtí: 27. 4. 1885
datum pohřbu: 29. 4. 1885
číslo domu: čp. 383
doplňující informace: Dcera Václava Brázdy – podruha v Bzenci a Tekly rozené Hanáčkové z Olšovce. Zemřela ve věku 4 měsíců a 19 dní.
příčina úmrtí: Záškrt.
Kytka Kašpar – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 29. 4. 1885
datum pohřbu: 1. 5. 1885
číslo domu: čp. 299
doplňující informace: Syn Jiřího Kytky – učitele z Kojetína a Petronilly (více nelze vypátrat). Zemřel ve věku 57 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Sommer Josef – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 13. 5. 1885
datum pohřbu: 15. 5. 1885
číslo domu: čp. 381
doplňující informace: Syn Františka Sommera – obyvatele z Olšovce a Mariany rozené Nevřivé z Olšovce. Zemřel ve věku 78 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Čána Antonín – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 13. 5. 1885
datum pohřbu: 15. 5. 1885
číslo domu: čp. 360
doplňující informace: Syn Karla Čány – mýtného v Bzenci a Josefy rozené Šemberové ze Bzence. Zemřel ve věku 30 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Chila (Chyla) František – šafář na dvoře v Bzenci
datum úmrtí: 17. 5. 1885
datum pohřbu: 19. 5. 1885
číslo domu: čp. 17
doplňující informace: Rodák z Iváně u Tovačova (více nelze vypátrat). Zemřel ve věku 71 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Žihová Magdalena
datum úmrtí: 19. 5. 1885
datum pohřbu: 21. 5. 1885
číslo domu: čp. 270
doplňující informace: Manželka Jakuba Žihy – domkaře v Bzenci. Dcera Antonína Raiskupa – podsedníka z Oujezdce a Mariany rozené Svobodníkové z Oujezdce. Zemřela ve věku 56 let.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Sommerová Aloisia
datum úmrtí: 22. 5. 1885
datum pohřbu: 24. 5. 1885
číslo domu: čp. 113
doplňující informace: Dcera Josefa Sommera – podruha v Bzenci a Marie rozené Flessnerové ze Bzence. Zemřela ve věku 11 měsíců a 4 dny.
příčina úmrtí: Vřed.
Marečková Aloisia
datum úmrtí: 23. 5. 1885
datum pohřbu: 25. 5. 1885
číslo domu: čp. 326
doplňující informace: Manželka Františka Marečka – kloboučníka v Polešovicích. Dcera Františka Šimka – obyvatele v Bzenci a Aloisie rozené Součkové z Hradce Králové. Zemřela ve věku 25 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Rychman Vladivoj
datum úmrtí: 26. 5. 1885
datum pohřbu: 28. 5. 1885
číslo domu: čp. 307
doplňující informace: Syn Jana Rychmana – stavitele v Bzenci a Anny rozené Macháňové ze Zlína. Zemřel ve věku 5 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Kučerová Josefa
datum úmrtí: 24. 5. 1885
datum pohřbu: 26. 5. 1885
číslo domu: čp. 248
doplňující informace: Dcera Ignáce Kučery – měšťana v Bzenci a Kateřiny rozené Slavíkové ze Bzence. Zemřela ve věku 6 měsíců a 15 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Bezchleba Jan (Bezchleb Jan) – kovář v Bzenci
datum úmrtí: 31. 5. 1885
datum pohřbu: 2. 6. 1885
číslo domu: čp. 429
doplňující informace: Syn Františka Bezchleba – kováře z Domanína a Rozálie rozené Ingrové z Oujezdce. Zemřel ve věku 33 let.
příčina úmrtí: Zánět měchýře.
Masopust Matouš – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 1. 6. 1885
datum pohřbu: 3. 6. 1885
číslo domu: čp. 488
doplňující informace: Syn Karla Masopusta – domkaře v Bzenci a Apollonie rozené Jakšové ze Bzence. Zemřel ve věku 62 let.
příčina úmrtí: Ochrnutí plic.
Kresta Josef
datum úmrtí: 3. 6. 1885
datum pohřbu: 5. 6. 1885
číslo domu: čp. 180
doplňující informace: Syn Josefa Kresty – bednáře v Bzenci a Anny rozené Jarošové ze Bzence. Zemřel ve věku 3 měsíce a 3 dny.
příčina úmrtí: Vřed.
Ventrčová Josefa
datum úmrtí: 4. 6. 1885
datum pohřbu: 6. 6. 1885
číslo domu: čp. 259
doplňující informace: Dcera Františka Ventrče – měšťana v Bzenci a Josefy rozené Marčíkové z Olšovce. Zemřela ve věku 1 měsíc a 29 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Krestová Maria
datum úmrtí: 5. 6. 1885
datum pohřbu: 7. 6. 1885
číslo domu: čp. 180
doplňující informace: Dcera Josefa Kresty – bednáře v Bzenci a Anny rozené Jarošové ze Bzence. Zemřel ve věku 3 měsíce a 5 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Staněk Josef
datum úmrtí: 6. 6. 1885
datum pohřbu: 8. 6. 1885
číslo domu: čp. 125
doplňující informace: Syn Matěje Staňka – obuvníka v Bzenci a Marie rozené Vanharové (Vaňharové) ze Bzence. Zemřel ve věku 1 měsíc a 20 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Bezchlebová Mariana
datum úmrtí: 7. 6. 1885
datum pohřbu: 9. 6. 1885
číslo domu: čp. 188
doplňující informace: Svobodná dcera Antonína Bezchleby – obuvníka a domkaře v Bzenci a Kateřiny rozené Klapilové z Nezamyslic. Zemřela ve věku 33 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Maňák Jiří – kolář v Bzenci
datum úmrtí: 8. 6. 1885
datum pohřbu: 10. 6. 1885
číslo domu: čp. 202
doplňující informace: Syn Pavla Maňáka – mlynáře z Louky a Kateřiny rozené Sedlářové z Lipova. Zemřel ve věku 58 let.
příčina úmrtí: Rakovina žaludku.
Rosa Jan
datum úmrtí: 11. 6. 1885
datum pohřbu: 13. 6. 1885
číslo domu: čp. 103
doplňující informace: Syn Václava Rosy – uzenáře v Bzenci a Josefy rozené Mackové ze Bzence. Zemřel ve věku 5 měsíců a 29 dní.
příčina úmrtí: Souchoty.
Kočí Jan – domkař v Bzenci
datum úmrtí: 11. 6. 1885
datum pohřbu: 13. 6. 1885
číslo domu: čp. 376
doplňující informace: Syn Josefa Kočího – podsedníka z Přerova a Tekly rozené Skřečkové z Přerova. Zemřel ve věku 64 let.
příčina úmrtí: Ochrnutí plic.
Domanský Ladislav
datum úmrtí: 16. 6. 1885
datum pohřbu: 18. 6. 1885
číslo domu: „Obecní dům“
doplňující informace: Syn Eduarda Domanského – zámečníka v Bzenci a Karoliny rozené Klausové (více nelze vypátrat). Zemřel ve věku 4 měsíce a 15 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Neumann Otokar
datum úmrtí: 1. 7. 1885
datum pohřbu: 3. 7. 1885
číslo domu: čp. 90
doplňující informace: Syn Ferdinanda Neumanna – sochaře z Kroměříže a Arnoštky rozené Žihové ze Bzence. Zemřel ve věku 10 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Junková Františka
datum úmrtí: 2. 7. 1885
datum pohřbu: 4. 7. 1885
číslo domu: čp. 385
doplňující informace: Dcera Jana Junka – krejčího v Bzenci a Terezie rozené Biehalové ze Bzence. Zemřela ve věku 2 měsíců a 9 dní.
příčina úmrtí: Souchoty.
Mrázková Maria
datum úmrtí: 5. 7. 1885
datum pohřbu: 7. 7. 1885
číslo domu: čp. 491
doplňující informace: Dcera Václava Mrázka – domkaře a hrnčíře ve Bzenci a Marie rozené Vydlářové ze Střílek.
příčina úmrtí: Vřed.
Škodová Magdalena
datum úmrtí: 6. 7. 1885
datum pohřbu: 8. 7. 1885
číslo domu: čp. 212
doplňující informace: Manželka Josefa Škody – domkaře v Bzenci. Dcera Antonína Nevřivého – měšťana v Bzenci a Josefy rozené Šebestové ze Bzence. Zemřela ve věku 75 let.
příčina úmrtí: Rakovina.
Ružicová (Růžicová) Josefa
datum úmrtí: 6. 7. 1885
datum pohřbu: 8. 7. 1885
číslo domu: čp. 405
doplňující informace: Dcera Václava Ružici (Růžici) – domkaře v Bzenci a Marie rozené Zábelkové ze Bzence. Zemřela ve věku 2 měsíců a 7 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Heine Anna
datum úmrtí: 10. 7. 1885
datum pohřbu: 12. 7. 1885
číslo domu: čp. 315
doplňující informace: Manželka Antonína Heine – sollicitatora (úředníka v advokátní kanceláři) ve Vídni. Dcera Františka Čermáka – měšťana v Bzenci a Veroniky rozené Rogošové ze Bzence. Zemřela ve věku 35 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Zelinka Josef
datum úmrtí: 17. 7. 1885
datum pohřbu: 19. 7. 1885
číslo domu: čp. 2
doplňující informace: Nemanželský syn Magdaleny – svobodné dcery Františka Zelinky – domkaře v Bzenci a Marie rozené Repíkové ze Bzence. Zemřel ve věku 19 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Skalík Jakub
datum úmrtí: 22. 7. 1885
datum pohřbu: 24. 7. 1885
číslo domu: čp. 99
doplňující informace: Syn Tomáše Skalíka – podruha v Bzenci a Veroniky rozené Bobčíkové ze Znorov (Vnorovy). Zemřel ve věku 7 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Siručková (Sirůčková) Mariana – obyvatelka v Bzenci
datum úmrtí: 27. 7. 1885
datum pohřbu: 29. 7. 1885
číslo domu: čp. 257
doplňující informace: Svobodná nemanželská dcera Anny – svobodné manželské dcery Martina Sirůčka – domkaře z Břesovic (Vřesovic). Zemřela ve věku 65 let.
příčina úmrtí: Dna.
Adamčíková Mariana
datum úmrtí: 31. 7. 1885
datum pohřbu: 2. 8. 1885
číslo domu: čp. 389
doplňující informace: Nemanželská dcera Mariany – svobodné dcery Josefa Adamčíka – domkaře v Bzenci a Františky rozené Kutné ze Bzence. Zemřela ve věku 2 měsíce a 29 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Sýkora Bohuslav
datum úmrtí: 3. 8. 1885
datum pohřbu: 5. 8. 1885
číslo domu: čp. 101
doplňující informace: Syn Karla Sýkory – zámečníka v Bzenci a Barbory rozené Čumrové ze Bzence. Zemřel ve věku 8 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Tvarůžek František – výminkář ve Bzenci
datum úmrtí: 7. 8. 1885
datum pohřbu: 9. 8. 1885
číslo domu: čp. 296
doplňující informace: Syn Augustina Tvarůžka – měšťana v Bzenci a Anny rozené Kováčové ze Bzence. Zemřel ve věku 72 let.
příčina úmrtí: Odrůda jater.
Stavjaná Magdalena
datum úmrtí: 12. 8. 1885
datum pohřbu: 14. 8. 1885
číslo domu: čp. 189
doplňující informace: Manželka Martina Stavjaného – domkaře v Bzenci. Dcera Viktorína Pečírky – domkaře v Bzenci a Magdaleny rozené Jarošové ze Bzence. Zemřela ve věku 52 let.
příčina úmrtí: Odrůda jater.
Jurečková Františka
datum úmrtí: 13. 8. 1885
datum pohřbu: 15. 8. 1885
číslo domu: čp. 26
doplňující informace: Dcera Františka Jurečky – domkaře v Bzenci a Barbory rozené Otavové ze Bzence. Zemřela ve věku 4 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Říkovská Barbora
datum úmrtí: 14. 8. 1885
datum pohřbu: 16. 8. 1885
číslo domu: čp. 464
doplňující informace: Vdova po Josefu Říkovském – domkaři v Bzenci. Dcera Václava Janči – čtvrtníka z Horněmčí a Viktorie rozené Kornutové z Boršic. Zemřela ve věku 59 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Zapletal Josef – městský policajt v Bzenci
datum úmrtí: 17. 8. 1885
datum pohřbu: 19. 8. 1885
číslo domu: čp. 325
doplňující informace: Nemanželský syn Anny – svobodné manželské dcery Matouše Zapletala – měšťana v Bzenci. Zemřel ve věku 55 let.
příčina úmrtí: Mrtvice.
Krzysiak (Křižák) Ondřej – obuvník v Bzenci
datum úmrtí: 23. 8. 1885
datum pohřbu: 25. 8. 1885
číslo domu: čp. 447
doplňující informace: Narozen v Zamesie v Haliči (více nelze vypátrat). Vojenský vysloužilec od 1. c. k. pluku hulánů). Zemřel ve věku 57 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Böhmová Maria
datum úmrtí: 6. 9. 1885
datum pohřbu: 8. 9. 1885
číslo domu: „Stanice Bzenec – Písek“
doplňující informace: Dcera Antonína Böhma – dohlížitele na stanici Bzenec – Písek a Juliany rozené Huberové z Cáhnova (Hohenau an der March).
příčina úmrtí: Vřed.
Klučka Josef – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 16. 9. 1885
datum pohřbu: 18. 9. 1885
číslo domu: čp. 353
doplňující informace: Syn Valentina Klučky – měšťana v Bzenci a Terezie rozené Nevřivé ze Bzence. Zemřel ve věku 64 let.
příčina úmrtí: Mrtvice.
Hering Jan – měšťan v Bzenci
datum úmrtí: 16. 9. 1885
datum pohřbu: 19. 9. 1885
číslo domu: čp. 271
doplňující informace: Syn Antonína Heringa – měšťana v Bzenci a Marie rozené Klučkové ze Bzence. Zemřel ve věku 38 let.
příčina úmrtí: Samovražda utopením ve studni následkem bláznění z opilství.
Pečírka Antonín – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 25. 9. 1885
datum pohřbu: 27. 9. 1885
číslo domu: čp. 400
doplňující informace: Syn Jana Pečírky – měšťana v Bzenci a Anny rozené Gistrové ze Bzence. Zemřel ve věku 66 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Biča Ludvík
datum úmrtí: 9. 10. 1885
datum pohřbu: 11. 10. 1885
číslo domu: čp. 106
doplňující informace: Syn Josefa Biče – podruha v Bzenci a Mariany rozené Nevřivé ze Bzence. Zemřel ve věku 26 dní.
příčina úmrtí: Souchoty.
Čánová Josefa
datum úmrtí: 17. 10. 1885
datum pohřbu: 19. 10. 1885
číslo domu: čp. 362
doplňující informace: Vdova po Karlu Čánovi – mýtném v Bzenci. Nemanželská dcera Kateřiny – svobodné manželské dcery Ondřeje Šembery – podruha v Bzenci. Zemřela ve věku 61 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Riedl Václav – hajný v Bzenci
datum úmrtí: 30. 10. 1885
datum pohřbu: 1. 11. 1885
číslo domu: čp. 365
doplňující informace: Více nelze vypátrati. Zemřel ve věku 64 let.
příčina úmrtí: Ochrnutí plic.
Jaroš Pavel – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 1. 11. 1885
datum pohřbu: 3. 11. 1885
číslo domu: čp. 337
doplňující informace: Nemanželský syn Kateřiny – svobodné manželské dcery Martina Jaroše – domkaře v Bzenci. Zemřel ve věku 30 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Pečírková Anna
datum úmrtí: 1. 11. 1885
datum pohřbu: 3. 11. 1885
číslo domu: čp. 400
doplňující informace: Vdova po Antonínu Pečírkovi – podruhu v Bzenci. Dcera Josefa Kutného – podsedníka v Olšovci a Františky rozené Goliášové z Olšovce. Zemřela ve věku 57 let.
příčina úmrtí: Hlavnička.
Sekáč Jan
datum úmrtí: 2. 11. 1885
datum pohřbu: 4. 11. 1885
číslo domu: čp. 175
doplňující informace: Nemanželský syn Anežky – svobodné manželské dcery Floriána Sekáče – domkaře z Újezdce a Františky rozené Kučerové z Újezdce. Zemřel ve věku 8 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Hataš Jan
datum úmrtí: 5. 11. 1885
datum pohřbu: 7. 11. 1885
číslo domu: čp. 57
doplňující informace: Syn Josefa Hataše – pekaře v Bzenci a Marie rozené Ottové ze Svolšína. Zemřel ve věku 10 měsíců a 9 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Flessner František
datum úmrtí: 25. 11. 1885
datum pohřbu: 27. 11. 1885
číslo domu: čp. 484
doplňující informace: Syn Josefa Flessnera – domkaře ze Bzence a Apollonie rozené Osterezý (Ostrézi) ze Bzence. Zemřel ve věku 13 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Kuchař František
datum úmrtí: 25. 11. 1885
datum pohřbu: 27. 11. 1885
číslo domu: čp. 202
doplňující informace: Syn Františka Kuchaře – měšťana v Bzenci a Františky rozené Kučerové ze Bzence. Zemřel ve věku 1 rok, 5 měsíců a 20 dní.
příčina úmrtí: Plicní katar.
Schrack Ludvík
datum úmrtí: 28. 11. 1885
datum pohřbu: 30. 11. 1885
číslo domu: „Kasárna“
doplňující informace: Syn Karla Schracka – strážmistra od 2. švadrony c. k. pluku hulánů č. 13. v Bzenci a Aloisie rozené Salzmannové z Vídně. Zemřel ve věku 4 roky a 6 měsíců.
příčina úmrtí: Zánět mozkové blány.
Sekáčová Anežka
datum úmrtí: 29. 11. 1885
datum pohřbu: 1. 12. 1885
číslo domu: čp. 175
doplňující informace: Nemanželská dcera Anežky – svobodné manželské dcery Floriana Sekáče – domkaře z Újezdce a Františky rozené Kučerové z Újezdce.
příčina úmrtí: Vřed.
Procházková Alžběta
datum úmrtí: 1. 12. 1885
datum pohřbu: 3. 12. 1885
číslo domu: čp. 211
doplňující informace: Vdova po Baltazaru Procházkovi – podruhu ve Vracově a Alžběty (více nelze vypátrat). Zemřela ve věku 65 let.
příčina úmrtí: Rakovina žaludku.
Luňák Cyril
datum úmrtí: 4. 12. 1885
datum pohřbu: 6. 12. 1885
číslo domu: čp. 270
doplňující informace: Nemanželský syn Františky – dcery Jana Luňáka – zedníka v Bzenci (rodáka z Újezdce) a Tekly rozené Kuchařové ze Syrovína. Zemřel ve věku 10 měsíců.
příčina úmrtí: Vřed.
Vrzalová Alžběta
datum úmrtí: 4. 12. 1885
datum pohřbu: 6. 12. 1885
číslo domu: čp. 447
doplňující informace: Vdova po Martinu Vrzalovi – domkaři v Bzenci. Dcera Václava Slavíka – měšťana ze Bzence a Sidonie rozené Nevřivé ze Bzence. Zemřela ve věku 65 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Žižíková Maria
datum úmrtí: 9. 12. 1885
datum pohřbu: 11. 12. 1885
číslo domu: čp. 399
doplňující informace: Nemanželská dcera Kateřiny – svobodné manželské dcery Františka Žižíka – domkaře v Bzenci a Anny rozené Jahodové z Rudic. Zemřela ve věku 8 měsíců a 5 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Valda Jan
datum úmrtí: 10. 12. 1885
datum pohřbu: 12. 12. 1885
číslo domu: čp. 371
doplňující informace: Nemanželský syn Anny – svobodné manželské dcery Jakuba Valdy – obuvníka v Bzenci a Mariany rozené Varadinkové ze Bzence. Zemřel ve věku 1 rok, 1 měsíc a 23 dní.
příčina úmrtí: Spála.
Jarošová Anna
datum úmrtí: 15. 12. 1885
datum pohřbu: 17. 12. 1885
číslo domu: čp. 137
doplňující informace: Dcera † Pavla Jaroše – zedníka v Bzenci a Marie rozené Vykoukalové z Velké Lhoty u Napajedel. Zemřela ve věku 5 měsíců a 9 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Bohůšek (Bohušek) Josef – krejčí v Bzenci
datum úmrtí: 19. 12. 1885
datum pohřbu: 21. 12. 1885
číslo domu: čp. 50
doplňující informace: Syn Tomáše Bohůška – podruha v Bzenci a Rozálie rozené Kousalové ze Bzence. Zemřel ve věku 51 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Strnad František – podruh v Bzenci
datum úmrtí: 28. 12. 1885
datum pohřbu: 30. 12. 1885
číslo domu: čp. 339
doplňující informace: Syn Františka Strnada – měšťana v Bzenci a Terezie rozené Fellmayerové ze Bzence. Zemřel ve věku 75 let.
příčina úmrtí: Boule v žaludku.

    zdroj:

  • signatura: 5171; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy Matrika zemřelých 1883 – 1916: ; použité strany: 17 – 23.