Matrika: úmrtí 1884

Jurečka Josef
datum úmrtí: 2. 1. 1884
datum pohřbu: 4. 1. 1884
číslo domu: 184
doplňující informace: Syn Františka Jurečky – domkaře v Bzenci a jeho manželky Františky roz. Konečné ze Bzence. Věk 9 měsíců a 16 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Plevák Karel
datum úmrtí: 7. 1. 1884
datum pohřbu: 9. 1. 1884
číslo domu: 448
doplňující informace: Syn Antonína Pleváka – obuvníka v Bzenci a jeho manželky Anny roz. Bezchlebové ze Bzence. Věk 2 měsíce a 12 dní.
příčina úmrtí: Souchoty.
Martinák Michal
datum úmrtí: 8. 1. 1884
datum pohřbu: 10. 1. 1884
číslo domu: 327
doplňující informace: Natěrač v Bzenci, syn Jana Martináka – domkaře z Domanína a jeho manželky Celestiny roz. Slabákové z Domanína. Věk 43 let.
příčina úmrtí: Mrtvice.
Pleváková Františka
datum úmrtí: 23. 1. 1884
datum pohřbu: 26. 1. 1884
číslo domu: 448
doplňující informace: Dcera Antonína Pleváka – obuvníka v Bzenci a jeho manželky Anny roz. Bezchlebové ze Bzence. Věk 4 roky 2 měsíce a 28 dní.
příčina úmrtí: Udusila se kouřem.
Pleváková Mechtilda
datum úmrtí: 23. 1. 1884
datum pohřbu: 26. 1. 1884
číslo domu: 448
doplňující informace: Dcera Antonína Pleváka – obuvníka v Bzenci a jeho manželky Anny roz. Bezchlebové ze Bzence. Věk 2 roky a 3 měsíce.
příčina úmrtí: Udusila se kouřem.
Jarošová Mariana
datum úmrtí: 26. 1. 1884
datum pohřbu: 28. 1. 1884
číslo domu: 107
doplňující informace: Manželka Filipa Jaroše – domkaře ve Bzenci, dcera Bartoloměje Jurnikla – domkaře v Bzenci a jeho manželky Apollonie roz. Pogodové ze Bzence. Věk 61 let.
příčina úmrtí: Hlavnička.
Ventrča Vincenc
datum úmrtí: 26. 1. 1884
datum pohřbu: 28. 1. 1884
číslo domu: 57
doplňující informace: Syn Jana Ventrče – domkaře v Olšovci a jeho manželky Anny roz. Orlické ze Bzence. Věk 8 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Sova Jakub
datum úmrtí: 31. 1. 1884
datum pohřbu: 2. 2. 1884
číslo domu: 104
doplňující informace: Domkař v Bzenci. Syn Josefa Sovy – domkaře v Bzenci a jeho manželky Josefy roz. Klučkové ze Bzence. Věk 51 let.
příčina úmrtí: Organická vada srdce.
Juřica Josef
datum úmrtí: 6. 2. 1884
datum pohřbu: 8. 2. 1884
číslo domu: 37
doplňující informace: Syn Štěpána Juřice – krejčího v Bzenci a jeho manželky Marie roz. Hatašové ze Bzence. Věk 4 měsíce 11 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Salomon Karel
datum úmrtí: 6. 2. 1884
datum pohřbu: 8. 2. 1884
číslo domu: 407
doplňující informace: Obuvník v Bzenci, syn Adama Salomona – obuvníka ze Slavkova a jeho manželky Terezie roz. Kormannové (odkud nelze vypátrat). Věk 60 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Jurečková Alžběta
datum úmrtí: 17. 2. 1884
datum pohřbu: 19. 2. 1884
číslo domu: 163
doplňující informace: Vdova po  Václavu Jurečkovi – domkaři v Bzenci, dříve vdova po Ignáci Šišvaldovi – obuvníku v Bzenci. Dcera Matěje Čermáka – domkaře v Bzenci a jeho manželky Mariany roz. Rosové ze Bzence. Věk 86 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Veselá Rozália
datum úmrtí: 18. 2. 1884
datum pohřbu: 20. 2. 1884
číslo domu: 82
doplňující informace: Svobodná dcera Barbory, vdovy po Františku Schneiderovi – hospodském v Něčicích (Nětčicích) u Kyjova, dcery Antonína Veselého – hospodského v Bzenci a jeho manželky Anny z Olšovce. Věk  33 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Slavík Josef František
datum úmrtí: 2. 3. 1884
datum pohřbu: 4. 3. 1884
číslo domu: 281
doplňující informace: Syn Josefa Slavíka – měšťana v Bzenci a jeho manželky Marie roz. Bičové ze Bzence. Věk 16 dní.
příčina úmrtí: Přirozená slabost.
Brázdil Filip
datum úmrtí: 5. 3. 1884
datum pohřbu: 7. 3. 1884
číslo domu: 124
doplňující informace: Syn Antonína Brázdila – zedníka v Bzenci a jeho manželky Josefy, nemanželské dcery Eleonory z rodu Ondřeje Řezníčka – domkaře z Domanína. Věk 10 měsíců a 5 dní.
příčina úmrtí: Souchoty.
Valštýnová Valburga
datum úmrtí: 7. 3. 1884
datum pohřbu: 9. 3. 1884
číslo domu: 13
doplňující informace: Dcera Josefa Valštýna – měšťana v Bzenci a jeho manželky Mariany roz. Procházkové ze Bzence. Věk 1 měsíc a 7 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Lots Alois Jiří
datum úmrtí: 11. 3. 1884
datum pohřbu: 18. 3. 1884
číslo domu: kasárna
doplňující informace: C.k. rytmistr od hulánského pluku č. 13, narozený ve Wildsteinu (Skalná okr. Cheb), bytem v kasárnách v Bzenci, syn Karla Lotse – majitele strojů ve Wildsteinu a jeho manželky Anny roz. Friedrichové z Wildsteinu. Ostatky převezeny do rodinné hrobky na hřbitově v Prostějově dne 3. 3. 1908. Věk 42 let.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Durajovská Antonia
datum úmrtí: 18. 3. 1884
datum pohřbu: 20. 3. 1884
číslo domu: 71
doplňující informace: Dcera Josefa Durajovského – domkaře v Bzenci a jeho manželky Anny roz. Hertlové ze Bzence. Věk 20 let 9 měsíců a 5 dní.
příčina úmrtí: Organická vada srdce.
Vašina Václav
datum úmrtí: 28. 3. 1884
datum pohřbu: 30. 3. 1884
číslo domu: 156
doplňující informace: Obchodník a hrnčíř v Bzenci. Syn Václava Vašiny – domkaře z Malé Řetové (dnes Řetůvka) nad Orlicí. Věk 44 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Zimmermann Rudolf
datum úmrtí: 28. 3. 1884
datum pohřbu: 30. 3. 1884
číslo domu: 32
doplňující informace: Syn Jindřicha Zimmermanna – podnikatele stavby železniční dráhy v Bzenci z Prahy a jeho manželky Emilie roz. Lánské z Ochoře. Věk 7 měsíců a 19 dní.
příčina úmrtí: Souchoty.
Vozga Pavel
datum úmrtí: 5. 4. 1884
datum pohřbu: 7. 4. 1884
číslo domu: 208
doplňující informace: Syn Pavla Vozgy – podruha v Bzenci a jeho manželky Marie roz. Ventrčové ze Bzence. Věk 3 roky 1 měsíc a 26 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Gazda Bedřich
datum úmrtí: 14. 4. 1884
datum pohřbu: 16. 4. 1884
číslo domu: 249
doplňující informace: Syn Josefa Gazdy – měšťana v Bzenci a jeho manželky Anny roz. Novákové z Olšovce. Věk 1 rok 10 měsíců a 4 dny.
příčina úmrtí: Záducha.
Vlašinský Josef
datum úmrtí: 14. 4. 1884
datum pohřbu: 16. 4. 1884
číslo domu: 117
doplňující informace: Krejčí v Bzenci. Syn Ignáce Vlašinského – domkaře v Bzenci a jeho manželky Magdaleny roz. Žihové ze Bzence. Věk 25 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Schwarzmann Emil
datum úmrtí: 22. 4. 1884
datum pohřbu: 24. 4. 1884
číslo domu: 17
doplňující informace: Syn Františka Schwarzmanna – správce velkostatku v Bzenci a jeho manželky Karoliny roz. Mandrákové z Mikulova. Věk 1 měsíc a 9 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Baubin Karel
datum úmrtí: 26. 4. 1884
datum pohřbu: 28. 4. 1884
číslo domu: 337
doplňující informace: Syn zemřelého Františka Baubina – podruha v Bzenci a jeho manželky Františky roz. Sásové ze Bzence. Věk 3 měsíce a 26 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Kresta Josef
datum úmrtí: 27. 4. 1884
datum pohřbu: 29. 4. 1884
číslo domu: 180
doplňující informace: Syn Josefa Kresty – bednáře v Bzenci a jeho manželky Anny roz. Jarošové ze Bzence. Věk 11 měsíců a 28 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Mikulčíková Mariana
datum úmrtí: 16. 5. 1884
datum pohřbu: 18. 5. 1884
číslo domu: 165
doplňující informace: Manželka Jiřího Mikulčíka – domkaře ze Bzence, dcera Josefa Pecha – panského pacholka v Bzenci a jeho manželky Rozálie roz. Prokopcové. Věk 67 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Presová Irena
datum úmrtí: 16. 5. 1884
datum pohřbu: 18. 5. 1884
číslo domu: 372
doplňující informace: Dcera Antonína Prese – obuvníka v Bzenci a jeho manželky Juliany roz. Leitsmanové ze Bzence. Věk 1 měsíc a 3 dny.
příčina úmrtí: Souchoty.
Schwäderová Maria
datum úmrtí: 19. 5. 1884
datum pohřbu: 22. 5. 1884
číslo domu: Cukrovar
doplňující informace: Manželka Otto Schwädera – kněhvedoucího v cukrovaru v Bzenci. Dcera Františka z Monsé – úředníka ve Vídni a jeho manželky Antonie roz. Iesserové ze St. Georgen. Věk 21 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Francl Karel
datum úmrtí: 20. 5. 1884
datum pohřbu: 22. 5. 1884
číslo domu: 365
doplňující informace: Syn Josefa Francla – stolaře v Bzenci a jeho manželky Celestiny roz. Čechové z Vracova. Věk 11 měsíců a 17 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Ondrušek Josef
datum úmrtí: 20. 5. 1884
datum pohřbu: 22. 5. 1884
číslo domu: 171
doplňující informace: Syn Jana Ondruška – krejčího v Bzenci a jeho manželky Josefy z rodu Ostrézi ze Bzence. Věk 2 roky 1 měsíc a 13 dní.
příčina úmrtí: Srdeční vada.
Jakša Jan
datum úmrtí: 21. 5. 1884
datum pohřbu: 23. 5. 1884
číslo domu: 168
doplňující informace: Syn Josefa Jakše – domkaře v Bzenci a jeho manželky Františky z rodu Flessnera ze Bzence. Věk 6 let 2 měsíce a 1 den.
příčina úmrtí: Vřed.
Klinkovský Vladimír
datum úmrtí: 28. 5. 1884
datum pohřbu: 30. 5. 1884
číslo domu: 53
doplňující informace: Syn Jana Klinkovského – řezníka v Bzenci a jeho manželky Josefy roz. Marečkové ze Bzence. Věk 3 roky 2 měsíce a 1 den.
příčina úmrtí: Souchoty.
Stehlík Bohumír
datum úmrtí: 3. 6. 1884
datum pohřbu: 5. 6. 1884
číslo domu: 82
doplňující informace: Syn Františka Stehlíka – obuvníka v Bzenci a jeho manželky Františky roz. Žádníkové z Písku. Věk 1 rok 8 měsíců a 26 dní.
příčina úmrtí: Souchoty.
Očková Františka
datum úmrtí: 6. 6. 1884
datum pohřbu: 8. 6. 1884
číslo domu: 71
doplňující informace: Manželka Františka Očka – obuvníka v Bzenci. Dcera Josefa Kotze – panského kancelisty v Bzenci a jeho manželky Marie roz. Herbürgerové z Dornbirnu. Věk 45 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Žitný Bedřich
datum úmrtí: 9. 6. 1884
datum pohřbu: 11. 6. 1884
číslo domu: 393
doplňující informace: Syn Josefa Žitného – krejčovského mistra v Bzenci a jeho manželky Františky, nemanželské dcery Anny roz. Súčkové ze Bzence. Věk 3 měsíce a 9 dní.
příčina úmrtí: Souchoty.
Šebesta Josef
datum úmrtí: 16. 6. 1884
datum pohřbu: 18. 6. 1884
číslo domu: 110
doplňující informace: Syn Václava Šebesty – domkaře v Bzenci a jeho manželky Mariany roz. Varadinkové ze Bzence. Věk 3 měsíce a 29 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Gazdovo děvče
datum úmrtí:  – 1884
datum pohřbu: 19. 6. 1884
číslo domu: 249
doplňující informace: Dcera Josefa Gazdy – měšťana v Bzenci a jeho manželky Juliany roz. Novákové z Olšovce.
příčina úmrtí: Mrtvorozeno.
Hataša František
datum úmrtí: 22. 6. 1884
datum pohřbu: 24. 6. 1884
číslo domu: 57
doplňující informace: Syn Josefa Hataše – pekaře v Bzenci a jeho manželky Marie roz. Ottové ze Svolšína. Věk 4 měsíce a 15 dní.
příčina úmrtí: Souchoty.
Eimuth (Aimuth, Ajmunt) Karel
datum úmrtí: 25. 6. 1884
datum pohřbu: 27. 6. 1884
číslo domu: 395
doplňující informace: Domkař a obuvník v Bzenci. Syn Augustina Eimutha – obuvníka z Dřevohostic a jeho manželky Františky roz. Střelcové z Dřevohostic. Věk 54 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Ručkův chlapec
datum úmrtí: – 1884
datum pohřbu: 27. 6. 1884
číslo domu: 400
doplňující informace: Syn Josefa Ručky – domkaře v Bzenci a jeho manželky Terezie roz. Matúškové ze Bzence.
příčina úmrtí: Mrtvorozen.
Pořt Libor
datum úmrtí: 27. 6. 1884
datum pohřbu: 29. 6. 1884
číslo domu: 6 (židovská obec)
doplňující informace: Obuvník v Bzenci. Syn Josefa Pořta – obuvníka v Bzenci (rodem ze Žeravic) a jeho manželky roz. Hrkalíkové ze Žeravic. Věk 43 let.
příčina úmrtí: Srdeční vada.
Skálová Anna
datum úmrtí: 30. 6. 1884
datum pohřbu: 2. 7. 1884
číslo domu: 73
doplňující informace: Manželka Josefa Skály – hostinského v Bzenci (dříve v Kroměříži). Dcera Jana Jurného – lékaře v Bánově a jeho manželky Barbory.
příčina úmrtí: Organická vada srdce.
Repíková Františka
datum úmrtí: 4. 7. 1884
datum pohřbu: 6. 7. 1884
číslo domu: 344
doplňující informace: Manželka Baltazara Repíka – podruha v Bzenci. Dcera Josefa Staňka – podsedníka a kováře z Rouské a jeho manželky Anny roz. Fialové z Všechovic. Věk 53 let.
příčina úmrtí: Organická vada srdce.
Svoboda Antonín
datum úmrtí: 9. 7. 1884
datum pohřbu: 11. 7. 1884
číslo domu: 85
doplňující informace: Rektor a nadučitel na odpočinku ve Bzenci. Syn Antonína Svobody – měšťana z Nového Rousínova a jeho manželky Josefy roz. Frankové z Nového Rousínova. Věk 70 let.
příčina úmrtí: Mrtvice.
Steindorfová Bernardina
datum úmrtí: 11. 7. 1884
datum pohřbu: 13. 7. 1884
číslo domu: 133
doplňující informace: Dcera Ignáce Steindorfa – stoláře v Bzenci a jeho manželky Terezie roz. Kutné z Olšovce. Věk 3 měsíce a 12 dnů.
příčina úmrtí: Vřed.
Šebestová Filipína
datum úmrtí: 16. 7. 1884
datum pohřbu: 18. 7. 1884
číslo domu: 241
doplňující informace: Dcera Františka Šebesty – měšťana v Bzenci a jeho manželky Františky rozené Jelínkové ze Bzence. Věk 2 měsíce a 17 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Zálešáková Veronika
datum úmrtí: 20. 7. 1884
datum pohřbu: 22. 7. 1884
číslo domu: 53 (židovská obec)
doplňující informace: Dcera Ondřeje Zálešáka – podruha v Bzenci a jeho manželky Terezie roz. Ručkové ze Bzence. Věk 4 měsíce a 11 dní.
příčina úmrtí: Souchoty.
Jurečkův chlapec
datum úmrtí: – 1884
datum pohřbu: 22. 7. 1884
číslo domu: 132
doplňující informace: Syn Christiana Jurečky – domkaře v Bzenci a jeho manželky Terezie roz. Nevřivé ze Bzence.
příčina úmrtí: Mrtvorozen.
Tvarůžková Antonia
datum úmrtí: 3. 8. 1884
datum pohřbu: 5. 8. 1884
číslo domu: 147
doplňující informace: Dcera Antonína Tvarůžka – domkaře v Bzenci a jeho manželky Mariany roz. Šebestové ze Bzence. Věk 1 rok 3 měsíce a 2 dny.
příčina úmrtí: Souchoty.
Tůmová Růžena
datum úmrtí: 5. 8. 1884
datum pohřbu: 7. 8. 1884
číslo domu: 342
doplňující informace: Dcera Josefa Tůmy – zednického políra v Bzenci a jeho manželky Marie roz. Adamcové ze Bzence. Věk 2 měsíce a 14 dní.
příčina úmrtí: Souchoty.
Osterezý Matěj
datum úmrtí: 8. 8. 1884
datum pohřbu: 10. 8. 1884
číslo domu: 114
doplňující informace: Syn Tomáše Osterezý (Ostrézi) – domkaře v Bzenci a jeho manželky Rozálie roz. Brázdové ze Bzence. Věk 5 měsíců a 23 dní.
příčina úmrtí: Průjem.
Jaroš Martin
datum úmrtí: 8. 8. 1884
datum pohřbu: 10. 8. 1884
číslo domu: 162
doplňující informace: Domkař v Bzenci. Syn Martina Jaroše – domkaře v Bzenci a jeho manželky Kateřiny roz. Jurečkové ze Bzence. Věk 45 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Neumann Bedřich
datum úmrtí: 10. 8. 1884
datum pohřbu: 12. 8. 1884
číslo domu: 90
doplňující informace: Syn Ferdinanda Neumanna – sochaře z Kroměříže a jeho manželky Arnoštky roz. Žihové ze Bzence. Věk 3 měsíce.
příčina úmrtí: Průjem.
Hertl František
datum úmrtí: 11. 8. 1884
datum pohřbu: 13. 8. 1884
číslo domu: 153
doplňující informace: Domkař v Bzenci. Syn Martina Hertla – domkaře v Bzenci a jeho manželky Mariany roz. Šebestové ze Bzence. Věk 26 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Dittel Ferdinand
datum úmrtí: 15. 8. 1884
datum pohřbu: 17. 8. 1884
číslo domu: 24
doplňující informace: Bednář v Bzenci. Syn Jana Dittela – bednáře a domkaře v Bzenci a jeho manželky Mariany roz. Holáškové ze Bzence. Věk 40 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Rosa František
datum úmrtí: 18. 8. 1884
datum pohřbu: 20. 8. 1884
číslo domu: 30
doplňující informace: Řeznický tovaryš v Bzenci. Svobodný nemanželský syn Anny – svobodné dcery Jarolíma Rosy – řezníka v Bzenci. Věk 34 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Sommerová Maria
datum úmrtí: 20. 8. 1884
datum pohřbu: 22. 8. 1884
číslo domu: 246
doplňující informace: Dcera Josefa Sommera – měšťana v Bzenci a jeho manželky Josefy roz. Nevřivé ze Bzence. Věk 8 měsíců a 29 dní.
příčina úmrtí: Průjem.
Zábelková Mariana
datum úmrtí: 27. 8. 1884
datum pohřbu: 29. 8. 1884
číslo domu: 217
doplňující informace: Vdova po Janu Zábelkovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Štěpána Tvarůžka – měšťana v Bzenci a jeho manželky Rozálie roz. Bukvaldové z Olšovce. Věk 39 let.
příčina úmrtí: Vodnatelnost.
Šebestová Božena
datum úmrtí: 27. 8. 1884
datum pohřbu: 29. 8. 1884
číslo domu: 213
doplňující informace: Dcera Karla Šebesty – měšťana v Bzenci a jeho manželky Kateřiny roz. Valštýnové ze Bzence. Věk 4 měsíce a 21 dní.
příčina úmrtí: Průjem.
Šebestová Anastasia
datum úmrtí: 3. 9. 1884
datum pohřbu: 5. 9. 1884
číslo domu: 241
doplňující informace: Dcera Františka Šebesty – měšťana v Bzenci a jeho manželky Františky roz. Jelínkové ze Bzence. Věk 4 měsíce a 3 dny.
příčina úmrtí: Vřed.
Brázdilová Maria
datum úmrtí: 10. 9. 1884
datum pohřbu: 12. 9. 1884
číslo domu: 234
doplňující informace: Dcera Antonína Brázdila – podruha v Bzenci a jeho manželky Josefy roz. Řezníčkové z Domanína. Věk 4 měsíce a 1 den.
příčina úmrtí: Souchoty.
Kováčová Anna
datum úmrtí: 17. 9. 1884
datum pohřbu: 19. 9. 1884
číslo domu: 96
doplňující informace: Dcera Antonína Kováče – domkaře v Bzenci a jeho manželky Terezie roz. Pospěchové ze Bzence. Věk 2 měsíce 22 dnů.
příčina úmrtí: Souchoty.
Masopustová Františka
datum úmrtí: 24. 9. 1884
datum pohřbu: 26. 9. 1884
číslo domu: 23
doplňující informace: Dcera Karla Masopusta – domkaře v Bzenci a jeho manželky Heleny, nemanželské dcery Barbory roz. Pařenicové z Dolní Bečvy u Rožnova. Věk 3 měsíce a 17 dní.
příčina úmrtí: Průjem.
Tvarůžková Františka
datum úmrtí: 4. 10. 1884
datum pohřbu: 6. 10. 1884
číslo domu: 343
doplňující informace: Vdova po Matouši Tvarůžkovi – měšťanu v Bzenci. Dcera Josefa Šrámka – měšťana v Bzenci a jeho manželky Mariany roz. Bičové ze Bzence. Věk 67 let.
příčina úmrtí: Rakovina žaludku.
Jurčík Vojtěch (Albert)
datum úmrtí: 9. 10. 1884
datum pohřbu: 11. 10. 1884
číslo domu: 102
doplňující informace: Syn Martina Jurčíka – domkaře v Bzenci a jeho manželky Eleonory roz. Ventrčové ze Bzence. Věk 1 měsíc a 28 dní.
příčina úmrtí: Průjem.
Brázdová Amália
datum úmrtí: 10. 10. 1884
datum pohřbu: 12. 10. 1884
číslo domu: 53.
doplňující informace: Dcera Antonína Brázdy – obuvníka v Bzenci a jeho manželky Cecilie roz. Hatašové ze Bzence. Věk 13 dní.
příčina úmrtí: Křeče.
Slavík Jan
datum úmrtí: 13. 10. 1884
datum pohřbu: 15. 10. 1884
číslo domu: 373
doplňující informace: Tesař a podruh v Bzenci. Syn Matěje Slavíka – domkaře v Olšovci a jeho manželky Františky roz. Šimšálkové z Klobouk. Věk 42 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Slavík Jan
datum úmrtí: 29. 10. 1884
datum pohřbu: 31. 10. 1884
číslo domu: 373
doplňující informace: Syn Jana Slavíka – tesaře v Bzenci a jeho manželky Josefy roz. Ducháčkové z Olšovce. Věk  7 dní.
příčina úmrtí: Osypky.
Varadinková Terezia
datum úmrtí: 29. 10. 1884
datum pohřbu: 31. 10. 1884
číslo domu: 363
doplňující informace: Dcera Matouše Varadinka – domkaře v Bzenci a jeho manželky Mariany roz. Edlerové ze Bzence. Věk  24 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Zapletal Josef
datum úmrtí: 9. 11. 1884
datum pohřbu: 11. 11. 1884
číslo domu: 235
doplňující informace: Syn Antonína Zapletala – krejčího v Bzenci a jeho manželky Mariany roz. Čožíkové z Těmic. Věk  – neuveden (zřejmě krátce po porodu).
příčina úmrtí: Přirozená slabost.
Šťastný Josef
datum úmrtí: 9. 11. 1884
datum pohřbu: 11. 11. 1884
číslo domu: 379
doplňující informace: Syn Jakuba Šťastného – obuvníka v Bzenci a jeho manželky Kateřiny roz. Říkovské ze Bzence. Věk 2 roky 2 měsíce a 15 dní.
příčina úmrtí: Spála (šarlach).
Novotného děvče
datum úmrtí: – 1884
datum pohřbu: 9. 11. 1884
číslo domu: 85
doplňující informace: Dcera Josefa Novotného – národního učitele v Bzenci a jeho manželky Josefy roz. Sádlové ze Strážnice.
příčina úmrtí: Mrtvorozeno.
Indruchová Josefa
datum úmrtí: 13. 11. 1884
datum pohřbu: 15. 11. 1884
číslo domu: 63
doplňující informace: Dcera Františka Indrucha – domkaře v Bzenci a jeho manželky Mariany roz. Vanharové (Vaňharové) ze Bzence. Věk 7 let 8 měsíců a 12 dní.
příčina úmrtí: Spála.
Komárek František
datum úmrtí: 21. 11. 1884
datum pohřbu: 23. 11. 1884
číslo domu: 2
doplňující informace: Syn Antonína Komárka – malíře v Bzenci a jeho manželky Antonie roz. Ježkové ze Bzence. Věk 15 let 2 měsíce a 9 dní.
příčina úmrtí: Zánět mozku.
Novotný Josef
datum úmrtí: 22. 11. 1884
datum pohřbu: 24. 11. 1884
číslo domu: 128
doplňující informace: Tesař v Bzenci. Syn Josefa Novotného – domkaře v Bzenci a jeho manželky Viktorie roz. Matějové ze Syrovína. Věk 65 let.
příčina úmrtí: Zánět plic.
Urbanová Anna
datum úmrtí: 22. 11. 1884
datum pohřbu: 25. 11. 1884
číslo domu: Na stanici
doplňující informace: Vdova po Matěji Urbanovi – domkaři ze Znorov (Vnorovy). Rozená Ondrovštíková ze Znorov. Věk 60 let.
příčina úmrtí: Mrtvice.
Valštýnovo děvče
datum úmrtí: – 1884
datum pohřbu: 27. 11. 1884
číslo domu: 350
doplňující informace: Dcera Filipa Valštýna – měšťana v Bzenci a jeho manželky Františky roz. Ružicové ze Bzence.
příčina úmrtí: Mrtvorozeno.
Zapletalová Františka
datum úmrtí: 27. 11. 1884
datum pohřbu: 29. 11. 1884
číslo domu: 128
doplňující informace: Dcera Josefa Zapletala – domkaře v Bzenci a jeho manželky Kateřiny roz. Goldmannové ze Bzence. Věk 77 let.
příčina úmrtí: Ochrnutí plic.
Voščická Juliána
datum úmrtí: 28. 11. 1884
datum pohřbu: 30. 11. 1884
číslo domu: 479
doplňující informace: Vdova po Janu Voščickém – obuvníku v Bzenci. Dcera Josefa Adamčíka – domkaře v Bzenci a jeho manželky Magdaleny roz. Bílkové ze Bzence. Věk 92 let.
příčina úmrtí: Sešlost věkem.
Jurečka Ferdinand
datum úmrtí: 1. 12. 1884
datum pohřbu: 3. 12. 1884
číslo domu: 26
doplňující informace: Syn Františka Jurečky – domkaře v Bzenci a jeho manželky Barbory roz. Otavové ze Bzence. Věk 1 rok 10 měsíců a 12 dní.
příčina úmrtí: Spála.
Studentův (Študentův) chlapec
datum úmrtí: – 1884
datum pohřbu: 3. 12. 1884
číslo domu: 207
doplňující informace: Syn Tomáše Studenta (Študenta) – měšťana v Bzenci a jeho manželky Mariany roz. Chmelové ze Bzence.
příčina úmrtí: Mrtvorozen.
Zelinka Ferdinand
datum úmrtí: 3. 12. 1884
datum pohřbu: 5. 12. 1884
číslo domu: 278
doplňující informace: Syn Františka Zelinky – tesaře v Bzenci a jeho manželky Antonie roz. Borové z Brumova. Věk 5 let 3 měsíce a 20 dní.
příčina úmrtí: Spála.
Jurečková Cecilia
datum úmrtí: 6. 12. 1884
datum pohřbu: 8. 12. 1884
číslo domu: 26
doplňující informace: Dcera Františka Jurečky – domkaře v Bzenci a jeho manželky Barbory roz. Otavové ze Bzence. Věk 6 roků 6 měsíců a 7 dní.
příčina úmrtí: Spála.
Zábelková Terezia
datum úmrtí: 6. 12. 1884
datum pohřbu: 8. 12. 1884
číslo domu: 221
doplňující informace: Dcera Antonína Zábelky – měšťana v Bzenci a jeho manželky Terezie roz. Šebestové ze Bzence. Věk 2 roky 1 měsíc a 21 dní.
příčina úmrtí: Vřed.
Procházka Jan
datum úmrtí: 6. 12. 1884
datum pohřbu: 8. 12. 1884
číslo domu: 430
doplňující informace: Obuvník v Bzenci. Syn Tomáše Procházky – domkaře v Bzenci a jeho manželky Kateřiny roz. Jančí ze Bzence. Věk 53 let.
příčina úmrtí: Ochrnutí plic.
Šimíková Františka
datum úmrtí: 7. 12. 1884
datum pohřbu: 9. 12. 1884
číslo domu: 435
doplňující informace: Dcera Františka Šimíka – stoláře v Bzenci a jeho manželky Josefy roz. Rachvalové ze Bzence. Věk 11 měsíců a 20 dní.
příčina úmrtí: Spála.
Slavík František
datum úmrtí: 7. 12. 1884
datum pohřbu: 9. 12. 1884
číslo domu: Obecní dům
doplňující informace: Syn po zemřelém Jakubu Slavíkovi – podruhu v Petrově (u Strážnice) a jeho manželky Anny roz. Tomšejové z Petrova. Věk 4 roky 10 měsíců a 27 dní.
příčina úmrtí: Spála.
Schneiderová Barbora
datum úmrtí: 8. 12. 1884
datum pohřbu: 10. 12. 1884
číslo domu: Ve špitálu
doplňující informace: Vdova po Františku Schneiderovi – hospodském v Něčicích (Nětčicích). Dcera Antonína Veselého – hospodského v Bzenci a jeho manželky Anny roz. Hospodářové z Olšovce. Věk 70 let.
příčina úmrtí: Ochrnutí plic.
Odstrčilová Maria
datum úmrtí: 12. 12. 1884
datum pohřbu: 14. 12. 1884
číslo domu: 86
doplňující informace: Manželka Františka Odstrčila – nadučitele v Bzenci. Dcera Josefa Hillerbranda – substituta (státního zástupce) v Brně a jeho manželky Albertiny roz. Pospíšilové z Brna. Věk 32 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Tvarůžek František
datum úmrtí: 13. 12. 1884
datum pohřbu: 15. 12. 1884
číslo domu: 280
doplňující informace: Syn Tomáše Tvarůžka – měšťana v Bzenci a jeho manželky Mariany roz. Vojtěchové z Olšovce. Věk 15 let 2 měsíce a 18 dní.
příčina úmrtí: Vodnatelnost.
Repík Pavel
datum úmrtí: 26. 12. 1884
datum pohřbu: 28. 12. 1884
číslo domu: 383
doplňující informace: Domkař v Bzenci. Syn Josefa Repíka – podsedníka v Olšovci a jeho manželky Marie roz. Presové z Olšovce. Věk 29 let.
příčina úmrtí: Souchoty.
Říkovský Josef
datum úmrtí: 30. 12. 1884
datum pohřbu: 1. 1. 1884
číslo domu: 486
doplňující informace: Domkař v Bzenci. Syn Antonína Říkovského – domkaře v Bzenci a jeho manželky Barbory roz. Sommerové z Olšovce. Věk 48 let.
příčina úmrtí: Zánět plic.

    zdroj:

  • signatura: 5171; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy Matrika zemřelých 1883 – 1916: ; použité strany: 10 – 16.