Matrika: narození 1907

Šišková Marie
datum narození: 8. 1. 1907
místo narození: dům čp. 168
otec: Šiška František – nádeník v Bzenci (nar. 1. 4. 1873)
matka: Šišková Marie (roz. Tvarůžková) ze Bzence (nar. 20. 8. 1873)
poznámka: Sezdána 29. 5. 1943 s Vilémem Sivým.
Karnufková Marie Anna
datum narození: 5. 1. 1907
místo narození: dům čp. 279
otec: Karnufek František – podruh v Bzenci (nar. 15. 9. 1869)
matka: Karnufková Terezie (roz. Ručková) ze Bzence (nar. 13. 9. 1873)
Samson Jan
datum narození: 25. 1. 1907
místo narození: dům čp. 365
otec: neuveden
matka: Samsonová Marie z Milotic (nar. 16. 12. 1889)
poznámka: Sezdán 23. 8. 1931.
Sládková Karolina
datum narození: 25. 1. 1907
místo narození: dům čp. 17
otec: Sládek Josef – panský služebný v Bzenci (nar. 19. 3. 1874)
matka: Sládková Marie (roz. Měsíčková) z Moravan (nar. 31. 1. 1878)
Kolut Josef
datum narození: 5. 2. 1907
místo narození: dům čp. 539
otec: Kolut František – nádeník v Bzenci (nar. 28. 2. 1877)
matka: Kolutová Antonie (roz. Koutná) z Olšovce (nar. 21. 4. 1868)
poznámka: Zemřel 16. 10. 1907.
Škodová Marie
datum narození: 6. 2. 1907
místo narození: dům čp. 638
otec: Škoda Emil – bednář v Bzenci (nar. 31. 8. 1879)
matka: Škodová Barbora (roz. Růžicová) ze Bzence (nar. 30. 10. 1879)
poznámka: Sezdána 3. 12. 1923 v Uh. Hradišti s Bohumilem Kučerou.
Goliášová Anna
datum narození: 7. 2. 1907
místo narození: dům čp. 11
otec: Goliáš Josef – měšťan v Bzenci (nar. 18. 4. 1878)
matka: Goliášová Josefa (roz. Řezníčková) z Olšovce (nar. 23. 8. 1879)
Jakšová Ludmila
datum narození: 6. 2. 1907
místo narození: dům čp. 267
otec: Jakša Vincenc – měšťan v Bzenci (nar. 29. 10. 1877)
matka: Jakšová Aloisie (roz. Sůčková) ze Bzence (nar. 18. 2. 1880)
poznámka: Sezdána 25. 8. 1931 s Václavem Kovalčíkem na Velehradě.
Brázdilová Ludmila Marie
datum narození: 19. 2. 1907
místo narození: dům čp. 367
otec: Brázdil Jan – krejčí v Bzenci (nar. 25. 2. 1881)
matka: Brázdilová Marie (roz. Haplová) ze Syrovína (nar. 15. 8. 1883)
Čagánek Josef František
datum narození: 15. 2. 1907
místo narození: dům čp. 552
otec: Čagánek Jan – stolář v Olšovci (nar. 9. 4. 1869)
matka: Čagánková Anna (roz. Příhodová) ze Bzence (nar. 25. 6. 1869)
poznámka: Zemřel 1. 8. 1907.
Škoda Jaroslav František
datum narození: 17. 2. 1907
místo narození: dům čp. 254
otec: Škoda Josef – měšťan a obuvník v Bzenci (nar. 9. 7. 1860)
matka: Škodová Marie (roz. Žihová) ze Bzence (nar. 8. 9. 1864)
poznámka: Sezdán 19. 1. 1932 na Velehradě.
Kutná Bedřiška Františka
datum narození: 1. 3. 1907
místo narození: dům čp. 198
otec: Kutný František – měšťan v Bzenci (nar. 25. 2. 1871)
matka: Kutná Barbora (roz. Kuchařová) ze Bzence (nar. 11. 1. 1878)
poznámka: Sezdána 26. 2. 1938 s Karlem Knížem.
Kaštalánová Marie
datum narození: 6. 3. 1907
místo narození: dům čp. 516
otec: Kaštalán Tomáš – kovář v Bzenci (nar. 16. 12. 1877)
matka: Kaštalánová Barbora (roz. Tomšová) z Domažliček (okr. Klatovy) (nar. 6. 12. 1875)
poznámka: Sezdána 3. 5. 1927 s Antonínem Gazdou.
Zapletal Josef
datum narození: 11. 3. 1907
místo narození: dům čp. 332
otec: Zapletal František – dělník v Bzenci (nar. 8. 8. 1877)
matka: Zapletalová Anna (roz. Klučková) ze Bzence (nar. 18. 6. 1870)
poznámka: Sezdán 2. 9. 1929 s Anežkou Holkovou v Brně.
Pres Josef František
datum narození: 10. 3. 1907
místo narození: dům čp. 609
otec: Pres Josef – nádeník v Bzenci (nar. 23. 5. 1880)
matka: Presová Kateřina (roz. Rybová) z Vracova (nar. 24. 11. 1867)
poznámka: Zemřel 21. 11. 1926 v Tlumačově.
König Alexander Josef
datum narození: 2. 3. 1907
místo narození: dům čp. 299
otec: König Alexander – strojník na žel. stanici v Bzenci – Písku (nar. 24. 2. 1870)
matka: Königová Františka (roz. Nováková) ze Záhonic (okr. Opočno) (nar. 16. 2. 1868)
Jung Josef František
datum narození: 9. 3. 1907
místo narození: dům čp. 28
otec: Jung Josef – hodinář a zlatník v Bzenci (nar. 18. 9. 1877)
matka: Jungová Františka (roz. Dušková) ze Šachu (nar. 8. 9. 1872)
Bezchleb František Edmund
datum narození: 22. 3. 1907
místo narození: dům čp. 238
otec: Bezchleb Antonín – kovářský mistr v Bzenci (nar. 27. 5. 1876)
matka: Bezchlebová Josefa (roz. Kutná) ze Bzence (nar. 19. 10. 1868)
poznámka: Zemřel 19. 3. 1923.
Tvarůžek Oldřich
datum narození: 26. 3. 1907
místo narození: dům čp. 363
otec: Tvarůžek Antonín – obuvník v Bzenci (nar. 4. 6. 1871)
matka: Tvarůžková Františka (roz. Samohýlová) z Malenovic (nar. 11. 3. 1881)
Jurečka Josef
datum narození: 21. 3. 1907
místo narození: dům čp. 236
otec: Jurečka Pavel – měšťan v Bzenci (nar. 26. 2. 1853)
matka: Jurečková Juliána (roz. Tománková) z Vracova (nar. 19. 9. 1866)
poznámka: Zemřel 7. 4. 1907.
Cílečková Marie
datum narození: 3. 4. 1907
místo narození: „Dvůr Háj“
otec: Cíleček Raimund – dělník v Bzenci (nar. 26. 8. 1878)
matka: Cílečková Ludmila (roz. Nejezchlebová) z Mor. Písku (nar. 14. 12. 1883)
poznámka: Sezdána 17. 6. 1928 s Jaroslavem Masaříkem v Mor. Písku.
Fellmayerová Marie
datum narození: 22. 3. 1907
místo narození: dům čp. 85
otec: Fellmayer Ludvík – bednář v Olšovci (nar. 21. 8. 1865)
matka: Fellmayerová Marie (roz. Varadínková) z Vracova (nar. 23. 8. 1870)
Repíková Františka
datum narození: 8. 4. 1907
místo narození: dům čp. 359
otec: neuveden
matka: Repíková Apollonie ze Bzence (nar. 4. 2. 1880)
poznámka: Sezdána 10. 2. 1931 s Josefem Žádníkem.
Roskowetz Karel Josef Ferdinand
datum narození: 25. 3. 1907
místo narození: dům čp. 500
otec: Roskowetz Karel – strážmistr v bzeneckých kasárnách (nar. 28. 3. 1874)
matka: Roskowetz Adéla (roz. Veřmiřovská) z Vracova (nar. 14. 3. 1883)
poznámka: Sezdán 24. 10. 1937 s Marií Lachmanovou v Jinonicích u Prahy.
Klučková Anna Maria
datum narození: 12. 4. 1907
místo narození: dům čp. 238
otec: Klučka František – domkař v Bzenci (nar. 26. 9. 1875)
matka: Klučková Ludmila (roz. Šebestová) ze Bzence (nar. 30. 10. 1876)
Orlický Jan
datum narození: 25. 4. 1907
místo narození: dům čp. 234
otec: Orlický Jan – měšťan v Bzenci (nar. 10. 3. 1870)
matka: Orlická Filuména (roz. Řezníčková) ze Bzence (nar. 8. 2. 1877)
poznámka: Sezdán 27. 4. 1943.
Derka Ludvík
datum narození: 13. 4. 1907
místo narození: dům čp. 60
otec: Derka Ludvík – natěračský mistr v Bzenci (nar. 9. 9. 1859)
matka: Derková Berta (roz. Knížová) ze Bzence (nar. 4. 12. 1884)
poznámka: Sezdán 28. 8. 1933 s Marií Jakšovou.
Bunžová Františka
datum narození: 16. 5. 1907
místo narození: dům čp. 352
otec: Bunža Josef – měšťan v Bzenci (nar. 5. 3. 1870)
matka: Bunžová Josefa (roz. Goliášová) ze Bzence (nar. 1. 9. 1872)
poznámka: Zemřel 26. 5. 1907.
Pilařová Ludmila
datum narození: 11. 5. 1907
místo narození: dům čp. 295
otec: Pilař Jan – dělník v Bzenci (nar. 13. 7. 1875)
matka: Pilařová Kateřina (roz. Glozová) z Těmic (nar. 18. 4. 1870)
poznámka: Zemřela 13. 3. 1908.
Goliášová Aloisie
datum narození: 16. 5. 1907
místo narození: dům čp. 8
otec: Goliáš Jan – měšťan v Bzenci (nar. 26. 5. 1869)
matka: Goliášová Marie (roz. Kutná) ze Bzence (nar. 10. 8. 1871)
Jurečka Pavel
datum narození: 19. 5. 1907
místo narození: dům čp. 159
otec: Jurečka Pavel – domkař v Bzenci (nar. 12. 2. 1881)
matka: Jurečková Terezie (roz. Dobrovská) ze Bzence (nar. 16. 1. 1883)
Koutný Pavel
datum narození: 23. 5. 1907
místo narození: dům čp. 240
otec: Koutný Filip – domkař v Bzenci (nar. 25. 5. 1865)
matka: Koutná Anna (roz. Vašíková) ze Bzence (nar. 13. 11. 1865)
poznámka: Sezdán 11. 11. 1930 s Růženou Navrátilovou.
Dobrovská Antonie
datum narození: 26. 5. 1907
místo narození: dům čp. 145
otec: Dobrovský Antonín – domkař v Bzenci (nar. 30. 3. 1866)
matka: Dobrovská Eleonora (roz. Stavjaný) ze Bzence (nar. 19. 10. 1874)
Rataj Ludvík Jan
datum narození: 14. 5. 1907
místo narození: dům čp. 615
otec: Rataj Eduard – obyvatel v Bzenci (nar. 5. 4. 1878)
matka: Ratajová Marie (roz. Švrčková) ze Bzence (nar. 27. 3. 1875)
Brázdová Marie Anna
datum narození: 16. 5. 1907
místo narození: dům čp. 215
otec: Brázda František – měšťan v Bzenci (nar. 4. 2. 1869)
matka: Brázdová Josefa (roz. Valštýnová) ze Bzence (nar. 26. 10. 1877)
poznámka: Sezdána 25. 10. 1936 na Velehradě.
Kolajová Anna Vilemína
datum narození: 28. 5. 1907
místo narození: dům čp. 175
otec: Kolaja Jan – zřízenec dráhy v Bzenci (nar. 10. 4. 1881)
matka: Kolajová Kateřina (roz. Valuchová) ze Strážnice (nar. 20. 4. 1883)
poznámka: Sezdána 20. 8. 1928 s Aloisem Mackem ve Slavičíně.
Kypr Robert František
datum narození: 4. 6. 1907
místo narození: dům čp. 121
otec: Kypr František – zámečník v Bzenci (nar. 1. 4. 1875)
matka: Kyprová Marie (roz. Janoušková) ze Bzence (nar. 6. 12. 1881)
poznámka: Sezdán 6. 2. 1937.
Vojtěchová Anna Antonie
datum narození: 11. 6. 1907
místo narození: dům čp. 606
otec: Vojtěch František – domkař v Bzenci (nar. 30. 9. 1878)
matka: Vojtěchová Johanna (roz. Slavíková) z Olšovce (nar. 23. 5. 1875)
Hrubá Štěpánka Františka
datum narození: 15. 6. 1907
místo narození: dům čp. 291
otec: Hrubý František – listonoš v Bzenci (nar. 19. 7. 1876)
matka: Hrubá Eva (roz. Drozdová) z Lovčic (nar. 24. 12. 1881)
Černý Ladislav Antonín
datum narození: 16. 6. 1907
místo narození: dům čp. 453
otec: Černý Antonín – městský účetní v Bzenci (nar. 27. 3. 1877)
matka: Černá Marie (roz. Goldmanová) ze Bzence (nar. 16. 11. 1876)
poznámka: Zemřel 3. 8. 1907.
Staňková Ludmila Josefa
datum narození: 17. 6. 1907
místo narození: dům čp. 597
otec: Staněk Matouš – zámečník v cukrovaru v Bzenci (nar. 21. 9. 1880)
matka: Staňková Marie (roz. Němečková) ze Bzence (nar. 29. 1. 1884)
Suttnerová Aloisia
datum narození: 17. 6. 1907
místo narození: dům čp. 307
otec: Suttner Robert – krejčí v Bzenci (nar. 18. 10. 1866)
matka: Suttnerová Aloisie (roz. Žáková) ze Bzence (nar. 17. 2. 1870)
poznámka: Zemřela 14. 10. 1907.
Jaroš Bedřich
datum narození: 16. 6. 1907
místo narození: dům čp. 326
otec: Jaroš Josef – zedník v Bzenci (nar. 10. 10. 1874)
matka: Jarošová Cecilie (roz. Matušková) ze Bzence (nar. 30. 12. 1876)
Michel Hubert Alois
datum narození: 16. 6. 1907
místo narození: dům čp. 524
otec: Michel František – železniční úředník v Lidéřovicích (nar. 1. 2. 1877)
matka: Michelová Marie (roz. Taurková) z Nové Vsi (nar. 23. 1. 1882)
poznámka: Sezdán 6. 2. 1932 v Cvrčovicích u Pohořelic s Žofií Vojvodovou.
Biča Pavel Petr
datum narození: 15. 6. 1907
místo narození: dům čp. 418
otec: Biča Vincenc – domkař v Bzenci (nar. 4. 4. 1877)
matka: Bičová Františka (roz. Těšínská) ze Bzence (nar. 2. 4. 1879)
poznámka: Zemřel 13. 4. 1908.
Sigmundová Anna
datum narození: 18. 6. 1907
místo narození: dům čp. 30 (Olšovec)
otec: Sigmund Filip – rolník v Bzenci (nar. 26. 4. 1873)
matka: Sigmundová Františka (roz. Koutná) z Vracova (nar. 7. 8. 1881)
poznámka: Sezdána 24. 10. 1926 s Vincencem Růžicou v Brně.
Losová Božena
datum narození: 24. 6. 1907
místo narození: dům čp. 127
otec: Los Josef – stolářský pomocník v Bzenci (nar. 16. 2. 1880)
matka: Losová Bohumila (roz. Pinterová) ze Bzence (nar. 23. 12. 1881)
Ventrčová Paulina
datum narození: 26. 6. 1907
místo narození: dům čp. 343
otec: Ventrča Jan – pomocník ve skladišti na bzeneckém nádraží (nar. 4. 3. 1879)
matka: Ventrčová Františka (roz. Gmentová) ze Šardic (nar. 20. 12. 1877)
Kolaja František Jakub
datum narození: 1. 7. 1907
místo narození: dům čp. 604
otec: Kolaja Karel – vinař v Bzenci (nar. 8. 1. 1883)
matka: Kolajová Kateřina (roz. Silnicová) z Hluku (nar. 16. 2. 1882)
poznámka: Sezdán 25. 2. 1936 s Marií Brázdilovou v Hodoníně.
Vašíková Maria Anna
datum narození: 6. 7. 1907
místo narození: dům čp. 586
otec: Vašík František – podsedník v Olšovci (nar. 28. 1. 1869)
matka: Vašíková Marie (roz. Cvrčková) z Olšovce (nar. 17. 1. 1873)
poznámka: Zemřela 26. 3. 1908.
Jurásková Anna
datum narození: 6. 7. 1907
místo narození: dům čp. 365
otec: Jurásek Jakub – podruh v Bzenci (nar. 23. 7. 1880)
matka: Jurásková Alžběta (roz. Studénková) ze Znorov (nar. 6. 3. 1876)
poznámka: Sezdána 2. 12. 1935 v Kučerově u Vyškova.
Štica Jaroslav
datum narození: 7. 7. 1907
místo narození: dům čp. 388
otec: Štica František – stolář v Bzenci (nar. 26. 1. 1883)
matka: Šticová Marie (roz. Varadínková) ze Bzence (nar. 18. 7. 1881)
poznámka: Zemřel 11. 8. 1907.
Vajčner Bohumil
datum narození: 10. 7. 1907
místo narození: dům čp. 366
otec: Vajčner Tomáš – bednář v Bzenci (nar. 29. 12. 1879)
matka: Vajčnerová Rozálie (roz. Slabáková) ze Bzence (nar. 1. 9. 1875)
poznámka: Zemřel 23. 1. 1908.
Pogoda Jaroslav
datum narození: 12. 7. 1907
místo narození: dům čp. 222
otec: Pogoda Pavel – měšťan v Bzenci (nar. 18. 11. 1863)
matka: Pogodová Rosalie (roz. Sůčková) ze Bzence (nar. 15. 7. 1865)
Kolář Jindřich
datum narození: 14. 7. 1907
místo narození: dům čp. 193
otec: Kolář Josef – krejčí v Bzenci (nar. 12. 3. 1846)
matka: Kolářová Kateřina (roz. Vojčíková) z Jarošovic (nar. 11. 7. 1866)
poznámka: Sezdán 1. 5. 1933 s Květoslavou Jurečkovou.
Mlček Ludvík
datum narození: 23. 7. 1907
místo narození: dům čp. 68
otec: Mlček Tomáš – podruh v Bzenci (nar. 19. 12. 1868)
matka: Mlčková Marie (roz. Čagánková) z Jalubí (nar. 22. 6. 1871)
poznámka: Sezdán 22. 1. 1935.
Repík Josef
datum narození: 27. 7. 1907
místo narození: dům čp. 134
otec: Repík Josef – domkař v Bzenci (nar. 22. 11. 1874)
matka: Repíková Apollonie (roz. Přibylová) ze Zarazic (nar. 14. 8. 1882)
poznámka: Zemřel 28. 7. 1907.
Svobodník Josef František
datum narození: 7. 8. 1907
místo narození: dům čp. 365
otec: neuveden
matka: Svobodníková Marie Anna ze Bzence (nar. 8. 3. 1886)
poznámka: Sezdán 24. 9. 1929.
Němeček Karel Vavřinec
datum narození: 2. 8. 1907
místo narození: dům čp. 102
otec: Němeček Antonín – dělník v Bzenci (nar. 15. 9. 1882)
matka: Němečková Františka (roz. Jurčíková) ze Bzence (nar. 20. 9. 1882)
poznámka: Zemřel 15. 1. 1909.
Gazda František Jan
datum narození: 3. 8. 1907
místo narození: dům čp. 58
otec: Gazda Jan – zámečnický pomocník v Bzenci (nar. 23. 8. 1881)
matka: Gazdová Marie (roz. Sekánková) ze Bzence (nar. 17. 1. 1882)
poznámka: Zemřel 4. 12. 1907.
Slavík Ludvík
datum narození: 27. 7. 1907
místo narození: dům čp. 242
otec: Slavík Tomáš – domkař v Bzenci (nar. 20. 9. 1874)
matka: Slavíková Terezie (roz. Vašíková) ze Bzence (nar. 30. 10. 1873)
poznámka: Sezdán 13. 6. 1943 s Hedvikou Krutovou.
Nevídal Ludvík Jan
datum narození: 8. 8. 1907
místo narození: dům čp. 125
otec: Nevídal Jakub – kovář v Uh. Ostrohu (nar. 25. 7. 1871)
matka: Nevídalová Filoména (roz. Vanharová) ze Bzence (nar. 28. 7. 1873)
Růžica Otokar Pavel
datum narození: 5. 8. 1907
místo narození: dům čp. 63
otec: Růžica Jan – obchodník v Bzenci (nar. 1. 6. 1861)
matka: Růžicová Matylda (roz. Presová) ze Bzence (nar. 29. 3. 1876)
Novotná Terezie Marie
datum narození: 3. 8. 1907
místo narození: dům čp. 227
otec: Novotný František – obecní pastýř v Olšovci (nar. 14. 11. 1881)
matka: Novotná Marie (roz. Koluchová) z Blatnice (nar. 30. 7. 1882)
poznámka: Sezdána 28. 2. 1927 v Brně.
Sigmund Methoděj
datum narození: 18. 8. 1907
místo narození: dům čp. 31 – Velehrad
otec: Sigmund Jan – domkař v Bzenci (nar. 3. 7. 1865)
matka: Sigmundová Františka (roz. Šebestová) ze Bzence (nar. 5. 2. 1866)
Šamánek Karel
datum narození: 20. 8. 1907
místo narození: dům čp. 380
otec: Šamánek Karel – řeznický pomocník v Bzenci (nar. 9. 11. 1877)
matka: Šamánková Marie (roz. Přecechtělová) ze Syrovína (nar. 31. 1. 1888)
Sommer František
datum narození: 26. 8. 1907
místo narození: dům čp. 580
otec: Sommer František – nádeník v Bzenci (nar. 4. 9. 1874)
matka: Sommerová Marie (roz. Rybová) z Vracova (nar. 30. 3. 1878)
poznámka: Sezdán 21. 11. 1931 s Marií Navrátilovou.
Šebesta Josef Pavel
datum narození: 1. 9. 1907
místo narození: dům čp. 269
otec: Šebesta Josef – měšťan v Bzenci (nar. 1. 3. 1868)
matka: Šebestová Anna (roz. Pogodová) ze Bzence (nar. 14. 7. 1866)
Kopřivová Františka
datum narození: 13. 9. 1907
místo narození: dům čp. 42 (židovská obec)
otec: Kopřiva František – podruh v Bzenci (nar. 28. 11. 1875)
matka: Kopřivová Marie (roz. Niklová) ze Bzence (nar. 25. 3. 1871)
poznámka: Zemřela 8. 10. 1907.
Zábelka Václav František
datum narození: 15. 9. 1907
místo narození: dům čp. 4 – Olšovec
otec: Zábelka Pavel – domkař v Olšovci (nar. 16. 4. 1876)
matka: Zábelková Marie (roz. Hovoranská) ze Strážnice (nar. 1. 2. 1881)
Osterézy František Václav
datum narození: 23. 9. 1907
místo narození: dům čp. 226
otec: Osterézy František – měšťan v Bzenci (nar. 26. 10. 1872)
matka: Osterézy Terezie (roz. Horká) ze Bzence (nar. 4. 7. 1878)
Jakša František
datum narození: 1. 10. 1907
místo narození: dům čp. 210
otec: Jakša Pavel – měšťan v Bzenci (nar. 13. 10. 1879)
matka: Jakšová Rosalie (roz. Horká) ze Bzence (nar. 16. 5. 1882)
poznámka: Sezdán 7. 7. 1936 s Marií Zichovou.
Valštýn František
datum narození: 1. 10. 1907
místo narození: dům čp. 570
otec: Valštýn Jan – domkař v Bzenci (nar. 24. 4. 1877)
matka: Valštýnová Antonie (roz. Bukvaldová) ze Bzence (nar. 13. 6. 1879)
poznámka: Sezdán 29. 7. 1939 s Alžbětou Zálešákovou.
Eimut Eduard
datum narození: 1. 10. 1907
místo narození: dům čp. 127
otec: Eimut Karel – krejčí a domkař v Bzenci (nar. 8. 7. 1868)
matka: Eimutová Filuména (roz. Presová) z Vracova (nar. 27. 11. 1867)
poznámka: Sezdán 6. 9. 1942 v Židlochovicích.
Repík František Edmund
datum narození: 6. 10. 1907
místo narození: dům čp. 16
otec: Repík František – podsedník v Olšovci (nar. 31. 5. 1874)
matka: Repíková Františka (roz. Kutná) ze Bzence (nar. 1. 4. 1876)
Rychmach František
datum narození: 7. 10. 1907
místo narození: dům čp. 623
otec: Rychmach Alois – podsedník v Olšovci (nar. 21. 6. 1880)
matka: Rychmachová Františka (roz. Habancová) z Olšovce (nar. 27. 5. 1886)
poznámka: Sezdán 1. 2. 1941 s Ludmilou Kovalčíkovou.
Novák Bedřich Pavel
datum narození: 16. 10. 1907
místo narození: dům čp. 117
otec: Novák Pavel – domkař v Bzenci (nar. 9. 1. 1878)
matka: Nováková Aloisie (roz. Vlašinská) ze Bzence (nar. 3. 6. 1886)
poznámka: Sezdán 16. 8. 1933 s Marií Ižovou.
Fyllich Ferdinand František
datum narození: 16. 10. 1907
místo narození: dům čp. 85
otec: Fyllich Ferdinand – průvodčí ve vlaku (nar. 6. 5. 1873)
matka: Fyllichová Mariana (roz. Andrýsková) z Kozojídek (nar. 11. 8. 1881)
poznámka: Sezdán 21. 5. 1929 s Boženou Veselou v Poděbradech.
Gernert Kristián
datum narození: 20. 10. 1907
místo narození: dům čp. 525
otec: Gernert Kristián – strážník na dráze v Bzenci (nar. 16. 9. 1867)
matka: Gernertová Anna (roz. Němcová) z Hovoran (nar. 5. 6. 1868)
poznámka: Zemřel 31. 10. 1907.
Jandl František Vilém
datum narození: 16. 10. 1907
místo narození: dům čp. 31
otec: Jandl Adolf – noční hlídač v Bzenci (nar. 17. 6. 1873)
matka: Jandlová Františka (roz. Vránová) ze Spytinova (nar. 14. 5. 1872)
poznámka: Sezdán 4. 7. 1932 v Bludově s Marií Minářovou.
Gangl Bedřich Tomáš
datum narození: 31. 10. 1907
místo narození: dům čp. 8
otec: Gangl Matouš ze Bzence (nar. 20. 9. 1867)
matka: Ganglová Františka (roz. Flessnerová) ze Bzence (nar. 7. 3. 1878)
poznámka: Sezdán 25. 11. 1936 v Polešovicích s Marií Verbíkovou.
Němec Josef Matouš
datum narození: 17. 11. 1907
místo narození: dům čp. 28
otec: Němec Josef – stolář v Syrovíně (nar. 30. 5. 1872)
matka: Němcová Julie (roz. Serényová) ze Syrovína (nar. 19. 2. 1875)
poznámka: Sezdán 22. 9. 1930 s Viktorií Macečkovou.
Kopal Alois Bohumír
datum narození: 8. 11. 1907
místo narození: dům čp. 626
otec: Kopal Josef – posunovač na severní dráze (nar. 27. 9. 1878)
matka: Kopalová Anna (roz. Langerová) z Osvětiman (nar. 28. 7. 1878)
Kučera František Josef
datum narození: 3. 12. 1907
místo narození: dům čp. 246
otec: Kučera František – měšťan v Bzenci (nar. 2. 6. 1883)
matka: Kučerová Terezie (roz. Sommerová) ze Bzence (nar. 23. 12. 1887)
Jurečková Maria Františka
datum narození: 7. 12. 1907
místo narození: dům čp. 538
otec: Jurečka František – domkař v Olšovci (nar. 30. 5. 1885)
matka: Jurečková Františka (roz. Orlická) ze Bzence (nar. 13. 4. 1885)
poznámka: zemřela 15. 8. 1945.
Dedková Arnoštka Marie Františka
datum narození: 6. 12. 1907
místo narození: dům čp. 53
otec: Dedek Ladislav – ředitel zemské rolnické školy v Bzenci (nar. 27. 12. 1874)
matka: Dedková Otilie (roz. Jugerová) z Kelčan (nar. 20. 3. 1882)
poznámka: Sezdána 20. 4. 1929 s Josefem Maktou.
Jakša Vincenc Jan
datum narození: 4. 12. 1907
místo narození: dům čp. 200
otec: Jakša František – měšťan v Bzenci (nar. 3. 12. 1874)
matka: Jakšová Kateřina (roz. Sovová) ze Bzence (nar. 24. 11. 1880)
poznámka: Zemřel 12. 5. 1908.
Klímová Paula Františka
datum narození: 18. 12. 1907
místo narození: dům čp. 197
otec: Klíma Jindřich – c.k. četnický závodčí v Bzenci (nar. 3. 6. 1877)
matka: Klímová Marie Anna (roz. Příhodová) z Laviček u Vel. Meziříčí (nar. 8. 9. 1878)
Reizenthalerová Emilie
datum narození: 22. 12. 1907
místo narození: dům čp. 58
otec: Reizenthaler František – bednář v Bzenci (nar. 29. 5. 1867)
matka: Reizenthalerová Františka (roz. Kosečková) z Veselí n. Moravou (nar. 26. 3. 1873)
Rychmach Jan Štěpán
datum narození: 24. 12. 1907
místo narození: dům čp. 46
otec: Rychmach Jan – rolník v Bzenci (nar. 3. 10. 1874)
matka: Rychmachová Barbora (roz. Jurečková) z Olšovce (nar. 22. 9. 1882)
poznámka: Sezdán 29. 10. 1933 s Marií Balcárkovou v Uh. Ostrohu.
Formánek Josef
datum narození: 18. 12. 1907
místo narození: dům čp. 373
otec: Formánek František – pohodný v Bzenci (nar. 21. 2. 1858)
matka: Formánková Antonia (roz. Silnicová) z Hluku (nar. 3. 4. 1873)
Novák František
datum narození: 28. 12. 1907
místo narození: dům čp. 404
otec: Novák Josef – domkař v Bzenci (nar. 14. 11. 1881)
matka: Nováková Františka (roz. Jurečková) ze Bzence (nar. 6. 10. 1884)
poznámka: Spolu s následujícím zápisem – dvojčata. Zemřel 15. 1. 1908.
Nováková Eleonora
datum narození: 28. 12. 1907
místo narození: dům čp. 404
otec: Novák Josef – domkař v Bzenci (nar. 14. 11. 1881)
matka: Nováková Františka (roz. Jurečková) ze Bzence (nar. 6. 10. 1884)
poznámka: Spolu s předchozím zápisem – dvojčata. Zemřela 28. 1. 1908.
Mrazík Štěpán
datum narození: 25. 12. 1907
místo narození: dům čp. 510
otec: Mrazík Jan – podruh v Bzenci (nar. 27. 12. 1875)
matka: Mrazíková Marie (roz. Růčková) ze Bzence (nar. 25. 2. 1875)
Dvořák Štěpán Josef
datum narození: 31. 12. 1907
místo narození: dům čp. 328
otec: Dvořák František – úředník st. dráhy v Bzenci (nar. 9. 3. 1875)
matka: Dvořáková Klementina (roz. Daněčková) ze Bzence (nar. 12. 3. 1879)
Raiskubová Marie Štěpánka
datum narození: 23. 12. 1907
místo narození: dům čp. 476
otec: Raiskub František – zřízenec severní dráhy v Bzenci (nar. 1. 2. 1879)
matka: Raiskubová Aloisia (roz. Hilšová) z Vracova (nar. 15. 3. 1880)
Hostýnek Oskar Štěpán
datum narození: 26. 12. 1907
místo narození: dům čp. 105
otec: Hostýnek Jan – bednářský mistr v Bzenci (nar. 28. 4. 1862)
matka: Hostýnková Terezie (roz. Tvarůžková) ze Bzence (nar. 22. 8. 1867)
poznámka: Sezdán 19. 4. 1932 v Domaníně.

 


    zdroj:

  • signatura: 5152; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1877 – 1907; použité strany: 333-344.