Matrika: narození 1905

Bunžová Marie
datum narození: 3. 1. 1905
místo narození: dům čp. 382
otec: Bunža Pavel – měšťan v Bzenci (nar. 25. 6. 1865)
matka: Bunžová Anna (roz. Goliášová) ze Bzence (nar. 18. 7. 1870)
poznámka: Zemřela 12. 2. 1905.
Höhn Baltazar Bedřich
datum narození: 1. 1. 1905
místo narození: dům čp. 490
otec: Höhn Antonín – domkař v Bzenci (nar. 18. 6. 1877)
matka: Höhnová Františka (roz. Valštýnová) ze Bzence (nar. 16. 7. 1877)
poznámka: Zemřel 9. 1. 1905.
Minaříček Josef Melichar
datum narození: 2. 1. 1905
místo narození: dům čp. 368
otec: Minaříček Jan – stolářský pomocník v Bzenci (nar. 23. 11. 1878)
matka: Minaříčková Františka (roz. Zapletalová) ze Bzence (nar. 16. 10. 1877)
Müllerová Hermína Vilemína
datum narození: 13. 1. 1905
místo narození: dům čp. 414
otec: Müller Josef – technický adjunkt v cukrovaru (nar. 31. 8. 1875)
matka: Müllerová Hermina (roz. Maylie) z okr. Komenburg (nar. 8. 9. 1876)
Drábek Josef
datum narození: 9. 1. 1905
místo narození: dům čp. 411
otec: Drábek Jan – strážník při severní dráze (nar. 22. 12. 1870)
matka: Drábková Anna (roz. Poláchová) z Nové Vsi (nar. 20. 7. 1871)
Šebesta Pavel Fabian
datum narození: 20. 1. 1905
místo narození: dům čp. 198
otec: Šebesta František – měšťan v Bzenci (nar. 18. 3. 1871)
matka: Šebestová Marie (roz. Koutná) ze Bzence (nar. 2. 4. 1869)
poznámka: Sezdán 30. 1. 1929 s T. Ventrčovou a 4. 1. 1949 s K. Daněčkovou.
Bičová Anna Františka
datum narození: 20. 1. 1905
místo narození: dům čp. 327
otec: Biča Pavel – měšťan a krejčí v Bzenci (nar. 22. 1. 1870)
matka: Bičová Marie (roz. Martináková) ze Bzence (nar. 27. 6. 1870)
poznámka: Sezdána 27. 10. 1924 s Václavem Maštalířem.
Pořtová Anna
datum narození: 23. 1. 1905
místo narození: dům čp. 14 (židovská obec)
otec: Pořt Ignác – obuvník v Bzenci (nar. 5. 2. 1864)
matka: Pořtová Františka (roz. Goldmannová) ze Bzence (nar. 3. 10. 1858)
Opravilová Maria Františka
datum narození: 25. 1. 1905
místo narození: dům čp. 637
otec: Opravil Cyril – rolník v Olšovci (nar. 2. 7. 1875)
matka: Opravilová Anežka (roz. Bílková) z Blatnice (nar. 7. 1. 1877)
Králíková Anežka Maria
datum narození: 28. 1. 1905
místo narození: dům čp. 395
otec: Králík František – nádeník v Bzenci (nar. 20. 7. 1874)
matka: Králíková Františka (roz. Kuchařová) ze Syrovína (nar. 30. 3. 1869)
poznámka: Zemřela 8. 12. 1906 v Hodoníně.
Nevřivá Maria
datum narození: 31. 1. 1905
místo narození: dům čp. 257
otec: neuveden
matka: Nevřivá Kateřina ze Bzence (nar. 22. 11. 1883)
poznámka: Sezdána 11. 2. 1924 s Karlem Navrátilem.
Tesková Anna
datum narození: 1. 2. 1905
místo narození: dům čp. 311
otec: Teska Martin – rolník v Bzenci (nar. 19. 1. 1869)
matka: Tesková Anna (roz. Harmadová) z Říkovic (nar. 2. 5. 1877)
Jeníček Rudolf
datum narození: 19. 1. 1905
místo narození: dům čp. 48
otec: Jeníček František – domkař v Bzenci (nar. 2. 4. 1871)
matka: Jeníčková Terezie (roz. Procházková) ze Bzence (nar. 12. 9. 1867)
poznámka: Zemřel 2. 9. 1905.
Kučerová Františka Maria
datum narození: 4. 2. 1905
místo narození: dům čp. 221
otec: Kučera František – měšťan v Bzenci (nar. 20. 12. 1873)
matka: Kučerová Marie (roz. Zábelková) ze Bzence (nar. 24. 6. 1881)
Ručka Bedřich
datum narození: 3. 2. 1905
místo narození: dům čp. 385
otec: Ručka Antonín – krejčí v Bzenci (nar. 17. 11. 1882)
matka: Ručková Anežka (roz. Ducháčková) ze Bzence (nar. 27. 1. 1886)
Ducháček Josef
datum narození: 4. 2. 1905
místo narození: dům čp. 603
otec: neuveden
matka: Ducháčková Josefa ze Bzence (nar. 22. 6. 1877)
poznámka: Zemřel 15. 5. 1905.
Goliášová Marie Josefa
datum narození: 9. 2. 1905
místo narození: dům čp. 258
otec: Goliáš Jan – měšťan v Bzenci (nar. 15. 7. 1874)
matka: Goliášová Anna (roz. Tvarůžková) ze Bzence (nar. 25. 7. 1871)
poznámka: Sezdána 2. 6. 1925 s Bedřichem Kučerou.
Klučka Josef
datum narození: 10. 2. 1905
místo narození: dům čp. 158
otec: Klučka Karel – podruh v Bzenci (nar. 12. 11. 1868)
matka: Klučková Apollonie (roz. Flessnerová) ze Bzence (nar. 27. 12. 1879)
poznámka: Sezdán 12. 5. 1931 s Barborou Ventrčovou.
Jakša Josef
datum narození: 4. 2. 1905
místo narození: dům čp. 559
otec: Jakša Josef – domkař v Olšovci (nar. 15. 4. 1872)
matka: Jakšová Cecilie (roz. Nováková) z Olšovce (nar. 25. 10. 1866)
Študentová Anna
datum narození: 19. 2. 1905
místo narození: dům čp. 407
otec: neuveden
matka: Študentová Maria ze Bzence (nar. 2. 7. 1888)
Ventrčová Josefa
datum narození: 21. 2. 1905
místo narození: dům čp. 253
otec: Ventrča Václav – domkař v Bzenci (nar. 13. 9. 1873)
matka: Ventrčová Františka (roz. Orlická) ze Bzence (nar. 4. 10. 1875)
Vašík František Josef
datum narození: 20. 2. 1905
místo narození: dům čp. 563
otec: Vašík Josef – měšťan v Bzenci (nar. 19. 8. 1872)
matka: Vašíková Františka (roz. Bukvaldová) z Olšovce (nar. 5. 11. 1880)
poznámka: Sezdán 9. 3. 1932 ve Vracově s Františkou Svitálkovou.
Friedel Hubert Adalbert
datum narození: 28. 2. 1905
místo narození: dům čp. 500 (kasárna)
otec: Friedel Kalint – účetní poddůstojník v bzeneckých kasárnách (nar. 1. 11. 1875)
matka: Friedelová Marie (roz. Rausová) z Wolframic (nar. 22. 11. 1875)
poznámka: Sezdán 24. 5. 1931 s Josefou Wogovitsch ve Vídni.
Rosová Ludmila Růžena
datum narození: 26. 2. 1905
místo narození: dům čp. 487
otec: Rosa Karel – uzenář v Bzenci (nar. 28. 2. 1874)
matka: Rosová Rosalie (roz. Kudláčová) z Vracova (nar. 28. 8. 1874)
Horák Miroslav Bedřich
datum narození: 8. 3. 1905
místo narození: dům čp. 110
otec: Horák Valentin – poštovní úředník v Bzenci (nar. 8. 4. 1873)
matka: Horáková Eliška (roz. Krybutová) z Kojetína (nar. 2. 11. 1880)
Brázda Josef František
datum narození: 12. 3. 1905
místo narození: dům čp. 150
otec: Brázda František – měšťan v Bzenci (nar. 4. 2. 1869)
matka: Brázdová Josefa (roz. Valštýnová) ze Bzence (nar. 26. 10. 1877)
poznámka: Sezdán 2. 2. 1944 s Růženou Goliášovou. Zemřel 19. 9. 1950.
Ondrůjová Ludmila Aloisia
datum narození: 6. 3. 1905
místo narození: dům čp. 57
otec: Ondrůj František – odborný učitel na zemské hospodářské škole (nar. 3. 2. 1870)
matka: Ondrůjová Aloisie (roz. Sedláčková) ze Strak (nar. 13. 6. 1874)
Gajdůšková Františka
datum narození: 7. 3. 1905
místo narození: „bez čísla“
otec: Gajdůšek Karel – zámečník v cukrovaru (nar. 29. 10. 1863)
matka: Gajdůšková Josefa (roz. Šmehlíková) z Roztání (nar. 29. 4. 1866)
Přerovská Marie Paulina
datum narození: 7. 3. 1905
místo narození: dům čp. 314
otec: Přerovský František – měšťan a řezník v Bzenci (nar. 29. 9. 1868)
matka: Přerovská Bohumila (roz. Pospíšilová) z Ohnic (nar. 10. 2. 1875)
poznámka: Sezdána 1. 3. 1927 v Olomouci.
Ratůzská Marie
datum narození: 25. 3. 1905
místo narození: dům čp. 509
otec: Ratůzský Fabián – zřízenec na severní dráze (nar. 10. 1. 1885)
matka: Ratůzská Josefa (roz. Heringová) ze Bzence (nar. 21. 7. 1882)
poznámka: Sezdána 26. 9. 1926 v UH s Fr. Vaďurou a 25. 9. 1933 s Tomášem Mynaříkem.
Meissnerová Gabriela Josefa
datum narození: 12. 3. 1905
místo narození: „kasárna“
otec: Meissner Karel – hospodský v kantýně v bzeneckých kasárnách (nar. 24. 3. 1858)
matka: Meissnerová Karolina (roz. Rausová) z Olbramovic (nar. 23. 9. 1867)
Tvarůžek Bedřich
datum narození: 30. 3. 1905
místo narození: dům čp. 270
otec: Tvarůžek František – měšťan v Bzenci (nar. 26. 7. 1857)
matka: Tvarůžková Maria (roz. Sůčková) ze Bzence (nar. 21. 2. 1864)
poznámka: Zemřel 6. 4. 1906.
Kučírek Klement
datum narození: 12. 4. 1905
místo narození: dům čp. 198
otec: Kučírek Klement – kočí v Bzenci (nar. 20. 11. 1869)
matka: Kučírková Kateřina (roz. Hlaváčová) z Domanína (nar. 21. 11. 1869)
poznámka: Sezdán 25. 9. 1933 v Hlohovicích (farnost Valtice) s Marií Pekárkovou.
Šebestová Ludmila
datum narození: 12. 4. 1905
místo narození: dům čp. 269
otec: Šebesta Josef – měšťan v Bzenci (nar. 1. 3. 1868)
matka: Šebestová Anna (roz. Pogodová) ze Bzence (nar. 14. 7. 1866)
Čech Jiří Josef
datum narození: 3. 4. 1905
místo narození: dům čp. 306
otec: Čech Ladislav – odborný učitel na rolnické škole (nar. 12. 12. 1875)
matka: Čechová Růžena (roz. Přerovská) ze Bzence (nar. 11. 7. 1877)
Mlčková Anna
datum narození: 21. 4. 1905
místo narození: dům čp. 68
otec: Mlček Tomáš – podruh v Bzenci (nar. 19. 12. 1868)
matka: Mlčková Marie (roz. Čagánková) z Jalubí (nar. 22. 6. 1871)
poznámka: Sezdána 10. 1. 1925 v Uherském Hradišti.
Růžica Bedřich
datum narození: 1. 5. 1905
místo narození: dům čp. 372
otec: Růžica Jan – domkař v Bzenci (nar. 9. 3. 1872)
matka: Růžicová Františka (roz. Brňáková) ze Bzence (nar. 4. 1. 1873)
poznámka: Zemřel 29. 8. 1905.
Vrzal Stanislav
datum narození: 5. 5. 1905
místo narození: dům čp. 354
otec: Vrzal Pavel – zedník v Bzenci (nar. 24. 3. 1867)
matka: Vrzalová Františka (roz. Gistrová) z Olšovce (nar. 4. 4. 1868)
poznámka: Zemřel 13. 7. 1905.
Herinková Ludmila Žofie
datum narození: 14. 5. 1905
místo narození: dům čp. 191
otec: Herink Josef – domkař v Bzenci (nar. 11. 12. 1870)
matka: Herinková Filoména (roz. Procházková) ze Bzence (nar. 15. 8. 1870)
Šrámková Johanna
datum narození: 16. 5. 1905
místo narození: dům čp. 295
otec: Šrámek František – měšťan v Bzenci (nar. 31. 1. 1856)
matka Šrámková Františka (roz. Stavjaný) ze Bzence (nar. 2. 8. 1865)
poznámka: Sezdána 12. 6. 1923 s Pavlem Indruchem.
Němeček Antonín
datum narození: 15. 5. 1905
místo narození: dům čp. 102
otec: Němeček Antonín – dělník v Bzenci (nar. 15. 9. 1882)
matka: Němečková Františka (roz. Jurčíková) ze Bzence (nar. 20. 9. 1882)
poznámka: Sezdán 15. 11. 1927 s Marií Vlachovou v Domaníně.
Raiskubová Františka
datum narození: 16. 5. 1905
místo narození: dům čp. 447
otec: Raiskub František – zřízenec na dráze v Bzenci (nar. 1. 2. 1879)
matka: Raiskubová Aloisie (roz. Hybšová) z Vracova (nar. 15. 3. 1880)
poznámka: Sezdána 21. 11. 1928 s Františkem Mrvou ve Vracově.
Kaštalán Antonín
datum narození: 25. 5. 1905
místo narození: dům čp. 407
otec: Kaštalán Tomáš – kovář v Bzenci (nar. 16. 12. 1877)
matka: Kaštalánová Barbora (roz. Taušová) z Domažliček (nar. 6. 12. 1875)
poznámka: Sezdán 17. 8. 1944.
Bunžová Marie
datum narození: 27. 5. 1905
místo narození: dům čp. 352
otec: Bunža Josef – měšťan v Bzenci (nar. 5. 3. 1870)
matka: Bunžová Josefa (roz. Goliášová) ze Bzence (nar. 1. 9. 1872)
poznámka: Zemřela 4. 6. 1905.
Nováková Ludmila
datum narození: 20. 5. 1905
místo narození: dům čp. 542
otec: Novák František – domkař v Bzenci (nar. 5. 11. 1859)
matka: Nováková Kristina (roz. Foltinová) z Turé Lúky (nar. 1. 5. 1873)
Novosádová Hedvika
datum narození: 30. 5. 1905
místo narození: dům čp. 485
otec: Novosád Josef – domkař v Bzenci (nar. 13. 9. 1879)
matka: Novosádová Anna (roz. Křivková) ze Zhořic (nar. 7. 6. 1882)
Rumlová Berta
datum narození: 30. 5. 1905
místo narození: „dvůr Háj“
otec: Ruml Václav – šafář na vilémově dvoře (nar. 7. 2. 1849)
matka: Rumlová Josefa (roz. Floriánová) ze Strážnice (nar. 27. 2. 1876)
poznámka: Zemřela 17. 1. 1906.
Altrichterová Františka
datum narození: 4. 6. 1905
místo narození: dům čp. 52
otec: Altrichter Ondřej – podruh v Bzenci (nar. 14. 10. 1869)
matka: Altrichterová Josefa (roz. Němečková) ze Bzence (nar. 15. 7. 1870)
poznámka: Zemřela 26. 6. 1905.
Jung Antonín Oldřich
datum narození: 13. 6. 1905
místo narození: dům čp. 44
otec: Jung Josef – hodinář a zlatník v Bzenci (nar. 18. 9. 1877)
matka: Jungová Františka (roz. Dušková) z Bzence (nar. 8. 9. 1872)
Buriánková Marie
datum narození: 23. 6. 1905
místo narození: dům čp. 394
otec: Buriánek František – domkař v Bzenci (nar. 31. 7. 1869)
matka: Buriánková Marie (roz. Studénková) ze Znorov (nar. 15. 12. 1872)
Schusterová Anna
datum narození: 27. 6. 1905
místo narození: dům čp. 175
otec: Schuster Jan – stolářský mistr v Bzenci (nar. 14. 12. 1851)
matka: Schusterová Františka (roz. Volná) z Bohuslavic (nar. 8. 1. 1876)
poznámka: Zemřela 14. 8. 1906.
Jakša Bohuslav Metoděj
datum narození: 4. 7. 1905
místo narození: dům čp. 200
otec: Jakša František – měšťan v Bzenci (nar. 3. 12. 1874)
matka: Jakšová Kateřina (roz. Sovová) ze Bzence (nar. 24. 11. 1880)
poznámka: Zemřel 20. 12. 1905.
Bezchleb Antonín František
datum narození: 2. 7. 1905
místo narození: dům čp. 238
otec: Bezchleb Antonín – kovářský mistr v Bzenci (nar. 27. 5. 1876)
matka: Bezchlebová Josefa (roz. Kutná) ze Bzence (nar. 19. 10. 1868)
poznámka: Zemřel 5. 10. 1905.
Reizenthaler Bedřich
datum narození: 28. 6. 1905
místo narození: dům čp. 58
otec: Reizenthaler František – bednář v Bzenci (nar. 29. 5. 1867)
matka: Reizenthalerová Františka (roz. Kosečková) z Veselí n. Moravou (nar. 26. 3. 1873)
Assmannová Anna
datum narození: 10. 7. 1905
místo narození: dům čp. 28
otec: Assmann František – sedlář a natěrač v Bzenci (nar. 22. 10. 1865)
matka: Assmannová Anna (roz. Surynková) ze Zborovic (nar. 19. 9. 1864)
poznámka: Zemřela 20. 6. 1944.
Křížková Anna
datum narození: 3. 7. 1905
místo narození: dům čp. 302
otec: Křížek Isidor – pekařský mistr v Bzenci (nar. 13. 5. 1862)
matka: Křížková Maria (roz. Mikulčíková) ze Bzence (nar. 5. 8. 1860)
poznámka: Sezdána 14. 11. 1927 s Leopoldem Novákem v Uherském Hradišti.
Merdová Anna
datum narození: 7. 7. 1905
místo narození: dům čp. 514
otec: Merda František – pekař v Bzenci (nar. 22. 8. 1863)
matka: Merdová Anna (roz. Janíková) z Ořechova (nar. 27. 10. 1877)
Roskowetz Maria Karolina Anna
datum narození: 2. 7. 1905
místo narození: dům čp. 1
otec: Roskowetz Karel – strážmistr v bzeneckých kasárnách (nar. 28. 3. 1874)
matka: Roskowetz Adéla Josefina (roz. Veřmiřovská) z Vracova (nar. 14. 3. 1883)
poznámka: Zemřela 26. 9. 1905.
Brandtnerová Františka
datum narození: 7. 7. 1905
místo narození: dům čp. 80 (Olšovec)
otec: Brandtner František – hlídač na severním nádraží v Bzenci (nar. 9. 12. 1867)
matka: Brandtnerová Kateřina (roz. Kastingerová) ze Bzence (nar. 13. 12. 1868)
poznámka: Zemřela 6. 3. 1941.
Kolutová Anna Maria
datum narození: 17. 7. 1905
místo narození: dům čp. 539
otec: Kolut František – nádeník v Bzenci (nar. 28. 2. 1877)
matka: Kolutová Antonie (roz. Koutná) z Olšovce (nar. 21. 4. 1868)
poznámka: Sezdána 7. 2. 1932 s Josefem Horákem.
Goliáš Josef
datum narození: 20. 7. 1905
místo narození: dům čp. 11
otec: Goliáš Josef – měšťan v Bzenci (nar. 18. 4. 1878)
matka: Goliášová Josefa (roz. Řezníčková) z Olšovce (nar. 23. 8. 1879)
poznámka: Sezdán 1. 7. 1939 v Melku.
Zábelka Vincenc
datum narození: 12. 7. 1905
místo narození: dům čp. 4 (Olšovec)
otec: Zábelka Pavel – domkař v Olšovci (nar. 16. 4. 1876)
matka: Zábelková Marie (roz. Hovoranská) ze Strážnice (nar. 1. 2. 1881)
Žitná Vlasta Anna
datum narození: 15. 7. 1905
místo narození: dům čp. 91
otec: Žitný Otakar – obchodník v Bzenci (nar. 25. 1. 1879)
matka: Žitná Emilie (roz. Radocká) z Kyjova (nar. 6. 12. 1880)
Ručková Marie Josefa
datum narození: 29. 7. 1905
místo narození: dům čp. 137
otec: Ručka Josef – domkař v Bzenci (nar. 6. 7. 1876)
matka: Ručková Anna (roz. Baďurová) ze Bzence (nar. 23. 10. 1874)
poznámka: Sezdána 3. 10. 1926 na Velehradě s Antonínem Kutným.
Rataj Ludvík Jan
datum narození: 25. 7. 1905
místo narození: dům čp. 615
otec: Rataj Eduard – obyvatel v Bzenci (nar. 5. 4. 1878)
matka: Ratajová Marie (roz. Švrčková) z Olšovce (nar. 27. 3. 1875)
poznámka: Zemřel 13. 2. 1906.
Gistr Ludvík František
datum narození: 1. 8. 1905
místo narození: dům čp. 250
otec: Gistr Jan – měšťan v Bzenci (nar. 16. 5. 1874)
matka: Gistrová Barbora (roz. Jakšová) ze Bzence (nar. 12. 11. 1873)
poznámka: Zemřel 16. 8. 1905.
Bělíková Ludmila Anna
datum narození: 1. 8. 1905
místo narození: dům čp. 525
otec: Bělík Tomáš – obuvník v Bzenci (nar. 21. 12. 1867)
matka: Bělíková Johana (roz. Býčková) z Domanína (nar. 4. 5. 1873)
poznámka: Sezdána 11. 10. 1926 ve Vracově.
Hostýnek Bohumír Václav
datum narození: 1. 8. 1905
místo narození: dům čp. 530
otec: Hostýnek Jan – bednářský mistr v Bzenci (nar. 28. 4. 1862)
matka: Hostýnková Terezie (roz. Tvarůžková) ze Bzence (nar. 22. 8. 1867)
poznámka: Szedán 2. 10. 1935 s Růženou Měsíčkovou na Velehradě.
Klučková Františka
datum narození: 7. 8. 1905
místo narození: dům čp. 54
otec: Klučka František – podruh v Bzenci (nar. 23. 11. 1874)
matka: Klučková Anna (roz. Zálešáková) ze Znorov (nar. 23. 12. 1875)
poznámka: Sezdána 7. 3. 1929 s Ivanem Sasinem.
Klučka Jan
datum narození: 20. 8. 1905
místo narození: dům čp. 138
otec: Klučka František – domkař v Bzenci (nar. 26. 9. 1875)
matka: Klučková Ludmila (roz. Šebestová) ze Bzence (nar. 30. 10. 1876)
Vávra Oldřich Filip
datum narození: 12. 8. 1905
místo narození: dům čp. 350
otec: Vávra Jan – obuvník v Bzenci (nar. 29. 1. 1880)
matka: Vávrová Cecilie (roz. Novosádová) ze Bzence (nar. 22. 11. 1882)
poznámka: Sezdán 18. 12. 1949  ve Veselí n. Moravou.
Bukvald Josef Václav
datum narození: 24. 8. 1905
místo narození: dům čp. 585
otec: Bukvald Josef – podsedník v Olšovci (nar. 26. 2. 1850)
matka: Bukvaldová Mariana (roz. Ručková) ze Bzence (nar. 7. 11. 1861)
poznámka: Sezdán 7. 9. 1930 se Štěpánkou Hostýnkovou.
Látal Otakar
datum narození: 20. 8. 1905
místo narození: dům čp. 283
otec: Látal Maxmilián – holič v Bzenci (nar. 11. 5. 1882)
matka: Látalová Aloisia (roz. Brázdová) ze Bzence (nar. 4. 5. 1879)
poznámka: Zemřel 17. 6. 1920.
Kuběnská Marie
datum narození: 2. 9. 1905
místo narození: „Dvůr Háj“
otec: Kuběnský Matouš – dělník na dvoře Háj (nar. 12. 9. 1871)
matka: Kuběnská Mariána (roz. Slováčková) z Tasova (nar. 1. 2. 1881)
poznámka: Sezdána 8. 5. 1929 v Kněždubě.
Dřímal Jan Pavel
datum narození: 1. 9. 1905
místo narození: dům čp. 17
otec: Dřímal Jan – panský zahradník v Bzenci (nar. 3. 9. 1873)
matka: Dřímalová Aloisie (roz. Matoušková) ze Bzence (nar. 18. 6. 1878)
Pumperlík Rudolf
datum narození: 11. 9. 1905
místo narození: dům čp. 65
otec: neuveden
matka: Pumperlíková Terezia ze Bzence (nar. 28. 12. 1889)
poznámka: Zemřel 13. 9. 1905.
Biča Karel Václav
datum narození: 3. 9. 1905
místo narození: dům čp. 418
otec: Biča Vincenc – domkař v Bzenci (nar. 4. 4. 1877)
matka: Bičová Františka (roz. Těšínská) ze Bzence (nar. 2. 4. 1879)
poznámka: Sezdán 22. 1. 1938 s Terezií Sigmundovou.
Formánková Kateřina
datum narození: 16. 9. 1905
místo narození: dům čp. 373
otec: Formánek František – pohodný v Bzenci (nar. 21. 2. 1858)
matka: Formánková Antonia (roz. Silnicová) z Hluku (nar. 3. 4. 1873)
poznámka: Sezdána 27. 1. 1934 v Hodoníně.
Gernert Karel
datum narození: 13. 9. 1905
místo narození: dům čp. 525
otec: Gernert Kristián – obyvatel v Bzenci (nar. 16. 9. 1867)
matka: Gernertová Anna (roz. Němcová) z Hovoran (nar. 5. 6. 1868)
Skokan Jan
datum narození: 1. 10. 1905
místo narození: dům čp. 315
otec: Skokan Matouš – služebný v Bzenci (nar. 20. 9. 1869)
matka: Skokanová Kateřina (roz. Bezděková) z Blatnice (nar. 12. 2. 1874)
Slavíková Františka Terezie
datum narození: 13. 10. 1905
místo narození: dům čp. 407
otec: neuveden
matka: Slavíková Terezia ze Bzence (nar. 10. 12. 1871)
poznámka: Zemřela 29. 5. 1908.
Suttnerová Vlasta Aloisia
datum narození: 12. 10. 1905
místo narození: dům čp. 65
otec: Suttner Robert – krejčí v Bzenci (nar. 18. 10. 1866)
matka: Suttnerová Aloisie (roz. Žáková) ze Bzence (nar. 17. 2. 1870)
poznámka: Zemřela 16. 8. 1906.
Bernglau Bedřich Karel
datum narození: 5. 10. 1905
místo narození: „bez čp.“
otec: Bernglau Karel – úředník na severní dráze v Bzenci – Písku (nar. 15. 9. 1880)
matka: Bernglau Marie (roz. Ranftlová) z Broumova (nar. 2. 1. 1882)
poznámka: Sezdán 19. 7. 1935 v Podmoklech.
Uretschlägerová Ludmila Terezie
datum narození: 21. 10. 1905
místo narození: dům čp. 335
otec: Uretschläger Václav – podruh v Bzenci (nar. 24. 9. 1880)
matka: Uretschlägerová Filuména (roz. Píšťková) z Těmic (nar. 10. 8. 1880)
Michálek Karel
datum narození: 16. 10. 1905
místo narození: dům čp. 32
otec: Michálek František – služebný pacholek v Bzenci (nar. 31. 12. 1867)
matka: Michálková Rozalie (roz. Knotková) ze Znorov (nar. 10. 2. 1868)
poznámka: Sezdán 26. 10. 1930  s Annou Kučerovou v Brně.
Grigarová Marie Antonie
datum narození: 9. 10. 1905
místo narození: dům čp. 654
otec: Grigar Vilém – přednosta stanice Bzenec – Písek (nar. 27. 5. 1869)
matka: Grigarová Maria (roz. Tichá) z Olomouce (nar. 21. 3. 1872)
poznámka: Sezdána 8. 6. 1920 ve Vídni.
Šebesta Bedřich Pavel
datum narození: 31. 10. 1905
místo narození: dům čp. 283
otec: Šebesta Jan – měšťan v Bzenci (nar. 29. 12. 1871)
matka: Šebestová Marie (roz. Brázdová) ze Bzence (nar. 28. 5. 1881)
poznámka: Sezdán 14. 1. 1933 v Levoči.
Slavík Stanislav Karel
datum narození: 4. 11. 1905
místo narození: dům čp. 242
otec: Slavík Tomáš – domkař v Bzenci (nar. 20. 9. 1874)
matka: Slavíková Terezie (roz. Vašíková) ze Bzence (nar. 30. 10. 1873)
poznámka: Sezdán 2. 6. 1929 s Marií Brázdovou na Velehradě.
Kútná Cecilie Anna
datum narození: 13. 11. 1905
místo narození: dům čp. 198
otec: Kútný František – měšťan v Bzenci (nar. 25. 2. 1871)
matka: Kútná Barbora (roz. Kuchařová) ze Bzence (nar. 11. 1. 1878)
Jurásková Marie Alžběta
datum narození: 19. 11. 1905
místo narození: dům čp. 346
otec: Jurásek Jakub – podruh v Bzenci (nar. 23. 7. 1880)
matka: Jurásková Alžběta (roz. Studénková) ze Znorov (nar. 6. 3. 1876)
Čagánková Hedvika Cecilie
datum narození: 22. 11. 1905
místo narození: dům čp. 552
otec: Čagánek Jan – stolář v Olšovci (nar. 9. 4. 1869)
matka: Čagánková Anna (roz. Příhodová) z Olšovce (nar. 25. 6. 1869)
poznámka: Sezdána 14. 8. 1926 s Eduardem Jarošem.
Sommerová Marie
datum narození: 5. 12. 1905
místo narození: dům čp. 580
otec: Sommer František – nádeník ve Bzenci (nar. 4. 9. 1874)
matka: Sommerová Marie (roz. Rybová) z Vracova (nar. 30. 3. 1878)
Osterézy Marie Terezie
datum narození: 6. 12. 1905
místo narození: dům čp. 226
otec: Osterézy František – měšťan v Bzenci (nar. 26. 10. 1872)
matka: Osterézy Terezie (roz. Horká) ze Bzence (nar. 4. 7. 1878)
Michelová Valerie Marie
datum narození: 6. 12. 1905
místo narození: Lidéřovice – zastávka
otec: Michel František – úředník na žel. stanici v Lidéřovicích (nar. 1. 2. 1877)
matka: Michelová Marie (roz. Taurková) z Nové Vsi (nar. 23. 1. 1882)
Dvořák Ludvík
datum narození: 28. 11. 1905
místo narození: dům čp. 656
otec: Dvořák František – dozorce skladiště na žel. stanici Bzenec – Písek (nar. 19. 1. 1872)
matka: Dvořáková Leopoldina (roz. Šalomounová) z Vídně (nar. 25. 12. 1879)
poznámka: Zemřel 6. 9. 1915 v Moravské Ostravě.
Tvarůžek Pavel
datum narození: 17. 12. 1905
místo narození: dům čp. 9
otec: Tvarůžek Jan – měšťan v Bzenci (nar. 2. 6. 1867)
matka: Tvarůžková Anna (roz. Urbanová) ze Bzence (nar. 6. 10. 1871)
poznámka: Zemřel 19. 5. 1951.
Cíleček – nekřtěný chlapec
datum narození: 4. 12. 1905
místo narození: „cukrovar“
otec: neuveden
matka: Cílečková Františka – dělnice v cukrovaru z Ořechova (nar. 25. 1. 1877)
poznámka: Zemřel v noci ze 4. na 5. prosinec 1905.
Procházka Ferdinand
datum narození: 17. 12. 1905
místo narození: dům čp. 315
otec: Procházka Ferdinand – městský strážník v Bzenci (nar. 22. 11. 1864)
matka: Procházková Antonie (roz. Růžicová) ze Bzence (nar. 20. 9. 1863)
poznámka: Sezdán 29. 4. 1947.
Vojtěch Jaroslav Tomáš
datum narození: 19. 12. 1905
místo narození: dům čp. 606
otec: Vojtěch František – domkař v Olšovci (nar. 30. 9. 1878)
matka: Vojtěchová Johanna (roz. Slavíková) z Olšovce (nar. 23. 5. 1875)
poznámka: Sezdán 13. 11. 1943 v Hostinci (Vojkovice) se Zdeňkou Knorovou.

 


    zdroj:

  • signatura: 5152; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1877 – 1907; použité strany: 298-315.