Matrika: narození 1903

Pogodová Marie Terezie
datum narození: 4. 1. 1903
místo narození: dům čp. 222
otec: Pogoda Pavel – měšťan v Bzenci (nar. 18. 11. 1863)
matka: Pogodová Rozalie (roz. Sůčková) ze Bzence (nar. 15. 7. 1865)
Růžicová Adéla Anna
datum narození: 5. 1. 1903
místo narození: dům čp. 63
otec: Růžica Jan – obchodník v Bzenci (nar. 1. 6. 1861)
matka: Růžicová Matylda (roz. Presová) ze Bzence (nar. 29. 3. 1876)
poznámka: Sezdána 21. 9. 1925 v Praze s Jiřím Prokopem.
Bartoníková Antonie
datum narození: 4. 1. 1903
místo narození: dům čp. 474
otec: Bartoník Antonín – podruh v Bzenci (nar. 5. 6. 1866)
matka: Bartoníková Alžběta (roz. Košíková) z Louky (nar. 28. 10. 1869)
Bičová Magdalena
datum narození: 9. 1. 1903
místo narození: dům čp. 361
otec: Biča Václav – domkař v Bzenci (nar. 16. 9. 1860)
matka: Bičová Anna (roz. Gistrová) z Olšovce (nar. 21. 5. 1866)
poznámka: Zemřela 22. 7. 1903.
Gazda Antonín
datum narození: 14. 1. 1903
místo narození: dům čp. 165
otec: Gazda Matěj – obuvník v Bzenci (nar. 15. 2. 1868)
matka: Gazdová Františka (roz. Luňáková) ze Bzence (nar. 1. 7. 1863)
poznámka: Sezdán 3. 5. 1927 s Marií Kaštalánovou.
Kutný Josef
datum narození: 20. 1. 1903
místo narození: dům čp. 240
otec: Kutný Filip – měšťan v Bzenci (nar. 25. 5. 1865)
matka: Kutná Anna (roz. Vašíková) ze Bzence (nar. 13. 11. 1865)
poznámka: Sezdán 19. 10. 1926.
Adámek Oldřich
datum narození: 17. 1. 1903
místo narození: dům čp. 36
otec: Adámek František – podruh a krejčí v Bzenci (nar. 17. 5. 1866)
matka: Adámková Anna (roz. Parobková) z Napajedel (nar. 10. 9. 1865)
poznámka: Zemřel 13. 6. 1903.
Junková Františka
datum narození: 23. 1. 1903
místo narození: dům čp. 3
otec: Junek Pavel – měšťan a rolník v Bzenci (nar. 6. 7. 1868)
matka: Junková Kristina (roz. Hurtíková) ze Zarazic (nar. 28. 9. 1869)
poznámka: Sezdána 29. 1. 1923 v Uh. Hradišti s J. Jirovským.
Trávníková Maria Anežka
datum narození: 23. 1. 1903
místo narození: dům čp. 206
otec: Trávník František – divizní trubač v bzeneckých kasárnách (nar. 11. 10. 1874)
matka: Trávníková Rozalia (roz. Tylová) z Bohuslavic (nar. 4. 9. 1873)
Repík Josef František
datum narození: 31. 1. 1903
místo narození: dům čp. 445
otec: Repík Josef – podruh v Bzenci (nar. 16. 3. 1875)
matka: Repíková Marie (roz. Tvarůžková) ze Bzence (nar. 24. 12. 1882)
poznámka: Zemřel 14. 1. 1951 ve Veselí nad Moravou.
Kolúch Josef
datum narození: 4. 2. 1903
místo narození: dům čp. 77
otec: Kolúch Robert – obchodník v Bzenci (nar. 12. 3. 1866)
matka: Kolúchová Marie (roz. Přerovská) ze Bzence (nar. 7. 10. 1867)
poznámka: Zemřel 10. 2. 1903.
Novosád Jaroslav
datum narození: 2. 2. 1903
místo narození: dům čp. 485
otec: Novosád Josef – domkař v Bzenci (nar. 13. 9. 1879)
matka: Novosádová Anna (roz. Křivková) ze Zhoře (nar. 7. 6. 1882)
poznámka: Zemřel 2. 3. 1903.
Assmann František
datum narození: 16. 2. 1903
místo narození: dům čp. 28
otec: Assmann František – sedlář a natěrač v Bzenci (nar. 22. 10. 1865)
matka: Assmannová Anna (roz. Surynková) ze Zborovic (nar. 19. 9. 1864)
Szafranski Karolina Valentiniana
datum narození: 16. 2. 1903
místo narození: dům čp. 500
otec: Szafranski Josef – strážmistr v bzeneckých kasárnách (nar. 19. 3. 1868)
matka: Szafranski Johanna (roz. Sinkowski) z Trembovli (nar. 24. 5. 1878)
Novosádová Antonia
datum narození: 28. 2. 1903
místo narození: dům čp. 81
otec: Novosád Jan – obuvník v Bzenci (nar. 12. 11. 1873)
matka: Novosádová Matilda (roz. Zelinková) ze Bzence (nar. 18. 3. 1869)
poznámka: Sezdána 4. 6. 1933 ve Vídni.
Suchánek Jan František
datum narození: 28. 2. 1903
místo narození: „městská porážka“
otec: Suchánek Jan – zámečník v Bzenci (nar. 28. 9. 1850)
matka: Suchánková Růžena (roz. Macháčková) z Vacenovic (nar. 29. 1. 1881)
Hniličková Bedřicha Anděla
datum narození: 3. 3. 1903
místo narození: dům čp. 24
otec: Hnilička Jan – domkař v Bzenci (nar. 2. 7. 1867)
matka: Hniličková Františka (roz. Daňková) ze Bzence (nar. 8. 5. 1867)
poznámka: Sezdána 17. 10. 1921 s Pavlem Samsonem.
Ježek Miroslav Josef
datum narození: 6. 3. 1903
místo narození: dům čp. 2
otec: Ježek Heřman – malíř v Bzenci (nar. 21. 12. 1855)
matka: Ježková Kateřina (roz. Lukešová) ze Bzence (nar. 4. 2. 1859)
poznámka: Zemřel 10. 6. 1903.
Suttner Miroslav
datum narození: 9. 3. 1903
místo narození: dům čp. 90
otec: Suttner Robert – krejčí v Bzenci (nar. 18. 10. 1866)
matka: Suttnerová Aloisie (roz. Žáková) ze Bzence (nar. 17. 2. 1870)
poznámka: Sezdán 24. 11. 1924 v Bystřici p. Hostýnem.
Šrámková Josefa
datum narození: 11. 3. 1903
místo narození: dům čp. 295
otec: Šrámek František – měšťan v Bzenci (nar. 31. 1. 1856)
matka: Šrámková Františka (roz. Stavjaný) ze Bzence (nar. 2. 8. 1865)
poznámka: Zemřela 7. 3. 1904.
Hejlová Zdenka Anna
datum narození: 6. 3. 1903
místo narození: dům čp. 508
otec: Hejl František – traťmistr spol. státní dráhy v Bzenci (nar. 21. 12. 1877)
matka: Hejlová Anna (roz. Provazníková) z Čestic (nar. 29. 2. 1880)
Klema Josef
datum narození: 20. 3. 1903
místo narození: dům čp. 288
otec: Klema Antonín – řezník v Bzenci (nar. 5. 5. 1876)
matka: Klemová Apolonie (roz. Gazdová) ze Bzence (nar. 3. 4. 1872)
poznámka: Sezdán 27. 11. 1928 v Ostrožské Nové Vsi.
Svobodníková Anna
datum narození: 22. 3. 1903
místo narození: dům čp. 365
otec: Svobodník Antonín – podruh v Bzenci
matka: Svobodníková Anna (roz. Bajarová) z Tvarožné Lhoty
poznámka: Sezdána 29. 1. 1928 s Bohumilem Veverkou.
Fink Otto
datum narození: 20. 3. 1903
místo narození: dům čp. 250
otec: Fink Matěj – c.k. účetní poddůstojník v bzeneckých kasárnách (nar. 11. 4. 1876)
matka: Finková Marie (roz. Frohnauerová) ze Zaneggu v Uhrách (nar. 18. 2. 1881)
Zelinka Otokar
datum narození: 4. 4. 1903
místo narození: dům čp. 76
otec: Zelinka Jan – školník na obecné a měšť. škole v Bzenci (nar. 8. 7. 1877)
matka: Zelinková Josefa (roz. Parobková) z Horní Lhoty (nar. 6. 8. 1876)
poznámka: Zemřel 18. 4. 1907.
Vávrová Josefa
datum narození: 6. 4. 1903
místo narození: dům čp. 350
otec: Vávra Jan – obuvník v Bzenci (nar. 29. 1. 1880)
matka: Vávrová Cecilie (roz. Novosádová) ze Bzence (nar. 22. 11. 1882)
poznámka: Zemřela 7. 4. 1903.
Kováč Pavel
datum narození: 7. 4. 1903
místo narození: dům čp. 497
otec: Kováč Jiří – zedník a podruh v Bzenci (nar. 16. 4. 1871)
matka: Kováčová Aloisie (roz. Stavjaný) ze Bzence (nar. 30. 8. 1872)
poznámka: Sezdán 12. 10. 1926 v Radějově.
Jeníčková Marie
datum narození: 29. 3. 1903
místo narození: dům čp. 48
otec: Jeníček František – domkař v Bzenci (nar. 2. 4. 1871)
matka: Jeníčková Terezie (roz. Procházková) ze Bzence (nar. 12. 9. 1867)
poznámka: Sezdána 24. 4. 1922 s Petrem Jurečkou.
Ruthová Růžena
datum narození: 13. 4. 1903
místo narození: dům čp. 455
otec: Ruth František – listonoš v Bzenci (nar. 27. 7. 1855)
matka: Ruthová Ludmila (roz. Píšťková) z Těmic (nar. 21. 9. 1865)
poznámka: Zemřela 11. 8. 1903.
Hájková Marie
datum narození: 16. 4. 1903
místo narození: dům čp. 273
otec: Hájek František – nádeník a podruh v Bzenci (nar. 20. 5. 1877)
matka: Hájková Karolina (roz. Mezihoráková) z Vracova (nar. 27. 2. 1869)
poznámka: Sezdána 20. 10. 1925 s Štěpánem Lopraisem ve Vracově.
Goliáš Filip
datum narození: 20. 4. 1903
místo narození: dům čp. 8
otec: Goliáš Jan – měšťan v Bzenci (nar. 26. 5. 1869)
matka: Goliášová Marie (roz. Kutná) ze Bzence (nar. 10. 8. 1871)
poznámka: Zemřel 24. 2. 1904.
Vlachynská Marie Růžena
datum narození: 21. 4. 1903
místo narození: dům čp. 465
otec: Vlachynský Ignác – podruh v Bzenci (nar. 6. 1. 1870)
matka: Vlachynská Juliána (roz. Novosádová) ze Bzence (nar. 29. 8. 1877)
poznámka: Zemřela 23. 3. 1904.
Kaštalán Josef
datum narození: 1. 5. 1903
místo narození: dům čp. 438
otec: Kaštalán Tomáš – kovář v Bzenci (nar. 16. 12. 1877)
matka: Kaštalánová Barbora (roz. Toušová) z Domažliček (nar. 6. 12. 1875)
Klinkovský Jaroslav František
datum narození: 27. 4. 1903
místo narození: dům čp. 73
otec: Klinkovský Jan – řezník a hostinský v Bzenci (nar. 14. 5. 1858)
matka: Klinkovská Josefa (roz. Marečková) ze Bzence (nar. 2. 1. 1865)
poznámka: Zemřel 27. 11. 1909 v nemocnici v Zábrdovicích.
Eimut Eduard
datum narození: 27. 4. 1903
místo narození: dům čp. 127
otec: Eimut Karel – krejčí v Bzenci (nar. 8. 7. 1868)
matka: Eimutová Filomena (roz. Presová) z Vracova (nar. 27. 11. 1867)
poznámka: Zemřel 5. 1. 1904.
Gistrová Božena
datum narození: 7. 5. 1903
místo narození: dům čp. 131
otec: Gistr Josef – dělník v Bzenci (nar. 9. 3. 1870)
matka: Gistrová Veronika (roz. Václavíková) z Tvarožné Lhoty (nar. 1. 3. 1863)
poznámka: Zemřela 22. 1. 1904.
Termanová Františka Růžena
datum narození: 9. 5. 1903
místo narození: dům čp. 80
otec: Terman Antonín – pekař v Bzenci (nar. 7. 9. 1869)
matka: Termanová Filomena (roz. Beranová) z Kojetína (nar. 12. 1. 1871)
Formánek Jan Antonín
datum narození: 14. 5. 1903
místo narození: dům čp. 373
otec: Formánek František – pohodný v Bzenci (nar. 21. 2. 1858)
matka: Formánková Antonie (roz. Silnicová) z Hluku (nar. 3. 4. 1873)
poznámka: Sezdán 9. 11. 1926 s Marií Dobřickou na Velehradě.
Mořická Anna
datum narození: 22. 5. 1903
místo narození: dům čp. 17
otec: Mořický Matouš – služebný v Bzenci (nar. 13. 6. 1871)
matka: Mořická Františka (roz. Krčová) ze Záhorovic (nar. 13. 6. 1870)
Sůčková Antonie Anna
datum narození: 30. 5. 1903
místo narození: dům čp. 126
otec: Sůček Jan – měšťan v Bzenci (nar. 23. 6. 1874)
matka: Sůčková Anna (roz. Bunžová) ze Bzence (nar. 23. 2. 1873)
poznámka: Sezdána 7. 1. 1928 s Františkem Lagou.
Vajčner Antonín František
datum narození: 2. 6. 1903
místo narození: dům čp. 366
otec: Vajčner Tomáš – bednář v Bzenci (nar. 29. 12. 1879)
matka: Vajčnerová Rozalie (roz. Slabáková) ze Bzence (nar. 1. 9. 1875)
poznámka: Sezdán 16. 10. 1926 v Hodoníně.
Rachvalová Antonie
datum narození: 11. 6. 1903
místo narození: dům čp. 381
otec: Rachvala Antonín – domkař v Bzenci (nar. 2. 1. 1854)
matka: Rachvalová Josefa (roz. Součková) ze Bzence (nar. 8. 8. 1860)
poznámka: Zemřela 1. 12. 1903.
Vrzalová Antonie
datum narození: 11. 6. 1903
místo narození: dům čp. 354
otec: Vrzal Pavel – zedník v Bzenci (nar. 24. 3. 1867)
matka: Vrzalová Františka (roz. Gistrová) z Olšovce (nar. 4. 4. 1868)
poznámka: Zemřela 31. 3. 1904.
Ehrlich Antonín Karel
datum narození: 16. 6. 1903
místo narození: dům čp. 40
otec: Ehrlich Karel – stolář v Bzenci (nar. 25. 1. 1867)
matka: Ehrlichová Cecilie (roz. Gazdová) ze Bzence (nar. 20. 11. 1864)
poznámka: Zemřel 7. 9. 1922 v Holešově.
Dobrovská Anna
datum narození: 30. 6. 1903
místo narození: dům čp. 145
otec: Dobrovský Antonín – domkař v Bzenci (nar. 30. 3. 1866)
matka: Dobrovská Eleonora (roz. Stavjaný) ze Bzence (nar. 19. 10. 1874)
poznámka: Zemřela 4. 1. 1904.
Bunža Bedřich
datum narození: 11. 7. 1903
místo narození: dům čp. 382
otec: Bunža Pavel – měšťan v Bzenci (nar. 25. 6. 1865)
matka: Bunžová Anna (roz. Goliášová) ze Bzence (nar. 18. 7. 1870)
Schmidt Alfréd Jan Antonín
datum narození: 8. 7. 1903
místo narození: dům čp. 481
otec: Schmidt Antonín – strážmistr v bzeneckých kasárnách (nar. 10. 4. 1870)
matka: Schmidtová Marie (roz. Plagge) ze Bzence (nar. 15. 6. 1871)
Kastingerová Anna
datum narození: 22. 7. 1903
místo narození: dům čp. 512
otec: neuveden
matka: Kastingerová Františka ze Bzence (nar. 23. 2. 1871)
poznámka: Sezdána 9. 6. 1929 s Františkem Repíkem.
Pořtová Anna
datum narození: 22. 7. 1903
místo narození: dům čp. 14 (židovská obec)
otec: Pořt Ignác – obuvník v Bzenci (nar. 5. 2. 1864)
matka: Pořtová Františka (roz. Goldmanová) ze Bzence (nar. 3. 10. 1858)
poznámka: Zemřela 12. 11. 1903.
Koutná Anna
datum narození: 24. 7. 1903
místo narození: dům čp. 68 (Olšovec)
otec: Koutný František – domkař v Olšovci (nar. 17. 6. 1880)
matka: Koutná Josefa (roz. Jančí) ze Bzence (nar. 8. 1. 1881)
poznámka: Sezdána 7. 2. 1921 s Bedřichem Růžicou v Brně.
Dacík František
datum narození: 27. 7. 1903
místo narození: dům čp. 75
otec: Dacík František – obuvník ve Vídni (nar. 10. 5. 1869)
matka: Dacíková Marie (roz. Tomešová) z Kašné Hory (nar. 24. 12. 1864)
Ellmannová Valerie Marie
datum narození: 29. 7. 1903
místo narození: dům čp. 485
otec: Ellmann Matouš – strážmistr v bzeneckých kasárnách (nar. 12. 9. 1873)
matka: Ellmannová Františka (roz. Krýstková) ze Bzence (nar. 17. 12. 1874)
poznámka: Sezdána 10. 5. 1927 u sv. Antonína v Praze.
Hostínková Marie Tekla
datum narození: 30. 7. 1903
místo narození: dům čp. 512
otec: Hostínek Jan – bednář v Bzenci (nar. 27. 4. 1862)
matka: Hostínková Terezie (roz. Vrzalová) ze Bzence (nar. 29. 9. 1870)
Juřenová Helena Štěpánka
datum narození: 31. 7. 1903
místo narození: dům čp. 420
otec: Juřena František – služebný v Bzenci (nar. 3. 3. 1876)
matka: Juřenová Terezie (roz. Slavíková) z Žadovic (nar. 26. 11. 1877)
Jaroš Josef
datum narození: 1. 8. 1903
místo narození: dům čp. 326
otec: Jaroš Josef – zedník v Bzenci (nar. 10. 10. 1874)
matka: Jarošová Cecilie (roz. Matušková) ze Bzence (nar. 30. 12. 1876)
poznámka: Zemřel 1. 8. 1903.
Bukvaldová Františka Marie
datum narození: 28. 7. 1903
místo narození: dům čp. 355
otec: neuveden
matka: Bukvaldová Mariana z Olšovce (nar. 25. 1. 1882)
poznámka: Sezdána 14. 2. 1927 s Pavlem Goliášem v Brně.
Herink Pavel
datum narození: 9. 8. 1903
místo narození: dům čp. 95
otec: Herink Pavel – domkař v Bzenci (nar. 28. 6. 1873)
matka: Herinková Eleonora (roz. Kútná) ze Bzence (nar. 7. 2. 1880)
poznámka: Zemřel 26. 12. 1903.
Píšťková Marie
datum narození: 14. 8. 1903
místo narození: dům čp. 1
otec: Píštěk Štěpán – měšťan a bednář v Bzenci (nar. 4. 1. 1859)
matka: Píšťková Marie (roz. Vozgová) ze Bzence (nar. 28. 6. 1872)
poznámka: Zemřela 3. 12. 1930 v Uherském Hradišti.
Kutný Pavel
datum narození: 15. 8. 1903
místo narození: dům čp. 198
otec: Kutný František – měšťan v Bzenci (nar. 25. 2. 1871)
matka: Kutná Barbora (roz. Kuchařová) ze Bzence (nar. 11. 1. 1878)
poznámka: Zemřel 22. 6. 1904.
Sládková Františka
datum narození: 22. 8. 1903
místo narození: dům čp. 357
otec: Sládek Josef – panský služebný v Bzenci (nar. 19. 3. 1874)
matka: Sládková Marie (roz. Měsíčková) z Moravan (nar. 31. 1. 1878)
Brázda Ludvík Jan
datum narození: 25. 8. 1903
místo narození: dům čp. 287
otec: Brázda Jan – obuvník a domkař v Bzenci (nar. 9. 7. 1857)
matka: Brázdová Johanna (roz. Ježková) ze Bzence (nar. 25. 6. 1860)
poznámka: Zemřel 5. 10. 1903.
Zábelka Jan
datum narození: 28. 8. 1903
místo narození: dům čp. 4 (Olšovec)
otec: Zábelka Pavel – domkař v Olšovci (nar. 16. 4. 1876)
matka: Zábelková Marie (roz. Hovoranská) ze Strážnice (nar. 1. 2. 1881)
Klučka František
datum narození: 26. 8. 1903
místo narození: dům čp. 138
otec: Klučka František – domkař v Bzenci (nar. 26. 9. 1875)
matka: Klučková Ludmila (roz. Šebestová) ze Bzence (nar. 30. 10. 1876)
poznámka: Sezdán 4. 6. 1929 s Cecilií Ventrčovou.
Ostrezy Josef
datum narození: 4. 9. 1903
místo narození: dům čp. 557
otec: Ostrezy František – měšťan v Bzenci (nar. 26. 10. 1872)
matka: Ostrezy Terezie (roz. Horká) ze Bzence (nar. 4. 7. 1878)
poznámka: Sezdán 2. 2. 1932 s Růženou Jakšovou.
Hrbáčková Anna
datum narození: 4. 9. 1903
místo narození: dům čp. 163
otec: Hrbáček Pavel – domkař v Bzenci (nar. 28. 4. 1868)
matka: Hrbáčková Anna (roz. Žáková) ze Bzence (nar. 9. 6. 1866)
poznámka: Zemřela 10. 2. 1918.
Sova Ludvík František
datum narození: 25. 8. 1903
místo narození: dům čp. 72
otec: Sova František – kočí ve Bzenci (nar. 24. 5. 1877)
matka: Sovová Josefa (roz. Hodná) z Tečovic (nar. 6. 10. 1875)
poznámka: Sezdán 17. 11. 1928 s Marií Bezchlebovou.
Stýskalová Marie Božena
datum narození: 5. 9. 1903
místo narození: dům čp. 2 (Olšovec)
otec: Stýskal Arnošt – dozorce na nádraží Bzenec-Písek (nar. 4. 1. 1868)
matka: Stýskalová Aloisie (roz. Ventrčová) ze Bzence (nar. 30. 4. 1880)
poznámka: Sezdána 7. 12. 1922 s Pavlem Klučkou.
Mlček František
datum narození: 8. 9. 1903
místo narození: dům čp. 68 (židovská obec)
otec: Mlček Tomáš – podruh v Bzenci (nar. 19. 12. 1868)
matka: Mlčková Marie (roz. Čagánková) z Jalubí (nar. 22. 6. 1871)
poznámka: Spolu s následujícím zápisem – dvojčata. Zemřel 12. 7. 1904.
Mlček Josef
datum narození: 8. 9. 1903
místo narození: dům čp. 68 (židovská obec)
otec: Mlček Tomáš – podruh v Bzenci (nar. 19. 12. 1868)
matka: Mlčková Marie (roz. Čagánková) z Jalubí (nar. 22. 6. 1871)
poznámka: Spolu s předchozím zápisem – dvojčata. Zemřel 22. 4. 1904.
Sásová Maria Regina
datum narození: 7. 9. 1903
místo narození: dům čp. 325
otec: neuveden
matka: Sásová Isabella ze Bzence (nar. 10. 11. 1877)
poznámka: Sezdána 13. 4. 1925 s Pavlem Matouškem v Brně.
Staňková Ludmila
datum narození: 15. 9. 1903
místo narození: dům čp. 17
otec: neuveden
matka: Staňková Magdalena ze Bzence (nar. 8. 10. 1879)
Frýbort Václav
datum narození: 20. 9. 1903
místo narození: dům čp. 1 (Olšovec)
otec: Frýbort Josef – hajný v Bzenci (nar. 30. 3. 1861)
matka: Frýbortová Marie (roz. Chlúdilová) z Dubňan (nar. 8. 11. 1862)
poznámka: Zemřel 5. 8. 1908.
Stárková Julie Marie
datum narození: 27. 9. 1903
místo narození: dům čp. 274
otec: Stárek Raimund – úředník státní dráhy v Bzenci (nar. 10. 10. 1869)
matka: Stárková Julie (roz. Mikovičová) ze Bzence (nar. 20. 5. 1879)
poznámka: Sezdána 19. 11. 1927 v Náchodě.
Vrzalová Cecilie Klementina
datum narození: 20. 9. 1903
místo narození: dům čp. 491
otec: Vrzal Karel – domkař v Bzenci (nar. 5. 3. 1869)
matka: Vrzalová Barbora (roz. Kočíšová) ze Znorov (nar. 30. 10. 1862)
Vojtková Terezie
datum narození: 19. 10. 1903
místo narození: dům čp. 470
otec: Vojtek Jan – podruh v Bzenci (nar. 10. 12. 1871)
matka: Vojtková Františka (roz. Otavová) ze Bzence (nar. 9. 4. 1875)
poznámka: Zemřela 2. 12. 1929 u sv. Anny v Brně.
Chromeček Alois
datum narození: 24. 10. 1903
místo narození: dům čp. 400
otec: neuveden
matka: Chromečková Anna ze Znorov (nar. 14. 2. 1869)
poznámka: Zemřel 5. 11. 1903.
Rosa Karel Václav
datum narození: 19. 10. 1903
místo narození: dům čp. 41
otec: Rosa Karel – uzenář v Bzenci (nar. 28. 2. 1874)
matka: Rosová Rosalia (roz. Kudláčová) z Vracova (nar. 28. 8. 1874)
Reizenthalerová Andělína
datum narození: 4. 11. 1903
místo narození: dům čp. 54
otec: Reizenthaler František – bednář v Bzenci (nar. 29. 5. 1867)
matka: Reizenthalerová Františka (roz. Kosečková) z Veselí n. Moravou (nar. 26. 3. 1873)
poznámka: Zemřela 20. 11. 1903.
Michálek František
datum narození: 19. 11. 1903
místo narození: dům čp. 17
otec: Michálek František – služebný pacholek v Bzenci (nar. 31. 12. 1867)
matka: Michálková Rozalie (roz. Kustková) ze Znorov (nar. 10. 2. 1868)
Herink Josef
datum narození: 27. 11. 1903
místo narození: dům čp. 191
otec: Herink Josef – domkař v Bzenci (nar. 11. 12. 1870)
matka: Herinková Filoména (roz. Procházková) ze Bzence (nar. 15. 8. 1870)
poznámka: Zemřel 3. 3. 1904.
Šebesta Pavel
datum narození: 30. 11. 1903
místo narození: dům čp. 157
otec: Šebesta František – domkař v Bzenci (nar. 31. 3. 1861)
matka: Šebestová Terezie (roz. Adamčíková) ze Bzence (nar. 7. 10. 1863)
Brázdová Josefa Maria
datum narození: 3. 12. 1903
místo narození: dům čp. 215
otec: Brázda František – měšťan v Bzenci (nar. 4. 2. 1869)
matka: Brázdová Josefa (roz. Valštýnová) ze Bzence (nar. 26. 10. 1877)
poznámka: Sezdána 17. 5. 1921 s Josefem Křížkem.
Goliášová Maria
datum narození: 4. 12. 1903
místo narození: dům čp. 11
otec: Goliáš Josef – měšťan v Bzenci (nar. 18. 4. 1878)
matka: Goliášová Josefa (roz. Řezníčková) z Olšovce (nar. 23. 8. 1879)
poznámka: Sezdána 27. 10. 1925 s Josefem Kotleitnerem v Matilendorfu.
Svobodová Marie
datum narození: 6. 12. 1903
místo narození: dům čp. 17
otec: Svoboda Viktorin – dělník na bzeneckém zámku (nar. 11. 9. 1870)
matka: Svobodová Johanna (roz. Ondrušková) z Domanína (nar. 9. 1. 1870)
poznámka: Sezdána 20. 11. 1923.
Klásek František
datum narození: 1. 12. 1903
místo narození: dům čp. 414
otec: Klásek Josef – dělník v cukrovaru (nar. 2. 3. 1874)
matka: Klásková Alžběta (roz. Krutová) ze Strážnice (nar. 27. 11. 1870)
poznámka: Sezdán 30. 8. 1931 ve Strážnici.
Raiskubová Marie Františka
datum narození: 7. 12. 1903
místo narození: dům čp. 204
otec: Raiskub Jan – bednář v Bzenci (nar. 9. 8. 1875)
matka: Raiskubová Aloisie (roz. Urbanová) ze Bzence (nar. 11. 2. 1880)
poznámka: Sezdána 12. 9. 1926 s  Vincencem Pražákem.
Ventrčová Františka
datum narození: 14. 12. 1903
místo narození: dům čp. 253
otec: Ventrča Václav – domkař v Bzenci (nar. 13. 9. 1873)
matka: Ventrčová Františka (roz. Orlická) ze Bzence (nar. 4. 10. 1875)
poznámka: Sezdána 17. 11. 1931 s Jaroslavem Kaštalánem.
Junková Maria
datum narození: 19. 12. 1903
místo narození: dům čp. 385
otec: Junek František – domkař v Bzenci (nar. 24. 4. 1874)
matka: Junková Anna (roz. Vaňková) z Nové Vsi (nar. 12. 1. 1881)
poznámka: Zemřela 28. 12. 1903.
Látalová Ludmila
datum narození: 18. 12. 1903
místo narození: dům čp. 283
otec: Látal Maxmilián – holič v Bzenci (nar. 11. 5. 1882)
matka: Látalová Aloisia (roz. Brázdová) ze Bzence (nar. 4. 5. 1879)
Tvarůžek Štěpán
datum narození: 22. 12. 1903
místo narození: dům čp. 270
otec: Tvarůžek František – měšťan v Bzenci (nar. 26. 7. 1857)
matka: Tvarůžková Maria (roz. Sůčková) ze Bzence (nar. 21. 8. 1867)
poznámka: Sezdán 6. 6. 1927 v Hovoranech.
Pavka Jan
datum narození: 14. 12. 1903
místo narození: dům čp. 236
otec: Pavka Cyril – služebný na bzenecké poště (nar. 18. 6. 1871)
matka: Pavková Kristina (roz. Komoňová) ze Znorov (nar. 3. 7. 1878)
poznámka: Sezdán 25. 9. 1929 ve Strakonicích s Annou Novákovou.
Pilařová Klára
datum narození: 17. 12. 1903
místo narození: dům čp. 195
otec: Pilař Jan – dělník v Bzenci (nar. 13. 7. 1875)
matka: Pilařová Kateřina (roz. Glozová) z Těmic (nar. 18. 4. 1870)
poznámka: Sezdána 29. 6. 1932 v Praze VII.
Tvarůžková Františka
datum narození: 25. 12. 1903
místo narození: dům čp. 9
otec: Tvarůžek Jan – měšťan v Bzenci (nar. 2. 6. 1867)
matka: Tvarůžková Anna (roz. Urbanová) ze Bzence (nar. 6. 10. 1871)
Kuchař Jan
datum narození: 27. 12. 1903
místo narození: dům čp. 534
otec: Kuchař František – podruh v Bzenci (nar. 29. 11. 1876)
matka: Kuchařová Alžběta (roz. Valuchová) ze Stážnice (nar. 2. 7. 1881)
poznámka: Zemřel 27. 12. 1903.
Klučková Marie
datum narození: 29. 12. 1903
místo narození: dům čp. 170
otec: Klučka František – podruh v Bzenci (nar. 23. 11. 1874)
matka: Klučková Anna (roz. Zálešáková) ze Znorov (nar. 23. 12. 1875)
poznámka: Zemřela 23. 3. 1905.

 


    zdroj:

  • signatura: 5152; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1877 – 1907; použité strany: 268-284.