Matrika: narození 1900

Hušek Ladislav
datum narození: 6. 1. 1900
místo narození: dům čp. 84
otec: Antonín Hušek – obchodník v Bzenci (nar. 16. 9. 1840)
matka: Barbora Hušková (roz. Sásová) ze Bzence (nar. 26. 10. 1865)
poznámka: Sezdán 28. 8. 1936 v Žilině.
Klučka Jan František
datum narození: 12. 1. 1900
místo narození: dům čp. 110
otec: František Klučka – podruh v Bzenci (nar. 23. 4. 1874)
matka: Anna Klučková (roz. Zálešáková) ze Znorov (nar. 23. 12. 1875)
poznámka: Zemřel 17. 10. 1911.
Varadínek Bohumír Jan
datum narození: 19. 1. 1900
místo narození: dům čp. 137
otec: Jan Varadínek – obyvatel v Bzenci (nar. 21. 2. 1872)
matka: Viktoria Varadínková (roz. Luczaková) z Barwaldu (nar. 19. 9. 1864)
poznámka: Zemřel 25. 9. 1900.
Goliášová Maria
datum narození: 18. 1. 1900
místo narození: dům čp. 78
otec: Jan Goliáš – měšťan v Bzenci (nar. 26. 5. 1869)
matka: Maria Goliášová (roz. Kutná) ze Bzence (nar. 10. 8. 1871)
Mlčková Maria
datum narození: 22. 1. 1900
místo narození: dům čp. 68 (židovská obec)
otec: Tomáš Mlček – podruh v Bzenci (nar. 19. 12. 1868)
matka: Maria Mlčková (roz. Čagánková) z Jalubí (nar. 22. 6. 1871)
poznámka: Zemřela 20. 12. 1902.
Ruth Karel
datum narození: 21. 1. 1900
místo narození: dům čp. 455
otec: František Ruth – listonoš v Bzenci (nar. 27. 7. 1855)
matka: Ludmila Ruthová (roz. Píšťková) z Těmic (nar. 21. 9. 1865)
poznámka: Sezdán 23. 10. 1927 v Ostrožské Nové Vsi.
Hostecká Aloisie Tekla
datum narození: 25. 1. 1900
místo narození: dům čp. 196
otec: Michael Hostecký – obchodník a měšťan v Bzenci (nar. 29. 9. 1851)
matka: Aloisia Hostecká (roz. Procházková) ze Bzence (nar. 12. 11. 1867)
poznámka: Zemřela 31. 10. 1907.
Michálková Marie
datum narození: 25. 1. 1900
místo narození: dům čp. 17
otec: František Michálek – sloužící pacholek v Bzenci (nar. 31. 12. 1867)
matka: Rosália Michálková (roz. Knotková) ze Znorov (nar. 10. 2. 1868)
poznámka: Sezdána 25. 4. 1926 s Františkem Nedvědem v Litoměřicích.
Jurniklová Maria
datum narození: 2. 2. 1900
místo narození: dům čp. 109
otec: Štěpán Jurnikl – domkař v Bzenci (nar. 7. 12. 1875)
matka: Aloisia Jurniklová (roz. Sommerová) ze Bzence (nar. 18. 11. 1877)
poznámka: Zemřela 4. 8. 1900.
Korvas Bedřich
datum narození: 7. 2. 1900
místo narození: dům čp. 155
otec: Vendelín Korvas – obuvník v Bzenci (nar. 18. 10. 1872)
matka: Anna Korvasová (roz. Jančí) ze Bzence (nar. 2. 7. 1875)
poznámka: Sezdán 2. 2. 1927 s Annou Strakáčovou v Uherském Ostrohu.
Sůček František
datum narození: 8. 2. 1900
místo narození: dům čp. 126
otec: Jan Sůček – měšťan v Bzenci (nar. 28. 6. 1874)
matka: Anna Sůčková (roz. Bunžová) ze Bzence (nar. 23. 2. 1873)
poznámka: Sezdán 20. 11. 1923.
Šafraňski Marian
datum narození: 2. 2. 1900
místo narození: dům čp. 500 (kasárna)
otec: Josef Šafraňski – strážmistr v kasárnách (nar. 19. 3. 1868)
matka: Johana Šafraňská (roz. Sinkowská) z Tremlowle u Tarnopolu (nar. 24. 5. 1878)
Rohlenová Hedvika
datum narození: 22. 2. 1900
místo narození: dům čp. 398
otec: Jan Rohlena – podruh v Bzenci (nar. 3. 6. 1866)
matka: Johanna Rohlenová (roz. Křelková) z Kvasic (nar. 5. 10. 1864)
poznámka: Sezdána 17. 9. 1922 v Hodoníně.
Rosová Růžena Ludmila
datum narození: 28. 2. 1900
místo narození: dům čp. 362
otec: Karel Rosa – uzenář v Bzenci (nar. 28. 2. 1874)
matka: Rosalia Rosová (roz. Kudláčová) z Vracova (nar. 28. 8. 1874)
Brandtner Vincenc
datum narození: 28. 2. 1900
místo narození: dům čp. 80
otec: František Brandtner – hlídač na nádraží Bzenec – Písek (nar. 9. 12. 1867)
matka: Kateřina Brandtnerová (roz. Kastingerová) ze Bzence (nar. 13. 12. 1868)
poznámka: Sezdán 13. 11. 1925 s Josefou Novákovou.
Bičová Maria Františka
datum narození: 7. 3. 1900
místo narození: dům čp. 327
otec: Pavel Biča – měšťan a krejčí v Bzenci (nar. 22. 1. 1870)
matka: Maria Bičová (roz. Martináková) ze Bzence (nar. 27. 6. 1870)
poznámka: 7. 9. 1911 – změněno příjmení na „Bič“. Sezdána 1. 6. 1920.
Kováč Pavel
datum narození: 11. 3. 1900
místo narození: dům čp. 497
otec: Jiří Kováč – zedník a podruh v Bzenci (nar. 16. 4. 1871)
matka: Aloisie Kováčová (roz. Stavjaný) ze Bzence (nar. 30. 8. 1872)
poznámka: Zemřel 28. 8. 1900.
Kutná Anna
datum narození: 12. 3. 1900
místo narození: dům čp. 240
otec: Filip Kutný – měšťan v Bzenci (nar. 25. 5. 1865)
matka: Anna Kutná (roz. Vašíková) ze Bzence (nar. 13. 11. 1865)
poznámka: Sezdána 27. 9. 1925 s Františkem Indruchem.
Adamčík František
datum narození: 13. 3. 1900
místo narození: dům čp. 111
otec: František Adamčík – domkař v Bzenci (nar. 25. 7. 1867)
matka: Kateřina Adamčíková (roz. Junková) ze Bzence (nar. 5. 1. 1871)
poznámka: Sezdán 26. 9. 1926 s Marií Eichlerovou v Brně.
Sutnerová Miroslava Josefa
datum narození: 7. 3. 1900
místo narození: dům čp. 90
otec: Robert Sutner – krejčí v Bzenci (nar. 18. 10. 1866)
matka: Aloisie Sutnerová (roz. Žáková) ze Bzence (nar. 17. 2. 1870)
poznámka: Zemřela 28. 4. 1904.
Křížková Růžena Hedvika
datum narození: 11. 3. 1900
místo narození: dům čp. 302
otec: Isidor Křížek – pekařský mistr v Bzenci (nar. 13. 5. 1862)
matka: Maria Křížková (roz. Mikulčíková) ze Bzence (nar. 5. 8. 1860)
poznámka: Sezdána 8. 5. 1922 na Velehradě s Jaromírem Černínem.
Grufíková Josefa
datum narození: 16. 3. 1900
místo narození: dům čp. 374
otec: Tomáš Grufík – podruh v Bzenci (nar. 13. 10. 1873)
matka: Anna Grufíková (roz. Urbánková) ze Strážnice (nar. 6. 5. 1868)
poznámka: Sezdána 12. 12. 1926 v Brně.
Nováková Berla Julia
datum narození: 21. 3. 1900
místo narození: dům čp. 263
otec: Julius Novák – měšťan a stolář v Bzenci (nar. 1. 5. 1867)
matka: Josefa Nováková (roz. Zelinková) ze Bzence (nar. 13. 3. 1873)
Tvarůžková Josefa
datum narození: 21. 3. 1900
místo narození: dům čp. 9
otec: Jan Tvarůžek – měšťan v Bzenci (nar. 2. 6. 1867)
matka: Anna Tvarůžková (roz. Urbanová) ze Bzence (nar. 6. 10. 1871)
Bezchlebová Františka Barbora
datum narození: 30. 3. 1900
místo narození: dům čp. 238
otec: Antonín Bezchleb – kovářský mistr v Bzenci (nar. 27. 5. 1876)
matka: Josefa Bezchlebová (roz. Kutná) ze Bzence (nar. 19. 10. 1868)
poznámka: Zemřela 8. 12. 1900.
Mádová Maria
datum narození: 1. 4. 1900
místo narození: dům čp. 521
otec: Cyril Máda – dělník na dráze v Bzenci (nar. 4. 7. 1866)
matka: Anna Mádová (roz. Žádníková) z Mor. Písku (nar. 21. 12. 1865)
poznámka: Zemřela 14. 8. 1900.
Hnilička František Josef
datum narození: 16. 4. 1900
místo narození: dům čp. 24
otec: Jan Hnilička – domkař v Bzenci (nar. 2. 7. 1867)
matka: Františka Hniličková (roz. Daňková) ze Bzence (nar. 8. 5. 1867)
poznámka: Zemřel 8. 6. 1908.
Meissnerová Emilie Margareta
datum narození: 16. 4. 1900
místo narození: dům čp. 500
otec: Karel Meissner – hostinský v kantýně v kasárnách (nar. 24. 3. 1853)
matka: Karolina Meissnerová (roz. Rausová) z Olbramovic (nar. 23. 9. 1867)
Adámková Emilie
datum narození: 27. 4. 1900
místo narození: dům čp. 36
otec: František Adámek – podruh a krejčí v Bzenci (nar. 17. 5. 1866)
matka: Anna Adámková (roz. Parobková) z Napajedel (nar. 10. 9. 1865)
Orlická Cecilie
datum narození: 4. 5. 1900
místo narození: dům čp. 387
otec: Pavel Orlický – domkař v Bzenci (nar. 7. 1. 1872)
matka: Apolonia Orlická (roz. Ručková) ze Bzence (nar. 12. 7. 1873)
Hyvnar Stanislav Petr
datum narození: 7. 5. 1900
místo narození: dům čp. 257
otec: Petr Hyvnar – odborný učitel při měšťanské škole (nar. 10. 6. 1861)
matka: Anna Hyvnarová (roz. Drábková) ze Slušovic (nar. 6. 5. 1861)
poznámka: Sezdán 27. 12. 1930 u sv. Tomáše v Brně.
Kašpárek Rudolf
datum narození: 9. 5. 1900
místo narození: dům čp. 70
otec: Antonín Kašpárek – stolář v Bzenci (nar. 9. 7. 1854)
matka: Anna Kašpárková (roz. Mikulková) z Komně (nar. 11. 5. 1861)
poznámka: Sezdán 19. 6. 1938.
Dobrovský Jan
datum narození: 11. 5. 1900
místo narození: dům čp. 145
otec: Antonín Dobrovský – domkař v Bzenci (nar. 30. 3. 1866)
matka: Eleonora Dobrovská (roz. Stavjaný) ze Bzence (nar. 19. 10. 1874)
poznámka: Zemřel 11. 12. 1900.
Strnad Antonín Jan
datum narození: 11. 5. 1900
místo narození: dům čp. 496
otec: Strnad Jan – stolář a nětrač ve Vídni (nar. 22. 10. 1878)
matka: Terezie Strnadová (roz. Komárková) ze Bzence (nar. 12. 4. 1876)
Reizenthalerová Františka
datum narození: 22. 5. 1900
místo narození: dům čp. 393
otec: František Reizenthaler – bednář v Bzenci (nar. 29. 5. 1867)
matka: Františka Reizenthalerová (roz. Kosečková) z Veselí n. Mor. (nar. 26. 3. 1873)
Prausová Ludmila Matilda Jitka
datum narození: 22. 5. 1900
místo narození: dům čp. 312
otec: Arnošt Praus – ředitel kúru v Bzenci (nar. 3. 3. 1873)
matka: Ludmila Prausová (roz. Borská) z Příboru (nar. 23. 7. 1876)
Ellmannová Karolina Františka
datum narození: 25. 5. 1900
místo narození: dům čp. 286
otec: Matouš Ellmann – strážmistr v kasárnách (nar. 12. 9. 1873)
matka: Františka Ellmannová (roz. Krýsteková) ze Bzence (nar. 17. 12. 1874)
Kratochvílová Anděla
datum narození: 29. 5. 1900
místo narození: dům čp. 278
otec: Josef Kratochvíla – strážník na dráze v Bzenci (nar. 30. 12. 1863)
matka: Josefa Kratochvílová (roz. Pinďáková) z Bohuslavic (nar. 17. 3. 1869)
poznámka: Zemřela 14. 9. 1900.
Bublík Bedřich
datum narození: 25. 5. 1900
místo narození: dům čp. 105
otec: Josef Bublík – podruh v Bzenci (nar. 5. 5. 1862)
matka: Terezie Bublíková (roz. Tvarůžková) ze Bzence (nar. 22. 8. 1867)
poznámka: Sezdán 8. 1. 1924 s Marií Kubaňovou.
Heltová Karolina Anděla
datum narození: 28. 5. 1900
místo narození: dům čp. 397
otec: Antonín Helt – obuvník v Bzenci (nar. 31. 5. 1873)
matka: Maria Heltová (roz. Sekelý) ze Bzence (nar. 16. 2. 1879)
Pintera Andělín
datum narození: 27. 5. 1900
místo narození: dům čp. 127
otec: Cyril Pintera – stolář v Bzenci (nar. 22. 7. 1860)
matka: Alžběta Pinterová (roz. Ehrlichová) ze Bzence (nar. 31. 7. 1858)
poznámka: Sezdán 15. 2. 1930 v Holíči.
Jurečka Antonín
datum narození: 7. 6. 1900
místo narození: dům čp. 236
otec: Pavel Jurečka – měšťan v Bzenci (nar. 26. 2. 1853)
matka: Juliána Jurečková (roz. Tománková) z Vracova (nar. 19. 9. 1866)
poznámka: Sezdán 14. 2. 1928 s Františkou Kučerovou.
Rudlová Bohumila
datum narození: 7. 6. 1900
místo narození: dům čp. 124
otec: František Rudl – podruh v Bzenci (nar. 14. 1. 1861)
matka: Maria Rudlová (roz. Adamová) z Velké Lhoty (nar. 8. 8. 1860)
poznámka: Zemřela 18. 5. 1926 v nemocnici v Uh. Hradišti.
Zapletal Jan
datum narození: 8. 6. 1900
místo narození: dům čp. 1
otec: František Zapletal – dělník v Bzenci (nar. 8. 8. 1877)
matka: Anna Zapletalová (roz. Klučková) ze Bzence (nar. 18. 6. 1870)
poznámka: Zemřel 21. 12. 1900.
Vrzal Antonín
datum narození: 9. 6. 1900
místo narození: dům čp. 491
otec: Karel Vrzal – domkař v Bzenci (nar. 5. 3. 1869)
matka: Barbora Vrzalová (roz. Kočišová) ze Znorov (nar. 30. 10. 1862)
poznámka: Sezdán 4. 2. 1924 s Františkou Repíkovou v Brně.
Sutnerová Jaromila Josefa Maria
datum narození: 10. 6. 1900
místo narození: dům čp. 94
otec: Karel Sutner – obchodník v Bzenci (nar. 26. 10. 1872)
matka: Maria Sutnerová (roz. Vašíková) ze Bzence (nar. 18. 12. 1874)
poznámka: Sezdána 18. 6. 1927 v Olomouci.
Kumpán Ladislav Jan
datum narození: 22. 6. 1900
místo narození: dům čp. 201
otec: Josef Kumpán – kominický mistr v Bzenci (nar. 22. 7. 1868)
matka: Anna Kumpánová (roz. Bičová) ze Bzence (nar. 22. 7. 1867)
poznámka: Zemřel 25. 6. 1901.
Ventrčová Maria
datum narození: 23. 6. 1900
místo narození: dům čp. 253
otec: Václav Ventrča – domkař v Bzenci (nar. 14. 9. 1873)
matka: Františka Ventrčová (roz. Orlická) ze Bzence (nar. 4. 10. 1875)
poznámka: Sezdána 17. 11. 1925 s Josefem Kuchařem.
Bayerová Maria
datum narození: 26. 6. 1900
místo narození: dům čp. 504
otec: Jan Bayer – obuvník v Uherském Brodě (nar. 10. 12. 1857)
matka: Kunegunda Bayerová (roz. Bochnerová) z Dechaukirchenu (nar. 2. 3. 1861)
poznámka: Spolu s následujícím zápisem – dvojčata. Zemřela 26. 6. 1900.
Bayerová Johanna
datum narození: 26. 6. 1900
místo narození: dům čp. 504
otec: Jan Bayer – obuvník v Uherském Brodě (nar. 10. 12. 1857)
matka: Kunegunda Bayerová (roz. Bochnerová) z Dechaukirchenu (nar. 2. 3. 1861)
poznámka: Spolu s předchozím zápisem – dvojčata. Zemřela 26. 6. 1900.
Jaroš Ladislav Petr
datum narození: 26. 6. 1900
místo narození: dům čp. 326
otec: Josef Jaroš – zedník v Bzenci (nar. 10. 10. 1874)
matka: Cecilia Jarošová (roz. Matušková) ze Bzence (nar. 30. 12. 1876)
poznámka: Zemřel 4. 2. 1907.
Těšínský Pavel Petr
datum narození: 27. 6. 1900
místo narození: dům čp. 403
otec: Pavel Těšínský – domkař v Bzenci (nar. 29. 6. 1861)
matka: Klára Těšínská (roz. Rudlová) ze Bzence (nar. 3. 11. 1863)
poznámka: Zemřel 10. 5. 1903.
Krupková Terezia Aloisia
datum narození: 10. 7. 1900
místo narození: dům čp. 313 (Bzenec – Kolonie)
otec: Václav Krupka – podruh v Bzenci (nar. 29. 9. 1861)
matka: Terezia krupková (roz. Felberová) z Olomouce (nar. 13. 9. 1859)
poznámka: Sezdána 26. 10. 1919 s Vladimírem Kuchařem v Mor. Písku.
Rachvalová Ludmila
datum narození: 13. 7. 1900
místo narození: dům čp. 89
otec: Pavel Rachvala – domkař v Bzenci (nar. 30. 5. 1859)
matka: Františka Rachvalová (roz. Jurniklová) ze Bzence (nar. 21. 5. 1864)
Mývaltová Růžena
datum narození: 18. 7. 1900
místo narození: dům čp. 17
otec: František Mývalt – panský kočí v Bzenci (nar. 1. 2. 1863)
matka: Kateřina Mývaltová (roz. Klimešová) z Vracova (nar. 27. 12. 1861)
poznámka: Sezdána 19. 2. 1928.
Kouba Miroslav František
datum narození: 30. 7. 1900
místo narození: dům čp. 302
otec: František Kouba – odborný učitel v Bzenci (nar. 24. 1. 1868)
matka: Anna Koubová (roz. Lukešová) ze Bzence (nar. 28. 7. 1866)
poznámka: Zemřel 2. 10. 1900.
Svobodníková Maria
datum narození: 2. 8. 1900
místo narození: dům čp. 365
otec: neuveden
matka: Anna Svobodníková ze Bzence (nar. 20. 5. 1872)
poznámka: Zemřela 4. 8. 1900.
Assmannová Štěpánka Anna
datum narození: 30. 7. 1900
místo narození: dům čp. 28
otec: František Assmann – sedlář a natírač v Bzenci (nar. 22. 10. 1865)
matka: Anna Assmannová (roz. Surynková) ze Zborovic (nar. 19. 9. 1864)
poznámka: Sezdána 9. 9. 1923.
Vrtalová Maria
datum narození: 6. 8. 1900
místo narození: dům čp. 58
otec: neuveden
matka: Josefa Vrtalová ze Bzence (nar. 5. 3. 1868)
poznámka: Sezdána 6. 8. 1924 s Jaroslavem Reizenthalerem.
Ježková Maria Berta
datum narození: 5. 8. 1900
místo narození: dům čp. 151
otec: Jan Ježek – pokladník při severní dráze (nar. 16. 5. 1875)
matka: Berta Ježková (roz. Tichopádová) z Otrokovic (nar. 9. 6. 1878)
poznámka: Sezdána 25. 12. 1922.
Gazda František Josef
datum narození: 18. 8. 1900
místo narození: dům čp. 165
otec: Matěj Gazda – obuvník v Bzenci (nar. 15. 2. 1868)
matka: Františka Gazdová (roz. Luňáková) ze Bzence (nar. 1. 7. 1863)
poznámka: Zemřel 15. 4. 1920.
Kopřiva Antonín
datum narození: 14. 8. 1900
místo narození: dům čp. 9
otec: František Kopřiva – podruh v Bzenci (nar. 28. 11. 1875)
matka: Maria Kopřivová (roz. Niklová) ze Bzence (nar. 25. 3. 1871)
poznámka: Zemřel 22. 8. 1900.
Zábelka Jan Pavel
datum narození: 24. 8. 1900
místo narození: dům čp. 380
otec: Jan Zábelka – domkař v Bzenci (nar. 30. 1. 1865)
matka: Maria Zábelková (roz. Ručková) ze Bzence (nar. 19. 1. 1864)
poznámka: Zemřel 12. 11. 1900.
Rukavičková Františka
datum narození: 27. 8. 1900
místo narození: dům čp. 39
otec: Václav Rukavička – krejčí a domkař v Bzenci (nar. 21. 8. 1858)
matka: Josefa Rukavičková (roz. Bezchlebová) ze Bzence (nar. 1. 3. 1857)
poznámka: Zemřela 3. 9. 1900.
Komárek Jan Karel
datum narození: 29. 8. 1900
místo narození: dům čp. 223
otec: Karel Komárek – zámečník v Bzenci (nar. 19. 7. 1873)
matka: Josefa Komárková (roz. Zábelková) ze Bzence (nar. 24. 4. 1871)
poznámka: Sezdán 1. 2. 1921 s Annou Němcovou.
Kuhl Karel
datum narození: 1. 9. 1900
místo narození: dům čp. 58
otec: neuveden
matka: Anna Kuhlová ze Bzence (nar. 2. 9. 1876)
Kočí František Václav
datum narození: 6. 9. 1900
místo narození: dům čp. 376
otec: neuveden
matka: Josefa Kočí – služebná v Bzenci (nar. 17. 3. 1879)
poznámka: Zemřel 20. 5. 1902.
Havlíková Anděla
datum narození: 4. 9. 1900
místo narození: dům čp. 28
otec: Matěj Havlík – podruh v Bzenci (nar. 26. 9. 1868)
matka: Johanna Havlíková (roz. Kastingerová) ze Bzence (nar. 16. 5. 1865)
poznámka: Zemřela 8. 10. 1900.
Karnufek Václav
datum narození: 6. 9. 1900
místo narození: dům čp. 143
otec: Pavel Karnufek – měšťan v Bzenci (nar. 23. 8. 1866)
matka: Františka Karnufková (roz. Nevřivá) ze Bzence (nar. 7. 3. 1864)
poznámka: Sezdán 22. 1. 1929 s Annou Herinkovou.
Vojtek František
datum narození: 8. 9. 1900
místo narození: dům čp. 470
otec: Jan Vojtek – podruh v Bzenci (nar. 10. 12. 1871)
matka: Františka Vojtková (roz. Otavová) ze Bzence (nar. 9. 4. 1875)
poznámka: Sezdán 28. 10. 1922 s Ludmilou Holasovou.
Strnadová Alžběta
datum narození: 11. 9. 1900
místo narození: dům čp. 505
otec: Jakub Strnad – knihař v Bzenci (nar. 30. 4. 1854)
matka: Alžběta Strnadová (roz. Karnufková) z Velehradu (nar. 30. 4. 1860)
poznámka: Zemřela 1. 9. 1932 v nemocnici v Uh. Hradišti.
Sládková Maria
datum narození: 13. 9. 1900
místo narození: dům čp. 357
otec: Josef Sládek – panský služebný v Bzenci (nar. 19. 3. 1874)
matka: Maria Sládková (roz. Měsíčková) z Moravan (nar. 31. 1. 1878)
poznámka: Sezdána 20. 2. 1928 s Janem Zajícem v Brně.
Hostínek František
datum narození: 11. 9. 1900
místo narození: dům čp. 512
otec: Jan Hostínek – bednář v Bzenci (nar. 27. 4. 1862)
matka: Terezia Hostínková (roz. Vrzalová) ze Bzence (nar. 29. 9. 1870)
poznámka: Sezdán 1. 1. 1925 u sv. Tomáše v Brně.
Sommerová Ludmila
datum narození: 11. 9. 1900
místo narození: dům čp. 246
otec: František Sommer – domkař v Bzenci (nar. 6. 4. 1876)
matka: Františka Sommerová (roz. Ventrčová) ze Bzence (nar. 27. 2. 1875)
poznámka: Zemřela 23. 12. 1900.
Hrbáčková Ludmila
datum narození: 14. 9. 1900
místo narození: dům čp. 152
otec: František Hrbáček – domkař v Bzenci (nar. 4. 12. 1874)
matka: Františka Hrbáčková (roz. Gazdová) ze Bzence (nar. 10. 5. 1878)
poznámka: Sezdána 4. 3. 1925.
Goliášová Terezia
datum narození: 23. 9. 1900
místo narození: dům čp. 271
otec: František Goliáš – měšťan v Bzenci (nar. 12. 10. 1858)
matka: Maria Goliášová (roz. Jurečková) z Olšovce (nar. 26. 12. 1863)
poznámka: Sezdána 21. 9. 1924 s Vincencem Strážnickým v Brně. Zemřela 30. 3. 1930.
Nováková Terezia
datum narození: 7. 10. 1900
místo narození: dům čp. 78
otec: Josef Novák – pekař v Bzenci (nar. 23. 2. 1857)
matka: Terezie Nováková (roz. Sásová) ze Bzence (nar. 19. 9. 1868)
poznámka: Sezdána 20. 10. 1925 s Rudolfem Sásem.
Goldmanová Františka
datum narození: 8. 10. 1900
místo narození: dům čp. 311
otec: neuveden
matka: Božena Goldmanová ze Bzence (nar. 14. 4. 1882)
poznámka: Sezdána 10. 5. 1924 v Uh. Hradišti s Emanuelem Hajdem.
Gistrová Terezia Hedvika
datum narození: 11. 10. 1900
místo narození: dům čp. 250
otec: Jan Gistr – měšťan v Bzenci (nar. 16. 5. 1874)
matka: Barbora Gistrová (roz. Jakšová) ze Bzence (nar. 12. 11. 1873)
Šimčíková Maria Terezia
datum narození: 13. 10. 1900
místo narození: dům čp. 24
otec: Jan Šimčík – pekařský mistr v Bzenci (nar. 26. 7. 1871)
matka: Anna Šimčíková (roz. Sadílková) z Hluku (nar. 18. 6. 1875)
poznámka: Sezdána 10. 7. 1922.
Holasová Maria Filomena
datum narození: 19. 10. 1900
místo narození: dům čp. 46
otec: Ignác Holas – krejčí v Bzenci (nar. 1. 2. 1875)
matka: Maria Holasová (roz. Čermáková) ze Bzence (nar. 5. 5. 1875)
poznámka: Zemřela 2. 11. 1900.
Goliášová Josefa
datum narození: 19. 10. 1900
místo narození: dům čp. 234
otec: Josef Goliáš – měšťan v Bzenci (nar. 18. 4. 1878)
matka: Josefa Goliášová (roz. Řezníčková) z Olšovce (nar. 23. 8. 1879)
Tvarůžková Josefa
datum narození: 18. 10. 1900
místo narození: dům čp. 147
otec: Jan Tvarůžek – domkař v Bzenci (nar. 21. 9. 1876)
matka: Anna Tvarůžková (roz. Řezníčková) z Olšovce (nar. 24. 1. 1874)
Šebestová Terezia
datum narození: 22. 10. 1900
místo narození: dům čp. 157
otec: František Šebesta – domkař v Bzenci (nar. 31. 3. 1861)
matka: Terezie Šebestová (roz. Adamčíková) ze Bzence (nar. 7. 10. 1863)
poznámka: Zemřela 18. 3. 1901.
Kaštalán Bedřich
datum narození: 30. 10. 1900
místo narození: dům čp. 407
otec: Josef Kaštalán – dělník v Bzenci (nar. 16. 9. 1871)
matka: Susana Kaštalánová (roz. Foltýnová) ze Turé Lúky u Myjavy (nar. 17. 9. 1871)
poznámka: Sezdán 26. 11. 1923 s Marií Sůčkovou.
Buriánek Bohumír
datum narození: 31. 10. 1900
místo narození: dům čp. 394
otec: František Buriánek – domkař v Bzenci (nar. 31. 7. 1869)
matka: Maria Buránková (roz. Studénková) ze Znorov (nar. 15. 12. 1872)
poznámka: Zemřel 30. 3. 1922.
Bičová Anna
datum narození: 4. 11. 1900
místo narození: dům čp. 361
otec: Václav Biča – podruh v Bzenci (nar. 16. 9. 1860)
matka: Anna Bičová (roz. Gistrová) z Olšovce (nar. 21. 5. 1866)
Rybková Maria
datum narození: 1. 11. 1900
místo narození: dům čp. 527
otec: Josef Rybka – zřízenec na dráze v Bzenci – Písku (nar. 18. 3. 1864)
matka: Augusta Rybková (roz. Kubíčková) z Čekyně (nar. 31. 7. 1873)
Fridrychová Anna
datum narození: 27. 10. 1900
místo narození: dům čp. 525
otec: Alois Fridrych – strážník na dráze v Bzenci (nar. 24. 7. 1868)
matka: Maria Fridrychová (roz. Bunžová) ze Bzence (nar. 10. 8. 1868)
Vlachynský Karel
datum narození: 2. 11. 1900
místo narození: dům čp. 465
otec: Ignác Vlachynský – podruh v Bzenci (nar. 6. 1. 1870)
matka: Juliána Vlachynská (roz. Novosadová) ze Bzence (nar. 29. 8. 1877)
Jaroš Jan
datum narození: 11. 11. 1900
místo narození: dům čp. 180
otec: František Jaroš – zedník v Bzenci (nar. 2. 9. 1860)
matka: Antonia Jarošová (roz. Raiskupová) z Vracova (nar. 11. 12. 1861)
poznámka: Zemřel 17. 9. 1905.
Herinková Marta
datum narození: 12. 11. 1900
místo narození: dům čp. 191
otec: Josef Herink – domkař v Bzenci (nar. 11. 12. 1870)
matka: Filomena Herinková (roz. Procházková) ze Bzence (nar. 15. 8. 1870)
poznámka: Sezdána 9. 11. 1926.
Repík Miroslav Bohumír Vincenc
datum narození: 15. 11. 1900
místo narození: dům čp. 134
otec: Filip Repík – domkař v Bzenci (nar. 29. 4. 1868)
matka: Maria Repíková (roz. Bunžová) ze Bzence (nar. 25. 3. 1872)
poznámka: Zemřel 11. 8. 1935.
Konečná Cecilia Alžběta
datum narození: 15. 11. 1900
místo narození: dům čp. 449
otec: František Konečný – krejčí v Bzenci (nar. 2. 10. 1852)
matka: Rosalia Konečná (roz. Tvarůžková) ze Bzence (nar. 3. 9. 1871)
Růžicová Růžena
datum narození: 27. 11. 1900
místo narození: dům čp. 391
otec: František Růžica – domkař v Bzenci (nar. 9. 7. 1857)
matka: Terezie Růžicová (roz. Pressová) z Vracova (nar. 30. 9. 1861)
poznámka: Zemřela 24. 12. 1900.
Biča Josef
datum narození: 11. 12. 1900
místo narození: dům čp. 363
otec: František Biča – domkař v Bzenci (nar. 12. 1. 1862)
matka: Barbora Bičová (roz. Edlerová) ze Bzence (nar. 16. 9. 1864)
poznámka: Spolu s následujícím zápisem – dvojčata. Zemřel 11. 12. 1900.
Bičová Barbora
datum narození: 11. 12. 1900
místo narození: dům čp. 363
otec: František Biča – domkař v Bzenci (nar. 12. 1. 1862)
matka: Barbora Bičová (roz. Edlerová) ze Bzence (nar. 16. 9. 1864)
poznámka: Spolu s předchozím zápisem – dvojčata. Zemřela 11. 12. 1900.
Jaroš Josef
datum narození: 11. 12. 1900
místo narození: dům čp. 169
otec: Arnošt Jaroš – obuvnický pomocník v Bzenci (nar. 10. 12. 1871)
matka: Františka Jarošová (roz. Adamčíková) ze Bzence (nar. 4. 10. 1875)
poznámka: Sezdán 14. 10. 1946 s Jarmilou Jurečkovou na Velehradě.
Skokanová Maria
datum narození: 14. 12. 1900
místo narození: dům čp. 272
otec: Matouš Skokan – služebný v Bzenci (nar. 20. 9. 1869)
matka: Kateřina Skokanová (roz. Bezděková) z Blatnice (nar. 12. 2. 1874)
poznámka: Sezdána 6. 5. 1924.
Linhartová Maria Anna
datum narození: 15. 12. 1900
místo narození: dům čp. 312
otec: Jan Linhart – měšťan v Bzenci (nar. 6. 5. 1845)
matka: Alžběta Linhartová (roz. Michnová) ze Bzence  (nar. 15. 11. 1870)
poznámka: Sezdána 30. 3. 1921 s Janem Franclem.
Psotka Stanislav
datum narození: 22. 12. 1900
místo narození: dům čp. 28
otec: Josef Psotka – pekař v Bzenci (nar. 10. 3. 1840)
matka: Amalia Psotková (roz. Šimková) ze Bzence (nar. 21. 8. 1858)
poznámka: Zemřel 8. 2. 1901.

 


    zdroj:

  • signatura: 5152; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1877 – 1907; použité strany: 227-240.