Matrika: narození 1899

Jurečka František Pavel
datum narození: 11. 1. 1899
místo narození: dům čp. 236
otec: Pavel Jurečka – měšťan v Bzenci (nar. 26. 2. 1853)
matka: Juliána Jurečková (roz. Tománková) z Vracova (nar. 19. 9. 1866)
poznámka: Sezdán 24. 1. 1922 s Antonií Navrátilovou.
Kumpán Stanislav
datum narození: 16. 1. 1899
místo narození: dům čp. 425
otec: František Kumpán – obuvník a podruh v Bzenci (nar. 29. 6. 1864)
matka: Marie Kumpánová (roz. Žáková) ze Bzence (nar. 29. 10. 1863)
poznámka: Zemřel 10. 5. 1899.
Eimut Bedřich Karel
datum narození: 18. 1. 1899
místo narození: dům čp. 395
otec: Jan Eimut – podruh v Bzenci (nar. 29. 12. 1873)
matka: Anna Eimutová (roz. Šebestová) ze Bzence (nar. 17. 1. 1873)
Eimut Eduard
datum narození: 20. 1. 1899
místo narození: dům čp. 206
otec: Karel Eimut – krejčovský pomocník v Bzenci (nar. 8. 7. 1868)
matka: Filomena Eimutová (roz. Presová) z Vracova (nar. 27. 11. 1867)
poznámka: Zemřel 22. 7. 1899.
Hostecká Maria Alžběta
datum narození: 20. 1. 1899
místo narození: dům čp. 196
otec: Michal Hostecký – obchodník a měšťan v Bzenci (nar. 29. 9. 1851)
matka: Aloisia Hostecká (roz. Procházková) ze Bzence (nar. 12. 11. 1867)
poznámka: Sezdána 4. 11. 1920 s Františkem Gazdou na Velehradě.
Sůčková Františka
datum narození: 23. 1. 1899
místo narození: dům čp. 345
otec: Josef Sůček – měšťan v Bzenci (nar. 5. 1. 1858)
matka: Terezie Sůčková (roz. Novotná) ze Bzence (nar. 9. 1. 1862)
poznámka: Sezdána 1. 9. 1922 s Františkem Kučerou v Brně.
Homolová Františka Pavla
datum narození: 25. 1. 1899
místo narození: dům čp. 62
otec: Josef Homola – obuvník v Bzenci (nar. 7. 3. 1863)
matka: Maria Homolová (roz. Kroupová) z Humpolce (nar. 20. 12. 1867)
poznámka: Sezdána 24. 8. 1924.
Bezchlebová Maria
datum narození: 27. 1. 1899
místo narození: dům čp. 238
otec: Antonín Bezchleb – kovář v Bzenci (nar. 27. 5. 1876)
matka: Josefa Bezchlebová (roz. Kutná) ze Bzence (nar. 19. 10. 1868)
poznámka: Zemřela 24. 2. 1926.
Fridrychová Maria
datum narození: 17. 1. 1899
místo narození: dům čp. 525
otec: Alois Fridrych – strážník při dráze v Bzenci (nar. 24. 7. 1868)
matka: Maria Fridrychová (roz. Bunžová) ze Bzence (nar. 10. 8. 1868)
poznámka: Sezdána 21. 11. 1932 s Leopoldem Žídkem ve Frýdku.
Kumpánová Františka
datum narození: 29. 1. 1899
místo narození: dům čp. 201
otec: Josef Kumpán – kominický mistr v Bzenci (nar. 22. 7. 1868)
matka: Anna Kumpánová (roz. Bičová) ze Bzence (nar. 22. 7. 1867)
poznámka: Sezdána 6. 9. 1921 s Emilem Hušákem.
Sovová Maria
datum narození: 29. 1. 1899
místo narození: dům čp. 104
otec: neuveden
matka: Josefa Sovová ze Bzence (nar. 23. 10. 1873)
poznámka: Zemřela 16. 12. 1935.
Novotný Karel Cyril
datum narození: 3. 2. 1899
místo narození: dům čp. 55 (židovská obec)
otec: Karel Novotný – krejčí v Bzenci (nar. 31. 8. 1871)
matka: Ludmila Novotná (roz. Mixlová) z Boršova u Kyjova (nar. 10. 9. 1872)
Hrbáčková Maria Anna
datum narození: 7. 2. 1899
místo narození: dům čp. 152
otec: František Hrbáček – domkař v Bzenci (nar. 14. 12. 1874)
matka: Františka Hrbáčková (roz. Gazdová) ze Bzence (nar. 10. 5. 1876)
poznámka: Sezdána 24. 10. 1922 s Pavlem Jurečkou.
Meissnerová Maria Apolonia
datum narození: 3. 2. 1899
místo narození: dům čp. 500
otec: Karel Meisnner – kantýnský v kasárnách (nar. 24. 3. 1858)
matka: Karolina Meissnerová (roz. Rausová) z Olbramovic (nar. 23. 9. 1867)
Strnadová Maria Klotilda
datum narození: 8. 2. 1899
místo narození: dům čp. 505
otec: Jakub Strnad – knihař v Bzenci (nar. 30. 4. 1854)
matka: Alžběta Strnadová (roz. Karnufková) z Vracova (nar. 30. 6. 1860)
Formánková Maria
datum narození: 9. 2. 1899
místo narození: dům čp. 373
otec: František Formánek – pohodný v Bzenci (nar. 21. 2. 1858)
matka: Antonia Formánková (roz. Silnicová) z Hluku (nar. 3. 4. 1873)
Řičicová Maria
datum narození: 13. 2. 1899
místo narození: dům čp. 334
otec: František Řičica – podruh v Bzenci (nar. 22. 3. 1865)
matka: Anežka Řičicová (roz. Chvátalová) z Žadovic (nar. 20. 1. 1870)
Hyvnar Vladimír František
datum narození: 19. 2. 1899
místo narození: dům čp. 257
otec: Petr Hyvnar – odborný učitel na měšťanské škole (nar. 10. 6. 1861)
matka: Anna Hyvnarová (roz. Drábková) ze Slušovic (nar. 16. 5. 1861)
poznámka: Sezdán 28. 2. 1925 s Marií Švanygovou v Bílovicích.
Dufalíková Marie
datum narození: 24. 2. 1899
místo narození: dům čp. 504
otec: Vilém Dufalík – zámečník v cukrovaru (nar. 24. 4. 1857)
matka: Maria Dufalíková (roz. Lagová) z Mor. Písku (nar. 30. 1. 1869)
poznámka: Sezdána 21. 2. 1922 s Miroslavem Skálou.
Sutner Miloš Karel
datum narození: 25. 2. 1899
místo narození: dům čp. 94
otec: Karel Sutner – obchodník v Bzenci (nar. 26. 10. 1872)
matka: Maria Sutnerová (roz. Vašíková) ze Bzence (nar. 18. 12. 1874)
Marečková Albina
datum narození: 1. 3. 1899
místo narození: dům čp. 101
otec: Jan Mareček – tkadlec v Bzenci (nar. 25. 10. 1867)
matka: Terezia Marečková (roz. Zaníková) z Ořechova (nar. 25. 10. 1868)
Klučková Štěpánka
datum narození: 3. 3. 1899
místo narození: dům čp. 436
otec: neuveden
matka: Maria Klučková ze Bzence (nar. 3. 4. 1878)
poznámka: Zemřela 25. 9. 1899.
Brázdová Božena
datum narození: 3. 3. 1899
místo narození: dům čp. 287
otec: Jan Brázda – obuvník a domkař v Bzenci (nar. 9. 7. 1857)
matka: Johanna Brázdová (roz. Ježková) ze Bzence (nar. 25. 6. 1860)
poznámka: Zemřela 18. 8. 1899.
Klučka Bedřich František
datum narození: 5. 3. 1899
místo narození: dům čp. 138
otec: František Klučka – domkař v Bzenci (nar. 26. 9. 1875)
matka: Ludmila Klučková (roz. Šebestová) ze Bzence (nar. 30. 10. 1876)
Parobková Josefa
datum narození: 3. 3. 1899
místo narození: dům čp. 514
otec: Ferdinad Parobek – pekařský mistr v Bzenci (nar. 19. 10. 1864)
matka: Františka Parobková (roz. Kašíková) z Kvasic (nar. 13. 12. 1873)
Svobodník Antonín Václav
datum narození: 9. 3. 1899
místo narození: dům čp. 365
otec: neuveden
matka: Maria Svobodníková ze Bzence (nar. 1. 1. 1878)
poznámka: Sezdán 4. 2. 1922 v Ipole.
Valštýn Bedřich Josef
datum narození: 18. 3. 1899
místo narození: dům čp. 355
otec: Josef Valštýn – domkař v Bzenci (nar. 13. 2. 1848)
matka: Františka Valštýnová (roz. Jeníčková) ze Bzence (nar. 5. 3. 1862)
Kováčová Josefa
datum narození: 16. 3. 1899
místo narození: dům čp. 497
otec: Jiří Kováč – zedník a podruh v Bzenci (nar. 16. 4. 1871)
matka: Aloisia Kováčová (roz. Stavjaný) ze Bzence (nar. 30. 8. 1872)
poznámka: Zemřela 4. 9. 1899.
Lovecký Jan Josef
datum narození: 18. 3. 1899
místo narození: dům čp. 211
otec: Tomáš Lovecký – obecní pastýř v Bzenci (nar. 19. 12. 1862)
matka: Kateřina Lovecká (roz. Poštolková) z Domanína (nar. 25. 11. 1860)
poznámka: Zemřel 23. 3. 1899.
Rukavičková Josefa
datum narození: 24. 3. 1899
místo narození: dům čp. 447
otec: Václav Rukavička – krejčí a domkař v Bzenci (nar. 21. 8. 1858)
matka: Josefa Rukavičková (roz. Bezchlebová) z Bzence (nar. 1. 3. 1857)
poznámka: Sezdaná 2. 6. 1924 s Františkem Brázdou v Brně.
Fabrici Jan
datum narození: 28. 3. 1899
místo narození: dům čp. 362
otec: Josef Fabrici – obuvník v Bzenci (nar. 3. 2. 1854)
matka: Amália Fabrici (roz. Čánová) ze Bzence (nar. 27. 10. 1858)
poznámka: Zemřel 2. 4. 1899.
Dobrovský Antonín
datum narození: 29. 3. 1899
místo narození: dům čp. 145
otec: Antonín Dobrovský – domkař v Bzenci (nar. 30. 3. 1866)
matka: Eleonora Dobrovská (roz. Stavjaný) ze Bzence (nar. 19. 10. 1874)
poznámka: Zemřel 10. 4. 1899.
Ulbrechtová Štěpánka Maria
datum narození: 31. 3. 1899
místo narození: dům čp. 79
otec: Edmund Ulbrecht – sedlář v Bzenci (nar. 4. 10. 1857)
matka: Barbora Ulbrechtová (roz. Fádrusová) z Nivnice (nar. 30. 11. 1865)
poznámka: Sezdána 5. 1. 1921 s Jaroslavem Matějíčkem.
Vymazalová Josefa
datum narození: 3. 4. 1899
místo narození: dům čp. 420
otec: Jan Vymazal – domkař v Bzenci (nar. 10. 2. 1866)
matka: Maria Vymazalová (roz. Sedláčková) ze Bzence (nar. 10. 11. 1864)
poznámka: Zemřela 4. 7. 1899.
Vávrová Maria
datum narození: 30. 3. 1899
místo narození: dům čp. 464
otec: Jan Vávra – domkař a obuvník v Bzenci (nar. 3. 3. 1856)
matka: Františka Vávrová (roz. Macháňová) ze Žlutavé (nar. 25. 10. 1853)
poznámka: Sezdána 27. 11. 1920 s Václavem Bačou v Dol. Bojanovicích.
Skřivánek František
datum narození: 6. 4. 1899
místo narození: dům čp. 17
otec: Ondřej Skřivánek – služebný na bzeneckým dvoře (nar. 30. 11. 1872)
matka: Rosalia Skřivánková (roz. Miklendová) z Domanína (nar. 7. 10. 1866)
poznámka: Sezdán 16. 11. 1924 s Marií Balušovou v Brně.
Žák František Karel
datum narození: 9. 4. 1899
místo narození: dům čp. 65
otec: neuveden
matka: Antonia Žáková ze Bzence (nar. 19. 5. 1876)
poznámka: Zemřel 10. 4. 1899.
Charuza Rudolf František
datum narození: 9. 4. 1899
místo narození: dům čp. 199
otec: Josef Charuza – četnický strážmistr v Bzenci (nar. 1. 5. 1855)
matka: Františka Charuzká (roz. Hloušková) z Broumova (nar. 19. 6. 1875)
Jaroš Václav
datum narození: 12. 4. 1899
místo narození: dům čp. 169
otec: Arnošt Jaroš – obuvník v Bzenci (nar. 10. 12. 1871)
matka: Františka Jarošová (roz. Adamčíková) ze Bzence (nar. 4. 10. 1875)
poznámka: Zemřel 28. 1. 1900.
Psotková Aloisia
datum narození: 16. 4. 1899
místo narození: dům čp. 28
otec: Josef Psotka – pekař v Bzenci (nar. 10. 3. 1840)
matka: Amalia Psotková (roz. Šimková) ze Bzence (nar. 21. 8. 1858)
Masopustová Josefa
datum narození: 19. 4. 1899
místo narození: dům čp. 164
otec: neuveden
matka: Filomena Masopustová ze Bzence (nar. 27. 7. 1867)
poznámka: Zemřela 22. 8. 1899.
Kotková Maria
datum narození: 16. 4. 1899
místo narození: dům čp. 100
otec: Jan Kotek – kovář v bzeneckém cukrovaru (nar. 16. 7. 1870)
matka: Johanna Kotková (roz. Riznerová) z Bohuslavic (nar. 24. 6. 1872)
poznámka: Sezdána 8. 3. 1920 v Husovicích.
Konečná Růžena Filoména
datum narození: 24. 4. 1899
místo narození: dům čp. 449
otec: František Konečný – krejčí v Bzenci (nar. 2. 10. 1852)
matka: Rosalia Konečná (roz. Tvarůžková) ze Bzence (nar. 3. 9. 1871)
poznámka: Zemřela 22. 7. 1899.
Jeníčková Josefa Františka
datum narození: 20. 4. 1899
místo narození: dům čp. 48
otec: František Jeníček – krejčí v Bzenci (nar. 2. 4. 1871)
matka: Klotilda Jeníčková (roz. Niklová) ze Bzence (nar. 24. 2. 1875)
Brdečka Florián František
datum narození: 4. 5. 1899
místo narození: dům čp. 303
otec: Mořic Brdečka – kloboučník v Bzenci (nar. 15. 9. 1859)
matka: Anežka Brdečková (roz. Gajdůšková) z Bohuslavic (nar. 5. 2. 1858)
poznámka: Zemřel 11. 8. 1899.
Gazda Antonín Florián
datum narození: 3. 5. 1899
místo narození: dům čp. 466
otec: neuveden
matka: Apolonia Gazdová ze Bzence (nar. 3. 4. 1872)
poznámka: Zemřel 2. 7. 1899.
Novosadová Maria
datum narození: 8. 5. 1899
místo narození: dům čp. 81
otec: Jan Novosad – obuvník v Bzenci (nar. 12. 11. 1873)
matka: Matilda Novosadová (roz. Zelinková) ze Bzence (nar. 18. 3. 1869)
poznámka: Zemřela 15. 5. 1899.
Buriánek Josef
datum narození: 8. 5. 1899
místo narození: dům čp. 394
otec: František Buriánek – domkař v Bzenci (nar. 31. 7. 1869)
matka: Maria Buriánková (roz. Studénková) ze Znorov (nar. 15. 12. 1872)
Machová Aloisie
datum narození: 4. 5. 1899
místo narození: dům čp. 368
otec: František Mach – pekařský pomocník v Bzenci (nar. 30. 4. 1867)
matka: Valburga Machová (roz. Plánková) z Veselí n. Mor. (nar. 4. 4. 1877)
Indruch Josef František
datum narození: 13. 5. 1899
místo narození: dům čp. 384
otec: Josef Indruch – měšťan v Bzenci (nar. 15. 8. 1867)
matka: Josefa Indruchová (roz. Ručková) ze Bzence (nar. 6. 3. 1871)
Hanáček Jaroslav
datum narození: 16. 5. 1899
místo narození: dům čp. 220
otec: František Hanáček – podruh v Bzenci (nar. 7. 3. 1872)
matka: Rosalia Hanáčková (roz. Mičková) z Malé Vrbky (nar. 24. 5. 1874)
poznámka: Zemřel 21. 8. 1900.
Šimčík Bohumil
datum narození: 17. 5. 1899
místo narození: dům čp. 24
otec: Jan Šimčík – pekařský mistr v Bzenci (nar. 26. 7. 1871)
matka: Anna Šimčíková (roz. Sadílková) z Hluku (nar. 18. 6. 1875)
poznámka: Sezdán 14. 9. 1920 s Annou Vašíkovou na Velehradě.
Růžicová Antonia Františka
datum narození: 17. 5. 1899
místo narození: dům čp. 63
otec: Jan Růžica – měšťan v Bzenci (nar. 1. 6. 1861)
matka: Josefa Růžicová (roz. Rychmanová) ze Bzence (nar. 28. 2. 1863)
Jarošová Bohumila Terezia
datum narození: 26. 5. 1899
místo narození: dům čp. 326
otec: Josef Jaroš – zedník v Bzenci (nar. 10. 10. 1874)
matka: Cecilia Jarošová (roz. Matušková) ze Bzence (nar. 30. 12. 1876)
poznámka: Zemřela 24. 12. 1902.
Praus Arnošt Oldřich
datum narození: 26. 5. 1899
místo narození: dům čp. 312
otec: Arnošt Praus – ředitel kúru v Bzenci (nar. 3. 3. 1873)
matka: Ludmila Prausová (roz. Borská) z Příbora (nar. 23. 7. 1876)
Jeníčková Josefa
datum narození: 4. 6. 1899
místo narození: dům čp. 301
otec: Josef Jeníček – tesař v Bzenci (nar. 28. 1. 1869)
matka: Maria Jeníčková (roz. Bukvaldová) z Olšovce (nar. 10. 7. 1868)
Nováková Antonie
datum narození: 12. 6. 1899
místo narození: dům čp. 20
otec: Filip Novák – stolař a domkař v Bzenci (nar. 29. 4. 1855)
matka: Tekla Nováková (roz. Pinkavová) z Žeravic (nar. 22. 9. 1866)
poznámka: Sezdána 29. 10. 1926 v Uh. Hradišti.
Koluchová Maria Josefa Františka
datum narození: 6. 6. 1899
místo narození: dům čp. 77
otec: Robert Koluch – obchodník v Bzenci (nar. 13. 3. 1866)
matka: Maria Koluchová (roz. Přerovská) ze Bzence (nar. 7. 10. 1867)
Vysloužil Miroslav Josef
datum narození: 11. 6. 1899
místo narození: dům čp. 155
otec: Josef Vysloužil – pekař v Bzenci (nar. 18. 8. 1861)
matka: Františka Vysloužilová (roz. Fellmayerová) ze Bzence (nar. 30. 3. 1861)
poznámka: Zemřel 31. 6. 1920 – utopil se ve Firse.
Jakšová Anna Františka
datum narození: 15. 6. 1899
místo narození: dům čp. 387
otec: Jan Jakša – domkař v Bzenci (nar. 15. 5. 1873)
matka: Františka Jakšová (roz. Slavíková) ze Bzence (nar. 29. 9. 1876)
poznámka: Sezdána 6. 6. 1921 s Pavlem Bičem v Brně.
Junek Pavel
datum narození: 17. 6. 1899
místo narození: dům čp. 3
otec: Pavel Junek – měšťan v Bzenci (nar. 6. 7. 1868)
matka: Kristina Junková (roz. Hurtíková) ze Zarazic (nar. 28. 9. 1869)
poznámka: Zemřel 23. 6. 1899.
Stárek Bedřich Raimund
datum narození: 15. 6. 1899
místo narození: dům čp. 274
otec: Raimund Stárek – úředník státních drah (nar. 10. 10. 1869)
matka: Julie Stárková (roz. Mikovičová) ze Bzence (nar. 20. 5. 1879)
poznámka: Sezdán 13. 9. 1930 v Brodku u Nezamyslic.
Kopřiva Jan
datum narození: 21. 6. 1899
místo narození: dům čp. 9
otec: František Kopřiva – podruh v Bzenci (nar. 28. 11. 1875)
matka: Maria Kopřivová (roz. Niklová) ze Bzence (nar. 25. 3. 1871)
poznámka: Sezdán 11. 5. 1925 v Kyjově.
Tarischová Berta
datum narození: 19. 6. 1899
místo narození: dům čp. 17
otec: Kajethan Tarisch – úředník při bzeneckém velkostatku (nar. 7. 2. 1858)
matka: Berta Tarischová (roz. Mačatová) z Vídně (nar. 1. 1. 1877)
poznámka: Zemřela 13. 6. 1924.
Zábelková Bedřiška
datum narození: 22. 6. 1899
místo narození: dům čp. 380
otec: Jan Zábelka – domkař v Bzenci (nar. 30. 1. 1865)
matka: Maria Zábelková (roz. Ručková) ze Bzence (nar. 19. 1. 1864)
poznámka: Sezdána 30. 10. 1921 s Janem Goliášem.
Karnufková Ludmila
datum narození: 11. 7. 1899
místo narození: dům čp. 299
otec: František Karnufek – měšťan v Bzenci (nar. 5. 10. 1863)
matka: Maria Karnufková (roz. Bunžová) ze Bzence (nar. 18. 11. 1860)
poznámka: Sezdána 7. 5. 1923 .
Staníková Klementina
datum narození: 13. 7. 1899
místo narození: dům čp. 125
otec: Matěj Staník – obuvník v Bzenci (nar. 22. 2. 1858)
matka: Maria Staníková (roz. Vanharová) ze Bzence (nar. 22. 1. 1859)
poznámka: Zemřela 20. 7. 1899.
Linhart Leopold Jan
datum narození: 16. 7. 1899
místo narození: dům čp. 312
otec: Jan Linhart – měšťan v Bzenci (nar. 6. 5. 1845)
matka: Alžběta Linhartová (roz. Michnová) ze Bzence (nar. 5. 11. 1870)
poznámka: Sezdán 27. 10. 1932 v Němčičkách s Vlastimilou Huškovou.
Šebesta Petr
datum narození: 30. 7. 1899
místo narození: dům čp. 157
otec: František Šebesta – domkař v Bzenci (nar. 31. 3. 1861)
matka: Terezia Šebestová (roz. Adamčíková) ze Bzence (nar. 7. 10. 1863)
poznámka: Zemřela 19. 4. 1913.
Sládek Josef
datum narození: 13. 8. 1899
místo narození: dům čp. 17
otec: Josef Sládek – panský služebný (nar. 19. 3. 1874)
matka: Maria Sládková (roz. Měsíčková) z Moravan (nar. 31. 1. 1878)
poznámka: Sezdán 25. 5. 1920 ve Veselí n. Mor.
Hanák Josef
datum narození: 14. 8. 1899
místo narození: dům čp. 383
otec: Josef Hanák – tesař v Bzenci (nar. 26. 6. 1861)
matka: Alžběta Hanáková (roz. Bunžová) ze Bzence (nar. 3. 8. 1859)
poznámka: Zemřel 19. 4. 1900.
Koubová Miroslava Marie
datum narození: 13. 8. 1899
místo narození: dům čp. 302
otec: František Kouba – odborný učitel v Bzenci (nar. 24. 1. 1868)
matka: Anna Koubová (roz. Lukášová) ze Bzence (nar. 28. 7. 1866)
poznámka: Sezdána 4. 2. 1926 v Uh. Hradišti s Josefem Černým.
Vrzalová Maria
datum narození: 18. 8. 1899
místo narození: dům čp. 354
otec: Pavel Vrzal – zedník v Bzenci (nar. 24. 3. 1867)
matka: Františka Vrzalová (roz. Gistrová) z Olšovce (nar. 4. 4. 1868)
poznámka: Zemřela 11. 11. 1899.
Pospěchová Maria
datum narození: 21. 8. 1899
místo narození: dům čp. 451
otec: Josef Pospěch – domkař v Bzenci (nar. 12. 3. 1858)
matka: Eleonora Pospěchová (roz. Kutná) z Olšovce (nar. 25. 2. 1859)
poznámka: Zemřela 8. 2. 1900.
Goldmanová Ludmila Anna
datum narození: 28. 8. 1899
místo narození: dům čp. 511
otec: Leopold Goldman – obuvník v Bzenci (nar. 13. 11. 1863)
matka: Klotilda Goldmanová (roz. Žáková) ze Bzence (nar. 23. 2. 1875)
poznámka: Sezdána 6. 2. 1926 v Bratislavě.
Zapletal František
datum narození: 3. 9. 1899
místo narození: dům čp. 74
otec: Cyril Zapletal – podruh v Bzenci (nar. 13. 10. 1867)
matka: Maria Zapletalová (roz. Tomčeková) ze Zarazic (nar. 26. 6. 1869)
poznámka: Sezdán 26. 9. 1926 s Františkou Šebestovou.
Klučková Františka
datum narození: 10. 9. 1899
místo narození: dům čp. 462
otec: Josef Klučka – bednář v Bzenci (nar. 7. 9. 1866)
matka: Františka Klučková (roz. Malotová) ze Bzence (nar. 13. 7. 1872)
Bunža Jan
datum narození: 12. 9. 1899
místo narození: dům čp. 382
otec: Pavel Bunža – měšťan v Bzenci (nar. 25. 6. 1865)
matka: Anna Bunžová (roz. Goliášová) ze Bzence (nar. 18. 7. 1870)
poznámka: Třikráte ženatý: 24. 11. 1924, 30. 1. 1927, 8. 2. 1944.
Dolák František
datum narození: 11. 9. 1899
místo narození: dům čp. 333
otec: Jan Dolák – zedník v Bzenci (nar. 28. 12. 1867)
matka: Filomena Doláková (roz. Zachová) ze Bzence (nar. 15. 6. 1871)
poznámka: Sezdán 4. 11. 1941 v Mor. Ostravě – Přívozu.
Ručka Josef
datum narození: 14. 9. 1899
místo narození: dům čp. 34
otec: neuveden
matka: Maria Ručková ze Bzence (nar. 25. 2. 1875)
poznámka: Zemřel 30. 5. 1900.
Sova František
datum narození: 19. 9. 1899
místo narození: dům čp. 245
otec: František Sova – měšťan v Bzenci (nar. 19. 12. 1852)
matka: Barbora Sovová (roz. Zubková) z Kněžduba (nar. 6. 12. 1857)
poznámka: Zemřel 23. 3. 1900.
Foitová Anna Antonia Albina
datum narození: 16. 9. 1899
místo narození: dům čp. 74
otec: František Foit – respicient finanční stráže (nar. 21. 11. 1859)
matka: Antonie Foitová (roz. Stärková) z Římažova (nar. 18. 12. 1865)
poznámka: Sezdána 19. 5. 1927 na Velehradě.
Repík Bedřich Josef
datum narození: 22. 9. 1899
místo narození: dům čp. 93
otec: František Repík – domkař v Bzenci (nar. 8. 9. 1873)
matka: Anna Repíková (roz. Lesová) z Domanína (nar. 3. 11. 1872)
poznámka: Sezdán 7. 6. 1921 ve Strážnici.
Herinková Maria
datum narození: 28. 9. 1899
místo narození: dům čp. 191
otec: Josef Herink – domkař v Bzenci (nar. 11. 12. 1870)
matka: Filomena Herinková (roz. Procházková) ze Bzence (nar. 15. 8. 1870)
Hrbáčková Františka
datum narození: 1. 10. 1899
místo narození: dům čp. 163
otec: Pavel Hrbáček – domkař v Bzenci (nar. 28. 4. 1868)
matka: Anna Hrbáčková (roz. Žáková) ze Bzence (nar. 9. 6. 1866)
poznámka: Zemřela 28. 1. 1901.
Adamcová Josefa
datum narození: 8. 10. 1899
místo narození: dům čp. 209
otec: František Adamec – měšťan v Bzenci (nar. 23. 11. 1858)
matka: Maria Adamcová (roz. Repíková) z Olšovce (nar. 23. 3. 1859)
poznámka: Sezdána 26. 9. 1920 v Brně.
Kučera Florián
datum narození: 12. 10. 1899
místo narození: dům čp. 334
otec: neuveden
matka: Františka Kučerová ze Bzence (nar. 22. 7. 1878)
Pospěch Petr
datum narození: 17. 10. 1899
místo narození: dům čp. 418
otec: František Pospěch – krejčí v Bzenci (nar. 19. 11. 1866)
matka: Maria Pospěchová (roz. Rudlová) ze Bzence (nar. 4. 9. 1874)
poznámka: Sezdán 5. 2. 1929 s Marií Repíkovou.
Slavík František
datum narození: 18. 10. 1899
místo narození: dům čp. 484
otec: František Slavík – domkař v Bzenci (nar. 7. 4. 1869)
matka: Františka Slavíková (roz. Bystřická) z Čeložnic (nar. 1. 3. 1866)
Novák Pavel
datum narození: 24. 10. 1899
místo narození: dům čp. 542
otec: František Novák – domkař v Bzenci (nar. 5. 11. 1859)
matka: Kristina Nováková (roz. Faltinová) z Turé Lúky (nar. 1. 5. 1873)
Gajdušková Josefa
datum narození: 15. 10. 1899
místo narození: dům čp. 598
otec: Karel Gajdušek – zámečník v cukrovaru (nar. 29. 10. 1863)
matka: Josefa Gajdušková (roz. Šmehlíková) z Roztání (nar. 29. 4. 1866)
Termanová Maria
datum narození: 29. 10. 1899
místo narození: dům čp. 80
otec: Antonín Terman – pekař v Bzenci (nar. 7. 9. 1869)
matka: Filomena Termanová (roz. Beranová) z Kojetína (nar. 12. 1. 1871)
poznámka: Zemřela 25. 11. 1899.
Kozinová Štěpánka
datum narození: 24. 10. 1899
místo narození: dům čp. 17
otec: Jan Kozina – kočí v Bzenci (nar. 9. 2. 1861)
matka: Františka Kozinová (roz. Horká) z Mor. Písku (nar. 30. 9. 1862)
poznámka: Sezdána 19. 11. 1920 s Otakarem Smíškem.
Slavíková Ludmila
datum narození: 10. 11. 1899
místo narození: dům čp. 281
otec: Josef Slavík – měšťan v Bzenci (nar. 1. 1. 1861)
matka: Maria Slavíková (roz. Bičová) ze Bzence (nar. 25. 12. 1863)
poznámka: Zemřela 20. 11. 1899.
Bartoníková Barbora Cecilia
datum narození: 12. 11. 1899
místo narození: dům čp. 385
otec: Antonín Bartoník – podruh v Bzenci (nar. 5. 6. 1866)
matka: Alžběta Bartoníková (roz. Košíková) z Louky (nar. 28. 10. 1864)
poznámka: Zemřela 29. 11. 1899.
Pavková Františka
datum narození: 11. 11. 1899
místo narození: dům čp. 32
otec: Cyril Pavka – služebný při bzenecké poště (nar. 18. 6. 1871)
matka: Kristina Pavková (roz. Komoňová) ze Znorov (nar. 3. 7. 1878)
poznámka: Sezdána 18. 4. 1920 s Jindřichem Bojanovským.
Sigmund Stanislav
datum narození: 12. 11. 1899
místo narození: dům čp. 154
otec: Jan Sigmund – domkař v Bzenci (nar. 3. 7. 1865)
matka: Františka Sigmundová (roz. Šebestová) ze Bzence (nar. 5. 2. 1866)
poznámka: Zemřel 18. 2. 1900.
Šrámek Klement
datum narození: 19. 11. 1899
místo narození: dům čp. 290
otec: František Šrámek – domkař v Bzenci (nar. 31. 1. 1856)
matka: Františka Šrámková (roz. Stavjaný) ze Bzence (nar. 2. 8. 1865)
Goliáš Jan Josef
datum narození: 21. 11. 1899
místo narození: dům čp. 257
otec: Jan Goliáš – měšťan v Bzenci (nar. 15. 7. 1874)
matka: Anna Goliášová (roz. Tvarůžková) ze Bzence (nar. 25. 7. 1871)
poznámka: Sezdán 30. 10. 1921 s Bedřichou Zábelkovou.
Gistrová Štěpánka
datum narození: 28. 11. 1899
místo narození: dům čp. 191
otec: Josef Gistr – dělník v Bzenci (nar. 9. 3. 1870)
matka: Veronika Gistrová (roz. Václavíková) ze Bzence (nar. 1. 3. 1863)
poznámka: Zemřela 23. 12. 1899.
Jeníčková Maria Anna
datum narození: 5. 12. 1899
místo narození: dům čp. 395
otec: Jan Jeníček – tesař v Bzenci (nar. 15. 5. 1867)
matka: Anna Jeníčková (roz. Eimutová) ze Bzence (nar. 27. 7. 1870)
poznámka: Zemřela 2. 2. 1901.
Klučka Karel
datum narození: 10. 12. 1899
místo narození: dům čp. 158
otec: Karel Klučka – rolník v Bzenci
matka: Apolonia Klučková (roz. Flesnerová) ze Bzence (nar. 17. 12. 1879)
poznámka: Sezdán 1. 2. 1927 s Teresií Sigmundovou.
Glosová Maria
datum narození: 10. 12. 1899
místo narození: dům čp. 9
otec: neuveden
matka: Kateřina Glosová z Těmic (nar. 18. 4. 1870)
Skokan František
datum narození: 9. 12. 1899
místo narození: dům čp. 272
otec: Matouš Skokan – služebný v Bzenci (nar. 20. 9. 1869)
matka: Kateřina Skokanová (roz. Bezděková) z Blatnice (nar. 12. 2. 1874)
poznámka: Sezdán 8. 6. 1926. Zemřel 29. 7. 1928 v Uh. Hradišti.
Niklová Štěpánka
datum narození: 18. 12. 1899
místo narození: dům čp. 81
otec: Alois Nikl – stolař a podruh v Bzenci (nar. 8. 12. 1863)
matka: Anna Niklová (roz. Pavlíčková) z Ořechova (nar. 20. 10. 1857)
Vávra Josef
datum narození: 18. 12. 1899
místo narození: dům čp. 9
otec: František Vávra – domkař a obuvník v Bzenci (nar. 30. 3. 1852)
matka: Anna Vávrová (roz. Bíhalová) ze Bzence (nar. 25. 7. 1859)
poznámka: Zemřel 3. 12. 1906.
Eimutová Filomena
datum narození: 22. 12. 1899
místo narození: dům čp. 206
otec: Karel Eimut – krejčovský pomocník v Bzenci (nar. 8. 7. 1868)
matka: Filomena Eimut (roz. Presová) z Vracova (nar. 27. 11. 1867)
poznámka: Sezdána 1. 6. 1924 s Petrem Tkadlecem v Hovoranech.
Dobrovský Jan
datum narození: 27. 12. 1899
místo narození: dům čp. 159
otec: František Dobrovský – podruh v Bzenci (nar. 22. 11. 1858)
matka: Apolonia Dobrovská (roz. Valštýnová) ze Bzence (nar. 1. 11. 1860)
poznámka: Sezdán 17. 1. 1934 v Kyjově.
Procházková Maria Aloisia
datum narození: 31. 12. 1899
místo narození: dům čp. 315
otec: Ferdinand Procházka – městský strážník v Bzenci (nar. 22. 11. 1864)
matka: Antonia Procházková (roz. Růžicová) ze Bzence (nar. 20. 9. 1863)
poznámka: Sezdána 8. 2. 1923.
Bezchleb Jan
datum narození: 28. 12. 1899
místo narození: dům čp. 396
otec: Jan Bezchleb – domkař v Bzenci (nar. 16. 2. 1861)
matka: Terezie Bezchlebová (roz. Jakšová) ze Bzence (nar. 21. 12. 1867)
poznámka: Sezdán 22. 2. 1927 s Terezií Bezchlebovou v Brně.
Pořt Jan
datum narození: 28. 12. 1899
místo narození: dům čp. 14
otec: Ignác Pořt – obuvník v Bzenci (nar. 5. 2. 1864)
matka: Františka Pořtová (roz. Goldmanová) ze Bzence (nar. 3. 10. 1858)
poznámka: Zemřel 15. 2. 1900.
Walter Jan Evangelist
datum narození: 25. 12. 1899
místo narození: dům čp. 279
otec: Jiří Walter – c.k. poštovní expedient v Bzenci (nar. 3. 4. 1865)
matka: Anna Waltrová (roz. Mlčková) ze Bzence (nar. 13. 7. 1876)

 


    zdroj:

  • signatura: 5152; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1877 – 1907; použité strany: 213-227.