Matrika: narození 1895

Sekelý Aloisia
datum narození: 3. 1. 1895
místo narození: dům čp. 447
otec: Jan Sekelý – podruh v Bzenci (nar. 24. 5. 1855)
matka: Františka Sekelý (roz. Klučková) ze Bzence (nar. 27. 5. 1859)
poznámka: Oddána civilně v Olomouci 11. 9. 1924.
Hniličková Anna
datum narození: 3. 1. 1895
místo narození: dům čp. 24
otec: Jan Hnilička – domkař v Bzenci (nar. 2. 7. 1867)
matka: Františka Hniličková (roz. Daňková) ze Bzence (nar. 8. 5. 1867)
Repík Pavel
datum narození: 9. 1. 1895
místo narození: dům čp. 187
otec: Josef Repík – domkař v Bzenci (nar. 18. 3. 1854)
matka: Jenovéfa Repíková (roz. Jurásková) ze Znorov (nar. 16. 1. 1861)
poznámka: Zemřel 2. 4. 1897.
Jan – příjmení neuvedeno
datum narození: 7. 1. 1895
místo narození: dům čp. 199
otec: neuveden
matka: Františka Urbanová ze Bzence (nar. 1. 4. 1862)
poznámka: Zemřel 30. 1. 1895.
Kumpánová Paulina
datum narození: 12. 1. 1895
místo narození: dům čp. 22
otec: František Kumpán – obuvník v Bzenci (nar. 29. 6. 1864)
matka: Maria Kumpánová (roz. Žáková) ze Bzence (nar. 29. 10. 1863)
poznámka: Zemřela 4. 4. 1895.
Strážnický Vincenc
datum narození: 15. 1. 1895
místo narození: dům čp. 409
otec: Jan Strážnický – podruh v Bzenci (nar. 1. 6. 1858)
matka: Františka Strážnická (roz. Rudlová) ze Bzence (nar. 24. 10. 1858)
poznámka: Dvakrát ženat – 21. 4. 1924 a 26. 7. 1931 v Brně.
Pogoda Klement Antonín
datum narození: 18. 1. 1895
místo narození: dům čp. 222
otec: Pavel Pogoda – měšťan v Bzenci (nar. 18. 11. 1863 v Olšovci)
matka: Rosalia Pogodová (roz. Sůčková) ze Bzence (nar. 15. 7. 1865)
poznámka: Zemřel 27. 3. 1895.
Reizenthalerová Anastasia
datum narození: 18. 1. 1895
místo narození: dům čp. 393
otec: František Reizenthaler – bednář v Bzenci (nar. 29. 5. 1867)
matka: Františka Reizenthalerová (roz. Kosečková) z Veselí (nar. 26. 3. 1873)
poznámka: Zemřela 28. 8. 1895.
Hájek Vojtěch
datum narození: 23. 1. 1895
místo narození: dům čp. 373
otec: František Hájek – pohodný v Bzenci (nar. 10. 10. 1867)
matka: Maria Hájková (roz. Kratochvilová) z Pavlovic (nar. 30. 1. 1872)
Nováková Maria
datum narození: 29. 1. 1895
místo narození: dům čp. 39
otec: Julius Novák – stolař v Bzenci (nar. 1. 5. 1867)
matka: Josefa Nováková (roz. Jelínková) ze Bzence (nar. 13. 3. 1873)
Sůčková Maria
datum narození: 3. 2. 1895
místo narození: dům čp. 294
otec: Vincenc Sůček – měšťan v Bzenci (nar. 8. 6. 1867)
matka: Josefa Sůčková (roz. Ježková) ze Bzence (nar. 18. 3. 1856)
Gazda Silvester
datum narození: 6. 2. 1895
místo narození: dům čp. 488
otec: František Gazda – domkař v Bzenci (nar. 6. 3. 1856)
matka: Teresia Gazdová (roz. Masopustová) ze Bzence (nar. 14. 10. 1856)
Klučková Františka
datum narození: 9. 2. 1895
místo narození: dům čp. 251
otec: Josef Klučka – měšťan v Bzenci (nar. 6. 5. 1863)
matka: Johanna Klučková (roz. Jakšová) ze Bzence (nar. 2. 6. 1870)
poznámka: Zemřela 30. 10. 1895.
Tvarůžek Josef
datum narození: 13. 2. 1895
místo narození: dům čp. 9
otec: Jan Tvarůžek – měšťan v Bzenci (nar. 2. 6. 1867)
matka: Anna Tvarůžková (roz. Urbanová) ze Bzence (nar. 6. 10. 1871)
poznámka: Sezdán 23. 4. 1927 v Paříži s Annou Bednářovou.
Kumpán Josef
datum narození: 14. 2. 1895
místo narození: dům čp. 265
otec: Josef Kumpán – kominík v Bzenci (nar. 22. 7. 1868)
matka: Anna Kumpánová (roz. Bičová) ze Bzence (nar. 22. 7. 1867)
poznámka: Sezdán civilně 16. 7. 1923 v Uherském Hradišti s Teresií Junkovou.
Brdečka Jan
datum narození: 14. 2. 1895
místo narození: dům čp. 226
otec: Mořic Brdečka – kloboučník v Bzenci (nar. 15. 9. 1859)
matka: Anežka Brdečková (roz. Gajdušková) z Bohuslavic (nar. 5. 2. 1858)
Zábelka Bedřich
datum narození: 14. 2. 1895
místo narození: dům čp. 380
otec: Jan Zábelka – domkař v Bzenci (nar. 30. 1. 1865)
matka: Maria Zábelková (roz. Ručková) ze Bzence (nar. 19. 1. 1864)
poznámka: Zemřel 2. 4. 1895.
Tvarůžek Jan
datum narození: 16. 2. 1895
místo narození: dům čp. 270
otec: František Tvarůžek – měšťan v Bzenci (nar. 26. 7. 1857)
matka: Maria Tvarůžková (roz. Sůčková) ze Bzence (nar. 21. 2. 1864)
Homolová Maria
datum narození: 16. 2. 1895
místo narození: dům čp. 62
otec: Josef Homola – obuvník v Bzenci (nar. 7. 3. 1863)
matka: Maria Homolová (roz. Kroupová) z Humpolce (nar. 30. 12. 1867)
poznámka: Sezdána 26. 7. 1921.
Růžena – příjmení neuvedeno
datum narození: 20. 2. 1895
místo narození: dům čp. 135
otec: neuveden
matka: Apollonia Nováková ze Bzence (nar. 19. 1. 1871)
Borek Matěj
datum narození: 23. 2. 1895
místo narození: „strážný domek na dráze“
otec: Matěj Borek – strážník na státní trati (24. 2. 1868)
matka: Antonia Borková (roz. Valková) z Vladislavi (nar. 9. 4. 1871)
poznámka: Zemřel 3. 5. 1896.
Helmerová Štěpánka
datum narození: 27. 2. 1895
místo narození: „strážný domek na dráze č. 76“
otec: Karel Helmer – hlídač na trati (nar. 1. 8. 1860)
matka: Susanna Helmerová (roz. Sklenářová) z Rabensburgu (nar. 11. 8. 1867)
poznámka: Sezdána 25. 5. 1930 v Zaječí.
Rudl Bedřich
datum narození: 4. 3. 1895
místo narození: dům čp. 445
otec: František Rudl – obuvník v Bzenci (nar. 26. 5. 1857)
matka: Antonia Rudlová (roz. Kocurková) ze Bzence (nar.19. 5. 1857)
poznámka: Zemřel 29. 5. 1899.
Lopreisová Maria
datum narození: 7. 3. 1895
místo narození: „panský dvůr“
otec: Martin Lopreis – panský pacholek (nar. 16. 10. 1862)
matka: Lucie Lopreisová (roz. Mezihoráková) z Vracova (nar. 14. 12. 1859)
Korvasová Aloisie
datum narození: 15. 3. 1895
místo narození: dům čp. 92
otec: Ignác Korvas – obuvník v Bzenci (nar. 31. 1. 1868)
matka: Josefa Korvasová (roz. Zelinková) ze Bzence (nar. 25. 4. 1868)
poznámka: Zemřela 23. 6. 1895.
Sova Josef
datum narození: 15. 3. 1895
místo narození: dům čp. 104
otec: neuveden
matka: Josefa Sovová ze Bzence (nar. 23. 10. 1873)
poznámka: Zemřel 3. 2. 1905.
Kříž Josef
datum narození: 15. 3. 1895
místo narození: dům čp. 475
otec: neuveden
matka: Anna Křížová z Osvětiman (nar. 26. 7. 1868)
Mývalt Josef
datum narození: 19. 3. 1895
místo narození: „strážný domek na dráze“
otec: Josef Mývalt – strážník na lokální dráze v Bzenci (nar. 23. 3. 1865)
matka: Anežka Mývaltová (roz. Pospěchová) z Vracova (nar. 19. 4. 1864)
Šalenová Růžena
datum narození: 13. 3. 1895
místo narození: „strážný domek na dráze č. 115“
otec: Antonín Šalena – strážník při sev. trati na Soboňkách (nar. 22. 10. 1862)
matka: Františka Šalenová (roz. Buráňová) z Lípy (nar. 8. 7. 1865)
poznámka: Zemřela 19. 3. 1897 v Mikulčicích.
Gazdová Anna Josefa
datum narození: 25. 3. 1895
místo narození: dům čp. 249
otec: Josef Gazda – měšťan v Bzenci (nar. 14. 2. 1842)
matka: Josefa Gazdová (roz. Vašíková) ze Bzence (nar. 17. 5. 1867)
poznámka: Sezdána 7. 1. 1932 s Petrem Kutným.
Ventrčová Marie
datum narození: 26. 3. 1895
místo narození: dům čp. 399
otec: František Ventrča – domkař v Bzenci (nar. 11. 12. 1857)
matka: Františka Ventrčová (roz. Cénková) z Křižanovic (nar. 20. 10. 1853)
poznámka: Zemřela 1. 12. 1896.
Němec Jaroslav
datum narození: 3. 4. 1895
místo narození: dům čp. 465
otec: Vincenc Němec – stolař v Bzenci (nar. 12. 10. 1865 v Brně)
matka: Barbora Němcová (roz. Šalomounová) ze Bzence (nar. 4. 11. 1858)
poznámka: Sezdán 17. 1. 1927 s Bedřichou Gistrovou.
Nevřivá Filipina
datum narození: 16. 4. 1895
místo narození: dům čp. 144
otec: Jan Nevřivý – podruh v Bzenci (nar. 7. 5. 1855)
matka: Terezie Nevřivá (roz. Brhelová) ze Bzence (nar. 16. 10. 1851)
poznámka: Sezdána 8. 2. 1917 s Šimonem Hráčkem.
Böswaldová Maria
datum narození: 19. 4. 1895
místo narození: „kasárna“
otec: Ignác Böswald – c.k. strážmistr v kasárnách (nar. 12. 3. 1860)
matka: Alžběta Böswaldová (roz. Chramostová) z Nového Etinku (nar. 1. 11. 1863)
Tvarůžková Františka
datum narození: 19. 4. 1895
místo narození: dům čp. 247
otec: Antonín Tvarůžek – krejčí v Bzenci (nar. 4. 3. 1870)
matka: Marianna Tvarůžková (roz. Stavjaný) ze Bzence (nar. 10. 12. 1869)
poznámka: Zemřela 10. 9. 1897.
Rukavička Rudolf
datum narození: 15. 4. 1895
místo narození: dům čp. 447
otec: Václav Rukavička – krejčí a domkař v Bzenci (nar. 21. 8. 1858)
matka: Josefa Rukavičková (roz. Bezchlebová) ze Bzence (nar. 1. 3. 1857)
poznámka: Zemřel 27. 3. 1896.
Morgenstern Stanislav
datum narození: 22. 4. 1895
místo narození: dům čp. 200
otec: Eduard Morgenstern – řezník v Bzenci (nar. 17. 10. 1855)
matka: Josefa Morgenstern (roz. Jakšová) ze Bzence (nar. 13. 3. 1859)
poznámka: Zemřel 22. 3. 1896.
Michalíková Anna
datum narození: 5. 5. 1895
místo narození: dům čp. 356
otec: Pavel Michalík – domkař v Bzenci (nar. 2. 8. 1865)
matka: Filomena Michalíková (roz. Huberová) ze Bzence (nar. 26. 11. 1865)
Klučková Josefa
datum narození: 9. 5. 1895
místo narození: dům čp. 462
otec: Josef Klučka – bednář v Bzenci (nar. 17. 9. 1866)
matka: Františka Klučková (roz. Malotová) ze Bzence (nar. 13. 7. 1872)
poznámka: Zemřela 23. 5. 1895.
Otava Bedřich
datum narození: 18. 5. 1895
místo narození: dům čp. 470
otec: neuveden
matka: Františka Otavová ze Bzence (nar. 9. 4. 1875)
poznámka: Zemřel 18. 5. 1895.
Bunža Pavel
datum narození: 17. 5. 1895
místo narození: dům čp. 382
otec: Pavel Bunža – měšťan v Bzenci (nar. 25. 6. 1865)
matka: Anna Bunžová (roz. Goliášová) ze Bzence (nar. 18. 7. 1870)
poznámka: Zemřel 3. 7. 1895.
Šrámková Anna
datum narození: 17. 5. 1895
místo narození: dům čp. 295
otec: František Šrámek – měšťan v Bzenci (nar. 31. 1. 1856)
matka: Františka Šrámková (roz. Stavjaný) ze Bzence (nar. 2. 8. 1865)
poznámka: Dvakrát vdaná – 17. 3. 1923 a 8. 2. 1944 v Přerově.
Stehlík František
datum narození: 21. 5. 1895
místo narození: dům čp. 101
otec: František Stehlík – obuvník v Bzenci (nar. 3. 10. 1855)
matka: Františka Stehlíková (roz. Žádníková) z Mor. Písku (nar. 27. 2. 1854)
poznámka: Zemřel 15. 9. 1895.
Zábelková Marie
datum narození: 22. 5. 1895
místo narození: dům čp. 223
otec: neuveden
matka: Josefa Zábelková ze Bzence (nar. 24. 4. 1871)
poznámka: Zemřela 11. 11. 1895.
Sigmundová Antonia
datum narození: 26. 5. 1895
místo narození: dům čp. 400
otec: Tomáš Sigmund – podruh v Bzenci (nar. 8. 9. 1861)
matka: Apollonia Sigmundová (roz. Štěpaníková) z Kudlovic (nar. 6. 9. 1858)
poznámka: Zemřela 8. 9. 1895.
Sovová Františka
datum narození: 5. 6. 1895
místo narození: dům čp. 245
otec: František Sova – podruh v Bzenci (nar. 19. 2. 1852)
matka: Barbora Sovová (roz. Zubková) z Kněždubu (nar. 6. 12. 1857)
poznámka: zemřela 23. 6. 1895.
Jandlová Antonie
datum narození: 5. 6. 1895
místo narození: dům čp. 337
otec: neuveden
matka: Petronilla Jandlová ze Simmeringu (nar. 8. 1. 1865)
poznámka: Sezdána 4. 9. 1922 s Jindřichem Adamovským v Praze.
Ventrča Antonín
datum narození: 5. 6. 1895
místo narození: dům čp. 102
otec: neuveden
matka: Anna Ventrčová ze Bzence (nar. 26. 7. 1867)
Jurečka Antonín
datum narození: 5. 6. 1895
místo narození: dům čp. 184
otec: Jan Jurečka – domkař v Bzenci (nar. 31. 8. 1867)
matka: Marianna Jurečková (roz. Otavová) ze Bzence (nar. 26. 4. 1869)
poznámka: Zemřel 17. 6. 1895.
Tvarůžková Marie
datum narození: 11. 6. 1895
místo narození: dům čp. 247
otec: neuveden
matka: Aloisia Tvarůžková ze Bzence (nar. 3. 6. 1875)
poznámka: Zemřela 26. 1. 1896.
Kučerová Antonia
datum narození: 13. 6. 1895
místo narození: dům čp. 397
otec: neuveden
matka: Rosalia Kučerová ze Bzence (nar. 4. 9. 1876)
Rachvala Antonín
datum narození: 15. 6. 1895
místo narození: dům čp. 381
otec: Antonín Rachvala – domkař v Bzenci (nar. 2. 1. 1854)
matka: Josefa Rachvalová (roz. Součková) ze Bzence (nar. 8. 8. 1860)
poznámka: Zemřel 8. 3. 1896.
Sigmundová Terezia
datum narození: 12. 6. 1895
místo narození: dům čp. 154
otec: Jan Sigmund – domkař v Bzenci (nar. 3. 7. 1865)
matka: Františka Sigmundová (roz. Šebestová) ze Bzence (nar. 5. 2. 1866)
poznámka: Sezdána 1. 2. 1927 s Karlem Klučkou.
Bublíková Terezia
datum narození: 12. 6. 1895
místo narození: dům čp. 121
otec: Josef Bublík – domkař v Bzenci (nar. 5. 5. 1862)
matka: Terezia Bublíková (roz. Tvarůžková) ze Bzence (nar. 22. 8. 1867)
poznámka: Zemřel 2. 9. 1895.
Hušek Alois
datum narození: 18. 6. 1895
místo narození: dům čp. 84
otec: Antonín Hušek – obchodník v Bzenci (nar. 16. 9. 1840)
matka: Barbora Hušková (roz. Sásová) ze Bzence (nar. 26. 10. 1865)
poznámka: Sezdán 16. 1. 1921 s Růženou Kusákovou v Nové Vsi.
Kolúch Miroslav Josef Augustin
datum narození: 18. 6. 1895
místo narození: dům čp. 77
otec: Robert Kolúch – obchodník v Bzenci (nar. 12. 3. 1866)
matka: Marie Kolúchová (roz. Přerovská) ze Bzence (nar. 7. 10. 1867)
Hostecký Jan Křtitel
datum narození: 25. 6. 1895
místo narození: dům čp. 196
otec: Michael Hostecký – obchodník a měšťan v Bzenci (nar. 20. 9. 1851)
matka: Aloisia Hostecká (roz. Procházková) ze Bzence (nar. 12. 11. 1867)
poznámka: Zemřel 1. 7. 1895.
Psotka Lev
datum narození: 23. 6. 1895
místo narození: dům čp. 28
otec: Josef Psotka – pekař v Bzenci (nar. 10. 3. 1840)
matka: Amálie Psotková (roz. Šimková) ze Bzence (nar. 21. 8. 1858)
poznámka: Zemřel 3. 12. 1897.
Pinterová Pavlína
datum narození: 24. 6. 1895
místo narození: dům čp. 274
otec: Cyril Pintera – stolář v Bzenci (nar. 22. 7. 1860)
matka: Alžběta Pinterová (roz. Ehrlichová) ze Bzence (nar. 31. 7. 1858)
Parobková Marie
datum narození: 3. 7. 1895
místo narození: dům čp. 514
otec: Ferdinand Parobek – pekařský mistr v Bzenci (nar. 19. 10. 1864)
matka: Františka Parobková (roz. Kašíková) z Kvasic (nar. 13. 12. 1873)
poznámka: Zemřela 19. 4. 1896.
Dostál Leo Josef
datum narození: 3. 7. 1895
místo narození: „nádraží Bzenec-Písek“
otec: Antonín Dostál – dozorce skladiště na dráze v Písku (nar. 13. 6. 1872)
matka: Hedvika Dostálová (roz. Špalková) z Prostějova (nar. 5. 1. 1872)
poznámka: Zemřel 18. 1. 1904.
Biča Ludvík
datum narození: 17. 7. 1895
místo narození: dům čp. 327
otec: Pavel Biča – krejčí v Bzenci (nar. 22. 1. 1870)
matka: Marie Bičová (roz. Martináková) ze Bzence (nar. 27. 6. 1870)
poznámka: V roce 1911 proběhla změna příjmení na Bič.
Staněk Jan
datum narození: 24. 7. 1895
místo narození: dům čp. 25
otec: Ignác Staněk – podruh v Bzenci (nar. 31. 1. 1865)
matka: Magdalena Staňková (roz. Raiskupová) z Újezdce (nar. 23. 11. 1862)
poznámka: Sezdán 28. 8. 1923  s Františkou Šebestovou v Krumvíři.
Nevřivá Anna
datum narození: 24. 7. 1895
místo narození: dům čp. 218
otec: Filip Nevřivý – měšťan v Bzenci (nar. 24. 4. 1866)
matka: Františka Nevřivá (roz. Kutná) ze Bzence (nar. 1. 12. 1868)
poznámka: Zemřela 11. 11. 1896.
Bezchlebová Marie
datum narození: 28. 7. 1895
místo narození: dům čp. 396
otec: Jan Bezchleb – domkař v Bzenci (nar. 16. 2. 1861)
matka: Terezia Bezchlebová (roz. Jakšová) ze Bzence (nar. 21. 12. 1867)
poznámka: Zemřela 23. 1. 1896.
Radhouský František
datum narození: 28. 7. 1895
místo narození: dům čp. 479
otec: Jan Radhouský (řečený Ratúzký) podruh v Bzenci (nar. 16. 6. 1859)
matka: Františka Radhouská (roz. Selucká) z Ježova (nar. 9. 6. 1860)
poznámka: Zemřel 10. 11. 1915.
Haidlová Maria
datum narození: 1. 8. 1895
místo narození: dům čp. 352
otec: Leopold Haidl – panský adjunkt v Bzenci (nar. 6. 8. 1872)
matka: Josefa Haidlová (roz. Bunžová) ze Bzence (nar. 26. 12. 1873)
Tůmová Marie
datum narození: 2. 8. 1895
místo narození: dům čp. 342
otec: Josef Tůma – zednický palír v Bzenci (nar. 8. 5. 1858)
matka: Marie Tůmová (roz. Adamcová) ze Bzence (nar. 9. 12. 1861)
poznámka: Sezdána 7. 2. 1921 s Oldřichem Goldmanem.
Čajková Marie
datum narození: 8. 8. 1895
místo narození: „zámek“
otec: Josef Čajka – podruh v Bzenci (nar. 12. 4. 1870)
matka: Amálie Čajková (roz. Pressová) z Vracova (nar. 14. 8. 1860)
Herink Miroslav Jindřich
datum narození: 8. 8. 1895
místo narození: dům čp. 191
otec: Josef Herink – domkař v Bzenci (nar. 11. 12. 1870)
matka: Filomena Herinková (roz. Procházková) ze Bzence (nar. 15. 8. 1870)
poznámka: Dvakrát ženat – 17. 9. 1924 a 13. 8. 1931.
Písařová Božena Anna Marie
datum narození: 30. 7. 1895
místo narození: „nádraží“
otec: František Písař – přednosta stanice Bzenec-Písek (nar. 25. 4. 1855)
matka: Leopoldina Písařová (roz. Sedlářová) z Nezděnic (nar. 15. 11. 1867)
Bartoníková Maria
datum narození: 12. 8. 1895
místo narození: dům čp. 393
otec: Antonín Bartoník – podruh v Bzenci (nar. 5. 6. 1866)
matka: Alžběta Bartoníková (roz. Košíková) z Louky (nar. 28. 10. 1864)
poznámka: Zemřela 13. 2. 1896.
Kolář Josef
datum narození: 13. 8. 1895
místo narození: dům čp. 193
otec: Josef Kolář – krejčí v Bzenci (nar. 12. 3. 1846)
matka: Kateřina Kolářová (roz. Vojčíková) z Jarošovic (nar. 11. 7. 1866)
poznámka: Sezdán 10. 1. 1920 s Růženou Březinovou.
Kašpárek Bedřich
datum narození: 15. 8. 1895
místo narození: dům čp. 70
otec: Antonín Kašpárek – stolař v Bzenci (nar. 9. 7. 1854)
matka: Anna Kašpárková (roz. Mikulková) z Komně (nar. 11. 5. 1861)
poznámka: Zemřel 12. 12. 1900.
Nešněrová Anna Kateřina
datum narození: 12. 8. 1895
místo narození: dům čp. 199
otec: František Nešněra – zvěrolékař v Bzenci (nar. 26. 9. 1869)
matka: Anna Nešněrová (roz. Brunclíková) od Jičína (nar. 7. 8. 1870)
Grombíř Josef
datum narození: 29. 8. 1895
místo narození: dům čp. 124
otec: Martin Grombíř – domkař v Bzenci (nar. 18. 10. 1866)
matka: Františka Grombířová (roz. Rudlová) ze Bzence (nar. 30. 12. 1863)
Zálešák Ondřej
datum narození: 8. 9. 1895
místo narození: dům čp. 61
otec: Ondřej Zálešák – podruh v Bzenci (nar. 28. 11. 1861)
matka: Terezia Zálešáková (roz. Ručková) ze Bzence (nar. 24. 4. 1863)
poznámka: Sezdán 5. 1. 1920 v  Jablonici u Nitry s Annou Mikulášovou.
Mývaltová Marie
datum narození: 14. 9. 1895
místo narození: dům čp. 17
otec: František Mývalt – panský kočí v Bzenci (nar. 1. 2. 1863)
matka: Kateřina Mývaltová (roz. Klimešová) z Vracova (nar. 27. 12. 1861)
Mačalík Josef
datum narození: 15. 9. 1895
místo narození: dům čp. 81
otec: Baltazar Mačalík – podruh v Bzenci (nar. 19. 6. 1865)
matka: Kateřina Mačalíková (roz. Ondrášová) z Myjavy (nar. 9. 11. 1857)
Kučera Josef
datum narození: 20. 9. 1895
místo narození: dům čp. 233
otec: Ignác Kučera – měšťan v Bzenci (nar. 6. 4. 1860)
matka: Kateřina Kučerová (roz. Slavíková) ze Bzence (nar. 29. 10. 1860)
poznámka: Sezdán 25. 2. 1924 v Brně.
Lakosil Rudolf František
datum narození: 1. 10. 1895
místo narození: dům čp. 432
otec: Augustin Lakosil – krejčí v Bzenci (nar. 24. 1. 1859)
matka: Anna Lakosilová (roz. Pechová) ze Bzence (nar. 2. 7. 1861)
poznámka: Zemřel 1. 5. 1896.
Niklová Františka
datum narození: 2. 10. 1895
místo narození: dům čp. 423
otec: Alois Nikl – podruh a stolář v Bzenci (nar. 8. 12. 1863)
matka: Anna Niklová (roz. Pavlíčková) z Ořechova (nar. 20. 10. 1857)
poznámka: Zemřela 14. 6. 1896.
Dobrovský František
datum narození: 2. 10. 1895
místo narození: dům čp. 160
otec: František Dobrovský – podruh v Bzenci (nar. 22. 11. 1858)
matka: Apollonia Dobrovská (roz. Valštýnová) ze Bzence (nar. 1. 11. 1860)
poznámka: Zemřel koncem května roku 1945.
Růžicová Terezie
datum narození: 9. 10. 1895
místo narození: dům čp. 456
otec: Tomáš Růžica – podruh v Bzenci (nar. 18. 8. 1867)
matka: Terezie Růžicová (roz. Sigmundová) ze Bzence (nar. 26. 6. 1862)
Růžicová Terezie
datum narození: 12. 10. 1895
místo narození: dům čp. 391
otec: František Růžica – domkař v Bzenci (nar. 9. 7. 1857)
matka: Terezie Růžicová (roz. Pressová) z Vracova (nar. 30. 9. 1861)
poznámka: Sezdána 27. 1. 1920 s Hynkem Rokytou.
Bělík Ferdinand
datum narození: 16. 10. 1895
místo narození: dům čp. 535
otec: Tomáš Bělík – obuvník v Bzenci (nar. 31. 12. 1867)
matka: Anna Bělíková (roz. Pečírková) z Bylnice (nar. 20. 5. 1865)
Karnufková Terezie
datum narození: 17. 10. 1895
místo narození: dům čp. 143
otec: Pavel Karnufek – měšťan v Bzenci (nar. 23. 8. 1866)
matka: Františka Karnufková (roz. Nevřivá) ze Bzence (nar. 7. 3. 1864)
poznámka: Zemřela 17. 11. 1895.
Fösselová Štěpánka
datum narození: 26. 10. 1895
místo narození: dům čp. 37
otec: Rudolf Fössel – soustružnický mistr v Bzenci (nar. 24. 4. 1868)
matka: Filomena Fösselová (roz. Holasová) z Mor. Písku (nar. 15. 4. 1865)
poznámka: Sezdána 4. 10. 1922 s Františkem karlíkem v Mor. Písku.
Ventrča Petr
datum narození: 1. 11. 1895
místo narození: dům čp. 239
otec: Martin Ventrča – měšťan v Bzenci (nar. 1. 11. 1862)
matka: Františka Ventrčová (roz. Jurečková) ze Bzence (nar. 14. 6. 1858)
poznámka: Sezdán 22. 11. 1922 v Brně u sv. Jakuba.
Šebesta Josef
datum narození: 2. 11. 1895
místo narození: dům čp. 157
otec: František Šebesta – domkař v Bzenci (nar. 31. 3. 1861)
matka: Terezie Šebestová (roz. Adamčíková) ze Bzence (nar. 7. 10. 1863)
Klinkovská Josefa
datum narození: 5. 11. 1895
místo narození: dům čp. 73
otec: Jan Klinkovský – řezník v Bzenci (nar. 14. 5. 1858 ve Zlíně)
matka: Josefa Klinkovská (roz. Marečková) ze Bzence (nar. 2. 1. 1865)
poznámka: Zemřela 5. 11. 1895.
Niklová Maria Antonia
datum narození: 6. 11. 1895
místo narození: dům čp. 471
otec: neuveden
matka: Maria Niklová ze Bzence (nar. 25. 3. 1871)
poznámka: Zemřela 19. 11. 1895.
Růžica Josef
datum narození: 7. 11. 1895
místo narození: dům čp. 372
otec: Jan Růžica – domkař v Bzenci (nar. 9. 3. 1872)
matka: Františka Růžicová (roz. Brňáková) ze Bzence (nar. 4. 1. 1873)
poznámka: Zemřel 30. 11. 1948 v léčebně pro duševně choré v Brně.
Šetinová Maria
datum narození: 7. 11. 1895
místo narození: dům čp. 226
otec: Josef Šetina – podruh v Bzenci (nar. 19. 3. 1869)
matka: Františka Šetinová (roz. Polancová) z Olšovce (nar. 14. 3. 1856)
Brázda Josef František
datum narození: 12. 11. 1895
místo narození: dům čp. 227
otec: Josef Brázda – měšťan v Bzenci (nar. 18. 12. 1861)
matka: Rozália Brázdová (roz. Slavíková) ze Bzence (nar. 22. 1. 1861)
poznámka: Sezdán 25. 10. 1921. Zemřel 26. 7. 1952 v Bzenci.
Junková Terezie
datum narození: 14. 11. 1895
místo narození: dům čp. 385
otec: Jan Junek – domkař v Bzenci (nar. 14. 8. 1846)
matka: Aloisia Junková (roz. Nováková) ze Bzence (nar. 10. 7. 1858)
poznámka: Sezdána 16. 7. 1923 v Uh. Hradišti.
Ručka Jan Petr
datum narození: 19. 11. 1895
místo narození: dům čp. 334
otec: Jan Ručka – měšťan v Bzenci (nar. 28. 12. 1863)
matka: Josefa Ručková (roz. Jurečková) ze Bzence (nar. 29. 7. 1863)
poznámka: Sezdán 14. 1. 1923 s Marií Jakšovou v Brně.
Pospěchová Marie
datum narození: 28. 11. 1895
místo narození: dům čp. 418
otec: František Pospěch – obuvník v Bzenci (nar. 19. 11. 1866)
matka: Maria Pospěchová (roz. Rudlová) ze Bzence (nar. 4. 9. 1874)
poznámka: Zemřela 19. 12. 1895.
Tvarůžková Marie
datum narození: 28. 11. 1895
místo narození: dům čp. 204
otec: Jan Tvarůžek – domkař v Bzenci (nar. 21. 9. 1878)
matka: Anna Tvarůžková (roz. Řezníčková) z Olšovce (nar. 27. 1. 1874)
Novák Leopold
datum narození: 30. 11. 1895
místo narození dům čp. 20
otec: Filip Novák – stolář a domkař v Bzenci (nar. 29. 4. 1855)
matka: Tekla Nováková (roz. Pinkavová) ze Žeravic (nar. 22. 9. 1866)
poznámka: Sezdán 14. 11. 1927 s Annou Křížkovou v Uherském Hradišti.
Vysloužilová Františka Ludmila
datum narození: 28. 11. 1895
místo narození: dům čp. 155
otec: Josef Vysloužil – pekař v Bzenci (nar. 18. 8. 1861)
matka: Františka Vysloužilová (roz. Fellmayerová) ze Bzence (nar. 30. 3. 1861)
poznámka: Zemřela 18. 2. 1897.
Meissnerová Štěpánka Marie
datum narození: 7. 12. 1895
místo narození: „kasárna“
otec: Karel Meissner – hostinský v kasárnách (nar. 24. 3. 1858)
matka: Karolina Meissnerová (roz. Rausová) z Olbramovic (nar. 23. 9. 1867)
Reizenthalerová Štěpánka
datum narození: 10. 12. 1895
místo narození: dům čp. 393
otec: František Reizenthaler – bednář v Bzenci (nar. 29. 5. 1867)
matka: Františka Reizenthalerová (roz. Kosečková) z Veselí (nar. 26. 3. 1873)
poznámka: Sezdána 12. 10. 1926 s Andělínem Tomčalou na Velehradě.
Eimuthová Marie
datum narození: 20. 12. 1895
místo narození: dům čp. 104
otec: Karel Eimuth – krejčovský pomocník v Bzenci (nar. 8. 7. 1868)
matka: Filomena Eimuthová (roz. Pressová) z Vracova (nar. 27. 11. 1867)

 


    zdroj:

  • signatura: 5152; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1877 – 1907; použité strany: 158-170.