Matrika: narození 1892

Applová Anna
datum narození: 2. 1. 1892
místo narození: dům čp. 508
otec: Josef Appl – strážník na výhybkách při dráze v Bzenci
matka: Johanna Applová (roz. Klingerová) z Krasíkova
poznámka: Sezdána 14. 2. 1920 v Brumově.
Jurečka Filip
datum narození: 6. 1. 1892
místo narození: dům čp. 236
otec: Pavel Jurečka – měšťan v Bzenci
matka: Juliána Jurečková (roz. Tománková) z Vracova.
Lakosil Augustin
datum narození: 7. 1. 1892
místo narození: dům čp. 432
otec: Augustin Lakosil – krejčí v Bzenci
matka: Anna Lakosilová (roz. Pechová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 11. 1. 1892.
Důfalík Josef
datum narození: 6. 1. 1892
místo narození: dům čp. 504
otec: Vilém Důfalík – zámečník v cukrovaru
matka: Maria Důfalíková (roz. Lagová) z Písku
poznámka: Sezdán 27. 7. 1922 v Brně.
Klučka Pavel
datum narození: 9. 1. 1892
místo narození: dům čp. 251
otec: Josef Klučka – měšťan v Bzenci
matka: Johanna Klučková (roz. Jakšová) ze Bzence
poznámka: Sezdán 7. 11. 1922.
Karnufková Maria
datum narození: 9. 1. 1892
místo narození: dům čp. 229
otec: František Karnufek – měšťan v Bzenci
matka: Maria Karnufková (roz. Bunžová) ze Bzence
poznámka: Oddána 30. 1. 1912 s Jelínkem Filipem v Bzenci.
Novosád Pavel
datum narození: 11. 1. 1892
místo narození: dům čp. 150
otec: Jan Novosád – domkař v Bzenci
matka: Anna Novosádová (roz. Goliášová) ze Bzence
poznámka: Sezdán 17. 4. 1921 s Josefou Ventrčovou.
Klinkovská Maria
datum narození: 14. 1. 1892
místo narození: dům čp. 73
otec: Jan Klinkovský – řezník v Bzenci
matka: Josefa Klinkovská (roz. Marečková) ze Bzence
poznámka: Oddána 9. 10. 1911 s Kubíčkem Robertem v Bzenci.
František – příjmení neuvedeno
datum narození: 19. 1. 1892
místo narození: dům čp. 295
otec: neuveden
matka: Maria Stavjaný ze Bzence
Kumpán Bedřich
datum narození: 23. 1. 1892
místo narození: dům čp. 22
otec: František Kumpán – obuvník v Bzenci
matka: Maria Kumpánová (roz. Žáková) ze Bzence
Novák Pavel
datum narození: 24. 1. 1892
místo narození: dům čp. 252
otec: Filip Novák – měšťan v Bzenci
matka: Anna Nováková z Olšovce
Rybová Maria
datum narození: 28. 1. 1892
místo narození: „v zámku“
otec: Josef Ryba – panský kočí
matka: Barbora Rybová (roz. Rygarová) z Vracova
Jakšová Anna
datum narození: 29. 1. 1892
místo narození: dům čp. 168
otec: Josef Jakša – domkař v Bzenci
matka: Františka Jakšová (roz. Flessnerová) ze Bzence
poznámka: Sezdána 17. 9. 1924 s Miroslavem Herinkem.
Sommer Josef
datum narození: 1. 2. 1892
místo narození: dům čp. 224
otec: František Sommer – měšťan v Bzenci
matka: Josefa Sommerová (roz. Orlická) ze Bzence
poznámka: Zemřel 26. 4. 1892.
Vidlářová Maria
datum narození: 29. 1. 1892
místo narození: dům čp. 287
otec: Vilém Vidlář – obchodník v Bzenci
matka: Aloisia Vidlářová (roz. Dušovská) z Větrného Jeníkova (okr. Humpolec)
poznámka: Sezdána 6. 4. 1920(9) na Hostýně.
Bartoníková Františka
datum narození: 1. 2. 1892
místo narození: dům čp. 367
otec: Antonín Bartoník – podruh v Bzenci
matka: Alžběta Bartoníková (roz. Košíková) z Louky
poznámka: Zemřela 20. 4. 1892.
Škoda Josef
datum narození: 3. 2. 1892
místo narození: dům čp. 254
otec: Josef Škoda – měšťan a obuvník v Bzenci
matka: Maria Škodová (roz. Žihová) ze Bzence
poznámka: Sezdán 4. 2. 1920 s Františkou Čajkovou ve Vracově.
Študent František
datum narození: 10. 2. 1892
místo narození: dům čp. 407
otec: František Študent – krejčí v Bzenci
matka: Karolina Študentová (roz. Šalomounová) ze Bzence
poznámka: Sezdán 5. 10. 1920 s Marií Kožuškovou v Brně.
Důfalík Jan Alois
datum narození: 12. 2. 1892
místo narození: dům čp. 347
otec: Karel Důfalík – bednář v Bzenci
matka: Julia Důfalíková (roz. Demasý) ze Bzence
poznámka: Sezdán 17. 9. 1938 v Brně.
Mývaltová Růžena
datum narození: 11. 2. 1892
místo narození: dům čp. 17
otec: František Mývalt – kočí v Bzenci
matka: Kateřina Mývaltová (roz. Klimešová) z Vracova
poznámka: Zemřela 11. 9. 1892.
Kolářová Františka
datum narození: 8. 2. 1892
místo narození: dům čp. 400
otec: Jan Kolář – podruh v Bzenci
matka: Anna Kolářová (roz. Chromečková) ze Znorov
poznámka: Zemřela 20. 6. 1892.
Psotka Josef
datum narození: 15. 2. 1892
místo narození: dům čp. 28 (židovská obec)
otec: Josef Psotka – pekař v Bzenci
matka: Amália Psotková (roz. Šimková) ze Bzence
poznámka: Sezdán 21. 8. 1920.
Ručka Robert
datum narození: 27. 2. 1892
místo narození: dům čp. 20
otec: Josef Ručka – podruh v Bzenci
matka: Terezia Ručková (roz. Matůšková) ze Bzence
Pogoda František
datum narození: 28. 2. 1892
místo narození: dům čp. 222
otec: Pavel Pogoda – měšťan v Bzenci
matka: Rosália Pogodová (roz. Sůčková) ze Bzence
František – příjmení neuvedeno
datum narození: 11. 3. 1892
místo narození: dům čp. 407
otec: neuveden
matka: Františka Novotná – dělnice v Bzenci – původem z Křtin
poznámka: Zemřel 17. 4. 1892.
Kutný Pavel
datum narození: 12. 3. 1892
místo narození: dům čp. 199
otec: Pavel Kutný – měšťan v Bzenci
matka: Anna Kutná (roz. Jakšová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 29. 4. 1892.
Sigmund Josef
datum narození: 10. 3. 1892
místo narození: dům čp. 400
otec: Tomáš Sigmund – podruh v Bzenci
matka: Apollonia Sigmundová (roz. Štěpaníková) z Kudlovic
Tesaříková Františka
datum narození: 4. 3. 1892
místo narození: dům čp. 76 (strážní domek při dráze)
otec: Jan Tesařík – strážník při severní dráze
matka: Kateřina Tesaříková (roz. Flessnerová) ze Bzence
Těšínská Maria
datum narození: 10. 3. 1892
místo narození: dům čp. 403
otec: Pavel Těšínský – domkař v Bzenci
matka: Klára Těšínská (roz. Rudlová) ze Bzence
poznámka: Sezdána 11. 10. 1921 s Boleslavem Dvořákem.
Baumgartner Josef
datum narození: 12. 3. 1892
místo narození: „nádraží Bzenec-Písek“
otec: Josef Baumgartner – úředník na severní dráze ve Bzenci
matka: Augusta Baumgartnerová (roz. Birgusová) z Přerova
Nováková Josefa
datum narození: 17. 3. 1892
místo narození: dům čp. 39
otec: Julius Novák – stolář v Bzenci
matka: Josefa Nováková (roz. Jelínková) ze Bzence
poznámka: Oddána 4. 7. 1910 s Bedřichem Sýkorou v Bzenci.
Sutner Josef
datum narození: 19. 3. 1892
místo narození: dům čp. 65
otec: Robert František Sutner – krejčí v Bzenci
matka: Aloisia Sutnerová (roz. Žáková) ze Bzence
poznámka: Sezdán 26. 9. 1920.
Valštýnová Františka
datum narození: 23. 3. 1892
místo narození: dům čp. 13
otec: Josef Valštýn – měšťan v Bzenci
matka: Mariana Valštýnová (roz. Procházková) ze Bzence
Staňková Maria
datum narození: 27. 3. 1892
místo narození: dům čp. 17
otec: František Staněk – pacholek na dvoře v Bzenci
matka: Maria Staňková (roz. Heklová) z Vracova
poznámka: Sezdána 21. 11. 1922 s Martinem Novákem v Přívoze.
Junková Maria
datum narození: 1. 4. 1892
místo narození: dům čp. 3
otec: Pavel Junek – měšťan v Bzenci
matka: Kristina Junková (roz. Hurtíková) ze Zarazic
Edler Josef
datum narození: 4. 4. 1892
místo narození: dům čp. 340
otec: František Edler – podruh v Bzenci
matka: Juliána Edlerová (roz. Nováková) z Újezdce
poznámka: Zemřel 5. 12. 1893.
Mezihoráková Františka
datum narození: 6. 4. 1892
místo narození: „hájovna“
otec: Pavel Mezihorák – hajný na Vilémově dvoře
matka: Terezia Mezihoráková (roz. Išová) z Vracova
poznámka: Sezdána 7. 9. 1921 s Františkem Dluhošem.
Juřicová Štěpánka
datum narození: 14. 4. 1892
místo narození: dům čp. 37
otec: Štěpán Juřica – krejčí v Bzenci
matka: Maria Juřicová (roz. Hatašová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 13. 1. 1893.
Zelinková Terezia
datum narození: 22. 4. 1892
místo narození: dům čp. 374
otec: Jan Zelinka – obuvník v Bzenci
matka: Kateřina Zelinková (roz. Strouhalová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 20. 6. 1893.
Klučka Filip
datum narození: 29. 4. 1892
místo narození: dům čp. 353
otec: Jan Klučka – měšťan v Bzenci
matka: Josefa Klučková (roz. Urbanová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 29. 4. 1892.
Domanská Maria
datum narození: 5. 5. 1892
místo narození: dům čp. 13
otec: Eduard Domanský – zámečník v Bzenci
matka: Karolina Domanská (roz. Klausová) z Jeny
poznámka: Zemřela 15. 9. 1892.
Rybařík Jan Vladislav
datum narození: 16. 5. 1892
místo narození: dům čp. 42
otec: František Rybařík – řezník v Bzenci
matka: Amalia Rybaříková (roz. Lakosilová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 2. 9. 1896 v Tvrdonicích u Břeclavi.
Cigánek Jan
datum narození: 17. 5. 1892
místo narození: dům čp. 512
otec: František Cigánek – topič parostroje při dráze v Bzenci
matka: Josefa Cigánková (roz. Kastingerová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 15. 6. 1892.
Sauczek (od r. 1947 změněno na Souček) Karel František
datum narození: 16. 5. 1892
místo narození: dům čp. 38
otec: Karel Sauczek – naddozorce c.k. finanční v Napajedlích
matka: Aloisia Sauczek (roz. Šálková) z Chropyně
poznámka: Sezdán 16. 5. 1920 v Hodoníně.
Běhavková Františka
datum narození: 22. 5. 1892
místo narození: dům čp. 180
otec: František Běhavka – podruh v Bzenci
matka: Mariana Běhavková (roz. Vrzalová) ze Bzence
Kuchař Antonín
datum narození: 28. 5. 1892
místo narození: dům čp. 208
otec: František Kuchař – domkař v Bzenci
matka: Františka Kuchařová (roz. Kučerová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 12. 9. 1892.
Vrzalová Bernardina
datum narození: 23. 5. 1892
místo narození: dům čp. 45
otec: Josef Vrzal – řezník v Bzenci
matka: Františka Vrzalová (roz. Šuchray) ze Záhorovic
poznámka: Zemřela 5. 9. 1892.
Škraňák Jan
datum narození: 24. 5. 1892
místo narození: dům čp. 373
otec: Robert Škraňák – výtažný v Bzenci
matka: Františka Škraňáková (roz. Kryštofová) z Milotic
Ručka František
datum narození: 2. 6. 1892
místo narození: dům čp. 34
otec: neuveden
matka: Anna Ručková ze Bzence
poznámka: Zemřel 2. 6. 1892.
Ružicová Josefa
datum narození: 9. 6. 1892
místo narození: dům čp. 391
otec: František Ružica – podruh v Bzenci
matka: Terezia Ružicová (roz. Pressová) z Vracova
poznámka: Zemřela 25. 8. 1892.
Rukavička Jan Antonín
datum narození: 5. 6. 1892
místo narození: dům čp. 447
otec: Václav Rukavička – krejčí a domkař v Bzenci
matka: Josefa Rukavičková (roz. Bezchlebová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 7. 1. 1894.
Raabová Aloisia Antonia
datum narození: 13. 6. 1892
místo narození: dům čp. 82
otec: Alois Raab – c.k. poštovní a telegrafní výpravčí v Bzenci
matka: Maria Raabová (roz. Kolůchová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 27. 6. 1892.
Kuchař Antonín
datum narození: 14. 6. 1892
místo narození: dům čp. 187
otec: Antonín Kuchař – domkař a zedník v Bzenci
matka: Veronika Kuchařová (roz. Siručková) z Břesovic
poznámka: Sezdán 28. 9. 1920 s Marií Kovaříkovou v Borkovanech.
Försterová Maria
datum narození: 26. 6. 1892
místo narození: dům čp. 35
otec: Ferdinand Förster – obuvník ve Bzenci
matka: Emilia Försterová (roz. Tvarůžková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 26. 6. 1893.
Kuchař Vincenc
datum narození: 2. 7. 1892
místo narození: dům čp. 275
otec: Vincenc Kuchař – měšťan v Bzenci
matka: Josefa Kuchařová (roz. Bunžová) ze Bzence
Koluchová Ludmilla Maria Josefa
datum narození: 18. 6. 1892
místo narození: dům čp. 77
otec: Robert Koluch – obchodník v Bzenci
matka: Maria Koluchová (roz. Přerovská) ze Bzence
Cyril – příjmení neuvedeno
datum narození: 5. 7. 1892
místo narození: dům čp. 125
otec: neuveden
matka: Filomena Vanharová ze Bzence
poznámka: Zemřel 27. 3. 1893.
Suchý Karel
datum narození: 23. 6. 1892
místo narození: dům čp. 507
otec: Ludvík Arnošt Suchý – přednosta stanice v Bzenci
matka: Eleonora Suchá (roz. Hatašová) ze Bzence
Mádová Hedvika
datum narození: 9. 7. 1892
místo narození: dům čp. 92
otec: Cyril Máda – dělník v Bzenci
matka: Anna Mádová (roz. Žádníková) z Moravského Písku
poznámka: Sezdána 20. 5. 1929 s Repíkem Cyrilem v Kyjově.
Müller Alois
datum narození: 13. 7. 1892
místo narození: dům čp. 80 (strážný domek při žel. trati)
otec: Leopold Müller – strážník na severní dráze
matka: Terezia Müllerová (roz. Wilibschlagerová) z Angern
poznámka: Zemřel 11. 8. 1899.
Vybíral Jan
datum narození: 8. 7. 1892
místo narození: dům čp. 144
otec: Jan Vybíral – příručí v cukrovaru
matka: Maria Vybíralová (roz. Maternová) z Bučovic
poznámka: Zemřel 22. 11. 1893 v Podivíně.
Fluger František Xaver Karel
datum narození: 24. 7. 1892
místo narození: dům čp. 316
otec: František Fluger – c.k. poštmistr a lékárník v Bzenci
matka: Maria Flugerová (roz. Lišková) ze Strážnice
poznámka: Zastřelil se 7. 4. 1914.
Hlaváček František
datum narození: 31. 7. 1892
místo narození: dům čp. 28
otec: Antonín Hlaváček – kloboučník v Bzenci
matka: Josefa Hlaváčková z Bartoňova
poznámka: Zemřel 31. 7. 1892.
Vysloužilová Maria
datum narození: 14. 8. 1892
místo narození: dům čp. 155
otec: Josef Vysloužil – pekař v Bzenci
matka: Františka Vysloužilová (roz. Fellmayerová) ze Bzence
Vávra Jan
datum narození: 25. 8. 1892
místo narození: dům čp. 385
otec: František Vávra – obuvník v Bzenci
matka: Anna Vávrová (roz. Bíhalová) ze Bzence
Študent Pavel
datum narození: 28. 8. 1892
místo narození: dům čp. 233
otec: Pavel Študent – měšťan v Bzenci
matka: Mariana Študentová (roz. Kučerová) ze Bzence
Sovová Terezia
datum narození: 31. 8. 1892
místo narození: dům čp. 245
otec: František Sova – podruh v Bzenci
matka: Barbora Sovová (roz. Zubková) z Kněždubu
Slavík Jan
datum narození: 1. 9. 1892
místo narození: dům čp. 281
otec: Josef Slavík – měšťan v Bzenci
matka: Maria Slavíková (roz. Bičová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 2. 12. 1892.
Čermáková Maria Terezia
datum narození: 31. 8. 1892
místo narození: dům čp. 46
otec: Josef Čermák – obuvník v Bzenci
matka: Maria Čermáková (roz. Kubíčková) z Jakubovic
poznámka: Zemřela 30. 9. 1892.
Brázdová Maria
datum narození: 31. 8. 1892
místo narození: dům čp. 287
otec: Jan Brázda – obuvník a domkař v Bzenci
matka: Johanna Brázdová (roz. Ježková) ze Bzence
Lakosil Richard
datum narození: 31. 8. 1892
místo narození: dům čp. 139
otec: Josef Lakosil – zámečník v Bzenci
matka: Maria Lakosilová (roz. Sigmundová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 22. 11. 1896.
Hofbauer Jan Karel
datum narození: 1. 9. 1892
místo narození: „kasárna“
otec: Jan Hofbauer – c.k. strážmistr v kasárnách
matka: Anna Hofbauerová (roz. Dopplingerová) z Tvaiskirchen
Zálešáková Terezia
datum narození: 11. 9. 1892
místo narození: dům čp. 53
otec: Ondřej Zálešák – podruh v Bzenci
matka: Terezia Zálešáková (roz. Ručková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 18. 11. 1894.
Goldmann Jan František
datum narození: 6. 9. 1892
místo narození: dům čp. 311
otec: Jan Goldmann – hostinský v Bzenci
matka: Cecilia Goldmannová ze Bzence
poznámka: Sezdán 12. 2. 1924 v Ježově.
Gazda Josef
datum narození: 15. 9. 1892
místo narození: dům čp. 249
otec: Josef Gazda – měšťan v Bzenci
matka: Josefa Gazdová (roz. Vašíková) ze Bzence
poznámka: Prohlášen za mrtvého dnem 31. 12. 1924 – usnesením kraj. soudu.
Dobrovský František
datum narození: 16. 9. 1892
místo narození: dům čp. 160
otec: František Dobrovský – podruh v Bzenci
matka: Apollonia Dobrovská (roz. Valštýnová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 26. 1. 1893.
Vendy Hedvika Terezia
datum narození: 6. 9. 1892
místo narození: „kasárna“
otec: Jan Vendy – hostinský v kantýně v kasárnách
matka: Terezia Vendy (roz. Hartmannová) z Kostelce u Kyjova
Strnadová Františka
datum narození: 22. 9. 1892
místo narození: dům čp. 505
otec: Jakub Strnad – knihař v Bzenci
matka: Alžběta Strnadová (roz. Karnufková) z Vracova
Ježek František
datum narození: 23. 9. 1892
místo narození: dům čp. 2
otec: Heřman Ježek – malíř v Bzenci
matka: Kateřina Ježková (roz. Lukešová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 26. 10. 1894.
Novotný František
datum narození: 19. 9. 1892
místo narození: dům čp. 211
otec: Martin Novotný – obecní pastýř v Bzenci
matka: Kateřina Novotná (roz. Frydrichová) z Vracova
Meissnerová Karolina
datum narození: 1. 10. 1892
místo narození: dům čp. 298
otec: Karel Meissner – hostinský v Bzenci
matka: Karolina Meissnerová (roz. Rausová) z Olbramovic
Rachvalová Terezia
datum narození: 4. 10. 1892
místo narození: dům čp. 89
otec: Pavel Rachvala – domkař v Bzenci
matka: Františka Rachvalová (roz. Jurniklová) ze Bzence
poznámka: Oddána 5. 11. 1912 v Bzenci. Zemřela 4. 1. 1952.
Němeček Bedřich Karel
datum narození: 29. 9. 1892
místo narození: „cukrovar“
otec: František Němeček – vážný v cukrovaru
matka: Matilda Němečková (roz. Holková) z Mor. Písku
poznámka: Zemřel 6. 10. 1892.
Klučková Františka
datum narození: 5. 10. 1892
místo narození: dům čp. 102
otec: Filip Klučka – podruh v Bzenci
matka: Uršula Klučková (roz. Brázdová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 17. 10. 1892.
Adamcová Anna
datum narození: 7. 10. 1892
místo narození: dům čp. 209
otec: František Adamec – měšťan v Bzenci
matka: Maria Adamcová (roz. Repíková) z Olšovce
poznámka: Sezdána 17. 1. 1920 v Brně.
Smočková Bedřiška Františka
datum narození: 3. 10. 1892
místo narození: dům čp. 41
otec: Jan Smoček – stolář v Bzenci
matka: Maria Smočková (roz. Fellmayerová) ze Bzence
Nováková Miroslava Maria
datum narození: 9. 10. 1892
místo narození: dům čp. 380
otec: Rudolf Novák – účetní v záložně ve Bzenci
matka: Maria Nováková (roz. Gabrielová) z Velehradu
Terezia – příjmení neuvedeno
datum narození: 13. 10. 1892
místo narození: dům čp. 285
otec: neuveden
matka: Alžběta Hairotová ze Bzence
poznámka: Zemřela 31. 4. 1894.
Tříletá Anna
datum narození: 13. 10. 1892
místo narození: dům čp. 456
otec: František Tříletý – tesař ve Vídni
matka: Cecilia Tříletá (roz. Sigmundová) ze Bzence
Fabrici Amalia
datum narození: 9. 10. 1892
místo narození: dům čp. 262
otec: Josef Fabrici – obuvník v Bzenci
matka: Amalia Fabrici (roz. Čánová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 12. 1. 1895.
Franclová Ludmilla
datum narození: 12. 10. 1892
místo narození: dům čp. 474
otec: Josef Francl – stolář v Bzenci
matka: Celestina Franclová (roz. Čechová) ze Bzence
Žitný Stanislav
datum narození: 17. 10. 1892
místo narození: dům čp. 91
otec: Josef Žitný – obchodník v Bzenci
matka: Františka Žitná (roz. Sůčková) ze Bzence
Bezchlebová Valeria
datum narození: 19. 10. 1892
místo narození: dům čp. 43
otec: Antonín Bezchleba – obuvník v Bzenci
matka: Barbora Bezchlebová (roz. Opravilová) ze Bzence
Vašíková Barbora
datum narození: 21. 10. 1892
místo narození: dům čp. 340
otec: František Vašík – měšťan v Bzenci
matka: Barbora Vašíková (roz. Brázdová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 25. 12. 1892.
Jan – příjmení neuvedeno
datum narození: 28. 10. 1892
místo narození: dům čp. 306
otec: neuveden
matka: Barbora Bičová ze Bzence
poznámka: Zemřel 30. 3. 1893.
Gazda Silvester
datum narození: 28. 10. 1892
místo narození: dům čp. 488
otec: František Gazda – domkař v Bzenci
matka: Terezia Gazdová (roz. Masopustová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 19. 12. 1893.
Kosinová Gabriela Milada
datum narození: 9. 10. 1892
místo narození: „cukrovar“
otec: Jan Kosina – mašinista v cukrovaru
matka: Matilda Kosinová (roz. Mučková) z Uh. Ostrohu
poznámka: Oddána 30. 10. 1911 s Josefem Horákem v Brně.
Růžica Bedřich
datum narození: 29. 10. 1892
místo narození: dům čp. 277
otec: Vincenc Růžica – měšťan v Bzenci
matka: Maria Růžicová (roz. Valštýnová) ze Bzence
poznámka: Sezdán 7. 2. 1921 s Annou Koutnou v Brně.
Vymazal Josef
datum narození: 5. 11. 1892
místo narození: dům čp. 430
otec: Jan Vymazal – domkař v Bzenci
matka: Maria Vymazalová (roz. Sedláčková) ze Bzence
poznámka: Zemřel 14. 12. 1893.
Vrzal František
datum narození: 10. 11. 1892
místo narození: dům čp. 354
otec: Pavel Vrzal – zedník v Bzenci
matka: Františka Vrzalová (roz. Gistrová) z Olšovce
poznámka: Zemřel 15. 12. 1892.
Moudrá Arnošta
datum narození: 10. 11. 1892
místo narození: „nový domek bez čísla“
otec: Jeroným Moudrý – obchodník v Bzenci
matka: Anna Moudrá (roz. Tesařová) z Čechovic
poznámka: Zemřela 16. 10. 1946 v Kyjově.
Ulbrecht Edmund
datum narození: 13. 11. 1892
místo narození: dům čp. 79
otec: Edmund Ulbrecht – sedlář a natěrač v Bzenci
matka: Amália Ulbrechtová (roz. Přerovská) ze Bzence
poznámka: Zemřel 2. 5. 1894.
Hniličková Maria
datum narození: 26. 11. 1892
místo narození: dům čp. 24
otec: Jan Hnilička – domkař v Bzenci
matka: Františka Hniličková (roz. Daňková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 21. 6. 1915.
Nevřivá Barbora
datum narození: 29. 11. 1892
místo narození: dům čp. 144
otec: Jan Nevřivý – podruh v Bzenci
matka: Terezia Nevřivá (roz. Brhelová) ze Bzence
Pospěchová Maria
datum narození: 2. 12. 1892
místo narození: dům čp. 49
otec: František Pospěch – domkař v Bzenci
matka: Eleonora Pospěchová (roz. Adamčíková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 30. 12. 1892.
Biča František
datum narození: 6. 12. 1892
místo narození: dům čp. 361
otec: Václav Biča – podruh v Bzenci
matka: Anna Bičová (roz. Gistrová) z Olšovce
poznámka: Zemřel 8. 6. 1920.
Karnufková Františka
datum narození: 11. 12. 1892
místo narození: dům čp. 143
otec: Pavel Karnufek – měšťan v Bzenci
matka: Františka Karnufková (roz. Nevřivá) ze Bzence
Gazda Jan
datum narození: 16. 12. 1892
místo narození: dům čp. 167
otec: Matěj Jan Gazda – obuvník v Bzenci
matka: Františka Gazdová (roz. Luňáková) ze Bzence
poznámka: Sezdán 1. 2. 1922 s Rosalií Nevřivou.
Malíková Terezia Maria
datum narození: 8. 12. 1892
místo narození: „cukrovar“
otec: František Malík – c.k. officiál daně cukrovní v cukrovaru v Bzenci
matka: Terezia Malíková (roz. Mašková) ze Snúchova u Prahy
poznámka: Sezdána 5. 2. 1919 s Arnoštem Veselým v Brně.
Mikulčíková Božena Štěpánka
datum narození: 24. 12. 1892
místo narození: dům čp. 305
otec: Jan Mikulčík – obuvník v Bzenci
matka: Filuména Mikulčíková (roz. Konečná) ze Bzence
František Jan – příjmení neuvedeno
datum narození: 28. 12. 1892
místo narození: dům čp. 223
otec: neuveden
matka: Josefa Zábelková ze Bzence
Mlček Tomáš
datum narození: 29. 12. 1892
místo narození: dům čp. 68
otec: Tomáš Mlček – podruh v Bzenci
matka: Maria Mlčková (roz. Čagánková) z Jalubí

 


    zdroj:

  • signatura: 5152; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1877 – 1907; použité strany: 127-136.