Matrika: narození 1889

 

Tesaříková Maria
datum narození: 16. 1. 1889
místo narození: dům čp. 113
otec: Jan Tesařík – krejčí v Bzenci
matka: Kateřina Tesaříková (roz. Flessnerová) ze Bzence
poznámka: Sezdána 6. 5. 1924 v Břeclavě.
Osterezý Barbora
datum narození: 19. 1. 1889
místo narození: dům čp. 183
otec: Pavel Osterezý – domkař v Bzenci
matka: Anna Osterezý (roz. Kutná) ze Bzence
poznámka: Zemřela 1. 7. 1889.
Suchý Alois Arnošt
datum narození: 7. 1. 1889
místo narození: „nádraží“
otec: Ludvík Arnošt Suchý – přednosta stanice v Bzenci
matka: Eleonora Suchá (roz. Hatašová) ze Bzence
Tvarůžek František Karel
datum narození: 25. 1. 1889
místo narození: dům čp. 270
otec: František Tvarůžek – měšťan v Bzenci
matka: Maria Tvarůžková (roz. Sůčková) ze Bzence
Kolář Karel
datum narození: 26. 1. 1889
místo narození: dům čp. 193
otec: Josef Kolář – krejčí v Bzenci
matka: Kateřina Kolářová (roz. Vojčíková) z Jarošovic (u Haliče)
Raiskup Ignác František
datum narození: 29. 1. 1889
místo narození: dům čp. 248
otec: Jan Raiskup – bednář v Bzenci
matka: Magdaléna Raiskupová (roz. Gazdová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 21. 10. 1889.
Jan – příjmení neuvedeno
datum narození: 29. 1. 1889
místo narození: dům čp. 20
otec: neuveden
matka: Mariana Sedláčková ze Bzence
poznámka: Zemřel 7. 2. 1889.
Kováčová Maria
datum narození: 31. 1. 1889
místo narození: dům čp. 96
otec: Antonín Kováč – domkař v Bzenci
matka: Terezia Kováčová (roz. Pospěchová) ze Bzence
poznámka: Sezdána s Václavem Jakšou v Bzenci 10. 2. 1914.
Šrámková Maria
datum narození: 3. 2. 1889
místo narození: dům čp. 295
otec: František Šrámek – měšťan v Bzenci
matka: Františka Šrámková (roz. Stavjaný) ze Bzence
poznámka: Zemřela 3. 6. 1899.
Ružicová Maria Anna
datum narození: 2. 2. 1889
místo narození: dům čp. 391
otec: František Ružica – podruh v Bzenci
matka: Terezia Ružicová (roz. Pressová) ze Bzence
poznámka: oddána 24. 7. 1911 v Bzenci.
Repík Pavel
datum narození: 6. 2. 1889
místo narození: dům čp. 187
otec: Josef Repík – domkař v Bzenci
matka: Genovéfa Repíková (roz. Jurásková) ze Znorov
poznámka: Spolu s následujícím zápisem – dvojčata. Zemřel 25. 2. 1889.
Repík Antonín
datum narození: 6. 2. 1889
místo narození: dům čp. 187
otec: Josef Repík – domkař v Bzenci
matka: Genovéfa Repíková (roz. Jurásková) ze Znorov
poznámka: Spolu s předchozím zápisem – dvojčata. Zemřel 16. 2. 1889.
Kolář Josef
datum narození: 10. 2. 1889
místo narození: dům čp. 400
otec: Jan Kolář – podruh v Bzenci
matka: Anna Kolářová (roz. Chromečková) ze Znorov
poznámka: Sezdán 12. 7. 1915 ve Vídni.
Sedlářová Anežka
datum narození: 15. 2. 1889
místo narození: dům čp. 357
otec: Jan Sedlář – hajný v Bzenci
matka: Františka Sedlářová (roz. Moravanská) z Moravan
Podéšť Konstantin
datum narození: 9. 2. 1889
místo narození: dům čp. 365
otec: Fabián Podéšť – tkadlec v Bzenci
matka: Františka Podéšťová (roz. Píšťková) z Těmic
Jaroš Josef
datum narození: 13. 2. 1889
místo narození: dům čp. 180
otec: František Jaroš – zedník v Bzenci
matka: Antonia Jarošová (roz. Raiskupová) z Vracova
poznámka: Zemřel 8. 7. 1889.
Skálová Vlastimila Anna
datum narození: 4. 3. 1889
místo narození: neuvedeno
otec: Leopold Skála – městský tajemník a majitel domu v Bzenci
matka: Anna Skálová (roz. Kratochová) ze Štěchovic (u Kroměříže)
Josef – příjmení neuvedeno
datum narození: 5. 3. 1889
místo narození: dům čp. 415
otec: neuveden
matka: Mariana Strážnická (vdova po Frant. Bukvaldovi) ze Bzence
poznámka: Spolu s následujícím zápisem – dvojčata. Zemřel 27. 4. 1943.
Josefa – příjmení neuvedeno
datum narození: 5. 3. 1889
místo narození: dům čp. 415
otec: neuveden
matka: Mariana Strážnická (vdova po Frant. Bukvaldovi) ze Bzence
poznámka: Spolu s předchozím zápisem – dvojčata. Zemřela 5. 7. 1927.
Černín František
datum narození: 4. 3. 1889
místo narození: dům čp. 27
otec: Rudolf Černín – bednář v Bzenci
matka: Rozália Černínová (roz. Pechová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 12. 5. 1911.
Žitný František Josef
datum narození: 8. 3. 1889
místo narození: dům čp. 91
otec: Josef Žitný – krejčí a kupec v Bzenci
matka: Františka Žitná (roz. Sůčková) ze Bzence
Kučera „recte“ Sůček Josef
datum narození: 10. 3. 1889
místo narození: dům čp. 243
otec: Josef Kučera „recte“ Sůček – měšťan v Bzenci
matka: Josefa Kučerová (roz. Procházková) ze Bzence
poznámka: Sezdán s Marií Jurečkovou v Bzenci dne 21. 10. 1913.
Junek Josef
datum narození: 17. 3. 1889
místo narození: dům čp. 385
otec: Jan Junek – krejčí a dráb v Bzenci
matka: Terezia Junková (roz. Biehalová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 3. 1. 1890.
Ruthová Maria Terezia
datum narození: 21. 3. 1889
místo narození: dům čp. 81
otec: František Ruth – listonoš (dříve obuvník) v Bzenci
matka: Terezia Ruthová (roz. Goldmannová) ze Bzence
poznámka: Oddána 22. 9. 1912 ve Vídni.
Vendy Eduard
datum narození: 17. 3. 1889
místo narození: „kantýna v kasárnách“
otec: Jan Vendy – hostinský v kantýně v kasárnách
matka: Terezia Vendy (roz. Hartmannová) z Kostelce u Kyjova
Jurečka Josef
datum narození: 28. 3. 1889
místo narození: dům čp. 204
otec: František Jurečka – měšťan v Bzenci
matka: Johanna Jurečková (roz. Ružicová) ze Bzence
Bičová Maria
datum narození: 31. 3. 1889
místo narození: dům čp. 363
otec: František Biča – domkař v Bzenci
matka: Barbora Bičová (roz. Edlerová) ze Bzence
Jurčík Vincenc
datum narození: 6. 4. 1889
místo narození: dům čp. 106
otec: Martin Jurčík – domkař v Bzenci
matka: Eleonora Jurčíková (roz. Ventrčová) ze Bzence
Pogoda Josef
datum narození: 8. 4. 1889
místo narození: dům čp. 222
otec: Pavel Pogoda – měšťan v Bzenci
matka: Rozália Pogodová (roz. Sůčková) ze Bzence
Čumr Josef
datum narození: 8. 4. 1889
místo narození: dům čp. 240
otec: František Čumr – podruh v Bzenci
matka: Kateřina Čumrová (roz. Mrázková) z Lipova
poznámka: Sezdán s Marií Sedláčkovou v Bzenci dne 9. 2. 1914.
Goldmannová Terezia Amália
datum narození: 14. 4. 1889
místo narození: dům čp. 311
otec: Jan Goldmann – hostinský v Bzenci
matka: Cecilia Goldmannová ze Bzence
poznámka: Zemřela 5. 11. 1912.
Staniková Anastasia
datum narození: 14. 4. 1889
místo narození: dům čp. 125
otec: Matěj Stanik – obuvník v Bzenci
matka: Maria Staniková (roz. Vanharová) ze Bzence
poznámka: Spolu s následujícím zápisem – dvojčata. Oddána 8. 6. 1909.
Staniková Františka
datum narození: 14. 4. 1889
místo narození: dům čp. 125
otec: Matěj Stanik – obuvník v Bzenci
matka: Maria Staniková (roz. Vanharová) ze Bzence
poznámka: Spolu s předchozím zápisem – dvojčata. Zemřela 20. 4. 1889.
Veber Bedřich
datum narození: 19. 4. 1889
místo narození: dům čp. 385
otec: Jan Veber – kartáčník v Bzenci
matka: Mariana Veberová (roz. Biehalová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 7. 1. 1890.
Kuchař Josef
datum narození: 16. 4. 1889
místo narození: dům čp. 187
otec: Antonín Kuchař – domkař a zedník v Bzenci
matka: Veronika Kuchařová (roz. Sizůčková) z Břesovic
poznámka: Oddán 24. 11. 1912 ve Vídni.
Brlka Bohumil
datum narození: 19. 4. 1889
místo narození: dům čp. 282
otec: Vavřinec Brlka – obuvník v Bzenci
matka: Terezia Brlková (roz. Strážnická) ze Bzence
poznámka: Zemřel 9. 6. 1889.
Lorenzová Stanislava Friederike
datum narození: 11. 4. 1889
místo narození: „kasárna“
otec: Gotthard Lorenz – c.k. účetní poddůstojník
matka: Friederike Lorenz (roz. Landmannová) z Hodonína
poznámka: Oddána 21. 8. 1909 ve Vídni.
Ehrlich Bohumír
datum narození: 24. 4. 1889
místo narození: dům čp. 240
otec: Karel Ehrlich – stolář v Bzenci
matka: Cecilia Ehrlichová (roz. Gazdová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 12. 7. 1889.
Študent Filip
datum narození: 26. 4. 1889
místo narození: dům čp. 233
otec: Pavel Študent – měšťan v Bzenci
matka: Mariana Študentová (roz. Kučerová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 19. 7. 1903.
Valštýn Bedřich
datum narození: 26. 4. 1889
místo narození: dům čp. 13
otec: Josef Valštýn – měšťan v Bzenci
matka: Mariana Valštýnová (roz. Procházková) ze Bzence
poznámka: Zemřel 8. 7. 1889.
Pořt Rudolf
datum narození: 26. 4. 1889
místo narození: dům čp. 120
otec: Ignác Pořt – obuvník v Bzenci
matka: Františka Pořtová (roz. Goldmannová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 5. 3. 1890.
Mezihorák Václav
datum narození: 27. 4. 1889
místo narození: „hájovna“
otec: Pavel Mezihorák – hajný na Vilémově dvoře
matka: Terezia Mezihoráková (roz. Išová) z Vracova
Ventrča Florián
datum narození: 1. 5. 1889
místo narození: dům čp. 110
otec: František Ventrča – podruh v Bzenci
matka: Františka Ventrčová (roz. Céneková) z Křižanovic
poznámka: Zemřel 7. 5. 1889.
Sommer Florián
datum narození: 1. 5. 1889
místo narození: dům čp. 111
otec: Josef Sommer – podruh v Bzenci
matka: Maria Sommerová (roz. Flessnerová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 11. 8. 1890.
Jurečková Josefa
datum narození: 30. 4. 1889
místo narození: dům čp. 2
otec: Josef Jurečka – podruh v Bzenci
matka: Eleonora Jurečková (roz. Jarošová) ze Bzence
poznámka: Oddána 3. 11. 1909 se Soukupem Vojtěchem.
Sommerová Terezia
datum narození: 5. 5. 1889
místo narození: dům čp. 224
otec: František Sommer – měšťan v Bzenci
matka: Josefa Sommerová (roz. Orlická) ze Bzence
poznámka: Zemřela 15. 1. 1890.
Procházková Maria Anna
datum narození: 13. 5. 1889
místo narození: dům čp. 144
otec: Filip Procházka – domkař a zedník v Bzenci
matka: Rozália Procházková (roz. Pospěchová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 7. 3. 1940.
Brázdová Rozália Žofia
datum narození: 15. 5. 1889
místo narození: dům čp. 227
otec: Josef Brázda – měšťan v Bzenci
matka: Rozália Brázdová (roz. Slavíková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 5. 6. 1890.
Sovová Terezia
datum narození: 17. 5. 1889
místo narození: dům čp. 245
otec: František Sova – podruh v Bzenci
matka: Barbora Sovová (roz. Zubková) z Kněždubu
poznámka: Zemřela 26. 11. 1891.
Horký Miroslav
datum narození: 25. 5. 1889
místo narození: dům čp. 226
otec: František Horký – měšťan v Bzenci
matka: Mariana Horká (roz. Slavíková) ze Bzence
Tomčala Andělin Václav František
datum narození: 26. 5. 1889
místo narození: dům čp. 12
otec: Jan Tomčala – pernikář v Bzenci
matka: Tekla Tomčalová (roz. Karnufková) z Vracova
poznámka: Sezdán 12. 10. 1936 na Velehradě. Zemřel 8. 11. 1952.
Jan – příjmení neuvedeno
datum narození: 29. 5. 1889
místo narození: dům čp. 400
otec: neuveden
matka: Anna Knížová z Břelovic
poznámka: Oddán 9. 7. 1912 ve Vídni.
Rukavičková Amália
datum narození: 29. 5. 1889
místo narození: dům čp. 188
otec: Václav Rukavička – krejčí v Bzenci
matka: Josefa Rukavičková (roz. Bezchlebová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 14. 12. 1891.
Orlická Ludmila
datum narození: 29. 5. 1889
místo narození: dům čp. 239
otec: Josef Orlický – měšťan v Bzenci
matka: Terezia Orlická (roz. Slavíková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 8. 6. 1889.
Janeček Antonín
datum narození: 31. 5. 1889
místo narození: dům čp. 365
otec: František Janeček – pokrývačský mistr v Bzenci
matka: Anna Janečková (roz. Rosová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 14. 4. 1890.
Sovová Josefa
datum narození: 17. 6. 1889
místo narození: dům čp. 200
otec: Jan Sova – měšťan v Bzenci
matka: Josefa Sovová (roz. Jakšová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 10. 6. 1890.
Augustin – příjmení neuvedeno
datum narození: 19. 6. 1889
místo narození: dům čp. 201
otec: neuveden
matka: Tekla Sigmundová ze Bzence
poznámka: Zemřel 20. 6. 1889.
Zapletal Jan
datum narození: 24. 6. 1889
místo narození: dům čp. 302
otec: Antonín Zapletal – krejčí v Bzenci
matka: Mariana Zapletalová (roz. Čožíková) z Těmic
poznámka: Zemřel 9. 7. 1889.
Kröse Josef František
datum narození: 20. 6. 1889
místo narození: „kantýna v kasárnách“
otec: Josef Kröse – hostinský v Bzenci
matka: Maria Kröse (roz. Hantke) z Katscheru
Brázdová Aloisia
datum narození: 27. 6. 1889
místo narození: dům čp. 2
otec: Jan Brázda – obuvník v Bzenci
matka: Johanna Brázdová (roz. Ježková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 7. 5. 1890.
Vávra Antonín Jan
datum narození: 27. 6. 1889
místo narození: dům čp. 444
otec: František Vávra – obuvník v Bzenci
matka: Anna Vávrová (roz. Bíhalová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 10. 2. 1890.
Svobodník Jan
datum narození: 13. 7. 1889
místo narození: dům čp. 365
otec: Antonín Svobodník – podruh v Bzenci
matka: Anna Svobodníková (roz. Bajarová) z Tvarožné Lhoty
poznámka: Zemřel 16. 7. 1889.
Adamec Bohumír
datum narození: 16. 7. 1889
místo narození: dům čp. 209
otec: František Adamec – měšťan v Bzenci
matka: Maria Adamcová (roz. Repíková) z Olšovce
poznámka: Zemřel 24. 10. 1892.
Albrechtová Maria Magdaléna
datum narození: 14. 7. 1889
místo narození: dům čp. 79
otec: Michal Albrecht – strážník na severní dráze
matka: Alžběta Albrechtová (roz. Layerová) ze Stillfriedu
Staněk Vincenc
datum narození: 18. 7. 1889
místo narození: dům čp. 335
otec: Ignác Staněk – podruh v Bzenci
matka: Magdalena Staňková (roz. Raiskupová) z Újezdce
Nováková Maria Magdalena
datum narození: 18. 7. 1889
místo narození: dům čp. 166
otec: František Novák – domkař v Bzenci
matka: Terezia Nováková ze Bzence
poznámka: Zemřela 18. 8. 1890.
Baďura Antonín
datum narození: 24. 7. 1889
místo narození: dům čp. 141
otec: František Baďura – podruh v Bzenci
matka: Františka Baďurová (roz. Bukvaldová) z Olšovce
poznámka: Sezdán 11. 2. 1920 s Marií Frýbortovou.
Kolajová Anna
datum narození: 25. 7. 1889
místo narození: dům čp. 175
otec: František Kolaja – domkař ve Bzenci
matka: Anna Kolajová (roz. Gistrová) ze Syrovína
poznámka: Oddána 24. 1. 1910.
Rudolf – příjmení neuvedeno
datum narození: 30. 7. 1889
místo narození: dům čp. 450
otec: neuveden
matka: Anna Stavjaný ze Bzence
poznámka: Zemřel 3. 8. 1889.
Gabrielová Angela
datum narození: 29. 7. 1889
místo narození: dům čp. 34
otec: František Gabriel – krejčí v Bzenci
matka: Terezia Gabrielová (roz. Sůčková) ze Bzence
Škoda Jan
datum narození: 12. 8. 1889
místo narození: dům čp. 254
otec: Josef Škoda – měšťan a obuvník v Bzenci
matka: Maria Škodová (roz. Žihová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 3. 9. 1890.
Slavíková Terezia
datum narození: 16. 8. 1889
místo narození: dům čp. 281
otec: Josef Slavík – měšťan v Bzenci
matka: Maria Slavíková (roz. Bičová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 9. 3. 1890.
Bartoníková Kateřina Maria
datum narození: 19. 8. 1889
místo narození: „sušírna kůže“
otec: Antonín Bartoník – podruh v Bzenci
matka: Alžběta Bartoníková (roz. Košíková) z Louky
poznámka: Zemřela 28. 8. 1889.
Bučková Johanna
datum narození: 21. 8. 1889
místo narození: dům čp. 484
otec: Josef Buček – vařič v cukrovaru
matka: Eva Bučková (roz. Laizová) ze Suchova
poznámka: Zemřela 21. 8. 1889.
Süssová Maria
datum narození: 22. 8. 1889
místo narození: dům čp. 486
otec: Adolf Süss – domkař v Bzenci
matka: Josefa Süssová (roz. Říkovská) ze Bzence
Kutná Paulina Eleonora
datum narození: 23. 8. 1889
místo narození: dům čp. 199
otec: Pavel Kutný – měšťan v Bzenci
matka: Anna Kutná (roz. Jakšová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 6. 10. 1891.
Müllerová Alžběta
datum narození: 19. 8. 1889
místo narození: dům čp. 80
otec: Leopold Müller – strážník při severní dráze
matka: Barbora Müllerová (roz. Gregorová) ze Ziverndorfu
poznámka: Zemřela 19. 11. 1890.
Psotková Maria
datum narození: 25. 8. 1889
místo narození: dům čp. 28 (židovská obec)
otec: Josef Psotka – pekař v Bzenci
matka: Amália Psotková (roz. Šimková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 16. 9. 1889.
Strnad Jan
datum narození: 29. 8. 1889
místo narození: dům čp. 505
otec: Jakub Strnad – knihař v Bzenci
matka: Alžběta Strnadová (roz. Karnufková) z Vracova
poznámka: Zemřel 21. 12. 1952 v Brně.
Sůčková Filuména
datum narození: 28. 8. 1889
místo narození: dům čp. 362
otec: Josef Sůček – zedník v Bzenci
matka: Maria Sůčková (roz. Habáňová) z Boršic
poznámka: Zemřela 24. 7. 1890.
Brdrčka Augustin
datum narození: 25. 8. 1889
místo narození: dům čp. 6
otec: Moric Brdrčka – kloboučník v Bzenci
matka: Anežka Brdrčková (roz. Gajdušková) z Bohuslavic u Napajedel
poznámka: Zemřel 28. 3. 1890.
Lakosilová Andělina
datum narození: 30. 8. 1889
místo narození: dům čp. 432
otec: Augustin Lakosil – krejčí v Bzenci
matka: Anna Lakosilová (roz. Pechová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 28. 7. 1890.
Morgenstern František
datum narození: 10. 9. 1889
místo narození: dům čp. 127
otec: Eduard Morgenstern – řezník v Bzenci
matka: Františka Morgensternová (roz. Jakšová) z Bzence
poznámka: Zemřel 20. 9. 1889.
Vrzalová Anna
datum narození: 27. 9. 1889
místo narození: dům čp. 179
otec: Antonín Vrzal – domkař v Bzenci
matka: Barbora Vrzalová (roz. Osterezý) z Bzence
poznámka: Sezdána 31. 5. 1914 s Jurečkou Františkem.
Šebestová Maria
datum narození: 28. 9. 1889
místo narození: dům čp. 157
otec: František Šebesta – domkař v Bzenci
matka: Maria Šebestová (roz. Klučková) z Bzence
poznámka: Zemřela 12. 8. 1890.
Ondrášová Františka
datum narození: 2. 10. 1889
místo narození: dům čp. 168
otec: neuveden
matka: Kateřina Ondrášová (svobodná dcera Jiřího Ondráše) domkaře na Miavě (Myjava)
poznámka: Zemřela 3. 10. 1889.
Brázda František Josef
datum narození: 3. 10. 1889
místo narození: dům čp. 199
otec: Pavel Brázda – domkař v Bzenci
matka: Terezia Brázdová (roz. Otavová) z Bzence
poznámka: Sezdán 27. 7. 1913 s Josefou Junkovou v Brně u sv. Jakuba.
Juříková Hedvika
datum narození: 8. 10. 1889
místo narození: dům čp. 81
otec: Josef Juřík – podruh v Bzenci
matka: Františka Juříková (roz. Holáňová) ze Starého Města u Uherského Hradiště.
Fabrici František
datum narození: 1. 10. 1889
místo narození: dům čp. 362
otec: Josef Fabrici – obuvník v Bzenci
matka: Amália Fabrici (roz. Čánová) z Bzence
poznámka: Sezdán 23. 8. 1921 s Marií Malotovou v Brně u sv. Janů.
Juřicová Cecilia
datum narození: 9. 10. 1889
místo narození: dům čp. 37
otec: Štěpán Juřica – krejčí v Bzenci
matka: Maria Juřicová (roz. Hatašová) z Bzence
poznámka: Zemřela 7. 3. 1891.
Brázdová Maria
datum narození: 17. 10. 1889
místo narození: dům čp. 122
otec: Antonín Brázda – obuvník v Bzenci
matka: Cecilia Brázdová (roz. Hatašová) z Bzence
poznámka: Zemřela 16. 3. 1890.
Plevák Karel
datum narození: 27. 10. 1889
místo narození: dům čp. 172
otec: Antonín Plevák – obuvník v Bzenci
matka: Kateřina Pleváková (roz. Sůčková) z Bzence
poznámka: Zemřel 27. 11. 1889.
Sůčková Josefa
datum narození: 31. 10. 1889
místo narození: dům čp. 345
otec: Josef Sůček – měšťan v Bzenci
matka: Terezia Sůčková (roz. Novotná) z Bzence
Formanová Růžena Maria
datum narození: 1. 11. 1889
místo narození: dům čp. 426
otec: František Forman – stolář v Bzenci
matka: Barbora Formanová (roz. Otavová) z Bzence
Flugerová Aloisia Maria
datum narození: 28. 10. 1889
místo narození: dům čp. 316
otec: František Fluger – c.k. poštmistr a lékárník v Bzenci
matka: Maria Flugerová (roz. Lišková) ze Strážnice
Gersch Antonín
datum narození: 18. 11. 1889
místo narození: dům čp. 265
otec: Antonín Gersch – služebník při severní dráze
matka: Maria Gerschová (roz. Polancová) ze Bzence
Ryba Josef
datum narození: 19. 11. 1889
místo narození: dům čp. 17
otec: Josef Ryba – panský kočí v Bzenci
matka: Barbora Rybová (roz. Rygarová) z Vracova
poznámka: Oddán 26. 5. 1913 ve Vracově.
Domanská Leopoldina Josefa
datum narození: 15. 11. 1889
místo narození: „Obecní dům“
otec: Eduard Domanský – zámečník v Bzenci
matka: Karolina Domanská (roz. Klausová) z Jeny
poznámka: Zemřela 18. 9. 1890.
Pinterová Klementina
datum narození: 24. 11. 1889
místo narození: dům čp. 193
otec: Cyril Pintera – stolář v Bzenci
matka: Alžběta Pinterová (roz. Ehrlichová) ze Bzence
Lungová Eugenia Františka Maria
datum narození: 18. 11. 1889
místo narození: „kasárna“
otec: František Lunga – c.k. účetní poddůstojník v bzeneckých kasárnách
matka: Klementina Maria Matilda Lungová (roz. Scharfová) z Dol. Bojanovic
poznámka: Oddána 31. 8. 1911 s Rudolfem Eliášem v Prostějově.
Sýkorová Žofia Rozália
datum narození: 24. 11. 1889
místo narození: dům čp. 77
otec: Karel Sýkora – zámečník v Bzenci
matka: Barbora Sýkorová (roz. Čumrová) ze Bzence
Nováková Maria
datum narození: 1. 12. 1889
místo narození: dům čp. 330
otec: Rudolf Novák – krejčí a účetní v záložně v Bzenci
matka: Maria Nováková (roz. Gabrielová) z Velehradu
Růčková Maria Anna
datum narození: 7. 12. 1889
místo narození: dům čp. 337
otec: Jan Růčka – podruh v Bzenci
matka: Kateřina Růčková (roz. Otrubová) z Tvarožné Lhoty
poznámka: Zemřela  19. 8. 1890.
Jakša Jan
datum narození: 6. 12. 1889
místo narození: dům čp. 129
otec: František Jakša – domkař v Bzenci
matka: Maria Jakšová (roz. Gistrová) ze Bzence
poznámka: Sezdán 11. 7. 1940 s Karolínou Jakšovou ve Vracově.
Vozga Jan
datum narození: 5. 12. 1889
místo narození: dům čp. 208
otec: Pavel Vozga – podruh v Bzenci
matka: Mariana Vozgová (roz. Ventrčová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 17. 1. 1890.
Rudl Jan
datum narození: 6. 12. 1889
místo narození: dům čp. 124
otec: František Rudl – podruh v Bzenci
matka: Maria Rudlová (roz. Adamová) z Velké Lhoty u Napajedel
poznámka: Zemřel 5. 1. 1890.
Zálešáková Štěpánka
datum narození: 10. 12. 1889
místo narození: dům čp. 53 (židovská obec)
otec: Ondřej Zálešák – podruh v Bzenci
matka: Terezia Zálešáková (roz. Ručková) ze Bzence
poznámka: Oddána 9. 11. 1909 s Velichem Karlem.
Gistr František
datum narození: 14. 12. 1889
místo narození: dům čp. 355
otec: Martin Gistr – domkař v Bzenci
matka: Františka Gistrová (roz. Jeníčková) ze Bzence
poznámka: Zemřel 25. 12. 1889.
Rudlová Štěpánka
datum narození: 16. 12. 1889
místo narození: dům čp. 445
otec: František Rudl – obuvník v Bzenci
matka: Antonia Rudlová (roz. Kocůrková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 22. 7. 1890.
Pumperlíková Terezia
datum narození: 28. 12. 1889
místo narození: dům čp. 46
otec: Jan Pumperlík – kartáčník v Bzenci
matka: Františka Pumperlíková (roz. Čermáková) ze Bzence
poznámka: Oddána 5. 5. 1914 v Bzenci.

 


    zdroj:

  • signatura: 5152; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1877 – 1907; použité strany: 98-107. Chybí strana 105 – vadně oscanováno.