Matrika: narození 1888

Orlický Jan
datum narození: 1. 1. 1888
místo narození: dům čp. 253
otec: František Orlický – měšťan v Bzenci
matka: Terezia Orlická (roz. Goliášová) ze Bzence
poznámka: Sezdán s Cecilií Pospěchovou 7. 11. 1913.
Jakša Pavel
datum narození: 3. 1. 1888
místo narození: dům čp. 112
otec: Matěj Jakša – domkař v Bzenci
matka: Františka Jakšová (roz. Vojtěchová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 20. 7. 1888.
Daněček Marcelín
datum narození: 10. 1. 1888
místo narození: dům čp. 328
otec: Štěpán Daněček – měšťan a hostinský v Bzenci
matka: Josefa Daněčková (roz. Durajovská) ze Bzence
poznámka: Sezdán 13. 9. 1919 v Ježově. Zemřel 3. 10. 1929.
Jakšová Maria Anna
datum narození: 11. 1. 1888
místo narození: dům čp. 244
otec: Pavel Jakša – měšťan v Bzenci
matka: Barbora Jakšová (roz. Ventrčová) ze Bzence
poznámka: Oddána 16. 11. 1910 v Bzenci s Ventrčou Filipem.
Domanská Emilia Klára
datum narození: 5. 1. 1888
místo narození: dům čp. 55
otec: Jan Domanský – kupec v Hustopečích
matka: Vilemína Domanská (roz. Kalinová) z Hustopeč
poznámka: Sezdána v Kolíně 8. 2. 1920.
Zelinka Antonín
datum narození: 8. 1. 1888
místo narození: dům čp. 374
otec: Jan Zelinka – obuvník v Bzenci
matka: Kateřina Zelinková (roz. Strouhalová) ze Bzence
poznámka: Sezdán 11. 5. 1929 v Hor. Újezdě (Mor. Budějovice).
Sýkora Soběslav (Honoratus) Antonín
datum narození: 17. 1. 1888
místo narození: dům čp. 77
otec: Karel Sýkora – zámečník v Bzenci
matka: Barbora Sýkorová (roz. Čumrová) ze Bzence
poznámka: Sezdán 12. 8. 1920 ve Starém Brně.
Pleváková Maria
datum narození: 19. 1. 1888
místo narození: dům čp. 172
otec: Antonín Plevák – strážník při dráze a obuvník v Bzenci
matka: Kateřina Pleváková (roz. Sůčková) ze Bzence
poznámka: Sezdána s Jakubem Chytilem v Bzenci dne 31. 1. 1914.
Nevřivý Vincenc
datum narození: 22. 1. 1888
místo narození: dům čp. 144
otec: Jan Nevřivý – podruh v Bzenci
matka: Terezia Nevřivá (roz. Brhelová) ze Bzence
Maria – příjmení neuvedeno
datum narození: 23. 1. 1888
místo narození: dům čp. 106
otec: neuveden
matka: Magdaléna Bičová ze Bzence
poznámka: Zemřela 29. 4. 1888.
Goliášová Maria
datum narození: 25. 1. 1888
místo narození: dům čp. 271
otec: František Goliáš – měšťan v Bzenci
matka: Maria Goliášová (roz. Jurečková) z Olšovce
poznámka: Oddána 18. 5. 1912 s Novákem Josefem v Bzenci.
Karhan Julius František Josef
datum narození: 29. 1. 1888
místo narození: dům čp. 17
otec: František Karhan – nájemník hostince v pivovaru
matka: Anastasie Karhanová (roz. Sedlaříková) z Velehradu
poznámka: Zemřel 23. 11. 1890.
Jakšová Maria
datum narození: 29. 1. 1888
místo narození: dům čp. 168
otec: Josef Jakša – domkař v Bzenci
matka: Františka Jakšová (roz. Flessnerová) ze Bzence
poznámka: Dvakráte vdaná – 21. 10. 1913 a 9. 11. 1920.
Hanáková Maria
datum narození: 1. 2. 1888
místo narození: dům čp. 126
otec: Josef Hanák – tesař v Bzenci
matka: Alžběta Hanáková (roz. Bunžová) ze Bzence
poznámka: Oddána 18. 1. 1910.
Skalíková Anna
datum narození: 4. 2. 1888
místo narození: dům čp. 99
otec: Tomáš Skalík – podruh v Bzenci
matka: Veronika Skalíková (roz. Bobčíková) ze Znorov
Hataš Josef Vilém
datum narození: 11. 2. 1888
místo narození: dům čp. 57
otec: Josef Hataš – pekař a měšťan v Bzenci
matka: Maria Hatašová (roz. Ottová) ze Svolšína
poznámka: Zemřel 9. 8. 1888.
Rudlová Maria
datum narození: 14. 2. 1888
místo narození: dům čp. 124
otec: František Rudl – podruh v Bzenci
matka: Maria Rudlová (roz. Rozingová) z Velké Lhoty (u Napajedel)
Václav – příjmení neuvedeno
datum narození: 15. 2. 1888
místo narození: dům čp. 330
otec: neuveden
matka: Aloisia Nováková ze Bzence
poznámka: Zemřel 7. 5. 1888.
Manzoni Maria Hedvika Josefa
datum narození: 3. 2. 1888
místo narození: „kasárna“
otec: Alfons Manzoni – c. k. strážmistr v kasárnách
matka: Anežka Manzoni (roz. Jeklová) z Lipníku
poznámka: Zemřela 13. 3. 1888.
Stehlík Josef
datum narození: 14. 2. 1888
místo narození: dům čp. 117
otec: František Stehlík – obuvník v Bzenci
matka: Františka Stehlíková (roz. Žádníková) z Mor. Písku
poznámka: Oddán 5. 11. 1911 v Bzenci.
Brázda Pavel
datum narození: 18. 2. 1888
místo narození: dům čp. 401
otec: Pavel Brázda – domkař v Bzenci
matka: Terezia Brázdová (roz. Otavová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 21. 2. 1888.
Domanský Karel Roman
datum narození: 19. 2. 1888
místo narození: „obecní dům“
otec: Eduard Domanský – zámečník v Bzenci
matka: Karolina Domanská (roz. Klausová) z Jeny
poznámka: Sezdán 16. 11. 1913 v Hodoníně.
Brázdová Cecilia
datum narození: 24. 2. 1888
místo narození: dům čp. 122
otec: Antonín Brázda – domkař a obuvník v Bzenci
matka: Cecilia Brázdová (roz. Hatašová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 28. 8. 1888.
Dobrovská Aloisia
datum narození: 26. 2. 1888
místo narození: dům čp. 190
otec: František Dobrovský – podruh v Bzenci
matka: Apollonia Dobrovská (roz. Valštýnová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 25. 7. 1888.
Ježičková Maria
datum narození: 23. 2. 1888
místo narození: „na nádraží“
otec: Ondřej Ježiček – strážník na dráze
matka: Amália Ježičková (roz. Matějková) ze Zbraslavy
poznámka: Oddána 14. 8. 1910 v Zábrdovicích.
Študent Bedřich
datum narození: 26. 2. 1888
místo narození: dům čp. 237
otec: Pavel Študent – měšťan v Bzenci
matka: Maria Študentová (roz. Kučerová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 9. 8. 1888.
Prášek František
datum narození: 20. 2. 1888
místo narození: dům čp. 79
otec: Karel Prášek (roz. Praschek) – dohlížitel při severní dráze
matka: Berta Prášková (roz. Wildbergová) z Vídně
poznámka: zemřel 31. 7. 1889 v Rohatci.
Ventrčová Josefa
datum narození: 29. 2. 1888
místo narození: dům čp. 259
otec: František Ventrča – měšťan v Bzenci
matka: Josefa Ventrčová (roz. Marčíková) z Olšovce
poznámka: Oddána 8. 11. 1910 s Kuchařem Josefem v Bzenci.
Oráčová Veronika
datum narození: 9. 3. 1888
místo narození: dům čp. 175
otec: Josef Oráč – podruh v Bzenci
matka: Veronika Oráčová (roz. Růčková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 30. 7. 1890.
Francl Karel
datum narození: 10. 3. 1888
místo narození: dům čp. 365
otec: Josef Francl – stolář v Bzenci
matka: Celestina Franclová (roz. Čechová) z Vracova
Pospěch Josef
datum narození: 13. 3. 1888
místo narození: dům čp. 49
otec: František Pospěch – domkař v Bzenci
matka: Eleonora Pospěchová (roz. Adamčíková) ze Bzence
poznámka: Sezdán 8. 2. 1922 s Josefou Michalíkovou.
Brdrčka Josef Eduard
datum narození: 13. 3. 1888
místo narození: dům čp. 6 (židovská obec)
otec: Moric Brdrčka – kloboučník v Bzenci
matka: Anežka Brdrčková (roz. Gajdušková) z Bohuslavic
Študent Jan Eduard
datum narození: 17. 3. 1888
místo narození: dům čp. 481
otec: František Študent – domkař v Bzenci
matka: Josefa Študentová (roz. Vašíková)  ze Bzence
poznámka: Zemřel 24. 2. 1916 v Přerově.
Kuchař Josef
datum narození: 18. 3. 1888
místo narození: dům čp. 202
otec: František Kuchař – domkař v Bzenci
matka: Františka Kuchařová (roz. Kučerová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 2. 4. 1951.
Novák František Josef
datum narození: 20. 3. 1888
místo narození: dům čp. 394
otec: Jakub Novák – domkař v Bzenci
matka: Františka Nováková (roz. Strnadová) ze Bzence
poznámka: Sezdán 4. 10. 1917 v Rohatci.
Edlerová Františka
datum narození: 24. 3. 1888
místo narození: dům čp. 238
otec: František Edler – podruh v Bzenci
matka: Juliána Edlerová (roz. Nováková) z Újezdce
poznámka: Zemřela 19. 8. 1931.
Zábelková Barbora
datum narození: 24. 3. 1888
místo narození: dům čp. 221
otec: Antonín Zábelka – měšťan v Bzenci
matka: Terezia Zábelková (roz. Šebestová) ze Bzence
poznámka: Oddána 28. 10. 1912 s Kučerou Janem v Bzenci.
Janeček František
datum narození: 24. 3. 1888
místo narození: dům čp. 11
otec: František Janeček – pokrývačský mistr v Bzenci
matka: Anna Janečková (roz. Rosová) ze Bzence
Vintze Terzia Anna
datum narození: 29. 3. 1888
místo narození: dům čp. 75
otec: Štěpán Vintze – hostinský v Bzenci
matka: Františka Vintze (roz. Bystřická) z Veselí nad Moravou
poznámka: Oddána 1. 7. 1911 v Kyjově.
Dietschová Terezie Josefina
datum narození: 18. 3. 1888
místo narození: dům čp. 297
otec: Karel Bedřich Dietsch – c. k. účetní poddůstojník v kasárnách
matka: Josefina Maria Dietschová (roz. Vehningerová) ze Šimanovcí
poznámka: Zemřela 14. 9. 1888.
Strnad Jakub Filip
datum narození: 3. 4. 1888
místo narození: dům čp. 505
otec: Jakub Strnad – knihař v Bzenci
matka: Alžběta Strnadová (roz. Karnufková) z Vracova
Bezchleba Richard
datum narození: 12. 4. 1888
místo narození: dům čp. 43
otec: Antonín Bezchleba – domkař a obuvník v Bzenci
matka: Barbora Bezchlebová (roz. Opravilová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 19. 4. 1888.
Jakša Rudolf Josef
datum narození: 17. 4. 1888
místo narození: dům čp. 219
otec: Jan Jakša – měšťan v Bzenci
matka: Josefa Jakšová (roz. Slavíková) ze Bzence
Ružica Filip
datum narození: 17. 4. 1888
místo narození: dům čp. 300
otec: Václav Ružica – měšťan v Bzenci
matka: Maria Ružicová (roz. Zábelková) ze Bzence
poznámka: Sezdán 9. 9. 1923.
Otépková Cecilia Johanna
datum narození: 20. 4. 1888
místo narození: dům čp. 303
otec: Tomáš Otépka – kovář v Bzenci
matka: Johanna Otépková (roz. Konečná) ze Bzence
poznámka: Sezdána 24. 1. 1933. Zemřela 28. 1. 1933.
Valštýn Filip
datum narození: 30. 4. 1888
místo narození: dům čp. 350
otec: Filip Valštýn – měšťan v Bzenci
matka: Františka Valštýnová (roz. Ružicová) ze Bzence
Šebestová Rozália
datum narození: 5. 5. 1888
místo narození: dům čp. 157
otec: František Šebesta – domkař v Bzenci
matka: Maria Šebestová (roz. Klučková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 23. 12. 1888.
Veit Rudolf
datum narození: 21. 4. 1888
místo narození: dům čp. 17
otec: Josef Veit – panský sklepmistr
matka: Eleonora Veitová (roz. Kašpárková) ze Bzence
poznámka: Oddán  28. 4. 1913 ve Vídni.
Flessnerová Filumena
datum narození: 12. 5. 1888
místo narození: dům čp. 278
otec: Josef Flessner – domkař v Bzenci
matka: Apollonia Flessnerová (roz. Osterezý) ze Bzence
poznámka: Zemřela 22. 1. 1890.
Březina Rudolf
datum narození: 13. 5. 1888
místo narození: dům čp. 76
otec: Antonín Březina – strážník při severní dráze
matka: Anna Březinová (roz. Kováčová) ze Všetul
poznámka: Zemřel 22. 5. 1888.
Dufek Jan
datum narození: 18. 5. 1888
místo narození: dům čp. 281
otec: Josef Dufek – podruh a tesař v Bzenci
matka: Františka Dufková (roz. Škodová) ze Bzence
Müllerová Alžběta
datum narození: 28. 5. 1888
místo narození: dům čp. 80
otec: Leopold Müller – strážník při železnici
matka: Barbora Müllerová (roz. Gregorová) ze Zwerndorfu
poznámka: Zemřela 27. 10. 1888.
Jurečková Maria
datum narození: 30. 5. 1888
místo narození: dům čp. 1
otec: Josef Jurečka – obuvník v Bzenci
matka: Eleonora Jurečková (roz. Jarošová) ze Bzence
Sůčková Klotilda
datum narození: 30. 5. 1888
místo narození: dům čp. 354
otec: František Sůček – podruh v Bzenci
matka: Alžběta Sůčková (roz. Šantavá) z Kozojídek
poznámka: Oddána 9. 2. 1909.
Lopreisová Maria Klotilda
datum narození: 3. 6. 1888
místo narození: dům čp. 47
otec: František Lopreis – obuvník v Bzenci
matka: Maria Lopreisová (roz. Šťastná) ze Bzence
poznámka: Sezdána 18. 2. 1936 s Janem Novákem na Velehradě.
Sigmundová Anna
datum narození: 4. 6. 1888
místo narození: dům čp. 255
otec: Jan Sigmund – domkař v Olšovci
matka: Františka Sigmundová (roz. Šebestová) ze Bzence
poznámka: Oddána 11. 10. 1910 s Aloisem Vávrou.
Lakosil Antonín Josef
datum narození: 9. 6. 1888
místo narození: dům čp. 432
otec: Augustin Lakosil – krejčí v Bzenci
matka: Anna Lakosilová (roz. Pechová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 2. 1. 1889.
Alois – příjmení neuvedeno
datum narození: 21. 6. 1888
místo narození: dům čp. 72
otec: neuveden
matka: Terezia Zelníčková z Bratřejova.
poznámka: Zemřel 23. 6. 1888.
Jurečka Jan
datum narození: 24. 6. 1888
místo narození: dům čp. 284
otec: Pavel Jurečka – měšťan v Bzenci
matka: Františka Jurečková (roz. Horká) ze Bzence
poznámka: Oddán v Miloticích 23. 6. 1913. Zemřel 29. 7. 1934.
von Skrbensky Schubert Stephan Kobert Maxmilian
datum narození: 17. 6. 1888
místo narození: „kasárna“
otec: Maximilian von Skrbensky – oberleutnant v kasárnách
matka: Maria Julia von Skrbensky (roz. Reichsfreicherr von Riesentfells)
Študentová Maria
datum narození: 2. 7. 1888
místo narození: dům čp. 407
otec: František Študent – krejčí v Bzenci
matka: Karolina Študentová (roz. Salomonová) ze Bzence
poznámka: Třikráte provdána – 20. 4. 1913, 10. 7. 1921, 8. 11. 1925.
Vrzalová Anna
datum narození: 6. 7. 1888
místo narození: dům čp. 56
otec: Antonín Vrzal – domkař v Bzenci
matka: Josefa Vrzalová (roz. Blatecká) z Olšovce
poznámka: Zemřela 9. 10. 1890.
Klučka Josef
datum narození: 7. 7. 1888
místo narození: dům čp. 439
otec: Jan Klučka – domkař v Bzenci
matka: Terezia Klučková (roz. Buchtová) ze Šárova
Růčková Aloisia
datum narození: 8. 7. 1888
místo narození: dům čp. 20
otec: Josef Růčka – podruh v Bzenci
matka: Terezia Růčková (roz. Matůšková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 6. 11. 1891.
Brázdilová Maria
datum narození: 9. 7. 1888
místo narození: dům čp. 50
otec: Antonín Brázdil – podruh v Bzenci
matka: Josefa Brázdilová (roz. Řezníčková) z Domanína
Osterezý Antonín
datum narození: 10. 7. 1888
místo narození: dům čp. 168
otec: Jan Osterezý – podruh v Bzenci
matka: Marianna Osterezý (roz. Šebestová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 23. 4. 1890.
Hruška Emanuel
datum narození: 9. 7. 1888
místo narození: dům čp. 199
otec: Emanuel Hruška – závodčí četnické stanice v Bzenci
matka: Maria Hrušková (roz. Strouhalová) z Kroměříže
poznámka: Zemřel 20. 9. 1888.
Scheide Paul Maria Arthur
datum narození: 29. 6. 1888
místo narození: „dvůr Háj“
otec: Robert Scheide – správce dvoru Háj
matka: Laura Anna Barbara Scheide (roz. Scheichl)
Ružica Bedřich
datum narození: 16. 7. 1888
místo narození: dům čp. 405
otec: Pavel Ružica – domkař v Bzenci
matka: Mariana Ružicová (roz. Jakšová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 20. 1. 1924.
Kaštalán Josef
datum narození: 28. 7. 1888
místo narození: dům čp. 276
otec: Pavel Kaštalán – měšťan v Bzenci
matka: Terezia Kaštalánová (roz. Šebestová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 8. 8. 1888.
Otava Josef
datum narození: 29. 7. 1888
místo narození: dům čp. 92
otec: Karel Otava – domkař v Bzenci
matka: Anna Otavová (roz. Tvarůžková) ze Bzence
Nováková Ludmila
datum narození: 28. 7. 1888
místo narození: dům čp. 330
otec: Rudolf Novák – krejčí v Bzenci
matka: Maria Nováková (roz. Gabrielová) z Velehradu
poznámka: Oddána 26. 11. 1911 se Strážnickým Ignácem na Král. Vinohradech.
Škraňáková Maria
datum narození: 9. 8. 1888
místo narození: dům čp. 373
otec: Robert Škraňák – výtažný v Bzenci
matka: Františka Škraňáková (roz. Kryštofová) z Milotic
poznámka: Oddána v Miloticích.
Maria Anna – příjmení neuvedeno
datum narození: 9. 8. 1888
místo narození: dům čp. 65
otec: neuveden
matka: Kateřina Kumpánová ze Bzence
poznámka: Zemřela 30. 9. 1888.
Ždárová Maria Anna
datum narození: 12. 8. 1888
místo narození: dům čp. 56
otec: František Ždára – kupec v Bzenci
matka: Anna Ždárová (roz. Assmannová) ze Bzence
poznámka: Oddána 12. 10. 1912 s Krejčím Jakubem v Bzenci.
Marečková Josefa Anna
datum narození: 7. 8. 1888
místo narození: „na nádraží“
otec: František Mareček – strážník při železnici
matka: Františka Marečková (roz. Rajsyglová) ze Žeravic
Dušovský Josef František
datum narození: 15. 8. 1888
místo narození: dům čp. 287
otec: Josef Dušovský – obchodník v Bzenci
matka: Maria Dušovská (roz. Vidlářová) ze Střílek
poznámka: Zemřel 14. 10. 1888.
Mikulčík Augustin
datum narození: 13. 8. 1888
místo narození: dům čp. 165
otec: Jan Mikulčík – obuvník v Bzenci
matka: Filuména Mikulčíková (roz. Konečná) ze Bzence
poznámka: Zemřel 18. 1. 1889.
Rachvalová Maria Anna
datum narození: 16. 8. 1888
místo narození: dům čp. 89
otec: Pavel Rachvala – domkař v Bzenci
matka: Františka Rachvalová (roz. Jurniklová) ze Bzence
poznámka: Oddána 29. 6. 1910 s Šebestou Janem v Bzenci.
Lakosilová Josefa
datum narození: 31. 8. 1888
místo narození: dům čp. 139
otec: Josef Lakosil – zámečník v Bzenci
matka: Maria Lakosilová (roz. Sigmundová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 20. 1. 1921.
Kučera Bedřich
datum narození: 8. 9. 1888
místo narození: dům čp. 202
otec: František Kučera – měšťan v Bzenci
matka: Josefa Kučerová (roz. Junková) ze Bzence
poznámka: Zemřel 31. 7. 1889.
Klučková Terezia
datum narození: 13. 9. 1888
místo narození: dům čp. 401
otec: Filip Klučka – podruh v Bzenci
matka: Uršula Klučková (roz. Brázdová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 13. 1. 1889.
Jaroš Josef
datum narození: 16. 9. 1888
místo narození: dům čp. 368
otec: Karel Jaroš – strážník na nádraží bytem v Bzenci
matka: Anna Jarošová (roz. Sommerová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 19. 5. 1894 v Nezamyslicích u Kojetína.
Masopustová Terezia
datum narození: 19. 9. 1888
místo narození: dům čp. 144
otec: František Masopust – podruh v Bzenci
matka: Mariana Masopustová (roz. Gazdová) ze Bzence
poznámka: Oddána 4. 11. 1913 v Bzenci.
Ružicová Terezia
datum narození: 25. 9. 1888
místo narození: dům čp. 266
otec: Jan Ružica – měšťan v Bzenci
matka: Apollonia Ružicová (roz. Jurečková) ze Bzence
poznámka: Oddána 1. 11. 1910 ve Vídni.
Novosádová Terezia
datum narození: 26. 9. 1888
místo narození: dům čp. 148
otec: Josef Novosád – domkař v Bzenci
matka: Josefa Novosádová (roz. Říkovská) ze Bzence
poznámka: Zemřela 22. 9. 1890.
Valštýn František
datum narození: 1. 10. 1888
místo narození: dům čp. 272
otec: Vincenc Valštýn – měšťan v Bzenci
matka: Anna Valštýnová (roz. Ventrčová) z Olšovce
poznámka: Oddán 10. 2. 1912 s Aloisií Urbanovou v Bzenci.
Rachvala Pavel
datum narození: 7. 10. 1888
místo narození: dům čp. 400
otec: Antonín Rachvala – domkař v Bzenci
matka: Josefa Rachvalová (roz. Sůčková) ze Bzence
poznámka: Zemřel 25. 12. 1944.
Nováková Rozália
datum narození: 5. 10. 1888
místo narození: dům čp. 60
otec: Leopold Novák – domkař v Bzenci
matka: Maria Nováková (roz. Škodová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 14. 6. 1890.
Kučera František
datum narození: 6. 10. 1888
místo narození: dům čp. 268
otec: Ignác Kučera – měšťan v Bzenci
matka: Kateřina Kučerová (roz. Slavíková) ze Bzence
poznámka: Sezdán 4. 9. 1922 s Františkou Sůčkovou v Brně.
Pintera František Petr
datum narození: 16. 10. 1888
místo narození: dům čp. 193
otec: Cyril Pintera – stolář v Bzenci
matka: Alžběta Pinterová (roz. Ehrlichová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 23. 10. 1888.
Němečková Hedvíka Anna
datum narození: 1. 10. 1888
místo narození: „cukrovar“
otec: František Němeček – vážný v cukrovaru
matka: Matilda Němečková (roz. Holková) z Mor. Písku
poznámka: Sezdána 9. 8. 1925 v Mor. Písku.
Křížková Maria Terezia
datum narození: 21. 10. 1888
místo narození: dům čp. 156
otec: Isidor Křížek – pekař v Bzenci
matka: Maria Křížková (roz. Mikulčíková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 3. 2. 1890.
Novosádová Kateřina
datum narození: 24. 10. 1888
místo narození: dům čp. 150
otec: Jan Novosád – domkař v Bzenci
matka: Anna Novosádová (roz. Goliášová) ze Bzence
Holomková Vlastimila Amália
datum narození: 15. 10. 1888
místo narození: dům čp. 199
otec: Bartoloměj Holomek – zednický polír v Bzenci
matka: Klementína Holomková (roz. Goldmannová) ze Bzence
Gerschová Maria
datum narození: 3. 11. 1888
místo narození: dům čp. 265
otec: Antonín Gersch – sluha při severní dráze
matka: Maria Gerschová (roz. Polancová) ze Bzence
Staňková Karolina
datum narození: 4. 11. 1888
místo narození: dům čp. 17
otec: František Staněk – pacholek na bzeneckém dvoře
matka: Maria Staňková (roz. Heklová) z Vracova
poznámka: Zemřela 20. 7. 1899.
Josef – příjmení neuvedeno
datum narození: 7. 11. 1888
místo narození: dům čp. 144
otec: neuveden
matka: Magdaléna Goliášová (vdova po Frant. Varadinkovi) ze Bzence
Slavík Jan
datum narození: 9. 11. 1888
místo narození: dům čp. 281
otec: Josef Slavík – měšťan v Bzenci
matka: Maria Slavíková (roz. Bičová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 26. 11. 1888.
Novotný Josef
datum narození: 10. 11. 1888
místo narození: dům čp. 133
otec: Josef Novotný – obuvník v Bzenci
matka: Maria Novotná (roz. Kytková) ze Bzence
Vrbová Růžena Cecilia
datum narození: 7. 11. 1888
místo narození: dům čp. 185
otec: Josef Vrba – domkař v Bzenci
matka: Maria Vrbová (roz. Heringová) ze Bzence
poznámka: Oddána 9. 11. 1909 s Felendou Karlem.
Vysloužilová Maria
datum narození: 11. 11. 1888
místo narození: dům čp. 155
otec: Josef Vysloužil – pekař v Bzenci
matka: Františka Vysloužilová (roz. Fellmayerová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 26. 4. 1890.
Bičová Františka
datum narození: 11. 11. 1888
místo narození: dům čp. 106
otec: Josef Biča – podruh v Bzenci
matka: Maria Bičová (roz. Nevřivá) ze Bzence
Těšínská Maria
datum narození: 10. 11. 1888
místo narození: dům čp. 403
otec: Pavel Těšínský – domkař v Bzenci
matka: Maria Tešínská (roz. Flessnerová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 14. 3. 1889.
Karnufek František
datum narození: 12. 11. 1888
místo narození: dům čp. 229
otec: František Karnufek – měšťan v Bzenci
matka: Maria Karnufková (roz. Bunžová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 5. 1. 1889.
Osterezý Františka
datum narození: 12. 11. 1888
místo narození: dům čp. 114
otec: Tomáš Osterezý – domkař v Bzenci
matka: Rozália Osterezý (roz. Brázdová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 9. 1. 1894.
Židečková Cecilia
datum narození: 16. 11. 1888
místo narození: dům čp. 455
otec: Jan Žideček – obuvník v Bzenci
matka: Maria Židečková (roz. Gogelová) z Bzence
Jurečková Cecilia
datum narození: 18. 11. 1888
místo narození: dům čp. 314
otec: Josef Jurečka – měšťan v Bzenci
matka: Maria Jurečková (roz. Goliášová) ze Bzence
Sůček Pavel
datum narození: 22. 11. 1888
místo narození: dům čp. 345
otec: Josef Sůček – měšťan v Bzenci
matka: Terezia Sůčková (roz. Novotná) ze Bzence
poznámka: Zemřel 25. 11. 1888.
Jurečka František
datum narození: 23. 11. 1888
místo narození: dům čp. 97
otec: Kristián Jurečka – domkař v Bzenci
matka: Terezia Jurečková (roz. Nevřivá) ze Bzence
poznámka: Sezdán s Annou Vrzalovou 31. 5. 1914 ve Bzenci.
Kypr Jan
datum narození: 24. 11. 1888
místo narození: dům čp. 188
otec: Michal Kypr – stolář v Bzenci
matka: Františka Kyprová (roz. Bezchlebová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 30. 1. 1889.
Knížová Filuména
datum narození: 3. 12. 1888
místo narození: dům čp. 429
otec: Jan Kníže – obuvník v Bzenci
matka: Maria Knížová (roz. Bezchlebová) ze Bzence
poznámka: Spolu s následujícím zápisem – dvojčata. Zemřela 21. 12. 1888.
Knížová Růžena
datum narození: 3. 12. 1888
místo narození: dům čp. 429
otec: Jan Kníže – obuvník v Bzenci
matka: Maria Knížová (roz. Bezchlebová) ze Bzence
poznámka: Spolu s předchozím zápisem – dvojčata. Zemřela 18. 12. 1888.
Tallnerová Maria
datum narození: 4. 12. 1888
místo narození: „nádraží Bzenec – Písek“
otec: Emanuel Tallner – výpravčí na stanici Bzenec – Písek
matka: Anna Tallnerová (roz. Häuslerová) z Brna
Janůšková Františka
datum narození: 12. 12. 1888
místo narození: dům čp. 364
otec: František Janůšek – domkař v Bzenci
matka: Josefa Janůšková (roz. Otavová) ze Bzence
poznámka: Oddána 22. 8. 1910 v Bzenci.
Pečírková Františka
datum narození: 13. 12. 1888
místo narození: dům čp. 123
otec: Josef Pečírka – domkař v Bzenci
matka: Apollonia Pečírková (roz. Orlická) ze Bzence
poznámka: Oddána 19. 6. 1911 v Bzenci.
Šalomounová Anna
datum narození: 19. 12. 1888
místo narození: dům čp. 521
otec: František Šalomoun – obuvník v Bzenci
matka: Kateřina Šalomounová (roz. Režňáková) z Nové Lhoty
poznámka: Zemřela 30. 7. 1890.
Maria – příjmení neuvedeno
datum narození: 21. 12. 1888
místo narození: dům čp. 447
otec: neuveden
matka: Filumena Varadinková ze Bzence
poznámka: Zemřela 2. 2. 1889.
Čermák Štěpán
datum narození: 18. 12. 1888
místo narození: dům čp. 46
otec: Josef Čermák – obuvník v Bzenci
matka: Maria Čermáková (roz. Kubíčková) ze Bzence
poznámka: Zemřel 7. 1. 1889.
Förster Bedřich
datum narození: 21. 12. 1888
místo narození: dům čp. 35
otec: Ferdinand Förster – obuvník v Bzenci
matka: Emilia Försterová (roz. Tvarůžková) ze Bzence
Němečková Cecilia
datum narození: 23. 12. 1888
místo narození: dům čp. 407
otec: František Němeček – zedník v Bzenci
matka: Dorota Němečková (roz. Ventrčová) z Olšovce
poznámka: Oddána 25. 7. 1909 ve Vídni.
Jeníčková Eleonora
datum narození: 29. 12. 1888
místo narození: dům čp. 301
otec: Jeníček Josef – měšťan a tesař v Bzenci
matka: Eleonora Jeníčková (roz. Niklová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 6. 2. 1889.
Klinkovská Jindřiška
datum narození: 29. 12. 1888
místo narození: dům čp. 195
otec: Jan Klinkovský – řezník v Bzenci
matka: Josefa Klinkovská (roz. Marečková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 4. 1. 1889.
Kosinová Angela Matilda
datum narození: 25. 12. 1888
místo narození: „cukrovar“
otec: Jan Kosina – mašinista v cukrovaru
matka: Matilda Kosinová (roz. Mück) z Uh. Ostrohu.
poznámka: Oddána 30. 1. 1912 se Sedláčkem Antonínem v Brně.

 


    zdroj:

  • signatura: 5152; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1877 – 1907; použité strany: 88-97.