Matrika: narození 1881

Fabrici Theodor
datum narození: 3. 1. 1881
místo narození: dům čp. 362
otec: Josef Fabrici – obuvník v Bzenci
matka: Amália Fabrici (roz. Čánová) ze Bzence
Steindorf Vincenc
datum narození: 6. 1. 1881
místo narození: dům čp. 20
otec: Ignác Steindorf – stolař v Bzenci
matka: Terezia Steindorfová (roz. Kutná) ze Bzence
Jančí Josefa
datum narození: 8. 1. 1881
místo narození: dům čp. 89
otec: Filip Jančí – podruh v Bzenci
matka: Františka Jančí (roz. Rudlová) ze Bzence
Adamčík Pavel
datum narození: 9. 1. 1881
místo narození: dům čp. 389
otec: Josef Adamčík – domkař v Bzenci
matka: Františka Adamčíková (roz. Kutná) ze Bzence
Navrátil František
datum narození: 14. 1. 1881
místo narození: dům čp. 385
otec: Ignác Navrátil – podruh v Bzenci
matka: Františka Navrátilová (roz. Václavíková) ze Strážnice
Kuchař Vincenc
datum narození: 19. 1. 1881
místo narození: dům čp. 202
otec: František Kuchař – měšťan v Bzenci
matka: Františka Kuchařová (roz. Kučerová) ze Bzence
Růčka František
datum narození: 23. 1. 1881
místo narození: dům čp. 400
otec: Josef Růčka – domkař v Bzenci
matka: Terezia Růčková (roz. Matoušková) ze Bzence
Slabáková Aloisia
datum narození: 4. 2. 1881
místo narození: dům čp. 141
otec: Matouš Slabák – podruh v Bzenci
matka: Anna Slabáková (roz. Bezchlebová) ze Bzence
Vozga Pavel
datum narození: 10. 2. 1881
místo narození: dům čp. 208
otec: Pavel Vozga – podruh v Bzenci
matka: Maria Anna Vozgová (roz. Ventrčová) ze Bzence
Valštýnová Josefa
datum narození: 11. 2. 1881
místo narození: dům čp. 12
otec: František Valštýn – domkař v Bzenci
matka: Františka Valštýnová (roz. Sovová) ze Bzence
Jurečka Pavel
datum narození: 12. 2. 1881
místo narození: dům čp. 97
otec: Jan Jurečka – domkař a zedník v Bzenci
matka: Anna Jurečková (roz. Stavjanová) z Olšovce
Jarošová Juliána
datum narození: 16. 2. 1881
místo narození: dům čp. 386
otec: Karel Jaroš – zedník a podruh v Bzenci
matka: Anna Jarošová (roz. Sommerová) ze Bzence
Blatecký Jan
datum narození: 19. 2. 1881
místo narození: dům čp. 270
otec: Jan Blatecký – podruh v Bzenci
matka: Barbora Blatecká (roz. Tvarůžková) ze Bzence
Horňáková Josefa
datum narození: 20. 2. 1881
místo narození: dům čp. 69
otec: Jan Horňák – domkař v Bzenci
matka: Rozina Horňáková (roz. Marčáková) ze Zádveřic
Brázdil Jan
datum narození: 25. 2. 1881
místo narození: dům čp. 234
otec: Antonín Brázdil – podruh v Bzenci
matka: Josefa Brázdilová (roz. Řezníčková) z Domanína
Růčka Josef
datum narození: 26. 2. 1881
místo narození: dům čp. 109
otec: František Růčka – podruh v Bzenci
matka: Mariana Růčková (roz. Niklová) ze Bzence
Nováková Apollonia
datum narození: 24. 2. 1881
místo narození: dům čp. 394
otec: Jakub Novák – domkař v Bzenci
matka: Františka Nováková (roz. Strnadová) ze Bzence
Sekánek Antonín
datum narození: 25. 2. 1881
místo narození: dům čp. 154
otec: Václav Sekánek – domkař v Bzenci
matka: Františka Sekánková (roz. Bunžová) ze Bzence
Sás Bedřich (Friedrich)
datum narození: 27. 2. 1881
místo narození: dům čp. 440
otec: Josef Sás – domkař v Bzenci
matka: Marie Sásová (roz. Klučková) ze Bzence
Orlický Karel
datum narození: 3. 3. 1881
místo narození: dům čp. 253
otec: Jakub Orlický – měšťan v Bzenci
matka: Rozália Orlická (roz. Škodová) ze Bzence
Psotková Ludmila
datum narození: 3. 3. 1881
místo narození: dům čp. 326
otec: Josef Psotka – pekař v Bzenci
matka: Terezia Psotková (roz. Fialková) ze Bzence
Osterezý Jan
datum narození: 11. 3. 1881
místo narození: dům čp. 114
otec: Tomáš Osterezý – domkař v Bzenci
matka: Rozália Osterezý (roz. Brázdová) ze Bzence
Biča Josef
datum narození: 18. 3. 1881
místo narození: dům čp. 106
otec: Josef Biča – podruh v Bzenci
matka: Mariana Bičová (roz. Nevřivá) ze Bzence
Sýkora Josef
datum narození: 19. 3. 1881
místo narození: dům čp. 349
otec: Matěj Sýkora – stolař v Bzenci
matka: Josefa Sýkorová (roz. Růčková) ze Bzence
Růčková Terezia
datum narození: 21. 3. 1881
místo narození: dům čp. 172
otec: Josef Růčka – domkař v Bzenci
matka: Kateřina Růčková (roz. Sůčková) ze Bzence
Repík František
datum narození: 24. 3. 1881
místo narození: dům čp. 383
otec: Pavel Repík – podruh v Bzenci
matka: Mariana Repíková (roz. Kučerová) ze Bzence
Novosád František
datum narození: 23. 3. 1881
místo narození: dům čp. 150
otec: Jan Novosád – domkař v Bzenci
matka: Anna Novosádová (roz. Goliášová) ze Bzence
Uličná Františka
datum narození: 31. 3. 1881
místo narození: dům čp. 139
otec: Josef Uličný – hlídač na nádraží v Bzenci
matka: Josefa Uličná (roz. Gazdová) ze Bzence
Jelínek František
datum narození: 1. 4. 1881
místo narození: dům čp. 341
otec: Antonín Jelínek – měšťan v Bzenci
matka: Josefa Jelínková (roz. Kurová) ze Bzence
Kolaja Jan
datum narození: 10. 4. 1881
místo narození: dům čp. 70
otec: František Kolaja – podruh v Bzenci
matka: Anna Kolajová (roz. Gistrová) ze Syrovína
Bičová Mariana
datum narození: 7. 4. 1881
místo narození: dům čp. 418
otec: Pavel Biča – domkař v Bzenci
matka: Apollonia Bičová (roz. Edlerová) ze Bzence
Brhel Bohumil
datum narození: 12. 4. 1881
místo narození: dům čp. 164
otec: Baltazar Brhel – podruh v Bzenci
matka: Antonia Brhelová (roz. Fellmayerová) ze Bzence
Nevřivý Jan
datum narození: 17. 4. 1881
místo narození: dům čp. 363
otec: Jan Nevřivý – zedník v Bzenci
matka: Terezia Nevřivá (roz. Brhelová) ze Bzence
Herink Jan
datum narození: 21. 4. 1881
místo narození: dům čp. 271
otec: Jan Herink – měšťan v Bzenci
matka: Anna Herinková (roz. Růžicová) ze Bzence
Vojtěch Antonín
datum narození: 24. 4. 1881
místo narození: dům čp. 205
otec: Vít Vojtěch – měšťan v Bzenci
matka: Apollonia Vojtěchová (roz. Nevřivá) ze Bzence
Valštýnová Terezia
datum narození: 27. 4. 1881
místo narození: dům čp. 13
otec: Josef Valštýn – měšťan v Bzenci
matka: Mariana Valštýnová (roz. Procházková) ze Bzence
Boubela Jan
datum narození: 21. 4. 1881
místo narození: dům čp. 215
otec: Jan Boubela – klempíř v cukrovaru
matka: Aloisia Boubelová (roz. Bartschová) z Velké Blatnice
Möhwald Oktavián
datum narození: 11. 4. 1881
místo narození: Ve dvoře Háj (Vilémův)
otec: Karel Möhwald – správce u hr. Chorinského na Vilémově dvoře
matka: Anna Maria Möhwald (roz. Kubittová) z Paskova
Sekelý Johanna
datum narození: 10. 5. 1881
místo narození: dům čp. 447
otec: Jan Sekelý – domkař v Bzenci
matka: Františka Sekelý (roz. Klučková) ze Bzence
Čapka Antonín
datum narození: 19. 5. 1881
místo narození: dům čp. 98
otec: František Čapka – domkař v Bzenci
matka: Apollonia Čapková (roz. Študentová) ze Bzence
Šebesta Jan
datum narození: 19. 5. 1881
místo narození: dům čp. 110
otec: Václav Šebesta – zedník a domkař v Bzenci
matka: Mariana Šebestová (roz. Varadinková) ze Bzence
Brázdová Mariana (Maria Anna)
datum narození: 28. 5. 1881
místo narození: dům čp. 283
otec: Pavel Brázda – měšťan ve Bzenci
matka: Františka Brázdová (roz. Jurečková) ze Bzence
Goliáš Antonín
datum narození: 1. 6. 1881
místo narození: dům čp. 258
otec: František Goliáš – měšťan v Bzenci
matka: Josefa Goliášová (roz. Jurečková) ze Bzence
Brázda František
datum narození: 31. 5. 1881
místo narození: dům čp. 62
otec: Antonín Brázda – obuvník v Bzenci
matka: Terezia Brázdová (roz. Vycudilíková) z Nedakonic
Jarošová Karolína
datum narození: 4. 6. 1881
místo narození: dům čp. 364
otec: Václav Jaroš – podruh a zedník v Bzenci
matka: Mariana Jarošová (roz. Zlomková) z Nivnice
Kočí Maria Anna
datum narození: 4. 6. 1881
místo narození: dům čp. 376
otec: Jan Kočí – domkař v Bzenci
matka: Jenovéfa Kočí (roz. Kočišová) ze Znorov
Junková Aloisia
datum narození: 7. 6. 1881
místo narození: dům čp. 385
otec: Jan Junek – krejčí a dráb ve Bzenci
matka: Terezia Junková (roz. Biehalová) ze Bzence
Plánka František
datum narození: 10. 6. 1881
místo narození: v cukrovaru
otec: František Plánka – nadtopič při parostroji v cukrovaru
matka: Anna Plánková (roz. Filípková) ze Starého Města
Otavová Josefa
datum narození: 17. 6. 1881
místo narození: dům čp. 126
otec: Tomáš Otava – domkař v Bzenci
matka: Antonia Otavová (roz. Večeřová) z Napajedel
Nováková Josefa
datum narození: 16. 6. 1881
místo narození: dům čp. 252
otec: František Novák – podruh v Bzenci
matka: Terezia Nováková (roz. Nováková) ze Bzence
Šebesta Jan
datum narození: 24. 6. 1881
místo narození: dům čp. 241
otec: František Šebesta – měšťan v Bzenci
matka: Františka Šebestová (roz. Jelínková) ze Bzence
Brázda Jan Václav
datum narození: 23. 6. 1881
místo narození: dům čp. 354
otec: Jan Brázda – stolař v Bzenci
matka: Kateřina Brázdová (roz. Sůčková) ze Bzence
Zábelková Maria Anna
datum narození: 24. 6. 1881
místo narození: dům čp. 221
otec: Antonín Zábelka – měšťan ve Bzenci
matka: Terezia Zábelková (roz. Šebestová) ze Bzence
Hušek Antonín Pavel
datum narození: 26. 6. 1881
místo narození: dům čp. 417
otec: Antonín Hušek – obchodník v Bzenci
matka: Maria Hušková (roz. Máslová) z Nov. Hradce Králové (předměstí)
Kočí Josef
datum narození: 9. 7. 1881
místo narození: dům čp. 330
otec: Václav Kočí – podruh v Bzenci
matka: Terezia Kočí (roz. Brázdová) ze Bzence
Zelinka František
datum narození: 11. 7. 1881
místo narození: dům čp. 278
otec: František Zelinka – tesař v Bzenci
matka: Antonia Zelinková (roz. Borová) z Brumova
Varadinková Mariana
datum narození: 18. 7. 1881
místo narození: dům čp. 363
otec: Matouš Varadinek – domkař v Bzenci
matka: Mariana Varadinková (roz. Edlerová) ze Bzence
Goliáš Vincenc
datum narození: 18. 7. 1881
místo narození: dům čp. 372
otec: Antonín Goliáš – podruh v Bzenci
matka: Magdalena Goliášová (roz. Kutná) ze Bzence
Hromková Klotilda (Maria)
datum narození: 19. 7. 1881
místo narození: dům čp. 181
otec: František Hromek – pekař ve Bzenci
matka: Terezia Hromková (roz. Hatašová) ze Bzence
Otépková Maria
datum narození: 23. 7. 1881
místo narození: dům čp. 305
otec: Tomáš Otépka – kovář v Bzenci
matka: Johanna Otépková (roz. Konečná) ze Bzence
Bohumír Jakub – příjmení neuvedeno
datum narození: 25. 7. 1881
místo narození: dům čp. 289
otec: neuveden
matka: Barbora Urbanová ze Bzence
Goldmann Karel
datum narození: 29. 7. 1881
místo narození: dům čp. 62
otec: Tomáš Goldmann – měšťan a zámečník v Bzenci
matka: Aloisia Goldmannová (roz. Ježková) ze Bzence
Žitná Anna
datum narození: 31. 7. 1881
místo narození: dům čp. 393
otec: Josef Žitný – krejčovský mistr v Bzenci
matka: Františka Žitná (roz. Sůčková) ze Bzence
Goldmannová Maria Anna
datum narození: 1. 8. 1881
místo narození: dům čp. 94
otec: Filip Goldmann – obuvník v Bzenci
matka: Antonia Goldmannová (roz. Tvarůžková) ze Bzence
Matůšková Mariana
datum narození: 3. 8. 1881
místo narození: dům čp. 366
otec: Pavel Matůšek – domkař v Bzenci
matka: Josefa Matůšková (roz. Vojtěchová) ze Bzence
Strážnický František
datum narození: 14. 8. 1881
místo narození: dům čp. 6
otec: Ondřej Strážnický – měšťan v Bzenci
matka: Barbora Strážnická (roz. Bičová) ze Bzence
Medková Filumena
datum narození: 11. 8. 1881
místo narození: dům čp. 76 (na nádraží)
otec: Jan Medek – hlídač na nádraží v Bzenci
matka: Františka Medková (roz. Blahetová) z Pustějova
Kuchařová Johanna
datum narození: 19. 8. 1881
místo narození: dům čp. 466
otec: František Kuchař – domkař v Bzenci
matka: Barbora Kuchařová (roz. Flessnerová) ze Bzence
Tvrdý Jan
datum narození: 20. 8. 1881
místo narození: dům čp. 182
otec: Jan Tvrdý – kupec a bednář v Bzenci
matka: Maria Tvrdá (roz. Ventrčová) ze Bzence
Novosádová Anastasia
datum narození: 21. 8. 1881
místo narození: dům čp. 148
otec: Josef Novosád – domkař v Bzenci
matka: Josefa Novosádová (roz. Říkovská) ze Bzence
Jurečka Jan
datum narození: 19. 8. 1881
místo narození: dům čp. 11
otec: Jan Jurečka – krejčí v Bzenci
matka: Mariana Jurečková (roz. Kumpánová) ze Bzence
Rychmanová Milena
datum narození: 6. 8. 1881
místo narození: dům čp. 307
otec: Jan Rychman – stavitel v Bzenci
matka: Anna Rychmanová (roz. Macháňová) ze Zlína
Jurčík Jan
datum narození: 25. 8. 1881
místo narození: dům čp. 208
otec: Martin Jurčík – podruh v Bzenci
matka: Eleonora Jurčíková (roz. Ventrčová) ze Bzence
Gazda Jan
datum narození: 23. 8. 1881
místo narození: dům čp. 59
otec: František Gazda – zedník v Bzenci
matka: Terezia Gazdová (roz. Masopustová) ze Bzence
Rosová Rozália Klára
datum narození: 24. 8. 1881
místo narození: dům čp. 103
otec: Václav Rosa – uzenář v Bzenci
matka: Josefa Rosová (roz. Macková) ze Bzence
Jurečka Jan
datum narození: 27. 8. 1881
místo narození: dům čp. 26
otec: František Jurečka – domkař v Bzenci
matka: Barbora Jurečková (roz. Otavová) ze Bzence
Rosa – příjmení neuvedeno
datum narození: 29. 8. 1881
místo narození: dům čp. 400
otec: neuveden
matka: Anna Macháčková z Vacenovic
Heringová Mariana
datum narození: 6. 9. 1881
místo narození: dům čp. 95
otec: Josef Hering – domkař v Bzenci
matka: Dorota Heringová (roz. Ostrezý) ze Bzence
Kučerová „recte“ (správně) Sůčková Maria
datum narození: 10. 9. 1881
místo narození: dům čp. 243
otec: Josef Kučera „recte“ Sůček – měšťan v Bzenci
matka: Josefa Kučerová (roz. Procházková) ze Bzence
Veber František
datum narození: 14. 9. 1881
místo narození: dům čp. 385
otec: Jan Veber – kartáčník v Bzenci
matka: Mariana Veberová (roz. Biehalová) ze Bzence
Ružicová Mariana
datum narození: 14. 9. 1881
místo narození: dům čp. 405
otec: Pavel Ružica – domkař v Bzenci
matka: Mariana Ružicová (roz. Jakšová) ze Bzence
Kytka Václav
datum narození: 18. 9. 1881
místo narození: dům čp. 226
otec: Václav Kytka – domkař v Bzenci
matka: Františka Kytková (roz. Bičová) ze Bzence
Křivánek Václav
datum narození: 19. 9. 1881
místo narození: dům čp. 377
otec: Josef Křivánek – obuvník v Bzenci
matka: Tekla Křivánková (roz. Pořtová) z Žeravic
Daněčková Františka
datum narození: 27. 9. 1881
místo narození: dům čp. 328
otec: Štěpán Daněček – měšťan a hospodský v Bzenci
matka: Josefa Daněčková (roz. Durajovská) ze Bzence
Šebestová Růžena
datum narození: 5. 10. 1881
místo narození: dům čp. 232
otec: Jan Šebesta – měšťan ve Bzenci
matka: Anna Šebestová (roz. Urbanová) ze Bzence
poznámka: Tento a následující zápis jsou dvojčata.
Šebestová Františka
datum narození: 5. 10. 1881
místo narození: dům čp. 232
otec: Jan Šebesta – měšťan ve Bzenci
matka: Anna Šebestová (roz. Urbanová) ze Bzence
poznámka: Tento a předchozí zápis jsou dvojčata.
Martinák František Michal
datum narození: 5. 10. 1881
místo narození: dům čp. 227
otec: Michal Martinák – natírač a měšťan v Bzenci
matka: Maria Martináková (roz. Hromková) ze Bzence
Sůček František
datum narození: 9. 10. 1881
místo narození: dům čp. 365
otec: Josef Sůček – zedník v Bzenci
matka: Maria Sůčková (roz. Habáňová) z Boršic
Šimíková Terezia
datum narození: 14. 10. 1881
místo narození: dům čp. 435
otec: František Šimík – stolař v Bzenci
matka: Josefa Šimíková (roz. Rachvalová) ze Bzence
Pleváková Mechtilda
datum narození: 23. 10. 1881
místo narození: dům čp. 448
otec: Antonín Plevák – obuvník ve Bzenci
matka: Anna Pleváková (roz. Bezchlebová) ze Bzence
Jakša František
datum narození: 22. 10. 1881
místo narození: dům čp. 168
otec: Josef Jakša – domkař v Bzenci
matka: Mariana Jakšová (roz. Zapletalová) ze Bzence
Pressová Otilia
datum narození: 25. 10. 1881
místo narození: dům čp. 27
otec: Antonín Press – obuvník v Bzenci
matka: Juliana Pressová (roz. Leitsmannová) ze Bzence
Novák Boleslav František
datum narození: 25. 10. 1881
místo narození: dům čp. 60
otec: Leopold Novák – domkař a obuvník v Bzenci
matka: Mariana Nováková (roz. Škodová) ze Bzence
Bezchleba František
datum narození: 29. 10. 1881
místo narození: dům čp. 43
otec: Antonín Bezchleba – obuvník v Bzenci
matka: Barbora Bezchlebová (roz. Opravilová) ze Bzence
Těšínská Rozália
datum narození: 29. 10. 1881
místo narození: místo narození: dům čp. 403
otec: Pavel Těšínský – domkař v Bzenci
matka: Mariana Těšínská (roz. Flessnerová) ze Bzence
Klučková Cecilia
datum narození: 2. 11. 1881
místo narození: dům čp. 439
otec: Jan Klučka – domkař v Bzenci
matka: Terezia Klučková (roz. Buchtová) z obce Šarovy
Domanský Josef
datum narození: 7. 11. 1881
místo narození: dům čp. 17
otec: Jakob Domanský – sloužící pacholek ve dvoře v Bzenci
matka: Juliána Domanská (roz. Hiňová) z Vracova
Morgenstern Jan
datum narození: 12. 11. 1881
místo narození: dům čp. 127
otec: Eduard Morgenstern – řezník ve Bzenci
matka: Františka Morgenstern (roz. Jakšová) ze Bzence
Novák Josef
datum narození: 14. 11. 1881
místo narození: dům čp. 404
otec: Jan Novák – domkař v Bzenci
matka: Františka Nováková (roz. Ventrčová) z Olšovce
Kuchař František
datum narození: 17. 11. 1881
místo narození: dům čp. 402
otec: Josef Kuchař – domkař v Bzenci
matka: Mariana Kuchařová (roz. Osterezý) ze Bzence
Adamčíková Mariana
datum narození: 17. 11. 1881
místo narození: dům čp. 389
otec: Josef Adamčík – domkař v Bzenci
matka: Josefa Adamčíková (roz. Valštýnová) ze Bzence
Sigmund Bohumír
datum narození: 15. 11. 1881
místo narození: dům čp. 294
otec: Josef Sigmund – domkař v Bzenci
matka: Josefa Sigmundová (roz. Ježková) ze Bzence
Adamcová Mariana
datum narození: 22. 11. 1881
místo narození: dům čp. 209
otec: František Adamec – měšťan v Bzenci
matka: Mariana Adamcová (roz. Repíková) z Olšovce
Vrzal Jan
datum narození: 24. 11. 1881
místo narození: dům čp. 179
otec: Antonín Vrzal – domkař v Bzenci
matka: Barbora Vrzalová (roz. Osterezý) ze Bzence
Zapletal František
datum narození: 28. 11. 1881
místo narození: dům čp. 407
otec: Antonín Zapletal – podruh v Bzenci
matka: Mariana Zapletalová (roz. Čožíková) z Temnic (Těmic)
Rudl Josef
datum narození: 3. 12. 1881
místo narození: dům čp. 124
otec: Josef Rudl – podruh v Bzenci
matka: Františka Rudlová (roz. Kutná) ze Bzence
Janoušková Mariana
datum narození: 6. 12. 1881
místo narození: dům čp. 364
otec: František Janoušek – domkař v Bzenci
matka: Josefa Janoušková (roz. Otavová) ze Bzence
Tvarůžková Maria Anna
datum narození: 6. 12. 1881
místo narození: dům čp. 30
otec: Matěj Tvarůžek – obuvník v Bzenci
matka: Josefa Tvarůžková (roz. Břešťáková) z Blatnice
Student František
datum narození: 18. 12. 1881
místo narození: dům čp. 207
otec: Tomáš Student – měšťan v Bzenci
matka: Mariana Studentová (roz. Chmelová) ze Bzence
Bunža Jan
datum narození: 15. 12. 1881
místo narození: dům čp. 351
otec: Josef Bunža – měšťan v Bzenci
matka: Mariana Bunžová (roz. Šebestová) ze Bzence
Masopust Štěpán
datum narození: 22. 12. 1881
místo narození: dům čp. 23
otec: Karel Masopust – domkař v Bzenci
matka: Helena Masopustová (roz. Pařenicová) z Dolní Bečvy
Pinterová Bohumila
datum narození: 23. 12. 1881
místo narození: dům čp. 52
otec: Cyril Pintera – stolař v Bzenci
matka: Alžběta Pinterová (roz. Ehrlichová) ze Bzence
Johanna – příjmení neuvedeno
datum narození: 24. 12. 1881
místo narození: dům čp. 248
otec: neuveden
matka: Mariana Raiskupová z Vracova
Baubin Karel
datum narození: 31. 12. 1881
místo narození: dům čp. 337
otec: František Baubin – podruh v Bzenci
matka: Františka Baubinová (roz. Sásová) ze Bzence

 


    zdroj:

  • signatura: 5152; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1877 – 1907; použité strany: 30-39.