Matrika: narození 1876

Gistr Josef
datum narození: 1. 1. 1876
místo narození: dům čp. 250
otec: František Gistr – měšťan v Bzenci
matka: Františka Gistrová (roz. Ventrčová) z Olšovce
poznámka: Zemřel 22. 7. 1948.
Zachová Františka
datum narození: 5. 1. 1876
místo narození: dům čp. 309
otec: František Zach – obuvník v Bzenci
matka: Veronika Zachová (roz. Kogelová) ze Bzence
Fellmayerová Božena Josefa
datum narození: 12. 1. 1876
místo narození: dům čp. 41
otec: František Fellmayer – bednář v Bzenci
matka: Barbora Fellmayerová (roz. Zunková) z Kunovic
Hromková Filumena Terezia
datum narození: 12. 1. 1876
místo narození: dům čp. 181
otec: František Hromek – pekař v Bzenci
matka: Terezia Hromková (roz. Hatašová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 29. 3. 1876.
Zelinka Josef
datum narození: 5. 2. 1876
místo narození: dům čp. 362
otec: neuveden
matka: Anna Zelinková ze Bzence
poznámka: Zemřel 29. 5. 1877.
Vozga František
datum narození: 10. 2. 1876
místo narození: dům čp. 426
otec: Pavel Vozga – podruh v Bzenci
matka: Františka Vozgová (roz. Otavová) ze Bzence
Mlaskáčová Josefa
datum narození: 10. 2. 1876
místo narození: dům čp. 174
otec: Josef Mlaskáč – tovaryš v Bzenci ze Sentic
matka: Františka Mlaskáčová (roz. Krupicová) z Brankovic
Jakšová Františka
datum narození: 13. 2. 1876
místo narození: dům čp. 168
otec: Josef Jakša – domkař v Bzenci
matka: Mariana Jakšová (roz. Zapletalová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 18. 9. 1899.
Pořtová Hedviga
datum narození: 18. 2. 1876
místo narození: dům čp. 6
otec: Libor Pořt – obuvník v Bzenci
matka: Amalia Pořtová (roz. Mikulčíková) z Olšovce
Otavová Veronika
datum narození: 21. 2. 1876
místo narození: dům čp. 92
otec: Karel Otava – domkař v Bzenci
matka: Anna Otavová (roz. Tvarůžková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 24. 7. 1881.
Nováková Josefa
datum narození: 25. 2. 1876
místo narození: dům čp. 394
otec: Jakub Novák – domkař v Bzenci
matka: Františka Nováková (roz. Strnadová) ze Bzence
Kováčová Františka
datum narození: 24. 2. 1876
místo narození: dům čp. 285
otec: Pavel Kováč – podruh v Bzenci
matka: Kateřina Kováčová (roz. Havlíková) z Nové Lhoty
Čada Jan
datum narození: 26. 2. 1876
místo narození: dům čp. 297
otec: neuveden
matka: Eleonora Čadová z Hulína
poznámka: Zemřel 6. 8. 1952.
Voleník Emil Josef
datum narození: 29. 2. 1876
místo narození: dům čp. 83
otec: Alois Voleník – hodinář a měšťan v Bzenci
matka: Maria Voleníková (roz. Vozgová) ze Bzence
Jurečková Františka
datum narození: 3. 3. 1876
místo narození: dům čp. 7
otec: Jan Jurečka – měšťan v Bzenci
matka: Josefa Jurečková (roz. Brázdová) ze Bzence
Tvarůžek Eduard
datum narození: 4. 3. 1876
místo narození: dům čp. 30
otec: Matěj Tvarůžek – obuvník v Bzenci
matka: Josefa Tvarůžková (roz. Břešťáková) z Blatnice
Klučková Maria
datum narození: 12. 3. 1876
místo narození: dům čp. 300
otec: neuveden
matka: Mariana Klučková ze Bzence
poznámka: Zemřela 23. 3. 1876.
Maňas Jakub
datum narození: 10. 3. 1876
místo narození: dům čp. 17
otec: neuveden
matka: Juliana Maňasová z Vracova
Urbanová Terezia
datum narození: 12. 3. 1876
místo narození: dům čp. 339
otec: Jan Urban – měšťan v Bzenci
matka: Terezia Urbanová (roz. Chmelová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 3. 2. 1879.
Vozgová Josefa
datum narození: 17. 3. 1876
místo narození: dům čp. 1
otec: František Vozga – měšťan v Bzenci
matka: Mariana Vozgová (roz. Tvarůžková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 9. 10. 1876.
Rychman Ctibor
datum narození: 14. 3. 1876
místo narození: dům čp. 307
otec: Jan Rychman – stavitel v Bzenci
matka: Anna Rychmanová (roz. Macháňová) ze Zlína
Sýkora Karel Šimon
datum narození: 24. 3. 1876
místo narození: dům čp. 77
otec: Karel Sýkora – zámečník v Bzenci
matka: Barbora Sýkorová (roz. Čumrová) ze Bzence
poznámka: Oddán 11. 7. 1910 v Bzenci.
Goliášová Františka
datum narození: 26. 3. 1876
místo narození: dům čp. 258
otec: František Goliáš – měšťan v Bzenci
matka: Josefa Goliášová (roz. Jurečková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 10. 10. 1940.
Bunža František
datum narození: 26. 3. 1876
místo narození: dům čp. 214
otec: Jan Bunža – měšťan v Bzenci
matka: Anna Bunžová (roz. Kuchařová) ze Bzence
poznámka: Spolu s následujícím zápisem – dvojčata.
Bunža Josef
datum narození: 26. 3. 1876
místo narození: dům čp. 214
otec: Jan Bunža – měšťan v Bzenci
matka: Anna Bunžová (roz. Kuchařová) ze Bzence
poznámka: Spolu s předchozím zápisem – dvojčata. Oddán 16. 5. 1910 Velehrad. Zemřel 19. 3. 1934.
Tvrdý Richard
datum narození: 2. 4. 1876
místo narození: dům čp. 195
otec: Jan Tvrdý – panský bednář v Bzenci
matka: Mariana Tvrdá (roz. Ventrčová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 2. 10. 1876.
Marečková Emilia
datum narození: 30. 3. 1876
místo narození: dům čp. 62
otec: František Mareček – soustružník v Bzenci
matka: Terezia Marečková (roz. Otrusinová) ze Strážnice
poznámka: Zemřela 14. 8. 1876.
Presová Matilda
datum narození: 29. 3. 1876
místo narození: dům čp. 341
otec: Antonín Pres – obuvník v Bzenci
matka: Juliana Presová (roz. Leitsmannová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 28. 7. 1919.
Höferová Gabriela Josefa Maria
datum narození: 28. 3. 1876
místo narození: dům čp. 17
otec: Josef Höfer  – kněhvedoucí velkostatku v Bzenci
matka: Maria Höferová (roz. Těkalová) z Lesonic
poznámka: Zemřela 20. 7. 1877.
Kutná Františka
datum narození: 1. 4. 1876
místo narození: dům čp. 238
otec: František Kutný – měšťan v Bzenci
matka: Mariana Kutná (roz. Vašíková) ze Bzence
Sommer František
datum narození: 6. 4. 1876
místo narození: dům čp. 109
otec: Josef Sommer – měšťan v Bzenci
matka: Aloisia Sommerová (roz. Sigmundová) ze Bzence
Ružica František
datum narození: 7. 4. 1876
místo narození: dům čp. 405
otec: Pavel Ružica – domkař v Bzenci
matka: Maria Anna Ružicová (roz. Jakšová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 25. 9. 1924.
Růčková Barbora
datum narození: 10. 4. 1876
místo narození: dům čp. 387
otec: Pavel Růčka – domkař v Bzenci
matka: Františka Růčková (roz. Vrzalová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 18. 6. 1876.
Engliš Ferdinand
datum narození: 11. 4. 1876
místo narození: dům čp. 22
otec: Karel Engliš – bednář v Bzenci
matka: Františka Englišová (roz. Dittlová) ze Bzence
poznámka: Sezdán 13. 5. 1935 v Brně s Bertou Rotterovou.
Kníže Karel
datum narození: 10. 4. 1876
místo narození: dům čp. 429
otec: Jan Kníže – obuvník v Bzenci
matka: Maria Knížová (roz. Bezchlebová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 9. 3. 1957.
Jurečka Pavel
datum narození: 13. 4. 1876
místo narození: dům čp. 184
otec: František Jurečka – domkař v Bzenci
matka: Františka Jurečková (roz. Konečná) ze Bzence
poznámka: Zemřel 4. 3. 1877.
Komárková Terezia
datum narození: 12. 4. 1876
místo narození: dům čp. 2
otec: Antonín Komárek – malíř v Bzenci
matka: Antonia Komárková (roz. Ježková) ze Bzence
Zábelka Pavel
datum narození: 16. 4. 1876
místo narození: dům čp. 223
otec: František Zábelka – měšťan v Bzenci
matka: Josefa Zábelková (roz. Jelínková) z Olšovce
poznámka: Zemřel 12. 7. 1953 v Moravském Písku.
Glosa Rudolf
datum narození: 20. 4. 1876
místo narození: dům čp. 130
otec: František Glosa – krejčí v Bzenci
matka: Johanna Glosová (roz. Bezchlebová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 2. 8. 1876.
Repík Bohumír
datum narození: 22. 4. 1876
místo narození: dům čp. 344
otec: Cyril Repík – měšťan v Bzenci
matka: Anna Repíková (roz. Flesnerová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 25. 3. 1878.
Bezchlebová Aloisia
datum narození: 20. 4. 1876
místo narození: dům čp. 428
otec: Jan Bezchleba – kovář v Bzenci
matka: Mariana Bezchlebová (roz. Babulíková) z Brumova
Brázdová Josefa
datum narození: 26. 4. 1876
místo narození: dům čp. 215
otec: Tomáš Brázda – měšťan v Bzenci
matka: Josefa Brázdová (roz. Jurečková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 9. 2. 1879.
Krýstková Klotilda
datum narození: 2. 5. 1876
místo narození: dům čp. 53
otec: František Krýstek – měšťan v Bzenci
matka: Maria Krýstková (roz. Rychmanová) ze Bzence
poznámka: Spolu s následujícím zápisem – dvojčata. Zemřela 3. 5. 1876.
Krýstková Anna
datum narození: 2. 5. 1876
místo narození: dům čp. 53
otec: František Krýstek – měšťan v Bzenci
matka: Maria Krýstková (roz. Rychmanová) ze Bzence
poznámka: Spolu s předchozím zápisem – dvojčata. Zemřela 3. 5. 1876.
Kníže Eduard
datum narození: 6. 5. 1876
místo narození: dům čp. 177
otec: neuveden
matka: Veronika Růčková (manžel Růčka zemřel v r. 1874) (roz. Knížová) z Břelovic
poznámka: Zemřel 7. 5. 1926 v nemocnici v Uherském Hradišti.
Baubin Jan
datum narození: 9. 5. 1876
místo narození: dům čp. 28
otec: František Baubin – pekař v Bzenci
matka: Františka Baubinová (roz. Sásová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 13. 3. 1881.
Gazdová Františka
datum narození: 10. 5. 1876
místo narození: dům čp. 249
otec: Josef Gazda – měšťan v Bzenci
matka: Anna Gazdová (roz. Nováková) z Olšovce
poznámka: Zemřela 8. 2. 1943.
Čána Josef
datum narození: 10. 5. 1876
místo narození: dům čp. 362
otec: neuveden
matka: Amália Čánová ze Bzence
poznámka: Zemřel 10. 4. 1877.
Machálková Josefa
datum narození: 15. 5. 1876
místo narození: dům čp. 373
otec: Antonín Machálek – výtažný v Bzenci
matka: Josefa Machálková (roz. Hausknechtová) z Uhřic
Žáková Antonia
datum narození: 19. 5. 1876
místo narození: dům čp. 32
otec: Antonín Žák – měšťan a stolář v Bzenci
matka: Aloisia Žáková (roz. Ježková) ze Bzence
Bezchleba Antonín
datum narození: 27. 5. 1876
místo narození: dům čp. 43
otec: Antonín Bezchleba – obuvník v Bzenci
matka: Barbora Bezchlebová (roz. Opravilová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 15. 10. 1938.
Indruch František
datum narození: 1. 6. 1876
místo narození: dům čp. 264
otec: Josef Indruch – měšťan v Bzenci
matka: Františka Indruchová (roz. Kutná) ze Bzence
poznámka: Zemřel 3. 6. 1876.
Absolon Bedřich Jan Antonín
datum narození: 1. 6. 1876
místo narození: dům čp. 61
otec: František Absolon – zámečník a měšťan v Bzenci
matka: Filumena Absolonová (roz. Sedlářová) z Březolup
poznámka: Zemřel 14. 6. 1876.
Flesnerová Aloisia
datum narození: 5. 6. 1876
místo narození: dům čp. 113
otec: Josef Flesner – domkař v Bzenci
matka: Apollonia Flesnerová (roz. Osterezý) ze Bzence
poznámka: Zemřela 19. 6. 1890.
Kočí Antonín
datum narození: 5. 6. 1876
místo narození: dům čp. 287
otec: Václav Kočí – podruh v Bzenci
matka: Terezia Kočí (roz. Brázdová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 29. 7. 1876.
Kogelová Aloisia
datum narození: 3. 6. 1876
místo narození: dům čp. 309
otec: neuveden
matka: Mariana Kogelová ze Bzence
poznámka: Zemřela 6. 9. 1876.
Bunža Antonín
datum narození: 10. 6. 1876
místo narození: dům čp. 436
otec: František Bunža – domkař a kupec v Bzenci
matka: Mariana Bunžová (roz. Sůčková) ze Bzence
poznámka: Zemřel 27. 9. 1876.
Jakšová Františka
datum narození: 16. 6. 1876
místo narození: dům čp. 204
otec: Pavel Jakša – měšťan v Bzenci
matka: Barbora Jakšová (roz. Ventrčová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 2. 9. 1876.
Sýkorová Paulina
datum narození: 22. 6. 1876
místo narození: dům čp. 349
otec: Matěj Sýkora – stolář v Bzenci
matka: Josefa Sýkorová (roz. Ručková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 11. 9. 1877.
Fuxová Maria Františka
datum narození: 26. 6. 1876
místo narození: dům čp. 132
otec: Šebestián Fuxa – kolář v Bzenci
matka: Mariana Fuxová (roz. Ručková) ze Bzence
Hušek Petr Václav
datum narození: 29. 6. 1876
místo narození: dům čp. 417
otec: Antonín Hušek – obchodník v Bzenci
matka: Maria Hušková (roz. Máslová) z Nového Králova Hradce
poznámka: Zemřel 17. 2. 1893.
Wetterová Anna
datum narození: 27. 6. 1876
místo narození: „nádraží“
otec: Mathias (Matěj) Wetter – hlídač na bzeneckém nádraží
matka: Agnes (Anežka) Wetterová (roz. Hörlkopačová) z Popic
Rajsygl Cyril
datum narození: 4. 7. 1876
místo narození: dům čp. 43
otec: Karel Rajsygl – kovář v Bzenci
matka: Františka Rajsyglová (roz. Fellmayerová) ze Bzence
Růčka Josef
datum narození: 6. 7. 1876
místo narození: dům čp. 380
otec: Pavel Růčka – domkař v Bzenci
matka: Klára Růčková (roz. Sluková) z Oujezdca
poznámka: Zemřel 25. 9. 1952.
Orlický František
datum narození: 7. 7. 1876
místo narození: dům čp. 228
otec: Pavel Orlický – měšťan v Bzenci
matka: Anna Orlická (roz. Kučerová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 13. 2. 1878.
Jančíková Anna
datum narození: 7. 7. 1876
místo narození: dům čp. 398
otec: Tomáš Jančík – podruh v Bzenci
matka: Terezia Jančíková (roz. Hurtíková) z Veselí nad Moravou
poznámka: Zemřela 3. 9. 1876.
Bukvald Jan
datum narození: 13. 7. 1876
místo narození: dům čp. 415
otec: František Bukvald – domkař v Bzenci
matka: Mariana Bukvaldová (roz. Strážnická) ze Bzence
poznámka: Zemřel 31. 3. 1952 v Bzenci.
Sommerová Anna
datum narození: 16. 7. 1876
místo narození: dům čp. 57
otec: Josef Sommer – tesař v Bzenci
matka: Maria Sommerová (roz. Boudová) z Telče
Mlčková Anna
datum narození: 13. 7. 1876
místo narození: dům čp. 68
otec: Josef Mlček – domkař a obuvník v Bzenci
matka: Anna Mlčková (roz. Kocůrková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 27. 5. 1933.
Jarošová Mariana
datum narození: 26. 7. 1876
místo narození: dům čp. 246
otec: Fabián Jaroš – domkař v Bzenci
matka: Františka Jarošová (roz. Růčková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 2. 8. 1876.
Horňáková Rozalia
datum narození: 4. 8. 1876
místo narození: dům čp. 69
otec: Jan Horňák – domkař v Bzenci
matka: Rozina Horňáková (roz. Marčáková) ze Zádveřic
poznámka: Zemřela 12. 12. 1878.
Junek František
datum narození: 7. 8. 1876
místo narození: dům čp. 3
otec: František Junek – měšťan v Bzenci
matka: Mariana Junková (roz. Jurečková) ze Bzence
poznámka: Zemřel 16. 8. 1876.
Novotná Ludmila Anna
datum narození: 1. 8. 1876
místo narození: dům čp. 393
otec: Josef Novotný – učitel v Bzenci
matka: Josefa Novotná (roz. Sádlová) ze Strážnice
Šebesta František
datum narození: 20. 8. 1876
místo narození: dům čp. 269
otec: Pavel Šebesta – měšťan v Bzenci
matka: Terezia Šebestová (roz. Karnufková) ze Bzence
poznámka: Zemřel 13. 11. 1876.
Růčka Josef
datum narození: 23. 8. 1876
místo narození: dům čp. 172
otec: Josef Růčka – domkař v Bzenci
matka: Kateřina Růčková (roz. Sůčková) ze Bzence
Varadinek Matouš
datum narození: 21. 8. 1876
místo narození: dům čp. 363
otec: Matouš Varadinek – podruh v Bzenci
matka: Mariana Varadinková (roz. Edlerová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 3. 9. 1876.
Michnová Maria Josefa
datum narození: 26. 8. 1876
místo narození: dům čp. 315
otec: Jan Michna – obuvník v Bzenci
matka: Mariana Michnová (roz. Širčeková) z Olšovce
poznámka: Zemřela 18. 3. 1878.
Beneschová Klementina
datum narození: 31. 8. 1876
místo narození: dům čp. 316
otec: Anastasius Benesch – správce uhelných dolů v Bzenci
matka: Johanna Beneschová (roz. Fitzová) z Bärnu
poznámka: Sezdána s Karlem Stuchlíkem na Starém Brně dne 29. 7. 1923.
Kuhlová Anna
datum narození: 2. 9. 1876
místo narození: dům čp. 3
otec: Antonín Kuhl – obyvatel v Bzenci
matka: Kateřina Kuhlová (roz. Zálešáková) z Moravského Písku
Kučerová Rozália
datum narození: 4. 9. 1876
místo narození: dům čp. 333
otec: František Kučera – podruh v Bzenci
matka: Mariana Kučerová (roz. Braunerová) ze Bzence
Nevřivý František
datum narození: 10. 9. 1876
místo narození: dům čp. 433
otec: František Nevřivý – domkař v Bzenci
matka: Josefa Nevřivá (roz. Kuchařová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 6. 10. 1877.
Přikrylová Maria
datum narození: 16. 9. 1876
místo narození: dům čp. 241
otec: neuveden
matka: Mariana Přikrylová z Veselí nad Moravou
poznámka: Zemřela 21. 4. 1878.
Jelínek Matouš
datum narození: 19. 9. 1876
místo narození: dům čp. 341
otec: Antonín Jelínek – měšťan v Bzenci
matka: Josefa Jelínková (roz. Kurová) ze Bzence
poznámka: Spolu s následujícím zápisem – dvojčata. Zemřel 30. 10. 1876.
Jelínková Maria
datum narození: 19. 9. 1876
místo narození: dům čp. 341
otec: Antonín Jelínek – měšťan v Bzenci
matka: Josefa Jelínková (roz. Kurová) ze Bzence
poznámka: Spolu s předchozím zápisem – dvojčata. Zemřela 25. 1. 1877.
Tvarůžek Jan
datum narození: 21. 9. 1876
místo narození: dům čp. 147
otec: Antonín Tvarůžek – domkař v Bzenci
matka: Mariana Tvarůžková (roz. Šebestová) ze Bzence
Slavíková Františka
datum narození: 29. 9. 1876
místo narození: dům čp. 142
otec: Tomáš Slavík – domkař v Bzenci
matka: Anna Slavíková (roz. Hrubošová) ze Bzence
Kyprová Amália Terezia
datum narození: 27. 9. 1876
místo narození: dům čp. 188
otec: Michal Kypr – stolář v Bzenci
matka: Františka Kyprová (roz. Bezchlebová) ze Bzence
Kutný František
datum narození: 1. 10. 1876
místo narození: dům čp. 253
otec: neuveden
matka: Mariana Kutná ze Bzence
Kučerová (recte Sůčková) Terezia
datum narození: 9. 10. 1876
místo narození: dům čp. 243
otec: Josef Kučera (recte Sůček) – měšťan v Bzenci
matka: Josefa Kučerová (roz. Procházková) ze Bzence
Nováková Terezia
datum narození: 16. 10. 1876
místo narození: dům čp. 135
otec: Ignát Novák – domkař v Bzenci
matka: Johanna Nováková (roz. Braunerová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 14. 10. 1877.
Vrzal Pavel
datum narození: 27. 10. 1876
místo narození: dům čp. 179
otec: Antonín Vrzal – domkař v Bzenci
matka: Barbora Vrzalová (roz. Osterezý) ze Bzence
poznámka: Zemřel 13. 11. 1877.
Šebestová Ludmila
datum narození: 30. 10. 1876
místo narození: dům čp. 220
otec: Jan Šebesta – měšťan v Bzenci
matka: Anna Šebestová (roz. Urbanová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 4. 5. 1943.
Piskoř Jan
datum narození: 2. 11. 1876
místo narození: dům čp. 151
otec: Antonín Piskoř – domkař v Bzenci
matka: Františka Piskořová (roz. Pospěchová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 27. 4. 1877.
Möhwald Odon
datum narození: 13. 10. 1876
místo narození: „Vilémův dvůr“
otec: Karel Möhwald – zprávčí u hraběte Chorinského
matka: Anna Maria Möhwaldová (roz. Kubittová) z Paskova
Janoušková Cecilia
datum narození: 6. 11. 1876
místo narození: dům čp. 364
otec: František Janoušek – domkař v Bzenci
matka: Josefa Janoušková (roz. Otavová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 21. 5. 1950.
Malotová Josefa
datum narození: 9. 11. 1876
místo narození: dům čp. 339
otec: Jan Malota – řezník a měšťan v Bzenci
matka: Josefa Malotová (roz. Derková) ze Bzence
poznámka: Sezdána 24. 11. 1910 v Bzenci.
Repík Jan
datum narození: 13. 11. 1876
místo narození: dům čp. 343
otec: František Repík – domkař v Bzenci
matka: Barbora Repíková (roz. Tvarůžková) ze Bzence
poznámka: Zemřel 11. 1. 1877.
Goldmannová Maria Klementina
datum narození: 16. 11. 1876
místo narození: dům čp. 310
otec: Jan Goldmann – měšťan v Bzenci
matka: Cecilia Goldmannová ze Bzence
Žufanová Filumena
datum narození: 24. 11. 1876
místo narození: dům čp. 425
otec: neuveden
matka: Alžběta Žufanová ze Strážnice
poznámka: Zemřela 24. 3. 1877
Psotková Justina
datum narození: 27. 11. 1876
místo narození: dům čp. 326
otec: Josef Psotka – pekař v Bzenci
matka: Terezia Psotková (roz. Fialková) ze Bzence
Kuchař František
datum narození: 19. 11. 1876
místo narození: dům čp. 275
otec: Antonín Kuchař – podruh v Bzenci
matka: Veronika Kuchařová (roz. Sůčková) z Břesovic
Jakšová Barbora
datum narození: 4. 12. 1876
místo narození: dům čp. 161
otec: Jan Jakša – domkař v Bzenci
matka: Barbora Jakšová (roz. Jeníčková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 10. 2. 1877.
Jurniklová Filumena
datum narození: 6. 12. 1876
místo narození: dům čp. 187
otec: Josef Jurnikl – domkař v Bzenci
matka: Alžběta Jurniklová (roz. Pogodová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 13. 3. 1877.
Klučková Terezia
datum narození: 7. 12. 1876
místo narození: dům čp. 325
otec: Jan Klučka – podruh v Bzenci
matka: Magdalena Klučková (roz. Sojáčková) ze Strážnice
poznámka: Zemřela 7. 2. 1885.
Martinák Bohumír
datum narození: 9. 12. 1876
místo narození: dům čp. 227
otec: Michal Martinák – měšťan v Bzenci
matka: Maria Martináková (roz. Hromková) ze Bzence
Rogoš František
datum narození: 16. 12. 1876
místo narození: dům čp. 56
otec: Jan Rogoš – pernikář v Bzenci
matka: Antonia Rogošová (roz. Holasová) z Veselí nad Moravou
poznámka: Zemřel 18. 11. 1880 ve Veselí nad Moravou.
Ventrča Josef
datum narození: 16. 7. 1876
místo narození: dům čp. 150
otec: neuveden
matka: Eleonora Ventrčová ze Bzence
poznámka: Sezdán 29. 7. 1922 s Apolonií Repíkovou. Zemřel 4. 6. 1931 v Uh. Hradišti.
Černínová Mariana (Maria Anna)
datum narození: 22. 12. 1876
místo narození: dům čp. 432
otec: Rudolf Černín – bednář v Bzenci
matka: Rozalia Černínová (roz. Pechová) ze Bzence
Šebesta Jan Štěpán
datum narození: 25. 12. 1876
místo narození: dům čp. 141
otec: Jan Šebesta – domkař v Bzenci
matka: Josefa Šebestová (roz. Horáková) ze Bzence
poznámka: Zemřel 16. 1. 1877.
Sásová Maria
datum narození: 28. 12. 1876
místo narození: dům čp. 440
otec: Josef Sás – domkař v Bzenci
matka: Maria Sásová (roz. Klučková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 12. 3. 1951.
Matůšková Cecilia
datum narození: 30. 12. 1876
místo narození: dům čp. 400
otec: neuveden
matka: Terezia Matůšková ze Bzence
poznámka: Zemřela 14. 9. 1928.

 


    zdroj:

  • signatura: 5151; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1855 – 1876; použité strany: 209-217.