Matrika: narození 1870

Piskořová Paulina
datum narození: 2. 1. 1870
místo narození: dům čp. 174
otec: neuveden
matka: Rozalia Piskořová ze Bzence
Sehák Josef František
datum narození: 10. 1. 1870
místo narození: dům čp. 2
otec: Josef Sehák – cukrářský mistr v Bzenci
matka: Františka Seháková (roz. Kuchaříková) z Koryčan
poznámka: Zemřel 24. 3. 1870.
Hájková Anežka
datum narození: 13. 1. 1870
místo narození: dům čp. 199
otec: Karel Hájek – provazník v Bzenci
matka: Marianna Hájková (roz. Šmidová) z Žeravic
Jurniklová Maria
datum narození: 14. 1. 1870
místo narození: dům čp. 187
otec: Josef Jurnikl – domkař v Bzenci
matka: Alžběta Jurniklová (roz. Pogodová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 4. 10. 1877.
Mlček Antonín
datum narození: 15. 1. 1870
místo narození: dům čp. 68
otec: Josef Mlček – obuvník v Bzenci
matka: Anna Mlčková (roz. Kocúrková) ze Bzence
Biča Pavel
datum narození: 22. 1. 1870
místo narození: dům čp. 207
otec: Josef Biča – měšťan v Bzenci
matka: Anna Bičová (roz. Bačáková) z Tučap
poznámka: Od roku 1911 rodové jméno změněno na Bič. Zemřel 10. 2. 1933.
Valenta František
datum narození: 28. 1. 1870
místo narození: dům čp. 90
otec: neuveden
matka: Anna Valentová ze Bzence
Novák Ignát
datum narození: 31. 1. 1870
místo narození: dům čp. 339
otec: Václav Novák – krejčí v Bzenci
matka: Františka Nováková (roz. Dobrovská) ze Bzence
Leitsmannová Maria
datum narození: 31. 1. 1870
místo narození: dům čp. 60
otec: Tomáš Leitsmann – obuvník v Bzenci
matka: Maria Leitsmannová (roz. Fürstová) z Tamelínu
poznámka: Zemřela 30. 4. 1870.
Ružica Josef
datum narození: 11. 2. 1870
místo narození: dům čp. 81
otec: Pavel Ružica – domkař v Bzenci
matka: Cecilia Ružicová (roz. Kubaňová) z Oujezda
poznámka: Zemřel 13. 7. 1870.
Kurzweilová Maria Henrieta Petronila Kateřina Johanna
datum narození: 4. 2. 1870
místo narození: „U nádraží“
otec: Karel Kurzweil – cukrovarník v Bzenci
matka: Maria Kurzweilová z Prahy
poznámka: Zemřela 15. 11. 1880 ve Vídni.
Říkovský Antonín
datum narození: 17. 2. 1870
místo narození: dům čp. 379
otec: Filip Říkovský – krejčí v Bzenci
matka: Tekla Říkovská (roz. Vosčická) ze Bzence
poznámka: Zemřel 1. 6. 1870.
Žáková Aloisia
datum narození: 17. 2. 1870
místo narození: dům čp. 32
otec: Antonín Žák – měšťan a stolář v Bzenci
matka: Aloisia Žáková (roz. Ježková) ze Bzence
Ružica Alexander (pohrobek)
datum narození: 24. 2. 1870
místo narození: dům čp. 444
otec: Jan Ružica – domkař v Bzenci
matka: Antonia Ružicová (roz. Hrobková) ze Bzence
poznámka: Zemřel 14. 9. 1870.
Dittel Josef
datum narození: 25. 2. 1870
místo narození: dům čp. 50
otec: Josef Dittel – bednář v Bzenci
matka: Františka Dittelová (roz. Brázdová) ze Bzence
Absolon Bohumil
datum narození: 24. 2. 1870
místo narození: dům čp. 29
otec: Jan Absolon – stolář v Bzenci
matka: Anna Absolonová (roz. Steindorfová) ze Bzence
Němečková Františka (opis)
datum narození: 14. 7. 1867
místo narození: dům čp. 52
otec: František Němeček – zedník v Bzenci
matka: Dorota Němečková (roz. Ventrčová) ze Bzence
poznámka: Narozena a křtěna v Uh. Ostrohu – bydliště dům čp. 44.
Tvarůžek Anton
datum narození: 4. 3. 1870
místo narození: dům čp. 247
otec: Josef Tvarůžek – měšťan v Bzenci
matka: Františka Tvarůžková (roz. Čapková) ze Bzence
poznámka: Zemřel 9. 3. 1914.
Bunža Josef
datum narození: 5. 3. 1870
místo narození: dům čp. 352
otec: Pavel Bunža – měšťan v Bzenci
matka: Anna Bunžová (roz. Jelínková) ze Bzence
Janáková Marianna
datum narození: 4. 3. 1870
místo narození: „Na nádraží“
otec: Jan Janák – hlídač na bzeneckém nádraží
matka: Anežka Janáková (roz. Patrová) z Janovic u N. Jičína
Pečírková Františka
datum narození: 6. 3. 1870
místo narození: dům čp. 123
otec: Josef Pečírka – domkař v Bzenci
matka: Marianna Pečírková (roz. Brázdová) ze Bzence
Orlický Jan
datum narození: 10. 3. 1870
místo narození: dům čp. 253
otec: Jakub Orlický – měšťan v Bzenci
matka: Rozalia Orlická (roz. Škodová) ze Bzence
Sás Jan
datum narození: 1. 4. 1870
místo narození: dům čp. 62
otec: Alois Sás – obuvník v Bzenci
matka: Josefa Sásová (roz. Opravilová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 15. 2. 1873.
Čermák Vincenc
datum narození: 6. 4. 1870
místo narození: dům čp. 46
otec: Jakub Čermák – obuvník v Bzenci
matka: Apolonia Čermáková (roz. Hrbáčková) ze Bzence
poznámka: Zemřel 20. 12. 1872.
Ducháčková Filuména
datum narození: 16. 4. 1870
místo narození: dům čp. 298
otec: Jiří Ducháček – tesař v Bzenci
matka: Antonia Ducháčková (roz. Hudová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 9. 11. 1877.
Uhlová Rudolfina Karolina
datum narození: 15. 4. 1870
místo narození: dům čp. 225
otec: František Uhl – dozorce telegrafu v Bzenci
matka: Anna Uhlová (roz. Kurečková) z Veselí nad Moravou
Sás Pavel Augustin
datum narození: 20. 4. 1870
místo narození: dům čp. 23
otec: Josef Sás – zámečník v Bzenci
matka: Maria Sásová (roz. Klučková) ze Bzence
poznámka: Zemřel 22. 8. 1872.
Calabová (Kalabová) Johanna (opis)
datum narození: 27. 3. 1863
místo narození: dům čp. 71
otec: Josef Calaba – c. k. strážník u bezpečnostní stráže ve Vídni
matka: Aloisia Calabová (roz. Malovaná) ze Bzence
poznámka: Narozena a pokřtěna v Olomouci.
Psotka Antonín
datum narození: 26. 4. 1870
místo narození: dům čp. 195
otec: Josef Psotka – pekař v Bzenci
matka: Terezia Psotková (roz. Fialková) ze Bzence
poznámka: Zemřel 14. 11. 1872.
Rachvala Filip Jakub
datum narození: 27. 4. 1870
místo narození: dům čp. 203
otec: František Rachvala – měšťan v Bzenci
matka: Arnoštinka Rachvalová (roz. Kotková) ze Bzence
Vašík Antonín Karel
datum narození: 29. 4. 1870
místo narození: dům čp. 242
otec: František Vašík – měšťan v Bzenci
matka: Marianna Vašíková (roz. Indruchová) ze Bzence
Stavjaný Josef
datum narození: 13. 5. 1870
místo narození: dům čp. 189
otec: Martin Stavjaný – domkař v Bzenci
matka: Magdalena Stavjaný (roz. Pečírková) ze Bzence
poznámka: Zemřel 4. 6. 1870.
Konečný Antonín
datum narození: 17. 5. 1870
místo narození: dům čp. 251
otec: Josef Konečný – měšťan v Bzenci
matka: Františka Konečná (roz. Pardousová) z Újezdce
poznámka: Zemřel 9. 3. 1871.
Kotek Jaroslav Ferdinand
datum narození: 20. 5. 1870
místo narození: dům čp. 34
otec: Ferdinand Kotek – krejčí v Bzenci
matka: Josefa Kotková (roz. Mičová) ze Bzence
Klučková Františka
datum narození: 26. 5. 1870
místo narození: dům čp. 138
otec: František Klučka – domkař v Bzenci
matka: Marianna Klučková (roz. Kutná) ze Bzence
Brhelová Anna
datum narození: 24. 5. 1870
místo narození: dům čp. 419
otec: Baltazar Brhel – obyvatel v Bzenci
matka: Antonia Brhelová (roz. Fellmayerová) ze Bzence
Sekánková Františka
datum narození: 27. 5. 1870
místo narození: dům čp. 154
otec: Václav Sekánek – domkař v Bzenci
matka: Františka Sekánková (roz. Bunžová) ze Bzence
Jakšová Johanna
datum narození: 2. 6. 1870
místo narození: dům čp. 210
otec: František Jakša – měšťan v Bzenci
matka: Mariana Jakšová (roz. Vojtěchová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 15. 11. 1933.
Křelka Antonín
datum narození: 12. 6. 1870
místo narození: dům čp. 115
otec: Jan Křelka – obuvník v Bzenci
matka: Františka Křelková (roz. Ježíková) z Vlčkova
Katič Jan
datum narození: 15. 6. 1870
místo narození: dům čp. 83
otec: Markus Katič – agent daně potravní v Bzenci
matka: Cecilia Katičová (roz. Peiterová) z Oldachu
poznámka: Sezdán 22. 3. 1914 ve Vídni s Marií Peškovou.
Klučková Anna
datum narození: 18. 6. 1870
místo narození: dům čp. 345
otec: Jan Klučka – obyvatel v Bzenci
matka: Magdaléna Klučková (roz. Sojáčková) ze Strážnice
poznámka: Zemřela 10. 12. 1944.
Kumpánová Paulina Magdalena
datum narození: 20. 6. 1870
místo narození: dům čp. 33
otec: František Kumpán – kominářský mistr v Bzenci
matka: Kateřina Kumpánová (roz. Prčíková) z Mutěnic
Martináková Maria Cecilia
datum narození: 27. 6. 1870
místo narození: dům čp. 227
otec: Michal Martinák – měšťan v Bzenci
matka: Maria Martináková (roz. Hromková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 14. 8. 1952 v Bratislavě.
Urbanová Terezia
datum narození: 28. 6. 1870
místo narození: dům čp. 9
otec: Filip Urban – měšťan v Bzenci
matka: Anna Urbanová (roz. Vojtěchová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 14. 4. 1871.
Adamčíková Johanna
datum narození: 5. 7. 1870
místo narození: dům čp. 389
otec: Josef Adamčík – domkař v Bzenci
matka: Františka Adamčíková (roz. Kutná) ze Bzence
Slavík František
datum narození: 7. 7. 1870
místo narození: dům čp. 142
otec: Tomáš Slavík – domkař v Bzenci
matka: Anna Slavíková (roz. Hrubošová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 26. 7. 1870.
Přerovský Bedřich František Antonín
datum narození: 10. 7. 1870
místo narození: dům čp. 271
otec: Josef Přerovský – řezník v Bzenci
matka: Maria Přerovská (roz. Zimková) z Kunovic.
Marečková Anna Maria
datum narození: 12. 7. 1870
místo narození: dům čp. 62
otec: František Mareček – soustružník v Bzenci
matka: Terezia Marečková (roz. Otrusinová) ze Strážnice
poznámka: Zemřela 14. 2. 1873.
Adamčíková Anna
datum narození: 13. 7. 1870
místo narození: dům čp. 111
otec: Filip Adamčík – domkař v Bzenci
matka: Marianna Adamčíková (roz. Tvarůžková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 21. 8. 1870.
Kotek Jan
datum narození: 16. 7. 1870
místo narození: dům čp. 272
otec: Arnošt Kotek – podruh v Bzenci
matka: Mariana Kotková (roz. Správová) z Boršic
Sůčková Anna
datum narození: 16. 7. 1870
místo narození: dům čp. 44
otec: František Sůček – obyvatel v Bzenci
matka: Kateřina Sůčková (roz. Janoštíková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 25. 5. 1873.
Goliášová Anna
datum narození: 18. 7. 1870
místo narození: dům čp. 258
otec: František Goliáš – měšťan v Bzenci
matka: Josefa Goliášová (roz. Jurečková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 10. 3. 1952.
Pořt Libor
datum narození: 19. 7. 1870
místo narození: dům čp. 6
otec: Libor Pořt – obuvník v Bzenci
matka: Ludmila Pořtová (roz. Křemonová) z Tábora
poznámka: Zemřel 25. 7. 1870.
Jäckel Adalbert Gustav
datum narození: 22. 7. 1870
místo narození: dům čp. 119
otec: František Jäckel  – dohlížitel při skladišti na nádraží v Bzenci
matka: Jäckel Maria Johanna (roz. Zalejská) z Fulneku
Eimutová Anna
datum narození: 27. 7. 1870
místo narození: dům čp. 395
otec: Karel Eimut – obuvník v Bzenci
matka: Anna Eimutová (roz. Ručková) ze Bzence
Stehlíková Filumena
datum narození: 29. 7. 1870
místo narození: dům čp. 122
otec: Arnošt Stehlík – tesař v Bzenci
matka: Josefa Stehlíková (roz. Sůčková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 12. 3. 1871.
Jančí František
datum narození: 31. 7. 1870
místo narození: dům čp. 299
otec: Filip Jančí – domkař v Bzenci
matka: Františka Jančí (roz. Rudlová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 5. 10. 1871.
Rosová Maria
datum narození: 1. 8. 1870
místo narození: dům čp. 24
otec: František Rosa – uzenář v Bzenci
matka: Karolina Rosová (roz. Brandejská) ze Starého Města
poznámka: Zemřela 24. 3. 1871.
Vrtalová Marianna
datum narození: 7. 8. 1870
místo narození: dům čp. 61
otec: Jan Vrtal – pacholek v Bzenci
matka: Barbora Vrtalová (roz. Smaženková) z Lidéřovic
poznámka: Zemřela 12. 8. 1870.
Procházková Filumena
datum narození: 15. 8. 1870
místo narození: dům čp. 191
otec: Matěj Procházka – domkař v Bzenci
matka: Anna Procházková (roz. Bičová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 22. 2. 1945.
Ostrezý Marianna
datum narození: 19. 8. 1870
místo narození: dům čp. 131
otec: Pavel Ostrezý – domkař v Bzenci
matka: Apolonia Ostrezý (roz. Jančová) z Horněmčí
poznámka: Zemřela 29. 8. 1870.
Urban Jan
datum narození: 20. 8. 1870
místo narození: dům čp. 302
otec: František Urban – domkař v Bzenci
matka: Antonia Urbanová (roz. Tomaštíková) z Oskol
Vrána František
datum narození: 27. 8. 1870
místo narození: dům čp. 20
otec: František Vrána – obuvník v Bzenci
matka: Františka Vránová (roz. Tuchlíková) ze Bzence
poznámka: Zemřel 17. 4. 1872.
Tvarůžek Robert
datum narození: 1. 9. 1870
místo narození: dům čp. 366
otec: Matěj Tvarůžek – obuvník v Bzenci
matka: Josefa Tvarůžková (roz. Břešťáková) z Blatnice
Stehlík Josef
datum narození: 2. 9. 1870
místo narození: dům čp. 161
otec: Kristián Stehlík – podruh v Bzenci
matka: Marianna Stehlíková (roz. Grandišová) ze Stabensdorfu v Rakousích
poznámka: Zemřel 1. 7. 1881.
Hertlová Filumena
datum narození: 8. 8. 1870
místo narození: dům čp. 63
otec: Jan Hertl – domkař v Bzenci
matka: Johanna Hertlová (roz. Hlaváčková) z Ořechova
poznámka: Zemřela 11. 3. 1921.
Fellmayer Inocenc
datum narození: 13. 9. 1870
místo narození: dům čp. 39
otec: neuveden
matka: Anna Fellmayerová ze Bzence
poznámka: Zemřel 16. 5. 1871.
Vrzalová Terezia
datum narození: 29. 9. 1870
místo narození: dům čp. 105
otec: Vincenc Vrzal – domkař v Bzenci
matka: Viktoria Vrzalová (roz. Kutná) ze Bzence
Broschardt Ferdinand Eduard
datum narození: 29. 9. 1870
místo narození: dům čp. 77
otec: Ignát Broschardt – c. k. účetní strážmistr 14. dragounského pluku
matka: Magdalena Broschardtová (roz. Schandová) z Drabšic okr. Litoměřice
Crhová Terezia Maria
datum narození: 12. 10. 1870
místo narození: dům čp. 291
otec: Antonín Crha – stolář v Bzenci
matka: Maria Crhová (roz. Kastingerová) ze Bzence
Karnufková Terezia
datum narození: 14. 10. 1870
místo narození: dům čp. 229
otec: František Karnufek – měšťan v Bzenci
matka: Marianna Karnufková (roz. Presová) z Olšovce
poznámka: Zemřela 16. 2. 1878.
Goliášová Aloisia
datum narození: 14. 10. 1870
místo narození: dům čp. 78
otec: Pavel Goliáš – měšťan v Bzenci
matka: Terezia Goliášová (roz. Richmanová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 26. 5. 1871.
Pečírková Terezia
datum narození: 14. 10. 1870
místo narození: dům čp. 118
otec: Fabián Pečírka – domkař v Bzenci
matka: Františka Pečírková (roz. Bičová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 19. 10. 1870.
Sommer Jan
datum narození: 15. 10. 1870
místo narození: dům čp. 17
otec: František Sommer – pacholek na dvoře v Bzenci
matka: Kristina Sommerová (roz. Procházková) z Vracova
poznámka: Zemřel 3. 2. 1944 ve Vracově.
Ostrezý Tomáš
datum narození: 16. 10. 1870
místo narození: dům čp. 114
otec: Tomáš Ostrezý – domkař v Bzenci
matka: Juliana Ostrezý (roz. Zelinková) ze Bzence
poznámka: Zemřel 16. 5. 1871.
Piskořová Maria
datum narození: 20. 10. 1870
místo narození: dům čp. 151
otec: Antonín Piskoř – domkař v Bzenci
matka: Františka Piskořová (roz. Pospěchová) ze Bzence
Procházka Robert
datum narození: 24. 10. 1870
místo narození: dům čp. 48
otec: Šebestián Procházka – krejčí v Bzenci
matka: Terezia Procházková (roz. Brňáková) ze Bzence
Michnová Alžběta
datum narození: 5. 11. 1870
místo narození: dům čp. 315
otec: Jan Michna – obuvník v Bzenci
matka: Maria Michnová (roz. Trnčáková) ze Bzence
Zapletal Josef
datum narození: 7. 11. 1870
místo narození: dům čp. 129
otec: Josef Zapletal – domkař v Bzenci
matka: Anna Zapletalová (roz. Kuchařová) ze Bzence
poznámka: Sezdán 5. 5. 1914 v Bzenci.
Jurečka František
datum narození: 16. 11. 1870
místo narození: dům čp. 7
otec: Jan Jurečka – měšťan v Bzenci
matka: Josefa Jurečková (roz. Brázdová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 1. 1. 1876.
Rogošová Maria Kateřina
datum narození: 18. 11. 1870
místo narození: dům čp. 196
otec: František Rogoš – pernikář v Bzenci
matka: Paulina Rogošová (roz. Ridlová) ze Bzence
poznámka: Sezdána 7. 11. 1910 v Bzenci. Zemřela 17. 10. 1924 v Holešově.
Krýstková Maria Anna
datum narození: 19. 11. 1870
místo narození: dům čp. 53
otec: František Krýstek – stolář v Bzenci
matka: Maria Krýstková (roz. Richmanová) ze Bzence
Strnadlová Paulina
datum narození: 26. 11. 1870
místo narození: dům čp. 195
otec: Josef Strnadl – pekař v Bzenci
matka: Maria Strnadlová (roz. Karnufková) z Vracova
poznámka: Sezdána 2. 8. 1932 ve Vídni.
Klučková Barbora
datum narození: 2. 12. 1870
místo narození: dům čp. 159
otec: Augustin Klučka – domkař v Bzenci
matka: Terezia Klučková (roz. Edlerová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 15. 12. 1870.
Bunžová Anna
datum narození: 8. 12. 1870
místo narození: dům čp. 126
otec: Pavel Bunža – domkař v Bzenci
matka: Anna Bunžová (roz. Nevřivá) ze Bzence
poznámka: Zemřela 17. 9. 1871.
Herink Josef
datum narození: 11. 12. 1870
místo narození: dům čp. 171
otec: Josef Herink – domkař v Bzenci
matka: Dorota Herinková (roz. Ostrezý) ze Bzence
poznámka: Zemřel 20. 9. 1951.
Kuchař Josef
datum narození: 17. 12. 1870
místo narození: dům čp. 261
otec: Matěj Kuchař – měšťan v Bzenci
matka: Josefa Kuchařová (roz. Herinková) ze Bzence
Assmann Štěpán
datum narození: 24. 12. 1870
místo narození: dům čp. 90
otec: František Assmann – kupec v Bzenci
matka: Maria Assmannová (roz. Jentschke) z Vizovic
Jurnikl Jan
datum narození: 26. 12. 1870
místo narození: dům čp. 381
otec: Matouš Jurnikl – domkař v Bzenci
matka: Magdalena Jurniklová (roz. Heringová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 26. 3. 1873.
Jakšová Marianna
datum narození: 27. 12. 1870
místo narození: dům čp. 168
otec: Josef Jakša – domkař v Bzenci
matka: Marianna Jakšová (roz. Zapletalová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 22. 2. 1871.

 


    zdroj:

  • signatura: 5151; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1855 – 1876; použité strany: 165-174.