Matrika: narození 1867

Adamec František
datum narození: 1. 1. 1867
místo narození: dům čp. 342
otec: František Adamec – měšťan v Bzenci
matka: Apolonie Adamcová (roz. Kutná) ze Bzence
poznámka: Spolu s následujícím zápisem – dvojčata. Zemřel 9. 8. 1871.
Adamcová Josefa
datum narození: 1. 1. 1867
místo narození: dům čp. 342
otec: František Adamec – měšťan v Bzenci
matka: Apolonie Adamcová (roz. Kutná) ze Bzence
poznámka: Spolu s předchozím zápisem – dvojčata. Zemřela 3. 5. 1928 ve Vídni.
Homolová Ernestina
datum narození: 10. 1. 1867
místo narození: dům čp. 62
otec: Jan Homola – měšťan v Bzenci
matka: Marianna Homolová (roz. Angelová) ze Svatobořic
poznámka: Zemřela 14. 1. 1951.
Sás Josef
datum narození: 9. 1. 1867
místo narození: dům čp. 61
otec: Josef Sás – domkař v Bzenci
matka: Marianna Sásová (roz. Klučková) ze Bzence
Jaroš Cyrill
datum narození: 13. 1. 1867
místo narození: dům čp. 420
otec: Josef Jaroš – domkař v Bzenci
matka: Josefa Jarošová (roz. Otavová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 24. 9. 1867.
Rosová Amalia
datum narození: 16. 1. 1867
místo narození: dům čp. 385
otec: Václav Rosa – uzenář v Bzenci
matka: Josefa Rosová (roz. Macková) z Brumova
Ehrlich Karel
datum narození: 25. 1. 1867
místo narození: dům čp. 52
otec: Jan Ehrlich – stolářský mistr v Bzenci
matka: Rosalia Ehrlichová (roz. Paulusová) z Velké Lhoty
poznámka: Sezdán, co vdovec v Holešově s Pechovou Ludmilou – 12. 2. 1918.
Osterezý František
datum narození: 29. 1. 1867
místo narození: dům čp. 101
otec: Pavel Osterezý – domkař v Bzenci
matka: Apollonia Osterezý (roz. Jančová) z Horněmčí
poznámka: Zemřel 30. 3. 1867.
Kutný Josef Pavel
datum narození: 28. 6. 1866
místo narození: dům čp. 285
otec: Václav Kutný – měšťan v Bzenci
matka: Marianna Kutná (roz. Šebestová) ze Bzence
Ulbrechtová Anna Barbora
datum narození: 13. 2. 1867
místo narození: dům čp. 337
otec: Josef Ulbrecht – kovářský mistr v Bzenci
matka: Barbora Ulbrechtová (roz. Hartmannová) z Uh. Ostrohu
Klučková Marianna
datum narození: 14. 2. 1867
místo narození: dům čp. 342
otec: Jan Klučka – podruh v Bzenci
matka: Magdalena Klučková (roz. Sojáčková) ze Strážnice
poznámka: Zemřela 19. 8. 1928.
Marečková Františka
datum narození: 15. 2. 1867
místo narození: dům čp. 29
otec: František Mareček – soustružnický mistr v Bzenci
matka: Maria Teresia Marečková (roz. Otrusinová) ze Strážnice
Stehlík Antonín
datum narození: 21. 2. 1867
místo narození: dům čp. 122
otec: neuveden
matka: Anna Stehlíková ze Bzence
poznámka: Zemřel 23. 4. 1880.
Součková Marianna
datum narození: 24. 2. 1867
místo narození: dům čp. 44
otec: František Souček – domkař v Bzenci
matka: Kateřina Součková (roz. Janoštíková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 26. 8. 1953 ve Strážnici.
Huberová Josefa
datum narození: 14. 3. 1867
místo narození: dům čp. 356
otec: Martin Huber – domkař v Bzenci
matka: Anna Huberová (roz. Jakšová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 16. 5. 1932.
Vojtěch August
datum narození: 23. 3. 1867
místo narození: dům čp. 365
otec: August Vojtěch – měšťan v Bzenci
matka: Kateřina Vojtěchová (roz. Zeitlerová) z Vracova
Vrzal Pavel
datum narození: 24. 3. 1867
místo narození: dům čp. 170
otec: Jakob Vrzal – domkař v Bzenci
matka: Antonia Vrzalová (roz. Klučková) ze Bzence
poznámka: Zemřel 19. 4. 1942.
Schindlerová Augusta Rosalia
datum narození: 28. 3. 1867
místo narození: dům čp. 297
otec: Karel Schindler – krejčovský mistr v Bzenci
matka: Anna Schindlerová (roz. Jančí) ze Bzence
poznámka: Zemřela 22. 10. 1874.
Jaroš Jan
datum narození: 20. 4. 1867
místo narození: dům čp. 155
otec: Jiří Jaroš – domkař v Bzenci
matka: Rosalia Jarošová (roz. Nováková) ze Bzence
poznámka: Zemřel 16. 9. 1924.
Michalíková Paulina
datum narození: 25. 4. 1867
místo narození: dům čp. 107
otec: František Michalík – domkař v Bzenci
matka: Josefa Michalíková (roz. Marčíková) ze Bzence
Novák Julius Vilhelm
datum narození: 1. 5. 1867
místo narození: dům čp. 39
otec: Konrad Novák – stolářský mistr a domkař v Bzenci
matka: Teresia Nováková (roz. Felmayerová) ze Bzence
Osterezý František Florian
datum narození: 4. 5. 1867
místo narození: dům čp. 114
otec: Tomáš Osterezý – domkař v Bzenci
matka: Juliana Osterezý (roz. Zelinková) ze Bzence
poznámka: Zemřel 15. 11. 1873.
Tvarůžková Marianna
datum narození: 4. 5. 1867
místo narození: dům čp. 343
otec: František Tvarůžek – domkař v Bzenci
matka: Františka Tvarůžková (roz. Goliášová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 23. 11. 1935.
Jarošová Josefa
datum narození: 8. 5. 1867
místo narození: dům čp. 162
otec: Martin Jaroš – domkař v Bzenci
matka: Anna Jarošová (roz. Zelinková) ze Bzence
Daňková Františka
datum narození: 8. 5. 1867
místo narození: dům čp. 15
otec: Jan Daněk – panský služebník v Bzenci
matka: Johanna Daňková (roz. Hermannová) z Polešovic
poznámka: Zemřela 7. 11. 1951.
Repík Antonín
datum narození: 10. 5. 1867
místo narození: dům čp. 344
otec: Cyrill Repík – měšťan v Bzenci
matka: Anna Repíková (roz. Flesnerová) ze Bzence
Assmann Jan Vojtěch
datum narození: 15. 5. 1867
místo narození: dům čp. 90
otec: František Assmann – dohlédač u c. k. finanční stráže v Bzenci
matka: Maria Assmannová (roz. Jentschke) z Vizovic
Nedbal Albert Jan
datum narození: 16. 5. 1867
místo narození: dům čp. 177
otec: Josef Nedbal – podruh v Bzenci
matka: Kateřina Nedbalová (roz. Pospěchová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 11. 5. 1886.
Jeníček Jan
datum narození: 15. 5. 1867
místo narození: dům čp. 301
otec: Josef Jeníček – měšťan v Bzenci
matka: Eleonora Jeníčková (roz. Niklová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 4. 10. 1921.
Vašíková Josefa
datum narození: 17. 5. 1867
místo narození: dům čp. 242
otec: František Vašík – měšťan v Bzenci
matka: Marianna Vašíková (roz. Indruchová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 8. 1. 1949.
Tvarůžek Jan
datum narození: 2. 6. 1867
místo narození: dům čp. 5
otec: Josef Tvarůžek – měšťan v Bzenci
matka: Josefa Tvarůžková (roz. Chmelová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 11. 6. 1928.
Lamparter Viktor Jan Bedřich Antonín Rudolf
datum narození: 5. 6. 1867
místo narození: dům čp. 425
otec: Bedřich Lamparter – správce u továrníka Kurzweila v Bzenci (cukrovar)
matka: Aloisia Lamparterová (roz. Knorrová) ze Bzence
Suček Vincenc
datum narození: 8. 6. 1867
místo narození: dům čp. 276
otec: František Suček – měšťan v Bzenci
matka: Teresia Sučková (roz. Kováčová) ze Bzence
Psotka Alois Antonín
datum narození: 12. 6. 1867
místo narození: dům čp. 195
otec: Josef Psotka – pekař v Bzenci
matka: Teresia Psotková (roz. Fialková) ze Bzence
poznámka: Zemřel 6. 9. 1868.
Kastingrová Josefa
datum narození: 23. 6. 1867
místo narození: dům čp. 382
otec: Ignát Kastingr – domkař v Bzenci
matka: Marianna Kastingrová (roz. Ventrčová) z Olšovce
poznámka: V dalších zápisech příjmení psáno formou Kastinger – pozn. přepisovatel.
Valda Pavel
datum narození: 28. 6. 1867
místo narození: dům čp. 112
otec: Jakub Valda – ševcovský mistr a domkař v Bzenci
matka: Marianna Valdová (roz. Varadinkova) z Olšovce
poznámka: Sezdán 27. 4. 1920 s Žofií Jelínkovou. Zemřel 14. 12. 1930.
Urbanová Juliana
datum narození: 4. 7. 1867
místo narození: dům čp. 302
otec: František Urban – domkař v Bzenci
matka: Antonia Urbanová (roz. Tomaštíková) z Oskol
Sovová Marianna
datum narození: 15. 7. 1867
místo narození: dům čp. 104
otec: Jakob Sova – domkař v Bzenci
matka: Marianna Sovová (roz. Osterezý)
poznámka: Zemřela 13. 8. 1867.
Bičová Anna
datum narození: 22. 7. 1867
místo narození: dům čp. 207
otec: Josef Biča – domkař v Bzenci
matka: Anna Bičová (roz. Bačáková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 29. 8. 1950.
Ventrčová Anna
datum narození: 26. 7. 1867
místo narození: dům čp. 208
otec: Matěj Ventrča – měšťan v Bzenci
matka: Marianna Ventrčová (roz. Tvarůžková) ze Bzence
Adamčík František
datum narození: 25. 7. 1867
místo narození: dům čp. 111
otec: Filip Adamčík – domkař v Bzenci
matka: Marianna Adamčíková (roz. Sigmundová) ze Bzence
Masopustová Filumena
datum narození: 27. 7. 1867
místo narození: dům čp. 164
otec: Karel Masopust – domkař v Bzenci
matka: Josefa Masopustová (roz. Jakšová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 12. 7. 1924.
Veverková Anežka
datum narození: 27. 7. 1867
místo narození: dům čp. 373
otec: Jan Veverka – pohodný v Bzenci
matka: Kateřina Veverková (roz. Hosarová) z Hluku
Pospěchová Rosalia
datum narození: 30. 7. 1867
místo narození: dům čp. 144
otec: Martin Pospěch – domkař v Bzenci
matka: Anna Pospěchová (roz. Pečírková) ze Bzence
Procházková Marianna
datum narození: 4. 8. 1867
místo narození: dům čp. 191
otec: Matěj Procházka – domkař v Bzenci
matka: Anna Procházková (roz. Bičová) ze Bzence
Horňáček Jan
datum narození: 5. 8. 1867
místo narození: „Krčma“
otec: Josef Horňáček – podruh v Suchově
matka: Marianna Horňáčková (roz. Gorošová) ze Suchova
Vrzal Štěpán
datum narození: 6. 8. 1867
místo narození: dům čp. 105
otec: Vincenc Vrzal – domkař v Bzenci
matka: Viktoria Vrzalová (roz. Kutná) ze Bzence
Jurečková Apollonia
datum narození: 10. 8. 1867
místo narození: dům čp. 119
otec: Josef Jurečka – domkař v Bzenci
matka: Marianna Jurečková (roz. Flessnerová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 6. 8. 1937.
Kučerová Josefa
datum narození: 11. 8. 1867
místo narození: dům čp. 11
otec: Jan Kučera – domkař v Žeravicích
matka: Marianna Kučerová (roz. Heklová) z Žeravic
Jarošová Teresia
datum narození: 12. 8. 1867
místo narození: dům čp. 246
otec: Fabián Jaroš – domkař v Bzenci
matka: Františka Jarošová (roz. Ručková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 9. 3. 1883.
Sigmundová Maria
datum narození: 13. 8. 1867
místo narození: dům čp. 139
otec: František Sigmund – domkař v Bzenci
matka: Maria Sigmundová (roz. Otavová) ze Bzence
poznámka: Sezdána 18. 4. 1927 s Pavlem Brázdou. Zemřela 20. 11. 1944.
Indruch Josef
datum narození: 15. 8. 1867
místo narození: dům čp. 264
otec: Josef Indruch – měšťan v Bzenci
matka: Františka Indruchová (roz. Koutná) ze Bzence
poznámka: Zemřel 6. 8. 1945.
Rosová Emilia Maria
datum narození: 17. 8. 1867
místo narození: dům čp. 25
otec: František Rosa – uzenář v Bzenci
matka: Karolina Rosová (roz. Brandejská) ze Starého Města
poznámka: Zemřela 23. 4. 1869
Slavíková Marianna
datum narození: 20. 8. 1867
místo narození: dům čp. 281
otec: Jan Slavík – měšťan v Bzenci
matka: Apollonia Slavíková (roz. Tvarůžková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 7. 2. 1872.
Krýstek Jan František Klement
datum narození: 21. 8. 1867
místo narození: dům čp. 53
otec: František Krýstek – stolář a měšťan v Bzenci
matka: Maria Krýstková (roz. Richmanová) ze Bzence
Kocurek Augustin
datum narození: 21. 8. 1867
místo narození: dům čp. 34
otec: Augustin Kocurek – krejčí v Bzenci
matka: Františka Kocurková (roz. Kučerová) z Hostějova
poznámka: Zemřel 31. 12. 1883.
Tvaružková Theresia
datum narození: 22. 8. 1867
místo narození: dům čp. 110
otec: Mathuš Tvaružek – domkař v Bzenci
matka: Theresia Tvaružková (roz. Jurečková) ze Bzence
Zábelka Pavel
datum narození: 31. 8. 1867
místo narození: dům čp. 223
otec: František Zábelka – měšťan v Bzenci
matka: Josefa Zábelková (roz. Jelinková) z Olšovce
Jurečka Jan
datum narození: 31. 8. 1867
místo narození: dům čp. 184
otec: František Jurečka – domkař v Bzenci
matka: Františka Jurečková (roz. Konečná) ze Bzence
poznámka: Zemřel 21. 6. 1945.
Rudl Pavel
datum narození: 5. 9. 1867
místo narození: dům čp. 180
otec: František Rudl – podruh v Bzenci
matka: Magdalena Rudlová (roz. Kučerová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 9. 9. 1868.
Polešovský Josef
datum narození: 7. 9. 1867
místo narození: dům čp. 145
otec: Florian Polešovský – nádeník v Bzenci
matka: Františka Polešovská (roz. Endrichová) z Uherského Ostrohu
Kotková Maria
datum narození: 7. 9. 1867
místo narození: dům čp. 272
otec: Arnošt Kotek – podruh v Bzenci
matka: Marianna Kotková (roz. Správová) z Boršic
poznámka: Zemřela 24. 8. 1868.
Ručka Pavel
datum narození: 9. 9. 1867
místo narození: dům čp. 380
otec: Pavel Ručka – domkař v Bzenci
matka: Klára Ručková (roz. Sluková) z Oujezdce
Procházková Teresia
datum narození: 12. 9. 1867
místo narození: dům čp. 48
otec: Šebestian Procházka – krejčí v Bzenci
matka: Teresia Procházková (roz. Brňáková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 27. 3. 1936.
Zimprichová Maria Josefa
datum narození: 13. 9. 1867
místo narození: „Na bzeneckém nádraží“
otec: Jan Zimprich – dozorce na bzeneckém nádraží
matka: Františka Zimprichová (roz. Klamová) z Vídně
Žák Arnošt
datum narození: 15. 9. 1867
místo narození: dům čp. 48
otec: Jan Žák – ševcovský mistr v Bzenci
matka: Veronika Žáková (roz. Brňáková) ze Bzence
Salingr Václav
datum narození: 15. 9. 1867
místo narození: dům čp. 246
otec: neuveden
matka: Františka Salingrová z Tupes
poznámka: Zemřel 12. 4. 1868.
Tvaružková Josefa
datum narození: 26. 9. 1867
místo narození: dům čp. 247
otec: Josef Tvaružek – měšťan v Bzenci
matka: Františka Tvaružková (roz. Čapková) ze Bzence
Masopust Václav
datum narození: 28. 9. 1867
místo narození: dům čp. 59
otec: Matouš Masopust – domkař v Bzenci
matka: Františka Masopustová (roz. Gistrová) ze Bzence
poznámka: Spolu s následujícím zápisem – dvojčata. Zemřel 16. 10. 1867.
Masopustová Maria
datum narození: 28. 9. 1867
místo narození: dům čp. 59
otec: Matouš Masopust – domkař v Bzenci
matka: Františka Masopustová (roz. Gistrová) ze Bzence
poznámka: Spolu s předchozím zápisem – dvojčata. Zemřela 1. 10. 1867.
Šebestová Františka
datum narození: 1. 10. 1867
místo narození: dům čp. 157
otec: František Šebesta – domkař v Bzenci
matka: Rosalia Šebestová (roz. Repíková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 30. 12. 1868.
Brázda Josef Pavel
datum narození: 6. 10. 1867
místo narození: dům čp. 283
otec: Pavel Brázda – měšťan v Bzenci
matka: Františka Brázdová (roz. Jurečková) ze Bzence
poznámka: Zemřel 17. 3. 1942.
Pečírka František
datum narození: 5. 10. 1867
místo narození: dům čp. 123
otec: Josef Pečírka – domkař v Bzenci
matka: Marianna Pečírková (roz. Brázdová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 5. 10. 1868.
Přerovská Maria Hedviga Teresia
datum narození: 7. 10. 1867
místo narození: dům čp. 271
otec: Josef Přerovský – řezník v Bzenci
matka: Marianna Přerovská (roz. Zimková) z Kunovic
Rogošová Teresia
datum narození: 11. 10. 1867
místo narození: dům čp. 33
otec: František Rogoš – pernikář a domkař v Bzenci
matka: Paulina Rogošová (roz. Ridlová) z Rohatce
poznámka: Zemřela 16. 6. 1940.
Nevřivý František
datum narození: 11. 10. 1867
místo narození: dům čp. 438
otec: Matěj Nevřivý – domkař v Bzenci
matka: Teresia Nevřivá (roz. Bentlová) ze Bzence
Kutný Filip
datum narození: 14. 10. 1867
místo narození: dům čp. 238
otec: František Kutný – měšťan v Bzenci
matka: Maria Kutná (roz. Vašíková) ze Bzence
poznámka: Zemřel 28. 8. 1924.
Študentová Judita
datum narození: 16. 10. 1867
místo narození: dům čp. 407
otec: František Študent – domkař v Bzenci
matka: Marianna Študentová (roz. Zapletalová) z Olšovce
poznámka: Zemřela 7. 10. 1872.
Finferová Karolina
datum narození: 17. 10. 1867
místo narození: dům čp. 19
otec: Mouric Finfera – ševcovský mistr v Bzenci
matka: Julia Finferová (roz. Chamlarová) z Břesovic
poznámka: Zemřela 4. 5. 1868.
Študentová Filomena
datum narození: 28. 9. 1864
místo narození: dům čp. 407
otec: František Študent – domkař v Bzenci
matka: Marianna Študentová (roz. Zapletalová) z Olšovce
poznámka: Zemřela 18. 10. 1872.
Kurzweil Maxmilián Viktor Zdenko František Jindřich
datum narození: 13. 10. 1867
místo narození: „Nádraží“
otec: Karel Kurzweil – cukrovarník na bzeneckém nádraží
matka: Maria Kurzweilová (roz. Martererová) z Prahy
Žižíková Anna
datum narození: 30. 10. 1867
místo narození: dům čp. 363
otec: František Žižík – domkař v Bzenci
matka: Anna Žižíková (roz. Jahodová) z Rudic
poznámka: Zemřela 17. 7. 1881.
Pechová Klementina
datum narození: 5. 11. 1867
místo narození: dům čp. 307
otec: Josef Pech – bednářský mistr v Bzenci
matka: Anna Pechová ze Bzence
poznámka: Zemřela 22. 12. 1868.
Hartmanová Leopoldina
datum narození: 8. 11. 1867
místo narození: dům čp. 195
otec: Alois Hartman – kolář v Bzenci
matka: Antonia Hartmanová (roz. Riedlová) z Bílovic
Novák Ignát
datum narození: 11. 11. 1867
místo narození: dům čp. 135
otec: Ignát Novák – domkař v Bzenci
matka: Johanna Nováková (roz. Braunerová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 16. 8. 1869.
Procházková Aloisia
datum narození: 12. 11. 1867
místo narození: dům čp. 430
otec: Jan Procházka – domkař v Bzenci
matka: Tekla Procházková (roz. Tidlová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 17. 5. 1943.
Kutná Apolonia
datum narození: 14. 11. 1867
místo narození: dům čp. 296
otec: Václav Kutný – podruh v Bzenci
matka: Anna Kutná (roz. Tvaružková) ze Bzence
Kotková Kateřina
datum narození: 24. 11. 1867
místo narození: dům čp. 72
otec: Jan Kotek – obyvatel v Bzenci
matka: Marianna Kotková (roz. Piskořová) ze Bzence
Šábert František
datum narození: 5. 12. 1867
místo narození: dům čp. 22
otec: Jakob Šábert – podruh v Bzenci
matka: Anna Šábertová (roz. Šmarháková) ze Žeravic
Veberová Marianna
datum narození: 6. 12. 1867
místo narození: dům čp. 83
otec: Jan Veber – natírač a sklenář v Bzenci
matka: Františka Veberová (roz. Karásková) ze Strážnice
poznámka: Sezdána 22. 2. 1914 ve Vídni.
Kuchařová Marianna
datum narození: 7. 12. 1867
místo narození: dům čp. 275
otec: Matěj Kuchař – měšťan v Bzenci
matka: Josefa Kuchařová (roz. Heringová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 15. 9. 1868.
Jakšová Josefa
datum narození: 19. 12. 1867
místo narození: dům čp. 212
otec: Matěj Jakša – měšťan v Bzenci
matka: Barbora Jakšová (roz. Škodová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 2. 1. 1868.
Jakšová Teresia
datum narození: 21. 12. 1867
místo narození: dům čp. 219
otec: František Jakša – měšťan v Bzenci
matka: Františka Jakšová (roz. Bukvaldová) z Olšovce
poznámka: Zemřela 29. 7. 1923.
Sigmund Jan
datum narození: 22. 12. 1867
místo narození: dům čp. 376
otec: Jan Sigmund – domkař v Bzenci
matka: Tekla Sigmundová (roz. Sekelý) ze Bzence
Kainerová Matilda Anna
datum narození: 18. 12. 1867
místo narození: „Na nádraží“
otec: František Kainer – hlídač na bzeneckém nádraží
matka: Klaudia Kainerová (roz. Schnoblová) ze Starého Hrozenkova
Chmelová Josefa
datum narození: 22. 12. 1867
místo narození: dům čp. 80
otec: Vincenc Chmela – hlídač na severní dráze
matka: Magdalena Chmelová (roz. Dobešová) z Hodonína
poznámka: Zemřela 14. 9. 1873 v Moravském Písku.
Jurnikl Jan
datum narození: 25. 12. 1867
místo narození: dům čp. 187
otec: Josef Jurnikl – domkař v Bzenci
matka: Alžběta Jurniklová (roz. Pogodová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 7. 2. 1873.
Kutná Josefa
datum narození: 25. 12. 1867
místo narození: dům čp. 226
otec: František Kutný – měšťan v Bzenci
matka: Marianna Kutná (roz. Richmanová) z Olšovce

 


    zdroj:

  • signatura: 5151; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1855 – 1876; použité strany: 121-137.