Matrika: narození 1864

Jurečková Mariana
datum narození: 1. 1. 1864
místo narození: dům čp. 314
otec: Johann Jurečka – měšťan v Bzenci
matka: Mariana Jurečková (roz. Kaštalánová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 20. 5. 1915.
Bohušková Sophia (Žofie)
datum narození: 10. 1. 1864
místo narození: dům čp. 33
otec: Josef Bohušek – krejčí v Bzenci
matka: Mariana Bohušková (roz. Freisingerová) z Veselí nad Moravou
Horáková Veronika
datum narození: 10. 1. 1864
místo narození: dům čp. 24
otec: Jan Horák – řemenář v Bzenci
matka: Anna Horáková ze Bzence
Hartmannová Aloisia
datum narození: 11. 1. 1864
místo narození: dům čp. 195
otec: Alois Hartmann – kolář v Bzenci
matka: Antonia Hartmannová (roz. Riedlová) z Bílovic
Vosga Vincenz (Vincenc)
datum narození: 13. 1. 1864
místo narození: dům čp. 60
otec: Franz (František) Vosga – podruh v Bzenci
matka: Rosalia Vosgová (roz. Zábranská) z Mikulova (Nikolsburg)
Jurečka Josef
datum narození: 15. 1. 1864
místo narození: dům čp. 119
otec: Josef Jurečka – domkař v Bzenci
matka: Mariana Jurečková (roz. Flessnerová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 31. 1. 1943.
Novák Franz (František)
datum narození: 17. 1. 1864
místo narození: dům čp. 330
otec: Wenzl (Václav) Novák – měšťan v Bzenci
matka: Františka Nováková (roz. Dobrovská) ze Bzence
poznámka: Sezdán 26. 8. 1923 v Opavě.
Ručková Mariana
datum narození: 19. 1. 1864
místo narození: dům čp. 280
otec: Paul (Pavel) Ručka – domkař v Bzenci
matka: Klára Ručková (roz. Sluková) z Újezdce
poznámka: Oddána 7. 7. 1909.
Sigmund Vincenz (Vincenc)
datum narození: 21. 1. 1864
místo narození: dům čp. 201
otec: Karl (Karel) Sigmund – domkař v Bzenci
matka: Anna Sigmundová (roz. Osterezý) ze Bzence
poznámka: Zemřel 23. 1. 1865.
Rosipalík Vincenz (Vincenc)
datum narození: 22. 1. 1864
místo narození: dům čp. 334
otec: Stephan (Štěpán) Rosipalík – podruh ve Starém městě u Uh. Hradiště
matka: Veronika Rosipalíková (roz. Michalová) z Nedakonic
Novák Franz (František)
datum narození: 27. 1. 1864
místo narození: dům čp. 177
otec: Konrad Novák – stolář v Bzenci
matka: Theresia Nováková (roz. Felmayerová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 17. 4. 1864.
Heringová Mariana
datum narození: 28. 1. 1864
místo narození: dům čp. 185
otec: Jakob (Jakub) Hering – domkař v Bzenci
matka: Františka Heringová (roz. Hrbáčková) ze Bzence
Kotek Franz (František)
datum narození: 28. 1. 1864
místo narození: dům čp. 427
otec: Franz (František) Kotek – zedník v Bzenci
matka: Anna Kotková (roz. Studenská) ze Strážnice
Höhn Karl (Karel)
datum narození: 30. 1. 1864
místo narození: „Zámek“
otec: Augustin Höhn – zednický polír v Bzenci
matka: Mariana Höhnová (roz. Jandásková) z Žeravic
poznámka: Zemřel 29. 12. 1865.
Pořt Ignaz (Ignác)
datum narození: 5. 2. 1864
místo narození: dům čp. 310
otec: Ignaz (Ignác) Pořt – obuvník v Bzenci
matka: Anna Pořtová (roz. Ruthová) z Příluk u Zlína
Ventrčová Apollonia
datum narození: 6. 2. 1864
místo narození: dům čp. 208
otec: Mathias (Matěj) Ventrča – měšťan v Bzenci
matka: Mariana Ventrčová (roz. Tvaružková) ze Bzence
Sučková Mariana
datum narození: 21. 2. 1864
místo narození: dům čp. 267
otec: Franz (František) Suček – měšťan v Bzenci
matka: Theresia (Terezia) Sučková (roz. Kováčová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 14. 11. 1916.
Otavová Barbara (Barbora)
datum narození: 28. 2. 1864
místo narození: dům čp. 426
otec: Thomas (Tomáš) Otava – domkař v Bzenci
matka: Františka Otavová (roz. Sommrová) ze Bzence
Kastingerová Anna
datum narození: 28. 2. 1864
místo narození: dům čp. 187
otec: Franz (František) Kastinger – stolářský mistr v Bzenci
matka: Josefa Kastingerová (roz. Stavjaný) ze Bzence
poznámka: Zemřela 12. 3. 1864.
Ehrlich Thomas (Tomáš)
datum narození: 28. 2. 1864
místo narození: dům čp. 52
otec: Johann (Jan) Ehrlich – stolář v Bzenci
matka: Rosalia Ehrlichová (roz. Paulusová) z Velké Lhoty
poznámka: Zemřel 10. 6. 1864.
Klučka Franz (František)
datum narození: 29. 2. 1864
místo narození: dům čp. 342
otec: Franz (František) Klučka – podruh v Bzenci
matka: Josefa Klučková (roz. Červenková)
Jurniklová Františka
datum narození: 2. 3. 1864
místo narození: dům čp. 187
otec: Josef Jurnikl – domkař v Bzenci
matka: Elisabeth (Alžběta) Jurniklová (roz. Pogodová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 15. 8. 1866.
Čermáková Františka
datum narození: 2. 3. 1864
místo narození: dům čp. 46
otec: Jakob (Jakub) Čermák – obuvnický mistr v Bzenci
matka: Apollonia Čermáková (roz. Hrbáčková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 3. 12. 1952.
Řikovská Josefa
datum narození: 4. 3. 1864
místo narození: dům čp. 20
otec: Josef Řikovský – domkař v Bzenci
matka: Barbora Řikovská (roz. Jančová) z Hor. Němčí
poznámka: V pozdějších letech příjmení psáno formou Říkovský – pozn. přepisovatele.
Nevřivá Františka
datum narození: 7. 3. 1864
místo narození: dům čp. 218
otec: Anton (Antonín) Nevřivý – měšťan v Bzenci
matka: Františka Nevřivá (roz. Osterezý) ze Bzence
poznámka: Zemřela 3. 4. 1944.
Jančí Georg (Jiří)
datum narození: 12. 3. 1864
místo narození: dům čp. 354
otec: Franz Jančí – domkař v Bzenci
matka: Theresia Jančí (roz. Sučková) ze Bzence
poznámka: Zemřel 16. 12. 1948.
Smrkovská Josefa
datum narození: 13. 3. 1864
místo narození: dům čp. 80
otec: Johann Smrkovský – příslušník c. k. regimentu z Krakowa
matka: Františka Smrkovská (roz. Jančí) ze Bzence
Josef Lakosil
datum narození: 14. 3. 1864
místo narození: dům čp. 42
otec: Augustin Lakosil – krejčí v Bzenci
matka: Mariana Lakosilová (roz. Marková) ze Bzence
Urban Josef
datum narození: 17. 3. 1864
místo narození: dům čp. 56
otec: Jakob (Jakub) Urban – měšťan v Bzenci
matka: Mariana Urbanová (roz. Dostálová) z Újezdce
poznámka: Zemřel 28. 9. 1866.
Ulbrechtová Antonia Josefa
datum narození: 18. 3. 1864
místo narození: dům čp. 337
otec: Josef Ulbrecht – kovář v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) Ulbrechtová (roz. Hartmannová) z Uherského Ostrohu
poznámka: Zemřela 19. 4. 1864.
Jeníčková Mariana
datum narození: 25. 3. 1864
místo narození: dům čp. 365
otec: Franz (František) Jeníček – podruh v Bzenci
matka: Mariana Jeníčková (roz. Jelínková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 22. 11. 1918.
Osterezý Mariana
datum narození: 28. 3. 1864
místo narození: dům čp. 114
otec: Thomas (Tomáš) Osterezý – domkař v Bzenci
matka: Juliana Osterezý (roz. Jelínková) ze Bzence
Zelinková Katharina (Kateřina)
datum narození: 7. 4. 1864
místo narození: dům čp. 376
otec: neuveden
matka: Magdalena Zelinková ze Bzence
Rudl Johann
datum narození: 18. 4. 1864
místo narození: dům čp. 243
otec: Josef Rudl – domkař v Bzenci
matka: Genovefa Rudlová (roz. Sommerová) z Olšovce
Goldmannová Antonia
datum narození: 19. 4. 1864
místo narození: dům čp. 311
otec: Anton (Antonín) Golgmann – měšťan v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) Goldmannová (roz. Přerovská) ze Bzence
Nevřivá Katharina (Kateřina)
datum narození: 19. 4. 1864
místo narození: dům čp. 110
otec: Mathias (Matěj) Nevřivý – domkař v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) Nevřivá (roz. Bentlová) ze Bzence
Raková Veronika
datum narození: 26. 4. 1864
místo narození: dům čp. 55
otec: Franz (František) Rak – domkař v Luhačovicích (Luhatschowitz)
matka: Veronika Raková (roz. Krejčerová) z Řetechova (Řetechau)
Sova Filipp (Filip)
datum narození: 2. 5. 1864
místo narození: dům čp. 230
otec: Josef Sova – domkař v Bzenci
matka: Mariana Sovová (roz. Jurečková) z Olšovce
poznámka: Zemřel 25. 11. 1865.
Adamčíková Antonia
datum narození: 10. 5. 1864
místo narození: dům čp. 369
otec: Mathias (Matěj) Adamčík – domkař v Bzenci
matka: Veronika Adamčíková (roz. Šebestová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 9. 2. 1951.
Jarošová Antonia
datum narození: 11. 5. 1864
místo narození: dům čp. 246
otec: Fabián Jaroš – měšťan v Bzenci
matka: Františka Jarošová (roz. Ručková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 9. 11. 1942.
Klučka Anton (Antonín)
datum narození: 13. 5. 1864
místo narození: dům čp. 353
otec: Josef Klučka – měšťan v Bzenci
matka: Mariana Klučková (roz. Šrámková) ze Bzence
poznámka: Zemřel 8. 8. 1865.
Domanská Maria
datum narození: 13. 5. 1864
místo narození: dům čp. 55
otec: Felix Domanský – měšťan v Bzenci
matka: Klára Domanská (roz. Hatašová) ze Bzence
Jurniklová Františka
datum narození: 21. 5. 1864
místo narození: dům čp. 390
otec: Franz (František) Jurnikl – domkař v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) Jurniklová (roz. Čapková) ze Bzence
Holomek Anton (Antonín)
datum narození: 3. 6. 1864
místo narození: „neuvedeno“
otec: Franz (František) Holomek – cikán z Uherského Ostrohu
matka: Viktoria Holomková z Uherského Ostrohu
Rubíková Mariana
datum narození: 5. 6. 1864
místo narození: dům čp. 314
otec: neuveden
matka: Františka Rubíková ze Bzence
Rubíková Antonia
datum narození: 7. 6. 1864
místo narození: dům čp. 314
otec: neuveden
matka: Cäcilia (Cecílie) Rubíková ze Bzence
Walstínová Mariana
datum narození: 8. 6. 1864
místo narození: dům čp. 169
otec: Josef Walstín – domkař v Bzenci
matka: Josefa Walstínová (roz. Orlická) ze Bzence
poznámka: Příjmení v pozdějších letech psáno tvarem Valštýn – pozn. přepisovatele.
Ružica Alois
datum narození: 17. 6. 1864
místo narození: dům čp. 81
otec: Paul (Pavel) Ružica – domkař v Bzenci
matka: Cäcilia (Cecílie) Ružicová (roz. Habaňová) z Újezdce
poznámka: Zemřel 28. 2. 1925.
Wrzalová Josefa
datum narození: 21. 6. 1864
místo narození: dům čp. 105
otec: Vincenz Wrzal – domkař v Bzenci
matka: Viktoria Wrzalová (roz. Kutná) ze Bzence
poznámka: Příjmení v pozdějších letech psáno tvarem Vrzal – pozn. přepisovatele.
Schindlerová Františka
datum narození: (den narození zničen špatným ořezem knihy) 7. 1864
místo narození: dům čp. 127
otec: Karl Schindler – krejčí v Bzenci
matka: Anna Schindler (roz. Jančí) ze Bzence
poznámka: Zemřela 16. 8. 1891.
Souček Paul (Pavel)
datum narození: (den narození zničen špatným ořezem knihy) 7. 1864
místo narození: dům čp. 56
otec: Jakob (Jakub) Souček – domkař v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) Součková (roz. Bělovská) z Polešovic
poznámka: Zemřel 26. 6. 1865.
Nevřivý Franz (František)
datum narození: 4. 7. 1864
místo narození: dům čp. 56
otec: Franz (František) Nevřivý – domkař v Bzenci
matka: Josefa Nevřivá (roz. Kučerová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 26. 2. 1865.
Stavjaný Paul (Pavel)
datum narození: 10. 7. 1864
místo narození: dům čp. 182
otec: Mathaus (Matouš) Stavjaný – domkař v Bzenci
matka: Anna Stavjaný (roz. Šebestová) z Olšovce
poznámka: Zemřel 4. 2. 1866.
Repík Balthasar (Baltazar)
datum narození: 12. 7. 1864
místo narození: dům čp. 335
otec: Balthasar (Baltazar) Repík – podruh v Bzenci
matka: Františka Repíková (roz. Staňková) z Rousky
Vrzalová Mariana Margaretha (Markéta)
datum narození: 12. 7. 1864
místo narození: dům čp. 170
otec: Jakob (Jakub) Vrzal – domkař v Bzenci
matka: Antonia Vrzalová (roz. Klučková) ze Bzence
Žiha Ignaz (Ignác)
datum narození: 14. 7. 1864
místo narození: dům čp. 454
otec: Franz (František) Žiha – domkař v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) Žihová (roz. Urbanová) ze Bzence
Krejčířiková Friderika (Bedřiška)
datum narození: 15. 7. 1864
místo narození: dům čp. 60
otec: Vincenz (Vincenc) Krejčířik – stolář v Bzenci
matka: Klára Krejčířiková (roz. Nováková) ze Bzence
Tvaružek Cyrill (Cyril)
datum narození: 21. 7. 1864
místo narození: dům čp. 270
otec: Josef Tvaružek – měšťan v Bzenci
matka: Františka Tvaružková (roz. Nováková) z Olšovce
Goldmann Franz (František)
datum narození: 20. 7. 1864
místo narození: dům čp. 193
otec: Johann (Jan) Goldmann – stolářský mistr v Bzenci
matka: Františka Goldmannová (roz. Demasý) ze Bzence
Demasý Anna
datum narození: 20. 7. 1864
místo narození: dům čp. 347
otec: Johann (Jan) Demasý – měšťan v Bzenci
matka: Františka Demasý (roz. Goldmannová) ze Bzence
Slavík Johann (Jan)
datum narození: 22. 7. 1864
místo narození: dům čp. 204
otec: Wenzel (Václav) Slavík – měšťan v Bzenci
matka: Juliana Slavíková (roz. Goldmannová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 13. 10. 1864.
Kainer Rudolf
datum narození: 31. 7. 1864
místo narození: dům čp. 81 „Nádraží“
otec: Franz (František) Kainer – hlídač na bzeneckém nádraží
matka: Klaudia Kainerová (roz. Schnoblová) ze Starého Hrozenkova
Sigmund Filipp (Filip)
datum narození: 7. 8. 1864
místo narození: dům čp. 376
otec: Johann (Jan) Sigmund – domkař v Bzenci
matka: Thekla (Tekla) Sigmundová (roz. Sekelý) ze Bzence
poznámka: Zemřel 23. 8. 1873.
Bedrosch Ludwig (Ludvík)
datum narození: 7. 8. 1864
místo narození: dům čp. 315
otec: Josef Bedrosch – zednický tovaryš v Bzenci
matka: Agnes Bedroschová (roz. Borovičková) ze Bzence
poznámka: Zemřel 2. 8. 1866. Později příjmení zapisováno jako Bedroš – pozn. přepisovatele.
Sovová Klára
datum narození: 12. 8. 1864
místo narození: dům čp. 104
otec: Jakob (Jakub) Sova – domkař v Bzenci
matka: Mariana Sovová (roz. Osterezý) ze Bzence
Procházka Filipp (Filip)
datum narození: 17. 8. 1864
místo narození: dům čp. 191
otec: Mathaus (Matouš) Procházka – domkař v Bzenci
matka: Anna Procházková (roz. Bičová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 21. 10. 1951.
Klučková Rosaria (Růžena)
datum narození: 20. 8. 1864
místo narození: dům čp. 52
otec: Wenzel (Václav) Klučka – podruh v Bzenci
matka: Mariana Klučková (roz. Sýkorová) z Medlovic (Medlowitz)
poznámka: Zemřela 23. 3. 1879.
Banařová Theresia (Terezie)
datum narození: 22. 8. 1864
místo narození: dům čp. 297
otec: Paul (Pavel) Banař – krejčí v Bzenci
matka: Mariana Banařová (roz. Kastingerová) ze Bzence
poznámka: Zemřela 24. 8. 1868. Příjmení v jiných zápisech uváděno jako Baňař – pozn. přepisovatele.
Ručka Filipp (Filip)
datum narození: 23. 8. 1864
místo narození: dům čp. 389
otec: Josef Ručka – domkař v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) Ručková (roz. Braunerová) ze Bzence
Biča Johann (Jan)
datum narození: 3. 9. 1864
místo narození: dům čp. 207
otec: Josef Biča – voják na dovolené ze Bzence
matka: Anna Bičová (roz. Bačáková) z Tučap
poznámka: Zemřel 12. 9. 1866.
Kašpárková Maria Aloisia
datum narození: 5. 9. 1864
místo narození: dům čp. 307
otec: Anton Kašpárek – obecní písař v Bzenci
matka: Anna Kašpárková (roz. Přerovská) ze Bzence
poznámka: Zemřela 26. 7. 1865.
Hertlová Mariana
datum narození: 5. 9. 1864
místo narození: dům čp. 63
otec: Johann (Jan) Hertl – domkař v Bzenci
matka: Johanna Hertlová (roz. Hlaváčková) z Ořechova
Žihová Maria
datum narození: 8. 9. 1864
místo narození: dům čp. 416
otec: Jakob (Jakub) Žiha – domkař v Bzenci
matka: Magdalena Žihová (roz. Reiskubová) z Újezdce
poznámka: Zemřela 9. 5. 1936.
Psotka Josef
datum narození: 9. 9. 1864
místo narození: dům čp. 328
otec: Josef Psotka – pekařský mistr v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) Psotková (roz. Fialková) ze Bzence
poznámka: Zemřel 24. 3. 1865.
Škodová Barbara (Barbora)
datum narození: 10. 9. 1864
místo narození: dům čp. 254
otec: Martin Škoda – měšťan v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) Škodová (roz. Zábelková) ze Bzence
Bezchlebová Aloisia
datum narození: 10. 9. 1864
místo narození: dům čp. 429
otec: Franz (František) Bezchleb – kovář v Bzenci
matka: Rosalia Bezchlebová (roz. Ingerová) z Újezdce
Edlerová Barbara (Barbora)
datum narození: 16. 9. 1864
místo narození: dům čp. 399
otec: Anton (Antonín) Edler – domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) Edlerová (roz. Jarošová) ze Bzence
Leitsmannová Justina
datum narození: 19. 9. 1864
místo narození: dům čp. 61
otec: Thomas (Tomáš) Leitsmann – obuvník v Bzenci
matka: Maria Leitsmannová (roz. Fürstová) z Tamelínu
Veber Ferdinand
datum narození: 30. 9. 1864
místo narození: dům čp. 9
otec: Jan Veber – natírač a sklenář v Bzenci
matka: Františka Veberová (roz. Karásková) z Tasova
Karnufek Franz (František)
datum narození: 4. 10. 1864
místo narození: dům čp. 338
otec: Filipp (Filip) Karnufek –  měšťan v Bzenci
matka: Františka Karnufková (roz. Repíková) ze Bzence
Goliáš Franz (František)
datum narození: 10. 10. 1864
místo narození: dům čp. 258
otec: Franz (František) Goliáš – měšťan v Bzenci
matka: Josefa Goliášová (roz. Jurečková) ze Bzence
poznámka: Zemřel 23. 10. 1864.
Walda Franz (František)
datum narození: 10. 10. 1864
místo narození: dům čp. 120
otec: Josef Walda – tesařský tovaryš v Bzenci
matka: Františka Waldová (roz. Osterezý) ze Bzence
poznámka: Zemřel 6. 4. 1865.
Skalík Adam
datum narození: 7. 10. 1864
místo narození: dům čp. 102
otec: neuveden
matka: Apollonia Skalíková – služebná v Bzenci
Mareček Robert
datum narození: 13. 10. 1864
místo narození: dům čp. 82
otec: neuveden
matka: Josefa Marečková ze Bzence
poznámka: Zemřel 7. 11. 1864.
Novák Martin
datum narození: 9. 10. 1864
místo narození: dům čp. 135
otec: Ignaz (Ignác) Novák – domkař v Bzenci
matka: Johanna Nováková (roz. Braunerová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 16. 9. 1866.
Lukešová Veronika
datum narození: 14. 10. 1864
místo narození: dům čp. 4
otec: Laurenz (Vavřinec) Lukeš – panský kočí v Bzenci
matka: Christina (Kristýna) Lukešová (roz. Němečková) z Vracova
Orlický Josef
datum narození: 15. 10. 1864
místo narození: dům čp. 253
otec: Jakob (Jakub) Orlický – měšťan v Bzenci
matka: Rosalia Orlická (roz. Škodová) ze Bzence
Fellmayerová Maria Hermina
datum narození: 13. 10. 1864
místo narození: dům čp. 41
otec: Franz (František) Fellmayer – bednářský mistr v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) Fellmayerová (roz. Zimková) z Kunovic
poznámka: Zemřela 9. 5. 1944.
Daňková Anna
datum narození: 18. 10. 1864
místo narození: dům čp. 17
otec: Johann (Jan) Daněk – panský služebník v Bzenci
matka: Johanna Daňková (roz. Hermannová) z Polešovic
Nikl Franz (František)
datum narození: 18. 10. 1864
místo narození: dům čp. 96
otec: Sebastian (Šebastián) Nikl – domkař v Bzenci
matka: Františka Niklová (roz. Jurniklová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 15. 9. 1866.
Homola Johann (Jan)
datum narození: 27. 10. 1864
místo narození: dům čp. 62
otec: Johann (Jan) Homola – měšťan v Bzenci
matka: Mariana Homolová (roz. Angelová) ze Svatobořic
poznámka: Zemřel 28. 6. 1874.
Junek Thomas (Tomáš)
datum narození: 27. 10. 1864
místo narození: dům čp. 197
otec: Thomas (Tomáš) Junek – měšťan v Bzenci
matka: Anna Junková (roz. Pressová) ze Bzence
Wašík Anton (Antonín)
datum narození: 27. 10. 1864
místo narození: dům čp. 242
otec: Franz (František) Wašík – měšťan v Bzenci
matka: Mariana Wašíková (roz. Indruchová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 1. 1. 1865.
Bartoník Franz (František)
datum narození: 1. 11. 1864
místo narození: dům čp. 178
otec: Jakob (Jakub) Bartoník – domkař v Bzenci
matka: Františka Bartoníková (roz. Heringová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 4. 1. 1865.
Kudlík Karl (Karel)
datum narození: 1. 11. 1864
místo narození: dům čp. 19
otec: Paul (Pavel) Kudlík – krejčovský mistr v Bzenci
matka: Juliana Kudlíková (roz. Auslerová) z Napajedel
poznámka: Zemřel 2. 9. 1866.
Orlický Franz (František)
datum narození: 1. 11. 1864
místo narození: dům čp. 228
otec: Johann Orlický – měšťan v Bzenci
matka: Františka Orlická (roz. Urbanová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 8. 11. 1864.
Junek Josef
datum narození: 5. 11. 1864
místo narození: dům čp. 3
otec: Franz (František) Junek – měšťan v Bzenci
matka: Mariana Junková (roz. Jurečková) ze Bzence
Kutná Cäcilia (Cecilie)
datum narození: 5. 11. 1864
místo narození: dům čp. 296
otec: Wenzel (Václav) Kutný – podruh v Bzenci
matka: Anna Kutná (roz. Tvaružková) ze Bzence
Ručka Paul (Pavel)
datum narození: 3. 11. 1864
místo narození: dům čp. 384
otec: Franz (František) Ručka – domkař v Bzenci
matka: Františka Ručková ze Bzence
poznámka: Zemřel 14. 9. 1866.
Godaiová Anna
datum narození: 7. 11. 1864
místo narození: dům čp. 76
otec: Michael Godai – hlídač na bzeneckém nádraží
matka: Anna Godaiová (roz. Hlavatá) z Bernharzthalu
Sedláčková Mariana
datum narození: 10. 11. 1864
místo narození: dům čp. 91
otec: Johann (Jan) Sedláček – zednický tovaryš v Bzenci
matka: Josefa Sedláčková (roz. Matoušková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 26. 12. 1947.
Kutný Franz (František)
datum narození: 13. 10. 1864
místo narození: dům čp. 226
otec: Franz (František) Kutný – měšťan v Bzenci
matka: Mariana Kutná (roz. Richmannová) z Olšovce
Wentrčová Mariana
datum narození: 10. 11. 1864
místo narození: dům čp. 36
otec: Paul (Pavel) Wentrča – domkař v Bzenci
matka: Mariana Wentrčová (roz. Sučková) ze Bzence
poznámka: Zemřela 9. 8. 1924. Později příjmení psáno tvarem Ventrča – pozn. přepisovatele.
Konečný Johann (Jan)
datum narození: 20. 11. 1864
místo narození: dům čp. 251
otec: Josef Konečný – měšťan v Bzenci
matka: Františka Konečná (roz. Pardusová) z Újezdu
poznámka: Zemřel 19. 9. 1866.
Gazdová Cäcilia (Cecilie)
datum narození: 20. 11. 1864
místo narození: dům čp. 240
otec: Balthasar (Baltazar) Gazda – měšťan v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) Gazdová (roz. Kuchařová) ze Bzence
Steindorf Franz (František)
datum narození: 21. 11. 1864
místo narození: dům čp. 20
otec: Anton (Antonín) Steindorf – stolář v Bzenci
matka: Josefa Steindorfová (roz. Weselá) ze Bzence
Nevřivý Johann (Jan)
datum narození: 20. 11. 1864
místo narození: dům čp. 359
otec: Vincenz Nevřivý – domkař v Bzenci
matka: Uršula Nevřivá (roz. Jarošová) ze Bzence
poznámka: Zemřel 26. 11. 1865.
Procházka Ferdinand
datum narození: 22. 11. 1864
místo narození: dům čp. 197
otec: Johann (Jan) Procházka – domkař v Bzenci
matka: Thekla (Tekla) Procházková (roz. Fidlová) ze Bzence
Suček Ignaz (Ignác) Nikolaus (Mikuláš)
datum narození: 4. 12. 1864
místo narození: dům čp. 44
otec: Franz (František) Suček – podruh v Bzenci
matka: Katharina (Kateřina) Sučková (roz. Janoštíková) ze Bzence
poznámka: Zemřel 25. 9. 1866.
Adamčíková Mariana
datum narození: 6. 12. 1864
místo narození: dům čp. 389
otec: Josef Adamčík – domkař v Bzenci
matka: Františka Adamčíková (roz. Kutná) ze Bzence
poznámka: Zemřela 1. 2. 1936 v Bratislavě.
Lorenzová Filomena
datum narození: 24. 12. 1864
místo narození: dům čp. 262
otec: Ernest (Arnošt) Lorenz – obuvník v Bzenci
matka: Theresia (Terezie) Lorenzová (roz. Schindelková) ze Bzence
Martikánová Mariana
datum narození: 25. 12. 1864
místo narození: dům čp. 349
otec: Franz (František) Martikán – podruh v Těmicích
matka: Katharina (Kateřina) Martikánová (roz. Brlicová) z Domanína

 


    zdroj:

  • signatura: 5151; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1855 – 1876; použité strany: 92-100.