Matrika: narození 1854

 

Newřivá (Nevřivá) Apollonia (Apolonie)
datum narození: 1. 1. 1854
místo narození: dům čp. 218
otec: Anton Newřivý (Antonín Nevřivý) – měšťan v Bzenci
matka: Franziska Osterezí  (Františka Ostrézí) dcera Kathariny Osterezí
poznámka: Legitimnost dítěte otcem potvrzena po svatbě.
Strážnická Theresia (Terezie)
datum narození: 1. 1. 1854
místo narození: dům čp. 282
otec: Johann Strážnický
matka: Josepha (Josefa) dcera Josepha Berhela (Brhela) – měšťana v Bzenci
poznámka: Legitimnost dítěte otcem potvrzena po svatbě.
Rachwalla Anton (Rachvala Antonín)
datum narození: 2. 1. 1854
místo narození: dům čp. 203
otec: Franz Rachwalla (František Rachvala) – měšťan v Bzenci
matka: Mariana dcera Johanna Slawika (Jana Slavíka) – podsedníka v Olšovci a Josephy (Josefy) z rodu Wenzla (Václava) Indrucha – podsedníka v Olšovci
Sassová (Sásová) Mariana
datum narození: 5. 1. 1854
místo narození: dům čp. 61
otec: Joseph Sass (Josef Sás) – domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Kaspara Saucžek (Kašpara Součka) – krejčího v Bzenci a Mariany z rodu Antona Kotka – měšťana v Bzenci
Žilak Eduard Philipp Heinrich (Žilák Eduard Filip Jindřich)
datum narození: 6. 1. 1854
místo narození: dům čp. 17
otec: Eduard Žilák – pokladník na zámku v Bzenci
matka: Ernestine (Arnoštka) dcera Filipa Linharda (Linharta) a Marie z rodu Josefa Němce z Konic
Wrzal Joseph (Vrzal Josef)
datum narození: 22. 1. 1854
místo narození: dům čp. 129
otec: Martin Vrzal – domkař v Bzenci
matka: Anna dcera Martina Vrzala – domkaře v Bzenci a Anny z rodu Johanna Grunera – provazníka v Bzenci
Schramek Joseph a Franziška (Šrámek Josef a Františka) – dvojčata
datum narození: 27.1. 1854
místo narození: dům čp. 295
otec: Filip Šrámek – měšťan v Bzenci
matka: Františka dcera Antonína Marčíka – domkaře v Bzenci a Pavlíny z rodu Floriána Sekánka – podsedníka v Olšovci
Hrubesch Franz (Hrubeš František)
datum narození: 25. 1. 1854
místo narození: dům čp. 86
otec: neuveden
matka: Magdalena dcera Martina Hrubeše – domkaře v Moravanech
poznámka: Zemřel 27. 8. 1875.
Goldmannová Theresia (Terezie)
datum narození: 29. 1. 1854
místo narození: dům čp. 120
otec: Antonín Goldmann – krejčovský mistr v Bzenci
matka: Kateřina dcera Filipa Mikulíka – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Filipa Čumra – měšťana v Bzenci
Bezchlebová Rosalia
datum narození: 6. 2. 1854
místo narození: dům čp. 130
otec: František Bezchleb – domkař v Bzenci
matka: Mariana dcera Jana Zapletala – domkaře v Olšovci a Rosalie z rodu Martina Sommera – domkaře v Olšovci
poznámka: Zemřela 20. 1. 1870.
Zapletal Franz (František)
datum narození: 8. 2. 1854
místo narození: dům čp. 248
otec: Matouš Zapletal – měšťan v Bzenci
matka: Františka dcera Ignáce Gazdy – měšťana v Bzenci a Mariany z rodu Martina Chmely – měšťana v Bzenci
Kastinger Franz (František)
datum narození: 13. 2. 1854
místo narození: dům čp. 176
otec: Matyáš Kastinger – domkař v Bzenci
matka: Barbara (Barbora) dcera Karla Flessnera – domkaře v Bzenci a Kateřiny z rodu Martina Jaroše – domkaře v Bzenci
Junek Joseph (Josef)
datum narození: 20. 2. 1854
místo narození: dům čp. 3
otec: František Junek – měšťan v Bzenci
matka: Mariana dcera Pavla Jurečky – měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Václava Šebesty – měšťana v Bzenci
Schronebergerová Elisabeth (Alžběta)
datum narození: 24. 2. 1854
místo narození: dům čp. 75
otec: neuveden
matka: Anna dcera Libora Schronebergra – muzikanta v Klokočné v Čechách a Theresie z rodu Josefa Krauše
Wallstein (Valštýn) Joseph (Josef)
datum narození: 27. 2. 1854
místo narození: dům čp. 350
otec: Antonín Wallstein – měšťan v Bzenci
matka: Josefa dcera Filipa Brázdy – měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Matouše Urbana – měšťana v Bzenci
Sucžek (Súček, Souček) Joseph (Josef)
datum narození: 27. 2. 1854
místo narození: dům čp. 25
otec: Josef Súček – domkař v Bzenci
matka: Terezie dcera Jana Poláška – domkaře v Syrovíně a Magdaleny z rodu Jana Šimka – domkaře v Syrovíně
Mrkwiza Franziska (Mrkvicová Františka)
datum narození: 5. 3. 1854
místo narození: dům čp. 17
otec: Josef Mrkvica – mistr ovčák v Bzenci
matka: Sabina dcera Jiřího Navrátila – rolníka ze Svatobořic a Apolonie z rodu Františka Divíka – podsedníka ze Sobůlek
Nowak Anna (Nováková Anna)
datum narození: 11. 3. 1854
místo narození: dům čp. 330
otec: Václav Novák – krejčovský mistr v Bzenci
matka: Františka dcera Antonína Dobrovského – domkaře v Bzenci a Mariany Součkové ze Bzence
Twaružek Barbara (Tvarůžková Barbora)
datum narození: 11. 3. 1854
místo narození: dům čp. 270
otec: František Tvarůžek – měšťan v Bzenci
matka: Johanna dcera Jana Škody – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Josefa Jeníčka – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřela 30. 6. 1928.
Derka Johann (Jan)
datum narození: 14. 3. 1854
místo narození: dům čp. 199
otec: Antonín Derka – hřebíkář a domkař v Bzenci
matka: Juliana dcera Františka Strnada – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Karla Fellmayera – domkaře v Bzenci
Gazda Mariana (Gazdová Mariana)
datum narození: 23. 3. 1854
místo narození: dům čp. 240
otec: Baltazar Gazda – měšťan v Bzenci
matka: Terezie dcera Jana Kuchaře – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Jaroše – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřela 16. 4. 1916.
Steindorf Joseph (Josef)
datum narození: 25. 3. 1854
místo narození: dům čp. 80
otec: Antonín Steindorf- stolařský mistr v Bzenci
matka: Josefa dcera Jana Veselého – ševcovského mistra v Bzenci a Anny z rodu Tomance – obuvnického mistra v Bzenci
Hahn Joseph (Höhn, Hén Josef)
datum narození: 26. 3. 1854
místo narození: dům čp. 315
otec: neuveden
matka: Anna dcera Martina Hahna – podsedníka v Domaníně a Josefy
poznámka: Zemřel 28. 3. 1854.
Kastingerová Mariana
datum narození: 27. 3. 1854
místo narození: dům čp. 327
otec: František Kastinger – stolařský mistr ve Bzenci
matka: Josefa dcera Filipa Stavjaného – zednického tovaryše ze Bzence
Řikowský Theresia (Říkovská Terezie)
datum narození: 29. 3. 1854
místo narození: dům čp. 148
otec: Antonín Říkovský – domkař v Bzenci
matka: Mariana dcera Matouše Jurečky – domkaře v Bzenci a Kateřiny z rodu Ilčíka ze Zlechova
Duschek Franz (Dušek František)
datum narození: 30. 3. 1854
místo narození: dům čp. 11
otec: František Dušek – pekařský mistr v Bzenci
matka: Juliana dcera Karla Čermáka – strážného v Kroměříži a Alžběty Kudlové z Kroměříže
Sigmundová Aloisia
datum narození: 3. 4. 1854
místo narození: dům čp. 109
otec: Jan Sigmund – domkař v Bzenci
matka: Aloisia dcera Jana Tvarůžka – domkaře ve Bzenci a Mariany z rodu Urbana – domkaře v Bzenci
Raucžka Joseph (Ručka Josef)
datum narození: 5. 4. 1854
místo narození: dům čp. 389
otec: Josef Ručka – domkař v Bzenci
matka: Kateřina dcera Matouše Braunera – obyvatele v Bzenci a Terezie z rodu Cyrila Brázdy – měšťana v Bzenci
Schwab Franziska (Švábová Františka)
datum narození: 6. 4. 1854
místo narození: dům čp. 79
otec: Ignác Jan Šváb – perníkář v Bzenci
matka: Anna dcera Martina Vojtěcha – měšťana v Bzenci a Mariany z rodu Františka Vlčka ze Bzence
Peteržella (Petržela) Martin
datum narození: 9. 4. 1854
místo narození: dům čp. 389
otec: neuveden
matka: Františka dcera Tomáše Petržely – nádeníka v Bzenci a Antonie z rodu Františka Orlického – domkaře v Bzenci
Kautný Franziska (Koutná Františka)
datum narození: 13. 4. 1854
místo narození: dům čp. 247
otec: František Koutný – měšťan v Bzenci
matka: Arnoštka dcera Jana Kováče – měšťana v Bzenci a Františky z rodu Libora Ventrči – podsedníka v Olšovci
Kutný Joseph (Josef)
datum narození: 20. 4. 1854
místo narození: dům čp. 133
otec: Martin Kutný – domkař v Bzenci
matka: Josefa dcera Matouše Braunera – zedníka v Bzenci a Terezie z rodu Cyrila Brázdy – měšťana v Bzenci
Saucžek Franz Joseph (Suček či Súček František Josef)
datum narození: 24. 4. 1854
místo narození: dům čp. 103
otec: Jakub Suček – voják
matka: Mariana dcera Františka Ručky – domkaře v Bzenci a Apolonie z rodu Filipa Čumra – měšťana v Bzenci
Ulbrecht Johanna Elisabeth (Ulbrechtová Jana Alžběta)
datum narození: 24. 4. 1854
místo narození: dům čp. 80
otec: František Ulbrecht – sedlářský mistr v Bzenci
matka: Františka dcera Vincence Soviče – mydláře v Uherském Brodu a Františky z rodu Jana Bohorovského z Uherského Brodu
poznámka: Zemřela 25. 2. 1929 v Uherském Brodě.
Strnad Jakob (Jakub)
datum narození: 30. 4. 1854
místo narození: dům čp. 299
otec: Jakub Strnad – měšťan v Bzenci
matka: Františka dcera Martina Brázdy – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Jakuba Kučery – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřel 14. 3. 1934.
Kutny (Kutná) Mariana
datum narození: 1. 5. 1854
místo narození: dům čp. 297
otec: Václav Kutný ze Bzence
matka: Anna dcera Augustina Tvarůžka – měšťana ve Bzenci a Anny z rodu Martina Kováče – měšťana ve Bzenci
poznámka: Legitimnost dítěte otcem potvrzena po svatbě.
Urbanek (Urbánková) Mariana
datum narození: 7. 5. 1854
místo narození: dům čp. 299
otec: Johann Urbánek – korporál u 6. regimentu
matka: Anna dcera Jakuba Součka – podruha v Bzenci a Veroniky Pokorné
Schubert (Šubrtová) Anna
datum narození: 10. 5. 1854
místo narození: dům čp. 345
otec: Eduard Schubert – uzenář v Bzenci
matka: Rosalia dcera Vavřince Joachima – obchodníka ve Bzenci a Terezie Kuklové
poznámka: Zemřela 20. 1. 1915.
Wlcžek Sophia (Vlčková Sofie, Soňa)
datum narození: 10. 5. 1854
místo narození: dům čp. 307
otec: František Vlček – měšťan v Bzenci
matka: Terezie dcera Karla Meyera – obchodníka v Landshutu a Mariany z rodu Cyrila Kuhna – obuvníka v Landshutu
Hattasch Johann (Hataša Jan)
datum narození: 12. 5. 1854
místo narození: dům čp. 57
otec: Jan Hataša – měšťan v Bzenci
matka: Mariana dcera Jana Škody – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Josefa Jeníčka – měšťana v Bzenci
Řikowský (Říkovská) Antonie
datum narození: 14. 5. 1854
místo narození: dům čp. 40
otec: František Říkovský – domkař v Bzenci
matka: Terezie dcera Josefa Marečka – měšťana v Bzenci a Arnoštky z rodu Antonína Švrčka – zámečníka v Bzenci
Klucžka Johann (Klučka Jan)
datum narození: 15. 5. 1854
místo narození: dům čp. 21
otec: Josef Klučka – domkař v Bzenci
matka: Veronika dcera Matyáše Tvarůžka – měšťana v Bzenci a Mariany z rodu Cyrila Hrbáčka – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřel 5. 10. 1926.
Zlomek Vinzenz (Vincenc)
datum narození: 17. 5. 1854
místo narození: dům čp. 141
otec: Tomáš Zlomek – podruh v Suchově
matka: Kateřina dcera Jana Lejzy – půlčtvrtláníka v Suchově a Kateřiny z rodu Jiřího Dlabala
Pospěch (Pospěchová) Rosalia
datum narození: 29. 5. 1854
místo narození: dům čp. 199
otec: Martin Pospěch – měšťan v Bzenci
matka: Františka dcera Jana Morese z Vlkoše a Rosalie z rodu Pavla Příhody – domkaře v Těmicích
Kucžera Paul (Kučera Pavel)
datum narození: 29. 5. 1854
místo narození: dům čp. 233
otec: Matouš Kučera – měšťan v Bzenci
matka: Barbora dcera Matouše Rachvaly – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Baltazara Mikulce – měšťana v Bzenci
Wallstein Franziska (Valštýnová Františka)
datum narození: 30. 5. 1854
místo narození: dům čp. 118
otec: Tomáš Valštýn – domkař v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Matouše Jelínka – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Tomáše Minaříka – domkaře v Bzenci
Gister Franziska (Gistrová Františka)
datum narození: 15. 6. 1854
místo narození: dům čp. 165
otec: Jan Gistr – voják
matka: Josefa dcera Františka Kutného – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Floriána Mikulíka – měšťana v Bzenci
poznámka: Legitimnost dítěte otcem potvrzena po svatbě.
Pučalík Franz Joseph (František Josef)
datum narození: 16. 6. 1854
místo narození: dům čp. 72
otec: Karel Pučalík – krejčovský mistr v Bzenci
matka: Maria dcera Matiáše Šťastného
Wentercža Franziska (Ventrčová Františka)
datum narození: 21. 6. 1854
místo narození: dům čp. 244
otec: Baltazar Ventrča – měšťan v Bzenci
matka: Františka dcera Martina Jurečky- měšťana v Bzenci a Juliany z rodu Martina Kučery – domkaře v Olšovci
Koreska Hugo Johann
datum narození: 22. 6. 1854
místo narození: dům čp. 315
otec: Jan Koreska – mědikovec v Bzenci
matka: Vilemína dcera Ignáce Jiřičky – mlynářského mistra v Hroznové Lhotě a Beáty z rodu Spáčila – měšťana v Lipníku
Slawik Johann (Slavík Jan)
datum narození: 24. 6. 1854
místo narození: dům čp. 180
otec: Jakub Slavík – krejčovský mistr a domkař v Bzenci
matka: Josefa dcera Martina Procházky – měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Antonína Brázdy – měšťana v Bzenci
Nowotný Johann (Novotný Jan)
datum narození: 25. 6. 1854
místo narození: dům čp. 128
otec: Josef Novotný – domkař v Bzenci
matka: Arnoštka dcera Josefa Zapletala – domkaře v Bzenci a Kateřiny z rodu Petra Goldmanna – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřel 22. 6. (5.) 1945.
Schebesta Theresia (Šebestová Terezie)
datum narození: 4. 7. 1854
místo narození: dům čp. 213
otec: Josef Šebesta – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Karla Goldmanna – měšťana v Bzenci a Rosalie z rodu Šebestiána Karnufka – měšťana v Bzenci
Knoflicžek (Knoflíček) Alois
datum narození: 8. 7. 1854
místo narození: neuvedeno
otec: neuveden
matka: Františka z rodu Martina Knoflíčka ze Šardic
Schak Aloisia (Schaková – Šaková, Žáková Aloisie)
datum narození: 9. 7. 1854
místo narození: dům čp. 81 – nádraží
otec: Alois Schak – hlídač na železniční stanici v Bzenci
matka: Johanna dcera Jakuba Houkala – postřihače ve Vorklosteru (Předkláštěří) a Terezie Kouřilové z Předklášteří
Flessner Franziska (Flessnerová Františka)
datum narození: 9. 7. 1854
místo narození: dům čp. 119
otec: neuveden
matka: Mariana dcera Václava Flessnera – domkaře v Bzenci a Juliany z rodu Kuchaře – měšťana v Bzenci
Hering Paul (Pavel)
datum narození: 14. 7. 1854
místo narození: dům čp. 406
otec: Antonín Hering – domkař v Bzenci
matka: Sidonia dcera Pavla Marčíka – domkaře v Olšovci a Anny z rodu Jiřího Jelínka – měšťana v Bzenci
Summer Anna (Summrová Anna)
datum narození: 26. 7. 1854
místo narození: dům čp. 121
otec: Josef Summer – domkař v Bzenci
matka: Františka dcera Karla Flessnera – domkaře v Bzenci a Kateřiny z rodu Jaroše – domkaře v Bzenci
Fellmayer (Fellmayerová) Anna
datum narození: 28. 7. 1854
místo narození: dům čp. 39
otec: neuveden
matka: Terezie dcera Tomáše Fellmayera – domkaře a bednáře v Bzenci a Josefy z rodu Floriána Švrčka – měšťana v Bzenci
Klucžka (Klučková) Mariana
datum narození: 4. 8. 1854
místo narození: dům čp. 199
otec: neuveden
matka: Mariana dcera Matouše Klučky – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Vavřince Říkovského – domkaře v Bzenci
Němecžek Johann (Němeček Jan)
datum narození: 6. 8. 1854
místo narození: dům čp. 298
otec: Martin Němeček – obyvatel a zednický tovaryš v Bzenci
matka: Terezie dcera Ignáce Bělíka – domkaře ve Vracově a Cecilie z rodu Františka Nevřivého – měšťana v Bzenci
Rudolf Joseph (Josef)
datum narození: 7. 8. 1854
místo narození: dům čp. 315
otec: neuveden
matka: Marie dcera Jana Rudolfa – panského lokaje a Jenovéfy z rodu Františka Neiburga – sítaře a podruha ve Strážnici
Jurecžka Christian (Jurečka Kristian)
datum narození: 17. 8. 1854
místo narození: dům čp. 97
otec: Jan Jurečka – domkař v Bzenci
matka: Mariana dcera Kašpara Ručky – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Matouše Adamčíka – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřela 9. 2. 1918.
Cžermak Mariana Hellena (Čermáková Mariana Helena)
datum narození: 18. 8. 1854
místo narození: dům čp. 17
otec: František Čermák – pekařský mistr v Bzenci
matka: Eleonora dcera Martina Minaříka – bednáře v Uherském Ostrohu a jeho manželky Tekly
Žiha Franziska (Žihová Františka)
datum narození: 24. 8. 1854
místo narození: dům čp. 156
otec: František Žiha – domkař v Bzenci
matka: Terezie dcera Antonína Urbana – měšťana v Bzenci a Mariany z rodu Františka Pečírky – domkaře v Olšovci
Karnufek (Karnufková) Anna
datum narození: 27. 8. 1854
místo narození: dům čp. 338
otec: Filip Karnufek – měšťan v Bzenci
matka: Františka dcera Cyrila Repíka – měšťana v Bzenci a Rosalie z rodu Jindřicha Jeletze – měšťana v Bzenci
Borowicžka Johann (Borovička Jan)
datum narození: 31. 8. 1854
místo narození: dům čp. 374
otec: neuveden
matka: Agnes dcera Františka Borovičky – soustružníka ze Bzence a Magdaleny z rodu Františka Dudíka – čtvrtníka z Cetkovic
Jarosch Paul (Jaroš Pavel)
datum narození: 1. 9. 1854
místo narození: dům čp. 155
otec: neuveden
matka: Kateřina dcera Martina Jaroše – domkaře v Bzenci a Kateřiny z rodu Martina Jurečky – domkaře v Bzenci
poznámka: Matka tohoto dítěte se 20. 11. 1860 provdala za Josefa Braunera.
Finfera Mauritz (Mořic) a Franz (František) – dvojčata
datum narození: 4. 9. 1854
místo narození: dům čp. 291
otec: Mořic Finfera – obuvník v Bzenci
matka: Monika dcera Štefana Michálka – obyvatele v Kroměříži a Marie z rodu Antonína Skazila – měšťana ve Vyškově
Klucžka Vinzenz (Klučka Vincenc)
datum narození: 6. 9. 1854
místo narození: dům čp. 339
otec: Jan Klučka – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Františka Bezchleba – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Ludvíka Kutného – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřel 14. 9. 1854.
Kastingerová Mariana
datum narození: 8. 9. 1854
místo narození: dům čp. 401
otec: neuveden
matka: Apolonie dcera Filipa Kastingera – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Jakuba Braunera – domkaře v Bzenci
Tesařík Franziska (Tesaříková Františka)
datum narození: 22. 9. 1854
místo narození: dům čp. 87
otec: Martin Tesařík – pomocník na železnici v Bzenci
matka: Kristýna dcera Františka Goliáše – domkaře ve Vracově a Anny z rodu Reiskupa (Raiskuba) – domkaře ve Vracově
Goliasch Paul (Goliáš Pavel)
datum narození: 24. 9. 1854
místo narození: dům čp. 78
otec: Pavel Goliáš – měšťan v Bzenci
matka: Mariana dcera Františka Zábelky – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Slavíka – domkaře v Bzenci
Brazda Rosalia (Brázdová Rosalia)
datum narození: 26. 9. 1854
místo narození: dům čp. 287
otec: František Brázda – domkař v Bzenci
matka: Františka dcera Jana Ventrči – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Tomáše Kuchaře – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřela 21. 3. 1926.
Sladecžek Josepha (Sládečková Josefa)
datum narození: 26. 9. 1854
místo narození: dům čp. 102
otec: Jan Sládeček – obuvnický mistr v Bzenci
matka: Františka dcera Josefa Šebesty – rolníka v Bzenci a Anny z rodu Heringa – měšťana v Bzenci
Břeschtiak Franziska (Břešťáková Františka)
datum narození: 26. 9. 1854
místo narození: dům čp. 349
otec: neuveden
matka: Terezie z rodu Floriána Břešťáka – podruha v Blatnici a Kateřiny z rodu Františka Novotného – podruha v Bzenci
Bunžová Josefa
datum narození: 27. 9. 1854
místo narození: dům čp. 352
otec: Pavel Bunža – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Martina Jelínka – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Bartoloměje Jurnikla – domkaře v Bzenci
Žiha Franziska (Žihová Františka)
datum narození: 8. 10. 1854
místo narození: dům čp. 90
otec: Pavel Žiha – měšťan v Bzenci
matka: Mariana dcera Jana Homoly – měšťana v Bzenci a Nepomučeny z rodu Jana Bednaříka – měšťana v Bzenci
Mazatsch (Mazaš) Hugo
datum narození: 5. 10. 1854
místo narození: dům čp. 3
otec: Josef Mazaš – vrchní mlynář v Bzenci
matka: Terezie dcera Jinřicha Hoborky ze Slavkova a Antonie rozené Měšťánkové z Olšovce.
Kuchař Vinzenz (Vincenc)
datum narození: 13. 10. 1854
místo narození: dům čp. 275
otec: Josef Kuchař – měšťan v Bzenci
matka: Barbora dcera Vincence Brázdy – měšťana v Bzenci a Barbory z rodu Jana Karnufka – měšťana v Bzenci
Kovacž Franziska (Kováčová Františka)
datum narození: 19. 10. 1854
místo narození: dům čp. 274
otec: Jan Kováč – měšťan v Bzenci
matka: Františka dcera Filipa Jurečky – měšťana v Bzenci a Mariany dcery Matouše Sovy – měšťana v Bzenci
Wojtech Katharina (Vojtěchová Kateřina)
datum narození: 19. 10. 1854
místo narození: dům čp. 205
otec: Tomáš Vojtěch – měšťan v Bzenci
matka: Františka dcera Antonína Junka – domkaře v Bzenci a Apolonie z rodu Václava Kaštalána – měšťana v Bzenci
Ottawa Joseph (Otava Josef)
datum narození: 22. 10. 1854
místo narození: dům čp. 26
otec: Josef Otava – domkař v Bzenci
matka: Apolonie dcera Františka Vrzala – domkaře v Bzenci a Apolonie z rodu Vincence Hrtele – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřel 12. 2. 1867.
Jakscha Franziska (Jakšová Františka)
datum narození: 22. 10. 1854
místo narození: dům čp. 219
otec: František Jakša – měšťan v Bzenci
matka: Františka dcera Martina Bugwalda (Bukvalda) – podsedníka v Olšovci a Františky z rodu Tomáše Dvořáka – panského pomocníka v Bzenci
Pečírka Johann (Jan)
datum narození: 22. 10. 1854
místo narození: dům čp. 286
otec: Antonín Pečírka – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Josefa Kutného – podsedníka v Olšovci a Františky z rodu Goliáše – podsedníka v Olšovci
poznámka: Zemřel 11. 1. 1856.
Wrzal Joseph (Vrzal Josef)
datum narození: 24. 10. 1854
místo narození: dům čp. 299
otec: Jakub Vrzal – podruh v Bzenci
matka: Antonia dcera Matouše Klučky – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Vavřince Říkovského – domkaře v Bzenci
Durajovsky Franziska (Durajovská Františka)
datum narození: 26. 10. 1854
místo narození: dům čp. 77
otec: Josef Durajovský – podruh v Bzenci
matka: Anna dcera Františka Hertla – měšťana v Bzenci a Františky z rodu Václava Pírka – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřela 13. 4. 1941.
Nowosad Anna (Novosadová Anna)
datum narození: 26. 10. 1854
místo narození: dům čp. 277
otec: Josef Novosad – měšťan v Bzenci
matka: Anna dcera Bartoloměje Zábelky – měšťana v Bzenci a Josefy z rodu Josefa Pogody – měšťana v Bzenci
Goldmann Cecilia (Goldmannová Cecilie)
datum narození: 27. 10. 1854
místo narození: dům čp. 311
otec: Antonín Goldmann – stolařský mistr a měšťan v Bzenci
matka: Terezie dcera Josefa Přerovského – řezníka v Bzenci a Tekly z rodu Martina Lukeše – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřela 15. 5. 1922.
Demasý Josefa
datum narození: 31. 10. 1854
místo narození: dům čp. 76
otec: Martin Demasý – měšťan v Bzenci
matka: Františka dcera Jana Varadinka – domkaře v Bzenci a Josefy z rodu Hrázdila – domkaře ze Bzence
Burschik Carl (Buršík Karel)
datum narození: 3. 11. 1854
místo narození: dům čp. 199
otec: Jakub Buršík – kovářský tovaryš a podruh v Bzenci
matka: Rosalia dcera Petra Michalíka – domkaře v Bzenci a Kateřiny z rodu Matěje – čtvrtníka ze Syrovína
Rachwala Franziska (Rachvalová Františka)
datum narození: 5. 11. 1854
místo narození: dům čp. 261
otec: Matěj Rachvala – měšťan v Bzenci
matka: Kateřina z rodu Josefa Goliáše – podsedníka v Olšovci a Eleonory z rodu Jana Jurečky – měšťana v Bzenci
Hering Anton (Antonín)
datum narození: 5. 11. 1854
místo narození: dům čp. 336
otec: Antonín Hering – měšťan v Bzenci
matka: Mariana dcera Valentina Klučky – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Antonína Nevřivého – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřel 8. 9. 1855.
Osterezý Joseph (Ostrézí Josef)
datum narození: 7. 11. 1854
místo narození: dům čp. 158
otec: Josef Osterezý – domkař v Bzenci
matka: Františka dcera Matyáše Tvarůžka – měšťana v Bzenci a Marie z rodu Cyrila Herbacžek (Hrbáčka) – domkaře v Bzenci
poznámka: Zemřel 18. 7. 1887.
Zabelka Anton (Zábelka Antonín)
datum narození: 15. 11. 1854
místo narození: dům čp. 221
otec: Karel Zábelka – měšťan v Bzenci
matka: Barbora dcera Matouše Kučery – měšťana v Bzenci a Alžběty z rodu Martina Nevřivého – měšťana v Bzenci
Twaružek Catharina (Tvarůžková Kateřina)
datum narození: 15. 11. 1854
místo narození: dům čp. 94
otec: Jakub Tvarůžek – domkař v Bzenci
matka: Josefa dcera Jana Pečírky – měšťana v Bzenci a Anny z rodu Gistra – měšťana v Bzenci
Sommer Cecilia (Sommrová Cecilie)
datum narození: 19. 11. 1854
místo narození: dům čp. 216
otec: Antonín Sommer – domkař v Bzenci
matka: Františka dcera Filipa Jakši – měšťana v Bzenci a Terezie z rodu Martina Jelínka – měšťana v Bzenci
poznámka: Legitimnost dítěte otcem potvrzena po svatbě.
Sova Johann (Jan)
datum narození: 23. 11. 1854
místo narození: dům čp. 253
otec: Demeter Sova – osobní sluha u Heinricha Isaaksona – k. k. majora u 2. regimentu
matka: Františka dcera Václava Schillera – krejčovského mistra v Miloticích a Tekly Tománkové ze Bzence
poznámka: Legitimnost dítěte otcem potvrzena po svatbě.
Richman Franz (Rychman František)
datum narození: 25. 11. 1854
místo narození: dům čp. 85
otec: Martin Rychman – měšťan v Bzenci
matka: Františka dcera Josefa Horného – měšťana a mydláře v Bzenci a Apolonie z rodu Františka Goldmanna – hostinského v Olšovci
poznámka: Zemřel 17. 2. 1935 v Červeném Poříčí, zámku Švihově u Klatov.
Osterezý Franz (Ostrézí František)
datum narození: 26. 11. 1854
místo narození: dům čp. 173
otec: Jan Osterezý – domkař v Bzenci
matka: Eleonora dcera Tomáše Varadinka – měšťana v Bzenci a Apolonie z rodu Jana Braunera – domkaře v Bzenci
Sova Theresia a Franziska (Sovová Terezie a Františka) – dvojčata
datum narození: 11. 12. 1854
místo narození: dům čp. 245
otec: Jan Sova – měšťan v Bzenci
matka: Mariana dcera Martina Bukvalda – podsedníka v Olšovci a Františky z rodu Němce – domkaře v Olšovci
Cžumer Barbara (Čumrová Barbora)
datum narození: 18. 12. 1854
místo narození: dům čp. 300
otec: František Čumr – měšťan v Bzenci
matka: Barbora dcera Josefa Súčka – měšťana v Bzenci a Kateřiny z rodu Martina Jelínka – podsedníka v Olšovci
poznámka: Zemřela 17. 4. 1936.
Sass Johann (Sás Jan)
datum narození: 24. 12. 1854
místo narození: dům čp. 33
otec: František Sás – nádeník v Bzenci
matka: Terezie dcera Václava Slavíka – měšťana v Bzenci a Sidonie z rodu Nevřivého – měšťana v Bzenci
poznámka: Zemřel 7. 1. 1855.
Konecžný Johanna (Konečná Jana)
datum narození: 26. 12. 1854
místo narození: dům čp. 125
otec: Josef Konečný – měšťan a krejčovský mistr v Bzenci
matka: Tekla dcera Jiřího Stražka – měšťana v Bzenci a Viktorie z rodu Josefa Marečka – měšťana v Bzenci
Hattasch (Hatašová) Mariana
datum narození: 30. 12. 1854
místo narození: dům čp. 326
otec: Josef Hataš – měšťan v Bzenci
matka: Josefa dcera Josefa Horného – měšťana v Bzenci a Františky z rodu Františka Goldmanna – měšťana v Bzenci

 


    zdroj:

  • signatura: 5150; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad;
    název knihy: Narození 1819 – 1854; použité strany: 223-235.